NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG SINH LÝ BỆNH

61 192 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 00:06

H C VI N QUN Y B MễN SINH Lí BNH NHNG KHI NIM C BN TRONG SINH Lí BNH NI DUNG M u Nhng khỏi nim c bn v bnh Khỏi nim v bnh cn Khỏi nim v bnh sinh hc Mc ớch hc Hiu c nhng khỏi nim v bnh Phõn tớch c nhng khỏi nim v bnh cn Nm c nhng khỏi nim v c ch bnh sinh M u Nhng khỏi nim c bn SLB gm: Nhng khỏi nim v bnh Nhng khỏi nim v bnh cn Nhng khỏi nim v c ch bnh sinh 1.KHI NIM BNH 1.1 LCH S PHT TRIN CC KHI NIM BNH Khi cha cú khoa hc mi hin tng t nhiờn u l thn (ma qu) Khi cú tụn giỏo mi hin tng u l chỳa v tri Qua cỏc thi k khỏc cú cỏc thuyt khỏc 1.KHI NIM BNH 1.1.1 Thi k c i v tụn giỏo Trung hoa: V tr lc (õm dng) vi yu t ng hnh chi phi Con ngi v tr cng b chi phi Sc kho l mt tỡnh trng cõn bng ho hp gia cỏc nhõn t 1.KHI NIM BNH 1.1.1 Thi k c i v tụn giỏo Hy lp - La mó: Cõn bng v tr Cõn bng yu t (t, khớ, la, nc) hay ca dch ngi (mỏu , mỏu en, mt vng v niờm dch) 1.KHI NIM BNH 1.1.2 Thuyt c hc Descartes: xem ngi nh l mt cỏi mỏy, vi cỏc bnh ca nú Khi mỏy múc b thiu nhiờn liu du m, ph tựng 1.KHI NIM BNH C hc hin i: Schroedinger cho rng khụng cú s khỏc bit c bn gia hin tng sng v khụng sng, m ch cú s khỏc bit gia quỏ trỡnh phc v n gin, gia nhng sinh vt v nhng vt khụng phi sinh vt 1.KHI NIM BNH 1.1.3 Thuyt húa hc Thi thng c: thuc trng sinh, bnh l ri lon cõn bng cỏc hoỏ cht c th u th k 18: enzyme => mi quỏ trỡnh sinh c th u l hot ng ca cỏc enzyme c hiu khỏc (Silviux) 3.KHI NIM V BNH SINH HC Cỏc yu t nh hng ti tớnh phn ng: nh hng ca yu t tõm thn kinh Thn kinh cao cp: quan trng 3.KHI NIM V BNH SINH HC - Li núi v t tng: l tỏc nhõn gõy bnh i vi ngi Pavlov: Li núi l kớch thớch cú iu kin nh tt c cỏc kớch thớch bnh khỏc -> li núi vụ ý cú th lm bnh thờm nng 3.KHI NIM V BNH SINH HC Thn kinh thc vt: TK giao cm HP=> tng chuyn húa, dch khụng c hiu, Phú giao cm hng phn => tng MD c hiu 3.KHI NIM V BNH SINH HC - Ni tit nh hng sõu sc Tin yờn - v thng thn (selye) 3.KHI NIM V BNH SINH HC - Tui gii Gii: bnh nam (loột d dy hnh tỏ trng, nhi mỏu c tim, K phi) Bnh n: Viờm tỳi mt, K vỳ, Histeria 3.KHI NIM V BNH SINH HC - iu kin ngoi cnh Nhit , tia t ngoi, x, cht c, vi khun, xó hi, lao ng, dinh dng nh hng n tớnh phn ng Dinh dng: gim protein -> to khỏng th ớt (khi gim vit B, C) Gim Vit A: niờm mc kộm chng (mt) 3.KHI NIM V BNH SINH HC 3.2 BNH PHT SINH PHT TRIN CH YU QUA C CH PHN X -ng thn kinh Kớch thớch bnh gõy tn thng t chc, ri lon chuyn hoỏ, RL chc nng 3.KHI NIM V BNH SINH HC -ng thn kinh th dch Sinh = iu tit chc nng (vừ nóo - di i - yờn) tng cú th -> gõy bnh thớch ng phũng ng khụng c hiu 3.KHI NIM V BNH SINH HC 3.3 BNH PHT SINH CHU NH HNG QUA LI GIA TI CH V TON THN -Quan nim sai lm Vic-sp: -> bnh = quỏ trỡnh ti ch Sai: viờm ti ch chu nh hng ton thõn v ngc li 3.KHI NIM V BNH SINH HC -Quan im khoa hc v ti ch v ton thõn Bnh l phn ng ton thõn biu hin ti ch l ch yu 3.KHI NIM V BNH SINH HC -Quan im khoa hc v ti ch v ton thõn Tựy phn ng c th din bin khỏc nhau, "khụng cú bnh nhõn hon ton ging nhau" Cỏch cha ụng y l ly ton thõn (vng) -> gim ti ch Kt lun: khụng tỏch ri -> cha kt hp (trỏnh coi trng ti ch) 3.KHI NIM V BNH SINH HC 3.4 QUAN H NHN QU V VềNG XON BNH Lí Quỏ trỡnh bnh sinh: ngyờn nhõn -> hu qu -> nguyờn nhõn mi -> hu qu mi -> lm nng thờn khõu trc (vũng xon bnh lý) bnh phỏt trin -> nng dn Vớ d: sc, suy tim, a chy Kt lun: tỡm khõu chớnh ct vũng xon bnh 3.KHI NIM V BNH SINH HC 3.5 C CH PHC HI BNH Ph thuc kh nng phũng ng gm: Sinh khỏng th Thc bo Gii c ca gan 3.KHI NIM V BNH SINH HC 3.5 C CH PHC HI BNH Thi tr (nụn, a, ỏi ) Tng sinh t bo Bự p: thng thn, phi, thn (ct bờn, bờn bự p) Vớ d: nóo Pasteur ( 46 -75 tui) 1/2 nóo teo -> gn 100 phỏt minh Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi XIN TRN TRNG CM N! ... khái niệm bệnh • Phân tích khái niệm bệnh • Nắm khái niệm chế bệnh sinh Mở đầu Những khái niệm SLB gồm: Những khái niệm bệnh Những khái niệm bệnh Những khái niệm chế bệnh sinh 1.KHÁI NIỆM BỆNH
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG SINH LÝ BỆNH, NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG SINH LÝ BỆNH, NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG SINH LÝ BỆNH, KHÁI NIỆM VỀ BỆNH CĂN, KHÁI NIỆM VỀ BỆNH SINH HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay