KE HOACH GIANG DAY HOA 9

16 179 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:44

Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Hớng dẫn sử dụng Sổ kế hoạch giảng dạy phần hồ sơ giảng dạy giáo viên, giáo viên có trách nhiệm sử dụng bảo quản tốt Ngay từ đầu năm học,căqn vào kế hoạch nhà trờng,nhiệm vụ giảng dạy đợc phân công kết điều tra thực tế đối tợng học sinh, giáo viên môn lập kế hoạch chi tiết công tác giảng dạy chuyên môn ghi vào sổ kế hoạch giảng dạy Qua giảng dạy giáo vien có điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy môn, cần ghi bổ sung kịp thời vào sổ Tổ chuyên môn có trách nhiệm góp ý xây dựng kế hoạch giảng dạy tổ viên Tổ trởng chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc việc thực kế hoạch cá nhân tổ Hiệu trởng có kế hoạch kiểm tra định kỳ việc lập kế hoạch thực kế hoạch giáo viên, kết hợp công tác kiểm tra với kiểm tra đánh giá toàn diện giáo viên Khi lập kế hoạch giảng dạy giáo viên môn cần ý điểm sau: + Mỗi sổ dùng lập kế hoạch cho môn, khối lớp + Thống kết điều tra tiêu phấn đấu ghi cho tứng lớp vào bảng thống kê, đồng thời cần cụ thể đặc điểm điều kiện khách quan, chủ quancó tác động đến chất lợng giảng dạy giáo viên học tập học sinh lớp + Biện pháp nâng cao chất lợng giảng dạy bao gồm biện pháp chung toàn khối biện pháp riêng cho lớp học sinh nhằm đạt đợc tiêu chuyên môn đặt + Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần môn có cấu trúc chơng trình không theo chơng) phải đợc yêu cầu kiến thức , kỹ năng, giáo dục đạo đức , hớng nghiệp phải đợc phần chuẩn bị thầy sở vật chất cho thí nghiệp thực hành Sau thực hiẹn kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) giáo viên cần đánh giá việc thực yêu cầu, rút tồn cần khắc phục nh sáng kiến kinh nghiẹp trình giảng dạy Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy Môn : hoá học Khối : Họ tên giáo viên : Nguyn Quang Hào Năm sinh : 1978 Năm vào ngành : 1999 Những công việc đợc giao : Giảng dạy môn : Hoá + Hóa + Sinh học I - Phần điều tra tiêu phấn đấu: Thống kết điều tra tiêu phấn đấu : Lớp Sĩ số Nữ Diện sách Hoàn cảnh đặc biệt Kết xếp loại học tập môn năm học 2015 - 2016 G K TB Y Sách giáo khoa có Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2016 - 2017 Học sinh giỏi Huyện 9A 29 22 9B 24 Tỉnh Q.G Học lực G K TB Y Những đặc điểm điều kiện giảng dạy giáo viên học tập học sinh : a) Thuận lợi : - Kiến thức môn hoá học sát với thực tế học sinh học sinh dễ hiểu phù hợp với nhận thức học sinh vùng nông thôn - Sách giáo khoa học sinh có mua đủ, giáo viên bám sát chơng trình có ý thức chuyên môn nghiệp vụ trình giảng dạy b) Khó khăn: - Đồ dùng thực hành , tranh mô tả thiếu nhiều - Cha có phòng học môn nên Học cha đôi với hành - Hóa chất dụng cụ thực hành qua nhiều năm sử dụng hỏng hết Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào II - Biện pháp nâng cao chất lợng giảng dạy , thực tiêu chuyên môn: a) Học kỳ I : 1- Biện pháp chủ yếu nâng cao chất lợng : - Sử dụng phơng pháp hợp lý với môn học ( Phơng pháp thực hành, trực quan, ) - Giáo viên câu hỏi trăc nghiệm, tự luận phù hợp với đối tợng học sinh, thờng xuyên kiểm tra nhận thức học sinh - Sử dụng hình thức câu hỏi nêu vấn đề để học sinh suy nghĩ tìm tòi phát kiến thức trọng tâm học 2- Kết học kỳ I Kết STT Lớp Sĩ số Ghi Giỏi 9A 40 9B 35 Khá T Bình Yếu Kém b) Học kỳ II 1- Đánh giá kết học kỳ I 2- Biện pháp chủ yếu nâng cao chất lợng - Kiểm tra thờng xuyên dạy tác động đến đối tợng, học sinh yếu giáo viên dùng câu hỏi vừa sức để em đạt đợc điểm trung bình trả lời 3- Kết học kỳ II Kết STT Lớp Sĩ số Ghi Giỏi 9A 40 9B 35 Khá T Bình Yếu Kém III - Phần bổ sung tiêu, biện pháp Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy bài, chơng ( phần) thứ : I Tiêu đề : LOạI HợP CHấT VÔ CƠ Yêu cầu kiến thức Học sinh nắm đợc: - Những tính chất chung loại hợp chất vô Viết phơng trình hóa học cho tính chất - Biết chứng minh từ tính chất cụ thể: SO2, CaO, HCl, H2SO4 chứng minh đợc tính chất đặc trng chất với hợp chất vô - Biết đợc ứng dụng chất đời sống sản xuất - Biết cách sản xuất clo công nghiệp - Biết đợc mối quan hệ biến đổi hóa học chất vô Viết đợc phơng trình hóa học thể chuyển hóa chất vô Học sinh nắm đợc điều kiện để xảy phản ứng hóa học Yêu cầu rèn luyện kỹ Yêu cầu vận dụng vào đời sống kỹ thuật * Cần rèn kĩ năng: - Sử dụng an toàn axit trình làm thí nghiệm - Viết phơng trình hoá học chứng minh tính chất H2SO4 loãng H2SO4 đặc, nóng - Nhận biết axit H2SO4 dung dịch muối sunfat - Vận dụng kiến thức oxit axit để giải tập định tính định lợng - Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an toàn, - Quan sát, mô tả, giải thích tợng viết đợc phơng trình hoá học thí nghiệm - Viết tờng trình thí nghiệm -Biết đợc phơng trình làm sở trình ung vôi, hiệu suất nung vôi - Kĩ thuật pha chế H2SO4 đặc cách tránh xảy tai nạn - Biết đợc số ứng dụng số loại chất nh: Cl2, NaOH, - Các ứng dụng clo phơng pháp cấp cứu bị ngộ độc Cl2,, bỏng H2SO4, NaOH - Biết cách điều chế số chất vô - Tìm hiểu lợi ích số nguyên tố có lợi cho trồng nh N, P, K nguyên tố vi lợng Đánh giá sau thực I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Từ tiết thứ : đến tiết thứ : 19 Tuần thứ : đến tuần thứ: 10 Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống - Rỡn tính cẩn thận cho học sinh thông qua làm thí nghiệm chứng minh tính chất hóa học số chất nguy hiểm nh : H2SO4 đặc, Cl2, NaOH Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao - Tính chất lỡng tính nhôm, kẽm - Tính chất đặc biệt H2SO4 đặc, nóng HNO3 - Biết cân phản ứng oxi hóa-khử khó theo - Nắm đợc tính chất khoa học phơng phap thăng môn qua nghiên cứu tính electron chất hóa học chất vô - Làm đợc số tập: + Tăng giảm khối lợng - Tính nghiêm tuc học tập + Quy đổi nh nghiên cứu khoa học + Lợng d, hiệu suất phản ứng Chuẩn bị thầy cô giáo SGK + SGV + STK GV: -Dng c: Cỏc dng c cn thit PTN: ng nghim, cc, giỏ TN, a, giy rỏp, ng nh git -Hoỏ cht: H2O,cỏc d d H2SO4, HCl, Na2SO4, BaCl2, CuSO4, FeCl3, NaOH, Fe, Al Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : II Yêu cầu kiến thức - HS bit c mt s tớnh cht vt lý ca kim loi nh: Tớnh do, tớnh dn in, tớnh dn nhit, tớnh ỏnh kim; Mt s ng dng ca kim loi i sng, sn xut cú liờn quan n tớnh cht vt lý - HS bit c tớnh cht hoỏ hc ca kim loi núi chung: Tỏc dng ca kim loi vi phi kim, vi dung dch Axit, vi dung dch mui - HS bit c dóy hot ng hoỏ hc ca kim loi Hiu c ý ngha ca dóy hot ng hoỏ hc ca kim loi - HS nm c tớnh cht vt lý ca nhụm, st: nh, do, dn in v dn nhit tt Tớnh cht hoỏ hc ca nhụm, st ging vi tớnh cht hoỏ hc ca kim loi núi chung, - HS bit c: Gang - thộp l gỡ? T.cht v .dng ca gang, thộp -Nguyờn tc, nguyờn liu v quỏ trỡnh sn xut thộp lũ luyn thộp - HS nm c n mũn kim loi l gỡ? Nguyờn nhõn ca s n mũn kim loi, cỏc yu t nh hng n s n mũn kim loi; Cỏc bin phỏp bo v vt bng kim loi b n mũn Tiêu đề : kim loại Yêu cầu rèn luyện kỹ - Nõng cao k nng thc hnh, tin hnh cỏc thớ nghim chng minh tớnh cht ca kim loi - Quan sỏt c hin tng thớ nghim chng minh Gii thớch Kin thc - Cng c thờm k nng gii bi nh tớnh, nh lng + Dóy bin húa + Nhn bit cht + Tỏch, tinh ch kim loi + Bi v tng gim lng Yêu cầu vận dụng vào đời sống kỹ thuật - ng dng dóy hot ng húa hc ca kim loi vic tỏi ch kim loi t cỏc sn phm ph liu - Hiu c bn cht ca s n mũn kim loi Bit cỏch bo v kimmloaij khụng b n mũn v gii thớch mt s hin tng t nhiờn Đánh giá sau thực I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm .%, Khá giỏi chiếm .% Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Trờng THCS Vân Xuân Từ tiết thứ : 21 đến tiết thứ : 29 Tuần thứ : 11 đến tuần thứ: 15 Từ ngày : Gv: Nguyễn Quang Hào đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng Kiến thức cần phụ đạo đạo đức, lối sống bồi dỡng nâng cao - Hc sinh bit yờu thiờn - Cõn bng phn ng oxi nhiờn v bo v mụi trng húa-kh ca nhụm, st vi trỏnh ụ nhim húa cht c axit H2SO4c, núng, HNO3 hi - Cỏch iu ch kim loi - Bit tit kim, tn dng kim v kim loi kim th ph thi tỏi ch s dng bn phng phỏp in phõn phc v cuc sụng, bo v núng chy mụi trng - Bit cỏch bo v cỏc phng tin bng st, thộp Chuẩn bị thầy cô giáo GV: -Dng c: Cỏc dng c cn thit PTN: ng nghim, cc, giỏ TN, a, giy rỏp, ng nh git, bt la -Hoỏ cht: H2O, KClO3, NaOH, S, Fe, Al HS: Phiu hc (bn tng trỡnh TN), kin thc ó hc Al, Fe - Hng nghip cho cỏc em vo mt s ngnh ngh liờn quan n kin thc kim loi Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy bài, chơng ( phần) thứ : III Tiêu đề : phi kim-sơ lợc bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Yêu cầu rèn luyện Yêu cầu vận dụng vào đời Yêu cầu kiến thức kỹ sống kỹ thuật Học sinh nắm đợc: - Biết làm thí nghiệm với clo -Học sinh hiểu đợc chu - Những tính chất vật lí, tính chất cách an toàn tránh trình cácbon tự nhiên hóa học phi kim ngộ độc bảo vệ môi trờng - Trình bày đợc tính chất vật lí, Biết cách xử lí ngộ độc CO tính chất hóa học clo giảm lợng khí gây hiệu ứng - Biết đợc phơng pháp điều chế cách phòng tránh nhà kính CO2 mà số clo phòng thí nghiệm - Cách phân tích, nghiên cứu bảng hệ thống tuần hoàn ngành công nghiệp thải công nghiêp - Hiểu đợc tính chất dạng nguyên tố hóa học Giải thích đợc thù hình bon Nắm đợc quy luật biến đổi nóng dần lên Trái Đất - Biết đợc khác tính tính chất kim loại, phi kim thiên tai khó lờng gây chất CO2 CO nguyên tố hợp - Hiểu đợc ứng dụng clo - Nắm đợc muối cacbonat có chất nguyên tố tính chất hóa học chung - Làm tốt dạng tập công nghiệp sản xuất muối Ngoài dễ bị phân tìm nguyên tố có liên quan giấy, dợc phẩm hủy nhiệt độ cao giải đến bảng hệ thống tuần hoàn phóng CO2 ứng dụng nguyên tố sản xuất - Hiểu đợc sơ lợc bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học + Nguyên tắc xếp + Cấu tạo bảng tuần hoàn Quy luật biến đổi tính chất nh cấu tao Đánh giá sau thực I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 32 đến tiết thứ : 42 Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Tuần thứ : 16 đến tuần thứ : 21 Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo Kiến thức cần phụ đạo đức, lối sống bồi dỡng nâng cao - Hc sinh bit yờu thiờn nhiờn v bo v mụi trng trỏnh ụ nhim húa cht c hi - Phơng pháp điều chế số - Bit tit kim, tn dng ph phi kim khó: thi tỏi ch s dng phc v cuc sụng, bo v mụi trng Cl2 + 2NaBr 2NaCl + Br2 -Tuyên truyền ngời dân trồng Br2 + 2NaI 2NaBr + I2 xanh để tạo không khí lành Chuẩn bị thầy cô giáo GV: Sách giáo khoa + Sách tham khảo + chuẩn kiến thức kĩ hoa Dụng cụ: GV: -Dụng cụ: Các dụng cụ cần thiết PTN: ống nghiệm, cốc, nút cao su, giá TN, đũa, ống nhỏ giọt, bật lữa, đèn cồn -Hoá chất: Bột than, CuO, H2O, NaHCO3, Ca(OH)2, NaCl, Na2CO3, CaCO3, HCl Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : IV Tiêu đề : hiđro cacbon-nhiên liệu Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Trờng THCS Vân Xuân Yêu cầu kiến thức - Học sinh năm vững đợc: Khái niện hợp chất hữu phân loại chúng - Nắm đợc thuyết cấu tạo hợp chất hữu cơ, hóa trị nguyên tố hợp chất hữu không thay đổi - Từ đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu để suy đoán đợc số tính chất đặc trng số hiđrô cacbon cụ thể - Nắm đợc tính chất vật lý, cấu tạo phân tử , tính chất hóa học số hiđrô cacbon điển hình nh: CH4; C2H4; C2H2; C6H6 - Hiểu sơ lợc dầu mỏ khí thiên nhiên để từ thấy đợc tầm quan trọng dầu mỏ khí thiên nhiên Gv: Nguyễn Quang Hào Yêu cầu rèn luyện kỹ Hình thành tiếp tục phát triển số kỹ sau: - Biết cách viết công thức cấu tạo số chất hữu - Biết viết phơng trình hóa học chất hữu - Biết giải thích tợng rút đợc kiến thức qua thí nghiệm tự nhiên Yêu cầu vận dụng vào đời sống kỹ thuật -Học sinh biết đợc nguyên tắc làm bioga để xử lí chất thải hữu chăn nuôi gia xúc, gia cầm, rác thải sinh hoạt - Biết kích thích mau chín dựa vào tính chất etilen axetilen - Biết tầm quan trọng dầu mỏ với đời sống với nhiều ngành công nghiệp giao thông vận tải Hiểu phân loại đợc loại nhiên liệu sử dụng cho hiệu tiết kiệm Đánh giá sau thực I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 44 đến tiết thứ : 53 Tuần thứ : 21 đến tuần thứ: 27 Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Trờng THCS Vân Xuân Từ ngày : Gv: Nguyễn Quang Hào đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng Kiến thức cần phụ đạo đạo đức, lối sống bồi dỡng nâng cao -Hiểu loại hiđrô cacbon - Nắm đợc tính chất riêng nhiên liệu, giá trị sử dụng u số hiđrô cacbon việt nguồn tài nguyên cụ thể: đất nớc Bảo vệ môi trờng tránh ô nhiễm - Biết đợc tác hại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ đến nguồn nớc sinh hoạt nh môi trờng nuôi thủy sản, đề sử dụng hợp lí tránh ô nhiễm nguồn nớc - Biết tái sử dụng chất thừa Tiết kiệm đợc nguồn nguyên liệu, tiền bạc tránh gây ô nhiễm môi trờng Chuẩn bị thầy cô giáo GV: SGK + SGV + STK Dụng cụ: - ống nghiệm có nhánh, nút cao su kèm ống nhỏ giọt, giá thí nghiệm, đèn cồn, chậu thuỷ tinh, - Bộ lắp ghép phân tử dạng rỗng, đặc -Hoá chất: Đất đèn, dung dịch brôm, nớc cất, benzen, MnO2, Axetatnatri Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : V Tiêu đề : dẫn xuất hiđro cacbon polime Yêu cầu kiến thức Yêu cầu rèn luyện Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Yêu cầu vận dụng vào đời Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào kỹ sống kỹ thuật Học sinh nắm vững đợc: - HS Hình thành tiếp tục phát nắm đợc CTPT, CTCT, tính chất triển số kỹ sau: vật lí, tính chất hoá học ứng - Viết đợc PTPƯ rợu, axit dụng rợu êtilic axêtic với chất, củng cố kĩ - Biết độ rợu, cách tính độ rợu, giải tập hoá học hửu cách điều chế rợu - HS nắm đợc CTPT, CTCT, tính - Rèn kĩ giải số dạng chất vật lí, tính chất hoá học tập hoá hữu ứng dụng axit axêtic - Biết nhóm -COOH nhóm - Từ CTCT số polime viết đợc CTTQ - từ suy ng.tử gây tính axit - Biết khái niệm este phản ứng công thức monome ngợc lại este hoá - HS nắm đợc công thức phân tử, - Tiếp tục rèn luyện kĩ tính chất vật lí, tính chất hoá học thực hành hoá học ứng dụng glucozơ, - Vận dụng kiến thức saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ học protein để giải thích - Nắm đợc tính chất số tợng thực tế protein là: Phản ứng thuỷ phân, phản ứng phân huỷ đông tụ - HS nắm đợc định nghĩa, cấu tạo, cách phân loại, tính chất chung polime Biết vận dụng kiến thức học để giải thích số tợng tự nhieenh nh: + Sự chua rợu: Sự lên men rợu từ tinh bột xenlulozơ Điều kiện lên men rợu 30320C nồng độ rợu không vợt 16% Đánh giá sau thực I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 55 đến tiết thứ : 67 Tuần thứ : 28 đến tuần thứ: 34 Từ ngày : đến ngày : Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Trờng THCS Vân Xuân Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống Cần giáo dục: Gv: Nguyễn Quang Hào Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao + Tính xác làm Phản ứng tách nớc rợu: thí nghiệm chứng minh tính chất dẫn xuất hiđro cacbon polime + Sử dụng mục đích Chuẩn bị thầy cô giáo GV: SGK + SGV + STK Dụng cụ: Bình kíp, ống nghiệm, kẹp gỗ, giá để thí nghiệm, ống lấy hóa chất, đế sứ, giá sắt, đèn cồn rợu etylic tránh ảnh hởng đến Hóa chất: nhân cách ngời AxitAxetic, rợu etylic, iot + Lối sống ngăn lắp, sẽ, Kim loại: Na, K, Zn bảo vệ môi trờng thiên nhiên Muối: Na2CO3, CaCO3 + Tận dụng phế liệu Bazơ: NaOH, Ca(OH)2 tạo sản phẩm có ích Axit: HCl, H2SO4 Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : Tiêu đề : Yêu cầu rèn luyện Yêu cầu vận dụng vào đời Yêu cầu kiến thức sống kỹ thuật kỹ Đánh giá sau thực I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Từ tiết thứ : đến tiết thứ : Tuần thứ : đến tuần thứ: Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao Chuẩn bị thầy cô giáo Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Trờng THCS Vân Xuân Gv: Nguyễn Quang Hào Phần kiểm tra hiệu trởng Ngày tháng Lần KT Nhận xét Ký tên, đóng dấu Kế hoạch giảng dạy môn hóa học ... hoạch giảng dạy Môn : hoá học Khối : Họ tên giáo viên : Nguyn Quang Hào Năm sinh : 197 8 Năm vào ngành : 199 9 Những công việc đợc giao : Giảng dạy môn : Hoá + Hóa + Sinh học I - Phần điều tra... xếp loại học tập môn năm học 2015 - 2016 G K TB Y Sách giáo khoa có Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2016 - 2017 Học sinh giỏi Huyện 9A 29 22 9B 24 Tỉnh Q.G Học lực G K TB Y Những đặc điểm điều kiện giảng... sinh suy nghĩ tìm tòi phát kiến thức trọng tâm học 2- Kết học kỳ I Kết STT Lớp Sĩ số Ghi Giỏi 9A 40 9B 35 Khá T Bình Yếu Kém b) Học kỳ II 1- Đánh giá kết học kỳ I
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH GIANG DAY HOA 9, KE HOACH GIANG DAY HOA 9, KE HOACH GIANG DAY HOA 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay