Cân bằng nước và điện giải acid base

85 211 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 00:06

RLCH NƯỚC-ĐIỆN GIẢI CÂN BẰNG ACID-BASE HVQY RLCH NƯỚC-ĐIỆN GIẢI CÂN BẰNG ACID-BASE HVQY MỤC TIÊU Đại cương CH nước-điện giải RLCH nước-điện giải Đại cượng CH cân acid-base RL cân acid-base RLCH NƯỚC ĐIỆN GIẢI HVQY I ĐẠI CƯƠNG Phân bố & vai trò nước Phân bố & vai trò điện giải Cân xuất nhập nước Cân xuất nhập điện giải Trao đổi nước lòng mạch gian bào Trao đổi tế bào gian bào Điều hòa cân muối nước I ĐẠI CƯ Ơ NG HVQY Phân bố nước thể Dịch nội bào Dịch ngoại bào (huyết tương) Dịch ngoại bào (gian bào) I ĐẠI CƯ Ơ NG HVQY Phân bố nước thể Khu vực Tỉ lệ % trọng lượng thể Thể tích(L) Nội bào ICF 40 28 Ngoại bào ECF Gian bào Nội mạch 20 (15) (5) 14 (11) (3) 60 42 Ʃ I ĐẠI CƯ Ơ NG HVQY Phân bố nước thể Lượng nước vào (ml) Lượng nước (ml) Uống 1400-1800 Nước tiểu 1400-1800 Thức ăn 700-1000 Phân 100 Oxy hóa 300-400 Qua da 300-500 Phổi 600-800 Tổng 2400-3200 2400-3200 I ĐẠI CƯ Ơ NG HVQY Phân bố điện giải Chất điện giải Ngoại bào Nội bào Natri 135-145 mEq/L 10-14 mEq/L Kali 3,5-5 mEq/L 140-150 mEq/L Clo 98-106 mEq/L 3-4 mEq/L Bicarbonate 24-31 mEq/L 7-10 mEq/L Calci 8,5-10,5 mEq/dL 7,45 •pCO2
- Xem thêm -

Xem thêm: Cân bằng nước và điện giải acid base, Cân bằng nước và điện giải acid base, Cân bằng nước và điện giải acid base

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay