CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TÔM NOBASHI CHO THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ.

25 134 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 23:32

MỤC LỤC1.CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỂ CÔNG TY TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ………………………………………………………………………………...…91.1. Lịch sử hình thành và phát triển91.1.1.Giới thiệu khái quát về công ty 9 1.1.1.1.Nơi thành lập, thời gian thành lập, địa chỉ, điện thoại, trụ sở chính….91.1.1.2.Tổng quan về lĩnh vực hoạt động của công ty101.1.1.3.Sứ mệnh Tầm nhìn – Logo Slogan 111.2.Hệ thống tổ chức của công ty101.3.Mục tiêu kinh doanh141.4.Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2008,2010,201152.CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TÔM NOBASHI CHO THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỦA CÔNG TY TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ192.1. Khách hàng mục tiêu192.1.1.Đặc điểm của thị trường Thành phố Hồ Chí Minh192.1.2.Đặc điểm khách hang mục tiêu của công ty Minh Phú tại Thành phố Hồ Chí Minh202.2. Đối thủ cạnh tranh222.2.1.Tình hình hoạt động QUOC VIET CO.LTD 222.2.2.Tình hình hoạt động công ty STAPIMEX 242.3. Định vị sản phẩm tôm NOBASHI cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh của công ty Minh Phú 262.3.1.Sơ đồ định vị sản phẩm tôm NOBASHI262.3.2.Phân tích sơ đồ định vị sản phẩm272.4. Chiến lược sản phẩm TÔM NOBASHI trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh của công ty292.4.1.Nguồn gốc ra đời sản phẩm TÔM NOBASHI292.4.2.Chiến lược phát triển sản phẩm TÔM NOBASHI tại Thành phố Hồ Chí Minh 293.CHƯƠNG 3: ĐỂ XUẤT CẢI THIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TÔM NOBASHI CỦA CÔNG TY353.1. Mục tiêu cho việc đề xuất cải thiện353.2. Đề xuất cải thiện chiến lược sản phẩm tôm NOBASHI trên thị trường Thành Phố Hồ Chí Minh 35Kiến nghị được rút ra từ việc phân tích ,nhận xét, đánh giá chiến lược sản phẩm TÔM NOBASHI hiện tại của công ty ở Chương 2DANH SÁCH CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ VÀ CÁC ĐỒ THỊ SỬ DỤNG.Bảng 1.1. Thành viên Ban Giám Đốc.Bảng 1.2. Hội Đồng Quản Trị.Bảng 1.3. Thành viên Ban Kiểm Soát.Bảng 1.4. Tình hình sản lượng tiêu thụ thực phẩm chế biến từ năm 2009 đến 2010.Bảng 2.1. Bảng kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2010.Bảng 2.2. Bảng kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2012.Bảng 2.3.Cơ cấu sản lượng sản phẩm NOBASHI của công ty Minh Phú giai đoạn 200462006Sơ đồ 1.1. Bộ máy tổ chức Công Ty Minh Phú.Sơ đồ 1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy phòng ban tại Công Ty Minh Phú.Sơ đồ 2.1. Sơ đồ Định vị Sản phẩm “Nobashi” tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú.Biểu đồ 1.1. Doanh thu thuần của Công Ty từ năm 2009 đến năm 2012 (đơn vị: tỷ đồng).Biểu đồ 1.2. Tóp 10 Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2012 (triêu USD). TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN NGUYÊN LÝ MARKETING ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TÔM NOBASHI CHO THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ GVHD: PHẠM THỊ MINH LÝ SVTH : Nhóm 3(10 thành viên) CA : thứ TP HCM, THÁNG 10 NĂM 2013 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn đến cô PHẠM THỊ MINH LÝ thời gian qua cho chúng em hiểu tiếp nhận kiến thức cách đầy đủ để chúng em hoàn thành tiểu luận hôm nay.Và chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô HỒNG cô DUNG ,trợ giảng môn NGUYÊN LÝ MARKETING , nhờ hướng dẫn ,chỉnh sữa tận tình cô giúp chúng em tận tình kịp thời bổ sung chỉnh sữa thiếu sót trình tiếp cận thực tế hoàn thành tiểu luận Chúng em xin gửi cảm ơn đến công ty tập đoàn MINH PHÚ, đến chú(cô) nhân viên phòng ban tận tình dẫn cung cấp thông tin cho chúng em,tạo điều kiện cho chúng em so sánh chọn lọc thông tin Đặc biệt, chúng em xin trân trọng cảm ơn NGUYỄN VĂN ĐẨU – Nhân viên phòng kinh doanh cung cấp nguồn thông tin trực tiếp , góp ý cho chúng em tiểu luận Xin trân trọng Nhóm 3: NGUYỄN THỊ KIỆT (nhóm trưởng) BẢNG ĐÁNH GIÁ VỀ GIỚI THIỆU NHÓM ST HỌ VÀ TÊN MSSV CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUYỄN THỊ KIỆT 71205165 (NHÓM TRƯỞNG) HOÀN THÀNH Chịu trách nhiệm chương 1,chiến 100% lược sản phẩm,tổng hợp ý kiến, thành viên,đánh giá,nhận xét,họp mặt thành viên chỉnh sữa hoàn thành NGUYỄN THỊ TỐ QUỲNH NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH 71205218 Chịu trách nhiệm phần khách 71205003 hàng mục tiêu Chịu trách nhiệm phần định vị LÊ NGUYỄN VÂN ANH 71205002 sản phẩm Chịu trách nhiệm phần đối thủ ĐỖ THỊ THU HÀ 71205027 cạnh tranh Chịu trách nhiệm phần đối thủ 71205270 cạnh tranh Chịu trách nhiệm phần định vị B1200237 sản phẩm Chịu trách nhiệm phần chiến PHÙ THÚY VI TRẦN PHAN TÚ MINH lược sản phẩm Khách hang PHẠM HẢI ANH B1200169 mục tiêu Tiếp xúc trực tiếp với trực tiếp nguồn thông tin,tổng hợp thông tin xoay quanh đề tài 10 LÝ QUYỀN CHÂU NGUYỄN HÀ HẢI NAM 71205008 làm slide thuyết trình Chịu trách nhiệm phần khách 71205179 hang mục tiêu Tìm tài liệu,xem xét đóng góp với nhóm chỉnh sữa NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp nào, hoạt động lĩnh vực muốn thành công phải hoạch định chiến lược cho riêng Trong đó, không loại trừ công ty làm lĩnh vực thực phẩm Thực phẩm mặt hàng thiết yếu mà khách hàng sẵn sàng chi trả họ có nhu cầu Vì vậy, công ty hay doanh nghiệp đèu cố gắng tạo khác biệt cho sản phẩm đột phá cho sản phẩm nhằm tạo hiệu kinh doanh lớn Dựa nguồn nguyên liệu, mẫu mã dòng sản phẩm có sẵn từ trước, doanh nghiệp cần phải biết thị trường thiếu có nhu cầu sản phẩm mà phát triển, tạo nguồn lợi từ sản phẩm Để thành công, doanh nghiệp phải tạo chiến lược cho sản phẩm cách hiệu Lý ban đầu nhóm định chọn đề tài “ Chiến lược sản phẩm Tôm Nobashi cho thị trường người tiêu dùng Việt Nam Tập đoàn thủy sản Minh Phú” nhằm giúp cho việc hiểu rõ vấn đề xây dựng thực chiến lược cho sản phẩm doanh nghiệp lĩnh vực thực phẩm Đồng thời hội để thành viên nhón có dịp tiếp cận gần với doanh nghiệp; từ hiểu rõ cách mà nhà Marketing vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Tuy nhiên trình tìm hiểu Công Ty Minh Phú, nhóm chúng em dần nhận số điểm chưa mạnh trình hoạch định chiến lược cho sản phẩm Công ty, giá trị cốt lõi công ty chế biến sản phẩm tôm đông lạnh phục vụ nhu cầu ăn uống người tiêu dùng nước ta, tăng cường công tác sáng tạo làm sản phẩm Trong chương 1:” Giới thiệu tổng quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú” chương để giới thiệu cách chung Công ty, từ lịch sử hình thành, cấu tổ chức tình hình tài quí năm gần Minh Phú Trong chương 2:” Phân tích Chiến lược sản phẩm Tôm Nobashi thị trường Việt Nam công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú”, chia thành phần: Phần 1:” Khách hàng mục tiêu”- phần giới thiệu thị trường Việt Nam phân khúc khách hàng mục tiêu mà Công ty Minh Phú lựa chọn Phần 2:” Đối thủ cạnh tranh”- phần giới thiệu thông tin có liên quan đến đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Minh Phú Công ty Quốc Việt Công ty Stapimex, thông tin chủ yếu xoay quanh tình hình chiến lược sản phẩm Tôm Nobashi Công ty đối thủ, thông tin chất lượng độ đa dạng sản phẩm Công ty này; thông tin sở đến nhóm định vị cho Công ty Minh Phú Phần 3:” Định vị cho Công ty Minh Phú”gồm có lý mà nhóm chọn tiêu chí chất lượng độ đa dạng sản phẩm để vẽ sơ đồ định vị cho Minh Phú, sơ đồ định vị đánh giá lợi Minh Phú so với đối thủ chọn tiêu chí định vị Phần 4:”Chiến lược sản phẩm Tôm Nobashi thị trường Việt Nam Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú”, phần nơi để tổng hợp lại thông tin từ đưa chiến lược sản phẩm Tôm Nobashi mà Công ty lựa chọn cho thị trường nước Từ việc xác định phân khúc khách hàng mục tiêu, xem xét tình hình đối thủ cạnh tranh định vị hình ảnh Minh Phú nhận thức khách hàng mác xách dẫn đến chiến lược sản phẩm Công ty Minh Phú Phần 5:” Nhận xét đánh giá Chiến lược sản phẩm Tôm Nobashi cho thị trường nước Công ty Minh Phú”-là phần cuối thể điều mà nhóm rút từ chiến lược sản phẩm Công ty, ưu điểm nhược điểm chiến lược sản phẩm Từ tạo sở để nhóm phát triển ý tưởng cho chương 3:”đền xuất cải thiện chiến lược sản phẩm Tôm Nobashi cho thị trường này” Các thông tin mà nhóm thể đề tài, đếu dựa trình tìm hiểu, thu thập thông tin thực tế Công ty qua nhân viện phòng kinh doanh Minh Phú Bên cạnh đó, để có thêm thông tin thị trường Việt Nam Công ty đối thủ, nhóm tìm kiến, lọc thông tin từ trang web tạp chí thủy sản Ngoài ra, nhóm đọc thêm sách như: Nguyên lí tiếp thịPhilip Kotler, 22 Qui luật bất biến Marketing, Và tham khảo ý kiến từ giáo viên hướng dẫn Qua việc thực đề tài này, thành viên nhóm biết thêm cách thu thập trình bày thông tin mà tìm dạng văn khoa học; có thêm nhiều kiên thức thực tế, qua chúng em nhân thấy việc học lý thuyết trên giảng đường áp dụng lý thuyết vào thực tế doanh nghiệp không đơn giản Song song đó, trình làm đề tại, trao dồi cho than thành viên kỹ như: kỹ giao tiếp, kỹ làm việc nhóm, kỹ thu thập xử lý thông tin…Đây thật “bài tập” bổ ích! MỤC LỤC 1.CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỂ CÔNG TY TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ……………………………………………………………………………… …9 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.1.1.Giới thiệu khái quát công ty 1.1.1.1 Nơi thành lập, thời gian thành lập, địa chỉ, điện thoại, trụ sở chính….9 1.1.1.2 Tổng quan lĩnh vực hoạt động công ty10 1.1.1.3 Sứ mệnh- Tầm nhìn – Logo- Slogan 11 1.2 Hệ thống tổ chức công ty10 1.3 Mục tiêu kinh doanh14 1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty năm 2008,2010,20115 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TÔM NOBASHI CHO THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỦA CÔNG TY TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ19 2.1 Khách hàng mục tiêu19 2.1.1 Đặc điểm thị trường Thành phố Hồ Chí Minh19 2.1.2 Đặc điểm khách hang mục tiêu công ty Minh Phú Thành phố Hồ Chí Minh20 2.2 Đối thủ cạnh tranh22 2.2.1 Tình hình hoạt động QUOC VIET CO.LTD 22 2.2.2 Tình hình hoạt động công ty STAPIMEX 24 2.3 Định vị sản phẩm tôm NOBASHI cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh công ty Minh Phú 26 2.3.1 Sơ đồ định vị sản phẩm tôm NOBASHI26 2.3.2 Phân tích sơ đồ định vị sản phẩm27 2.4 Chiến lược sản phẩm TÔM NOBASHI thị trường Thành phố Hồ Chí Minh công ty29 2.4.1 Nguồn gốc đời sản phẩm TÔM NOBASHI29 2.4.2 Chiến lược phát triển sản phẩm TÔM NOBASHI Thành phố Hồ Chí Minh 29 CHƯƠNG 3: ĐỂ XUẤT CẢI THIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TÔM NOBASHI CỦA CÔNG TY35 3.1 Mục tiêu cho việc đề xuất cải thiện35 3.2 Đề xuất cải thiện chiến lược sản phẩm tôm NOBASHI thị trường Thành Phố Hồ Chí Minh 35 Kiến nghị rút từ việc phân tích ,nhận xét, đánh giá chiến lược sản phẩm TÔM NOBASHI công ty Chương DANH SÁCH CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ VÀ CÁC ĐỒ THỊ SỬ DỤNG Bảng 1.1 Thành viên Ban Giám Đốc Bảng 1.2 Hội Đồng Quản Trị Bảng 1.3 Thành viên Ban Kiểm Soát Bảng 1.4 Tình hình sản lượng tiêu thụ thực phẩm chế biến từ năm 2009 đến 2010 Bảng 2.1 Bảng kim ngạch xuất hợp năm 2010 Bảng 2.2 Bảng kim ngạch xuất hợp năm 2012 Bảng 2.3.Cơ cấu sản lượng sản phẩm NOBASHI công ty Minh Phú giai đoạn 2004-6/2006 Sơ đồ 1.1 Bộ máy tổ chức Công Ty Minh Phú Sơ đồ 1.2 Sơ đồ tổ chức máy phòng ban Công Ty Minh Phú Sơ đồ 2.1 Sơ đồ Định vị Sản phẩm “Nobashi” Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú Biểu đồ 1.1 Doanh thu Công Ty từ năm 2009 đến năm 2012 (đơn vị: tỷ đồng) Biểu đồ 1.2 Tóp 10 Doanh nghiệp xuất thủy sản tháng đầu năm 2012 (triêu USD) CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ 1.1.Lịch sử hình thành phát triển 1.1.1 1.1.1.1 Khái quát công ty Nơi thành lập, thời gian thành lập, địa chỉ, điện thoại, trụ sở - Minh Phu Seafood Joint stock Company - Trụ sở Tên công ty: Công ty Cộ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú - Viết tắt: Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - Tên chính: Khu Công nghiệp Phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau - Tên Vốn điều lệ : 700,000,000,000 - Điện thoại: (84-780) 3839391 - Fax: (84-780) 3833119 – 3820019 - Email: minhphu@minhphu.com - Website: http://www.minhphu.com 1.1.1.2 Tổng quan lĩnh vực hoạt động công ty Ngành nghề kinh doanh - Chế biến, xuất hàng thủy sản Nhập nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất Nhập máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất Kinh doanh bất động sản, đầu tư kình doanh sở hạ tầng, thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp Nuôi trồng thủy sản, kinh doanh giống thủy sản, kinh doanh thức ăn thủy sản máy móc thiết bị, sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản Kinh doanh tòa nhà cao ốc, văn phòng cho thuê 1.1.1.3 • Sứ mệnh - Tầm nhìn - slogan Sứ mệnh Bất kì công ty sinh mang sứ mệnh xác định trước Sứ mệnh có nghĩa “tại sao” Vậy công ty sinh ra, tương lai có sống sót thị trường trung thành với sứ mệnh không? Sẽ có sứ mệnh giống khác Theo value-Based Matrix- VBM sứ mệnh kết hợ trí óc,trái tim tinh thần, tương ứng câu trả lời cho câu hỏi hài lòng nào? Thực nguyện vọng cách nào? thể tình yêu thương ? Trong phạm vi nhỏ hẹp sứ mệnh xoay quanh khách hàng (người chủ) công ty đó, mở rộng có ảnh hưởng đến quốc gia ,1 khu vực Nắm điều Minh Phú xác định cho sứ mệnh riêng có tầm quốc tế, “Đưa tôm Việt Nam vươn tầm giới” Là công ty tập đoàn lớn ngày hôm Minh Phú theo sống trung thành với sứ mệnh Con tôm Việt Nam ,đã Minh Phú xa đường mang tên THẾ GIỚI 10 • Tầm nhìn Cũng sứ mệnh công ty, tầm nhìn vô quan trọng Đó kết hợp trí óc, trái tim tinh thần Tương ứng với điều khả sinh lời, khà hòa vốn khả trì sức bền (theo value-Based Matrix –VBM) Trong năm qua, có vấn nạn xảy ngành tôm Việt Nam Minh Phú nội lực giữ vững vị trí mìnhtrong có nhiều công ty ngành nước tình trạng chết lâm sang đóng cữa nằm chờ,mà mà ngày chứng tỏ cho nước nhà giới thấy tầm nhìn đắn Với tầm nhìn : “Phấn đấu đạt kim ngạch xuất tỷ USD vòng 05 năm tới trở thành Công ty chế biến xuất tôm lớn giới.” • Logo – Slogan • Logo Cuộc sống đầy bộn bề ,một giới phẳng,mỗi người phải tiếp nhận sống với ngột ngạt tải công nghệ thông tin Không bên cạnh lo lắng vấn nạn ô nhiễm môi trường Ai muốn tìm nơi bình yên,trong để giải lao thư giản Với tông màu xanh chủ đạo,ấn tượng mà logo Minh Phú mang đến cho người nhìn cảm giác tươi mát, có chút bình Nhìn kỹ lô-gô lại mang ý nghĩa nhiều Hình cầu ảnh tôm hướng phía trước, Minh Phú đánh bật lên sản phẩm mà Minh Phú kinh doanh tôm chất lượng Con Tôm tươi ,sạch ngon Việt Nam hướng phía trước ngày xa phát triển vươn toàn cầu • Slogan “Luôn thỏa mãn yêu cầu khách hàng” Bất chơi có câu hiệu (slogan) Và kinh tế thị trường nay, chiến tranh giá ngày trở nên khốc liệt,đòi hỏi doanh nghiệp phải trang bị cho hướng đắn Với Slogan “Luôn thỏa mãn yêu cầu khách hàng” Minh Phú đặt khách hang lên hàng đầu đáp ứng cách tốt để thỏa mãn yêu cầu cho khách hàng 1.2.Hệ thống tổ chức công ty • Sơ đồ cấu tổ chức 11 Sơ đồ 1.1: máy tổ chức công ty MINH PHÚ (Nguồn:phòng nhân sự) Ban Giám Đốc Ông Lê Văn Quang Bà Chu Thị Bình Ông Chu Văn An Ông Thái Hoàng Hùng Ông Nguyễn Tấn Anh Ông Lê Văn Diệp Ông Bùi Anh Dũng Ông Lê Ngọc Anh Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Phó tổng giám đốc 12 Bảng 1.1:Thành viên Ban giám đốc Hội Đồng Quản Trị Ông Lê Văn Quang Chủ tịch hội đồng quản trị Bà Chu Thị Bình Phó chủ tịch hội đồng quản trị Ông Chu Văn An Thành viên hội đồng quản trị Bà Đinh Ánh Tuyết Thành viên hội đồng quản trị Ông Jean-Eric Jacquemin Thành viên hội đồng quản trị Bảng 1.2 : thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm Soát Ông Phan Văn Dũng Trưởng ban kiểm soát Bà Mai Thị Hoàng Minh Thành viên ban kiểm soát Bà Nguyễn Việt Hồng Thành viên ban kiểm soát Ông Nguyễn Xuân Toán Thành viên ban kiểm soát Bảng 1.3: thành viên Ban kiểm soát BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH DOANH PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức máy phòng ban Công ty • Nhiệm vụ chức phòng ban Đại hội đồng cổ đông: - Là quan có thẩm quyền cao định vấn đề quan trọng công ty theo Luật doanh nghiệp điều lệ công ty.ĐHĐCĐ quan thong qua chủ 13 trương sách đầu tư dài hạn việc phát triển công ty, cấu vốn, bầu ban quản lý,điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hội đồng quản trị: - Là quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân dnah công ty để định vấn đề lien quan đến lợi ích quyền lợi công ty trừ vấn đề ĐHĐCĐ định - Định hướng sách tồn phát triển để thực định ĐHĐCĐ thong qua việc hoạch định sách, nghị hành động cho thời điểm phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Ban kiểm soát: - Do ĐHĐCĐ bầu ,thường xuyên kiểm tra, kiểm soát toàn diện tất mặt như: sách lương, tiền thưởng, tính chấp hành sách quản lý tài chính, chế độ kế toán nhà nước ban hành.Thực quyền đầu tư,kiểm tra việc thực quyền lợi nhà đầu tư,kiểm soát việc thực quy chế cảu công ty Ban tổng giám đốc: - Tổng giám đốc:là người đại diện cho Công ty trước pháp luật trước quan Nhà Nước Tổng giám đốc công ty định việc điều hành cấc hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo kế hoạch Hội Đồng Cổ Đông.Đồng thời chịu trách nhiệm trước hội đồng cổ đông - Phó tổng giám đốc: Là nguwoif tham mưu cho tổng giám đốc vấn đề cần thiết , điều hành công việc tổng giám đốc phân công, đôn đốc giám sát hoạt động hoạt động công ty Phòng kế toán – tài vụ: - Có nhiệm vụ giải mối quan hệ tài hoàn thành trình tuần hoàn luân chuyển vốn kinh doanh Tổ chức chức hạch toán nghiệp vụ mua bán, toán công nợ, toán với Ngân sách Nhà nước, phân phối lợi nhuận Quản lý vốn, tài nguyên, hàng hóa, chi phí…bằng cách theo dõi, phản ánh xác biến động đối tượng Phòng kinh doanh: - Chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn hàng khách hàng cho công ty, đưa chiến lược kinh doanh để nhằm thúc đẩy tình hình kinh doanh để nhằm thúc đẩy tình hình kinh doanh Công ty 1.3.Mục tiêu kinh doanh 14 Mục tiêu Công ty - - - Năm 2012, Công ty tiếp tục tập trung vào ngành nghề sản xuất sản xuất tôm giống bệnh, mở rộng nhanh diện tích nuôi tôm thương phẩm, sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ cho nuôi trồng thủy sản sản xuất chế biến tôm xuất Minh Phú tiếp tục phấn đấu công ty xuất thủy sản hàng đầu Việt Nam Giữ vững thị trường xuất có, không ngừng mở rộng thị trường xuất mới, đặc biệt xây dựng thương hiệu Minh Phú thành thương hiệu mạnh Tiếp tục triển khai mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp bệnh liên kết với lâm ngư trường Cà Mau nuôi tôm quảng canh cải tiến phấn đấu cung cấp phần lớn tôm nguyên liệu cho nhà máy chế biến tôm Minh Phú Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công tác toỏ chức nhân sự, tiền lương không ngừng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực giỏi, có sách đãi ngộ tốt đội ngũ cán lãnh đạo, cán quản lý công nhân lao động Chiến lược tăng trưởng - Minh Phú dự kiến đạt kim ngạch xuất 600 triệu USD vào năm 2015 Để đạt điều này, công ty đầu tư đáng kể vào việc mở rộng vùng nuôi, tăng công công suất chế biến, mở rộng thị trường tăng thị phần thị trường truyền thống… Các chiến lược tăng trưởng bao gồm: - Mở rộng thị trường sang Nga Trung Quốc, đặc biệt Trung Quốc dự kiến trở thành thị trường trọng điểm thời gian tới - Tăng khả nuôi trồng việc mở rộng vùng nuôi, áp dụng công nghệ kĩ thuật nuôi tiến tiến để tăng số vụ thu hoạch loại dịch bệnh - Tăng công suất chế biến thông qua việc đẩy mạnh hoạt động nhà máy Minh Phú – Hậu Giang Tăng thị phần thị trường truyền thống thông qua việc thâm nhập sâu đa dạng hóa sản phẩm 15 1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty qua BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÁC QUÝ 2008,2010,2012 Tình hình hoạt động sản xuất Chỉ tiêu ĐVT 2009 2010 2011 2012 Sản lượng sản xuất Tấn 16.532,53 23.871,47 30.419,79 32.487,86 Sản lượng xuất Tấn 16.096,25 23.119,88 27.178,20 32.049,53 Kim ngạch xuất Triệu USD 158,67 247,64 334,39 369.40 Tổng doanh thu Tỷ đồng 3.093,51 5.107,81 7.038,52 7.936,50 Tổng lợi nhuận ròng Tỷ Đồng 242,86 314,68 283,70 15,88 Bảng 1.4: Tình hình sản lượng tiêu thụ thực phẩm chế biến từ năm 2009 đến 2012 (Nguồn : phận kinh doanh) Bi Biểu đồ 1.1: Doanh thu Công ty từ năm 2009 đến năm 2012.(đơn vị: tỷ đồng) (Nguồn : phận kinh doanh) Qua bảng 1.1 báo cáo tình hình tài ,nhìn chung tiêu Công ty có tăng qua năm, từ năm 2009 đến năm 2012 Trong tăng mạnh vào giai đoạn từ năm 2010 đến 2011 Qua biểu đồ 1.1 doanh thu cảu công ty từ năm 2009 đến năm 2012 , cho thấy doanh thu chiếm tỷ trọng lơn tăng mạnh Cụ thể: 16 - Năm 2010 so với 2009 Kim ngạch xuất tăng 156,07% Sản lượng sản xuất tăng 139.84% Tổng doanh thu tăng 165.11% - Năm 2012 so với năm 2011 Kim ngạch xuất tăng 110.47% Sản lượng sản xuất tăng 106.55% Tổng doanh thu tăng 112.76% Như chứng tỏ Công ty có phát triển qua năm,mang lại nguồn lợi nhuận lớn Không Khả toán hành khả toán ngắn hạn công ty tương đối tốt Công ty tăng cường bán hang vào thị trường có khả toán tốt nhanh( EU,MỸ,NHẬT BẢN ) nên khả toán qua năm nằm giới hạn an toàn Nền kinh tế đất nước thời kỳ khủng hoảng, doanh nghiệp trăn trở,xoay sở, tìm giải pháp để trụ vững vượt qua giai đoạn này,nhưng MINH PHÚ, nhờ áp dụng sách, giải pháp đắn xác, vững ban lãnh đạo vượt qua thời kỳ khó khăn khẳng định,đưa thương hiệu Minh Phú doanh nghiệp xuất thủy sản lớn nước ta Biểu đồ 1.2: top 10 doanh nghiệp xuất thủy hải sản tháng đầu năm 2012(triệu usd) 17 CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TÔM NOBASHI TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH PHÚ 2.1 Khách hàng mục tiêu Trong bối cảnh, Việt Nam định hướng phát triển theo kinh tế thị trường Chính phủ tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia giới, tạo móng vững cho kinh tế để thu hút đầu tư quốc gia có kinh tế phát triển Trong mua bán thương mại khách hàng giữ một vai trò khá quan trọng Sự tín nhiệm, trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp là hết sức cần thiết, nó ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả cạnh tranh của các doanh nghiệp Hình thức mua bán của công ty là bán trực tiếp với khách hàng, thông qua các hình thức xuất khẩu (đối với khách hàng nước ngoài) và mua bán (đối với khách hàng nước) Trong đó, công ty hướng đến việc mua bán nước chủ yếu là thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh chiếm 80%, còn lại xuất khẩu Minh Phú bắt đầu bán sản phẩm thị trường từ năm 2001, riêng sản phẩm “ Tôm NOBASHI” mặt hàng giá trị gia tăng khác từ năm 2006 đến Công ty đã hướng tới các tiêu chí để lựa chọn khách hàng mục tiêu: Địa lý, dân số học, hành vi 18 Bảng 2.1: Tóm tắt khách hàng mục tiêu thị trường Thành phố Hồ Chí Minh Các tiêu chí Dân số học Hành vi tiêu dùng Người tiêu dùng Tuổi Từ 25 tuổi đến 55 tuổi Giới tính Nữ Thu nhập Trung bình khoảng (triệu/tháng) trở lên Nghề nghiệp Nội trợ Nhân viên văn phòng Giáo viên … Mức độ sử dụng Sử dụng nhiều thường xuyên (sử dụng ngày) Lợi ích tìm kiếm sản phẩm Chất lượng tốt Tiết kiệm thời gian Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Tình trạng trung thành Cao Dân số học 19 Công ty có nhiều sản phẩm đa dạng, phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác Tuy nhiên đối với sản phẩm Tôm Nobashi thì đối tượng của công ty hướng tới là những người phụ nữ nội trợ, nhân viên văn phòng, giáo viên , là những người muốn tạo bữa ăn ngon cho gia đình hay những người bận rộn không có nhiều thời gian nhân viên văn phòng vẫn muốn nấu ăn cho gia đình.Do tôm Nobashi một thực phẩm được họ lựa chọn hàng đầu Một loại thực phẩm đã được sơ chế trước giúp các bà nội trước tiết kiệm được nhiều thời gian lúc vào bếp vẫn bảo đảm được độ tươi, ngon và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng Thu nhập cao hay thấp ảnh hưởng tới việc tiêu dùng khách hàng, công ty phân khúc khách hàng mục tiêu người có thu nhập trung bình từ (triệu đồng/tháng) trở lên Hành vi tiêu dùng Sản phẩm công ty Minh Phú sản phẩm thông dụng vả thiết yếu, sử dụng thường xuyên với số lượng lớn sản phẩm tiêu thụ hàng ngày Khi tìm đến sản phẩm công ty Chất lượng tốt yếu tố gây ý hành vi mua khách hàng Ngoài ra, yếu tố tiết kiệm thời gian lựa chọn hàng đầu dành cho nữ nhân viên văn phòng, giáo viên, bà nội trợ Do vậy, mức độ trung thành khách hàng sản phẩm công ty cao 2.2 Đối thủ cạnh tranh 2.2.1 Tình hình hoạt động công ty TNHH kinh doanh chế biến thủy hải sản xuất nhập Quốc Việt • Giới thiệu công ty TNHHKDCB thuỷ sản XNK QuốcViệt - 444 Lý Thường Kiệt, P 6, Tp Cà Mau,CàMau - Điện thoại: (0780) 3836454, 3557799 - Fax: (0780) 3832021 Quocviet@quocvietseafood.com.vn http://www.quocviet.vn - Ngành nghề kinh doanh - Thủy Hải Sản - Chế Biến Kinh Doanh - Thủy Hải Sản - Thức Ăn Thiết Bị Nuôi Trồng - Hồ sơ công ty: - Tên công ty:Quốc Việt - Công Ty TNHH Kinh Doanh Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Việt - Người đại diện:Ông Ngô Văn Nga - Giám Đốc • Phân tích chiến lược sản phẩm tôm NOBASHI công ty Quốc Việt thị trường Việt Nam 20 Sản phẩm tôm NOBASHI Quốc Việt mặc hàng tư liệu sản xuất,vì chiến lược sản phẩm họ chủ yếu tập trung vào chất lượng sản phẩm Họ Minh Phú ,thụ động chờ khách hàng đến xem hàng mẫu,rồi thực giao dịch,nhưng công ty Quốc Việt có thay đổi lớn chiến lược kinh doanh mở rộng thị trường nội địa khách hàng mục tiêu nhắm thẳng đến người tiêu dùng Với tôm NOBASHI, họ chế biến qua nhiều công đoạn lột vỏ, làm sạch, để phòng đông lạnh,màu sắc đẹp thu hút quan tâm khách hàng Để chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu tôm sú đầu vào, công ty áp dụng mô hình nuôi tôm an toàn theo GAP CoC Tôm Nobashi sản xuất từ giống tôm sú.Hiện doanh nghiệp có công ty Quốc Việt nuôi trồng giống tôm có chất lượng chọn lựa kỹ để sản xuất.Yêu cầu công ty đặt chất lượng,đưa chất lượng lên hàng đầu Đánh giá chất lượng tôm giống chọn tôm giống bệnh, khỏe chất lượng cao cho nuôi thương phẩm quan trọng, định lớn đến thành công vụ nuôi Các trại giống người mua có trách nhiệm việc đảm bảo chất lượng tôm giống tốt cho nghề nuôi Về mức độ đa dạng sản phẩm tôm NOBASHI: mức độ đa dạng sản phẩm cho tôm NOBASHI Quốc Việt thấp ,chủ yếu tôm NOBASHI SHIRMP đuôi đỏ NOBASHI SHIRMP bình thường Các định bao gói nhãn hiệu Quốc Việt: sản phẩm đóng gói đơn giản khay xốp với vật liệu bảo vệ môi trường Các thông tin in trực tiếp lên bao bì Quốc Việt tung sản phẩm với nhãn hiệu công ty, tên nhãn hiệu riêng biệt sử dụng cho mặt hàng tôm NOBASHI có đặc tính khác nhiều Bên cạnh đó, Quốc Việt trọng nhiều vào dịch vụ cho khách hàng,vd: khách hàng cung cấp dịch vụ giảm giá,công ty tự tổ chức lực lượng cung cấp dịch vụ  Nhận xét ảnh hưởng từ chiến lược công ty TNHH Kinh doanh Chế biến Thủy sản XNK Quốc Việt lên công ty Minh Phú • Ưu điểm - Công ty tổ chức phận Marketing nghiên cứu mẫu mã, tiêu chuẩn hàng thuỷ sản xuất bám sát vào thị hiếu, tập quán văn hoá nhiều thị trường nhập thuỷ sản công ty.Các sách giá, sách sản phẩm bao 21 bì, hướng dẫn sử dụng vệ sinh thực phẩm yêu cầu tiêu chí nghiêm ngặt hàng thuỷ sản công ty quan tâm - Công ty áp dụng sách giá linh hoạt cho thị trường xuất thị trượng nội địa, sách giá theo mùa,…tạo nên linh hoạt cho chiến lược marketing cho sản phẩm công ty - Chính sách phân phối sản phẩm, sách truyền thông cổ động công ty quan tâm trọng * Nhược điểm: - Chất lượng sản phẩm nâng lên đáng kể chủng loại sản phẩm chưa thật đa dạng - Chính sách giá công ty có bước cải tiến chưa thật linh hoạt - Tuy công ty có sách giá cho nhóm hàng riêng biệt khung giá đại trà, mang tính chung chung nguyên tắc áp dụng tính giá thành sản xuất tỉ lệ lợi nhuận sản phẩm • Đánh giá: Quốc Việt đối thủ trực tiếp Minh Phú dịch vụ chất lượng sản phẩm tôm Nobashi Mặc dù chiếm thị phần thấp Minh Phú trông nhiều năm qua Quốc Việt chứng tỏ vị trí thị trường Việt Nam nước Với chất lượng dịch vụ ngày Quốc Việt coi trọng đa dạng hóa, ngày thu hút “con mồi” ngon béo bở từ thị trường quốc tế 2.2.2 Tình hình hoạt động công ty STAPIMEX(company cổ phần thủy sản Sóc Trăng) - Giới thiệu công ty cổ phần thuỷ sản Stapimex - Văn phòng công ty tọa lạc 220 Quốc Lộ 1A, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại: (079) – 3822.164; Fax: (079) – 3821 Ngành nghề kinh doanh - Thủy Hải Sản - Chế Biến Kinh Doanh - Thủy Hải Sản - Thức Ăn Thiết Bị Nuôi Trồng Tên công ty: STAPIMEX-Công ty cổ phần thủy sản sóc trăng 22 Logo: Người đại diện: Tổng Giám Đốc: ông Trần Văn Phẩm  Phân tích chiến lược sản phẩm tôm NOBASHI công ty STAPIMEX Nobashi STAPIMEX không ngừng sâu vào nhận thức khách hàng nước mà tổ chức nước chất lượng cải thiện giá hợp lý Công ty STAPIMEX trọng đến chất lượng sản phẩm để nâng cao khả cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh Điều thể qua trình chọn nguồn tôm giống,công nghệ kỹ thuật STAPIMEX Các chương trình quản lý chất lượng áp dụng hai nhà máy vào sản xuất HACCP, ISO 9001:2000, BRC để đảm bảo chất lượng theo quy định khắc khe thị trường khách hàng Công ty trang bị thiết bị tiên tiến phát dư lượng kháng sinh mức thấp nguyên liệu đầu vào thành phẩm chế biến hàng Chiến lược sản phẩm STAPIMEX cho tôm NOBASHI thị động,công ty chờ khách hàng đến đáp ứng nhu cầu họ,còn có hạn chế công ty không cung ứng với đơn đặt hàng lớn Mức độ đa dạng sản phẩm tôm NOBASHI : STAPIMEX Quốc Việt đa dạng sản phẩm tôm NOBASHI Chủ yếu mặc hàng truyền thống, sáng tạo sản phẩm Các định bao gói nhãn hiệu: giống Quốc Việt, công ty STAPIMEX đóng gói sản phẩm đơn giản khay,và có lớp bọc bảo vệ bên Khi tung sản phẩm thị trường sử dụng nhãn hiệu công ty  Nhận xét ảnh hưởng từ chiến lược công ty STAPIMEX Minh Phú • Ưu điểm 23 - Công ty tổ chức phận Marketing nghiên cứu mẫu mã, tiêu chuẩn hàng thuỷ sản xuất bám sát vào thị hiếu, tập quán văn hoá nhiều thị trường nhập thuỷ sản công ty.Các sách giá, sách sản phẩm bao bì, hướng dẫn sử dụng vệ sinh thực phẩm yêu cầu tiêu chí nghiêm ngặtnvề hàng thuỷ sản công ty quan tâm - Công ty áp dụng sách giá linh hoạt cho thị trường xuất thị trượng nội địa, sách giá theo mùa,…tạo nên linh hoạt cho chiến lược marketing cho sản phẩm công ty - Chính sách phân phối sản phẩm, sách truyền thông cổ động công ty quan tâm trọng • Nhược điểm: - Chất lượng sản phẩm nâng lên đáng kể chủng loại sản phẩm chưa thật đa dạng - Chính sách giá công ty có bước cải tiến chưa thực linh hoạt • Đánh giá: - Các doanh nghiệp, tổ chức lớn chung khách hàng mục tiêu Minh Phú STAPIMEX Vì mà thương trường STAPIMEX nắm cho “vũ khí” để vượt lên Minh Phú - Đó linh hoạt sách áp dụng vào thời điểm thị trường thay đổi;chú trọng phát triển hệ thống MARKETING để đưa mẫu mã đẹp,đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ khách hang khó tính; nâng cao chất lượng sản phẩm thị trường 24 25
- Xem thêm -

Xem thêm: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TÔM NOBASHI CHO THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ., CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TÔM NOBASHI CHO THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ., CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TÔM NOBASHI CHO THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ., Tiếp xúc trực tiếp với trực tiếp nguồn thông tin,tổng hợp các thông tin xoay quanh đề tài. làm slide thuyết trình, Biểu đồ 1.2: top 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản 6 tháng đầu năm 2012(triệu usd)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay