Tin học kế toán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

53 142 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:40

Tin học kế toán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG KHOA KINH TẾ BÀI GIẢNG TIN HỌC KẾ TOÁN (Dùng cho đào tạo tín chỉ) Người biên soạn: Th.S Huỳnh Đinh Phát Lưu hành nội MỤC LỤC CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VỚI TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 1.1 Thông tin kế toán định 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Những người sử dụng thông tin kế toán 1.2 Hệ thống thông tin kế toán dựa máy tính 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Vai trò hệ thống thông tin kế toán quản trị doanh nghiệp 1.3 Tiến trình kế toán 1.4 Các chu trình nghiệp vụ hệ thống thông tin kế toán CHƯƠNG 11 XỬ LÝ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN 11 2.1 Các yếu tố hệ thống xử lý nghiệp vụ kế toán 11 2.1.1 Các dòng liệu nghiệp vụ doanh doanh nghiệp sản xuất điển hình 11 2.1.2 Các yếu tố hệ thống xử lý nghiệp vụ kế toán 12 2.2 Các chế độ xử lý nghiệp vụ kế toán 13 2.2.1 Giai đoạn nhập liệu 13 2.2.2 Giai đoạn xử lý 13 2.2.3 Giai đoạn lưu trữ 13 2.2.4 Giai đoạn phân phối truyền đạt thông tin 14 2.3 Hệ thống mã hoá xử lý nghiệp vụ kế toán 14 2.3.1 Khái niệm mục đích mã hoá xử lý nghiệp vụ kế toán 14 2.3.2 Xác định hệ thống đối tượng kế toán cần quản lý 14 2.3.3 Tổ chức mã hoá đối tượng cần quản lý 15 2.3.4 Các hình thức mã hoá 19 2.3.5 Yêu cầu mã hoá đối tượng kế toán 19 2.4 Chứng từ kế toán 20 2.4.1 Khái niệm 20 2.4.2 Tổ chức lựa chọn áp dụng hệ thống chứng từ kế toán 20 CHƯƠNG 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 23 3.1 Khái niệm kế toán máy 23 3.1.1 Khái niệm 23 3.1.2 Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin 23 3.1.3 Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin doanh nghiệp 24 3.1.4 Yêu cầu tổ chức công tác kế toán điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin 25 3.1.5 Các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin 25 3.2 So sánh kế toán thủ công với kế toán máy 26 3.3 Phần mềm kế toán 27 3.4 Cơ sở liệu kế toán 28 3.5 Hệ thống danh mục từ điển kế toán 29 3.5.1 Khái niệm 29 3.5.2 Yêu cầu xây dựng danh mục đối tượng kế toán 29 3.5.3 Những danh mục từ điển kế toán hệ thống kế toán 30 3.6 Quy trình áp dụng kế toán máy 35 3.6.1 Các bước để đưa phần mềm vào áp dụng 35 3.6.2 Các tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt 35 3.6.3 Tổ chức công tác quản trị người dùng bảo mật thông tin 41 3.6.4 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán 43 BÀI TẬP THỰC HÀNH 45 CHƯƠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VỚI TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 1.1 Thông tin kế toán định 1.1.1 Khái niệm Thông tin phạm trù khoa học, thông báo đối tượng khách quan, phản ánh mặt số lượng chất lượng đặc tính đối tượng thực, khả không gian thời gian định Nói cách khác, thông tin kế toán liệu kế toán qua trình gia tăng giá trị Thông tin kế toán thông tin động tuần hoàn tài sản, phản ánh đầy đủ chu trình nghiệp vụ tổ chức doanh nghiệp Đó thông tin hai mặt tượng, trình Thông tin kế toán mang lại hai đặc trưng thông tin kiểm tra Thông tin kế toán cung cấp sở cho nhà quản lý định: lập kế hoạch, kiểm tra việc thực kế hoạch, đưa định tất mức quản lý Thông tin kế toán sở cho nhà đầu tư định nhà đầu tư Thông tin kế toán cung cấp thông tin để Nhà nước hoạch định sách, soạn thảo văn pháp luật… Hệ thống thông tin kế toán tập hợp nguồn lực người, quy trình, thủ tục thiết kế nhằm biến đổi kiện tài kiện khác thành thông tin kế toán Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp cần đáp ứng việc cung cấp thông tin trung thực, hợp lý đáng tin cậy cho đối tượng sử dụng thông tin Do đó, tiến hành tổ chức công tác kế toán, việc phân tích xác định nhu cầu thông tin nội dung có ý nghĩa quan trọng Khi phân tích xác định nhu cầu thông tin, cần xác định phạm vi, mục tiêu đối tượng sử dụng thông tin, đặc điểm ngành nghề kinh doanh, đặc điểm tổ chức quản lý doanh nghiệp mối quan hệ doanh nghiệp với đối tượng khác Nhu cầu thông tin doanh nghiệp bao gồm nhóm thông tin kế toán sau: - Thông tin kế toán tài chính; - Thông tin kế toán quản trị 1.1.2 Những người sử dụng thông tin kế toán Thông tin kế toán có vai trò quan trọng đối tượng sử dụng Đối tượng sử dụng thông tin kế toán bao gồm: quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tín dụng với nhà nước Khi tiến hành tổ chức công tác kế toán cần xác định đối tượng sử dụng thông tin kế toán doanh nghiệp - Đối với đối tượng sử dụng thông tin kế toán bên doanh nghiệp, thông tin cần cung cấp thông tin tài theo luật định, thể thông qua hệ thống tiêu hệ thống báo cáo tài theo quy định chế độ kế toán - Đối với đối tượng sử dụng thông tin doanh nghiệp, cần phân cấp quản lý Mỗi cấp độ quản lý cần xác định hoạt động, định mà cấp quản lý cần đưa ra, cần thực hiện; từ xác định thông tin kế toán cần cung cấp để phục vụ cho việc định Sau xác định yêu cầu thông tin doanh nghiệp, trình bày dạng bảng mô tả sau: Bảng 1.1: Mô tả nhu cầu thông tin kế toán TT Người sử dụng Mục tiêu Nội dung thông tin Bộ phận cung cấp Phạm vi sử dụng Trong DN Ngoài DN Khi trình bày cần lưu ý xếp theo thứ tự cấp độ quản lý từ cao xuống thấp, xếp theo phận Phòng, Ban Xác định xác nhu cầu thông tin doanh nghiệp làm sở cho việc xác định đối tượng kế toán doanh nghiệp, tổ chức vận dụng chế độ kế toán vận dụng phương pháp kế toán phù hợp tiến hành tổ chức công tác kế toán 1.2 Hệ thống thông tin kế toán dựa máy tính 1.2.1 Khái niệm - Hệ thống thông tin (information system) hệ thống mà mục tiêu tồn cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động người tổ chức Đó hệ thống mà mối liên hệ thành phần mối liên hệ với hệ thống khác trao đổi thông tin - Hệ thống thông tin kế toán phần giao thoa hai lĩnh vực: Kế toán hệ thống thông tin Hệ thống thông tin kế toán việc thu thập liệu xử lý thông tin theo trình tự từ cung cấp thông tin cần thiết cho người sử dụng (Sơ đồ 1.1) Hệ thống thông tin kế toán môi trường đại ngày phần giao thoa hai lĩnh vực: hệ thống thông tin mà vai trò công nghệ thông tin chủ đạo với hệ thống kế toán Sự giao thoa hai lĩnh vực tạo nên đối tượng nghiên cứu mới: Hệ thống thông tin kế toán, xu tất yếu thời đại toàn cầu hoá Phần cứng MVT Dữ liệu kế toán (chứng từ, số liệu) Phần mềm KT Thông tin kế toán (Báo cáo KTTC, Báo cáo KTQT) Con người Cơ sở liệu Xử lý Các thủ tục liệu Sơ đồ 1.1: Mô tả cách thức nhìn nhận hệ thống thông tin kế toán Hệ thống thông tin kế toán dựa máy tính tập hợp nguồn lực người, máy móc thiết bị thiết kế nhằm biến đổi kiện tài kiện khác thành thông tin có ích cho quản lý Mô hình xử lý hệ thống thông tin kế toán tổ chức doanh nghiệp với tính chất, quy mô loại hình khác tương tự góc độ sau: + Phương pháp xử lý thông tin + Phương pháp kế toán + Mục đích 1.2.2 Vai trò hệ thống thông tin kế toán quản trị doanh nghiệp Do tính chất quy mô hoạt động nhiều tổ chức, doanh nghiệp ngày mở rộng dẫn đến lượng liệu hoạt động kinh tế, tài tăng nhanh Điều gây nhiều khó khăn công tác tổ chức lưu trữ liệu xử lý liệu nhằm cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời cho trình định lãnh đạo doanh nghiệp Hệ thống thông tin kế toán đóng vai trò to lớn nhằm giải khó khăn tạo cầu nối hệ thống quản trị hệ thống tác nghiệp cho tổ chức, doanh nghiệp Vai trò chủ yếu hệ thống thông tin kế toán thu thập lưu trữ thông tin kinh tế tài cho tổ chức, doanh nghiệp; Thống kê, tổng hợp, xử lý thông tin nhằm đưa báo cáo cần thiết cho lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp Hệ thống thông tin kế toán giảm chi phí lưu trữ xử lý thông tin tác nghiệp doanh nghiệp, đồng thời, giảm thời gian sai sót lưu trữ xử lý thông tin tác nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu thúc đẩy nhanh trình phát triển tổ chức, doanh nghiệp Hệ thống thông tin kế toán cung cấp nhiều thông tin đầu vào cho hệ thống thông tin chuyên chức Nó cung cấp: + Báo cáo bán hàng cho hệ thống thông tin bán hàng; + Báo cáo vật tư tồn kho thông tin chi phí cho hệ thống thông tin sản xuất; + Báo cáo lương thuế thu nhập cho hệ thống thông tin nhân lực; + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo dõi công nợ cho hệ thống thông tin tài Hệ thống thông tin kế toán với hệ thống thông tin chức khác tạo nên hệ thống thông tin hoàn chỉnh phục vụ quản trị doanh nghiệp Chúng giữ vai trò liên kết hệ thống quản trị với hệ thống tác nghiệp, đảm bảo vận hành chúng làm cho tổ chức doanh nghiệp đạt mục tiêu đề 1.3 Tiến trình kế toán Tiến trình kế toán xác định tiêu hạch toán, lập chứng từ lập báo cáo định kỳ Tiến trình kế toán thực thủ công hay tự động hoá phải vận dụng hình thức kế toán phù hợp Bước 1: Ghi nhật ký kế toán Bước 2: Ghi sổ Bước 3: Thực bút toán điều chỉnh cuối kỳ Bước 4: Khoá sổ Thứ nhất, nhập liệu đầu vào: Trong công đoạn người sử dụng phải tự phân loại chứng từ phát sinh trình hoạt động kinh tế sau nhập tay vào hệ thống tuỳ theo đặc điểm phần mềm cụ thể Các chứng từ sau nhập vào phần mềm lưu trữ vào máy tính dạng nhiều tệp liệu; Thứ hai, xử lý: Công đoạn thực việc lưu trữ, tổ chức thông tin, tính toán thông tin tài kế toán dựa thông tin chứng từ nhập công đoạn để làm kết xuất báo cáo, sổ sách, thống công đoạn sau Trong công đoạn sau người sử dụng định ghi thông tin chứng từ nhập vào nhật ký (đưa chứng từ vào hạch toán), phần mềm tiến hành trích lọc thông tin cốt lõi chứng từ để ghi vào sổ nhật ký, sổ chi tiết liên quan, đồng thời ghi bút toán hạch toán sổ tính toán, lưu giữ kết cân đối tài khoản; Thứ ba, kết xuất liệu đầu ra: - Căn kết xử lý liệu kế toán công đoạn hai, phần mềm tự động kết xuất báo cáo tài chính, báo cáo thuế, sổ chi tiết, báo cáo thống kê, phân tích,.v.v.v Từ đó, người sử dụng xem, lưu trữ, in ấn, xuất liệu…để phục vụ cho mục đích phân tích, thống kê, quản trị, kết nối với hệ thống phần mềm khác Dữ liệu đầu vào Xử lý liệu Kết xuất liệu đầu Cơ sở liệu - Báo cáo tài - Báo cáo kế toán quản trị Chứng từ kế toán: - Phiếu thu, chi - Phiếu nhập, xuất - Hóa đơn mua, bán hàng, - Hóa đơn GTGT, - v.v - Nhật ký Sổ Cái Cân đối thử Sơ đồ 1.2: Mô hình hoạt động phần mềm kế toán Để kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phải thiết lập đưa vào vận hành hệ thống kế toán doanh nghiệp thích ứng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam gia nhập WTO, thông lệ quốc tế kế toán phù hợp với Luật Kế toán Trong điều kiện nay, kinh tế thị trường ngày phát triển, quy mô hoạt động doanh nghiệp ngày lớn, mối quan hệ kinh tế ngày mở rộng, tính chất hoạt động phức tạp, yêu cầu hợp tác quốc tế hội nhập cao việc thu nhận, xử lý cung cấp thông tin ngày khó khăn phức tạp, yêu cầu kiểm soát sử dụng thông tin kế toán đối tượng sử dụng thông tin mà hệ thống thông tin kế toán phân chia thành hệ thống thông tin kế toán tài hệ thống thông tin kế toán quản trị Xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán tất yếu khách quan Vấn đề đặt ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức công tác kế toán cho hợp lý, khoa học hiệu công tác quản trị doanh nghiệp, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý vĩ mô Nhà nước 1.4 Các chu trình nghiệp vụ hệ thống thông tin kế toán Nghiệp vụ kiện việc diễn hoạt động sản xuất kinh doanh mà làm thay đổi tình hình tài hay số lãi lỗ thu Các nghiệp vụ ghi vào sổ nhật ký sau chuyển vào sổ Một chu trình nghiệp vụ hiểu lưu lượng hoạt động lặp lặp lại doanh nghiệp hoạt động Đa phần tổ chức có hoạt động kinh tế Các hoạt động phát sinh nghiệp vụ chúng xếp vào bốn nhóm chu trình nghiệp vụ sau: (1) Chu trình tiêu thụ: Gồm kiện liên quan đến hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ với tổ chức đối tượng khác, vận chuyển hàng, khoản phải thu Chức năng: Chu trình tiêu thụ ghi chép kiện phát sinh liên quan đến việc tạo doanh thu Các kiện kinh tế: - Nhận đơn đặt hàng khách hàng - Giao hàng hoá dịch vụ cho khách hàng - Yêu cầu khách hàng toán tiền hàng - Nhận tiền toán Các phân hệ nghiệp vụ - Hệ thống ghi nhận đơn đặt hàng - Hệ thống giao hàng hoá dịch vụ - Hệ thống lập hoá đơn bán hàng - Hệ thống thu quỹ (2) Chu trình cung cấp: gồm kiện liên quan đến mua hàng hoá, dịch vụ từ tổ chức đối tượng khác, khoản phải trả toán Chức năng: Chu trình cung cấp ghi chép nghiệp vụ phát sinh liên quan đến mua hàng, dịch vụ Các kiện kinh tế: - Yêu cầu đặt hàng hay dịch vụ cần thiết - Nhận hàng hoá, dịch vụ - Xác định nghĩa vụ toán với nhà cung cấp - Tiến hành toán theo hoá đơn Các phân hệ nghiệp vụ: - Hệ thống mua hàng - Hệ thống nhận hàng - Hệ thống toán theo hoá đơn - Hệ thống chi tiền (3) Chu trình sản xuất: gồm kiện liên quan đến việc biến đổi nguồn nhân lực thành hàng hoá, dịch vụ dự trữ kho Chức Chu trình sản xuất ghi chép xử lý nghiệp vụ kế toán liên quan đến kiện kinh tế - tiêu thụ lao động, vật liệu chi phí sản xuất chung để tạo thành phẩm dịch vụ Các kiện kinh tế: - Mua hàng - Bán hàng - Chuyển đổi nguyên vật liệu, lao động chi phí sản xuất khác trình sản xuất - Chuyển đổi chi phí tạo thành phẩm - Thanh toán lương Các phân hệ nghiệp vụ: - Hệ thống tiền lương - Hệ thống hàng tồn kho - Hệ thống chi phí - Hệ thống tài sản cố định (4) Chu trình tài chính: gồm kiện liên quan đến việc huy động quản lý vốn Mỗi chu trình nghiệp vụ gồm hay nhiều phân hệ nghiệp vụ Một phân hệ nghiệp vụ xử lý nhiều nghiệp vụ có quan hệ logic khác Chức năng: Chu trình tài ghi chép kế toán kiện liên quan đến việc huy động quản lý nguồn vốn quỹ xuất dược phẩm hơn,… Vì để đánh giá tốt phần mềm, người sử dụng vào khả đáp ứng phần mềm với lĩnh vực hoạt động, tìm hiểu xem có công ty ngành sử dụng phần mềm nói chuyện với nhân viên đơn vị mức độ hài lòng họ sử dụng phần mềm b Khả phân tích tài báo cáo Thông thường phần mềm kế toán thường xây dựng dựa hoạt động kế toán như: kế toán tiền mặt, tiền gửi, vật tư hàng hoá, mua hàng, bán hàng, tiền lương, tài sản cố định,… Việc phân chia theo hoạt động giúp cho người sử dụng trình nhập liệu kiểm soát chứng từ đầu vào việc kiểm tra đối chiếu sổ sách báo cáo đầu theo hoạt động Việc thuận tiện cho người sử dụng, giúp giảm thiểu thời gian cho công tác kế toán hoạt động quản trị nhà quản trị doanh nghiệp Chỉ cần xem báo cáo tài cuối kỳ người sử dụng nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kỳ như: doanh thu, lợi nhuận đạt được,… 3.6.2.4 Những vấn đề cần quan tâm công tác triển khai kỹ thuật a Thời gian dễ dàng triển khai Người mua cần xem xét phần mềm cài đặt cách nhanh chóng dễ dàng Thông thường phần mềm sử dụng sau cài đặt, nhiên có phần mềm cài đặt xong không sử dụng không dùng Việc triển khai phần mềm đóng gói thường diễn nhanh so với phần mềm theo đơn đặt hàng Vì so với phần mềm đóng gói, phần mềm đặt hàng cần có nhiều thời gian để hoàn chỉnh cho phù hợp với quy trình hoạt động đơn vị đặt hàng Mặt khác, chi phí cho việc triển khai phần mềm đóng gói thường thấp so với phần mềm theo đơn đặt hàng Các phần mềm thiết kế theo đơn đặt hàng cần nhiều thời gian để hoàn chỉnh hay dễ bị chậm trễ dự kiến tăng chi phí viết phần mềm Mặt khác, so với phần mềm nước phần mềm nước có thời gian triển khai nhanh hơn, phần mềm cung cấp từ nước thường phức tạp b Khả tuỳ biến theo yêu cầu khách hàng Khi lựa chọn phần mềm, người sử dụng nên xem xét đến khả tuỳ biến theo yêu cầu phần mềm dễ dàng đáp ứng hay không Khả tuỳ biến cho phép người sử dụng tuỳ chỉnh phần mềm với thay đổi đơn 38 giản mà hệ thống cho phép Khả tuỳ biến thực trường hợp sau: Cho phép ẩn số thông tin nhập liệu Triển khai thay đổi cho người hay nhóm người sử dụng cho tất người sử dụng Di chuyển số trường nhằm tạo chỗ trống cho trường mới, cung cấp cách bố trí giống với tài liệu gốc nhằm làm tăng suất nhập liệu Thêm số trường vào hình nhập liệu Thiết lập thay đổi giá trị mặc định cho số trường hệ thống Tạo chỉnh sửa cho mục số điện thoại, mã số thuế Chỉ cho phép số người có quyền bảo mật thích hợp phép sử dụng chức tuỳ biến c Thiết kế cấu trúc phần mềm Khi lựa chọn phần mềm, người sử dụng nên xem xét đến khả phần mềm phân tích quy trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp không, hỗ trợ quy trình theo cách thức dễ dàng thông qua thiết kế chức phần mềm hay không Mặt khác, cấu trúc phần mềm thường khung sườn cho việc tổ chức hệ thống, bao gồm: cấu trúc phân hệ, sở liệu, giao diện, ngôn ngữ lập trình, cấu trúc sở liệu, Để có cấu trúc hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng người dùng nhà cung cấp phải cập nhật công nghệ phục vụ cho trình lập trình d Lỗi lập trình Không thể nói có phần mềm hoàn thiện 100% mà lỗi Các phần mềm có lỗi, người sử dụng nên lựa chọn phần mềm mà nhà cung cấp có khả khắc phục sửa chữa lỗi cách kịp thời, nhanh chóng xác Nói chung, phần mềm nhiều người sử dụng dễ phát lỗi sửa chữa chúng Thông thường nhà cung cấp phần mềm nước có tiêu chuẩn kiểm soát sản phẩm trước phát hành cao nhiều so với đơn vị phát triển phần mềm nước Điều có nghĩa nhà cung cấp phần mềm nước có khả phát lỗi trước đưa sản phẩm thị trường, có khả có quy trình tổ chức tốt để theo dõi sữa chữa lỗi lập trình khách hàng thông báo 39 3.6.2.5 Khả hỗ trợ thích hợp cho cải tiến tương lai a Khả phát triển Khả phát triển có nghĩa phần mềm phát triển cách dễ dàng, số lượng liệu số người sử dụng công ty phát triển Phần mềm hỗ trợ nhiều người sử dụng lúc thường dễ mở rộng phần mềm khác b Thiết kế khả nâng cấp Thực tế phần mềm thiết kế theo đơn đặt hàng thường gặp khó khăn việc nâng cấp so với phần mềm đóng gói Bởi có nhiều khả mã nguồn không lưu giữ theo tiêu chuẩn quốc tế, nhân viên trước thiết kế phần mềm không công tác công ty không làm việc sau vài năm Do đó, việc nâng cấp phần mềm thiết kế theo đơn đặt hàng thường gây nhiều gián đoạn đáng kể chi phí cao cho công ty c Khả kết nối với phần mềm khác Doanh nghiệp nên xem xét liệu phần mềm mà lựa chọn kết nối với phần mềm khác hay không Ví dụ nhiều phần mềm kế toán có khả kết nối với phần mềm tạo báo cáo khác Crystal Reports FRX, 3.6.2.6 Các yếu tố bảo mật Khi lựa chọn phần mềm, người sử dụng nên ý đến tính bảo mật sản phẩm Có thể vào vào tiêu thức sau: Khả phân quyền sử dụng cho người dùng: Phần mềm nên có chức cho phép người sử dụng khác truy cập chức cụ thể thông tin cần thiết cho công việc Nhật ký sử dụng: Cho phép nhà quản trị cao theo dõi hoạt động người sử dụng cách chi tiết Có thể biết hoạt động chỉnh sửa số liệu người sử dụng đâu, thời điểm Ngoài người quản lý hệ thống ra, người sử dụng không phép sửa đổi thông tin nhật ký Mã hoá liệu sử dụng: Phần mềm nên hỗ trợ liệu lưu giữ dạng mã hoá để chương trình khác truy cập liệu Ngăn chặn truy cập từ bên ngoài: Một phần mềm tốt nên thiết lập hệ thống bảo vệ tốt để có khả ngăn chặn việc truy cập trái phép từ bên vào sở liệu phần mềm Bởi việc truy cập phá hoại liệu lộ 40 thông tin tuyệt mật Bản dự phòng: Nên có hệ thống lưu trữ tất tập tin vào ổ đĩa cứng dự phòng cách thức lưu trữ khác nhằm bảo vệ khỏi việc liệu hư ổ cứng, trộm máy vi tính, tai họa không lường trước lũ liệu hoả hoạn Cũng nên giữ dự phòng nơi khác văn phòng công ty 3.6.3 Tổ chức công tác quản trị người dùng bảo mật thông tin 3.6.3.1 Công tác quản trị người dùng Hoàn thiện công tác quản trị người dùng gồm lĩnh vực: - Phân chia trách nhiệm; - Truy cập sở liệu; - Xác lập quyền sở hữu liệu Việc phân chia trách nhiệm hợp lý đầy đủ đòi hỏi phải phân chia chức thiết kế, thực vận hành trung tâm liệu kế toán công ty Đặc trưng hệ thống thông tin kế toán môi trường máy tính tính tích hợp cao, thủ tục thường thực cá nhân riêng biệt kết hợp chức cá nhân Điều dẫn đến khả cá nhân không bị giới hạn quyền truy cập đến máy tính, chương trình liệu phận khác có hội gian lận lớn Để đảm bảo an toàn liệu, cần phân chia trách nhiệm truy cập, sử dụng cập nhật sở liệu Mỗi kế toán viên nhập liệu, đọc điều chỉnh liệu thuộc phạm vi trách nhiệm chuyên viên phận công nghệ thông tin có chức truy cập điều chỉnh chương trình phần mềm Mỗi người dùng cấp quyền truy cập hệ thống tương ứng với chức nhiệm vụ Các quyền bao gồm quyền sử dụng chương trình, quyền đọc, thêm, sửa, xoá tệp tin liệu hay vùng tệp tin liệu Phầm mềm kế toán cần tự động ghi nhận hành vi truy cập hệ thống, chỉnh sửa, thêm, xoá liệu tệp tin riêng, tệp tin phải bảo mật tối đã, không xem, xoá hay sửa Tệp tin độc lập với hệ thống, kiểm tra kế toán, kế toán trưởng người có quyền cao hệ thống quyền xem in báo cáo từ nội dung liệu tệp tin mà không quyền xoá, sửa Các liệu cần ghi nhận tệp tin bao gồm: Ngày, giờ, phân hệ truy cập, người truy cập, số chứng từ, liệu gốc, liệu sau chỉnh sửa,… 41 3.6.3.2 Công tác an toàn thông tin phần mềm kế toán Số liệu đơn vị kế toán có nội dung thông tin số liệu có vai trò quan trọng hoạt động kinh tế đơn vị, vấn đề cần quan tâm hết tính toàn vẹn tính quán liệu Mục tiêu công tác an toàn liệu đảm bảo tính xác, độ tin cậy cao phục hồi trường hợp phát sinh cố kỹ thuật trình tiếp nhận, xử lý truyền tin cấu trúc liệu nội dung liệu Một số biện pháp an toàn liệu chung cho việc xây dựng hệ thống sở liệu kế toán: - Thiết lập chế: Đối với phòng máy tính đơn vị kế toán, cần xây dựng nội quy chặt chẽ, quy định cụ thể yêu cầu sau: Chế độ quản lý nhà máy chủ: Tất thao tác máy nằm kiểm soát phụ trách thông qua cán kỹ thuật giao nhiệm vụ cụ thể Chế độ quản lý liệu: Mọi thao thác liệu phải tuân thủ quy trình kỹ thuật yêu cầu, cho phép cán giao nhiệm vụ cụ thể giám sát người phụ trách cán quản lý máy chủ Cán kỹ thuật phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ lưu kiểm tra liệu định kỳ quy định trước Kiểm tra, kiểm soát hạn chế mức cao việc đưa thông tin từ bên hệ thống thông qua đĩa mềm để giảm tối thiểu khả lây nhiễm virus lên hệ thống Các đơn vị phải chịu trách nhiệm tình trạng lây nhiễm virus máy tính quản lý Kế toán trưởng phải giao trách nhiệm lưu kiểm tra liệu cục định kỳ cho cán cụ thể Cán hướng dẫn kỹ thuật viên phải tạo quản lý đĩa phục hồi lưu cục bộ, tiến hành công việc theo định kỳ quy định trước Thiết lập nội quy sử dụng chặt chẽ máy có nhiệm vụ nhập xử lý số liệu Phân định chức nhiệm vụ cụ thể cán làm việc với hệ thống Phân nhóm làm việc ứng với CSDL cần thiết cho nhiệm vụ nhóm Thống tuân thủ nghiêm túc cấu trúc liệu quy trình xử lý số liệu quy định chung đơn vị 3.6.3.3 Công tác bảo mật thông tin phần mềm kế toán 42 Xét mức độ bảo mật liệu phần mềm kế toán, chia làm hai loại thông tin có tính chất nội đơn vị thông tin phổ biến công cộng Tuy nhiên công tác bảo mật cần xem xét với yêu cầu tất nội dung thông tin CSDL có khả đảm bảo theo quy định hành nhà nước bảo mật thông tin, cụ thể: - Cần có sở pháp lý như: Những quy định thống cho mức bảo mật số liệu kế toán - Các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý người có liên quan hiểu biết đầy đủ có tinh thần trách nhiệm công tác bảo mật - Có đầy đủ biện pháp công cụ để thực yêu cầu bảo mật hoàn toàn kiểm soát khả truy nhập hệ thống phân phối thông tin theo quy chế khai thác - Hệ thống thiết kế với khả kết hợp nhiều biện pháp bảo mật khác nhau, sử dụng nhiều công cụ khác đặc biệt có khả thay đổi cách linh hoạt kịp thời biện pháp công cụ bảo mật cần thiết 3.6.4 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán Việc vận dụng hình thức kế toán cần tuân thủ chế độ sổ kế toán phải phù hợp với đặc điểm quản lý doanh nghiệp Khi tiến hành tổ chức kế toán điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, sổ kế toán kết cuối phần mềm kế toán in ra, cần đáp ứng yêu cầu nội dung hình thức sổ kế toán theo quy định chế độ kế toán (1) Hàng ngày, kế toán vào chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại kiểm tra, dùng làm ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập liệu vào máy vi tính theo bảng, biểu thiết kế sẵn phần mềm kế toán Theo quy trình phần mềm kế toán, thông tin tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái Nhật ký- Sổ Cái ) sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan (2) Cuối tháng (hoặc vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực thao tác khoá sổ (cộng sổ) lập báo cáo tài Việc đối chiếu số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết thực tự động đảm bảo xác, trung thực theo thông tin nhập kỳ Người làm kế toán kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ kế toán với báo cáo tài sau in giấy Thực thao tác để in báo cáo tài theo quy định 43 Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết in giấy, đóng thành thực thủ tục pháp lý theo quy định sổ kế toán ghi tay TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN MÁY SỔ KẾ TOÁN - Sổ tổng hợp CHỨNG TỪ KẾ TOÁN PHẦN MỀM KẾ TOÁN MÁY VI TÍNH - Sổ chi tiết - Báo cáo tài \ - Báo cáo kế toán quản trị BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Sơ đồ 3.1 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy 44 BÀI TẬP THỰC HÀNH THÔNG TIN CHUNG Công ty TNHH ABC (là Doanh nghiệp TM & DV thông thường) bắt đầu sử dụng MISA-SME từ ngày 01/01/20XX có thông tin sau: Chế độ kế toán Áp dụng theo Thông tư 200 Ngày bắt đầu 01/01/20XX Hiệu lực báo cáo 31/12/20XX Tháng năm tài Tháng 01 Đồng tiền hạch toán VNĐ Chế độ ghi sổ Tức thời Vật tư, hàng hóa Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho Phương pháp tính giá trị tồn kho Bình quân cuối kỳ KHAI BÁO DANH MỤC 2.1 Danh mục vật tư, hàng hóa Kho STT Tên vật tư Mã vật tư Nhóm vật tư Thuế suất (%) ngầm định Tài khoản ngầm định TV_LGPHANG19 Tivi LG 19 inches Hàng hóa 10 156 1561 TV_LGPHANG21 Tivi LG 21 inches Hàng hóa 10 156 1561 TV_LGPHANG29 Tivi LG 29 inches Hàng hóa 10 156 1561 TL_TOSHIBA110 Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít Hàng hóa 10 156 1561 TL_TOSHIBA60 Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít Hàng hóa 10 156 1561 DD_NOKIAN6 Điện thoại NOKIA N6 Hàng hóa 10 156 1561 DD_NOKIAN7 Điện thoại NOKIA N7 Hàng hóa 10 156 1561 DD_SAMSUNGE8 Điện thoại SAMSUNG E8 Hàng hóa 10 156 1561 DD_SAMSUNGD9 Điện thoại SAMSUNG D9 Hàng hóa 10 156 1561 10 DH_SHIMAZU12 Điều hòa 12000BTU nhiệt độ SHIMAZU Hàng hóa 10 156 11 DH_SHMAZU24 Điều hòa 24000BTU nhiệt độ SHIMAZU Hàng hóa 10 156 45 1561 1561 2.2 Danh mục Khách hàng STT Mã KH Tên đơn vị Mã số thuế Địa chỉ CT_TIENDAT Công ty TNHH Tiến Đạt 0100102478 Số Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội CT_TANHOA Công ty TNHH Tân Hòa 0100165432 Số 21 Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội CT_TRAANH Công ty TNHH Trà Anh 0100013354 Số 333 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội CT_PHUTHE Công ty TNHH Phú Thế 0101331022 Số 211 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội CT_HOAANH Công ty Cổ phần Hòa Anh 0100106955 Số 108 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội CT_HUEHOA Công ty Cổ phần Huệ Hoa 0100784238-1 Số 99 Lê Lai, Thanh Xuân, Hà Nội CT_HOANAM Công ty Cổ phần Hoa Nam 0100782209 Số 231 Hà An, Hàn Thuyên, Bắc Ninh CT_THAILAN Công ty Cổ phần Thái Lan 0100230328-1 Số 99 Tùng Lân,Từ Sơn, Bắc Ninh 2.3 Danh mục nhà cung cấp STT Mã NCC Tên nhà cung cấp Mã số thuế Địa chỉ CT_LANTAN Công ty TNHH Lan Tân 0100422887-1 Số 233 Lê Lai, Ba Đình, Hà Nội CT_HALIEN Công ty TNHH Hà Liên 0100234567-1 Số 213 Hai Bà Trưng, Hà Nội CT_HONGHA Công ty TNHH Hồng Hà 0100231467-1 Số 241 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội CT_HATHANH Công ty Cổ phần Hà Thành 0100311767 Số 212 Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội CT_TANVAN Công ty Cổ phần Tân Văn 0100835877 Số 56 Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội CT_PHUTHAI Công ty Cổ phần Phú Thái 0100698711-1 Số 35 Hàm Long, Long Biên, Hà Nội 2.4 Danh mục TSCĐ Mã TSCĐ Tên TSCĐ Ngày sử dụng Năm sử dụng Nguyên Giá HMLK (năm) NHA1 Nhà A1 01/01/2011 10 OTO12 Xe TOYOTA 12 chỗ ngồi 01/01/2011 10 46 150.000.000 75.000.000 850.000.000 425.000.000 KHAI BÁO SỐ DƯ BAN ĐẦU Số hiệu TK Cấp Cấp 111 Nợ Có Tiền mặt 1111 112 Tiền Việt Nam 980.782.050 Tiền gửi ngân hàng 1121 131 Tiền Việt Nam Tại ngân hàng nông nghiệp (0120455248) 300.220.000 Tại ngân hàng BIDV (5710000245610) 350.437.052 Phải thu khách hàng Chi tiết 156 Đầu kỳ Tên TK Công ty TNHH Tân hòa 30.510.000 Công ty cổ phần Huệ hoa 50.486.250 Công ty TNHH Phú Thế 6.303.331 1561 Hàng hóa Chi tiết Điện thoại SAMSUNG E8; số lượng 20 Tivi LG 19 inches; số lượng 10 211 100.843.637 24.400.000 1.000.000.000 214 500.000.000 331 Phải trả cho người bán Chi tiết Công ty TNHH Hồng Hà 100.200.000 Công ty TNHH Hà Liên 80.900.000 Thuế khoản phải nộp nhà nước 333 33311 411 Thuế GTGT đầu phải nộp 12.834.091 Nguồn vốn kinh doanh 4111 Vốn đầu tư CSH xxxxxxxxx (*) Chi tiết theo TSCĐ SỐ LIỆU PHÁT SINH Trong tháng 01/N có nghiệp vụ phát sinh sau: 4.1 Hóa đơn mua hàng Ngày 03/01/20XX, mua hàng Công ty TNHH Hồng Hà (VAT: 10%; chưa toán) 47 ¨ Tivi LG 21 inches SL: 10 ĐG: 2.700.000 (đ/cái) ¨ Tivi LG 29 inches SL: 08 ĐG: 8.990.000 (đ/cái) Hóa đơn GTGT số 01245, ký hiệu AB/20XX, ngày 02/01/20XX Ngày 04/01/20XX, trả lại hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà ¨ Tivi LG 21inches SL: 02 Ngày 08/01/20XX, mua hàng (chưa toán) Công ty Cổ phần Tân Văn (Tỷ lệ CK với mặt hàng: 2%; VAT: 10%) ¨ Điện thoại NOKIA N6 SL: 20 ĐG: 4.100.000 (đ/cái) ¨ Điện thoại NOKIA N7 SL: 10 ĐG: 5.600.000 (đ/cái) ¨ Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 15 ĐG: 3.910.000 (đ/cái) ¨ Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 06 ĐG: 8.590.000 (đ/cái) Hóa đơn GTGT số 01246, ký hiệu AC/20XX, ngày 03/01/20XX Ngày 15/01/20XX, mua hàng Công ty TNHH Lan Tân (VAT: 10%; chưa toán) ¨ Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 12000BTU SL: 08 ĐG: 9.900.000 (đ/cái) ¨ Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 24000BTU SL: 04 ĐG: 14.000.000 (đ/cái) Hóa đơn GTGT số 01257, ký hiệu AF/20XX, ngày 13/01/20XX Ngày 28/01/20XX, (chưa toán) Nhập 01 máy vi tính Công ty FUJI ĐG: 50.000.000 (đ/cái) Thuế nhập khẩu: 30% Thuế GTGT: 10%; Hóa đơn GTGT số 03244, ký hiệu NK/20XX, ngày 26/01/20XX Ngày 17/01/20XX, mua hàng Công ty TNHH Hồng Hà (VAT: 10%; chưa toán) ¨ Tivi LG 21 inches SL: 12 ĐG: 2.500.000 (đ/cái) ¨ Tivi LG 29 inches SL: 10 ĐG: 8.900.000 (đ/cái) Hóa đơn GTGT số 01449, ký hiệu AB/20XX, ngày 17/01/20XX Ngày 19/01/20XX, trả lại hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà ¨ Tivi LG 29inches SL: 02 Ngày 20/01/20XX, mua hàng (chưa toán) Công ty Cổ phần Tân Văn (Tỷ lệ CK với mặt hàng: 2%; VAT: 10%) ¨ Điện thoại NOKIA N6 SL: 30 ĐG: 4.000.000 (đ/cái) ¨ Điện thoại NOKIA N7 SL: 25 ĐG: 5.000.000 (đ/cái) 48 ¨ Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 27 ĐG: 3.900.000 (đ/cái) ¨ Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 26 ĐG: 8.500.000 (đ/cái) Hóa đơn GTGT số 01346, ký hiệu AC/20XX, ngày 19/01/20XX Ngày 25/01/20XX, mua hàng Công ty TNHH Lan Tân (VAT: 10%; chưa toán) Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 12000BTU SL: 08 ĐG: 9.900.000 (đ/cái) Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 24000BTU SL: 04 ĐG: 14.000.000 (đ/cái) Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 10 ĐG: 3.500.000 (đ/cái) Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 05 ĐG: 8.500.000 (đ/cái) Hóa đơn GTGT số 01257, ký hiệu AF/20XX, ngày 13/01/20XX 10 Ngày 29/01/20XX, (chưa toán) Nhập 01 máy Photocopy Công ty FUJI ĐG: 100.000.000 (đ/cái) Thuế nhập khẩu: 20% Thuế GTGT: 10%; Hóa đơn GTGT số 03544, ký hiệu NK/20XX, ngày 29/01/20XX 4.2 Hóa đơn bán hàng 1.Ngày 05/01/20XX, bán hàng cho Công ty TNHH Tiến Đạt (VAT: 10%; chưa thu tiền) ¨ Tivi LG 21inches SL: 05 ĐG: 3.100.000 (đ/cái) ¨ Tivi LG 29 inches SL: 06 ĐG: 9.100.000 (đ/cái) Ngày 10/01/20XX, bán hàng cho Công ty TNHH Trà Anh (VAT:10%; chưa thu tiền) ¨ Điện thoại NOKIA N6 SL: 10 ĐG: 4.600.000 (đ/cái) ¨ Điện thoại NOKIA N7 SL: 06 ĐG: 6.100.000 (đ/cái) ¨ Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 08 ĐG: 4.210.000 (đ/cái) ¨ Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 05 ĐG: 9.190.000 (đ/cái) Ngày 15/01/20XX, bán hàng (chưa thu tiền) cho Công ty Cổ phần Hoa Nam (Tỷ lệ CK 2% với mặt hàng; VAT:10%) ¨ Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít SL: 08 ĐG: 4.100.000 (đ/cái) ¨ Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít SL: 06 ĐG: 7.300.000 (đ/cái) Ngày 16/01, công ty TNHH Trà Anh trả lại hàng ¨ Điện thoại NOKIA N6 ¨ Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 02 SL: 03 5.Ngày 28/01/20XX bán hàng cho Công ty TNHH Tiến Đạt (VAT: 10%; chưa thu tiền) 49 ¨ Tivi LG 21inches SL: 04 ĐG: 3.000.000 (đ/cái) ¨ Tivi LG 29 inches SL: 05 ĐG: 9.150.000 (đ/cái) Ngày 29/01/20XX bán hàng cho Công ty TNHH Trà Anh (VAT:10%; chưa thu tiền) ¨ Điện thoại NOKIA N6 SL: 10 ĐG: 4.500.000 (đ/cái) ¨ Điện thoại NOKIA N7 SL: 06 ĐG: 6.000.000 (đ/cái) ¨ Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 08 ĐG: 4.000.000 (đ/cái) ¨ Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 05 ĐG: 9.000.000 (đ/cái) Ngày 30/01/20XX bán hàng (chưa thu tiền) cho Công ty Cổ phần Hoa Nam (Tỷ lệ CK 2% với mặt hàng; VAT:10%) ¨ Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít SL: 05 ĐG: 4.500.000 (đ/cái) ¨ Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít SL: 07 ĐG: 7.700.000 (đ/cái) Ngày 30/01, công ty TNHH Trà Anh trả lại hàng ¨ Điện thoại NOKIA N6 ¨ Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 02 SL: 02 Ngày 30/01, công ty Công ty TNHH Tiến Đạt trả lại hàng ¨ Tivi LG 21inches SL: 02 ĐG: 3.000.000 (đ/cái) ¨ Tivi LG 29 inches SL: 03 ĐG: 9.150.000 (đ/cái) 10 Ngày 30/01/20XX, hóa đơn bán hàng số BHĐ0106/07; cho Công ty TNHH Trà Anh (VAT:10%; chưa thu tiền) ¨ Điện thoại NOKIA N6 SL: 05 ĐG: 4.500.000 (đ/cái) ¨ Điện thoại NOKIA N7 SL: 09 ĐG: 6.100.000 (đ/cái) ¨ Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 08 ĐG: 4.200.000 (đ/cái) ¨ Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 06 ĐG: 9.200.000 (đ/cái) 4.4 Tài sản cố định Ngày 15/01/20XX mua dàn máy tính Intel Công ty Trần Anh cho phòng kế toán (thanh toán tiền gửi ngân hàng BIDV) Số tiền: 100.000.000 (đ) VAT: 10% Thời gian sử dụng năm Ngày bắt đầu sử dụng: 24/01/20XX Hóa đơn GTGT 25468, ký hiệu AN/20XX ngày 24/01/20XX Ngày 21/01/20XX Nhận bàn giao đưa vào sử dụng 01 xe ô tải Công ty Minh Trần cho phận bán hàng (thanh toán tiền gửi NH BIDV) theo hóa đơn số 25887, ký hiệu AC/20XX Số tiền: 200.000.000 (đ) VAT: 10% 50 Thời gian sử dụng năm Ngày bắt đầu sử dụng: 21/01/20XX Hóa đơn GTGT BHĐ0106/04, ký hiệu AN/20XX ngày 20/01/20XX 4.5 Quản lý quỹ Ngày 02/01/20XX phiếu chi PC 0106/01 nộp tiền thuế GTGT tháng 12/2012 Số tiền: 12.834.091 (đ) Ngày 24/01/20XX phiếu chi PC 0106/04 thánh toán tiền điện tháng 12/2012 Số tiền: 1.560.000 (đ) (chưa VAT) (VAT: 10%) Ngày 30/01/20XX phiếu chi PC 0106/05 toán tiền thuế GTGT hàng nhập theo hóa đơn hàng nhập ngày 26/01/20XX Số tiền: 6.500.000 (đ) Ngày 25/01/20XX, mở tài khoản tiền gửi ngân hàng VCB, số tài khoản 0371000314899, nộp vào tài khoản tiền gửi toán 10.000.000 đồng Ngày 24/01/20XX phiếu chi toán tiền điện thoại tháng 12/2012 Số tiền: 3.300.000 (đ) (đã bao gồm VAT: 10%) 4.6 Ngân hàng Ngày 21/01/20XX Giấy báo Có số BC0011 Ngân hàng Nông nghiệp, Công ty Cổ phần Hoa Nam toán tiền hàng theo hóa đơn bán hàng ngày 15/01/20XX Ngày 21/01/20XX Giấy báo Có số BC0012 Ngân hàng BIDV, Công ty Trà Anh toán tiền hàng Ngày 31/01/20XX Giấy báo Nợ số BN0021 Ngân hàng BIDV, trả tiền mua hàng cho Công ty FUJI (TK 027100098867 - Ngân hàng ACB) theo hóa đơn mua hàng ngày 28/01/20XX Ngày 31/01/20XX, Giấy báo Nợ số BN0024 Ngân hàng BIDV, trả tiền cho công ty Minh Trần (TK 057100218867 - Ngân hàng ACB) theo hóa đơn mua hàng ngày 20/01/20XX YÊU CẦU: Tạo sở liệu cho Công ty ABC theo thông tin có Khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp, vật tư hàng hóa Nhập số dư ban đầu Hạch toán nghiệp vụ phát sinh phân hệ tháng 01/20XX Các nghiệp vụ tự động phát sinh cuối kỳ Khai thác báo cáo loại 51 Tài liệu tham khảo [1] Nhiều tác giả (Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa Kế toán kiểm toán - Trường Đại học kinh tế Tp HCM), Giáo trình Tin học kế toán, NXB Lao động, năm 2008 [2] Nguyễn Thị Song Minh, Giáo trình Kế toán máy, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, NXB Thống kê, năm 2000 [3] Công ty CP Misa, Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa, www.misa.com.vn 52 ... cầu thông tin doanh nghiệp bao gồm nhóm thông tin kế toán sau: - Thông tin kế toán tài chính; - Thông tin kế toán quản trị 1.1.2 Những người sử dụng thông tin kế toán Thông tin kế toán có vai... TIN VỚI KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 3.1 Khái niệm kế toán máy 3.1.1 Khái niệm Kế toán máy trình ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống thông tin kế toán, nhằm biến đổi thông tin kế toán thành thông tin. .. tồn hệ thống thông tin kế toán xử lý liệu kế toán thành thông tin tài kế toán, có ích cho trình định quản trị Trong hệ thống kế toán máy, liệu kế toán lưu giữ chủ yếu tệp tin gồm nhiều trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học kế toán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Tin học kế toán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Tin học kế toán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay