Nguyên lý thống kê bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

89 154 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:26

Nguyên lý thống kê bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG KHOA KINH TẾ BÀI GIẢNG MÔN: NGUYÊN THỐNG (Dùng cho đào tạo tín chỉ) Lưu hành nội - Năm 2014 NỘI DUNG CỦA TẬP BÀI GIẢNG NÀY BAO GỒM CÁC CHƯƠNG: - Chương một: Đối tượng nghiên cứu thống học - Chương hai: Quá trình nghiên cứu thống - Chương ba: Điều tra chọn mẫu - Chương bốn: Phân tổ thống - Chương năm: Các mức độ tượng kinh tế- xã hội - Chương sáu: Dãy số biến động theo thời gian - Chương bảy: Chỉ số thống Chương ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA THỐNG HỌC 1.1 Đối tượng nghiên cứu thống học 1.1.1 Sơ lược đời phát triển thống học Thống học môn khoa học xã hội, đời phát triển theo phát triển hình thái kinh tế xã hội Sự phát triển thống học trình tích lũy kinh nghiệm đúc kết dần thành luận khoa học ngày hoàn chỉnh - Ngay từ thời chiếm hữu nô lệ, chủ nô ghi chép tính toán để nắm tài sản mình, công việc chưa mang tính chất thống rõ rệt - Dưới chế độ phong kiến, công tác thống có bước phát triển với phạm vi rộng nội dung phong phú như: đăng ký nhân khẩu, khai ruộng đất tài sản khác Thống phát triển tiến chưa đúc kết thành luận khoa học - Đến chủ nghĩa tư thống công cụ phục vụ cho quản nhà nước quản kinh doanh Nhà nước tư sâu nghiên cứu họ đưa phương pháp thu thập, tính toán phân tích số liệu thống Do công tác thống phát triến nhanh, tổng kết dần thành luận trở thành môn khoa học xã hội Ngày thống công cụ hạch toán tổ chức, cá nhân coi công cụ để Nhà nước quản kinh tế- xã hội * Khái niệm: Thống môn khoa học xã hội, nghiên cứu mặt lượng mối quan hệ chặt chẽ với mặt chất tượng trình kinh tế xã hội số lớn điều kiện thời gian không gian cụ thể nhằm rút chất, tính quy luật phát triển vật tượng 1.1.2 Đối tượng thống học Là mặt lượng mối quan hệ chặt chẽ với mặt chất tượng trình kinh tế - xã hội số lớn điều kiện thời gian không gian cụ thể Các tượng trình kinh tế xã hội thống học nghiên cứu là: - Dân số lao động - Các tượng trình tái xuất mở rộng cải vật chất, tình hình phân phối tài nguyên sản phẩm theo hình thức sở hữu khác - Các tượng đời sống vật chất văn hóa dân cư như: Mức sống vật chất, trình độ văn hóa, mức độ đảm bảo sức khõe - Các tượng sinh hoạt trị, xã hội cấu quan nhà nước, đoàn thể, số người bầu cử, ứng cử * Nhiệm vụ thống học: Nhiệm vụ nghiên cứu thống học thực toàn giai đoạn trình nghiên cứu thống là: - Điều tra thống - Tổng hợp thống - Phân tích dự đoán thống Các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể chương sau 1.2 Một số khái niệm thường dùng thống học 1.2.1 Tổng thể thống Là tượng số lớn gồm đơn vị cá biệt liên kết với sở đặc điểm chung Ví dụ: Tổng thể sinh viên trường đại học Phạm Văn Đồng (các sinh viên có đặc điểm chung sinh viên trường), tổng thể doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp địa phương A (các doanh nghiệp có đặc điểm chung doanh nghiệp công nghiệp địa phương A), tổng thể thống * Đơn vị tổng thể: đơn vị cá biệt cấu thành nên tổng thể thống như: tổng thể sinh viên trường đại học Phạm Văn Đồng sinh viên đơn vị tổng thể; tổng thể doanh nghiệp công nghiệp doanh nghiệp công nghiệp đơn vị tổng thể 1.2.2 Tiêu thức thống Là đặc điểm đơn vị tổng thể chọn để nghiên cứu Tiêu thức thống để phân tổ thống nên gọi tiêu thức phân tổ thống Ví dụ: Mỗi sinh viên đơn vị tổng thể có đặc điểm như: tên, tuổi, giới tính, điểm trung bình chung học tập Mỗi đặc điểm tiêu thức thống Tiêu thức thống chia làm hai loại: - Tiêu thức thuộc tính (tiêu thức phi lượng hóa) loại tiêu thức mà biểu số cụ thể mà tên gọi, từ ngữ dùng để phản ánh tính chất đơn vị tổng thể giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân (có gia đình hay chưa), - Tiêu thức số lượng (tiêu thức lượng hóa) loại tiêu thức mà biểu số cụ thể phản ánh đặc trưng đơn vị tổng thể mà cân, đong, đo, đếm Ví dụ: độ tuổi, số lượng công nhân, suất lao động, mức tiền lương, 1.2.3 Chỉ tiêu thống Là tiêu chí mà biểu số phản ánh quy mô, tốc độ phát triển, cấu, quan hệ tỉ lệ tượng kinh tế - xã hội điều kiện thời gian không gian cụ thể Ví dụ: Tổng số dân nước Việt nam vào lúc ngày 1/1/2008 85,2 triệu người; Lợi nhuận công ty B năm 2002 tỷ đồng, tiêu thống Căn vào nội dung tiêu thống chia làm loại: - Chỉ tiêu khối lượng: tiêu nêu lên đặc điểm chung quy mô, khối lượng đơn vị tổng thể Ví dụ: tiêu số nhân khẩu, khối lượng sản phẩm, số công nhân, diện tích gieo trồng, tổng số dân số tiêu khối lượng - Chỉ tiêu chất lượng: tiêu biểu tính chất, trình độ phổ biến, mối quan hệ tổng thể Ví dụ: tiêu suất lao động, giá thành đơn vị sản phẩm, tiêu chất lượng Trước tiến hành nghiên cứu thống việc trước tiên phải xác định hệ thống tiêu thống Hệ thống tiêu thống tập hợp tiêu thống phản ánh mặt, tính chất quan trọng có liên quan với nhau, bổ sung cho gắn liền với mục tiêu nghiên cứu định tổng thể CÂU HỎI ÔN TẬP Đối tượng nghiên cứu thống học ? Thống học nghiên cứu tượng kinh tế - xã hội ? Thống học có nhiệm vụ, gồm nhiệm vụ ? Tổng thể thống kê, đơn vị thống ? Cho ví dụ? Tiêu thức thống ? Có loại tiêu thức ? Cho ví dụ ? Chỉ tiêu thống ? Cho ví dụ ? BÀI TẬP ỨNG DỤNG: Điều tra tổng giá trị sản xuất doanh nghiệp, xác định thông tin sau cho phù hợp: a Tổng thể thống ? b Đơn vị tổng thể ? c Tiêu thức thống ? d Chỉ tiêu thống ? Điều tra tổng dân số tỉnh, xác định thông tin sau cho phù hợp: a Tổng thể thống ? b Đơn vị tổng thể ? c Tiêu thức thống ? d Chỉ tiêu thống ? Chương QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG 2.1 Xác định hệ thống tiêu thống 2.1.1 Khái niệm hệ thống tiêu thống Trước tiến hành nghiên cứu thống việc trước tiên phải xác định hệ thống tiêu thống Hệ thống tiêu thống tập hợp tiêu thống phản ánh mặt, tính chất quan trọng có liên quan với nhau, bổ sung cho gắn liền với mục tiêu nghiên cứu định tổng thể Chẳng hạn, để phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hệ thống tiêu cần phải nghiên cứu là: khối lượng sản phẩm, số lượng lao động, giá trị tài sản cố định, suất lao động, tiền lương, giá thành, lợi nhuận 2.1.2 Các yêu cầu để xác định hệ thống tiêu thống Khi xác định hệ thống tiêu thống cần phải đảm bảo hai yêu cầu sau: - Hệ thống tiêu thống cần đơn giản hợp tránh gây phức tạp cho việc nghiên cứu nhằm tiết kiệm chi phí - Phải đảm bảo thống nội dung, phương pháp phạm vi tính toán tiêu loại Hệ thống tiêu thống có vai trò quan trọng việc quản trị doanh nghiệp Việc phân tích hệ thống tiêu thống giúp nhà quản lí, nhà đầu tư việc lựa chọn định cách kịp thời, phù hợp, đắn trình quản trị 2.2 Điều tra thống 2.2.1 Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ điều tra thống 2.2.1.1 Khái niệm điều tra thống kê: Điều tra thống việc tổ chức cách khoa học theo kế hoạch thống để thu thập, ghi chép nguồn tài liệu ban đầu tượng nghiên cứu dựa hệ thống tiêu thống xác định trước 2.2.1.2 Ý nghĩa điều tra thống kê: - Điều tra thống sở để nắm vững tình hình biến động tượng kinh tế - xã hội - Điều tra thống có vị trí quan trọng làm sở cho việc tổng hợp phân tích dự đoán thống 2.2.1.3 Nhiệm vụ yêu cầu điều tra thống kê: - Nhiệm vụ: thu thập tài liệu ban đầu đơn vị tổng thể theo phương pháp định để cung cấp số liệu cho giai đoạn tổng hợp phân tích dự đoán thống - Yêu cầu: Tài liệu điều tra thống phải đảm bảo yêu cầu sau: + Trung thực: ghi chép điều nghe, thấy, điều trả lời Đối với người cung cấp thông tin phải cung cấp thông tin xác thực, không che dấu man khai + Chính xác, khách quan: phải phản ánh thực tế, khách quan vật tượng, không thêm bớt + Kịp thời: tài liệu điều tra phải phản ánh lúc theo yêu cầu điều tra + Đầy đủ: không bỏ sót đơn vị cần điều tra mà phương án điều tra quy định 2.2.2 Các loại điều tra thống - Căn vào tính chất liên tục, tính hệ thống việc ghi chép tài liệu ban đầu: điều tra chia thành loại: + Điều tra thường xuyên: thu thập tài liệu cách liên tục theo thời gian gắn liền với trình phát sinh phát triển tượng Ví dụ: việc ghi chép số công nhân làm ngày, số sản phẩm sản xuất hàng ngày doanh nghiệp, Điều tra thường xuyên thường dùng tượng cần theo dõi liên tục, đáp ứng nhu cầu quản + Điều tra không thường xuyên: thu thập tài liệu không liên tục, không gắn liền với trình phát sinh phát triển tượng mà tùy theo yêu cầu thời điểm cụ thể mà điều tra Ví dụ: Điều tra dân số, điều tra đất đai, điều tra không thường xuyên Điều tra không thường xuyên thường dùng tượng không cần theo dõi thường xuyên chúng không xảy thường xuyên - Căn theo phạm vi đối tượng điều tra: điều tra chia thành loại: + Điều tra toàn (tổng điều tra): tiến hành thu thập tài liệu toàn đơn vị tổng thể thống tổng điều tra dân số, điều tra đất đai, kiểm tài sản doanh nghiệp, + Điều tra không toàn tiến hành thu thập tài liệu số đơn vị đại diện tổng thể Số liệu điều tra không toàn chỉnh lý, phân tích suy rộng cho tổng thể Điều tra không toàn thực đối tượng nghiên cứu thống điều tra toàn điều tra toàn tốn kém, không kịp thời gian cho yêu cầu nghiên cứu Tùy theo yêu cầu nghiên cứu, phương pháp lựa chọn đơn vị để điều tra, điều tra không toàn chia thành loại sau: * Điều tra chọn mẫu: điều tra số đơn vị tổng thể chọn từ tổng thể chung theo phương pháp định * Điều tra trọng điểm: điều tra phận chủ yếu tổng thể chung * Điều tra chuyên đề: điều tra số ít, chí đơn vị tổng thể lại sâu nghiên cứu chi tiết nhiều khía cạnh khác đơn vị 2.2.3 Các phương pháp điều tra thống - Phương pháp trực tiếp: phương pháp mà nhân viên điều tra trực tiếp quan sát tượng để cân, đo, đong, đếm ghi chép tài liệu ban đầu - Phương pháp gián tiếp: phương pháp mà nhân viên điều tra thu thập tài liệu ban đầu qua thư từ, điện thoại hay qua chứng từ, sổ sách, mẫu biểu báo cáo sẳn có liên quan đến đối tượng điều tra 2.2.4 Các hình thức tổ chức điều tra thống Để thu thập tài liệu ban đầu, thống thực theo hình thức điều tra sau: - Báo cáo thống định kỳ: hình thức điều tra thường xuyên có định kỳ theo nội dung, phương pháp chế độ báo cáo thống quan nhà nước có thẩm quyền quy định - Điều tra chuyên môn: hình thức tổ chức điều tra không thường xuyên, tiến hành theo kế hoạch phương pháp quy định riêng cho lần điều tra Ví dụ: điều tra dân số, điều tra nhu cầu nhà 2.2.5 Sai số điều tra - Khái niệm: Sai số điều tra chênh lệch trị số tiêu thức điều tra thu thập so với trị số thực tế tượng nghiên cứu Sai số lớn làm giảm chất lượng điều tra, ảnh hưởng đến tổng hợp phân tích thống - Phân loại sai số: + Sai số ghi chép: loại sai số phát sinh ghi chép tài liệu ban đầu không xác nguyên nhân sau: * Do nhân viên điều tra quan sát ghi chép sai vô tình * Đối tượng điều tra chưa hiểu hết nội dung, ý nghĩa câu hỏi nên trả lời sai Sai số nguyên nhân có khả bù trừ lẫn tổng thể điều tra đủ lớn * Nhân viên điều tra đối tượng điều tra cố ý làm sai, không ghi chép không trả lời thật + Sai số tính chất đại biểu điều tra không toàn điều tra chọn mẫu Nguyên nhân việc lựa chọn mẫu điều tra không đủ tính chất đại biểu - Các biện pháp hạn chế sai sót điều tra thống + Làm tốt công tác chuẩn bị điều tra: cần nghiên cứu lập phương án điều tra, cần ý công tác huấn luyện kỹ nội dung điều tra cho nhân viên điều tra, tuyển chọn điều tra viên theo tiêu chuẩn quy định, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đo lường (nếu điều tra cần) + Tiến hành kiểm tra cách có hệ thống toàn điều tra Vậy, số bình quân điều hoà số bình quân điều hoà gia quyền số cá thể tiêu chất lượng Khi quyền số số tương đối kết cấu, ta có: Ip  d i d với: d1  p1q1  p1q1 p Ví dụ 3: Doanh thu năm 2001 hai mặt hàng cửa hàng X sau: mặt hàng A 66 triệu đồng, mặt hàng B 54 triệu đồng Giá bán năm 2001 so với năm 2000 mặt hàng A tăng 20%, mặt hàng B giảm 10% Phân tích biến động giá bán hai mặt hàng ảnh hưởng đến doanh thu Áp dụng công thức số bình quân điều hoà ta có: Ip  pq pq  i 1  1 p 66.000.000  54.000.000 120.000.000   1, 0435 lần 66.000.000 54.000.000 115.000.000  1, 0, Số tuyệt đối:   120.000.000  115.000.000  5.000.000 đồng Vậy giá bán hai mặt hàng A B năm 2001 tăng 4,35% so với năm 2000 làm cho doanh thu tăng 5.000.000 đồng 7.3 Hệ thống số 7.3.1 Khái niệm Hệ thống số đẳng thức phản ánh mối liên hệ số có liên quan với Cơ sở để hình thành hệ thống số mối liên hệ tiêu với Giá số lượng hàng hoá tiêu thụ hai nhân tố cấu thành định biến động doanh thu tiêu thụ hàng hoá Doanh thu tiêu thụ hàng hoá = Giá hàng hoá x Lượng hàng hoá tiêu thụ Trong thực tế có nhiều mối liên hệ tiêu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: Số lượng sản phẩm sản xuất = Năng suất lao động Tổng giá thành SP = Giá thành đơn vị SP 74 x x Số lượng công nhân Khối lượng SP sản xuất Khi dùng số chung để phản ánh biến động tiêu ta trì mối liên hệ chúng với cách kết hợp số thành hệ thống số Từ mối liên hệ hình thành hệ thống số sau: Chỉ số tổng giá thành sản phẩm = Chỉ số giá thành đơn vị sản phẩm x Chỉ số khối lượng sản phẩm sản xuất Chỉ số khối lượng sản phẩm sản xuất = Chỉ số NSLĐ x Chỉ số số lượng công nhân Chỉ số toàn Chỉ số nhân tố Chỉ số nhân tố - Chỉ số nhân tố: nêu lên biến động nhân tố cấu thành ảnh hưởng đến biến động tượng - Chỉ số toàn bộ: nêu lên biến động toàn tượng bao gồm nhiều nhân tố số doanh thu tiêu thụ hàng hoá ( Ipq), số tổng giá thành (Izq), Hệ thống số dùng để phân tích ảnh hưởng nhân tố cấu thành tượng phức tạp Chẳng hạn, hệ thống số tổng giá thành Chỉ số tổng giá thành= Chỉ số giá thành đơn vị SP x Chỉ số khối lượng SP sản xuất Izq = Iz z q z q 1 0  x Iq z q  z q z q z q 1 1 0 Lượng tăng giảm tuyệt đối:  z q   z q   z q   z q    z q   z q  1 0 1 1 0 Ví dụ: Có tài liệu tình hình sản xuất hai loại sản phẩm doanh nghiệp X sau: Giá thành đơn vị sản phẩm (1.000đ/cái) Loại sản phẩm Kỳ gốc (z0) Kỳ nghiên cứu (z1) Sản lượng (cái) Kỳ gốc (q0) Kỳ nghiên cứu (q 1) A 50 52 220 200 B 70 65 120 150 75 Hãy phân tích biến động tổng giá thành kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc Theo hệ thống số trên, thay số vào công thức ta có Izq = Iz z q z q 1 0  x Iq z q  z q z q z q 1 1 0 20.150 20.150 20.500   19.400 20.500 19.400 1,0387 = 0,9829 X 1,0567 (lần) Hay: 103,87% = 98,29% X 105,67% Lượng tăng (giảm) tuyệt đối: 750 = -350 + 1.100 (ngàn đồng) Nhận xét: Tổng giá thành hai loại sản phẩm kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc tăng 3,87% tương ứng tăng lượng tuyệt đối 750.000 đồng, ảnh hưởng hai nhân tố: - Giá thành đơn vị sản phẩm hai loại sản phẩm kỳ nghiên cứu giảm 1,71% so với kỳ gốc làm cho tổng gía thành giảm lượng 350.000 đồng - Số lượng sản phẩm sản xuất hai loại sản phẩm kỳ nghiên cứu tăng 5,67% so với kỳ gốc làm cho tổng giá thành tăng lượng 1.100.000 đồng 7.3.2 Tác dụng hệ thống số Trong phân tích thống hệ thống số có tác dụng sau: - Xác định vai trò ảnh hưởng biến động nhân tố biến động tượng phức tạp gồm nhiều nhân tố cấu thành - Trong nhiều trường hợp ta tính số chưa biết biết số lại hệ thống số 7.4 Vận dụng phương pháp số để phân tích tiêu bình quân tiêu tổng lượng biến tiêu thức 7.4.1 Phân tích biến động tiêu bình quân Chỉ tiêu bình quân biến động phụ thuộc vào hai nhân tố: lượng biến tiêu thức (x) kết cấu tổng thể (d) 76 Để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến biến động tiêu bình quân phương pháp số, ta sử dụng ký hiệu sau đây: - x1, x0 : lượng biến kỳ báo cáo, kỳ gốc - f1, f0: tần số kỳ báo cáo, kỳ gốc - x1 , x0 : số bình quân kỳ báo cáo, kỳ gốc - x01 : số bình quân tính theo lượng biến kỳ gốc kết cấu kỳ báo cáo x1  x f f 1 ; x0   x0 f f ; x01   x0 f1 f Nếu tính theo tỉ trọng phận tổng thể ta có: x1   x1d1 ; Với: d1  f1 f ; d0  x0   x0 d ; x01   x0 d1 f0  f0 Ta có hệ thống số: I x  I x  Id x f f  x f f 1 x1 x0 0 x f x f f  f  x f x f f f 1 1 1 0 Ix Ix Id - I x : gọi số cấu thành khả biến: phản ánh biến động tiêu bình quân ảnh hưởng nhân tố cấu thành - Ix: gọi số cấu thành cố định: phản ánh biến động tiêu bình quân ảnh hưởng thân tiêu thức nghiên cứu - Id: gọi số ảnh hưởng kết cấu: phản ánh biến động tiêu bình quân ảnh hưởng thay đổi kết cấu tổng thể Nếu biết tỉ trọng phận, hệ thống số trở thành xd x d 1 0  x d  x d x d x d 77 1 1 0 Hay viết gọn : x1 x1 x01   x0 x01 x0 Lượng tăng (giảm) tuyệt đối: ( x1  x0 )  ( x1  x01 )  ( x01  x0 ) Hệ thống số tiêu bình quân dùng để phân tích biến động tiêu bình quân như: giá thành bình quân đơn vị sản phẩm, giá bán bình quân, suất lao động bình quân, tiền lương bình quân, Ví dụ 5: Có tài liệu tình hình sản xuất ba nhà máy thuộc công ty sản xuất loại sản phẩm M sau: Kỳ gốc Doanh nghiệp Kỳ báo cáo Giá thành đơn Sản lượng SP Giá thành đơn Sản lượng SP vị SP (1.000đ) (cái) vị SP (1.000đ) (cái) A 100 2.000 95 6.000 B 107 3.500 99 4.000 C 110 4.500 105 2.000 Hãy phân tích biến động giá thành bình quân đơn vị sản phẩm toàn công ty kỳ báo cáo so với kỳ gốc ảnh hưởng nhân tố: giá thành đơn vị sản phẩm nhà máy kết cấu sản lượng Ta có giá thành bình quân đơn vị sản phẩm toàn công ty kỳ là: x0  x f f 0 (100  2000)  (107  3.500)  (110  4.500)  106,95 (ngàn đồng/cái) 2.000  3.500  4.500 = x1  x f f 1 = x01  x f f 1 (95  6.000)  (99  4.000)  (105  2.000)  98 (ngàn đồng/cái) 6.000  4.000.2.000 = (100  6.000)  (107  4.000)  (110  2.000)  104 (ngàn đồng/cái) 6.000  4.000  2.000 Áp dụng hệ thống số: 78 x1 x1 x01   x0 x01 x0  98 98 104   106,95 104 106,95  0,9163 = 0,9423 x 0,9724 (lần) Hay: 91,63% = 94,23% x 97,24% (-8,37%) (-5,77%) (-2,76%) Lượng tăng (giảm) tuyệt đối: ( x1  x0 )  ( x1  x01 )  ( x01  x0 ) -8,95 = - + (-2,95) (ngàn đồng/cái) Kết luận: Giá thành bình quân sản phẩm công ty kỳ báo cáo so với kỳ gốc giảm 8,37%, lượng tuyệt đối giảm bình quân sản phẩm 8.950 đồng/cái ảnh hưởng nhân tố: - Do giá thành đơn vị sản phẩm nhà máy kỳ báo cáo so với kỳ gốc giảm 5,77% làm cho giá thành bình quân sản phẩm công ty giảm 6.000 đồng/cái - Do tỉ trọng sản lượng nhà máy tổng sản lượng công ty kỳ báo cáo so với kỳ gốc thay đổi làm cho giá thành bình quân sản phẩm công ty giảm 2,76%, tức giảm 2.950 đồng/cái 7.4.2 Phân tích biến động tiêu tổng lượng biến tiêu thức Trong nhiều trường hợp tiêu bình quân tính sở tổng lượng biến tiêu thức Do tiêu bình quân có quan hệ với tổng lượng biến tiêu thức xem nhân tố cấu thành nên tổng lượng biến tiêu thức Chẳng hạn: Tổng giá thành sản phẩm = Giá thành bình quân đơn vị sản phẩm x Tổng số sản phẩm Tổng sản lượng = Năng suất lao động bình quân 1công nhân x Tổng số công nhân Tổng doanh thu = Giá bán bình quân sản phẩm x Tổng sản lượng hàng bán Tổng sản lượng = Năng suất thu hoạch bình quân x Tổng diện tích gieo trồng Tổng quát:  M  x f 79 Ta sử dụng phương pháp số để phân tích biến động tổng lượng biến tiêu thức   M  ảnh hưởng nhân tố Hệ thống số sau: M M  x1   f1 x0   f  x1   f1 x0   f1  x0   f1 x0   f Lượng tăng (giảm ) tuyệt đối: M M  ( x1   f1  x0   f )  ( x1  x0 ) f1  ( f1   f ) x0 Ví dụ: Từ số liệu ví dụ 5: ta phân tích biến động tổng giá thành ba nhà máy công ty M M  x1   f1 x0   f  x1   f1 x0   f1  x0   f1 x0   f Ta tính M M = x1   f1 = 98 x 12.000 = 1.176.000 = x0   f = 106,95 x 10.000 = 1.069.500 x0   f1 = 106,95 x 12.000 = 1.283.400 Thay số liệu vào hệ thống số 1.176.000 1.176.000 1.283.400   1.069.500 1.283.400 1.069.500  1,0996 = 0,9163 x 1,2 (lần) Hay: 109,96% = 91,63% x 120% Lượng tăng (giảm) tuyệt đối: 106.500 = (-107.400) + (213.900) (ngàn đồng) Nhận xét: Tổng giá thành ba nhà máy kỳ báo cáo tăng so với kỳ gốc 9,96% tương ứng với lượng tăng tuyệt đối 106.500 ngàn đồng ảnh hưởng hai nhân tố sau: - Do giá thành bình quân đơn vị sản phẩm công ty kỳ báo cáo so với kỳ gốc giảm 8,37% làm cho tổng giá thành giảm 107.400 ngàn đồng - Do số lượng sản phẩm sản xuất chung ba nhà máy kỳ báo so với kỳ gốc tăng 20% làm cho tổng giá thành tăng lên 213.900 ngàn đồng 80 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1, Chỉ số: Khái niệm, ý nghĩa loại số ? 2, Phương pháp tính loại số ? 3, Hệ thống số: tác dụng cách thành lập hệ thống số ? 4, Phương pháp phân tích hệ thống số? BÀI TẬP ỨNG DỤNG Bài 1: Hãy viết loại số hệ thống số theo ký hiệu đây: - m: mức tiêu hao vật tư cho sản xuất sản phẩm - w: suất lao động công nhân - g : giá bán đơn vị sản phẩm - z : giá thành đơn vị sản phẩm - t : thời gian sản xuất sản phẩm - q : số lượng sản phẩm sản xuất được, tiêu thụ - T : số công nhân sản xuất - Gt: tổng giá trị sản xuất - Gz :tổng giá thành sản phẩm - Tt : tổng thời gian sản xuất sản phẩm - Tm : tổng mức tiêu hao vật liệu - Td : tổng doanh thu Bài 2: Tài liệu tình hình sản xuất loại sản phẩm M doanh nghiệp A sau: PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT NĂNG SUẤT LAO SỐ LƯỢNG CÔNG ĐỘNG NHÂN ( tạ / công nhân ) ( người ) Kỳ gốc Kỳ báo cáo Kỳ gốc Kỳ báo cáo I 20 18 20 21 II 22 22 24 26 III 25 28 30 32 81 Yêu cầu: a Tính suất lao động bình quân công nhân doanh nghiệp kỳ gốc kỳ báo cáo b Tính số tổng hợp suất lao động ảnh hưởng đến tổng sản lượng doanh nghiệp c Tính số tổng hợp số lượng công nhân ảnh hưởng đến tổng sản lượng doanh nghiệp d Tính số tổng hợp tổng sản lượng doanh nghiệp e Bằng phương pháp hệ thống số, phân tích biến động tổng sản lượng ảnh hưởng nhân tố: suất lao động số lượng công nhân f Phân tích biến động suất lao động bình quân công nhân doanh nghiệp k Phân tích biến động tổng sản lượng ảnh hưởng nhân tố: suất lao động bình quân tổng số công nhân Bài 3: Có tài liệu tình hình tiêu thụ doanh nghiệp X sau: Giá bán đơn vị sản phẩm (1.000đ/cái) Loại sản phẩm Kỳ gốc (z0) Kỳ báo cáo (z1) Sản lượng tiêu thụ (cái) Kỳ gốc (q0) Kỳ báo cáo (q 1) A 20 18 20 21 B 22 22 24 26 Yêu cầu: a Tính số tổng hợp giá bán đơn vị sản phẩm ảnh hưởng đến tổng doanh thu doanh nghiệp b Tính số tổng hợp số lượng sản phẩm ảnh hưởng đến tổng doanh thu doanh nghiệp 82 c Tính số tổng hợp tổng doanh thu doanh nghiệp d Bằng phương pháp hệ thống số, phân tích biến động tổng doanh thu kỳ báo cáo so với kỳ gốc ảnh hưởng nhân tố: giá bán đơn vị sản phẩm sản lượng tiêu thụ hai loại sản phẩm 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình thuyết thống kê: Chủ biên Hà Ngọc Sơn, Bộ môn thuyết thống - Thống kinh tế - Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, NXB Thống kê, 2004 Giáo trình Nguyên thống kê, môn kinh tế - Trường Cao đẳng Tài kế toán, Quảng Ngãi tháng 3/2009 Trần Bá Nhẫn, thuyết thống kê, NXB Thống 2004 84 MỤC LỤC Chương ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA THỐNG HỌC 1.1 Đối tượng nghiên cứu thống học 1.1.1 Sơ lược đời phát triển thống học 1.1.2 Đối tượng thống học 1.2 Một số khái niệm thường dùng thống học 1.2.1 Tổng thể thống 1.2.2 Tiêu thức thống 1.2.3 Chỉ tiêu thống Chương QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG 2.1 Xác định hệ thống tiêu thống 2.1.1 Khái niệm hệ thống tiêu thống 2.1.2 Các yêu cầu để xác định hệ thống tiêu thống 2.2 Điều tra thống .6 2.2.1 Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ điều tra thống .6 2.2.2 Các loại điều tra thống 2.2.3 Các phương pháp điều tra thống 2.2.4 Các hình thức tổ chức điều tra thống .8 2.2.5 Sai số điều tra 2.3 Tổng hợp thống 10 2.3.1 Khái niệm nhiệm vụ tổng hợp thống 10 2.3.2 Những vấn đề chủ yếu tổng hợp thống 10 2.3.3 Bảng thống đồ thị thống kê: sử dụng để phản ánh số liệu giai đoạn tổng hợp thống 11 2.4 Phân tích dự đoán thống 12 2.4.1 Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ phân tích dự đoán thống .12 2.4.2 Các yêu cầu có tính chất nguyên tắc cần tuân thủ phân tích dự đoán thống 13 2.4.3 Những vấn đề chủ yếu phân tích thống 13 85 Chương ĐIỀU TRA CHỌN MẪU 15 3.1 Khái niệm ý nghĩa điều tra chọn mẫu 15 3.2 Điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên 15 3.2.1 Những vấn đề luận điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên .15 3.2.2 Các phương pháp tổ chức điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên 16 3.2.3 Điều tra chọn mẫu nhỏ điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên thời điểm .17 3.3 Điều tra chọn mẫu phi ngẫu nhiên 17 3.3.1 Phân tổ xác đối tượng điều tra .17 3.3.2 Vấn đề chọn đơn vị điều tra 18 3.3.3 Xác định số đơn vị điều tra 18 3.3.4 Sai số chọn mẫu phi ngẫu nhiên .18 Chương PHÂN TỔ THỐNG 19 4.1 Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ phân tổ thống 19 4.2 Tiêu thức phân tổ 19 4.2.1 Khái niệm tiêu thức phân tổ 19 4.2.2 Các để lựa chọn tiêu thức phân tổ 19 4.3 Phân tổ thống 20 4.3.1 Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính .20 4.3.2 Phân tổ theo tiêu thức số lượng 20 4.3.3 Phân tổ liên hệ (phân tổ theo nhiều tiêu thức) 22 4.4 Chỉ tiêu giải thích 23 4.4.1 Khái niệm tiêu giải thích 24 4.4.2 Tác dụng tiêu giải thích 24 4.5 Dãy số phân phối .24 4.5.1 Khái niệm 24 4.5.2 Tác dụng dãy số phân phối 24 4.5.3 Các loại dãy số phân phối 24 Chương CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI 26 5.1 Số tuyệt đối thống .26 86 5.1.1 Khái niệm, ý nghĩa đặc điểm số tuyệt đối .26 5.1.2 Đơn vị tính số tuyệt đối .26 5.1.3 Các loại số tuyệt đối 26 5.2 Số tương đối thống .27 5.2.1 Khái niệm, ý nghĩa đặc điểm số tương đối 27 5.2.2 Các loại số tương đối 28 5.3 Số bình quân thống 31 5.3.1 Khái niệm, ý nghĩa đặc điểm số bình quân 31 5.3.2 Các loại Số bình quân .31 5.3.3 Mode 39 5.3.4 Số trung vị 41 5.4 Các tiêu đánh giá độ biến thiên tiêu thức 43 5.4.1 Khoảng biến thiên tiêu thức ( R ) 44 5.4.2 Độ lệch tuyệt đối bình quân ( d ) .45 5.4.3 Phương sai (δ2) 46 5.4.4 Độ lệch tiêu chuẩn   47 5.4.5 Hệ số biến thiên (V) 47 5.4.6 Một số vấn đề tính toán vận dụng phương sai 48 Chương DÃY SỐ BIẾN ĐỘNG THEO THỜI GIAN 52 6.1 Khái niệm, phân loại ý nghĩa dãy số biến động theo thời gian 52 6.1.1 Khái niệm dãy số biến động theo thời gian 52 6.1.2 Các loại dãy số biến động theo thời gian 52 6.1.3 Ý nghĩa dãy số biến động theo thời gian .53 6.2 Các tiêu phân tích dãy số biến động theo thời gian 53 6.2.1 Mức độ bình quân theo thời gian .53 6.2.2 Lượng tăng (giảm) tuyệt đối 55 6.2.3 Tốc độ phát triển 57 6.2.4 Tốc độ tăng (giảm) 58 6.2.5 Giá trị tuyệt đối 1% tăng (giảm) 60 6.3 Các phương pháp biểu xu hướng phát triển tượng 61 87 6.3.1 Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian 61 6.3.2 Phương pháp số bình quân trượt (số bình quân di động) .62 6.3.3 Phương pháp hồi quy 63 6.3.4 Phương pháp biểu quy luật biến động thời vụ 64 Chương CHỈ SỐ THỐNG 67 7.1 Khái niệm, đặc điểm, tác dụng số thống .67 7.1.1.Khái niệm số 67 7.1.2 Đặc điểm phương pháp số .67 7.1.3 Tác dụng số 67 7.1.4 Các loại số .67 7.2 Phương pháp tính số 68 7.2.1 Phương pháp tính số cá thể 68 7.2.2 Phương pháp tính số chung (chỉ số tổng hợp) 70 7.3 Hệ thống số 74 7.3.1 Khái niệm 74 7.3.2 Tác dụng hệ thống số 76 7.4 Vận dụng phương pháp số để phân tích tiêu bình quân tiêu tổng lượng biến tiêu thức .76 7.4.1 Phân tích biến động tiêu bình quân 76 7.4.2 Phân tích biến động tiêu tổng lượng biến tiêu thức 79 88 ... QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ 2.1 Xác định hệ thống tiêu thống kê 2.1.1 Khái niệm hệ thống tiêu thống kê Trước tiến hành nghiên cứu thống kê việc trước tiên phải xác định hệ thống tiêu thống kê. .. Bảng thống kê đồ thị thống kê: sử dụng để phản ánh số liệu giai đoạn tổng hợp thống kê - Bảng thống kê: + Khái niệm: Bảng thống kê hình thức biểu tài liệu thống kê cách có hệ thống, hợp lý rõ... nghiên cứu thống kê học ? Thống kê học nghiên cứu tượng kinh tế - xã hội ? Thống kê học có nhiệm vụ, gồm nhiệm vụ ? Tổng thể thống kê, đơn vị thống kê ? Cho ví dụ? Tiêu thức thống kê ? Có loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý thống kê bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Nguyên lý thống kê bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Nguyên lý thống kê bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay