Thanh toán quốc tế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

126 152 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:35

Thanh toán quốc tế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG KHOA KINH TẾ BÀI GIẢNG MÔN: THANH TOÁN QUỐC TẾ (Dùng cho đào tạo tín chỉ) Lưu hành nội - Năm 2014 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT B/L: Bill of Lading CIF: Cost, Insurance and Freight C/O: Certificate of Origin FOB: Free On Board L/C: Letter of Credit NHđCĐ: Ngân hàng định NHNT: Ngân hàng nhờ thu NHPH: Ngân hàng phát hành NHTB: Ngân hàng thông báo NHTH: Ngân hàng thu hộ NHXN: Ngân hàng xác nhận TNHH: Trách nhiệm hữu hạn UCP: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits URC: Uniform Rules for Collection Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm vai trò toán quốc tế 1.1.1 Khái niệm Thanh toán quốc tế trình thực khoản thu chi tiền tệ quốc tế thông qua hệ thống ngân hàng giới nhằm phục vụ cho mối quan hệ trao đổi quốc tế phát sinh nước với 1.1.2 Vai trò toán quốc tế  Đối với kinh tế: Thanh toán quốc tế góp phần mở rộng thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại, tăng cường vị kinh tế quốc gia thị trường quốc tế, tạo cầu nối quốc gia quan hệ toán  Đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu: Thanh toán quốc tế phục vụ nhu cầu toán cho hàng hóa dịch vụ xuất nhập doanh nghiệp  Đối với ngân hàng thương mại: Thanh toán quốc tế tạo doanh thu dịch vụ, thúc đẩy hoạt động khác ngân hàng phát triển 1.2 Cơ sở toán quốc tế Cơ sở hình thành hoạt động toán quốc tế hoạt động ngoại thương Ngày nay, nói đến hoạt động ngoại thương nói đến toán quốc tế ngược lại, nói đến toán quốc tế chủ yếu nói đến ngoại thương Hoạt động ngoại thương hoạt động sở, hoạt động toán quốc tế hoạt động phái sinh 1.3 Những điều kiện quy định toán quốc tế 1.3.1 Điều kiện tiền tệ Điều kiện tiền tệ có nghĩa việc qui định sử dụng đơn vị tiền tệ nước để tính toán toán hợp đồng toán quốc tế, đồng thời qui định cách xử lý có biến động giá trị đồng tiền trình thực hợp đồng xuất - nhập hàng hóa toán 1.3.1.1 Lựa chọn tiền tệ Đồng tiền lựa chọn sử dụng toán quốc tế phải thỏa thuận bên mua bán Nhìn chung, đồng tiền chọn phải đồng tiền tự chuyển đổi (Free convertible currency), có độ uy tín có độ ổn định cao, đồng tiền có giá trị sử dụng rộng rãi phạm vi toàn giới, người sở hữu loại tiền tự chuyển đổi, chuyển đổi sang đồng tiền khác với điều kiện dễ dàng Đồng tiền sử dụng phổ biến toán quốc tế USD, EURO, GBP, JPY, HKD, AUD số ngoại tệ tự khác 1.3.1.2 Lựa chọn phương pháp đảm bảo hối đoái cho tiền tệ a Điều kiện đảm bảo ngoại hối Điều kiện đảm bảo ngoại hối trường hợp hai bên mua bán thỏa thuận lựa chọn đồng tiền tương đối ổn định, xác định tỷ giá với đồng tiền lựa chọn toán để đảm bảo giá trị đồng tiền toán Trước ngày toán lấy lại tỷ giá đồng tiền để đối chiếu với tỷ giá xác định, có thay đổi điều chỉnh tổng giá trị hợp đồng theo biến động b Điều kiện đảm bảo theo “rổ” tiền tệ Khi lựa chọn đảm bảo hối đoái theo “rổ” tiền tệ, sau bên thỏa thuận thống số ngoại tệ chọn đưa vào rổ tiền tệ xác định tỷ giá trung bình “rổ” tiền tệ với đồng tiền lựa chọn toán thời điểm ký hợp đồng Trước ngày kết thúc hợp đồng toán lấy lại tỷ giá Đối chiếu biến động điều chỉnh giá trị hợp đồng toán theo biến động cho tương thích 1.3.2 Điều kiện địa điểm toán Địa điểm toán nơi người bán nhận tiền người mua trả tiền Trong toán ngoại thương, địa điểm toán nước người nhập nước người xuất nước thứ ba 1.3.3 Điều kiện thời gian toán Điều kiện thời gian toán quy định người nhập phải trả tiền cho người xuất Nếu lấy thời điểm giao hàng làm mốc, thời gian toán là: trả tiền trước, trả tiền ngay, trả tiền sau, kết hợp cách 1.3.3.1 Trả tiền trước Nghĩa bên nhập trả tiền phần hay toàn cho bên xuất trước giao nhận hàng hóa Mục đích trả trước để người nhập cung cấp tín dụng thương mại cho người xuất khẩu, để ràng buộc người nhập phải thực hợp đồng 1.3.3.2 Trả tiền Trả tiền điều kiện để xác định việc giao hàng cung ứng dịch vụ việc trả tiền người nhận phải tiến hành đồng thời Người mua trả tiền cho người bán người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng 1.3.3.3 Trả tiền sau Trả tiền sau hình thức bán chịu hàng hóa cho người mua, tín dụng thương mại mà người bán (người xuất khẩu) cung cấp cho người mua (người nhập khẩu) Người mua trả tiền cho người bán sau giao hàng thời hạn định (1 tháng, tháng, tháng, năm,…) Các cách trả sau: - Trả sau lần đáo hạn - Trả sau nhiều lần 1.3.3.4 Thời gian toán hỗn hợp Tùy theo tính chất hợp đồng, tính chất loại hàng hóa mà điều kiện thời gian toán vận dụng cách vận dụng tổng hợp cách Ví dụ: hợp đồng bán máy móc thiết bị ghi:  10% tổng giá trị hợp đồng trả cho người bán thời hạn 15 ngày sau ngày ký hợp đồng (trả trước)  10% tổng giá trị hợp đồng trả cho người bán sau giao hàng (trả ngay)  80% tổng giá trị hợp đồng lại trả thời hạn năm (trả sau) 1.3.4 Điều kiện phương thức toán Phương thức toán điều kiện quan trọng điều kiện toán quốc tế Phương thức toán rõ người bán dùng cách để thu tiền về, người mua dùng cách để trả tiền Người ta có nhiều phương thức toán khác nhau, việc lựa chọn phương thức phải xuất phát từ yêu cầu người bán thu tiền nhanh, đầy đủ, từ yêu cầu người mua nhập hàng đủ số lượng, chất lượng hạn Các phương thức toán chủ yếu là: - Phương thức chuyển tiền - Phương thức nhờ thu - Phương thức tín dụng chứng từ Mỗi phương thức toán có quy trình riêng, có ưu nhược điểm khác Tùy trường hợp cụ thể mà lựa chọn phương thức thích hợp thống phương thức toán phải khẳng định hợp đồng kinh tế 1.4 Tỷ giá hối đoái 1.4.1 Khái niệm Tỷ giá hối đoái đồng tiền giá đồng tiền tính số đơn vị đồng tiền Ví dụ: tỷ giá USD VND, số lượng VND cần thiết để mua USD Viết là: USD = 20.600 VND hay USD/VND = 20.600 1.4.2 Cách biểu thị tỷ giá 1.4.2.1 Nguyên tắc yết giá đồng tiền yết giá = X đồng tiền định  Đồng tiền yết giá đồng tiền biểu thị giá trị qua đồng tiền khác  Đồng tiền định giá đồng tiền dùng để xác định giá trị đồng tiền khác Ví dụ: EUR/VND = 28.362 hay EUR = 28.362 VND EUR biểu giá trị 28.362 VND nên gọi đồng tiền yết giá VND dùng để xác định giá trị EUR nên gọi đồng tiền định giá 1.4.2.2 Phương pháp yết giá Hiện giới có hai phương pháp yết giá: trực tiếp gián tiếp  Yết giá trực tiếp: phương pháp biểu thị giá trị đơn vị ngoại tệ qua số lượng nội tệ định Ví dụ: USD = 21.070 VND; GBP = 34.317 VND (ở Việt Nam)  Yết giá gián tiếp: phương pháp biểu thị giá trị nội tệ thông qua số lượng ngoại tệ định Ví dụ: GBP = 1,6421 USD (ở Anh) USD = 104 JPY (ở Mỹ) 1.4.3 Các loại tỷ giá thông dụng 1.4.3.1 Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Là tỷ giá Ngân hàng Nhà nước xác định công bố hàng ngày Tỷ giá thường dùng làm tỷ giá tham khảo cho ngân hàng thương mại làm tỷ giá tính toán công tác kế toán kế hoạch Tỷ giá không áp dụng giao dịch mua bán ngoại tệ Trong giao dịch mua bán ngoại tệ người ta thường sử dụng tỷ giá ngân hàng thương mại 1.4.3.2 Tỷ giá ngân hàng thương mại  Trong quan hệ giao dịch với khách hàng ngân hàng thương mại phân biệt khách hàng mua khách hàng bán ngoại tệ Nếu khách hàng đến mua ngoại tệ ngân hàng bán theo tỷ giá bán, khách hàng đến bán ngoại tệ ngân hàng mua theo tỷ giá mua  Tỷ giá bán: tỷ ngân hàng áp dụng bán ngoại tệ cho khách hàng  Tỷ giá mua: tỷ ngân hàng áp dụng mua ngoại tệ từ khách hàng Nếu nói đầy đủ phải nói tỷ giá mua tỷ giá bán ngân hàng, thực tế người ta nói đầy đủ mà thường nói ngắn gọn tỷ giá mua tỷ giá bán Là khách hàng phải ngầm hiểu tỷ giá mua tỷ giá ngân hàng mua, khách hàng bán ngược lại Giữa tỷ giá bán tỷ giá mua có chênh lệch (spread) nhằm đảm bảo cho ngân hàng có thu nhập để trang trải chi phí giao dịch tìm kiếm lợi nhuận thỏa đáng Do vậy, yết giá ngân hàng thường yết giá mua giá bán Ví dụ: Một ngân hàng thương mại yết sau: USD/VND: 21.015 – 21.055 tỷ giá mua USD rút gọn là: USD/VND: 21.015 - 55 tỷ giá bán USD  Tỷ giá ngân hàng thương mại phân biệt rõ thêm tỷ giá tiền mặt tỷ giá chuyển khoản  Tỷ giá tiền mặt: tỷ giá ngân hàng thương mại áp dụng để mua ngoại tệ tiền mặt khách hàng  Tỷ giá chuyển khoản: tỷ giá ngân hàng thương mại áp dụng để mua bán ngoại tệ chuyển khoản với khách hàng  Ngoài ra, ngân hàng thương mại phân biệt hai loại tỷ giá nữa, tỷ giá đóng cửa tỷ giá mở cửa Sở dĩ tỷ giá thị trường thay đổi nhanh nên khác thời điểm khác ngày giao dịch  Tỷ giá đóng cửa: tỷ giá thời điểm cuối giao dịch  Tỷ giá mở cửa: tỷ giá thời điểm đầu giao dịch Thông thường tỷ giá đóng cửa ngày hôm trước tỷ giá mở cửa ngày hôm sau 1.4.3.3 Tỷ giá liên ngân hàng Là tỷ giá áp dụng giao dịch mua bán ngoại tệ ngân hàng với thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Tỷ giá áp dụng cho khách hàng ngân hàng khác khách hàng thông thường 1.4.4 Tỷ giá chéo 1.4.4.1 Khái niệm Tỷ giá chéo tỷ giá đồng tiền tính toán thông qua đồng tiền thứ 1.4.4.2 Nguyên tắc tính tỷ giá chéo Một cách tổng quát, ta có công thức: A/B = A/C x C/B Muốn xác định tỷ giá đồng tiền A so với đồng tiền B theo phương pháp tính chéo, ta lấy tỷ giá đồng tiền A so với đồng tiền C nhân với tỷ giá đồng tiền C so với đồng tiền B Ví dụ: GBP/VND = GBP/USD x USD/VND GBP/AUD = GBP/USD x USD/AUD = 1.4.4.3 Vận dụng nguyên tắc tính chéo để tính tỷ giá Ví dụ 1: Một công ty Pháp xuất lô hàng thu 100.000 CHF, cần bán cho ngân hàng để lấy đồng EUR Như ngân hàng toán cho công ty EUR? Cho biết tỷ giá công bố là: USD/CHF = 0,9095/0,9117 USD/EUR = 0,8100/0,8110 Bài giải: Áp dụng công thức tính chéo ta có: CHF/EUR = CHF/USD x USD/EUR = Vấn đề ta sử dụng tỷ giá mua hay bán ngoại tệ Ta lập luận sau: Trước hết công ty bán 100.000 CHF cho ngân hàng để mua USD, ngân hàng bán USD cho công ty, tức ngân hàng áp dụng tỷ giá bán USD/CHF = 0,9117 ; sau công ty bán USD để mua EUR, lúc ngân hàng áp dụng tỷ giá mua USD/EUR = 0,8100 Thế vào công thức trên, tỷ giá mua CHF công ty sau : CHF/EUR = = 0,8885 Vậy tổng số tiền EUR mà ngân hàng toán cho công ty là: 100.000 x 0,8885 = 88.850 EUR Ví dụ 2: Một công ty cần mua 100.000 CHF trả EUR Như vậy, công ty trả cho ngân hàng EUR? Cho biết tỷ giá công bố là: USD/CHF = 0,9095/0,9117 USD/EUR = 0,8100/0,8110 Bài giải: Áp dụng công thức tính chéo ta có: CHF/EUR = CHF/USD x USD/EUR = Ta lập luận sau: Trước hết công ty bán EUR để mua USD, ngân hàng áp dụng tỷ giá bán USD/EUR = 0,8110, sau công ty bán USD để mua CHF ngân hàng áp dụng tỷ giá mua USD/CHF = 0,9095 Thế vào công thức trên, tỷ giá bán CHF cho công ty sau : CHF/EUR = = 0,8917 Số tiền mà công ty phải trả cho ngân hàng để mua 100.000 CHF là: 100.000 x 0,8917 = 89.170 EUR Ví dụ 3: Một công ty cần bán cho ngân hàng 100.000 GBP để lấy EUR Như ngân hàng trả cho công ty EUR ? Cho biết tỷ giá: GBP/USD = 1,5810/20 USD/EUR = 0,8270/80 Bài giải: Áp dụng công thức tính chéo ta có: GBP/EUR = GBP/USD x USD/EUR Ta lập luận sau: Trước hết công ty bán GBP cho ngân hàng để mua USD, ngân hàng áp dụng tỷ giá mua GBP/USD = 1,5810; sau công ty bán số USD cho ngân hàng để lấy EUR, ngân hàng áp dụng tỷ giá mua USD/EUR = 0,8270 Thay vào công thức trên, ta có tỷ giá mua GBP công ty sau: GBP/EUR = 1,5810 x 0,8270 = 1,3075 Số tiền mà ngân hàng trả cho công ty là: 100.000 GBP x 1,3075 = 130.750 EUR Ví dụ 4: Một công ty cần mua 100.000 GBP trả EUR Vậy công ty phải trả cho Ngân hàng EUR ? Cho biết tỷ giá: GBP/USD = 1,5810/20 USD/EUR = 0,8270/80 Điều 23: Chứng từ vận tải hàng không a Chứng từ vận tải hàng không, cho dù có tên gọi phải thể hiện: i rõ tên người chuyên chở ký bởi: * người chuyên chở, * đại lý đích danh người chuyên chở Bất kỳ chữ ký người chuyên chở đại lý phải đích thực họ Bất kỳ chữ ký địa lý phải nói rõ đại lý ký thay mặt cho đại diện cho người chuyên chở ii nói rõ ràng hàng hóa nhận để chuyên chở iii ghi rõ ngày phát hành, ngày coi ngày giao hàng, trừ chứng từ vận tải hàng ghi riêng cụ thể ngày giao hàng thực tế, trường hợp này, ngày ghi ghi coi ngày giao hàng Bất kỳ thông tin khác thể chứng từ vận tải hàng không liên quan đến ngày số chuyến bay không xem xét để xác định ngày giao hàng iv rõ sân bay khởi hành sân bay đến quy định tín dụng v gốc dành cho người gởi hàng người giao hàng cho dù tín dụng quy định đầy đủ gốc vi bao gồm điều kiện điều khoản chuyên chở có tham chiếu đến nguồn khác có chứa đựng điều kiện điều khoản chuyên chở Nội dung điều kiện điều khoản chuyên chở không kiểm tra b Nhằm phục vụ cho điều khoản này, chuyển tải có nghĩa việc dỡ hàng xuống lại bốc hàng lên từ máy bay sang máy bay khác hành trình chuyên chở từ sân bay khởi hành tới sân bay đến quy định tín dụng c i.Chứng từ vận đơn hàng không quy định hàng hóa chuyển tải, miễn toàn hành trình chuyên chở dùng chứng từ vận tải hàng không ii Một chứng từ vận tải hàng không quy định chuyển tải xảy chấp nhận tín dụng không cho phép chuyển tải 111 Điều 24: Chứng từ vận tải đường sông, sắt, a Một chứng từ vận tải đường sông, đường sắt, đường cho dù có tên gọi phải thể hiện: i rõ tên người chuyên chở * ký người chuyên chở đại lý đích danh cho đại diện người chuyên chở, * người chuyên chở đại lý đích danh cho thay mặt người chuyên chở ký, đóng dấu ghi nhận hàng hóa Bất kỳ chữ ký dấu, ghi nhận hàng người chuyên chở đại lý phải đích thực người chuyên chở đại lý Bất kỳ chữ ký dấu, ghi nhận hàng đại lý phải nói rõ đại lý ký hành động thay cho đại diện cho người chuyên chở Nếu chứng từ vận tải đường sắt không xác định người chuyên chở chữ ký dấu công ty đường sắt chấp nhận chứng chứng từ ký người chuyên chở ii ngày giao hàng ngày nhận hàng để chở, ngày gởi ngày chuyên chở nơi quy định tín dụng Trừ chứng từ vận đơn có đóng dấu ghi ngày nhận hàng, ghi ngày tiếp nhận hàng ngày giao hàng ngày phát hành chứng từ vận tải coi ngày giao hàng iii nơi giao hàng nơi hàng đến quy định tín dụng b i Chứng từ vận tải đường phải thể gốc dành cho người gởi hàng người giao hàng dành cho ii Chứng từ vận tải đường sắt ghi “bản gốc thứ hai” chấp nhận gốc iii Chứng từ vận tải đường sông đường sắt dược chấp nhận gốc cho dù có ghi gốc hay không c Trong trường hợp chứng từ vận tải số gốc phát hành số xuất trình coi đầy đủ d Nhằm phục vụ cho điều khoản chuyển tải có nghĩa việc dỡ hàng xuống lại bốc hàng lên từ phương tiện chuyên chở sang phương tiện chuyên 112 chở khác phương thức vận tải hành trình chuyên chở từ nơi giao hàng, gởi hàng nhận chuyên chở đến nơi hàng đến quy định tín dụng e i Một chứng từ vận tải đường sông, đường sắt, đường ghi hàng hóa chuyển tải, miễn toàn hành trình chuyên chở dùng chứng từ vận tải ii Một chứng từ vận tải đường sông, đường sắt, đường ghi chuyển tải xảy chấp nhận tín dụng không cho phép chuyển tải Điều 25: Biên lai chuyển phát, biên lai bưu điện or giấy chứng nhận bưu điện a Biên lai chuyển phát cho dù có tên gọi nào, chứng nhận hàng để chở phải thể hiện: i tên công ty dịch vụ chuyển phát đóng dấu ký công ty dịch vụ chuyển phát đích danh nơi hàng gởi quy định tín dụng, ii ngày gom hàng ngày nhận hàng từ tương tự Ngày coi ngày giao hàng b Một yêu cầu cước phí chuyển phát trả trước trả thỏa mãn chứng từ vận tải công ty dịch vụ chuyển phát phát hành quy định cước phí chuyển phát không người nhận hàng toán c Biên lai bưu điện giấy chứng nhận bưu điện cho dù có tên gọi thể nhận hàng để chuyên chở phải đóng dấu ký tên ghi ngày nơi quy định tín dụng mà hàng hóa phải gởi Ngày coi ngày giao hàng Điều 26: “Trên boong” “Người gửi hàng bốc đếm” “Người gửi hàng kê khai gồm có” và” Chi phí phụ thêm vào cước phí” a Một chứng từ vận tải hàng hóa xếp lên boong Một điều khoản chứng từ vận tải quy định hàng hóa xếp boong chấp nhận b Một chứng từ vận tải có điều khoản ghi “Người gửi hàng bốc đếm” “người gửi hàng kê khai gồm” chấp nhận 113 c Một chứng từ vận tải nêu chi phí phụ thêm vào cước phí cách đóng dấu cách khác Điều 27: Chứng từ vận tải hoàn hảo Ngân hàng chấp nhận chứng từ vận tải hoàn hảo Chứng từ vận tải hoàn hảo chứng từ điều khoản ghi tuyên bố cách rõ ràng tình trạng khuyết tật hàng hóa bao bì hàng hóa Chữ “hoàn hảo” không cần thiết phải thể chứng từ vận tải cho dù tín dụng có yêu cầu chứng từ vận tải “hoàn hảo bốc” Điều 28: Chứng từ bảo hiểm mức bảo hiểm a Một chứng từ bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm tờ khai bảo hiểm bao, phải thể phát hành ký công ty bảo hiểm đại lý người ủy quyền họ Bất kỳ chữ ký đại lý người ủy quyền phải nói rõ đại lý hay người ủy quyền ký thay mặt cho công ty bảo hiểm người bảo hiểm b Nếu chứng từ bảo hiểm thể phát hành nhiều gốc, tất gốc phải xuất trình c Phiếu bảo hiểm tạm thời không chấp nhận d Hợp đồng bảo hiểm chấp nhận thay cho giấy chứng nhận bảo hiểm từ khai bảo hiểm bao e Ngày phát hành chứng từ bảo hiểm không muộn ngày giao hàng, trừ thể chứng từ bảo hiểm bảo hiểm có hiệu lực kể từ ngày không chậm ngày giao hàng f i Chứng từ bảo hiểm phải ghi rõ số tiền bảo hiểm phải loại tiền với tín dụng ii Một yêu cầu tín dụng mức bảo hiểm tỷ lệ phần trăm giá trị hàng hóa, giá trị hóa đơn tương tự coi số tiền bảo hiểm tối thiểu Nếu quy định tín dụng mức bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu phải 110% trị giá CIF CIP hàng hóa 114 Khi trị giá CIF CIP xác định chứng từ, số tiền bảo hiểm phải tính dựa sở số tiền toán chiết khấu tổng giá trị hàng hóa ghi hóa đơn, tùy theo số tiền lớn iii Chứng từ bảo hiểm phải ghi rõ rủi ro bảo hiểm khoảng cách nơi nhận hàng để chở nơi giao hàng nơi dỡ hàng nơi hàng đến cuối quy định tín dụng g Một tín dụng phải quy định loại bảo hiểm yêu cầu có, rủi ro phụ bảo hiểm Một chứng từ bảo hiểm không nói rõ rủi ro không bảo hiểm chấp nhận tín dụng dùng từ mơ hồ “rủi ro thông thường” “rủi ro tập quán” h Nếu tín dụng yêu cầu bảo hiểm “rủi ro” chứng từ bảo hiểm xuất trình có điều khoản ghi “mọi rủi ro” dù có hay không ghi tiêu đề “mọi rủi ro”, chứng từ bảo hiểm chấp nhận cho dù rủi ro loại trừ i Chứng từ bảo hiểm quy định đến điều khoản loại trừ j Chứng từ bảo hiểm quy định bảo hiểm có mức miễn bồi thường trừ không trừ Điều 29: Gia hạn ngày hết hiệu lực ngày xuất trình chậm a Nếu ngày hết hiệu lực tín dụng ngày xuất trình chậm rơi vào ngày mà vào ngày ngân hàng tiếp nhận xuất trình đóng cửa lý lý nêu điều 36 ngày hết hiệu lực ngày xuất trình chậm nhất, tùy trường hợp có thể, gia hạn tới ngày làm việc ngân hàng b Nếu việc xuất trình thực vào ngày làm việc ngân hàng, NHđCĐ phải gửi cho NHPH NHXN xác nhận xuất trình chứng từ thực giới hạn thời gian kéo dài phù hợp với điều 29 (a) c Ngày giao hàng chậm không gia hạn quy định điều 29(a) 115 Điều 30: Dung sai số tiền, số lượng đơn giá tín dụng a Các từ “khoảng” “ước chừng” sử dụng để số tiền tín dụng số lượng đơn giá ghi tín dụng phải hiểu cho phép dung sai 10% số tiền tín dụng số lượng đơn giá ghi tín dụng phải hiểu cho phép dung sai 10% số tiền số lượng đơn chúng nói đến b Một dung sai không vượt 5% 5% số lượng hàng hóa phép, miễn tín dụng không quy định số lượng tính số đơn vị bao kiện đơn vị tổng số tiền toán không vượt qua số tiền tín dụng c Ngay cấm giao hàng phần dung sai đến 5% số tiền tín dụng phép, miễn số lượng hàng hóa, quy định tín dụng giao đầy đủ đơn giá, quy định tín dụng không khấu trừ điều 30 (b) không áp dụng Dung sai không áp dụng tín dụng quy định dung sai cụ thể sử dụng thuật ngữ liên quan đến quy định điều 30 (a) Điều 31: Giao hàng trả tiền phần a Giao hàng trả tiền phần phép b Việc xuất trình nhiều chứng từ vận tải rõ việc giao hàng phương tiện chuyên chở chung hành trình miễn có chung nơi hàng đến không coi giao hàng phần, chứng từ vận tải ghi ngày giao hàng khác cảng bốc hàng nơi nhận hàng để chở nơi gửi hàng khác Nếu xuất trình nhiều chứng từ vận tải ngày giao hàng sau ghi chứng từ vận tải coi ngày giao hàng Việc xuất trình nhiều chứng từ vận tải rõ giao hàng nhiều phương tiện chuyên chở phương thức vận tải coi giao hàng phần, phương tiện chuyên chở khởi hành ngày có nơi đến c Việc xuất trình nhiều biên lai chuyển phát, biên lai bưu điện giấy chứng nhận bưu điện không coi giao hàng phần, biên lai chuyển 116 phát, biên lai bưu điện giấy chứng nhận bưu điện đóng dấu ký người chuyển phát dịch vụ bưu điện nơi, ngày nơi đến Điều 32: Giao hàng trả tiền nhiều lần Nếu việc trả tiền giao hàng nhiều lần thời kỳ định quy định tín dụng lần không toán không giao hàng kỳ dành cho lần đó, tín dụng không giá trị lần lần Điều 33: Giờ xuất trình Ngân hàng nghĩa vụ tiếp nhận xuất trình làm việc Điều 34: Sự miễn trách hiệu lực chứng từ Ngân hàng nghĩa vụ trách nhiệm hình thức, hoàn bị, tính xác, tính chân thật, giả mạo hiệu lực pháp lý chứng từ điều kiện chung điều kiện riêng quy định chứng từ ghi thêm vào chứng từ không chịu nghĩa vụ trách nhiệm mô tả hàng hóa, số lượng, trọng lượng, chất lượng, điều kiện bao gói, giao hàng, giá trị hữu hàng hóa, dịch vụ thực khác mà chứng từ đại diện thiện chí hành vi thiếu sót, khả toán, thực nghĩa vụ địa vị người gửi hàng, người chuyên chở, người giao nhận, người nhận hàng người bảo hiểm hàng hóa người khác Điều 35: Sự miễn trách phiên dịch chuyển giao chứng từ Ngân hàng nghĩa vụ trách nhiệm hậu phát sinh từ chậm trễ, mát chuyền tin, bị cắt xén sai sót khác phát sinh chuyển điện chuyển giao thư từ chứng từ, điện tín, thư từ chứng từ chuyển gửi phù hợp với yêu cầu quy định tín dụng ngân hàng quyền lựa chọn dịch vụ chuyển giao tín dụng không quy định dịch vụ chuyển giao Nếu NHđCĐ định việc xuất trình phù hợp chuyển chứng từ đến NHPH NHXN, cho dù NHđCĐ toán chiết khấu hay chưa NHPH NHXN phải toán chiết khấu hoàn trả tiền cho 117 NHđCĐ, chứng từ bị mát chuyển giao NHđCĐ với NHPH hay NHXN NHXN với NHPH Ngân hàng nghĩa vụ trách nhiệm sai sót việc dịch giải thích thuật ngữ chuyên môn chuyển nguyên điều khoản tín dụng mà lời dịch Điều 36: Bất khả kháng Ngân hàng nghĩa vụ trách nhiệm hậu phát sinh từ gián đoạn hoạt động kinh doanh thiên tai, rối loạn, dân biến, dậy, chiến tranh, hoạt động khủng bố đình công bế xưởng nguyên nhân khác vượt kiểm soát họ Cho đến hoạt động kinh doanh bắt đầu trở lại, ngân hàng không toán chiết khấu tín dụng hết hạn lúc kinh doanh ngân hàng gián đoạn Điều 37: Sự miễn trách hành động bên thị a Khi ngân hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng khác để thực thị người yêu cầu, chi phí rủi ro phát sinh thuộc người yêu cầu b NHPH NHTB nghĩ vụ trách nhiệm thị mà họ truyền đạt tới ngân hàng khác không thực họ tự lựa chọn ngân hàng c Một ngân hàng thị cho ngân hàng khác thực dịch vụ phải có nghĩa vụ phí hoa hồng, lệ phí, chi phí thủ tục phí mà ngân hàng nhận thị gánh chịu liên quan tới thị Nếu tín dụng quy định chi phí người thụ hưởng gánh chịu chi phí thu khấu trừ vào số tiền thu NHPH phải toán chi phí Một tín dụng sửa đổi không quy định việc thông báo cho người thụ hưởng với điều kiện NHTB NHTB thứ hai nhận chi phí thông báo d Người yêu cầu bị ràng buộc vào có trách nhiệm đền bù cho ngân hàng nghĩa vụ trách nhiệm quy định luật tập quán nước 118 Điều 38: Tín dụng chuyển nhượng a Một ngân hàng nghĩa vụ chuyển nhượng tín dụng trừ ngân hàng có đồng ý rõ ràng nội dung phương thức chuyển nhượng b Nhằm phục vụ mục đích điều khoản này: Tín dụng chuyển nhượng tín dụng có quy định rõ ràng “có thể chuyển nhượng” Một tín dụng chuyển nhượng có giá trị toán toàn hay phần cho người thụ hưởng khác (“người thụ hưởng thứ hai”) theo yêu cầu người thụ hưởng (thứ nhất) Ngân hàng chuyển nhượng NHđCĐ thực chuyển nhượng tín dụng hoặc, trường hợp tín dụng có giá trị tự do, ngân hàng đích danh NHPH ủy quyền chuyển nhượng thực chuyển nhượng tín dụng NHPH đồng thời ngân hàng chuyển nhượng Tín dụng chuyển nhượng tín dụng phát hành ngân hàng chuyển nhượng cho người thụ hưởng thứ hai c Trừ có thỏa thuận khác vào lúc chuyển nhượng, tất chi phí (như hoa hồng, lệ phí, thủ tục phí chi phí) phát sinh trình chuyển nhượng người thụ hưởng thứ chịu d Tín dụng chuyển nhượng phần cho nhiều người thụ hưởng thứ hai, miễn tín dụng cho phép trả tiền giao hàng phần Một tín dụng chuyển nhượng không chuyển nhượng theo yêu cầu người thụ hưởng thứ hai cho người thụ hưởng e Mọi yêu cầu chuyển nhượng phải quy định điều kiện sửa đổi, có, để thông báo cho người thụ hưởng thứ hai Tín dụng chuyển nhượng phải quy định rõ điều kiện j Nếu tín dụng chuyển nhượng cho nhiều người thụ hưởng thứ hai, việc từ chối sửa đổi hay nhiều người thụ hưởng thứ hai hiệu lực chấp nhận người thụ hưởng thứ hai khác, vấn đề sửa đổi tín dụng chuyển nhượng sửa đổi cách thích hợp Đối với người thụ hưởng thứ hai từ chối sửa đổi tín dụng chuyển nhượng coi không sửa đổi 119 g Tín dụng chuyển nhượng phải phản ánh xác điều kiện điều khoản tín dụng bao gồm xác nhận, có, trừ: - số tiền tín dụng - đơn giá tín dụng, - ngày hết hạn hiệu lực, - thời hạn xuất trình chứng từ, - ngày giao hàng chậm thời hạn gửi hàng, tất ngoại trừ nêu giảm bớt Tỷ lệ bảo hiểm phải thực tăng tới mức số tiền bảo hiểm quy định tín dụng điều khoản Tên người thụ hưởng thứ thay cho tên người yêu cầu tín dụng Nếu tín dụng yêu cầu cụ thể tên người yêu cầu phải thể chứng từ nào, trừ hóa đơn, yêu cầu phải phản ảnh tín dụng chuyển nhượng h Người thụ hưởng thứ có quyền thay hóa đơn hối phiếu người thụ hưởng thứ hai mình, có, số tiền không vượt quy định tín dụng, sở thay vậy, người thụ hưởng thứ đòi tiền theo tín dụng số tiền chênh lệch, có, hóa đơn với hóa đơn người thụ hưởng thứ hai i Nếu người thụ hưởng thứ phải xuất trình hóa đơn hối phiếu mình, có, không thực có yêu cầu có hóa đơn xuất trình người thụ hưởng thứ có sai sót, hóa đơn xuất trình người thụ hưởng thứ hai phù hợp người thụ hưởng thứ không sửa chữa chúng lần yêu cầu ngân hàng chuyển nhượng có quyền xuất trình chứng từ nhận từ người thụ hưởng thứ hai cho NHPH mà không chịu trách nhiệm thêm người thụ hưởng thứ j Trong yêu cầu chuyển nhượng mình, người thụ hưởng thứ quy định việc toán chiết khấu phải thực cho người thụ hưởng thứ hai nơi tín dụng tín dụng ngày tín dụng hết hiệu lực Điều 120 không làm phương hại đến quyền người thụ hưởng thứ theo quy định điều khoản 38 (h) k Người thụ hưởng thứ hai người đại diện cho họ phải xuất trình chứng từ tới ngân hàng chuyển nhượng Điều 39: Chuyển nhượng tiền thu Một tín dụng không ghi chuyển nhượng không ảnh hưởng đến quyền người thụ hưởng việc chuyển nhượng số tiền mà người hưởng theo quy định tín dụng phù hợp với luật pháp hành Điều liên quan đến việc chuyển nhượng thu nhập không liên quan đến việc chuyển nhượng quyền thực tín dụng 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ThS Đặng Thị Phương Diễm, ThS Võ Thị Thùy Vân (2009), Bài tập xử lý tình toán quốc tế, NXB Lao động [2] TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê [3] Trần Huỳnh Thúy Phượng, Nguyễn Đức Thắng (2009), Kỹ thuật ngoại thương, NXB Thống Kê [4] PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thảo (2009), Nghiệp vụ Thanh Toán Quốc Tế, NXB Tài Chính [5] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2008), Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê [6] GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2012), Bài tập giải toán quốc tế, NXB Thống kê 122 MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ .2 1.1 Khái niệm vai trò toán quốc tế .2 1.2 Cơ sở toán quốc tế 1.3 Những điều kiện quy định toán quốc tế 1.3.1 Điều kiện tiền tệ 1.3.2 Điều kiện địa điểm toán .3 1.3.3 Điều kiện thời gian toán 1.3.4 Điều kiện phương thức toán 1.4 Tỷ giá hối đoái 1.4.1 Khái niệm 1.4.2 Cách biểu thị tỷ giá 1.4.3 Các loại tỷ giá thông dụng 1.4.4 Tỷ giá chéo 1.4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động tỷ giá hối đoái .10 Câu hỏi ôn tập chương 13 Bài tập chương .13 Chương : CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ .18 2.1 Hối phiếu 18 2.1.1 Khái niệm 18 2.1.2 Đặc điểm hối phiếu .18 2.1.3 Hình thức hối phiếu .19 2.1.4 Nội dung hối phiếu 19 2.1.5 Các nghiệp vụ liên quan đến hối phiếu 22 2.1.6 Phân loại hối phiếu 24 2.2 Séc .26 2.2.1 Khái niệm 26 123 2.2.2 Nội dung tờ séc 26 2.2.3 Những người liên quan đến séc 27 2.2.4 Thời hạn hiệu lực séc 27 2.2.5 Các loại séc 27 2.3 Thẻ ngân hàng 28 2.3.1 Khái niệm 28 2.3.2 Các loại thẻ 28 Câu hỏi ôn tập chương 30 Bài tập chương .30 Chương 3: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ 35 3.1 Phương thức chuyển tiền 35 3.1.1 Khái niệm 35 3.1.2 Các bên tham gia .35 3.1.3 Quy trình toán 35 3.1.4 Hình thức chuyển tiền 37 3.2 Phương thức toán nhờ thu 37 3.2.1 Khái niệm chung nhờ thu 37 3.2.2 Các bên tham gia .37 3.2.3 Cơ sở pháp lý điều chỉnh phương thức toán nhờ thu 38 3.2.4 Các loại nhờ thu 38 3.2.5 Những điểm cần ý áp dụng phương pháp nhờ thu 41 3.3 Phương thức toán tín dụng chứng từ 41 3.3.1 Khái niệm 41 3.3.2 Các bên có liên quan 42 3.3.3 Văn pháp lý điều chỉnh phương thức tín dụng chứng từ 43 3.3.4 Thư tín dụng 44 3.3.5 Quy trình toán phương thức tín dụng chứng từ 48 3.3.6 Các loại thư tín dụng chủ yếu 49 Câu hỏi ôn tập chương 50 Bài tập chương .50 124 Chương 4: BỘ CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ 55 4.1 Hoá đơn thương mại 55 4.2 Phiếu đóng gói 56 4.3 Tờ khai hải quan .56 4.4 Vận đơn đường biển 56 4.5 Giấy chứng nhận xuất xứ 59 4.6 Bảo hiểm đơn .60 4.7 Hoá đơn lãnh 60 4.8 Hoá đơn hải quan .61 4.9 Giấy chứng nhận số lượng 61 4.10 Giấy chứng nhận trọng lượng 61 4.11 Giấy chứng nhận phẩm chất .61 4.12 Giấy chứng nhận vệ sinh 61 4.13 Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật .62 4.14 Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật 62 Câu hỏi ôn tập chương 62 Bài tập chương .63 Phụ lục 66 Phụ lục 1: Giấy yêu cầu chuyển tiền 67 Phụ lục 2: Thư yêu cầu gửi chứng từ nhờ thu hàng xuất 68 Phụ lục 3: Giấy đề nghị phát hành tín dụng thư 69 Phụ lục 4: Mẫu vận đơn 71 Phụ lục 5: Tờ khai hải quan .72 Phụ lục 6: Mẫu C/O 74 Phụ lục 7: Bộ chứng từ mẫu theo thư tín dụng 76 Phụ lục 8: UCP 600 93 Tài liệu tham khảo 122 125 ... BẢN TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm vai trò toán quốc tế 1.1.1 Khái niệm Thanh toán quốc tế trình thực khoản thu chi tiền tệ quốc tế thông qua hệ thống ngân hàng giới nhằm phục vụ cho mối... đổi quốc tế phát sinh nước với 1.1.2 Vai trò toán quốc tế  Đối với kinh tế: Thanh toán quốc tế góp phần mở rộng thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại, tăng cường vị kinh tế quốc gia thị trường quốc. .. quốc tế Sự khác toán quốc tế toán quốc nội gì? Vai trò toán quốc tế kinh tế quốc dân Điều kiện thời gian toán gì? Có cách qui định điều kiện thời gian toán Tỷ giá hối đoái gì? Trình bày loại tỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh toán quốc tế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Thanh toán quốc tế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Thanh toán quốc tế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay