Máu và cơ quan tạo máu

59 191 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 00:07

SLB MÁU & TẠO MÁU HVQY SLB MÁU & TẠO MÁU HVQY MỤC TIÊU Máu dòng tế bào máu Thiếu máu nguyên nhân, chế bệnh sinh Bạch cầu, tăng giảm bệnh lý Tiểu cầu, vai trò đông máu SLB MÁU & TẠO MÁU HVQY I ĐẠI CƯƠNG I HVQY ĐẠI CƯ Ơ NG I ĐẠI CƯ Ơ NG HVQY Máu mô thể dạng dung dịch Người trưởng thành khoảng lít máu 8% trọng lượng thể Máu bao gồm huyết tương thành phần hữu hình máu Huyết tương đến 90% nước I HVQY ĐẠI CƯ Ơ NG Nguồn gốc tế bào máu I ĐẠI CƯ Ơ NG HVQY Chức máu a Chức vận chuyển  Mang oxy chất dinh dưỡng  Đào thải CO2 cặn bã  Vận chuyển hormon I ĐẠI CƯ Ơ NG HVQY Chức máu b Chức điều hòa  Điều hòa thân nhiệt  Cân nước điện giải  Điều hòa pH thể I ĐẠI CƯ Ơ NG HVQY Chức máu c Chức bảo vệ  Ngăn máu: tạo cục máu đông  Bảo vệ thể chống viêm nhiễm  Bảo vệ thể kháng thể SLB MÁU & TẠO MÁU HVQY II Rối loạn lưu lượng máu tuần hoàn Thay đổi sinh lý Thay đổi bệnh lý Mất máu shock máu IV SLB DÒNG BC HVQY CSN chuyển trái •Vừa: 0,08-0,25 •Mạnh: 0,25-0,5 •Quá mạnh: CSN 0,5-1 IV SLB DÒNG BC HVQY CSN chuyển phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Máu và cơ quan tạo máu, Máu và cơ quan tạo máu, Máu và cơ quan tạo máu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay