Thực tập máy công cụ bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

128 166 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 23:33

Thực tập máy công cụ bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) B TR GIÁO D C ÀO T O NG I H C PH M V N NG KHOA K THU T CÔNG NGH BÀI GI NG TH C T P MÁY CÔNG C B c: Cao đ ng – Ngành: Công ngh k thu t c khí GVBS: KS Bùi Trung Kiên KTV Phan Trung Châu KS Nguy n Ph Qu ng Ngãi, tháng 12 n m 2015 c M CL C Trang BÀI 1: I U KHI N I U CH NH MÁY TI N…………………….……….01 1.1.S d ng b o qu n d ng c c t d ng c đo……………… …… 01 1.2.S d ng b o qu n máy ti n………………………… ……… … 06 1.3.Gá l p phôi dao………………………… ……… …………… … 12 1.4.An toàn lao đ ng, v sinh máy ti n x BÀI 2: TI N M T TR M T ng th c hành ……… .… 15 U …………………………….….…… 25 2.1.Ti n tr tr n ……… ………………………………………….…… … 25 2.2.Ti n tr c b c ……… ……………………………………….……… … 32 2.3.Ti n rãnh c t đ t ……… ………………………… …….…… …… 38 BÀI 3: GIA CÔNG L TR ………………………… …….….……….….…… 45 3.1.Mài m i khoan xo n ………………………………….…….…….…… 45 3.2.Khoan khoét l ……… …………………………….…….… …… 50 3.3.Ti n l tr ………………………… …….…………….…….…… …… 56 BÀI 4: C T REN B NG BÀN REN TARÔ……………………….…… … 61 4.1.C t ren b ng bàn ren………………………………………… … ……… 61 4.2.C t ren b ng tarô ……… ……………………………………… … … 69 BÀI 5: I U KHI N I U CH NH MÁY PHAY, BÀO…………………… 77 5.1.S d ng máy phay máy bào…………………………………… …… 77 5.2.Gá l p phôi dao.…… ……………………………… ………… … 87 BÀI 6: PHAY, BÀO M T PH NG……………………………………… … .97 6.1.Phay m t ph ng.…… ……………………………… ……… …… .97 6.2.Bào m t ph ng …… ……………………………… ……… …… 101 BÀI 7: PHAY, BÀO M T PH NG SONG SONG… …… .…… 106 7.1.Phay m t ph ng song song………………………… ………… … … 106 7.2.Bào m t ph ng song song…………………………… ……… …… 110 BÀI 8: PHAY, BÀO M T PH NG VUÔNG GÓC … …… …… 114 8.1.Phay m t ph ng vuông góc……………………… …… .… … 114 8.2.Bào m t ph ng vuông góc…………………………… ……… …… 119 Tài li u tham kh o………………………………………………………… 124 L I NÓI U …….…… u tiên nhóm tác gi xin chân thành c m n b n đ c tìm đ n gi ng Th c t p máy công c h c ph n th c hành gia công c t g t kim lo i máy công c : Ti n, Phay, Bào Bài gi ng nhóm tác gi thu c b môn C khí, tr ng đ i h c Ph m V n ng biên so n Xu t phát t th c t nhu c u c n thi t có giáo trình th c hành c khí đ sinh viên h c t p c ng nh tham kh o, không ch sinh viên c khí nói riêng mà sinh viên kh i k thu t nói chung Bài gi ng g m th c hành gia công máy Ti n, Phay, Bào Trong t ng s gi i thi u c th ki n th c, ph ng pháp trình t th c hành đ gia công chi ti t Tuy nhiên nh ng t p c b n c n thi t cho ng i th C khí, làm th c t c s s n xu t ng i th ph i ti p t c h c t p, tìm hi u thêm đ nâng cao tay ngh c a Vì biên so n l n đ u nên không th tránh đ c nh ng thi u sót Nhóm tác gi r t c m n nh ng đóng góp chân thành t b n đ c đ hoàn thi n h n, m i đóng góp xin g i v e-mail: kienpdu@yahoo.com Xin chân thành c m n! Qu ng Ngãi, tháng 12/2015 Nhóm biên so n BÀI 1: I U KHI N I U CH NH MÁY TI N M C TIÊU Sau h c xong sinh viên có kh n ng: - Bi t đ c c u t o ch c n ng c a t ng b ph n máy ti n - Bi t đ c gá l p dao, cách mài dao an toàn mài dao, gá l p phôi - Gá l p dao phôi k thu t - S d ng đ c lo i d ng c đo - Hình thành k n ng thao tác an toàn v n hành máy ti n - Hình thành k n ng b o qu n máy ti n, thi t b - Hình thành k n ng đo b o qu n d ng c đo 1.1 S d ng b o qu n d ng c c t d ng c đo 1.1.1 S d ng d ng c c t a Các góc c b n c a dao ti n Hình 1.1 K t c u góc dao ti n - Góc tr c : góc gi a m t tr c m t đáy đo ti t di n Góc tr c có tr s d ng m t tr c th p h n so v i m t đáy, tr s âm ng c l i b ng m t tr c trùng m t đáy - Góc sau : góc gi a m t sau m t c t đo ti t di n - Góc s c : góc gi a m t tr c m t sau đo ti t di n - Góc c t : góc gi a m t tr c m t c t đo ti t di n - Góc nghiêng : góc gi a hình chi u c a l ph ng ch y dao i c t m t đáy - Góc nghiêng ph ph ng ch y dao 1: góc gi a hình chi u c a l - Góc m i dao : góc gi a hình chi u c a l đáy i c t ph m t đáy i c t l i c t ph m t - Góc nâng : góc gi a l i c t hình chi u c a lên m t đáy Góc th âm hay d ng ho c b ng có b Phân lo i dao ti n - C n c vào h ng ti n c a dao trình làm vi c, ta có dao trái dao ph i Hình 1.2 Các lo i dao theo h ng ti n c a dao - C n c vào hình dáng c a đ u dao ta có dao đ u th ng, dao đ u cong dao c t đ t (dao c t ph i, dao c t đ i x ng dao c t trái) (hình 1.3) Hình 1.3 Các lo i dao theo hình dáng c a đ u dao - C n c vào công d ng ta có lo i dao nh b ng sau B ng 1.1 Phân lo i dao theo công d ng Dao ti n su t đ u th ng Dao c t rãnh Dao ti n su t đ u cong Dao đ nh hình Dao vai Dao ti n ren Dao xén m t đ u Dao ti n l su t Dao c t đ t Dao ti n l kín c B o qu n dao ti n Trong gia công ph i gá tâm máy k p ch t dao ti n tránh làm h ng dao Khi gia công xong ph i đ t dao vào n i quy đ nh, không đ chung v i d ng c ho c phôi, c n b o đ m cho l i c t c a dao không b h h ng c sát vào 1.1.2 S d ng d ng c đo a Th c Th c d ng đo có v ch chia v i giá tr v ch chia thông th ng 0,5mm ho c 1mm, th c dùng đ xác đ nh nh ng kích th c không c n đ xác cao b Compa đo Là d ng c đ chuy n kích th c đo th c t sang m t d ng c đo khác có kh c v ch, ho c đ so sánh kích th c chi ti t Hình 1.4 Compa đo Compa đo (hình 1.4 a, c) dùng đ đo kích th c Compa đo (hình 1.4 b, d) dùng đ đo kích th c c Th cc p Là d ng c đo có du xích dùng đ đo chi u dài, đo l , đo tr ngoài, đo chi u sâu đo chi u cao - Ki m tra th c tr c đo Lau s ch th c, ki m tra đ xác th c: áp khít m đo, n u v ch “0” th c trùng v ch “0” th c ph th c đúng, n u sai v ch đ c k t qu đo ph i bù ho c tr b y nhiêu v ch - Cách đ c k t qu đo  M t nhìn vuông góc v i th c đ đ c xác giá tr đo  Tr c h t, xem v ch s mm ch th ng hàng v i m t v ch C ng hai k t qu ta đ “0” c a th c tr t sau v ch th mm c a th c n c a k t qu đo Nhìn ti p xem v ch c a th c tr t th c ph n l c a k t qu đo c k t qu đo cu i Hình 1.5 Cách đ c k t qu đo th cc p d Panme Ki m tra th - c tr c đo:  i v i panme 0-25mm, panme xác m đo ti p xúc khít v ch “0“ m t vát côn trùng v i đ ng chu n đ ng th i mép ng đ ng trùng v ch “0” th c  i v i panme có ph m vi đo t 25-50mm ho c l n h n th ng có m t c n m u đ ki m tra th c Khi đ ki m tra panme xác ta dùng panme đo c n m u v ch “0” m t vát côn trùng v i đ ng chu n đ ng th i đ c giá tr c a c n m u e ng h so Là lo i d ng c đo ki m tra sai s v hình dáng hình h c (nh đ ph ng, đ côn…), sai s v v trí t ng quan b m t (nh đ song song, đ vuông góc, đ đ o…) v kích th c K t qu xác t i 0.01mm Hình 1.6 f B o qu n d ng c đo - Không dùng th c đ đo v t quay - Không đo m t thô b n ng h so Th c đo xong ph i đ t v trí h p, không đ t th d ng c khác ho c đ t d ng c khác ch ng lên th c Luôn gi cho th gang, dung d ch t i c không b b i b n bám vào th c ch ng lên c, nh t b i đá mài, phoi 1.2 S d ng b o qu n máy ti n 1.2.1 C u t o máy ti n ren vít v n n ng Hình 1.7 C u t o chung bên máy ti n v n n ng 1- M t tr chính; c c m thay đ i t c đ quay tr c 2, 10, 11, 12- Các tay g t u n thay đ i t c đ quay tr c c a máy; 3- Thân tr c máy; 28- Tay quay bàn dao trên; 29- M i tâm sau; 30- Nòng đ ng; 31- Tay hãm nòng đ ng; 4- H p ch y dao; 5,6,7- Các tay g t thay đ i l thông s ren c t g t; 26, 27- Bàn xe dao; ng ch y dao 32- Thân đ ng; 33- c hãm ch t đ ng; 8- C m bánh r ng thay th ; 34- Tay hãm nhanh đ ng; 9- M t d u ki m tra m c d u h p t c đ ; 35- Tay quay đ ng; 13- H p t c đ ; 36 48- Các tay g t kh i đ ng đ o chi u quay tr c chính; 37- Máng ch a phoi; ... giáo trình th c hành c khí đ sinh viên h c t p c ng nh tham kh o, không ch sinh viên c khí nói riêng mà sinh viên kh i k thu t nói chung Bài gi ng g m th c hành gia công máy Ti n, Phay, Bào Trong... a máy vào l H i n: ng d n th c hi n Dùng tay b t công t c 01 theo chi u lên Công t c 02 dùng đ m b m t i ngu i Công t c 03 dùng đ m đèn chi u sáng Cho ch y hãm tr c c a máy : Cho tr c c a máy. .. t n kh i máy  V sinh máy v sinh x g t Bôi tr n s ng tr  t nòng ng, lau s ch d ng c đo c ng nh d ng c c t đ ng BÀI T P TH C HÀNH Luy n t p t th đ ng máy, thao tác v n hành máy ti n máy ch y
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tập máy công cụ bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Thực tập máy công cụ bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Thực tập máy công cụ bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay