Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017

8 142 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:01

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT TĨNH GIA ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: ĐỊA LỚP Thời gian làm bài: 150 phút Câu (2.0 điểm) a Trình bày chuyển động Trái Đất quanh mặt trời hệ b Vào hai ngày xuân phân thu phân địa phương Trái Đất có ngày đêm nhau? Tại sao? Câu (2.0 điểm) Cho bảng số liệu: Tỷ lệ dân số theo nhóm tuổi giới tính Việt Nam (%) Nhóm tuổi Năm 1979 Năm 1989 Năm 1999 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ – 14 21,8 20,7 20,1 18,9 17,4 16,1 15 – 59 23,8 26,6 25,6 28,2 28,4 30,0 60 trở lên 2,9 4,2 3,0 4,2 3,4 4,7 Tổng số 48,5 51,5 48,7 51,3 49,2 50,8 Từ bảng số liệu hãy: a Nhận xét giải thích thay đổi cấu theo nhóm tuổi Sự thay đổi cẩu theo độ tuổi có ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội nước ta? b Nhận xét cấu giới tính thay đổi cấu giới tính nước ta Câu (2.0 điểm) Sách giáo khoa Địa lí có viết: “Khí hậu nước ta thay đổi theo mùa theo vùng (từ thấp lên cao, từ Bắc vào Nam từ Đông sang Tây) rõ rệt” a Em cho biết nhân tố ảnh hưởng đến phân hóa khí hậu nước ta b Những nhân tố ảnh hưởng đến khí hậu Thanh Hóa nào? Câu (3.㌳ điểm) Thủy sản ngành ngày có vai trò quan trọng kinh tế nước ta Dựa vào Atlát Địa Việt Nam kiến thức học em hãy: a Trình bày tình hình phát triển, phân bố ngành thủy sản b Giải thích hoạt động thủy sản nước ta năm gần lại trở nên sôi động? c Việc khai thác chế biến thủy sản Thanh Hóa nào? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu ㌳ (2.0 điểm) Dựa vào Atlát Địa Việt Nam kiến thức học em cho biết: Trong nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố nông nghiệp nước ta nhân tố coi yếu tố định để tạo nên thành tựu to lớn nông nghiệp nay? Hãy phân tích ảnh hưởng nhân tố Câu (6.0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Diện tích công nghiệp nước ta giai đoạn 1990 – 2010 (Đơn vị: nghìn ha) Năm 1990 1995 2000 2007 2010 Cây công nghiệp hàng năm 542,0 716,7 778,1 864,0 797,6 Cây công nghiệp lâu năm 657,3 902,3 1.451,3 1.821,0 2.010,5 Tổng số 1.199,3 1.619,0 2.229,4 2.685,0 2.808,1 Vẽ biểu đồ thích hợp thể tình hình phát triển diện tích công nghiệp nước ta giai đoạn 1990 - 2010 Nhận xét tình hình phát triển diện tích công nghiệp nước ta giai đoạn 1990 2010 giải thích diện tích công nghiệp lâu năm liên tục tăng? -Hết (Học sinh sử dụng Atlat địa lí Việt Nam xuất từ 2009 trở lại đây) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LỚP Câu Nội dung Câu a Trình bày: - Trái Đất tự quay quanh trục tưởng tượng nối liền hai cực nghiêng Điểm 0.5 0.25 66033’ với mặt phẳng quỹ đạo - Thời gian tự quay quanh trục hết vòng 24 giờ, hướng quay từ 0.25 Tây sang Đông * Hệ quả: 0.5 - Khắp nơi Trái Đất có ngày, đêm 0.25 - Các vật chuyển động bề mặt Trái Đất bị lệch hướng: Nếu nhìn xuôi theo chiều chuyển động, nửa cầu Bắc vật chuyển động bị lệch 0.25 bên phải, nửa cầu Nam vật chuyển động bị lệch bên trái b Khi Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh hai thời kì nóng 1.0 lạnh luân phiên hai nửa cầu Bắc Nam năm vì: 0.5 - Do trục Trái Đất nghiêng không đổi hướng di chuyển quỹ đạo nên Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam phía Mặt Trời - Nửa cầu ngả phía Mặt Trời, có góc chiếu lớn, nhận nhiều 0.5 ánh sáng nhiệt Lúc mùa nóng nửa cầu Nửa cầu chếch xa Mặt Trời, có góc chiếu nhỏ, nhận ánh sáng nhiệt Lúc mùa lạnh nửa cầu Câu a Chứng minh phân bố dân cư nước ta không đồng chưa hợp 2.0 - Phân bố không đồng đồng miền núi, cao nguyên: 0.25 + Đồng bằng, ven biển chiếm ¼ diện tích tập trung tới 75% 0.25 dân số nên mật độ dân số cao (d/c) + Miền núi cao nguyên chiếm tới ¾ diện tích chiếm 25% 0.25 dân số nên mật độ dân số thấp (d/c) - Phân bố không đồng đồng (d/c) 0.25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Ngay nội vùng dân cư phân bố không (d/c) 0.25 - Phần lớn người dân sinh sống nông thôn (73,1% dân số), thành thị 0.25 chiếm 26,9% + Sự phân bố dân cư chưa hợp gây khó khăn cho 0.5 việc sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên sức lao động vùng b/ Thực trạng nguồn lao động nước ta: 1.0 - Số lượng: Có nguồn lao động dồi Mỗi năm tăng thêm triệu 0.25 lao động - Chất lượng lao động: Lao động cần cù, chịu khó, có kinh nghiệm 0.25 nông lâm ngư nghiệp, thủ công nghiệp, tiếp thu nhanh khoa học kỹ thuật, - Trình độ lao động thấp, qua đào tạo chiếm 21,2%, lao động hạn 0.25 chế thể lực, trình độ chuyên môn, thiếu tác phong công nghiệp, tính kỷ luật - Phân bố: Lao động phân bố không chủ yếu nông thôn 75,8%, 0.25 lao động có chuyên môn kĩ thuật tập trung chủ yếu đồng bằng, thành phố * Việc sử dụng lao động: 1.0 - Số lượng lao động ngành kinh tế ngày tăng (Dẫn 0.25 chứng) - Cơ cấu sử dụng lao động ngành có thay đổi theo hướng 0.5 tích cực (Dẫn chứng) - Lao động theo thành phần kinh tế thay đổi từ khu vực nhà nước sang 0.25 thành phần kinh tế khác (Dẫn chứng) Câu Những nhân tố ảnh hưởng đến khí hậu nước ta: * Vị trí địa hình dạng lãnh thổ - Nước ta nằm hoàn toàn vành đai khí hậu nhiệt đới nửa cầu 0.5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bắc nên nhận lượng xạ mặt trời lớn, địa phương nước có hai lần mặt trời qua thiên đỉnh năm - Lãnh thổ trải dài 15 vĩ tuyến nên khí hậu có khác biệt từ Bắc vào Nam * Địa hình 0.5 - Nước ta có ¾ diện tích đồi núi 85% diên tích địa hình thấp 100m, 14% siện tích núi trung bình,1% diện tích núi cao Do khí hậu chịu chi phối địa hình,thể đặc điểm sau: + Khí hậu phân hóa theo đai cao (khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới, kh núi cao) + khí hậu phân hóa theo hướng sườn (Sườn đón gió mưa nhiều ,sườn khuất gió mưa ít) * Nằm khu vực hoạt động gió mùa: Có hai loại gió mùa hoạt 0.5 động luân phiên nước ta: + Gió mùa Đông: Gió mùa đông bắc hoạt động từ vĩ tuyến 16 trở Bắc.Gió Tín phong đông bắc phía Nam + Gió mùa Hạ: Gồm gí mùa tây nam phía nam gió đông nam phía Bắc * Sự tranh chấp luân phiên khối khí theo mùa tạo nên tính phân 0.25 mùa khí hậu Những nhân tố ảnh hưởng đến khí hậu Thanh Hóa: * Vị trí: Nằm phía Bắc vùng Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp 0.25 gió mùa Đông Bắc * Địa hình: Núi gò đồi phía Tây, đồng phía Đông 0.5 - Khí hậu phân hóa theo đai cao - Khí hậu phân hóa theo hướng sườn * Nằm khu vực hoạt động gió mùa: - Mùa đông: gió Đông Bắc lạnh khô 0.5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Mùa hè: Gió Tây Nam nóng ẩm Câu a Trình bày giải thích phân bố ngành công nghiệp điện lực: 2.0 - CN điện nước ta bao gồm nhiệt điện thuỷ điện 0.25 - Nhiệt Điện: Chủ yếu phân bố TDMNBB (Phả Lại, Uông Bí, ); 0.5 Đông Nam Bộ (Phú Mỹ, Thủ Đức, ) vùng giàu tài nguyên khoáng sản (than, dầu khí) - Ngoài phân bố số khu vực khác (Ninh Bình, Trà Nóc, ) 0.25 nơi có nhu cầu lớn điện - Thuỷ điện: Phân bố vùng với hệ thống sông có tiềm 0.5 thuỷ điện lớn: + Trung du miền núi Bắc Bộ (dc) + Đông Nam Bộ (dc) + Tây Nguyên (dc) + Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ (dc) - Như có mối quan hệ chặt chẽ phân bố sở sản xuất 0.5 điện với sở khai thác nhiên liệu (than, dầu) sở có nhu cầu tiêu thụ điện b Hai ngành công nghiệp trọng điểm quan trọng tỉnh Thanh 1.0 Hóa với sản phẩm chủ yếu: - Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Xi măng, gạch nung, ngói, đá 0.5 xẻ, đá ốp lát, gạch lát hoa, lợp, cát, sỏi - Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm: Đường kết tinh, bánh kẹo, nước mắm, rươu - bia - nước ngọt, hải sản đông lạnh, súc sản đông lạnh 0.5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu a Nhận xét: 1.0 - Lúa trồng khắp nước ta 0.25 - Các vùng trồng lúa chủ yếu phân bố vùng đồng bằng: vùng đồng 0.5 sông Cửu Long trồng lúa lớn nhất, kế đồng sông Hồng, đồng Thanh - Nghệ - Tĩnh - Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên có cánh đồng lúa 0.25 núi với diện tích nhỏ b Giải thích: Lúa trồng chủ yếu vùng đồng có 1.0 nhiều thuận lợi: - Đất phù sa màu mỡ với diện tích lớn, địa hình phẳng, nguồn 0.5 nước dồi dào, thích hợp cho canh tác lúa - Nguồn nhân lực đông, sở vật chất kĩ thuật nông nghiệp phát 0.5 triển, mạng lưới thủy lợi Câu Vẽ biểu đồ thích hợp nhất: 3.0 - Vẽ biểu đồ cột chồng giá trị tuyệt đối - Yêu cầu: Đúng dạng biểu đồ, xác, có tên biểu đồ, đơn vị, giải, số liệu ghi biểu đồ - Lưu ý: + Vẽ biểu đồ khác: không cho điểm + Nếu thiếu yêu cầu trừ 0,25 điểm/yêu cầu Nhận xét giải thích nguyên nhân tăng trưởng * Nhận xét: Trong giai đoạn 1990 - 2010, tổng diện tích công 2.0 nghiệp, công nghiệp lâu năm công nghiệp hàng năm tăng Trong đó: - Tổng diện tích công nghiệp tăng nhanh từ 1.199,3 nghìn lên 0.25 2.808,1 nghìn ha, vòng 20 năm tăng thêm 1.608,8 nghìn ha, tăng gấp 2,34 lần + Diện tích công nghiệp lâu năm tăng nhanh từ 657,3 nghìn 0.25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí lên 2.010,5 nghìn ha, vòng 20 năm tăng thêm 1.353,2 nghìn ha, tăng gấp 3,1 lần + Diện tích công nghiệp hàng năm tăng chậm từ 542,0 nghìn lên 0.25 797,6 nghìn ha, vòng 20 năm tăng thêm 255,6 nghìn ha, tăng gấp 1,5 lần - Cơ cấu diện tích công nghiệp có thay đổi: 0.25 + Cây công nghiệp lâu năm chiếm ưu có xu hướng tăng dần 0.25 tỉ trọng từ 54,8 % lên 71,6% + Cây công nghiệp hàng năm giảm dần tỉ trọng từ 45,2% xuống 28,4% 0.5 * Diện tích công nghiệp lâu năm tăng do: 0.25 - Nước ta có điều kiện tự nhiên (đất , khí hậu ) thuận lợi cho sản xuất 0.25 công nghiệp - Thị trường mở rộng, thị trường xuất 0.25 - Chính sách phát triển công nghiệp nhà nước 0.25 - Các điều kiện khác: Công nghiệp chế biến, lao động, sở vật chất 0.25
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay