Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 1 năm học 2016 2017

8 136 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:52

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT TĨNH GIA ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 20162017 MÔN: ĐỊA LỚP – BÀI SỐ Thời gian làm bài: 150 phút Câu (2.0 điểm) a Trình bày vận động tự quay quanh trục Trái Đất hệ b Lễ hội Festival Huế năm 2012 khai mạc vào lúc 19 ngày 07/4/2012 truyền hình trực tiếp Hãy tính giờ, ngày địa điểm xem truyền hình trực tiếp lễ khai mạc: Địa điểm Kếptao Niu Đêli Thượng Hải LaHabana Honolulu (180Đ) (770Đ) ( 1210Đ) ( 820 22’T) ( 157049’T) Giờ Ngày Câu (2.0 điểm) Dựa vào Atlat Địa Việt Nam kiến thức học, hãy: a Nêu đặc điểm chung địa hình Việt Nam Giải thích có đặc điểm đó? b Địa hình ảnh hưởng đến phân hoá khí hậu nước ta nào? Lấy ví dụ minh hoạ (dựa vào trang khí hậu Atlat Địa lí Việt Nam) Câu (3.0 điểm) Dựa vào Atlat Địa Việt Nam kiến thức học, hãy: a Chứng minh Việt Nam nước đông dân, cấu dân số trẻ, mật độ dân số cao Vì tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số giảm số dân tăng nhanh? b Trình bày đặc điểm dân số tỉnh Thanh Hóa Câu (3.5 điểm) a Dịch vụ gì? Theo cấu, dịch vụ chia thành ngành dịch vụ nào? b Tại Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh hai trung tâm dịch vụ lớn đa dạng nước ta? c Trình bày loại hình giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa Câu (3.5 điểm) Cho bảng số liệu sau đây: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giá trị sản xuất công nghiệp Trung du miền núi Bắc Bộ (Đơn vi: tỉ đồng) Năm 1995 2000 2002 Tây Bắc 320,5 541,1 696,2 Đông Bắc 179,2 10 657,7 14 301,3 Tiểu vùng Từ bảng số liệu kết hợp với Atlat Địa lí Việt Nam, so sánh khác hoạt động công nghiệp Đông Bắc Tây Bắc Giải thích nguyên nhân khác biệt Câu (6.0 điểm) Cho bảng số liệu: Sản lượng than, dầu mỏ điện nước ta thời kì 1990 – 2005 Năm 1995 2000 2005 2010 Than (triệu tấn) 4,6 8,4 11,6 31,4 Dầu mỏ (triệu tấn) 2,7 7,6 16,3 18,5 Điện (tỉ kwh) 8,8 14,7 26,7 52,1 Sản lượng a Vẽ biều đồ thích hợp để thể tình hình sản suất than, dầu mỏ điện nước ta thời kì b Nêu nhận xét giải thích -Hết (Học sinh sử dụng Atlat địa lí Việt Nam xuất từ 2009 trở lại đây) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016- 2017 Môn: Địa lí – Lớp – Bái số Câu Nội dung Điểm - Trái Đất tự quay quanh trục tưởng tượng nối liền hai cực nghiêng 0.25 Câu a) Trình bày: 66033’ với mặt phẳng quỹ đạo - Thời gian tự quay quanh trục hết vòng 24 giờ, hướng quay từ 0.25 Tây sang Đông Người ta chia bề mặt Trái Đất 24 khu vực giờ, khu vực có riêng Nước ta nằm khu vực thứ thứ * Hệ quả: - Khắp nơi Trái Đất có ngày, đêm 0.25 - Các vật chuyển động bề mặt Trái Đất bị lệch hướng: 0.25 nhìn xuôi theo chiều chuyển động, nửa cầu Bắc vật chuyển động bị lệch bên phải, nửa cầu Nam vật chuyển động bị lệch bên trái b Tính giờ, ngày địa điểm: Địa Kếptao Niu Đêli Thượng Hải LaHabana Honolulu điểm (180Đ) (770Đ) ( 1210Đ) Giờ 13h 17h 20h 6h 1h Ngày 7.4.2012 7.4.2012 7.4.2012 7.4.2012 7.4.2012 ( 820 22’T) ( 157049’T) 0.5 0.5 Câu a Đặc điểm chung: - Địa hình nước ta đa dạng, nhiều kiểu loại địa hình: đồi núi, đồng 0,25 bằng, bờ biển, thềm lục địa … - Đồi núi chiếm ¾ lãnh thổ, chủ yếu đồi núi thấp Địa hình miền núi có khác biệt khu vực: + Khu vực Đông Bắc: núi thấp, trung bình, có nhiều cánh cung, dải đồi núi thấp 0.25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Khu vực Tây Bắc Bắc Trung Bộ: địa hình cao, đồ sộ, có chia cắt mạnh + Tây Nguyên: gồm khối núi cao, đồ sộ cao nguyên xếp tầng, có bề mặt rộng - Đồng chiếm ¼ diện tích lãnh thổ, nằm ven biển; có đồng 0.25 lớn… có đồng duyên hải miền Trung - Địa hình bờ biển đa dạng, có nhiều cảnh quan đẹp vùng thềm lục 0.25 địa rộng lớn Hướng nghiêng địa hình hướng Tây Bắc - Đông Nam Hai hướng chủ yếu địa hình Tây Bắc - Đông Nam vòng cung Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm * Giải thích: có đặc điểm chủ yếu tác động nội lực ngoại lực, cụ thể là: - Nội lực: vận động kiến tạo, vận động tạo núi Himalaya làm 0.25 địa hình nâng lên mạnh Tây Bắc Tây Nguyên, Đông Bắc nâng lên với cường độ yếu nhiều đợt; đồng thời với trình nâng lên khu vực bị sụt lún, đứt gãy tạo nên đồng thềm lục địa - Ngoại lực: khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm với tác động gió, nước, 0.25 sóng tạo địa hình: bồi tụ, cacxtơ (chủ yếu miền ven biển)… b Ảnh hưởng địa hình đến phân hoá khí hậu: - Nhiệt độ phân hoá theo độ cao địa hình: lên cao nhiệt độ 0.25 giảm Ví dụ: tháng 7, nhiệt độ Hà Nội (độ cao?) là…, Sapa (có độ cao ) … (HS lấy VD phân tích) - Sườn đón gió mưa nhiều, sườn khuất gió mưa (VD: mùa mưa Trường Sơn chịu ảnh hưởng mùa gió…) Câu a Chứng minh Việt Nam nước đông dân, cấu dân số trẻ, mật độ dân số cao * Việt Nam nước đông dân: 0.25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Năm 2002, số dân nước ta 79,7 triệu người (sách giáo khoa địa lí 9) 0.25 (HS lấy số liệu At lát Địa lí Việt Nam số liệu ngày 1/11/2013 90 triệu người) - Với số dân nước ta đứng thứ khu vực Đông Nam Á, thứ 0.25 14 giới diện tích nước ta đứng thứ 58 giới * Cơ cấu dân số trẻ: - Số người độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao, độ tuổi 0.25 lao động chiếm tỉ lệ thấp - Năm 1999: 0.25 + Nhóm – 14 tuổi (dưới tuổi lao động): 33,5% 0.25 + Nhóm 15 – 59 tuổi (trong tuổi lao động): 58,4% 0.25 + Nhóm 60 tuổi trở lên (trên tuổi lao động): 8,1% * Mật độ dân số cao: 0.25 - Năm 2013: 272 người /km2 (mật độ dân số giới 47 người/km2) 0.25 * Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số giảm số dân tăng nhanh vì: - Nước ta có dân số đông, quy mô dân số lớn - Nước ta có cấu dân số trẻ, số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ cao - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số giảm thuộc loại cao giới b Đặc điểm dân số Thanh Hóa: 0.25 - Dân số đông Đứng thứ nước (sau Hà Nội Thành phố HCM) Đứng đầu vùng Bắc Trung Bộ 0.5 - Cơ cấu dân số trẻ: Năm 2009 + Nhóm – 14 tuổi (dưới tuổi lao động): 23,4% + Nhóm 15 – 59 tuổi (trong tuổi lao động): 68,3% + Nhóm 60 tuổi trở lên(trên tuổi lao động):8,3% - Mật độ dân số cao: năm 2010: 326 người /km2 0.25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu a Dịch vụ: - Dịch vụ hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất sinh hoạt 0.25 người - Các ngành dịch vụ: + Dịch vụ tiêu dùng, gồm ngành: Thương nghiệp, dịch vụ sửa 0.25 chữa; khách sạn, nhà hàng; dịch vụ cá nhân cộng đồng + Dịch vụ sản xuất, gồm ngành: Giao thông vận tải, bưu viễn 0.25 thông; tài chính, tín dụng; kinh doanh tài sản, tư vấn + Dịch vụ công cộng, gồm ngành: Khoa học công nghệ, giáo dục, y 0.25 tế, văn hoá, thể thao; quản nhà nước, đoàn thể bảo hiểm bắt buộc b Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh hai trung tâm dịch vụ lớn đa dạng vì: - Đây hai thành phố lớn, đông dân hàng đầu nước ta, kinh tế phát triển, mức sống dân cư cao 0.25 - Ở hai thành phố tập trung nhiều ngành sản xuất - Là hai đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nước 0.25 - Ở hai thành phố tập trung nhiều trường đại học lớn, viện 0.25 nghiên cứu, bệnh viện chuyên khoa hàng đầu 0.25 - Là hai trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nước ta - Các dịch vụ khác quảng cáo, bảo hiểm, tư vấn, văn hoá, nghệ 0.25 thuật, ăn uống… phát triển mạnh 0.25 c Các loại hình giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa: - Đường bộ: Cả tỉnh có 20.336km Các tuyến quốc lọ qua tỉnh dài 793km như: quốc lộ 1, 10, 15A, đường mòn Hồ Chí Minh 0.25 - Đường sắt: tuyết đường sắt Bắc – Nam có tổng chiều dài 139,7km chạy qua Thanh Hóa với nhà ga 0.25 - Đường sông: toàn tỉnh có 1.889km, có khả khai thác vận tải 1.170km 0.25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Đường biển: Thanh Hóa có cảng biển Lễ Môn Nghi Sơn Là hai cảng quy hoạchtrong hệ thống cảng biển Việt Nam 0.25 - Đường hàng không: có cảng hàng không Thọ Xuân, sân bay hỗn hợp quân - dân thị trấn Sao Vàng, cách thành phó 45 kmvề phía tây Câu * Khái quát (nêu tên tỉnh thuộc Đông Bắc Tây Bắc) * So sánh: Nhìn chung Đông Bắc có nhiều ngành công nghiệp phát 0.25 0.25 triển Tây Bắc Cụ thể: - Tình hình phát triển: + Đông Bắc có giá trị sản xuất công nghiệp cao nhiều lần so với 0.25 Tây Bắc (20,5 lần vào năm 2002) + Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp Đông Bắc cao 0.25 Tây Bắc (trong giai đoạn Tây Bắc tăng 2,17 lần, Đông Bắc tăng 2,31 lần) - Cơ cấu ngành: + Đông Bắc có cấu ngành đa dạng bao gồm: luyện kim đen, 0.25 luyện kim màu, vật liệu xây dựng, khí, hóa chất… + Tây Bắc có thủy điện mạnh bật 0.25 - Mức độ tập trung công nghiệp Đông Bắc cao nhiều lần Tây Bắc: + Đông Bắc có trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9- 40 nghìn tỉ đồng 0.25 Hạ Long quy mô từ nghìn tỉ đồng có: Thái Nguyên, Việt Trì, Cẩm Phả + Tây Bắc có mức độ tập trung công nghiệp thấp nước Tại 0.25 trung tâm công nghiệp mà có điểm công nghiệp chủ yếu khai thác khoáng sản, chế biến nông sản như: Sơn La, Điện Biên Phủ, Quỳnh Nhai * Giải thích - Công nghiệp Tây Bắc nhỏ bé, phát triển Đông Bắc do: Địa hình núi cao, hiểm trở lại nhiều khó khăn; Tài nguyên khoáng sản 0.75 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí hơn, khó khai thác chế biến; Dân cư thưa thớt, thiếu lao động có kĩ thuật; Cơ sở vật chất thiếu thốn, lạc hậu - Công nghiệp Đông Bắc phát triển do: Vị trí địa lí thuận lợi, 0.75 phần lãnh thổ nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; Địa hình thấp hơn, giao thông thuận lợi có nhiều loại: đường sông, đường sắt, đường cảng biển; Tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, số loại có trữ lượng lớn: than, quặng sắt, thiếc ; Dân cư đông, lao động có kĩ thuật nhiều Cơ sở sở vật chất phục vụ công nghiệp xây dựng tốt Câu Vẽ biểu đồ thích hợp nhất: 3.0 - Vẽ biểu đồ kết hợp cột đường (Than dầu mỏ có đơn vị (triệu tấn) thể cột ghép, điện thể đường) - Yêu cầu: Đúng dạng biểu đồ, xác, có tên biểu đồ, đơn vị, giải, số liệu ghi biểu đồ - Lưu ý: + Vẽ biểu đồ khác: không cho điểm + Nếu thiếu yêu cầu trừ 0,25 điểm/yêu cầu Nhận xét giải thích: 2.0 - Từ 1990 đến 2005 ngành công nghiệp lượng nước ta phát 0.5 triển mạnh: sản lượng than, dầu mỏ, điện tăng liên tục (tính sản lượng tăng bao nhiêu); thời kỳ tăng chậm, tăng nhanh; loại tăng nhiều - Giải thích: + Do nước ta có nguồn tài nguyên than, dầu mỏ thủy phong phú + Nhu cầu sử dụng sản phẩm người dân ngày lớn (Đặc biệt dầu mỏ điện) 0.5 ... (Học sinh sử dụng Atlat địa lí Việt Nam xuất từ 20 09 trở lại đây) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2 016 - 2 017 Môn: ... dầu mỏ điện nước ta thời kì 19 9 0 – 2005 Năm 19 9 5 2000 2005 2 010 Than (triệu tấn) 4,6 8,4 11 ,6 31, 4 Dầu mỏ (triệu tấn) 2,7 7,6 16 ,3 18 ,5 Điện (tỉ kwh) 8,8 14 ,7 26,7 52 ,1 Sản lượng a Vẽ biều đồ thích... giờ, ngày địa điểm: Địa Kếptao Niu Đêli Thượng Hải LaHabana Honolulu điểm (18 0Đ) (770Đ) ( 12 10Đ) Giờ 13 h 17 h 20h 6h 1h Ngày 7.4.2 012 7.4.2 012 7.4.2 012 7.4.2 012 7.4.2 012 ( 820 22’T) ( 15 70 49 T) 0.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 1 năm học 2016 2017 , Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 1 năm học 2016 2017 , Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 1 năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay