10 đề dễ môn vật lý (5)

7 182 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:16

Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn Thầy ĐỖ NGỌC HÀ ĐỀ LUYỆN THI 2016 CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn thi: VẬT LÍ ĐỀ SỐ 05 Thời gian làm bài: 70 phút Họ, tên học sinh: Cho biết: số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; u = 931,5 MeV/c2; số NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol Câu 1: Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai? A Nếu nơi có từ trường biến thiên theo thời gian xuất điện trường xoáy B Điện trường từ trường hai mặt thể khác trường gọi điện từ trường C Trong trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ điểm vuông góc với D Điện từ trường không lan truyền điện môi Câu 2: Khi nói quang điện, phát biểu sau sai? A Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện nhận lượng ánh sáng từ bên B Điện trở quang điện trở giảm có ánh sáng thích hợp chiếu vào C Chất quang dẫn chất dẫn điện không bị chiếu sáng trở thành chất dẫn điện tốt bị chiếu ánh sáng thích hợp D Công thoát êlectron kim loại thường lớn lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết chất bán dẫn Câu 3: Trong 59,50 g 238 92 U có số nơtron xấp xỉ A 2,38.1023 B 2,20.1025 C 1,19.1025 D 9,21.1024 Câu 4: Phôtôn xạ có lượng 6,625.10-19 J Bức xạ thuộc miền A sóng vô tuyến B tử ngoại C ánh sáng nhìn thấy D hồng ngoại Câu 5: Một hạt nhân chất phóng xạ A đứng yên phân rã tạo hai hạt B C Gọi m A, mB, mC khối lượng nghỉ hạt A, B, C c tốc độ ánh sáng chân không Quá trình phóng xạ tỏa lượng Q Biểu thức sau đúng? Q Q A m A  mB  mC  B mA  mB  mC  c c Q C m A  m B  m C D m A   mB  mC c Câu 6: Một sóng tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s Hai điểm gần trục Ox mà phần tử sóng dao động ngược pha nhau, cách A cm B cm C cm D cm Câu 7: Một hạt chuyển động với tốc độ 0,8 lần tốc độ ánh sáng chân không Theo thuyết tương đối hẹp, động Wđ hạt lượng nghỉ E0 liên hệ với hệ thức 15E 8E0 3E0 2E0 A Wđ = B Wđ = C Wđ = D Wđ = 15 Câu 8: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m2, gồm 200 vòng dây quay với tốc độ 20 vòng/s quanh trục cố định từ trường Biết trục quay trục đối xứng nằm mặt phẳng khung vuông góc với phương từ trường Suất điện động hiệu dụng xuất khung có độ lớn 222 V Cảm ứng từ có độ lớn A 0,50 T B 0,60 T C 0,45 T D 0,40 T [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 1/7 Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI 2016 Câu 9: Các nguyên tử hiđrô trạng thái dừng ứng với êlectron chuyển động quỹ đạo có bán kính lớn gấp lần so với bán kính Bo Khi chuyển trạng thái dừng có lượng thấp nguyên tử phát xạ có tần số khác Có thể có nhiều tần số? A B C D Câu 10: Trong khoảng thời gian h có 75% số hạt nhân ban đầu đồng vị phóng xạ bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị A h B h C h D h Câu 11: Khi nói hệ số công suất cosφ đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu sau sai? A Với đoạn mạch có tụ điện có cuộn cảm cosφ = B Với đoạn mạch có điện trở cosφ = C Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng cosφ = D Với đoạn mạch gồm tụ điện điện trở mắc nối tiếp < cosφ < Câu 12: Một vật nhỏ có chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao  động có phương trình x1=A1cosωt x2 =A2cos(ωt + ) Gọi E vật Khối lượng vật 2E E E 2E A B C 2 D   A1  A 22  2  A12  A 22  2 A12  A 22 2 A12  A 22 Câu 13: Trên phương truyền sóng có hai điểm M N cách 80 cm Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng 1,6 m Coi biên độ sóng không đổi trình truyền sóng Biết  phương trình sóng N uN  0,08cos  t   (m) phương trình sóng M  1  A uM  0,08cos  t   m  B uM  0,08cos  t    m  2 2   C uM  0,08cos  t  1 m  D uM  0,08cos  t   m  2 Câu 14: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện có điện dung điều chỉnh Khi dung kháng 100 Ω công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại 100 W Khi dung kháng 200 Ω điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 100 V Giá trị điện trở A 100 Ω B 150 Ω C 160 Ω D 120 Ω Câu 15: Đặt điện áp u = 220 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm bóng đèn dây tóc loại 110V−50W mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường Độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch lúc     A B C D Câu 16: Một lắc lò xo gồm cầu nhỏ khối lượng 500 g lò xo có độ cứng 50 N/m Cho lắc dao động điều hòa phương nằm ngang Tại thời điểm vận tốc cầu 0,1 m/s gia tốc  m/s2 Cơ lắc A 0,04 J B 0,02 J C 0,01 J D 0,05 J Câu 17: Tia laze có tính đơn sắc cao phôtôn laze phát có A độ sai lệch tần số nhỏ B độ sai lệch lượng lớn C độ sai lệch bước sóng lớn D độ sai lệch tần số lớn Câu 18: Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều Tần số dòng điện cuộn thứ cấp [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 2/7 Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI 2016 A nhỏ lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp B tần số dòng điện cuộn sơ cấp C nhỏ tần số dòng điện cuộn sơ cấp D lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp Câu 19: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp Độ lệch pha điện áp hai đầu tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch     A B − C π D − 2 6 0, Câu 20: Mạch chọn sóng máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm có độ tự cảm H  10 tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C = pF mạch thu sóng điện từ 9 có bước sóng A 300 m B 400 m C 200 m D 100 m Câu 21: Đặt điện áp u = 150 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 150 V Hệ số công suất đoạn mạch 3 B C D Câu 22: Một vật dao động điều hòa có chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 18,84 cm/s B 20,08 cm/s C 25,13 cm/s D 12,56 cm/s Câu 23: Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo có chuyển động dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn B Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn C Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn D Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn Câu 24: Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L, có dao động điện từ tự Biết hiệu điện cực đại hai tụ U Khi hiệu điện U hai tụ cường độ dòng điện mạch có độ lớn A U0 3C U 5C U 3L U 5L B C D L L C C Câu 25: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, nguyên tử hay phân tử chất phát quang hấp thụ hoàn toàn phôtôn ánh sáng kích thích có lượng ε để chuyển sang trạng thái kích thích, sau A giải phóng êlectron tự có lượng nhỏ ε có mát lượng B phát phôtôn khác có lượng lớn ε có bổ sung lượng C giải phóng êlectron tự có lượng lớn ε có bổ sung lượng D phát phôtôn khác có lượng nhỏ ε có mát lượng Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,66 µm λ2 = 0,55 µm Trên quan sát, vân sáng bậc ánh sáng có bước sóng λ1 trùng với vân sáng bậc ánh sáng có bước sóng λ2? A Bậc B Bậc C Bậc D Bậc A [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 3/7 Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI 2016 Câu 27: Chiết suất thủy tinh ánh sáng đơn sắc 1,6852 Tốc độ ánh sáng thủy tinh A 1,78.108 m/s B 1,59.108 m/s C 1,67.108 m/s D 1,87.108 m/s Câu 28: Quan sát sóng dừng sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A nút) Với đầu B tự tần số dao động đầu A 22 Hz dây có nút Nếu đầu B cố định coi tốc độ truyền sóng dây cũ, để có nút tần số dao động đầu A phải A 18 Hz B 25 Hz C 23 Hz D 20 Hz Câu 29: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng Khoảng cách từ nút đến bụng kề A nửa bước sóng B hai bước sóng C phần tư bước sóng D bước sóng Câu 30: Giữa anôt catôt ống phát tia X có hiệu điện không đổi 25 kV Bỏ qua động êlectron bứt từ catôt Bước sóng ngắn tia X mà ống phát A 31,57 pm B 39,73 pm C 49,69 pm D 35,15 pm Câu 31: Công thoát êlectrôn (êlectron) khỏi kim loại A = 1,88 eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,33 μm B 0,22 μm C 0,66 10-19 μm D 0,66 μm Câu 32: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính B Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng C Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước không khí D Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ Câu 33: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện mạch hiệu điện hai tụ điện lệch pha góc   A B π C D Câu 34: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại sóng điện từ có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím B Trong y học, tia tử ngoại dùng để chữa bệnh còi xương C Trong công nghiệp, tia tử ngoại dùng để phát vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại D Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên phim ảnh Câu 35: Cho phản ứng hạt nhân 21H + 63Li → 42He + 42He Biết khối lượng hạt đơteri, liti, heli phản ứng 2,0136 u; 6,01702 u; 4,0015 u Coi khối lượng nguyên tử khối lượng hạt nhân Năng lượng toả có g heli tạo thành theo phản ứng A 3,1.1011 J B 4,2.1010 J C 2,1.1010 J D 6,2.1011 J Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện Phát biểu sau đúng?  A Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện đoạn mạch B Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch lớn tần số f lớn C Dung kháng tụ điện lớn tần số f lớn D Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch không đổi tần số f thay đổi Câu 37: Vật dao động tắt dần có A giảm dần theo thời gian B giảm dần theo thời gian C li độ giảm dần theo thời gian D pha dao động giảm dần theo thời gian [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 4/7 Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI 2016 Câu 38: Trong máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất cuộn dây stato có giá trị cực đại E0 Khi suất điện động tức thời cuộn dây suất điện động tức thời cuộn dây lại có độ lớn E0 E E 2E0 B C D 2 Câu 39: Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc lò xo dao động điều hòa B Cơ vật dao động điều hòa không phụ thuộc biên độ dao động C Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa hướng vị trí cân D Dao động lắc đơn dao động điều hòa Câu 40: Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nitơ đứng yên thu hạt prôtôn hạt nhân ôxi theo phản ứng: 42α + 147N → 178O + 11p Biết khối lượng hạt phản ứng là: mα = 4,0015 u; mN = 13,9992 u; mO = 16,9947 u; mp = 1,0073 u Nếu bỏ qua động hạt sinh động tối thiểu hạt α A 1,503 MeV B 29,069 MeV C 1,211 MeV D 3,007 MeV Câu 41: Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy qua đoạn mạch Khoảng thời gian hai lần liên tiếp cường độ dòng điện 1 1 A s B s C s D s 50 25 100 200 Câu 42: Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng nguyên tử A trạng thái trạng thái kích thích B trạng thái kích thích C trạng thái mà êlectron nguyên tử ngừng chuyển động D trạng thái Câu 43: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Nguồn phát ánh sáng gồm xạ đơn sắc có bước sóng khoảng từ 0,40 µm đến 0,76 µm Trên màn, điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có xạ cho vân tối? A xạ B xạ C xạ D xạ Câu 44: Độ lệch pha hai dao động điều hòa phương, tần số ngược pha  A (2k +1) (với k = 0, ±1, ±2, ) B (2k+1)π (với k = 0, ±1, ±2, ) C kπ (với k = 0, ±1, ±2, ) D 2kπ (với k = 0, ±1, ±2, ) Câu 45: Khi truyền điện có công suất P từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ công suất P hao phí đường dây ∆P Để cho công suất hao phí đường dây (với n > 1), n nơi phát điện người ta sử dụng máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp số vòng dây cuộn thứ cấp 1 A n B C n D n n Câu 46: Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm không đổi tụ điện thay đổi điện dung Khi tụ điện có điện dung C1, mạch thu sóng điện từ có bước C sóng 100 m; tụ điện có điện dung C2, mạch thu sóng điện từ có bước sóng km Tỉ số C1 A A 10 B 1000 [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] C 100 D 0,1 Trang 5/7 Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn Câu 47: Biết khối lượng hạt nhân 235 92 ĐỀ LUYỆN THI 2016 U 234,99 u, prôtôn 1,0073 u nơtron 1,0087 u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 23592U A 8,71 MeV/nuclôn B 7,63 MeV/nuclôn C 6,73 MeV/nuclôn D 7,95 MeV/nuclôn  Câu 48: Một lắc đơn có chiều dài dây treo m dao động điều hòa với biên độ góc rad nơi 20 có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Lấy π2 = 10 Thời gian ngắn để lắc từ vị trí cân đến vị trí có li độ góc  rad 40 1 s D s Câu 49: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình làuA = uB = acos50πt (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,5 m/s Trên đoạn thẳng AB, số điểm có biên độ dao động cực đại số điểm đứng yên A B C D 10 Câu 50: Trong môi trường truyền âm, hai điểm A B có mức cường độ âm 90 dB 40 dB với cường độ âm chuẩn Cường độ âm A lớn gấp lần so với cường độ âm B? A 2,25 lần B 3600 lần C 1000 lần D 100000 lần A s B s C HẾT [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 6/7 Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI 2016 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 05 01 D 02 A 03 B 04 B 05 A 06 C 07 D 08 A 09 D 10 D 11 C 12 D 13 D 14 A 15 B 16 C 17 A 18 B 19 C 20 B 21 B 22 C 23 C 24 A 25 D 26 B 27 A 28 D 29 C 30 C 31 D 32 A 33 C 34 A 35 A 36 B 37 A 38 A 39 C 40 C 41 A 42 A 43 B 44 B 45 B 46 C 47 B 48 C 49 C 50 D Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà GROUP TAI LIEU HOC TAP fb.com/groups/groupbg2017 [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 7/7 ... Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI 2016 Câu 27: Chiết suất thủy tinh ánh sáng đơn sắc 1,6852 Tốc độ ánh sáng thủy tinh A 1,78 .108 m/s B 1,59 .108 m/s C 1,67 .108 m/s D 1,87 .108 m/s Câu... tử khối lượng hạt nhân Năng lượng toả có g heli tạo thành theo phản ứng A 3,1 .101 1 J B 4,2 .101 0 J C 2,1 .101 0 J D 6,2 .101 1 J Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (U0 không đổi, f thay đổi... dung điều chỉnh Khi dung kháng 100 Ω công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại 100 W Khi dung kháng 200 Ω điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 100 V Giá trị điện trở A 100 Ω B 150 Ω C 160 Ω D 120 Ω
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề dễ môn vật lý (5) , 10 đề dễ môn vật lý (5) , 10 đề dễ môn vật lý (5)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay