ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY

2 268 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 01:50

ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY ADVANTAGES OF LIVING IN A CITY Transportation (Phương tiện giao thông) There are so many means of transport that we can choose the ones we like best such as motorbikes, cars, or public transportations, buses (Có nhiều phương tiện giao thông mà chọn thích xe máy, xe hơi, phương tiện giao thông công cộng, xe buýt.) The time to move will be shorter with means of transport You can go to somewhere that is far from your house by your motorbike or bus quickly (Thời gian di chuyển ngắn với phương tiện giao thông Bạn đến nơi xa nhà bạn xe máy bạn xe buýt cách nhanh chóng.) Infrastructure (Cơ sở hạ tầng) Traffic and information system are very developed Electric and water source are supplied for residents fully Supermarkets, markets and shops are found everywhere and we can buy anything we need It makes our material lives more comfortable (Hệ thống giao thông thông tin phát triển Nguồn điện nước cung cấp đầy đủ cho người dân Siêu thị, chợ cửa hiệu tìm thấy khắp nơi mua thứ cần Nó làm cho sống vật chất thoải mái hơn) Opportunities (Cơ hội) Living in the city offers you lots of opportunities There are many more jobs available, apartments are more plentiful, and you also have many options if you want to get an education With a little effort, you can also meet a lot more people and communicate with them (Có nhiều công việc có sẵn, hộ phong phú hơn, bạn có nhiều lựa chọn bạn muốn có giáo dục Với chút nỗ lực, bạn gặp gỡ nhiều người giao tiếp với họ.) Entertainment (Giải trí) Urban life provides us with all sorts of entertainments: television, radios, movies, theatres, concerts and famous recreation centers (Đời sống đô thị cung cấp cho tất loại hình giải trí: truyền hình, radio, phim ảnh, nhà hát, buổi hòa nhạc trung tâm giải trí tiếng.) Education and Health (Giáo dục sức khỏe) Living in city we can improve our knowledge easily by attending any schools, universities or evening classes where experienced teachers and professors are ready to satisfy our thirst for knowledge (Sống thành phố, nâng cao kiến thức cách dễ dàng cách tham dự trường học, trường đại học lớp học buổi tối mà giáo viên giáo sư có kinh nghiệm sẵn sàng để đáp ứng khát vọng kiến thức.) There are a lot of health centers with qualified doctors and modern equipment to attend to the ailing people in the city (Có nhiều trung tâm y tế với bác sĩ có trình độ trang thiết bị chăm sóc người ốm yếu thành phố) DISADVANTAGES OF LIVING IN A CITY Pollution (ô nhiễm môi trường) Our health is in danger: pollution – air, noise and water pollution by factories and heavy traffic jam may cause serious diseases to all of us We can not get a sound sleep at any time of the day with being disturbed by sirens of cars or by deafening noises from factories (Sức khỏe gặp nguy hiểm: ô nhiễm không khí, tiếng ồn ô nhiễm nước nhà máy ùn tắc giao thông gây gây bệnh nghiêm trọng cho tất Chúng ta có giấc ngủ ngon vào thời điểm ngày bị xáo trộn tiếng còi xe ô tô tiếng ồn điếc tai từ nhà máy.) The Crime (tội phạm) Crime rates are generally higher and some areas of cities can be dangerous (Tỉ lệ tội phạm nói chung cao số khu vực thành phố nguy hiểm) Stress (Căng thẳng) Having a heavy workload or too much responsibility or working long hours leads to have work stress (Có khối lượng công việc nặng nhọc nhiều trách nhiệm làm việc nhiều dẫn đến căng thẳng công việc.) Traffic (Giao thông) Traffic can be a nightmare in the big city Traffic jam and traffic accidents happen regularly in such a crowded city with all kinds of vehicles (Giao thông ác mộng thành phố lớn Kẹt xe tai nạn giao thông xảy thường xuyên thành phố đông đúc với tất loại xe.) ... DISADVANTAGES OF LIVING IN A CITY Pollution (ô nhiễm môi trường) Our health is in danger: pollution – air, noise and water pollution by factories and heavy traffic jam may cause serious diseases... nightmare in the big city Traffic jam and traffic accidents happen regularly in such a crowded city with all kinds of vehicles (Giao thông ác mộng thành phố lớn Kẹt xe tai nạn giao thông xảy thường... Crime rates are generally higher and some areas of cities can be dangerous (Tỉ lệ tội phạm nói chung cao số khu vực thành phố nguy hiểm) Stress (Căng thẳng) Having a heavy workload or too much responsibility
- Xem thêm -

Xem thêm: ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY, ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY, ADVANTAGES and DISADVANTAGES OF LIVING IN a CITY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay