Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 trường THCS Thanh Cao, Thanh Oai năm 2015 2016

5 172 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:26

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG THCS THANH CAO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 150 phút Câu (3đ) Một máy bay cất cánh sân bay Tân Sơn Nhất lúc ngày 20/11/2015 đến Luân Đôn sau 12 bay, máy bay hạ cánh Tính máy bay hạ cánh Luân Đôn tương ứng ngày địa điểm sau: Tô-ki-ô kinh độ 1350Đ; Niu Đê-li kinh độ 750Đ, Xít-ni kinh độ 1500Đ, Oa-sinh-tơn kinh độ 750T, Lốt An-giơ-let kinh độ 1200T Câu 2: (3 điểm) Dựa vào át lát địa lí Việt Nam kiến thức học em hãy: a, Nêu ý nghĩa kinh tế sông ngòi Việt Nam b, Chứng minh rằng: nhân tố địa hình, khí hậu tạo nên đặc điểm sông ngòi nước ta Câu 3: (4 điểm) Nguồn lao động nước ta có mạnh gì? Tại việc làm vấn đề kinh tế - xã hội gay gắt nước ta nay? Nêu biện pháp giải ? Câu 4: (5 điểm) Dựa vào số liệu sau: 1990 1995 1998 2000 2002 2005 2007 Nông –Lâm- Ngư nghiệp 38,7 27,2 25,8 24,5 23,0 21,0 20,3 Công Nghi – xây dựng 22,7 28,8 32,5 36,7 38,5 41,0 41,5 Dịch vụ 38,6 44,0 41,7 38,8 38,5 38,0 38,2 Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể cầu thu nhập nước ta thời kỳ 1990 – 2002 Nêu nhận xét giải thích Câu ( điểm) Cho bảng số liệu: Diện tích công nghiệp lâu năm vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2006 (Đơn vị: nghìn ha) Vùng Trung du miền núi Tây Nguyên Bắc Bộ Diện tích công 19 634,4 nghiệp lâu năm Trong Cà phê 3,3 445,4 Chè 8,0 27,0 Cao su 109,4 Cây khác 7,7 52,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a, Hãy so sánh giống khác khau quy mô, cấu diện tích công nghiệp hai vùng chuyên canh công nghiệp lâu năm b, Giải thích giống khác sản xuất công nghiệp hai vùng (Thí sinh sử dụng Atlat địa lí ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM Câu Nội dung - Sân bay Tân Sơn Nhất (VN): múi thứ - Luân Đôn múi gốc: - Sau 12 máy bay hạ cánh Việt Nam + 12 = 18 giờ, ngày 20/11/2015, khí Luân Đôn là: 18 – = 11 ngày 20/11/2015 Luân Tô-ki-ô Niu-đê-li Xít-ni OaLốt Đôn sinhAntơn giơ-let Múi 10 19 16 Giờ Ngày 2a 2b Điểm 11 20 16 21 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/ 2015 0,25 0,25 0,5 20/11/ 2015 a Ý nghĩa kinh tế sông ngòi Việt Nam: - Phục vụ nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp - Cung cấp nước cho sản xuất công ngiệp , thủy cho ngành thủy điện - Phục vụ giao thông đường thủy nội địa - Cung cấp nước cho sinh hoạt * Các nhân tố địa hình, khí hậu tạo nên đặc điểm sông ngòi nước ta : Địa hình: + Sông ngòi nước ta chảy theo hướng TB – ĐN vòng cung (sông Hồng, sông Đà, Sông Mã, sông Gâm… ) + Sông ngòi chảy vùng đồng lòng sông rộng, dòng sông uốn khúc quanh co + Duyên hải miền Trung địa hình hẹp ngang, song ngòi ngắn dốc * Khí hậu: + Khí hậu nhiệt đới ẩm tạo cho nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp + Sông ngòi có mùa nước: mùa lũ mùa cạn khác rõ rệt + Mưa nhiều, mưa tập trung theo mùa, địa hình dốc, xói mòn rửa trôi mạnh làm cho sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn * Nguồn lao động nước ta có mạnh gì: -Năm 2005, dân số hoạt động kinh tế nước ta 42,53 triệu người (51,2% tổng số dân) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 0.5 0.5 1 0,25 - Mỗi năm tăng thêm triệu lao động - Lao động cần cù, sáng tạo có tinh thần ham học hỏi, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều hệ - Chất lượng lao động ngày nâng cao nhờ thành tựu phát triển văn hóa, giáo dục y tế * Việc làm làm vấn đề kinh tế - xã hội gay gắt nước ta nay: - Việc làm vấn đề kinh tế - xã hội gay gắt nước ta nay: nguồn lao động nước ta dồi năm tăng triệu lao động khí kinh tế chưa phát triển, - Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm gay gắt thể năm 2003: +Tỉ lệ thất nghiệp thành thị 6% +Tỉ lệ thời gian làm việc nông thôn 77,7% * Hướng giải quyết: + Hướng chung: - Phân bố lại dân cư nguồn lao động Chuyển từ đồng sông Hồng, duyên hảI miền Trung đến Tây Bắc Tây Ngyuên - Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần - Đa dạng hoá loại hình đào tạo, hoạt động dạy nghề - Lập trung tâm giới thiệu việc làm, đẩy mạnh hướng nghiệp trường phổ thông -Xuất lao động + Nông thôn - Đẩy mạnh công tác kế hoạch háo gia đình - Đa dạng hoá loại hình hoạt động kinh tế nông thôn 0,25 0,25 0,25 0,75 0,5 0,25 + Thành thị: - Mở rộng trung tâm công nghiệp, xây dựng khu công nghiệp - Phát triển hoạt động dịch vụ Chú ý hoạt động công nghiệp vừa 0,25 nhỏ để thu hút lao động Vẽ biểu đồ: Dạng biểu đồ miền Yêu cầu: + Đẹp, xác + Có tên biểu đồ, có giải ghi số liệu cần thiết * Nhận xét: - Tỉ trọng khu vực nông – lâm- ngư nghiệp giảm (dẫn chứng) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 2,5 0,5 - Tỉ trọng khu vực công nghiệp- xây dựng tăng nhanh (dẫn chứng) 0.5 - khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao chưa ổn định (dẫn chứng) 0,5 * Giải thích: Sự tăng, giảm tỉ trọng khu vực kinh tế phù hợp với trình công nghiệp hóa, đại hóa đất đất nước ta xu phát triển chung giới a/ So sánh: * Giống nhau: - Đều trồng công nghiệp lâu năm chủ yếu - Có cấu công nghiệp đa dạng gồm công nghiệp nhiệt đới cận nhiệt * Khác nhau: - Quy mô: Tây Nguyên vùng chuyên canh quy mô lớn Trung du miền núi Bắc Bộ (dẫn chứng) - Cơ cấu công nghiệp Tây Nguyên đa dạng (dẫn chứng), cà phê công nghiệp quan trọng nhất: Trung du miền núi Bắc Bộ chủ yếu công nghiệp cận nhiệt đới, chè công nghiệp quan trọng b/ Giải thích: - Giống nhau: + Cả hai vùng thuộc miền núi, cao nguyên, đất đai rộng lớn địa hình khó giữ nước nên không thích hợp để trồng lúa Đất đai chủ yếu đất Feralit đát Badan thích hợp cho trồng công nghiệp + Dân cư thưa tích luỹ nhiều kinh nghiệm trồng công nghiệp + Do ảnh hưởng độ cao địa hình nên Tây Nguyên trồng chè giống Trung du miền núi Bắc Bộ * Khác nhau: + Về quy mô: Do Tây Nguyên có điều kiện tự nhiên thuận lợi (địa hình phẳng, đất badan màu mỡ, ) cho tổ chức sản xuất với quy mô lớn Còn Trung du miền núi Bắc Bộ địa hình chia cắt mạnh, đất dốc khó khăn cho quy hoạch vùng chuyên canh + Về cấu: Tây Nguyên có đất đỏ Badan thích hợp cho cà phê, khí hậu cận nhiệt xích đạo phân hoá theo độ cao địa hình, nên trồng nhiệt đới cận nhiệt; Trung du miền núi Bắc Bộ khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh thích hợp cho cận nhiệt đới, đặc biệt chè GIÁO VIÊN RA ĐỀ: LÊ THỊ MINH NGUYỆT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 trường THCS Thanh Cao, Thanh Oai năm 2015 2016 , Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 trường THCS Thanh Cao, Thanh Oai năm 2015 2016 , Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 trường THCS Thanh Cao, Thanh Oai năm 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay