Báo cáo Tài chính chuyên đề bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

119 104 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 08:52

Báo cáo Tài chính chuyên đề bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG KHOA KINH TẾ BÀI GIẢNG Chuyên đề BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Dùng cho đào tạo tín chỉ) Người biên soạn: Th.S Phạm Thị Minh Hiếu Lưu hành nội - Năm 2016 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCĐKT: Bảng cân đối kế toán BCTC: Báo cáo tài BCLCTT: BĐSĐT: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bất động sản đầu tư BHTN: BHXH: Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội BHYT: CMKT: Bảo hiểm y tế Chuẩn mực kế toán DN: Doanh nghiệp GTGT: Giá trị gia tăng KH&CN: KPCĐ: KQKD: NSNN: NVL: Khoa học công nghệ Kinh phí công đoàn Kết kinh doanh Ngân sách nhà nước Nguyên vật liệu SXKD: Sản xuất kinh doanh TNDN: TSCĐ: XDCB: Thu nhập doanh nghiệp Tài sản cố định Xây dựng -1- CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Khái niệm ý nghĩa báo cáo tài 1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài báo cáo tổng hợp số liệu lấy từ sổ kế toán theo tiêu kinh tế tài tổng hợp, phản ánh tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn thời điểm, tình hình sử dụng vốn kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ định vào hệ thống biểu mẫu báo cáo quy định Nói cách khác, báo cáo kế toán tài phương tiện trình bày khả sinh lời thực trạng tài DN cho người quan tâm (chủ DN, nhà đầu tư, nhà cho vay, quan thuế quan chức năng,…) Theo chế độ quy định, tất DN thuộc ngành, thành phần kinh tế phải lập trình bày BCTC năm Với công ty, tổng công ty có đơn vị trực thuộc, BCTC năm phải lập BCTC tổng hợp BCTC hợp vào cuối kỳ kế toán năm dựa BCTC đơn vị trực thuộc Đối với DN nhà nước DN niêm yết thị trường chứng khoán, BCTC năm phải lập BCTC niên độ (báo cáo quý – trừ quý 4) dạng đầy đủ Riêng Tổng công ty Nhà nước DN nhà nước có đơn vị kế toán trực thuộc phải lập BCTC tổng hợp BCTC hợp (BCTC hợp niên độ thực bắt buộc từ năm 2008) Bắt đầu từ năm 2008, công ty mẹ tập đoàn phải lập BCTC hợp niên độ báo cáo hợp cuối niên độ kế toán BCTC hợp sau hợp kinh doanh 1.1.2 Ý nghĩa báo cáo tài BCTC có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý DN quan chủ quản đối tượng quan tâm Điều đó, thể vấn đề sau đây: BCTC báo cáo trình bày tổng quát, phản ánh cách tổng hợp tình hình tài sản, khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài kết kinh doanh kỳ DN BCTC cung cấp thông tin kinh tế, tài chủ yếu để đánh giá tình hình kết hoạt động SXKD, thực trạng tài DN kỳ hoạt động qua, -2- giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn khả huy động nguồn vốn vào SXKD DN BCTC quan trọng việc phân tích, nghiên cứu, phát khả tiềm tàng quan trọng đề định quản lý, điều hành hoạt động SXKD đầu tư chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ tương lai DN BCTC quan trọng để xây dựng kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài DN khoa học để đề hệ thống biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị DN không ngừng nâng cao hiệu sử dụng vốn, nâng cao hiệu SXKD, tăng lợi nhuận cho DN Chính vậy, BCTC đối tượng quan tâm nhà đầu tư Hội đồng quản trị DN, người cho vay, quan quản lý cấp toàn cán bộ, công nhân viên DN 1.2 Yêu cầu, nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài 1.2.1 Yêu cầu báo cáo tài Báo cáo tài phải lập theo mẫu quy định: Nội dung, số liệu phản ánh tiêu báo cáo phải thống với tiêu kế hoạch (chuẩn bị hệ thống mẫu biểu trước lập) Báo cáo tài phải xác khách quan: Phản ánh cách trung thực tình hình thực tế doanh nghiệp (trước lập phải khoá sổ kiểm tra số liệu) Báo cáo tài phải đơn giản, rõ ràng, thiết thực để phục vụ đối tượng sử dụng thông tin kế toán Báo cáo tài phải lập gửi thời hạn theo quy định hành 1.2.2 Nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài 1.2.2.1 Nguyên tắc lập trình bày BCTC đáp ứng giả định hoạt động liên tục Việc lập trình bày Báo cáo tài phải tuân thủ quy định Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” chuẩn mực kế toán khác có liên quan Các thông tin trọng yếu phải giải trình để giúp người đọc hiểu thực trạng tình hình tài doanh nghiệp -3- Báo cáo tài phải phản ánh chất kinh tế giao dịch kiện hình thức pháp lý giao dịch kiện (tôn trọng chất hình thức) Tài sản không ghi nhận cao giá trị thu hồi; Nợ phải trả không ghi nhận thấp nghĩa vụ phải toán Phân loại tài sản nợ phải trả: Tài sản nợ phải trả Bảng cân đối kế toán phải trình bày thành ngắn hạn dài hạn; Trong phần ngắn hạn dài hạn, tiêu xếp theo tính khoản giảm dần - Tài sản nợ phải trả có thời gian đáo hạn lại không 12 tháng chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm báo cáo phân loại ngắn hạn; - Những tài sản nợ phải trả không phân loại ngắn hạn phân loại dài hạn - Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải thực tái phân loại tài sản nợ phải trả phân loại dài hạn kỳ trước có thời gian đáo hạn lại không 12 tháng chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm báo cáo thành ngắn hạn Tài sản nợ phải trả phải trình bày riêng biệt Chỉ thực bù trừ tài sản nợ phải trả liên quan đến đối tượng, có vòng quay nhanh, thời gian đáo hạn ngắn, phát sinh từ giao dịch kiện loại Các khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí phải trình bày theo nguyên tắc phù hợp đảm bảo nguyên tắc thận trọng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí luồng tiền kỳ báo cáo Các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí kỳ trước có sai sót làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh lưu chuyển tiền phải điều chỉnh hồi tố, không điều chỉnh vào kỳ báo cáo Khi lập Báo cáo tài tổng hợp doanh nghiệp đơn vị cấp tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, số dư khoản mục nội Bảng cân đối kế toán, khoản doanh thu, chi phí, lãi, lỗ coi chưa thực phát sinh từ giao dịch nội phải loại trừ -4- 1.2.2.2 Nguyên tắc lập trình bày BCTC thay đổi kỳ kế toán Khi thay đổi kỳ kế toán, ví dụ đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang kỳ kế toán khác năm dương lịch, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài theo nguyên tắc sau: a) Việc thay đổi kỳ kế toán phải tuân thủ theo quy định Luật kế toán Khi thay đổi kỳ kế toán năm, kế toán phải lập riêng Báo cáo tài cho giai đoạn kỳ kế toán năm tài cũ năm tài Ví dụ: Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm 2014 theo năm dương lịch Năm 2015, doanh nghiệp chuyển sang áp dụng kỳ kế toán năm 1/4 năm trước đến 31/3 năm sau Trường hợp này, doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài riêng cho giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/3/2015 b) Đối với Bảng Cân đối kế toán: Toàn số dư tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu kế thừa kỳ kế toán trước chuyển đổi ghi nhận số dư đầu kỳ kỳ kế toán trình bày cột “Số đầu năm” c) Đối với Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Số liệu kể từ thời điểm thay đổi kỳ kế toán đến cuối kỳ báo cáo trình bày cột “Kỳ này” Cột “kỳ trước” trình bày số liệu 12 tháng trước tương đương với kỳ kế toán năm Ví dụ: Tiếp theo ví dụ trên, trình bày cột “Kỳ trước” báo cáo kết hoạt động kinh doanh ngày 1/4/2015 kết thúc ngày 31/3/2016, doanh nghiệp phải trình bày số liệu giai đoạn từ 1/4/2014 đến 31/3/2015 1.2.2.3 Nguyên tắc lập trình bày BCTC thay đổi hình thức sở hữu DN Khi chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài theo quy định pháp luật Trong kỳ kế toán sau chuyển đổi, doanh nghiệp phải ghi sổ kế toán trình bày Báo cáo tài theo nguyên tắc sau: a) Đối với sổ kế toán phản ánh tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu: Toàn số dư tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu sổ kế toán doanh nghiệp cũ ghi nhận số dư đầu kỳ sổ kế toán doanh nghiệp b) Đối với Bảng Cân đối kế toán: Toàn số dư tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu kế thừa doanh nghiệp cũ trước chuyển đổi ghi nhận số dư đầu kỳ doanh nghiệp trình bày cột “Số đầu năm” -5- c) Đối với Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Số liệu kể từ thời điểm chuyển đổi đến cuối kỳ báo cáo trình bày cột “Kỳ này” Cột “kỳ trước” trình bày số liệu luỹ kế kể từ đầu năm báo cáo đến thời điểm chuyển đổi hình thức sở hữu 1.2.2.4 Nguyên tắc lập trình bày BCTC chia tách, sáp nhập DN Khi chia tách doanh nghiệp thành nhiều doanh nghiệp có tư cách pháp nhân sáp nhập nhiều doanh nghiệp thành doanh nghiệp khác, doanh nghiệp bị chia tách bị sáp nhập phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài theo quy định pháp luật Trong kỳ kế toán sau chia tách, sáp nhập, doanh nghiệp phải ghi sổ kế toán trình bày Báo cáo tài theo nguyên tắc sau: a) Đối với sổ kế toán phản ánh tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu: Toàn số dư tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu sổ kế toán doanh nghiệp cũ ghi nhận số phát sinh sổ kế toán doanh nghiệp Dòng số dư đầu kỳ sổ kế toán doanh nghiệp số liệu b) Đối với Bảng Cân đối kế toán: Toàn số dư tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu kế thừa doanh nghiệp cũ trước chuyển đổi ghi nhận số phát sinh doanh nghiệp trình bày cột “Số cuối năm” Cột “Số đầu năm” số liệu c) Đối với Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Chỉ trình bày số liệu kể từ thời điểm chuyển đổi đến cuối kỳ báo cáo cột “Kỳ này” Cột “Kỳ trước” số liệu 1.2.2.5 Nguyên tắc lập trình bày BCTC DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục Khi không đáp ứng giả định hoạt động liên tục, doanh nghiệp phải trình bày đủ Báo cáo tài ghi rõ là: a) Bản cân đối kế toán áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục – Mẫu B01/CDHĐ – DNKLT trình bày theo mẫu riêng; b) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục – Mẫu B02/CDHĐ – DNKLT trình bày theo mẫu chung tương tự doanh nghiệp hoạt động bình thường; -6- c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục – Mẫu B03/CDHĐ – DNKLT trình bày theo mẫu chung tương tự doanh nghiệp hoạt động bình thường; d) Thuyết minh Báo cáo tài áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục – Mẫu B09/CDHĐ – DNKLT trình bày theo mẫu riêng 1.2.2.6 Nguyên tắc lập trình bày BCTC thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán a) Khi thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán, kỳ kể từ thay đổi, kế toán thực chuyển đổi số dư sổ kế toán sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá chuyển khoản ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch ngày thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán b) Tỷ giá áp dụng thông tin so sánh (cột kỳ trước) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Khi trình bày thông tin so sánh báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ có thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán, đơn vị áp dụng tỷ giá chuyển khoản bình quân kỳ trước liền kề với kỳ thay đổi (nếu tỷ giá bình quân xấp xỉ tỷ giá thực tế) c) Khi thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán, doanh nghiệp phải trình bày rõ Bản thuyết minh Báo cáo tài lý thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán ảnh hưởng (nếu có) Báo cáo tài việc thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1) Trình bày khái niệm báo cáo tài chính? Báo cáo tài có ý nghĩa công tác quản trị tài chính? 2) Nêu yêu cầu việc lập báo cáo tài chính? 3) Trình bày nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài doanh nghiệp giả định hoạt động liên tục? 4) Trình bày nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài doanh nghiệp giả định hoạt động không liên tục? -7- CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1 Phân loại báo cáo tài 2.1.1 Phân loại theo mức độ khái quát 2.1.1.1 BCTC đầy đủ BCTC đầy đủ báo cáo tài đầy đủ trình bày theo chuẩn mực kế toán Việt Nam Nó cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế, tài doanh nghiệp thời kỳ kinh doanh 2.1.1.2 BCTC tóm tắt BCTC tóm tắt báo cáo cung cấp thông tin tài khứ trích từ báo cáo tài (đầy đủ) có thông tin chi tiết so với báo cáo tài (đầy đủ) trình bày theo cấu trúc quán với báo cáo tài (đầy đủ), thể nguồn lực nghĩa vụ kinh tế đơn vị thời điểm thời kỳ 2.1.2 Phân loại theo cấp quản lý 2.1.2.1 Báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp báo cáo mà tổng hợp trình bày cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm kết thúc năm tài chính, tình hình kết hoạt động kinh doanh năm tài tập đoàn doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý pháp nhân riêng biệt công ty mẹ hay công ty tập đoàn BCTC hợp cung cấp thông tin kinh tế, tài chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài tình hình kinh doanh tập đoàn năm tài qua dự đoán tương lai Thông tin báo cáo tài hợp quan trọng cho việc đề định quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư vào tập đoàn chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ tương lai, 2.1.2.2 Báo cáo tài riêng BCTC riêng cung cấp thông tin tài công ty hay riêng công ty mẹ Trên sở BCTC riêng tổng hợp trình bày tổng quát, toàn diện tình hình tài để tạo thành BCTC hợp Trước chưa bắt buộc -8- công ty niêm yết phải công bố báo cáo tài hợp quý, nên công ty công bố BCTC riêng Chính báo cáo tài riêng cung cấp cho nhà đầu tư thông tin tốt công ty mẹ, thông tin công ty Đến cuối năm báo cáo tài hợp công bố với thông tin xấu công ty làm ăn thua lỗ ảnh hưởng đến phần lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 2.1.3 Phân loại theo mức độ tiêu chuẩn 2.1.3.1 Bảng cân đối kế toán BCĐKT báo cáo tài tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình tài sản nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp hình thái tiền tệ thời điểm định Thời điểm thường ngày cuối tháng, cuối quý, cuối năm Theo chế độ báo cáo kế toán hành, kết cấu BCĐKT chia thành hai phần: TÀI SẢN NGUỒN VỐN thiết kế theo kiểu bên hai bên 2.1.3.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình kết kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ (quý, năm) chi tiết theo loại hoạt động + Hoạt động tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ + Hoạt động tài + Hoạt động khác 2.1.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cung cấp thông tin lợi nhuận doanh nghiệp Tuy nhiên, lợi nhuận kế toán chưa phải tiêu đánh gía xác thực khả tài trợ bên doanh nghiệp Trong tài chính, người ta thường quan tâm đến dòng tiền Giá trị tài sản rộng doanh nghiệp xác định dòng tiền mà tài sản tạo dòng tiền cần thiết để đáp ứng nhu cầu toán, đầu tư mua sắm thiết bị, vật tư cho kinh doanh Các nhà quản lý tài thường gặp tình trạng doanh nghiệp kinh doanh có lãi thiếu tiền cho họat động kinh doanh Có nhiều lý dẫn đến thực trạng Một là: lợi nhuận kế toán chênh lệch doanh thu chi phí Việc trình bày doanh thu chi phí báo cáo thu nhập phải theo nguyên tắc kế toán -9- (Chi tiết cho loại, nêu lí không hoàn thành chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường) Cộng b) Xây dựng dở dang (Chi tiết cho công trình chiếm từ 10% tổng giá trị XDCB) - Mua sắm; - XDCB; - Sửa chữa thu hồi … Cuối năm … Cộng Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Nhà cửa, Khoản mục vật kiến trúc Nguyên giá Số dư đầu năm - Mua năm - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu ( ) tư ( ) - Thanh lý, nhượng bán ( ) - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác ( ) - Chuyển sang bất động sản đầu ( ) tư ( ) - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị lại - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Máy móc, thiết bị thu hồi … Đầu năm … Phương tiện vận tải, truyền dẫn TSCĐ hữu hình Tổng cộng khác ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Giá trị lại cuối kỳ TSCĐ hữu hình dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: - Nguyên giá TSCĐ cuối năm khấu hao hết sử dụng: - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ lý: - Các cam kết việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn tương lai: - Các thay đổi khác TSCĐ hữu hình: Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: Quyền sử Khoản mục dụng đất Nguyên giá Số dư đầu năm - Mua năm - Tạo từ nội DN - Tăng hợp kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị lại - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Quyền phát hành Bản quyền, sáng chế TSCĐ vô hình khác Tổng cộng (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) * Thuyết minh số liệu giải trình khác: Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: Nhà Máy Phương Khoản mục cửa, vật móc, tiện vận tải, kiến thiết truyền trúc bị dẫn Nguyên giá Số dư đầu năm - Thuê tài năm - Mua lại TSCĐ thuê tài - Tăng khác ( ) ( ) ( ) ( ) - Trả lại TSCĐ thuê tài ( ) ( ) ( ) ( ) - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm TSCĐ hữu hình khác Tài sản cố định vô hình Tổng cộng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Khấu hao năm - Mua lại TSCĐ thuê tài - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị lại - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) * Tiền thuê phát sinh thêm ghi nhận chi phí năm: * Căn để xác định tiền thuê phát sinh thêm: * Điều khoản gia hạn thuê quyền mua tài sản: 10 Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Khoản mục Số đầu năm Tăng năm Giảm năm Số cuối năm Nguyên giá - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Giá trị hao mòn lũy kế - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Giá trị lại - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng * Thuyết minh số liệu giải trình khác: 11 Chi phí trả trước a) Ngắn hạn (chi tiết theo khoản mục) - Chi phí trả trước thuê hoạt động TSCĐ; - Công cụ, dụng cụ xuất dùng; - Chi phí vay; - Các khoản khác (nêu chi tiết có thể) Cuối năm Đầu năm b) Dài hạn - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí mua bảo hiểm; - Các khoản khác (nêu chi tiết có thể) Cộng Giá trị Cuối năm Khả trả nợ 12 Vay nợ thuê tài a) Vay ngắn hạn b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn) Cộng c) Các khoản nợ thuê tài Năm Thời hạn Tổng khoản Trả tiền toán tiền lãi thuê thuê tài Từ năm trở xuống Trên năm đến năm Trên năm Tăng kỳ Giảm kỳ Trả nợ gốc Năm trước Tổng khoản Trả tiền toán tiền lãi thuê thuê tài - Vay; - Nợ thuê tài chính; - Lý chưa toán 13 Trái phiếu phát hành 13.1 Trái phiếu thường (chi tiết theo loại) Giá trị hạn … Trả nợ gốc Đầu năm Gốc Lãi Cuối năm Lãi suất … Cuối năm Gốc Lãi Cộng Cộng Đầu năm Giá Khả trị trả nợ d) Số vay nợ thuê tài hạn chưa toán - Mệnh giá; - Chiết khấu; - Phụ trội Kỳ Giá trị hạn … … … … Cuối năm Lãi suất … … … … Kỳ 13.2 Trái phiếu chuyển đổi: a Trái phiếu chuyển đổi thời điểm đầu kỳ: - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc kỳ hạn lại loại trái phiếu chuyển đổi; - Số lượng loại trái phiếu chuyển đổi; - Mệnh giá, lãi suất loại trái phiếu chuyển đổi; - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu loại trái phiếu chuyển đổi; - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc loại trái phiếu chuyển đổi; - Giá trị phần nợ gốc phần quyền chọn cổ phiếu loại trái phiếu chuyển đổi b Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm kỳ: - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc loại trái phiếu chuyển đổi; - Số lượng loại trái phiếu chuyển đổi; - Mệnh giá, lãi suất loại trái phiếu chuyển đổi; - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu loại trái phiếu chuyển đổi; - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc loại trái phiếu chuyển đổi; - Giá trị phần nợ gốc phần quyền chọn cổ phiếu loại trái phiếu chuyển đổi c Trái phiếu chuyển đổi chuyển thành cổ phiếu kỳ: - Số lượng loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm kỳ để chuyển đổi trái phiếu; - Giá trị phần nợ gốc trái phiếu chuyển đổi ghi tăng vốn chủ sở hữu d Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn không chuyển thành cổ phiếu kỳ: - Số lượng loại trái phiếu đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu kỳ; - Giá trị phần nợ gốc trái phiếu chuyển đổi hoàn trả cho nhà đầu tư e Trái phiếu chuyển đổi thời điểm cuối kỳ: - Kỳ hạn gốc kỳ hạn lại loại trái phiếu chuyển đổi; - Số lượng loại trái phiếu chuyển đổi; - Mệnh giá, lãi suất loại trái phiếu chuyển đổi; - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu loại trái phiếu chuyển đổi; - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc loại trái phiếu chuyển đổi; - Giá trị phần nợ gốc phần quyền chọn cổ phiếu loại trái phiếu chuyển đổi Đầu năm a) Phải nộp (chi tiết theo loại thuế) Cộng Số phải nộp năm b) Phải thu (chi tiết theo loại thuế) 14 Thuế khoản phải nộp nhà nước Cộng Số thực nộp năm Cuối năm 15 Chi phí phải trả a) Ngắn hạn - Trích trước chi phí tiền lương thời gian nghỉ phép - Chi phí thời gian ngừng kinh doanh - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn - Các khoản trích trước khác Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm b) Dài hạn - Lãi vay - Các khoản khác (chi tiết khoản) Cộng 16 Phải trả khác a) Ngắn hạn - Tài sản thừa chờ giải quyết; - Kinh phí công đoàn; - Bảo hiểm xã hội; - Bảo hiểm y tế; - Bảo hiểm thất nghiệp; - Phải trả cổ phần hoá; - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; - Cổ tức, lợi nhuận phải trả; - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng b) Dài hạn (chi tiết khoản mục) - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - Các khoản phải trả, phải nộp khác c) Số nợ hạn chưa toán (chi tiết khoản mục, lý chưa toán nợ hạn) 17 Doanh thu chưa thực a) Ngắn hạn - Doanh thu nhận trước; - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống; - Các khoản doanh thu chưa thực khác Cộng b) Dài hạn (chi tiết khoản mục ngắn hạn) c) Khả không thực hợp đồng với khách hàng (chi tiết khoản mục, lý khong có khả thực hiện) Cuối năm 18 Dự phòng phải trả a) Ngắn hạn - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; - Dự phòng tái cấu; - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường ) Cộng Đầu năm b) Dài hạn (chi tiết khoản mục ngắn hạn) 19 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả Tài sản thuế thu nhập hoãn lại b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại Cuối năm Đầu năm … … … … … … … … … … Cuối năm … Đầu năm … … … … … 20 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu Vốn Thặn Quyền Vốn Chên Chê LNST Các Cộng góp g dư chọn khác h nh thuế khoản vốn chuyể lệch lệch chưa mục chủ cổ n đổi chủ đánh tỷ phân khác sở phần trái sở giá giá phối hữu A Số dư đầu năm trước - Tăng vốn năm trước - Lãi năm trước - Tăng khác - Giảm vốn năm trước - Lỗ năm trước - Giảm khác Số dư đầu năm - Tăng vốn năm - Lãi năm - Tăng khác - Giảm vốn năm - Lỗ năm - Giảm khác Số dư cuối năm phiếu hữu lại tài sản b Chi tiết vốn góp chủ sở hữu - Vốn góp công ty mẹ (nếu công ty con) - Vốn góp đối tượng khác - Số lượng cổ phiếu quỹ: Cộng c Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng năm + Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận chia d Cổ tức - Cổ tức công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: + Cổ tức công bố cổ phiếu phổ thông: quỹ Cuối năm Đầu năm Năm Năm trước + Cổ tức công bố cổ phiếu ưu đãi: - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa ghi nhận: đ- Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu bán công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu lưu hành : Cuối năm Đầu năm e Các quỹ doanh nghiệp: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu g Thu nhập chi phí, lãi lỗ ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định chuẩn mực kế toán cụ thể 21 Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí cấp năm - Chi nghiệp - Nguồn kinh phí lại cuối năm Năm ( ) Năm trước ( ) 22 Các khoản mục Bảng Cân đối kế toán Cuối năm Đầu năm a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu tương lai hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo thời hạn - Từ năm trở xuống; - Trên năm đến năm; - Trên năm; b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất loại tài sản thời điểm cuối kỳ - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất thời điểm cuối kỳ - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất loại hàng hoá; c) Ngoại tệ loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính nước quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) chủng loại loại kim khí quý, đá quý đ) Nợ khó đòi xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) khoản nợ khó đòi xử lý vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo đối tượng, nguyên nhân xoá sổ kế toán nợ khó đòi e) Các thông tin khác khoản mục Bảng cân đối kế toán 23 Các thông tin khác doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình VII Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Đơn vị tính: Năm Năm trước Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Doanh thu bán hàng; - Doanh thu cung cấp dịch vụ; - Doanh thu hợp đồng xây dựng (doanh nghiệp có hoạt động xây lắp) + Doanh thu hợp đồng xây dựng ghi nhận kỳ; + Tổng doanh thu luỹ kế hợp đồng xây dựng ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính; Các khoản giảm trừ doanh thu Trong đó: - Chiết khấu thương mại; - Giảm giá hàng bán; - Hàng bán bị trả lại; Giá vốn hàng bán - Giá vốn hàng hóa bán; - Giá vốn thành phẩm bán; Trong đó: Giá vốn trích trước hàng hoá bất động sản bao gồm: + Hạng mục chi phí trích trước; + Giá trị trích trước vào chi phí hạng mục; + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh - Giá vốn dịch vụ cung cấp; - Giá trị lại, chi phí nhượng bán, lý BĐS đầu tư; - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư; - Giá trị hàng tồn kho mát kỳ; - Giá trị loại hàng tồn kho hao hụt định mức kỳ; - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác tính trực tiếp vào giá vốn; - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán Năm Năm trước Cộng Doanh thu hoạt động tài - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi bán khoản đầu tư; - Cổ tức, lợi nhuận chia; - Lãi chênh lệch tỷ giá; - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu toán; - Doanh thu hoạt động tài khác Cộng Chi phí tài - Lãi tiền vay; - Chiết khấu toán, lãi bán hàng trả chậm; - Lỗ lý khoản đầu tư tài chính; - Lỗ chênh lệch tỷ giá; - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh tổn thất đầu tư; - Chi phí tài khác - Các khoản ghi giảm chi phí tài Cộng Năm Năm trước Năm Năm trước Thu nhập khác - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; - Lãi đánh giá lại tài sản; - Tiền phạt thu được; - Thuế giảm; - Các khoản khác Cộng Chi phí khác - Giá trị lại TSCĐ chi phí lý, nhượng bán TSCĐ; - Lỗ đánh giá lại tài sản; - Các khoản bị phạt; - Các khoản khác Cộng Năm Năm Năm trước Năm trước Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Năm Năm trước a) Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua - Chi phí khác tiền Cộng Ghi chú: Chỉ tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” chi phí phát sinh kỳ phản ánh Bảng Cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh - Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố vào số phát sinh tài khoản sau: + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp; + Tài khoản 623 – Chi phí sản xuất chung; + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung; + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng; + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp - Đối với doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố vào số phát sinh tài khoản sau: + Tài khoản 156 – Hàng hóa; + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán; + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng; + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp - Doanh nghiệp có quyền lựa chọn khác phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; tái cấu, dự phòng khác - Các khoản ghi giảm khác Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính thu nhập chịu thuế năm hành - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước vào chi phí thuế thu nhập hành năm - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Năm … Năm trước … … … … … 10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế; - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại; - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ; - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ khoản lỗ tính thuế ưu đãi thuế chưa sử dụng; - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả; - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Năm … Năm trước … … … (…) (…) (…) (…) (…) (…) … … VIII Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Các giao dịch không tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ khoản tiền doanh nghiệp nắm giữ không sử dụng Năm Năm trước a Mua tài sản cách nhận khoản nợ liên quan trực tiếp thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu: … … - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu: … … b Mua lý công ty đơn vị kinh doanh khác kỳ báo cáo - Tổng giá trị mua lý; … … - Phần giá trị mua lý toán tiền … … khoản tương đương tiền; - Số tiền khoản tương đương tiền thực có công … … ty đơn vị kinh doanh khác mua lý; … … - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo loại tài sản) nợ phải trả tiền khoản tương đương tiền công ty đơn vị kinh doanh khác mua lý kỳ c Trình bày giá trị lý khoản tiền tương đương tiền lớn doanh nghiệp nắm giữ không sử dụng có hạn chế pháp luật ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực IX Những thông tin khác Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết thông tin tài khác: ………… Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:……………………………… Thông tin bên liên quan:……………………………………………………………… Trình bày tài sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận (theo lĩnh vực kinh doanh khu vực địa lý) theo quy định Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo phận”(1): Thông tin so sánh (những thay đổi thông tin Báo cáo tài niên độ kế toán trước): …………………………… ……… ……………………………… Thông tin hoạt động liên tục: …… ………………………… ………………………… Những thông tin khác Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Khái niệm ý nghĩa báo cáo tài 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa báo cáo tài 1.2 Yêu cầu, nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài 1.2.1 Yêu cầu báo cáo tài 1.2.2 Nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài 1.2.2.1 Nguyên tắc lập trình bày BCTC đáp ứng giả định hoạt động liên tục 1.2.2.2 Nguyên tắc lập trình bày BCTC thay đổi kỳ kế toán 1.2.2.3 Nguyên tắc lập trình bày BCTC thay đổi hình thức sở hữu DN 1.2.2.4 Nguyên tắc lập trình bày BCTC chia tách, sáp nhập DN 1.2.2.5 Nguyên tắc lập trình bày BCTC DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục 1.2.2.6 Nguyên tắc lập trình bày BCTC thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1 Phân loại báo cáo tài 2.1.1 Phân loại theo mức độ khái quát 2.1.1.1 BCTC đầy đủ 2.1.1.2 BCTC tóm tắt 2.1.2 Phân loại theo cấp quản lý 2.1.2.1 Báo cáo tài hợp 2.1.2.2 Báo cáo tài riêng 2.1.3 Phân loại theo mức độ tiêu chuẩn 2.1.3.1 Bảng cân đối kế toán 2.1.3.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2.1.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2.1.3.4 Thuyết minh báo cáo tài 10 2.2 Hệ thống báo cáo tài 11 2.2.1 Bảng cân đối kế toán 11 2.2.1.1 Khái niệm, đặc điểm bảng cân đối kế toán 11 2.2.1.2 Kết cấu bảng cân đối kế toán 11 2.2.1.3 Các yếu tố bảng cân đối kế toán 12 2.2.1.4 Phương pháp lập bảng cân đối kế toán (giả định DN hoạt động liên tục) 14 2.2.2 Bảng báo cáo kết kinh doanh 37 2.2.2.1 Khái niệm, đặc điểm bảng báo cáo kết kinh doanh 37 2.2.2.2 Kết cấu bảng báo cáo kết kinh doanh 38 2.2.2.3 Các yếu tố bảng báo cáo kết kinh doanh 38 2.2.2.4 Phương pháp lập bảng báo cáo kết kinh doanh 40 2.2.3 Bảng lưu chuyển tiền tệ 48 2.2.3.1 Khái niệm, ý nghĩa bảng lưu chuyển tiền tệ 48 2.2.3.2 Các dòng tiền bảng lưu chuyển tiền tệ 48 2.2.3.3 Lập bảng lưu chuyển tiền tệ 53 2.2.4 Thuyết minh báo cáo tài 71 2.2.4.1 Khái niệm 71 2.2.4.2 Nội dung 72 ... học để đề hệ thống biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị DN không ngừng nâng cao hiệu sử dụng vốn, nâng cao hiệu SXKD, tăng lợi nhuận cho DN Chính vậy, BCTC đối tượng quan tâm nhà đầu tư... nghiệp, bao gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng tiền chuyển Tương đương tiền khoản đầu tư tài ngắn hạn (không tháng), có khả hoán chuyển thành tiền nhanh Đây loại tài sản có tính khoản cao sử... hành, Báo cáo cáo lưu chuyển tiền tệ có hai dạng mẫu biểu theo hai phương pháp lập nội dung hai mẫu bao gồm phần chính: - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh - Lưu chuyển tiền từ hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Tài chính chuyên đề bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Báo cáo Tài chính chuyên đề bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Báo cáo Tài chính chuyên đề bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay