ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG PHÁP CHO SINH VIÊN VIỆT NAM

12 156 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:13

Đầu những năm 2000, web 2.0 ra đời, đưa người sử dụng trở thành chủ nhân thực sự củaInternet. Đặc điểm nổi bật của thế hệ web này là người dùng có thể tham gia vào quá trình sángtạo nội dung trên Internet, đồng thời, tương tác với nhau. Đây chính là khía cạnh xã hội củaweb 2.0, tức mạng xã hội (social web). ỨNG DỤNG MẠNG HỘI VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG PHÁP CHO SINH VIÊN VIỆT NAM Using social web in teaching French for Vietnamese students Hồ Thủy An Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế (Việt Nam) Tóm tắt: Đầu năm 2000, web 2.0 đời, đưa người sử dụng trở thành chủ nhân thực Internet Đặc điểm bật hệ web người dùng tham gia vào trình sáng tạo nội dung Internet, đồng thời, tương tác với Đây khía cạnh hội web 2.0, tức mạng hội (social web) Tiến công nghệ góp phần thay đổi nhiều mặt đời sống, đem lại chuyển biến cho phương thức giảng dạy ngôn ngữ Dạy-học tiếng Pháp không nằm xu Nhiều dự án tiến hành phương Tây, chẳng hạn: năm 2003, Hannah & de Nooy yêu cầu sinh viên lên diễn đàn báo Le Monde để bàn luận trị; năm 2006, Ollivier cho sinh viên viết Wikipedia Học theo dự án thành công đó, năm 2014, “Tự học tiếng Pháp với Internet” triển khai đối tượng sinh viên năm thứ hai Khoa Tiếng Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế Bên cạnh số hạn chế (tỉ lệ tham gia thấp), với bốn nhiệm vụ (task) ứng dụng mạng hội, dự án sinh viên tham gia đánh giá cao tính lạ nó, đồng thời, mở hướng xây dựng hệ thống tự học tiếng Pháp khai thác tiềm mạng hội dành cho sinh viên Việt Nam Từ khóa: mạng hội (social web), dạy-học tiếng Pháp (teaching-learning of French language), sinh viên Việt Nam (Vietnamese students), nhiệm vụ (task) I Đặt vấn đề – Cơ sở lý thuyết Định nghĩa mạng hội Hệ thống trang web sử dụng thuộc hệ thứ hai: web 2.0 So với hệ thứ (web 1.0), web 2.0 có nhiều ưu Kể từ đầu năm 2000, với nhiều dịch vụ đời (blog, wiki…), người dùng tham gia vào trình sáng tạo xuất nội dung Internet (viết nhật ký Blogspot, đăng ảnh Flickr, làm clip tải lên Youtube ) Ngoài ra, họ bình luận, chia sẻ, nhào nặn nội dung theo ý muốn, tương tác với (viết lời bình cho viết, ảnh hay đoạn clip chờ phản hồi người khác) Đây khía cạnh hội web 2.0, tức mạng hội (social web) Theo Ollivier & Puren (2011), mạng hội mặt quan trọng nhất, phổ thông web 2.0 Khái niệm đề cập đến khả người dùng Internet đưa hội sản phẩm thân, trì tạo dựng mối quan hệ hội thông qua trang web Facebook, LinkedIn Như vậy, mạng hội web 2.0 (nhưng không tính đến khía cạnh kỹ thuật), nơi người sử dụng giữ vai trò chủ đạo chủ động; trang mạng tồn phát triển nhờ sức mạnh hội cộng đồng Ở cần phân biệt mạng hội (social web) với mạng lưới hội (social networks) Mạng lưới hội khái niệm hội học, mối quan hệ hội người, chằng chịt đan xen lưới nhện Ngoài ra, ngôn ngữ thông dụng, ba tiếng “mạng hội” thường dùng để nhắc đến Facebook, Google+… Tuy nhiên, cách gọi dễ gây nhầm lẫn Do vậy, số nhà khoa học Boyd & Ellison (2007) Zourou (2012) đề xuất thuật ngữ trang mạng lưới hội (social network sites – SNS) để trang web chúng giúp người sử dụng trì tạo dựng mối quan hệ, đồng thời công khai mạng lưới hội người Mạng hội dạy-học tiếng Pháp Mạng hội đời thổi luồng gió vào nhiều mặt đời sống Do vậy, trường học (nhất trường đại học) đứng xu hướng công nghệ giới trẻ ngày lớn lên với web 2.0 Thế nên, nhiệm vụ đặt cho nhà trường (cũng giáo viên) giúp người học khám phá công dụng khác (ngoài giải trí, kết nối bạn bè) mạng hội, nhận thức tính hai mặt (tốt xấu) web 2.0, giáo dục cho học sinh, sinh viên lực chịu trách nhiệm nội dung mà họ đăng tải Internet (Atabekian, 2010) Trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Pháp cho người nước ngoài, số giáo viên phương Tây đưa mạng hội vào lớp học Có thể kể vài dự án sau Năm 2003, Australia, Hannah & de Nooy yêu cầu sinh viên lên diễn đàn báo Le Monde để thảo luận vấn đề trị (Hanna & de Nooy, 2003).Năm 2006, Ollivier cho 15 sinh viên người Áo viết nơi mà họ sinh Wikipedia (Ollivier, 2007) Tháng 11 năm 2012, khuôn khổ dự án “Le français en (première) ligne”1, sinh viên người Latvia giới thiệu phim Latvia Prezi (http://prezi.com/_nj0ivogyik4/kolka-cool/) So với phương pháp giảng dạy ngoại ngữ khác, ưu mạng hội giúp người học có hội trao đổi thực với người nói ngôn ngữ Nhờ đó, việc học có tính thực tiễn hơn, mang nhiều ý nghĩa so với tình giao tiếp giả định lớp học – nơi giáo viên dường người mà sản phẩm người học hướng đến (Dejean-Thircuir & Mangenot, 2013) Ngoài ra, nhờ lợi công nghệ, sản phẩm người học thực mạng hội thường sống động, độc đáo Có thể lấy giới thiệu phim sinh viên Latvia làm ví dụ: chọn Prezi làm công cụ, người học đưa vào phần trình bày văn bản, hình ảnh, lẫn trích đoạn phim ngắn Phương pháp khai thác mạng hội lớp học tiếng Pháp Để đưa mạng hội vào lớp học tiếng Pháp, hai tác giả Ollivier Puren – người tiên phong lĩnh vực – khuyến nghị phương pháp tương tác (interactionbased approach) (Ollivier & Puren, 2011; Ollivier, 2012) Phương pháp “gạch”, nối dài phương pháp hành động (action-oriented approach) mà CEFR đề cập Trong trình dạy-học, hai phương pháp vận dụng nhiệm vụ (task) Tuy nhiên, nhiệm vụ theo định nghĩa Ellis (2003), Nunan (2004) hay CEFR (Conseil de l’Europe & Division des politiques linguistiques, 2005) bị giới hạn bốn tường lớp học, Ollivier (2012) đề xuất mở rộng khái niệm thành: “Tất Dự án sử dụng Internet để kết nối sinh viên theo học chương trình giảng dạy tiếng Pháp trường đại học Pháp với sinh viên học tiếng Pháp trường đại học thuộc Australia, Tây Ban Nha, Mỹ, Nhật Bản, Latvia, Luxembourg (http://fle-1-ligne.u-grenoble3.fr/) nhiệm vụ phải thực khuôn khổ tương tác hội thực đó, xác định cách rõ ràng.” Trên thực tế, khó để tìm (và đa dạng hóa) đối tác nhằm bảo đảm cho tương tác diễn trình dạy-học ngoại ngữ mang tính “xã hội thực sự”, với ngữ cảnh đối tượng tiếp nhận “được xác định cách rõ ràng” Do đó, tác giả đề nghị người dạy khai thác tiềm mạng hội II Giới thiệu dự án “Tự học tiếng Pháp với Internet” phương pháp nghiên cứu Dự án “Tự học tiếng Pháp với Internet” Với mong muốn ứng dụng mạng hội vào giảng dạy tiếng Pháp nhằm nâng cao lực tự học cho sinh viên, dự án “Tự học tiếng Pháp với Internet” đời triển khai đối tượng sinh viên năm thứ hai Khoa Tiếng Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế vào học kỳ năm học 2013-2014 Trong vòng tháng (từ 13/03 đến 12/06/2014), sinh viên yêu cầu thực nhiệm vụ (NV) mạng hội (social web based task) Đã có 15 tổng số 17 sinh viên (chiếm tỉ lệ 88,23%) đăng ký tham gia tinh thần tự nguyện, đổi lấy điểm cộng vào điểm kiểm tra kỳ Trình độ thực tế sinh viên tham gia dao động khoảng từ A2 đến B2 theo CEFR Trình độ yêu cầu dự án B1 Một nhóm Facebook (FB) riêng tư giáo viên tạo, để đăng tải nội dung nhiệm vụ, đồng thời làm nơi trao đổi thông tin người học người dạy (hình 1) “Toute tâche réaliser dans le cadre d'interactions sociales réelles et donc clairement définies.”(Ollivier, 2012, đoạn 23) Hình 1: Ảnh chụp hình nhóm FB dự án “Tự học tiếng Pháp với Internet” Quá trình thực dự án phương pháp nghiên cứu Sau 10 ngày đăng ký tham gia trả lời phiếu điều tra ban đầu, sinh viên làm NV giáo viên biên soạn Thời gian thực dự tính NV tuần; nhiên, trình tiến hành dự án, hai NV kéo dài thêm tuần; NV thứ tư, sau 24 ngày sinh viên tham gia thực hiện, giáo viên tiến hành phát phiếu điều tra tổng kết dự án vào ngày 12/06/2014 (bảng 1) Thời Sự Yêu cầu Trang web gian kiện nhiệm vụ sử dụng 13/03 – 23/04/ Tham gia Sản phẩm đăng tải lên nhóm FB trang mạng hội SL % SL Khởi động dự án, tạo nhóm FB, đăng phiếu điều tra ban đầu % 2014 Tạo 24/03 – 06/04/ Pearltrees tập NV hợp trang web để học 2014 11 Pearltrees (KL1, DH1, QN1 (http://www.p DT1, BT1, TG1, 73,33 (KL1, QN1, TD1, earltrees.com/) MH1, AT1, HT1, 33,33 TG1, DT1) TD1, PT1) tiếng Pháp Forum Trả lời câu 07/04– Routard hỏi Việt Nam (http://www.ro (KL1, QN1, 27/04/ NV 46,67 diễn đàn utard.com/foru MH1, DH1, TG1, 2014 PT1, BT1) m/vietnam/54 Routard (KL1, QN1, 26,67 MH1, TG1) htm) 28/04– 18/05/ 2014 Giới thiệu NV (3 ăn Việt Nam tuần) 19/05– Giới thiệu 11/06/ 2014 NV (24 ngày) 12/06/ 2014 hoạt động văn hóa Việt Nam Live my food (http://www.li vemyfood.eu/) (KL1, QN1, 20 MH1) (KL1, QN1, 20 MH1) Voicethread (https://voicet 0 0 hread.com/) Đăng phiếu điều tra tổng kết Bảng 1: Tóm tắt trình thực dự án “Tự học tiếng Pháp với Internet” Nhìn vào bảng trên, nhận thấy tỉ lệ tham gia giảm dần qua nhiệm vụ; số lượng sinh viên hoàn tất nhiệm vụ đăng tải sản phẩm lên trang mạng hội thấp so với số tham gia bình luận nhóm FB nội (NV 2) Bên cạnh sinh viên đặc biệt tích cực (chiếm 20%), có thành viên không phản ứng (chiếm 26,67%); sinh viên lại phân thành hai nhóm: tham gia đầy đủ (3 sinh viên, chiếm 20%) tham gia mức trung bình (5 sinh viên, chiếm 33,33%) ( biểu đồ 1) 20 26.67 Tham gia tích cực Tham gia đầy đủ Tham gia mức trung bình Không phản ứng 20 33.33 Biểu đồ 1: Mức độ tham gia vào dự án nhóm sinh viên Từ 17/06 đến 13/09/2014, vấn riêng lẻ tiến hành với sinh viên tích cực (KL1, MH1); tham gia đầy đủ (DH1, TG1); mức trung bình (HT1) không phản ứng (NT1) Các buổi nói chuyện sở để rút điểm cần lưu ý khai thác mạng hội vào giảng dạy tiếng Pháp dành cho sinh viên Việt Nam III Một số lưu ý khai thác mạng hội vào giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên Việt Nam Xây dựng quan niệm cởi mở lỗi cho sinh viên So sánh phát biểu sinh viên, thấy: sinh viên tham gia đầy đủ tích cực xem lỗi, sai điều tất yếu trình học, coi việc đăng tải sản phẩm lên mạng hội hội để sửa chữa cho lần sau (DH1, MH1); đó, HT1 – sinh viên tham gia vào dự án cảm thấy nặng nề làm sai, mắc lỗi tả, ngữ pháp (bảng 2) Thời gian Người nói Nội dung Dù nói sai họ người hết, họ nói sai sửa, họ nói sai biết sai chỗ nớ, 07 : 32 DH1 nói chung lại em không quan trọng, họ gửi nên em không sợ họ đánh giá chi mình, biết sai lần sau rút kinh nghiệm chỗ khác Thì bạn đánh giá trả lời sai bạn đánh giá, mà mà lực ngang chừng 10 : 24 DH1 chấp nhận cô nờ cố gắng lần sau không bị Chơ dạng giống mô có thấp tới cao đồ chơ chơ mô cao làm học (cười) Dạ không [ngại pốt lên cho tất người mạng đọc], 03 : 06 MH1 mà họ phát lỗi cho sửa được, nhớ lỗi khắc phục Dạ, giống như… giống nói tiếng Việt dễ cô nờ, 09 : 33 HT1 mà đến lúc nói tiếng Pháp chưa… giống viết sợ sai cô nờ, văn hóa ẩm thực đồ 09 : 45 HTA 09 : 56 HT1 Viết sợ sai Nhưng mà cô có nói bạn cần chi còm-men người góp ý cho bạn, (nghỉ) em thấy ? Dạ, (do dự) cách tốt (từng chữ một) Nhưng mà em lại không tận dụng hội để ví dụ 10 : 02 HTA nha, còm-men vô để người sẽ… nói chung góp ý cho, giúp đỡ em 10 : 21 HT1 Dạ, (do dự) em sợ sai nhiều cô nờ 10 : 25 HTA Sợ sai nhiều ? 10 : 27 HT1 Dạ Thế mà, tức nhiên mà hoạt động Routard hoạt 10 : 28 HTA động ẩm thực văn hóa giới thiệu vậy, em sợ viết sai người khác đọc ? 10 : 41 HT1 Dạ, sợ viết, giống bỏ lên sợ giống lỗi tả sai nhiều a cô nờ 10 : 49 HTA Ừ 10 : 50 HT1 Lỗi ngữ pháp đồ (nói nhỏ) Bảng 2: Quan niệm lỗi, sai sinh viên (trích vấn) Như vây, để sinh viên mạnh dạn tạo sản phẩm tiếng nước nói chung tích cực tham gia vào dự án mạng hội nói riêng, nên giáo viên cần có biện pháp giúp người học vượt qua nỗi “sợ sai”, “sợ lỗi” bị tâm lý đè nặng, sinh viên không dám “mạo hiểm” vượt qua vùng an toàn, thử nghiệm điều mẻ Tôn trọng thể diện sinh viên Có lẽ tâm lý “sợ lỗi”, “sợ sai” sinh viên xuất phát từ văn hóa trọng thể diện người Việt Do phải giữ mặt, sinh viên thường cảm thấy khó khăn để lộ khuyết điểm thân với người khác: HT1 nhấn mạnh điều vấn Theo sinh viên này, người dạy cần tránh yêu cầu người học đăng công khai trình độ sinh viên không tốt Về phần TG1, có cởi mở hơn, sinh viên có chung quan điểm với HT1 (bảng 3) Thời gian Người nói Nội dung Dạ, em nghĩ có bạn lớp, bạn khá, bạn tốt toàn 11 : 16 HT1 ghi tốt mà chừ dở, lỗi sai bỏ lên, (ngừng đột ngột, nói từ một) Thế có em nghĩ cách còm-men công khai đó, chưa 11 : 31 HTA ạ, tất người nhóm thấy có cách để em cảm thấy không bị, bỏ lên thấy sợ không ? 11 : 45 HT1 Dạ, gửi mail cho cô 11 : 46 HTA Gửi mail cho cô 11 : 47 HT1 Hoặc inbox nơi chỗ face 11 : 50 HTA Thì em thích ? 11 : 51 HT1 Dạ Bí mật 11 : 54 HTA Bí mật 11 : 55 HT1 Khi mà qua cô sửa bỏ lên đỡ 12 : 03 HTA 12 : 09 HT1 (nghỉ) Chơ còm-men trực tiếp lên cho người… em ngại Khi mà tự tin trình độ bỏ lên Dạ … có Tại nhóm mình, bạn, đa số bạn pốt lên a, bạn siêng, bạn giỏi Bài 08 : 02 TG1 bạn viết chuẩn, em gửi lên không tốt lắm, thành em ngại (nghỉ ngắn) với bạn làm tốt học lớp nhiều còn… (mỉm cười) 08 : 22 HTA (mỉm cười) 08 : 23 TG1 Mình học lớp, gặp nên nhiều ngại (nghỉ) 08 : 26 HTA Ừ 08 : 28 TG1 Nhưng mà em nghĩ, điều không quan trọng, quan trọng cố gắng Bảng 3: Quan niệm sinh viên việc công khai sản phẩm thô (trích vấn) Ngoài ra, giữ thể diện, không hiểu, sinh viên thường không nói Do đó, HT1 đề xuất giáo viên nên có câu hỏi điều tra vô danh kiểm tra mức độ hiểu đề người học (bảng 4) Thời gian Người nói 29 : 44 HT1 29 : 55 HTA Nội dung Dạ Nếu mà có, có số bạn không hiểu họ không nói hết Thế theo em làm cách mô người… người không hiểu mà nói Dạ, em nghĩ cô nên ghi câu hỏi dạng giống nghiên cứu 30 : 03 HT1 cô rứa, dễ hiểu chưa hiểu khó hiểu sau để bạn đánh vô tính phần trăm biết có người hiểu, người không hiểu Dễ nói so với việc còm-măng Là… tức… cô hiểu có không ? Như ri hi, cô 30 : 27 HTA hoạt động chi đó, cô làm dạng câu hỏi bạn tích vô, câu hỏi vô danh, không ? 30 : 48 HT1 Dạ 30 : 49 HTA 30 : 54 HT1 Dạ, có hiểu cách sử dụng không cô nờ 30 : 56 HTA Ừ, chơ còm-men trực tiếp 31 : 00 HT1 Dạ 31 : 01 HTA Rứa người không làm ? 31 : 02 HT1 Dạ, không thích Là nói hết, hỏi bạn hiểu đề chưa, bạn tích vô Không thích Ừ, Mà làm… làm hoạt động 31 : 03 HTA cho giáo viêncho người khác đọc mà bạn không thích hay ? Dạ, nói không hiểu thấy sợ họ, 31 : 20 ngại, có nhiều người họ ngại, chơ lợi ích cho Thì theo HT1 cô thấy lên mạng, a, theo lớp có nhiều người họ không hiểu họ không dám nói vói giáo viên (nghỉ) Bảng 4: Cách thức kiểm tra mức độ hiểu đề người học (trích vấn) Tóm lại, để khai thác thành công mạng hội lớp học tiếng Pháp sinh viên Việt Nam, giáo viên nên tìm cách phá tan tâm lý sợ lỗi nơi người học, đồng thời triển khai biện pháp kỹ thuật để đảm bảo thể diện cho sinh viên TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Atabekian, C (2010) Au travail, Narcisse ! Cahiers Pédagogiques, (482), 11–13 [2] Boyd, D M., & Ellison, N B (2007) Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210–230 [http://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x] [3] Conseil de l’Europe, & Division des politiques linguistiques (2005) Un cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer Strasbourg, Paris: Conseil de l’Europe, Division des politiques linguistiques [http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_fr.pdf] [4] Dejean-Thircuir, C., & Mangenot, F (2013) Apports et limites des tâches web 2.0 dans un projet de télécollaboration asymétrique In Actes du colloque Epal 2013 Grenoble: Université Stendhal-Grenoble [5] Hanna, B E., & de Nooy, J (2003) A funny thing happened on the way to the forum: Electronic discussion and foreign language learning Language Learning & Technology, 7(1), 71–85 [6] Ollivier, C (2007) Ressources Internet, wiki et autonomie de l’apprenant Presented at the Actes du colloque Echanger pour apprendre en ligne (EPAL) Grenoble, 7-9 juin 2007, Grenoble: Lamy Marie-Noëlle, Mangenot François, Nissen Elke [http://epal.u- grenoble3.fr/actes/pdf/olivier-wiki.pdf] [7] Ollivier, C (2012) Approche interactionnelle et didactique invisible – Deux concepts pour la conception et la mise en œuvre de tâches sur le web social Alsic Apprentissage des Langues et Systèmes d’Information et de Communication, (Vol 15, n°1) [http://doi.org/10.4000/alsic.2402] [8] Ollivier, C., & Puren, L (2011) Le Web 2.0 en classe de langue: une réflexion théorique et des activités pratiques pour faire le point Paris: Éditions La Maison des langues [9] Zourou, K (2012) De l’attrait des médias sociaux pour l’apprentissage des langues – Regard sur l’état de l’art Alsic Apprentissage des Langues et Systèmes d’Information et de Communication, (Vol 15, n°1) [http://doi.org/10.4000/alsic.2485] Giới thiệu tác giả Họ tên: Hồ Thủy An Chức vụ: Giảng viên tiếng Pháp Học vị: Thạc sĩ Nơi công tác: Khoa Tiếng Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế Địa liên hệ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm – Thành phố Huế Email: ho.thuyan@gmail.com Chuyên ngành nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp (mảng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học); biên-phiên dịch Việt-Pháp ... dành cho sinh viên Việt Nam III Một số lưu ý khai thác mạng xã hội vào giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên Việt Nam Xây dựng quan niệm cởi mở lỗi cho sinh viên So sánh phát biểu sinh viên, thấy: sinh. .. người dạy khai thác tiềm mạng xã hội II Giới thiệu dự án “Tự học tiếng Pháp với Internet” phương pháp nghiên cứu Dự án “Tự học tiếng Pháp với Internet” Với mong muốn ứng dụng mạng xã hội vào giảng. .. trang mạng tồn phát triển nhờ sức mạnh xã hội cộng đồng Ở cần phân biệt mạng xã hội (social web) với mạng lưới xã hội (social networks) Mạng lưới xã hội khái niệm xã hội học, mối quan hệ xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG PHÁP CHO SINH VIÊN VIỆT NAM, ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG PHÁP CHO SINH VIÊN VIỆT NAM, ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG PHÁP CHO SINH VIÊN VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay