tim hieu he thong nhiet dien vinh tan 2

142 165 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 01:26

Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN MỤC LỤC PHẦN I: SƠ BỘ VỀ NMNĐ VĨNH TÂN I GIỚI THIỆU Vị trí địa lí Cơ chế kỹ thuật Nguyên lí hoạt động II HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA NMNĐ VĨNH TÂN Nhà máy điện Trạm biến áp 10 PHẦN II BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN 12 I SƠ ĐỒ VỊ TRÍ TU-TI 12 II MÔ TẢ CÁC BVRL CÓ TRONG NHÀ MÁY 13 21G: Bảo vệ tổng trở thấp 13 24G (V/Hz): Bảo vệ kích từ 13 26: Bảo vệ nhiệt độ không bình thường 13 32R: Bảo vệ công suất ngược 14 32L: Bảo vệ công suất MPĐ thấp 14 40G: Bảo vệ kích từ 14 46G: Bảo vệ cân 15 49G: Bảo vệ tải MPĐ 15 50/27G: Bảo vệ chống thao tác MC đầu cực không chủ ý 15 10 50BF: Bảo vệ chống hư hỏng MC đầu cực 15 11 59GN(IT): Bảo vệ chạm chập vòng dây cuộn dây stator MPĐ 16 12 63: Rơle áp lực (Buchholz) 16 13 64GN: Kết hợp với Rơle 54GN bảo vệ chạm đất 100% cuộn dây stator MPĐ 17 14 64F: Bảo vệ chạm đất kích từ 17 15 78G: Bảo vệ dao động công suất 17 16 81O: Bảo vệ tần số cao 17 17 81U: Bảo vệ tần số thấp 18 Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 18 87G: Bảo vệ so lệch MPĐ 18 19 96: Rơle hơi: 19 III NHÓM CÁC LOẠI BẢO VỆ Ở MÁY PHÁT VÀ MÁY BIẾN ÁP CHÍNH: 19 Các bảo vệ máy phát: 19 Các bảo vệ máy biến áp chính: 20 Các bảo vệ máy biến áp kích từ: 21 4.Các bảo vệ máy biến áp A: TD911: 21 Các bảo vệ máy biến áp B: TD912: 22 Các bảo vệ máy biến áp – BV không điện: 22 Các bảo vệ máy biến áp A – BV không điện: 22 Các bảo vệ máy biến áp B – BV không điện: 23 IV CÁC VÙNG BẢO VỆ: 23 Bảo vệ khối máy phát – máy biến áp chính: 23 Vùng bảo vệ khối Máy phát MBA kích từ: 23 Vùng bảo vệ khối MBA T1 – TD911 – TD921 cáp ngầm 220kV: 24 3.1 Khối Máy biến áp: 24 3.2 Bảo vệ cáp ngầm: 28 V CÁC CHỨC NĂNG BẢO VỆ CỦA TỪNG TRIP BUS ĐANG ĐƯỢC CÀI ĐẶT UR: 30 Trip bus - Fullstop 30 Trip bus 2- Normal shutdown 30 Trip bus 3- Fullstop 31 Trip bus - Splitting 31 Trip bus 5- De-excitation & Splitting 31 VI TÁC ĐỘNG BẢO VỆ CỦA CÁC TRIP BUS: 32 33 Trip bus 1: 33 Trip bus 2: 33 Trip bus 3: 34 Trip bus 4: 34 Trip bus 5: 34 Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN VII BẢO VỆ ĐỘNG CƠ: 35 Động ≥ 1000kW 35 Rơle bảo vệ động < 1000 kW ≥ 200 kW 35 Rơle bảo vệ động < 200 kW ≥30 kW 35 Rơle bảo vệ động < 30 kW bảo vệ rơle nhiệt 36 VIII BẢO VỆ HỆ THỐNG BẰNG PHƯƠNG THỨC NỐI ĐẤT 36 PHẦN III VẬN HÀNH HỆ THỐNG 36 I VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN 36 II VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN 42 Các quy định thông số vận hành máy phát: 42 Các biện pháp an toàn: 45 Kiểm tra chuẩn bị trước khởi động máy phát: 47 Các vấn đề lưu ý khởi động hoà đồng 50 Thí nghiệm sau sửa chữa: 50 Khởi động hoà đồng máy phát: 51 Dừng máy phát: 54 III VẬN HÀNH MÁY PHÁT DIESEL 55 IV VẬN HÀNH GCB (Máy Cắt Đầu Cực) 59 Vận Hành 59 1 MC Q0 (901; 902): 59 1.2 DCL Q9 (901-3; 902-3): 60 1.3 DTĐ Q81 (901-05; 902-05), Q82 (901-38; 902-38): 62 1.4 Vận hành motor truyền động tay quay: 65 1.5 Ý nghĩa biểu tượng: 65 Qui định chung thao tác máy cắt 68 V VẬN HÀNH MÁY BIẾN ÁP 69 Máy Biến Áp T1 (T2) 69 1.1 Các thông số kỹ thuật chính: 69 1.2 Qui định vận hành Máy Biến Áp 70 Máy Biến Áp [911 (912)], [921 (922)] 74 2.1 Các thông số kỹ thuật 74 Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2.2 Qui trình vận hành 76 Máy Biến Áp TD21 80 3.1 Các thông số kỹ thuật 80 3.2 Qui định vận hành 82 VI VẬN HÀNH UPS 86 Thông số kỹ thuật UPS: 86 1.1 UPS tổ máy: 86 1.2 Hệ thống nguồn BACK-UP: 88 1.3 Các phần tử chính: 89 1.4 Qui định vận hành: 94 VII VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DÙNG 98 Mô tả hệ thống điện tự dùng nhà máy 98 1.1 Mô tả hệ thống điện tự dùng 6,6kV 98 1.2 Mô tả hệ thống điện từ dùng 400V 99 Qui định thao tác điện tự dùng: 101 VIII VẬN HÀNH ATS VĨNH TÂN 105 QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG CHUYỂN NGUỒN: 105 Quy trình vận hành xử lý cố hệ thống chuyển nguồn 6.6kV 105 1.1 Quy trình vận hành 105 1.2 Quy trình xử lý cố 107 Quy trình vận hành xử lý cố hệ thống chuyển nguồn 0,4kV PC 110 Quy trình vận hành xử lý cố hệ thống chuyển nguồn 0,4kV Emergency 115 3.1 Quy trình vận hành 115 3.2 Quy trình xử lý cố 117 IX QLVH & XLSC HÒA ĐỒNG BỘ 119 Tổng quan hệ thống hòa đồng 119 Vận hành 132 Xử lý cố 137 PHẦN IV DANH MỤC VIẾT TẮT 137 PHẦN V TÌM HIỀU THÊM 140 Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN CHU TRÌNH NHIỆT CỦA TỔ MÁY 622MW 140 Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN PHẦN I: SƠ BỘ VỀ NMNĐ VĨNH TÂN I GIỚI THIỆU Vị trí địa lí Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân xây dựng khu quy hoạch nhà máy nhiệt điện, tổ hợp nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Cách thành phố Phan Thiết 106 km, cách tỉnh Ninh Thuận 15km Phía Bắc giáp đồi núi Quốc lộ 1A Phía Nam giáp biển cách đảo Cù Lao Cau 10km Phía Đông khu qui hoạch du lịch Cà Ná Phía tây cảng cá khu dân cư xã Vĩnh Hảo Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2 Cơ chế kỹ thuật Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân có công suất x 622MW, nhiên liệu than antraxit cám 6A khu vực Hòn Gai Cẩm Phả, dầu FO làm nhiên liệu khởi động đốt phụ trợ phụ tải 70% Nhà máy thiết kế với cấu hình tổ máy gồm lò hơi, tuabin, máy phát Nhà máy phát lên lưới điện quốc gia qua cấp điện áp 220KV thông qua sân phân phối chung 500/220kV Nguồn nước vận hành cho nhà máy nguồn nước lấy từ hồ Đá Bạc Hệ thống nước làm mát nước biển, bải xỉ số hạng mục nhà máy thiết kế đủ cho quy mô công suất cuối nhà máy 1244MW Nhà máy nhiệt điện thực việc biến đổi nhiệt nguyên liệu thành thành điện Quá trình biến đổi thực nhờ tiến hành số trình liên tục (một chu trình) số thiết bị nhà máy Chu trình chuyển hóa nhiệt thành làm quay tuabin từ việc đốt cháy loại nhiên liệu lò hơi, sau chuyển thành lượng điện máy phát điện Nhiệt được đến tuabin qua môi trường dẫn nhiệt nước Hơi nước truyền tải nhiệt phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (như áp suất, nhiệt độ) trước vào tuabin để sinh công Các giải pháp chính:  Cấp điện áp truyền tải: 220/500kV  Máy phát: pha đồng bộ, công suất 2x622MW, làm mát khí Hydro  Nhiên liệu: Than Antraxit (cám 6A) nội địa chuyển từ miền Bắc vào  Lò hơi: thông số cận tới hạn, lửa hình chữ W, có tái sấy, buồng đốt, hệ thống gió lò cân bằng, tuần hoàn tự nhiên bao hơi, thải xỉ khô đáy lò, lắp đặt trời  Tuabin hơi: loại tuabin ngưng túy, thông số cận tới hạn, có tái sấy lần, cửa trích nhiệt  Hệ thống làm mát tuần hoàn : lấy từ nước biển thải biển  Nước : lấy từ hồ Đá Bạc xử lý nước biển Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN Nguyên lí hoạt động Sơ đồ nguyên lý hoạt động nhà máy Giải Thích:  (1) Than (than cám 6A) Buồng đốt: Khói: Tro & Xỉ: Bộ nghiền than Lọc bụi ESP, Khử NO, Khử S Xe tải chuyên dụng than mịn Không Khí Bãi xỉ (cách 1.5km)  (2) Nước (Biển, thiên nhiên) qua xử lí Bình ngưng hệ thống ống dẫn Bình gia nhiệt, Bình khử khí Bao  Ở Bao (1)+(2) = (nước + nhiệt) Hơi bão hòa Bộ nhiệt (538’C, 16.67Mpa) Turbine cao áp Bộ tái sấy ( 538’C, 3.6Mpa) Turbine trung áp Turbine hạ áp Bình ngưng Hệ thống bơm ngưng, Bơm TH CK Turbine quay Điện sinh MPĐ quay Máy Biến áp Điều chỉnh điện áp Lưới Điện  Than cám 6A vận chuyển theo đường biển đến cảng than, kho than thiết bị vận chuyển băng tải Rồi chuyển đến máy nghiền nghiền thành than bột cấp vào buồng đốt (của Lò Hơi)  Khói sau đốt đưa qua xử lí: lọc ESP, khử NO, khử S trước thải môi trường  Tro & xỉ sau đốt vận chuyển đến bãi xỉ cách nhà máy 1.5km xe tải chuyên dụng  Dầu FO vận chuyển đến nhà máy, chứa bồn chứa cấp vào buồng đốt để đốt cháy (mồi) than giai đoạn ban đầu Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN  Nguồn nước tự nhiên (nước Biển, nước Sông) sau qua xử lí bơm vào bình ngưng Rồi bơm tới bình ngưng, bình khử khí cuối bơm đến lò hệ thống ống dẫn  Tại Bao Hơi nước nhận nhiệt trình đốt than bao trở thành bão hòa Hơi bão hòa dẫn qua phận nhiệt để trở thành nhiệt (đạt ngưỡng 538oC áp suất 16.67Mpa) vào Turbine cao áp để sinh công Sau sinh công khỏi Turbine cao áp dẫn đến tái sấy nâng nhiệt độ lên lại 538oC áp suất 3.67Mpa) vào Turbine trung áp để sinh công lần Sau dẫn thẳng vào Turbine hạ áp để sinh công lần cuối dẫn đến bình ngưng Ở bình ngưng, ngưng lại thành nước hệ thống bơm ngưng, bơm tuần hoàn để thực chu trình  Hơi qua làm quay cánh quạt Turbine cao, trung hạ áp Chuyển nhiệt thành kéo máy phát điện hoạt động Máy phát điện hoạt động sinh điện điện đưa qua hệ thống Máy Biến Áp để điều chỉnh điện áp thích hợp đưa lên lưới điện II HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA NMNĐ VĨNH TÂN Nhà máy điện Các tổ máy NMĐ Vĩnh Tân đấu nối với 220kV sân phân phối 500/220kV TTĐL Vĩnh Tân thông qua cáp ngầm 220kV Cáp ngầm đấu nối với cuộn cao MBA nâng áp (Generator Transforme : GT) Sân phân phối đầu tư với theo dự án riêng, theo sơ đồ ba máy cắt hai góp gồm bốn xuất tuyến đường dây hai MBA tự ngẫu (Automatic Transformer: AT) liên lạc 500/220kV Máy phát máy phát đồng ba pha với công suất định mức 750MVA Máy phát MBA T1 đấu nối với thông qua góp IPB 25kA Một MC 901 đầu cực máy phát lắp đặt đầu máy phát MBA T1 Giữa MC 901 MBA T1 lắp đặt MBA tự dùng ba pha ba cuộn dây 54/34-34MVA (TD911) MBA ba pha hai cuộn dây 34MVA (TD912) thông qua góp IPB 2kA Thanh góp cách ly pha dùng để nối máy phát, máy cắt MBA Tóm lại, vận hành chế độ bình thường nhà máy Vĩnh Tân phát điện từ máy phát 20kV qua MBA T1 nâng áp lên 220kV Đi vào cáp ngầm đến sân phân phối 500/220kV hòa vào lưới quốc gia Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN Sơ đồ đấu nối NMĐ Vĩnh Tân & trạm 500kV Ngoài ra, nguồn cấp điện tự dùng dự phòng lấy từ xuất tuyến 220 kV sân phân phối 220 kV thông qua máy biến áp tự dùng dự phòng/khởi động (Standby Transformer: ST) loại pha, cuộn dây với dung lượng 54/34-34 MVA Trạm biến áp Nhà máy điện Vĩnh Tân đấu nối với hệ thống điện qua cấp điện áp 220kV lộ tuyến máy biến áp liên lạc 500/220kV  02 lộ tuyến 220kV từ nhà máy đến trạm Tháp Chàm chiều dài lộ tuyến 50km  02 lộ tuyến 220kV từ nhà máy đến trạm Phan Rí chiều dài lộ tuyến 50km  Xây dựng 02 lộ tuyến 220kV từ trạm 220kV Phan Thiết đến trạm Phan Rí chiều dài lộ tuyến 60km Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 10 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN No Actual value name Symbol Range/resolution Unit Voltage difference ∆U 0.0 to 99.9 % Phase-angle difference Α -179 to +180 DEG Slip S 0.00 to 50.00 % Voltage U1 U1 to 130*Un % Voltage U2 U2 to 130*Un % Frequency f1 f1 10.0 to 100.0 Hz Frequency f2 f2 10.0 to 100.0 Hz Acceleration ds/dt 0.00 to 9.99 %/s Selected parameter set Pset selected to - 10 Software version xxxx - - CLOSE to 65535 11 Command counter parameter set 12 Command counter parameter set CLOSE to 65535 13 Command counter parameter set CLOSE to 65535 14 Command counter parameter set CLOSE to 65535 15 Command counter parameter set CLOSE to 65535 16 Command counter parameter set CLOSE to 65535 17 Command counter parameter set CLOSE Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 to 65535 128 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN Parameter sets to Actual value calibration “Calibrate act values” Range/ No Parameter name Nominal voltage Nominal Un Fn frequency Unit resolution Set value Default setting of all parameter sets 50 to 130 110 VAC 110 50 Hz 50 Symbol 16⅔, 50, 60 Voltage tuning ∆UOffset ±12.0 % Angle tuning αOffset ±180 DEG Command generation “Paralleling cmd gen” No Parameter name Range/ Set resolution value Symbol Default setting of parameter Unit sets to Test function TEST ton ON/OFF OFF - OFF OFF Paralleling time t on to 990/10 100 ms 100 100 Paralleling command duration on OFF, 10 to 990/10 300 ms 990 OFF Monitoring time supervist to 99 10 s 10 10 Multiple commands MULTIP LE CMD ON/OFF OFF - OFF OFF Paralleling conditions “Parallel conditions” Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 129 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN Range/ No Parameter name Symbol resolution Slip limit, oversynchronous Slip limit, subsynchronous Angle limit, negative -smax +smax 0.00 to 6.00 0.00 to 6.00 Set value Default setting of parameter Unit sets to 0.5 % 0.4 0.2 0.5 % 0.4 0.2 -αmax to 99 10 DEG 10 10 Angle limit, positive +αmax to 99 10 DEG 10 10 Max voltage difference, overexcited -∆Umax to 40 % 3 Max voltage difference, underexcited +∆Umax to 40 % 3 Maximum voltage Umax 105 to 130 120 % 120 120 Minimum voltage Umin 50 to 95 % 80 80 “Dead bus conditions” Range/ No Parameter name Maximum zero voltage resolution Set value to 49 Symbol U0max Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 Unit Default setting of all parameter sets % 130 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2 Release U1 = no-voltage U1not ON/OFF ON - OFF Release U2 = no-voltage U2not ON/OFF ON - OFF 1*2not ON/OFF ON - OFF Release for U1 and U2 = novoltage “Voltage matcher” No Parameter name Range/ Set resolution value Symbol Default setting of parameter Unit sets to Test function TEST UMatch ON/OFF OFF - OFF OFF Voltage adjustment characteristic dU/dt 0.00 to 5.00 %/s 0.30 0.00 Pulse interval ts U to 20 s 2 Minimum pulse duration Umin 0.05 to 2.00 0.1 s 0.05 0.05 Switchover to variable intervals INVERS EU ON/OFF OFF - OFF OFF Switchover to tap changer TAP CHANG ER ON/OFF OFF - OFF OFF “Frequency matcher” Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 131 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN No Parameter name Test function Symbol TEST fMatch Frequency adjustment df/dt characteristic Range/reso lution ON/OFF 0.00 to 5.00 Set value Default setting of parameter Unit sets to OFF - OFF OFF 1.5 %/s 0.20 0.00 Pulse interval ts f to 120 s 20 20 Minimum pulse duration fmin 0.05 to 2.00 0.1 s 0.05 0.05 Switchover to INVERS variable intervals Ef ON/OFF OFF - OFF OFF “General parameters” Range/ No Parameter name Blocking time after selection Total paralleling time resolution to 10 s Symbol t block Default setting of Set value Unit all parameter sets OFF, 0.5 to t tot 15/ Steps: 0.5 Vận hành ĐIỀU Kiểm tra điều kiện cho phép khởi động hệ thống hòa đồng tự động DCS Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 132 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN  Không có tín hiệu cảnh báo hệ thống hòa đồng  Bộ hòa trạng thái sẵn sàng (đèn Ready sáng)  Bộ hòa đang chế độ Remote Auto  GCB chế độ Remote  Dao tiếp địa 901-05 (902-05) mở  Dao tiếp địa 901-38 (902-38) mở  Không có tín hiệu Trip GCB  GCB trạng thái sẵn sàng làm việc, cảnh báo áp lực khí SF6 thấp hay khóa máy cắt  Không có tín hiệu lỗi nguồn điều khiển, lỗi mạch đóng, mạch cắt GCB  Không có tín hiệu lỗi nguồn từ dao cách ly 901-3 (902-3), dao tiếp địa 901-05 (902-05), 901-38 (902-38)  Không có báo lỗi từ hệ thống bảo vệ rơle Hình 7.6: Các điều kiện cho phép khởi động hệ thống hòa đồng ĐIỀU Kiểm tra trước hòa đồng  Khi tốc độ quay tuabin đạt 3000v/p, kiểm tra âm tuabin máy phát bất thường, giữ tốc độ tuabin ổn định 3000v/p  Kiểm tra máy phát sẵn sàng làm việc Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 133 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN  Kiểm tra máy biến áp kích từ làm việc bình thường  Kiểm tra 1PT, 2PT, 3PT máy phát làm việc bình thường  Kiểm tra kiểm tra hệ thống kích từ làm việc bình thường  Kiểm tra hệ thống làm mát máy phát, làm mát hệ thống kích từ làm việc bình thường  Tất bảo vệ hệ thống kích từ đưa vào vận hành, làm việc tốt  Kiểm tra thiết bị hòa đồng làm việc bình thường chế độ Remote  Kiểm tra máy biến áp T1 (T2), TD911 (TD921), TD912 (TD922) làm việc bình thường, ổn định  Kiểm tra máy cắt GCB sẵn sàng làm việc chế độ Remote  Kiểm tra DCL 901-3 (902-3) đóng  Kiểm tra điều kiện cho phép hòa đồng DCS không cảnh báo ĐIỀU Hòa đồng AUTO DCS ➢ Tại tủ hòa đồng bộ: 1CBP01:  bị CB nguồn DK: ON - Cấp nguồn cho mạch điều khiển nguồn nuôi cho thiết  CB cấp nguồn KK: ON – Cấp nguồn cho chiếu sáng gia nhiệt tủ hòa đồng  Khóa chọn ZK : AUTO - Lựa chọn chế độ hòa Auto  Khóa chọn DTK : REMOTE - Lựa chọn chế độ hòa từ xa DCS  Khóa chọn WK: OFF  Khóa chọn SM: OFF  Khóa chọn SV: OFF  Khóa chọn STK: BLOCK  Khóa chọn 1TK: OFF  Khóa chọn 2TK: OFF  Khóa chọn 3TK: OFF  Khóa chọn 4TK: OFF Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 134 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN ➢ Tại DCS:  ON kích từ giao diện “EXC OPERATE”  “#1 GEN COMMAND EXC ON” “START”  “OK”  Kiểm tra thông số giao diện “ECS GENERATOR AL”  Điều chỉnh điện áp đầu cực máy phát giao diện “ECS EXCITATION SYSTEM”, lựa chọn tăng hay giảm điện áp thông qua Icon:  Tăng điện áp: #1GEN EXC COMMAND REFERENCE VALUE UP: START  Giảm điện áp: #1GEN EXC COMMAND REFERENCE VALUE DOWN: START  Kiểm tra điện áp đầu cực máy phát ổn định điện áp phía hạ áp MBA T1  Trên giao diện DEH lựa chọn Icon “AUTO SYN” : YES  Trên giao diện SYNCHRONIZATION chọn :  Icon DCS REQUEST:START  Icon GCB SELECTED: START  Icon START SYNCHRONIZATION: START  Xác nhận trình hòa đồng diễn bình thường, GCB đóng tốt ĐIỀU Hòa đồng tự động LOCAL ➢ Tại DCS:  Kiểm tra thông số giao diện ECS GENERATOR AL  Trên giao diện “ECS EXCITATION SYSTEM” lựa chọn Icon “#1 GEN EXCITATION” : START  Trên giao diện DEH lựa chọn Icon “AUTO SYN” : YES  Điều chỉnh điện áp đầu cực máy phát giao diện EXCITATION SYSTEM, lựa chọn tăng hay giảm điện áp thông qua Icon:  Tăng điện áp: “#1GEN EXC COMMAND REFERENCE VALUE UP”: START  Giảm điện áp: “#1GEN EXC COMMAND REFERENCE VALUE DOWN”: START  Kiểm tra điện áp đầu cực máy phát ổn định điện áp phía hạ áp MBA T1 ➢ Tại tủ hòa đồng bộ: 1CBP01: Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 135 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN  bị CB nguồn DK ON - Cấp nguồn cho mạch điều khiển nguồn nuôi cho thiết  CB cấp nguồn KK: ON – Cấp nguồn cho chiếu sáng gia nhiệt tủ hòa đồng  Khóa chọn ZK :AUTO - Lựa chọn chế độ hòa Auto  Khóa chọn DTK :LOCAL - Hòa chỗ  Khóa chọn WK:OFF  Khóa chọn SM:OFF  Khóa chọn SV:OFF  Khóa chọn STK:BLOCK  Khóa chọn 1TK:ON - Chọn máy cắt hòa máy cắt GCB  Khóa chọn 2TK:OFF  Khóa chọn 3TK:OFF  Khóa chọn 4TK:OFF  Nút nhấn QA: START - Bắt đầu hòa đồng  Nút nhấn TA: STOP - Dừng hòa đồng ĐIỀU Hòa đồng MANUAL LOCAL Tại tủ hòa đồng bộ: 1CBP01  bị CB nguồn DK: ON - Cấp nguồn cho mạch điều khiển nguồn nuôi cho thiết  CB cấp nguồn KK: ON – Cấp nguồn cho chiếu sáng gia nhiệt tủ hòa đồng  Khóa chọn ZK : MANUAL - Lựa chọn chế độ hòa Manual  Khóa chọn DTK: LOCAL – Hòa chỗ  Khóa chọn WK: OFF  Khóa chọn SM: Điều chỉnh tăng giảm tần số đồng với tần số lưới  Khóa chọn SV: Điều chỉnh tăng giảm điện áp đồng với điện áp lưới  Khóa chọn STK: RELEASE  Khóa chọn 1TK: ON-Lựa chọn máy cắt hòa máy cắt GCB  Khóa chọn 2TK: OFF  Khóa chọn 3TK: OFF  Khóa chọn 4TK: OFF  Nút nhấn HA: Nút nhấn hòa Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 136 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN Sau tiến hành điều chỉnh tần số điện áp máy phát đông với số điện áp lưới điện, quan sát kim xác định điểm hòa, nhấn nút hòa kim vị trí điểm hòa Thời điểm nhấn nút hòa Xử lý cố ĐIỀU 6: SYNCHROTACT hiển thị trạng thái lỗi (đèn Led ERROR sáng remote hiển thị ERROR): cố gắng xác định nguyên nhân lỗi thông báo lên từ hình LCD ĐIỀU 7: SYNCHROTACT không hiển thị trạng thái lỗi khởi động, khoảng thời gian dài hòa đồng không xác Có hai trường hợp:  SYNCHROTACT bị khóa (đèn Led BLOCKED sáng lên) thiết bị không sẵn sàng làm việc chế độ Test  SYNCHROTACT sẵn sàng (đèn Led READY sáng) chế độ operation (đèn Led OPERATING sáng): Thời gian cài đặt tạm thời t tot giá trị thấp, cố gắng thử giá trị lớn hơn, trình hòa bị hủy sau thờii gian cài đặt Đọc lỗi từ hình LCD ĐIỀU 8: Quá trình hòa đồng kéo dài Quá trình thực đồng giá trị điện áp tần số không hoạt động tốt PHẦN IV DANH MỤC VIẾT TẮT STT Viết tắt ADS Tiếng Anh Tiếng Việt Automatic Dispatching Control Phương pháp điều khiển tự động từ Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 137 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN Method xa Boiler feed water pump Bơm cấp BFP BMCR CCS C&I Control & Instrumentation Đo lường điều khiển CRT Cathode Ray Tube Màn hình máy tính DAS Data Acquisition System Hệ thống thu thập liệu DCS Distribution control system Hệ thống điều khiển phân tán EBV Electrical Boiler Valve Van an toàn điện 10 ESP Electrostatic Precipitator Bộ lọc bụi tĩnh điện 11 ETS Emergency Trip System Hệ thống cắt khẩn cấp 12 FCB Fast Cut Back Mạch cắt tải giữ tự dùng 13 FDF Forced Draft Fan Quạt gió cưỡng 14 FGD Flue Gas System Hệ thống khử lưu huỳnh khói 15 FO 16 FSSS 17 IDF Induced Draft Fan Quạt khói 18 MCV Main control valve Van điều khiển 19 MFT Master Fuel Trip Cắt nhiên liệu 20 OFA Over Fire Air Gió cháy kiệt Boiler maximum continuous rate Coordinated Control System Mode Desulphurisation Fuel Oil Furnace Tải lớn mà lò vận hành liên tục Hệ thống điều khiển trung tâm Dầu nhiên liệu Safety System Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 Supervision Hệ thống giám sát an toàn buồng lửa 138 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 21 OFT Oil Fuel Trip Cắt dầu nhiên liệu 22 PAF Primary Air Fan Quạt gió cấp 23 PCF Pulverized Coal Feeder Máy cấp than bột 24 PCV Pneumatic Control Valve Van điều khiển khí nén 25 PID Proportional integral Derivation Bộ điều chỉnh kết hợp tích phân, vi Controler phân tỉ lệ 26 RB Run Back Mạch cắt tải giá trị định trước 27 RO Rated output Tải định mức 28 SCS Sequence Control System Hệ thống điều khiển 29 UPS Uninterruptible Power Supply Nguồn cấp điện dự phòng 30 AVR Automatic Voltage Regulator Van điều chỉnh lưu lượng tự động 31 CE Collection Electrode Cực lắng 32 DE Discharge Electrode Cực phóng 33 GT Generator Transformer Máy biến áp nâng 34 ST Standby Transformer Máy biến áp tự dùng dự phòng/khởi động 35 GCB Generator Circuit Breaker Máy cắt đầu cực máy phát 36 UT Unit Auxiliary Transformer Máy biến áp tự dùng 37 IPB Isolated Phase Busduct Thanh 38 BOP Balance Of Plant Hệ thống phụ trợ nhà máy Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 139 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN PHẦN V TÌM HIỀU THÊM CHU TRÌNH NHIỆT CỦA TỔ MÁY 622MW ➢ Sơ đồ chu trình nhiệt Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 140 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN ➢ Mô tả chu trình Chu trình nhiệt áp dụng cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân chu trình có cấp áp lực cao, trung hạ áp, thông số cận tới hạn, có tái sấy lần, có gia nhiệt nước cấp, ngưng túy Bơm nước cấp 2x50% dẫn động Tuabin phụ trợ Hơi cho Tuabin phụ trợ trích từ Tuabin chính, sau sinh công tuabin phụ trợ đưa ngưng bình ngưng tuabin chính, bơm nước cấp 1x30% dẫn động động điện Hệ thống gia nhiệt nước cấp bao gồm cấp gia nhiệt: cấp gia nhiệt hạ áp (từ HTR1 đến HTR4), cấp gia nhiệt bình khử khí (HTR5) cấp gia nhiệt cao áp (từ HTR6 đến HTR8) Hơi gia nhiệt cho gia nhiệt từ HTR8 đến HTR1 trích từ cửa trích tubin, từ cửa trích đến cửa trích 8, đó:  Hơi cho gia nhiệt cao áp HTR8 trích từ cửa số tuabin cao áp  Hơi cho gia nhiệt cao áp HTR7 trích từ cửa trích số đường tái sấy tuabin cao áp  Hơi cho gia nhiệt cao áp HTR6 trích từ cửa trích số tuabin trung áp  Hơi cho bình khử khí (được xem gia nhiệt HTR 5) tuabin dẫn động bơm nước cấp trích từ cửa trích số tuabin trung áp  Hơi cho gia nhiệt hạ áp HTR4 trích từ cửa trích số tuabin hạ áp  Hơi cho gia nhiệt hạ áp HTR3 trích từ cửa trích số tuabin hạ áp  gia nhiệt HTR2, HTR1 lắp đặt cổ bình ngưng nhận thoát tuabin hạ áp bình ngưng thông qua đường ống nên xem cửa trích số số Nước ngưng từ giếng ngưng bơm ngưng ( 2x100%) bơm đưa qua bình gia nhiệt chèn tận dụng lượng nhiệt từ chèn gối thu bình để gia nhiệt cho nước ngưng Sau nước ngưng đưa qua BGN số số 2, số nước tiếp tục gia nhiệt thông qua lượng nhiệt từ cửa trích đưa để gia nhiệt Khi khỏi BGN nhiệt hạ áp nước ngưng đưa bình khử khí xuống bình chứa nước cấp, thông qua hệ thống khử khí tách khí không ngưng nước khí O2 CO2, nước xuống bình chứa nước cấp tiếp tục gia nhiệt lên khoảng 1750C nhờ lượng nhiệt từ cửa trích số đưa ( coi bình BGN số 5) Nước tiếp tục bơm tăng áp bơm sau chuyển tiếp sang bơm nước cấp bơm đi, nước bơm nước cấp bơm với áp suất cao tiếp tục vào gia cao áp GN6, GN7, GN8, nước lúc có (nhiệt độ 2800C, áp suất 19Mpa, lưu lượng nước 950 t /h), sau khỏi gia nhiệt GN8 nước tiếp tục vào hâm Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 141 Báo cáo thực tập: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN Tận dụng nhiệt độ khói thoát khỏi buồng lửa để gia nhiệt cho nước, sau khỏi hâm nước vào bao theo đường ống nước xuống nước xuống vào ống góp bơm tuần hoàn nước lò bơm phân chia vào ống góp phía buồng đốt, từ ống góp nước theo dàn ống sinh nước lên nhận nhiệt trực tiếp từ buồng lửa nước sôi tạo thành hỗn hợp nước lại bao Trong bao có phân li tách khỏi nước, trước khỏi bao qua phận sấy khô bao hơi, thoát khỏi bao bão hòa Do tiếp tục vào nhiệt (quá nhiệt trần, nhiệt hộp, nhiệt cấp 1, nhiệt cấp nhiệt cấp 3), qua giảm ôn điều chỉnh nhiệt độ nhiệt, sau khỏi nhiệt cấp có nhiệt độ 5380C áp suất 16 67 MPa vào tuabin Trước vào tuabin chia làm nhánh (2 van TV1, TV2), vào van điều chỉnh (GV1, GV2, GV3, GV4), vào tuabin cao áp (HP) Sau sinh công tầng cánh tuabin cao áp bị giảm áp suất nhiệt xuống (3 6MPa, 3200C) Để tăng hiệu suất chu trình nhiệt, trước cho vào tuabin trung áp lượng thoát đưa qua nhiệt trung gian nhiệt độ thấp nhiệt trung gian nhiệt độ cao, thông qua đường ống tái sấy lạnh, sau qua nhiệt trung gian nâng nhiệt độ lên lại 5380C Lượng dẫn vào tuabin trung áp thông qua đường ống tái sấy nóng Trước vào tuabin trung áp chia làm nhánh qua van RSV1, RSV2 qua van điều chỉnh IV1 IV2 Sau sinh công tuabin trung áp dẫn qua tuabin hạ áp thông qua ống chuyển tiếp Hơi sinh công tuabin hạ áp sau thoát xuống bình ngưng, trao đổi nhiệt với nước làm mát chuyển từ pha sang pha nước tạo thành chân không bình ngưng liên tục hút dòng thoát tuabin hạ áp bình ngưng theo nguyên lý áp suất cao áp suất thấp Bơm chân không làm nhiệm vụ trì chân không hút khí không ngưng tụ khỏi bình ngưng Sau ngưng tụ thành nước xuống giếng ngưng tiếp tục bơm ngưng bơm tiếp tục cu trình khép kín Lượng nước bị thất thoát sau chu trình nhiệt xả liên tục, khử khí hay rò rĩ hệ thống van, bơm bổ sung nước ngưng bơm vào bình ngưng để bổ sung nhằm trì mực nước bình ngưng ~o0o~ HẾT ~o0o~ Người thực hiện: Trương Minh Đức MSSV: 14TH1E_12 142
- Xem thêm -

Xem thêm: tim hieu he thong nhiet dien vinh tan 2, tim hieu he thong nhiet dien vinh tan 2, tim hieu he thong nhiet dien vinh tan 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay