Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017

7 155 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:52

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí UBND TỈNH BẮC NINH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 20162017 Môn: Địa lí – Lớp ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Câu I (4,0 điểm) 1) Dựa vào bảng số liệu sau, nhận xét giải thích lưu lượng nước trung bình sông Hồng LƯU LƯỢNG NƯỚC TRUNG BÌNH CỦA SÔNG HỒNG Tháng Lưu lượng nước (m3/s) 1040 885 765 889 10 11 12 148 351 559 666 499 310 219 137 0 0 0 0 (Nguồn: Atlat Địa lí Việt Nam trang 10) 2) Hãy trình bày thuận lợi khó khăn lũ gây Đồng sông Cửu Long Câu II (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2013 Vùng Mật độdân số (người/km2) Đồng sông Hồng 1287 Đồng sông Cửu Long 431 Tây Nguyên 100 Cả nước 271 (Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê, 2015) 1) Nhận xét mật độ dân số vùng nước năm 2013 2) Mật độ dân số Đồng sông Hồng có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội vùng? Câu III (4,0 điểm) 1) Hãy lập sơ đồ thể cấu ngành dịch vụ nước ta VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 2) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 kiến thức học, trình bày chuyển biến tích cực ngành ngoại thương nước ta năm qua Tại nước ta lại buôn bán nhiều với thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương? Câu IV (5,0 điểm) Cho bảng số liệu: CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 – 2012 (Đơn vị: %) Năm 1990 2000 2010 2012 Nông – lâm – thủy sản 38,7 24,5 19,0 19,7 Công nghiệp – xây dựng 22,7 36,7 38,2 38,6 Dịch vụ 38,6 38,8 42,8 41,7 (Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2013, NXB Thống kê, 2014) 1) Vẽ biểu đồ thích hợp thể chuyển dịch cấu khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 1990 - 2012 2) Nhận xét giải thích cấu chuyển dịch cấu khu vực kinh tế nước ta giai đoạn Câu V (4,0 điểm) 1) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, chứng minh Đồng sông Cửu Long vùng trọng điểm sản xuất lúa lớn nước ta 2) Vì ngành thủy sản phát triển mạnh vùng Đồng sông Cửu Long? HẾT Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục ấn hành VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Địa lớp Câu Ý Nội dung I Nhận xét giải thích lưu lượng nước trung bình sông Hồng Điểm 3,00 * Nhận xét: - Tổng lưu lượng nước lớn (DC) 0,50 - Chế độ nước sông phân hóa theo mùa, có mùa lũ mùa cạn 0,50 + Mùa lũ: (DC) Tháng đỉnh lũ tháng (DC) 0,25 + Mùa cạn: (DC) Đỉnh cạn tháng (DC) 0,25 * Giải thích: - Do tổng lượng mưa trung bình năm toàn lưu vực sông Hồng lớn 0,50 - Lượng nước lớn tiếp từ bên lãnh thổ; diện tích lưu vực lớn 0,50 - Chế độ nước sông chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chế độ mưa Chế độ mưa phân hóa theo mùa, mùa lũ sông trùng với mùa mưa, mùa cạn 0,50 sông trùng với mùa khô khí hậu Nêu thuận lợi khó khăn lũ gây Đồng sông 1,00 Cửu Long * Thuận lợi: 0,50 - Mùa lũ có nước để thau chua, rửa mặn đất đồng bằng; bồi đắp phù sa tự nhiên, mở rộng diện tích đồng - Phát triển du lịch sinh thái, giao thông đường sông hệ thống sông 0,50 * Khó khăn: - Gây ngập lụt diện rộng kéo dài - Gây dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất sinh hoạt người dân II Nhận xét mật độ dân số vùng nước năm 2013 1,50 - Mật độ dân số trung bình nước ta cao 0,25 - Mật độ dân số trung bình có khác vùng 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Đồng sông Hồng có mật độ số cao nhất, cao gấp 4,7 lần mật độ trung bình nước, gấp 2,98 lần mật độ dân số trung bình Đồng 0,50 sông Cửu Long, gấp gần 13 lần so với mật độ dân số trung bình Tây Nguyên 0,25 - Tây Nguyên có mật độ dân số thấp nhất, thấp nhiều mức trung bình nước (DC) 0,25 - Đồng sông Cửu Long có mật độ dân số cao so với mật độ trung bình nước Tây Nguyên (DC) Mật độ dân số Đồng sông Hồng có ảnh hưởng 1,50 đến phát triển kinh tế xã hội vùng? * Thuận lợi: - Có nguồn lao động dồi 0,25 - Thị trường tiêu thụ chỗ lớn 0,25 - Thu hút đầu tư nước 0,25 * Khó khăn: 0,25 - Gây sức ép lớn đến phát triển kinh tế, kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế, làm chậm chuyển dịch cấu kinh tế vùng,… 0,25 - Gây sức ép đến vấn đề xã hội (giải việc làm, nâng cao chất lượng sống, y tế, giáo dục,…) 0,25 - Gây sức ép tài nguyên môi trường III Hãy lập sơ đồ thể cấu ngành dịch vụ nước ta CÁC NGÀNH DỊCH VỤ Dịch vụ sản xuất Dịch vụ tiêu dùng Dịch vụ công cộng - Thương nghiệp, DV - Giao thông vận tải, - Khoa học công sửa chữa Bưu viễn thông nghệ, giáo dục, y tế, - Khách sạn, … - Tài chính,… thể thao 1,50 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Quản lí Nhà nước,… (Đúng nhóm ngành 0,50 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 kiến thức học, 2,50 trình bày chuyển biến tích cực ngành ngoại thương nước ta năm qua Tại nước ta lại buôn bán nhiều với thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương? * Những chuyển biến tích cực ngành ngoại thương nước ta năm qua - Tổng kim ngạch xuất – nhập tăng nhanh 0,25 + Kim ngạch xuất khẩu: tăng liên tục (DC – Atlat) 0,25 + Kim ngạch nhập khẩu: tăng liên tục (DC – Atlat) 0,25 - Cơ cấu mặt hàng xuất nhập đa dạng: + Xuất khẩu: hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp, công 0,50 nghiệp nặng khoáng sản, hàng nông – lâm - thủy sản + Nhập khẩu: máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên nhiên vật liệu hàng 0,50 tiêu dùng - Thị trường: xuất nhập mở rộng, quan trọng khu vực châu 0,25 Á – TBD, Châu Âu Bắc Mĩ * Nước ta buôn bán nhiều với thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, vì: IV - Đây khu vực có vị trí gần nước ta 0,25 - Là khu vực đông dân, có tốc độ phát triển nhanh 0,25 Vẽ biểu đồ thích hợp thể chuyển dịch cấu ngành kinh tế nước ta giai đoạn 1990 - 2012 Yêu cầu: - Dạng biểu đồ thích hợp nhất: Biểu đồ miền (Các dạng khác không cho điểm) 3,00 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Chính xác, khoa học, khoảng cách năm, có đầy đủ số liệu biểu đồ, có giải, tên biểu đồ Nhận xét giải thích 2,00 * Nhận xét: - Cơ cấu: Có khác khu vực kinh tế (DC) 0,50 - Sự chuyển dịch: theo hướng giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản (DC); tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng (DC); khu vực 0,50 dịch vụ có xu hướng tăng không ổn định (DC) * Giải thích: Cơ cấu GDP khác khu vực có chuyển dịch do: V - Nước ta thực đẩy mạnh trình CNH, HĐH 0,50 - Phù hợp với xu hướng chuyển dịch cấu ngành giới 0,50 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, chứng minh 2,00 Đồng sông Cửu Long vùng trọng điểm sản xuất lúa lớn nước ta - Diện tích lúa vùng lớn nước (chiếm 50% diện tích trồng 0,50 lúa nước) 0,25 - Năng suất lúa cao (DC) 0,25 - Sản lượng lúa lớn nước (chiếm 50% nước) 0,25 - Bình quân lương thực đầu người lớn nước (DC) 0,50 - Tất tỉnh vùng có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng lương thực chiếm 90% đặc biệt tỉnh Kiên Giang, 0,25 An Giang,… - Là vùng xuất gạo chủ lực nước ta Vì ngành thủy sản phát triển mạnh vùng Đồng sông Cửu Long? Do vùng có nhiều điều kiện thuận lợi: * Điều kiện tự nhiên: 2,00 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Vùng có mặt giáp biển, vùng biển rộng, giàu nguồn lợi hải sản 0,25 - Có ngư trường trọng điểm Minh Hải – Kiên Giang gần ngư 0,25 trường khác - Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, diện tích rừng ngập mặn 0,25 ven biển lớn thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản - Điều kiện tự nhiên khác: … 0,25 * Điều kiện kinh tế xã hội: - Dân cư có kinh nghiệm nuôi trồng, chế biến thủy sản, thích ứng 0,25 linh hoạt với sản xuất hàng hóa - Thị trường nước lớn 0,25 - Cơ sở vật chất kĩ thuật 0,25 - Điều kiện kinh tế xã hội khác: sách có nhiều thuận lợi,… 0,25 Điểm thức toàn bài: Câu I + Câu II + Câu III + Câu IV + Câu V = 20,0 điểm Ghi chú: Nếu thí sinh không trình bày hướng dẫn chấm, song đảm bảo đủ nội dung cho điểm tối đa ... Long? HẾT Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục ấn hành VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp Câu Ý Nội dung I... GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 199 0 – 2012 (Đơn vị: %) Năm 199 0 2000 2010 2012 Nông – lâm – thủy sản 38,7 24,5 19, 0 19, 7 Công nghiệp – xây dựng 22,7 36,7 38,2 38,6 Dịch vụ... tế nước ta giai đoạn 199 0 - 2012 2) Nhận xét giải thích cấu chuyển dịch cấu khu vực kinh tế nước ta giai đoạn Câu V (4,0 điểm) 1) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, chứng minh Đồng sông
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017, Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017, Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay