Sức bền Vật liệu nâng cao Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng

58 171 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 23:25

Sức bền Vật liệu nâng cao Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG I H C PH M V N NG KHOA K THU T - CÔNG NGH ******* ThS NGUY N QU C B O BÀI GI NG S C B N V T LI U NÂNG CAO (Dùng cho sinh viên cao đ ng) Qu ng Ngãi, 5/2015 S c b n v t li u nơng cao S c b n v t li u nơng cao M CL C M c l c ………………… ……………………………… .…… ………… L i nói đ u ………………… …………… …………… .…… ………… Ch ng CHUY N V C A D M CH U U N 6.1 Khái ni m chung …………… .…… 6.2 Ph ng trình vi phân g n c a đ ng đàn h i ……………… … 6.3 Ph ng pháp tích phân không đ nh h n ……………… ……… …… 6.4 Ph ng pháp đ toán (ph ng pháp t i tr ng gi t o) …….… … 11 6.5 Bài toán siêu t nh c a ch u u n ………………… …… …… 16 Câu h i ôn t p………………………………………………………… ……… 18 Tr c nghi m ……… ………………………………………………… ……… 18 Ch ng THANH CH U L C PH C T P 7.1 Khái ni m …………….……………………… …… ……………… 20 7.2 Thanh ch u u n xiên ………….…………………… …… ……… 20 7.3 Thanh ch u u n kéo - nén ……… …………………… ……… 35 7.4 Thanh ch u kéo - nén l ch tâm … .…….…………… … ….…… 43 7.5 Thanh ch u u n xo n ……………… …… …….……….…… 49 7.6 Thanh ch u l c t ng quát .…………… …… …… ….……… 54 Câu h i ôn t p………………………………………………………… ……… 55 Tr c nghi m ……… ………………………………………………… ……… 55 TƠi li u tham kh o ầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầ 58 S c b n v t li u nơng cao L I NịI U S c b n v t li u m t môn khoa h c th c nghi m thu c kh i ki n th c k thu t c s đ c gi ng d y ngành k thu t tr ng đ i h c, cao đ ng M c đích c a môn h c cung c p nh ng ki n th c c n thi t v c h c v t r n bi n d ng nh m gi i quy t v n đ liên quan t thi t k đ n ch t o, h tr cho vi c nghiên c u môn h c chuyên ngành khác l nh v c c khí xây d ng Bài gi ng S c b n v t li u nâng cao đ c biên so n k ti p sau tài li u Bài gi ng S c b n v t li u dành cho sinh viên b c cao đ ng ngành C khí đào t o theo h c ch tín ch c a Tr ng i h c Ph m V n N i dung Bài gi ng S c b n v t li u nâng cao g m ch Ch ng Chuy n v c a d m ch u u n Ch ng Thanh ch u l c ph c t p Trong m i ch ng ng ng đ u có ph n Câu h i ôn t p Tr c nghi m giúp cho h c viên c ng c ki n th c h c i kứm v i Bài gi ng này, có biên so n tài li u Bài t p S c b n v t li u nâng cao Bài gi ng đ c biên so n nh m giúp sinh viên cao đ ng h c chí tín ch có thêm tài li u tham kh o, ch c ch n không tránh kh i nh ng sai sót, r t mong đ c s đóng góp c a b n đ c đ tài li u ngày đ c hoàn thi n h n Chúng xin chân thành c m n Qu ng Ngãi, tháng 5/2015 Ng Mobil: i biên so n 090 531 1727 Email: baoqng2006@gmail.com S c b n v t li u nơng cao Ch ng CHUY N V C A D M CH U U N A M C TIểU ph - Thi t l p ph ng trình vi phân g n c a đ ng đàn h i - Xác đ nh đ c chuy n v (đ võng, góc xoay) c a d m ch u u n b ng ng pháp: tích phân không đ nh h n đ toán (t i tr ng gi t o) B N I DUNG 6.1 KHÁI NI M 6.1.1 ng đƠn h i, đ võng, góc xoay Trong u n ph ng, d m ch u tác d ng c a ngo i l c m t ph ng quán tính trung tâm tr c c a d m b u n cong (H 6.1) d m sau b u n g i đ đ ng cong c a tr c ng đàn h i Bán kính cong  c a d m t i v trí c xác đ nh: = Mx EJ x (6.1)   Z y h i ng đàn P z y  y  dy dy dz dz b) a) Hình 6.1 Chuy n v c a ti t di n đ c đ c tr ng b i chuy n v th ng c a tr ng tâm chuy n v xoay c a m t ph ng ti t di n Chuy n v th ng có th phân làm thành ph n: chuy n v ngang u chuy n v đ ng v V i gi thi t bi n d ng bé, nên thành ph n chuy n v ngang u s vô bé b c hai so v i chuy n v đ ng v nên có th b qua Do chuy n v th ng đ c cho chuy n v đ ng v g i đ võng c a d m: y = y(z) = v(z) Chuy n v xoay c a ti t di n m t góc so v i v trí ban đ u g i góc xoay: S c b n v t li u nơng cao tan   dy  y' z dz Vì chuy n v bé (y
- Xem thêm -

Xem thêm: Sức bền Vật liệu nâng cao Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng, Sức bền Vật liệu nâng cao Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng, Sức bền Vật liệu nâng cao Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay