KE HOACH GIANG DAY SINH HOC 7

23 342 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:45

Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Hớng dẫn sử dụng Sổ kế hoạch giảng dạy phần hồ sơ giảng dạy giáo viên, giáo viên có trách nhiệm sử dụng bảo quản tốt Ngay từ đầu năm học,căqn vào kế hoạch nhà trờng,nhiệm vụ giảng dạy đợc phân công kết điều tra thực tế đối tợng học sinh, giáo viên môn lập kế hoạch chi tiết công tác giảng dạy chuyên môn ghi vào sổ kế hoạch giảng dạy Qua giảng dạy giáo vien có điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy môn, cần ghi bổ sung kịp thời vào sổ Tổ chuyên môn có trách nhiệm góp ý xây dựng kế hoạch giảng dạy tổ viên Tổ trởng chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc việc thực kế hoạch cá nhân tổ Hiệu trởng có kế hoạch kiểm tra định kỳ việc lập kế hoạch thực kế hoạch giáo viên, kết hợp công tác kiểm tra với kiểm tra đánh giá toàn diện giáo viên Khi lập kế hoạch giảng dạy giáo viên môn cần ý điểm sau: + Mỗi sổ dùng lập kế hoạch cho môn, khối lớp + Thống kết điều tra tiêu phấn đấu ghi cho tứng lớp vào bảng thống kê, đồng thời cần cụ thể đặc điểm điều kiện khách quan, chủ quancó tác động đến chất lợng giảng dạy giáo viên học tập học sinh lớp + Biện pháp nâng cao chất lợng giảng dạy bao gồm biện pháp chung toàn khối biện pháp riêng cho lớp học sinh nhằm đạt đợc tiêu chuyên môn đặt + Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần môn có cấu trúc chơng trình không theo chơng) phải đợc yêu cầu kiến thức , kỹ năng, giáo dục đạo đức , hớng nghiệp phải đợc phần chuẩn bị thầy sở vật chất cho thí nghiệp thực hành Sau thực hiẹn kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) giáo viên cần đánh giá việc thực yêu cầu, rút tồn cần khắc phục nh sáng kiến kinh nghiẹp trình giảng dạy Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy Môn : sinh hoc Khối : Họ tên giáo viên : Nguyn Quang Hào Năm sinh : 1978 Năm vào ngành : 1999 Những công việc đợc giao : Giảng dạy môn : Hoá + Hóa + Sinh học I - Phần điều tra tiêu phấn đấu: Thống kết điều tra tiêu phấn đấu : Lớp Sĩ số 7A 7B 36 33 Nữ Diện sách Hoàn cảnh đặc biệt Kết xếp loại học tập môn Sách năm học giáo khoa 2015 - 2016 có G K TB Y Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2016 - 2017 Học sinh giỏi Huyện Tỉnh Q.G Học lực G K TB Y 20 13 Những đặc điểm điều kiện giảng dạy giáo viên học tập học sinh : a) Thuận lợi : - Kiến thức môn sinh học sát với thực tế học sinh học sinh dễ hiểu phù hợp với nhận thức học sinh vùng nông thôn - Sách giáo khoa học sinh có mua đủ, giáo viên bám sát chơng trình có ý thức chuyên môn nghiệp vụ trình giảng dạy b) Khó khăn: - Đồ dùng thực hành , tranh mô tả thiếu nhiều - Cha có phòng học môn nên Học cha đôi với hành II - Biện pháp nâng cao chất lợng giảng dạy , thực tiêu chuyên môn: a) Học kỳ I : 1- Biện pháp chủ yếu nâng cao chất lợng : - Sử dụng phơng pháp hợp lý với môn học ( Phơng pháp thực hành, trực quan, ) - Giáo viên câu hỏi trăc nghiệm, tự luận phù hợp với đối tợng học sinh, thờng Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào xuyên kiểm tra nhận thức học sinh - Sử dụng hình thức câu hỏi nêu vấn đề để học sinh suy nghĩ tìm tòi phát kiến thức trọng tâm học 2- Kết học kỳ I Kết STT Lớp Sĩ số Ghi Giỏi Khá T Bình Yếu Kém 8A 36 8B 33 b) Học kỳ II 1- Đánh giá kết học kỳ I 2- Biện pháp chủ yếu nâng cao chất lợng - Kiểm tra thờng xuyên dạy tác động đến đối tợng, học sinh yếu giáo viên dùng câu hỏi vừa sức để em đạt đợc điểm trung bình trả lời 3- Kết học kỳ II Kết STT Lớp Sĩ số Ghi Giỏi Khá T Bình Yếu Kém 7A 36 7B 33 III - Phần bổ sung tiêu, biện pháp Kế hoạch giảng dạy bài, chơng ( phần) thứ : I Tiêu đề : ngành động vật nguyên sinh Yêu cầu rèn luyện Yêu cầu vận dụng vào Yêu cầu kiến thức kỹ đời sống kỹ thuật Học sinh nắm đợc: - Chứng minh đợc đa dạng, phong phú động vật thể số loài môi trờng sống - Phân biệt đợc động vật thực vật, đặc điểm nhận biết động vật - Phân biệt đợc hình dạng, cách di chuyển trùng roi trùng đế giày qua quan sát mẫu kính hiển vi - Qua đặc điểm dinh dỡng trùng roi xanh thấy đợc mối quan hệ động vật đơn bào động vật đa * Cần rèn kĩ năng: - Quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp - Thu thập kiến thức, phân tích tổng hợp - Biết quan sát, vẽ hình tìm kiến thức - Biết sử dụng, quan sát mẫu vật kính hiển vi - Biết cách tổ chức hoạt động, thảo luận nhóm, thống ý kiến - Biết giao tiếp, lắng nghe tích cực, tìm kiếm xử lí thông Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc -Học sinh biết cách phòng tránh bệnh kiết lị qua đờng lây truyền cách dinh dỡng - Nghiên cứu vòng đời bệnh sốt ré, trùng sốt rét kí sinh muỗi Anophen + Cách nhận biết muỗi Anophen với muỗi thờng + Cách phòng tránh bệnh sốt rét: Diệt muỗi, nằm ngủ Trờng THCS Vân Xuân bào(tập đoàn trùng roi) - Học sinh thấy đợc phân hóa chức phận tế bào qua nghiên cứu trùng biến hình trùng giày - Thấy đợc tác hại trùng kiết lị trùng sốt rét biết cách phòng tránh tác hại - Thấy đợc vai trò ĐVNS tác hại ĐVNS gây Gv: Nguyễn Quang Hào tin - Kĩ bảo vệ thân phòng tránh bênh ĐVNS gây Đánh giá sau thực I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : đến tiết thứ : Tuần thứ : đến tuần thứ: Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống - Cần giáo dục : - Giáo dục ý thức học tập yêu thiên nhiên, yêu thích môn học - Có ý thức giũ môi trờng sống, giữ vệ sinh ăn uống, thân thể - Cần có lối sống ngăn lắp, , vệ sinh môi trờng nhà nh xóm ngõ, phát quang bụi rậm để diệt nơi trú ẩn , sinh sản ĐVNS đê phòng tránh bệnh tật Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao Chuẩn bị thầy cô giáo Một số thuốc dân gian chữa số bệnh ĐVNS gây : Ví du : Bệnh kiết lị + Lá mơ lông: g + Trứng gà: Thái nhỏ mơ, trứng gà lấy nguyên lòng đỏtrộn với Nếu chín ăn 1-2 lần/ngày SGK + SGV + STK Chuẩn kiên thức kĩ Dụng cụ: Kính hiển vi, lam kính, la men, kim nhọn, ống hút, khăn lau + Tranh vẽ, máy chiếu, bảng nhóm Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Trờng THCS Vân Xuân Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) Gv: Nguyễn Quang Hào II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : II Tiêu đề : ngành ruột khoang Yêu cầu rèn luyện Yêu cầu vận dụng vào đời Yêu cầu kiến thức kỹ sống kỹ thuật Cần rèn kĩ năng: Học sinh cần nắm đợc: - Giúp học sinh nêu đợc đặc điểm -K nng quan sỏt, phõn Cho học sinh tìm hiểu nghề khai thác san hô để hình dạng cấu tạo dinh dỡng & tớch hỡnh nh nhn bit làm đồ trang trí cách sinh sản thuỷ tức đại diện cỏc i din c bn ca - Thấy đợc vẻ đẹp hệ cho nghành ruột khoang ngnh Rut khoang : sinh thái biển hùng vĩ qua nghành ĐV đa bào hệ sinh thái san hô đáy - Giúp hs rõ đợc đa Thy tc biển từ phát triển ngành dạng nghành ruột khoang đợc - K nng hp tỏc, ng x/ du lịch sinh thái biển để thể cấu tạo thể, lối sống, giao tip tho lun tăng ngân sách quốc gia tổ chức thể, di chuyển - Giúp hs nêu đợc đặc điểm nhúm tỡm cỏc c chung ngành RK im cu to , di chuyn , rõ đợc vai tròcủa ngành tự cỏch dinh dng v vai trũ nhiên đời sống ca thy tc - Rèn luyện cho hs kĩ quan sát, phân tích tổng hợp, hoạt động nhóm Đánh giá sau thực I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Đã thực tốt yêu cầu : Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : đến tiết thứ : 10 Tuần thứ : đến tuần thứ: Từ ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống đến ngày : Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao Cần giáo dục: + Tinh thần tự tin giao tiếp, lắng nghe tích cực qua hoạt động nhóm + Biết đợc vai trò Cách phòng tránh ngộ độc sinh vật thuộc ngành ruột sứa tiếp xúc với sứa khoang việc trì cân sinh thái môi trờng nớc nớc mặn - Biết bảo vệ môi trờng nớc nớc mặn Chuẩn bị thầy cô giáo SGK + SGV + STK Chuẩn kiên thức kĩ Dụng cụ: + Tranh vẽ, máy chiếu, bảng nhóm Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy bài, chơng ( phần) thứ : III Tiêu đề : ngành giun dẹp Yêu cầu kiến thức Yêu cầu rèn luyện Yêu cầu vận dụng vào đời Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Trờng THCS Vân Xuân Học sinh cần nắm đợc: - Giúp hs nêu đợc đặc điểm bật ngành giun dẹp thể đối xứng bên Chỉ rõ đặc điểm cấu tạo sán gan thích nghi đời sống kí sinh - Giúp hs nắm đợc hình dạng, vòng đời số giun dẹp kí sinh & thông qua đại diện nêu đợc đặc điểm chung ngành giun dẹp Gv: Nguyễn Quang Hào kỹ sống kỹ thuật - K nng t bo v bn + Hiểu đợc vòng đời cách thõn , phũng trỏnh bnh sỏn lỏ gây bệnh sán máu để có cách phòng tránh cho ngời - K nng hp tỏc lng nghe + Biết đợc biện pháp chữa tớch cc tho lun nhúm bệnh sán bã trầu kí sinh lợn v cỏch phũng trỏnh bnh sỏn + Hiểu đợc tác hại ghê gơm sán dây lỏ gan gan - K nng tỡm kim v x lớ thụng tin c SGK , quan sỏt tranh hỡnh tỡm hiu c im ni sng , cu to dinh dng , sinh sn v vũng i ca sỏn lỏ gan Đánh giá sau thực I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 11 đến tiết thứ : 12 Tuần thứ : 06 đến tuần thứ : 06 Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống Cần giáo dục: Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao - Bit phũng trỏnh lõy Cách phòng tránh nhiễm lợn gạo, bò gạo nhim giun dp kớ sinh Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Chuẩn bị thầy cô giáo GV: + Sách giáo khoa Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào - Tớch cc tuyờn truyn, + Nên ăn chín, uống sôi, không ăn thịt bò tái ng mi ngi v sinh c + Phải rửa tay kĩ xà th, mụi trng, cựng tham gia phòng trớc ăn phũng trỏnh lõy nhim giun dp + Không nên phóng uế bừa bãi đồng mà phải vệ sinh kớ sinh - Giáo dục ý thức vệ sinh, nơi quy định + Sách tham khảo + chuẩn kiến thức kĩ sinh học Dụng cụ: Bảng phụ + Bảng nhóm + Máy chiếu phòng chống cho vật nuôi Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : IV Tiêu đề : ngành giun tròn Yêu cầu kiến thức Học sinh cần nắm đợc: - Giúp hs nêu đợc đặc điểm cấu tạo di cuyển & dinh dỡng, sinh sản giun đũa thích nghi đ/s kí sinh Nêu đợc tác hại giun đũa cách phòng tránh - Giúp hs hiểu rõ đợc số giun tròn đặc biệt giun tròn kí sinh gây bệnh từ có biện pháp phòng tránh nêu đợc đặc điểm chung ngành giun tròn Yêu cầu rèn luyện kỹ Yêu cầu vận dụng vào đời sống kỹ thuật Cần rèn kĩ năng: - K nng t bo v bn thõn , phũng trỏnh cỏc bnh giun a Tại trẻ nhỏ lại hay bị mắc gõy nờn giun kim - K nng hp tỏc lng nghe tớch cc tho lun nhúm v cỏch phũng trỏnh bnh giun a gõy nờn - K nng tỡm kim v x lớ thụng tin c SGK , quan sỏt tranh hỡnh rỳt nhng c im cu to hot ng sng v vũng i giun a thớch nghi vi i sng kớ sinh - K nng t bo v bn thõn , phũng trỏnh cỏc bnh giun trũn Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào gõy nờn - K nng tỡm kim v x lớ thụng tin c SGK , quan sỏt tranh hỡnh rỳt nhng c im cu to hot ng sng ca mt s loi giun trũn kớ sinh Đánh giá sau thực I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 13 đến tiết thứ : 14 Tuần thứ : 07 đến tuần thứ: 07 Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống Cần giáo dục: + Lối sống, ăn ở, vệ sinh ngăn lắp, biết vệ sinh cá nhân tránh mắc trứng giun đũa, giun kim loại giun tròn gây hại khác Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao Bệnh chân voi: Triệu trứng: Sốt nhẹ, sng đỏ bên chân hặc bên ngừng tiếp tục chân nối lên đờng mạch xanh sủi, bàn chân có triệu chứng nứt, chảy nớc vàng Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Chuẩn bị thầy cô giáo GV: + Sách giáo khoa + Sách tham khảo + chuẩn kiến thức kĩ sinh học Dụng cụ: Bảng phụ + Bảng nhóm + Máy chiếu Trờng THCS Vân Xuân Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) Gv: Nguyễn Quang Hào II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : V Tiêu đề : ngành giun đốt Yêu cầu kiến thức Yêu cầu rèn luyện Yêu cầu vận dụng vào đời kỹ sống kỹ thuật Cần rèn kĩ năng: Học sinh cần nắm đợc: - Thấy đợc vai trò giun đất việc cải tạo đất K nng hp tỏc lng nghe - Giúp hs nêu đợc đặc điểm cấu tạo , di chuyển, dinh d- tớch cc tho lun nhúm tăng độ phì nhiêu cho đất ỡng, sinh sản giun đất v hỡnh dng ngoi v di - Thấy đợc tác hại mặt có đại diện cho ngành giun đốt chuyn ca giun t lợi đỉa & rõ đặc điểm tiến hoá giun đất so với giun - K nng tỡm kim v x lớ - Giá trị dinh dỡng rơi tròn thụng tin c SGK ,liờn chế biến ăn - Giúp hs nhận biết đợc loài h vi thc t tỡm hiu giun khoang, rõ đợc cấu tạo ( đốt vòng tơ, đai hot ng sng ca giun t SD ) cấu tạo ( số - K nng chia s thụng tin nội quan) m v quan sỏt giun - Giúp hs số đặc t điểm đại diện giun - K nng t tin trỡnh đốt phù hợp với lối sống by ý kin trc t , nêu đợc đặc điểm chung ngành giun đốt vai trò nhúm , lp giun đốt - K nng hp tỏc nhúm , qun lý thi gian v m nhn trỏch nhim c phõn cụng Đánh giá sau thực I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Đã thực tốt yêu cầu : Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 15 đến tiết thứ : 17 Tuần thứ : 08 đến tuần thứ: 09 Từ ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống đến ngày : Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao Cần giáo dục : + Tinh thần tự tin giao tiếp, lắng nghe tích cực qua hoạt động nhóm + Biết cách hòa đồng vào Giun đất vị thuốc chữa tai biến mạch máu não + Có tác dụng bán thân bất toại, mồm miệng méo lệch, miệng sủi bọt, thiên nhiên yêu thiên đại tiện bí, tiểu tiện + Trị viêm não trẻ em nhiên + Có lối sống khoa học, tập + Tác dụng hạ huyết áp ức chế co bóp ruột thể dục thờng xuyên, tránh non số bệnh liên quan đến + Làm giãn phế quan đê tim mạch chữa hen Chuẩn bị thầy cô giáo GV: + Sách giáo khoa + Sách tham khảo + chuẩn kiến thức kĩ sinh học Dụng cụ: Bảng phụ + Bảng nhóm + Máy chiếu + Bộ đồ mổ, khay nhựa Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : VI Tiêu đề : ngành thân mềm Yêu cầu kiến thức Yêu cầu rèn luyện Yêu cầu vận dụng vào đời kỹ sống kỹ thuật Học sinh cần nắm đợc: - Giúp hs biết đợc trai sông đợc xếp vào ngành thân mềm, giải thích đợc đặc điểm cấu tạo trai sông thích nghi đời sống ẩn bùn cát nắm đợc đặc điểm sinh dỡng, sinh sản trai sông, hiểu rõ khái niệm: áo, quan áo - Giúp hs trình bày đợc dặc điểm số đại diện ngành thân mềm thấy đợc đa dạng thân mềm, giải thích đợc ý nghĩa số tập tính thân mềm - Giúp hs quan sát cấu tạo đặc trng số đại diện phân biệt đợc cấu tạo thân mềm từ vỏ, cấu tạo đến cấu tạo - Rèn luyện cho hs kĩ quan sát tranh mẫu, hoạt động nhóm - Biết sử dụng dụng cụ mổ - Sử dụng kính lúp để quan sát đối chiếu mẫu vật với tranh vẽ Tự tin giao tiếp đảm nhận trách nhiệm đợc giao I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Nắm đợc kĩ thuật nuôi tra lấy ngoc - Tác hại ốc sên, ốc bơu mùa màng Cách diệt Biết đợc giá trị mực phát triển nghề đánh bắt hải sản biển để xuất Đánh giá sau thực - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 19 đến tiết thứ: 22 Tuần thứ : 09 đến tuần thứ: 11 Từ ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống Cần giáo dục : đến ngày : Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao Nắm đợc kĩ thuật nuôi trai lấy ngọc: Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Chuẩn bị thầy cô giáo GV: + Sách giáo khoa Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào - Yêu thích thiên nhiên biển từ có ý thức bảo vệ môi trờng : + Vệ sinh rác bờ biển nơi khu du lịch + Tuyên truyền tố giác hành vi sử dụng hóa chất để khai Chuẩn bị trai mẹ Chọn lọc trai mẹ Cắt màng áo Cấy màng áo Cấy nhân Nuôi thành ngọc Chăm sóc, quản lí thác thhuyr sản diệt vong Nuôi gây màu số đại diện thân mềm có giá trị Thu hoạch kinh tế + Sách tham khảo + chuẩn kiến thức kĩ sinh học Dụng cụ: Bảng phụ + Bảng nhóm + Máy chiếu + Bộ đồ mổ, khay nhựa Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : VII Tiêu đề : ngành chân khớp Yêu cầu kiến thức Học sinh nắm đợc: + Đặc điểm ngành chân khớp, lớp giáp xác + Đặc điểm cấu tạo tôm sông thích nghi với đời sống nớc, đặc điểm dinh dỡng, sinh sản tôm sông + Nắm đợc cấu tạo tôm sông, nội quan qua mổ tôm sông + Nắm đợc số đặc điểm cấu tạo, lối sống đại diện giáp xác thờng gặp + Đặc điểm cấu tạo nhện số tập tính chúng + Đặc điểm cấu tạo ngoài, di chuyển, dinh dỡng, sinh sản, phát Yêu cầu rèn luyện kỹ - Rèn luyện cho hs kĩ quan sát tranh mẫu, hoạt động nhóm - Biết sử dụng dụng cụ mổ - Sử dụng kính lúp để quan sát đối chiếu mẫu vật với tranh vẽ Tự tin giao tiếp đảm nhận trách nhiệm đợc giao - Rèn luyện chi hs kĩ quan sát băng hình, tóm tắt nội dung xem Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Yêu cầu vận dụng vào đời sống kỹ thuật Nắm đợc cách phòng trị bệnh tôm, số bệnh + Hội chứng tôm chết sớm + Bệnh đốm trắng + Bệnh đốm đe tôm thể chân trắng + Bệnh trắng cơ, đục cong thân + Bệnh hoại tử Bệnh phân trắng, đầu vàng + Bệnh mềm vỏ Trờng THCS Vân Xuân triển Châu Chấu + Thấy đợc đa dạng sâu bọ thông qua xem băng hình + Đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp Gv: Nguyễn Quang Hào Đánh giá sau thực I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 23 đến tiết thứ : 30 Tuần thứ : 12 đến tuần thứ: 15 Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao Chuẩn bị thầy cô giáo Hiểu nghề nuôi tôm nớc Cần giáo dục: + Có thái độ bảo vệ giáp xác có lợi từ biết bảo vệ môi trờng + Biết cách bảo vệ loài sâu bọ có ích tiêu diệt sâu GV: + Sách giáo khoa + Đặc điểm sinh học tôm + Sách tham khảo sông c + chuẩn kiến thức kĩ sinh học + Cách chuẩn bị ao nuôi Dụng cụ: + Giống thả Bảng phụ + Bảng nhóm + Máy chiếu + Thức ăn cho tôm + Bộ đồ mổ, khay nhựa + Chăm sóc quản lí + Mô hình tôm sông, Châu Chấu + Giá trị thực phẩm tôm bọ có hại Biết bảo vệ môi trờng, sử dụng thuốc trừ sâu + Thu hoạch cách, hợp lý Đây mô hình đợc triển khai hiệu nhiều hộ nông dân Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Trờng THCS Vân Xuân Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) Gv: Nguyễn Quang Hào II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : VIII Tiêu đề : ngành động vật có xơng sống Yêu cầu kiến thức Học sinh nắm đợc: + Đặc điểm cấu tạo cá chép thích nghi với đời sống dới nớc + Xác đinh đợc vị trí nêu đợc vai trò số quan cá chép mẫu mổ + Đặc điểm cấu tạo ếch đồng thích nghi với đời sống nửa nớc, nửa cạn + Nhận dạng quan ếch, thằn lằn, chim bồ câu thỏ mẫu mổ + Cấu tạo cấu tạo thằn lằn thích nghi với đời sống cạn, chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lợn + Cấu tạo cấu tạo thỏ tiến hóa so với ngành, lớp động vật học + Sự đa dạng lớp cá, lỡng c, bò sát, chim, thú Đặc điểm chung lớp động vật thuộc ngành ĐVCXS Yêu cầu rèn luyện kỹ - Rèn luyện cho hs kĩ quan sát tranh mẫu, hoạt động nhóm - Biết sử dụng dụng cụ mổ - Sử dụng kính lúp để quan sát đối chiếu mẫu vật với tranh vẽ Tự tin giao tiếp đảm nhận trách nhiệm đợc giao - Rèn luyện chi hs kĩ quan sát băng hình, tóm tắt nội dung xem Yêu cầu vận dụng vào đời sống kỹ thuật + Kĩ thuật nuôi chim bồ câu, thỏ, rắn dựa vào nghiên cứu tập tính đời sống loài + Hiểu đợc tập tính cá ngừ đại dơng cách đánh bắt hiệu + Cách bảo quản cá xử lí ban đầu để giữ đợc chất lợng cá đánh bắt xa bờ lâu ngày + Huấn luyện hóa thú, rắn, phục vụ giải trí, cung cấp sức kéo nhiều lĩnh vực khác đời sống Đánh giá sau thực I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 31 đến tiết thứ : 56 Tuần thứ : 16 đến tuần thứ: 28 Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống Cần giáo dục: + Có thái độ bảo vệ ĐVCXS có lợi từ biết bảo vệ môi trờng + Biết cách bảo vệ loài động vật quý trớc nạn săn bắn trái phép diên phức tạp + Yêu thích thiên nhiên xây dựng đợc hòa hợp ngời hiên nhiên, ngời động vật Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao Chuẩn bị thầy cô giáo + Kĩ thuật nuôi cá lồng nớc nớc mặn GV: + Kĩ thuật chăn nuôi rắn + Sách giáo khoa + Sách tham khảo làng nghê Vĩnh Sơn-Vĩnh Tờng + chuẩn kiến thức kĩ sinh học + Kĩ thuật chăn nuôi cá tre Dụng cụ: lai, cá trạch, lơn Bảng phụ + Bảng nhóm + Máy chiếu + Kĩ thuật huấn luyện thú phục + Bộ đồ mổ, khay nhựa + Mô hình cá chép, ếch, thằn lằn, vụ giải trí chim bồ câu, thỏ Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : IX Tiêu đề : Sự TIếN HóA CủA ĐộNG VậT Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Yêu cầu rèn luyện kỹ Yêu cầu vận dụng vào đời sống kỹ thuật - Rèn luyện cho hs kĩ quan sát tranh, hoạt động nhóm Tự tin giao tiếp đảm nhận trách nhiệm đợc giao - Rèn luyện chi hs kĩ quan sát băng hình, tóm tắt nội dung xem + Tìm mối liên hệ hình thức di chuyển thích nghi với môi trờng sống Yêu cầu kiến thức Học sinh nắm đợc: + HS thấy đợc tiến hóa quan di chuyển động vật + HS thấy đợc tến hóa quan tổ chức thể + HS nắm đợc khái niệm hình thức sinh sản vô tính sinh sản hữu tính + HS thấy đợc mối quan hệ nhóm động vật thông qua di tích hóa thạch + HS thấy đợc tiến hóa giới động vật thông qua phát sinh giới động vật, nắm đợc đặc điểm phát sinh giới động vật + Quá trình tiến hóa từ nớc lên cạn động vật + Sự đa dạng đặc điểm cấu tạo hệ thần kinh + Các động vật bậc thấp muốn tồn phải đẻ nhiều trứng, sinh nhiều I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy Đánh giá sau thực - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 57 đến tiết thứ : 59 Tuần thứ : 29 đến tuần thứ: 30 Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao Cần giáo dục: + T tởng cho học sinh thích + Quy luật tiến hóa Đacuyn: nghi: Động vật muốn tồn phải Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Chuẩn bị thầy cô giáo GV: + Sách giáo khoa + Sách tham khảo + chuẩn kiến thức kĩ sinh học Trờng THCS Vân Xuân biến đổi để thích nghi với môi tr- + Chọn lọc tự nhiên ờng sống + Chọn lọc nhân tạo + Giáo dục học sinh ý thức thức bảo vệ đa dạng sinh học Gv: Nguyễn Quang Hào Tranh ảnh: - Các tranh ảnh liên quan đến tiến hóa di chuyển, tổ chức thể sống, sinh sản Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : X Tiêu đề : ĐộNG VậT với đời sống ngời Yêu cầu rèn luyện Yêu cầu vận dụng vào đời Yêu cầu kiến thức sống kỹ thuật kỹ Học sinh nắm đợc: + HS thấy đợc đa dạng sinh học động vật + HS thấy đợc thích nghi động vật môi trờng đới lạnh hoang mạc đới nóng, nhiệt đới gió mùa + HS hiểu đợc biện pháp đấu tranh sinh học + HS nêu đợc biện pháp đấu tranh sinh học thấy đợc u điểm hạn chế + HS hiểu đợc động vật - Rèn luyện cho hs kĩ quan sát tranh, hoạt động nhóm Tự tin giao tiếp đảm nhận trách nhiệm đợc giao - Rèn luyện chi hs kĩ quan sát băng hình, tóm tắt nội dung xem Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc + Kĩ thuật nuôi động vật quý để trả lại thiên nhiên hoang dã + Tạo môi trờng tự nhiên cho động vật quý hiêm sinh sống Trờng THCS Vân Xuân quý hiếm, thấy đợc nguy cấp độ tuyệt chủng động vật quí Gv: Nguyễn Quang Hào I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy Đánh giá sau thực - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 60 đến tiết thứ : 65 Tuần thứ : 30 đến tuần thứ: 68 Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống Cần giáo dục: + Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học cân sinh học + Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyteen đất nớc + Giáo dục ý thức bảo vệ động vật quý + Biết chăm sóc nuôi, nhân giống động vật có lợi Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao Chuẩn bị thầy cô giáo + Quy luật sinh tồn sinh vật nh động vật GV: + Phân tích đa dạng sinh học + Sách giáo khoa môi trờng nhiệt đới ôn đới + Sách tham khảo + chuẩn kiến thức kĩ sinh học hàn đới Tranh ảnh: - Các tranh ảnh liên quan đến đa dạng sinh học biện pháp đấu tranh sinh học + Động vật quý Dụng cụ: + Máy chiếu, máy tính Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : Tiêu đề : Yêu cầu rèn luyện Yêu cầu vận dụng vào đời Yêu cầu kiến thức sống kỹ thuật kỹ Đánh giá sau thực I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : đến tiết thứ : Tuần thứ : đến tuần thứ: Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Chuẩn bị thầy cô giáo Trờng THCS Vân Xuân Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) Gv: Nguyễn Quang Hào II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Phần kiểm tra hiệu trởng Ngày tháng Lần KT Nhận xét Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Ký tên, đóng dấu Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc ... viên học tập học sinh : a) Thuận lợi : - Kiến thức môn sinh học sát với thực tế học sinh học sinh dễ hiểu phù hợp với nhận thức học sinh vùng nông thôn - Sách giáo khoa học sinh có mua đủ, giáo... Kế hoạch giảng dạy Môn : sinh hoc Khối : Họ tên giáo viên : Nguyn Quang Hào Năm sinh : 1 978 Năm vào ngành : 1999 Những công việc đợc giao : Giảng dạy môn : Hoá + Hóa + Sinh học I - Phần điều tra... đối tợng học sinh, thờng Kế hoạch giảng dạy môn Sinh hoc Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào xuyên kiểm tra nhận thức học sinh - Sử dụng hình thức câu hỏi nêu vấn đề để học sinh suy nghĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH GIANG DAY SINH HOC 7, KE HOACH GIANG DAY SINH HOC 7, KE HOACH GIANG DAY SINH HOC 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay