Kỹ năng vẽ biểu đồ địa lý

5 128 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:01

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ (Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Địa 9) A Khái quát chung biểu đồ I Một số lưu ý vẽ biểu đồ: – Biểu đồ hình vẽ thể cách dễ dàng động thái phát triển tượng, mối tương quan độ lớn đối tượng cấu thành phần tổng thể – Cần nghiên cứu kĩ đề để lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp – Khi vẽ loại biểu đồ phải đảm bảo yêu cầu: + Khoa học (Chính xác) + Trực quan (rõ ràng, dễ đọc) + Thẩm mĩ – Để đảm bảo tính trực quan thẩm mĩ, vẽ biểu đồ người ta thường dùng kí hiệu để phân biệt đối tượng biểu đồ Các kí hiêu thường đựơc biểu thị cách gạch nền, dùng kí hiệu toán học… Khi chọn kí hiệu cần ý cho biểu đồ vừa dễ đọc, vừa đẹp – Khi đặt tên cho biểu đồ cần đảm bảo đủ nội dung: Biểu đồ vấn đề gì? dâu? Vào thời gian nào? II Một số biểu đồ thể quy mô động thái phát triển: Biểu đồ đường biểu diễn: – Yêu cầu thể hiện: Động thái phát triển đối tượng theo chuỗi thời gian – Các dạng chủ yếu: đường biểu diễn, nhiều đường biểu diễn có đơn vị, hai hay nhiều đường biểu diễn khác đơn vị Biểu đồ hình cột: – Yêu cầu thể hiện: Thể quy mô số lượng, động thái phát triển, so sánh tương quan độ lớn đối tượng cấu thành phần tổng thể – Các dạng chủ yếu: Biểu đồ cột đơn: + Gộp nhóm có đơn vị (1 trục tung) + Biểu đồ cột đơn gộp nhóm đơn vị (2 trục tung) + Biểu đồ ngang VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Biểu đồ kết hợp cột đường: – Yêu cầu thực hiện: Thể động thái phát triển tương quan độ lớn đại lượng – Do phải biểu đối tượng có đơn vị khác nên dùng hai trục tung để thể đơn vị III Một số loại biểu đồ thể cấu: Biểu đồ hình tròn: – Yêu cầu thể hiện: Thể cấu thành phần tổng thể quy mô đối tượng cần trình bày – Một số dạng bản: + Một đường tròn + Hai đường tròn có bán kính khác + Biểu đồ tong nửa hình tròn (Thường thể cấu xuất nhập khẩu) Biểu đồ miền: – Thể chuyển dịch cấu đối tượng qua nhiều năm (từ bốn năm trở lên) – Là dạng đặc biệt biểu đồ cột chồng biểu đồ đường Biểu đồ cột chồng: – Thể quy mô, cấu thành phần hay nhiều tổng thể B Các bước để vẽ số dạng biểu đồ bản: Biểu đồ đường biểu diễn: – Bước 1: Chọn tỉ lệ thích hợp – Bước 2: Kẻ hệ toạ độ vuông góc, trục đứng thể độ lớn đại lượng, trục ngang thể thời gian – Yêu cầu: + Độ cao trục đứng độ dài trục ngang phải hợp lí + Khoảng cách năm tỉ lệ + Ghi đơn vị, mũi tên dầu cột đứng, ghi năm trục ngang – Bước 3: Vẽ đường biểu diễn: + Xác định điểm mốc nối điểm mốc đoạn thẳng để hình thành đường biểu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí diễn + Dùng kí hiệu phân biệt lập bảng giải (Nếu có hai hay nhiều đường biểu diễn) + Ghi số liệu vào biểu đồ – Bước 4: Ghi tên biểu đồ (Đầy đủ nội dung) – Bước 5: Nhận xét, phân tích giải thích + Nhận xét khái quát + Chú ý giá trị cực đại, cực tiểu bảng số liệu biểu đồ (Số liệu chứng minh) + Động thái phát triển theo thời gian (Số liệu, tăng, giảm bao nhiêu, tốc độ tăng…) + Giải thích: Kết hợp với kiến thức học, giải thích ý nghĩa nhận xét (Quan sát biểu đồ, lấy ví dụ) Trong trường hợp hệ trục toạ độ phải vẽ từ hai đường biểu diễn trở lên cần phải lưu ý Biểu đồ cột: – Bước 1: Chọn tỉ lệ thích hợp – Bước 2: Kẻ hệ trục toạ độ vuông góc – Yêu cầu: + Độ cao trục đứng trục ngang phải hợp lí + Lưu ý khoảng cách năm + Vẽ cột thứ cách tung cm 0,5 cm, cột phải có độ rộng + Ghi đơn vị, năm trục – Bước 3: Vẽ cột hoàn chỉnh phần vẽ + Ghi số liệu lên đỉnh cột + Dùng kí hiệu phân biệt lập bảng giải có từ hai đối tượng trở lên – Bước 4: Ghi tên biểu đồ (Đủ nội dung) – Bước 5: Nhận xét phân tích giải thích theo yêu cầu đề Biểu đồ kết hợp cột đường: – Bước 1: Chọn tỉ lệ thích hợp – Bước 2: Kẻ hệ trục toạ độ gồm hai trục tung (2 đơn vị khác nhau) * Yêu cầu: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Khoảng cách cột phải hợp lí + Ghi số liệu lên trục, đơn vị lên đỉnh cột – Bước 3: + Vẽ cột đường biểu diễn: Hoàn chỉnh phần vẽ, dùng kí hiệu lập bảng giải – Bước 4: Ghi tên biểu đồ (Phải đảm bảo nội dung) – Bước 5: Nhận xét phân tích giải thích theo yêu cầu Biểu đồ hình tròn – Bước 1: xử lí số liệu (Nếu đầu cho số liệu tuyệt đối phải chuyển sang số liệu tương đối) – Bước 2: Chọn số lượng hình tròn cần biểu – Bước 3: Vẽ biểu đồ * Lưu ý: + Bán kính đường tròn cần phù hợp với khổ giấy + Nếu bảng số liệu có cấu % vẽ biểu đồ có kính thước Nếu bảng số liệu cho phép thể quy mô cấu vẽ biểu đồ có kích thước khác cách tương ứng + Chia hình tròn thành hình quạt có số đo góc tương ứng với tỉ lệ thành phần, trật + Nếu vẽ từ hai biểu đồ hình tròn trở lên cần thống quy tắc vẽ sau: Vẽ hình quạt thứ từ tia 12 giờ, sau dố đến hình quạt thứ 2, thứ 3… Theo chiều thuận kim đồng hồ + Ghi tỉ lệ hình quạt + Dùng kí hiệu để phân biệt thành phần lập bảng giải + Dưới biểu ghi năm tên vùng, miền… – Bước 4: Ghi tên biểu đồ với đầy đủ nội dung – Bước 5: Nhận xét giải thích + So sánh tỉ trọng giá trị thành phần tổng thể + So sánh tỉ trọng tong thành phần theo thời gian Biểu đồ miền: – Được chọn vẽ bảng số liệu có số môc thời gian từ năm trở lên hai đối VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tượng – Bước 1: Xử lí số liệu (Nếu tập cho số liệu tuyệt đối phải chuyển sang số liệu tương đối) – Bước 2: Kẻ khung biểu đồ hình chữ nhật, cạnh đứng thể giá trị %, cạnh ngang thể từ đầu năm đến cuối năm biểu đồ (Lưu ý khoảng cách năm cho phù hợp) * Yêu cầu: Hình chữ nhật có chiều thẳng đứng, ngang phù hợp, vẽ đóng khung cân tờ giấy) – Bước 3: + Vẽ ranh giới miền theo số liệu xử lí (Vẽ miền theo thứ tự bảng số liệu) + Dùng kí hiệu để thể miền + Lập bảng giải (Thứ tự kí hiệu giải phù hợp với thứ tự miền đồ) + Ghi số liệu theo mốc thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng vẽ biểu đồ địa lý , Kỹ năng vẽ biểu đồ địa lý , Kỹ năng vẽ biểu đồ địa lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay