TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN 9

83 156 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 23:22

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHLê Anh TràI.Đọc và tìm hiểu chú thích 1. Xuất xứNăm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bác Hồ, có nhiều bài viết về Người. “Phong cách Hồ Chí Minh” là một phần trong bài viết Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị của tác giả Lê Anh Trà.2. Bố cục của văn bảnVăn bản có thể chia làm 2 phần: Từ đầu đến “rất hiện đại”: Hồ Chí Minh với sự tiếp thu văn hóa dân tộc nhân loại. Phần còn lại: Những nét đẹp trong lối sống Hồ Chí Minh.II. Đọc – hiểu văn bản1.Hồ Chí Minh với sự tiếp thu tinh hoa văn hóa Hoàn cảnh: Cuộc đời hoạt động cách mạng đầy truân chuyên.+ Gian khổ, khó khăn.+ Tiếp xúc văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới. Động lực thúc đẩy Hồ Chí Minh tìm hiểu sâu sắc về các dân tộc và văn hóa thế giới xuất phát từ khát vọng cứu nước. Đi nhiều nước, tiếp xúc với văn hóa nhiều vùng trên thế giới. Biết nhiều ngoại ngữ, làm nhiều nghề. Học tập miệt mài, sâu sắc đến mức uyên thâm.2. Vẻ đẹp trong lối sống giản dị mà thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh có một phóng cách sống vô cùng giản dị: Nơi ở, nơi làm việc đơn sơ: chiếc nhà sàn nhỏ vừa là nơi tiếp khách, vừa là nơi làm việc, đồng thời cũng là nơi ngủ. Trang phục giản dị: bộ quần áo bà ba, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp… Ăn uống đạm bạc: cá kho, rau luộc, cà muối, cháo hoa…Biểu hiện của đời sống thanh cao: Đây không phải là lối sống khắc khổ của những con người tự vui trong nghèo khó. Đây cũng không phải là cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời. Đây là cách sống có văn hóa, thể hiện 1 quan niệm thẩm mỹ: cái đẹp gắn liền với sự giản dị, tự nhiên.Viết về cách sống của Bác, tác giả liên tưởng đến các vị hiền triết ngày xưa: Nguyễn Trãi: Bậc thầy khai quốc công thần, ở ẩn. Nguyễn Bỉnh Khiêm: làm quan, ở ẩn.3. Những biện pháp nghệ thuật trong văn bản làm nổi bật vẻ đẹp trong cách sống của Hồ Chí Minh Kết hợp giữa kể và bình luận. Đan xen những lời kể là những lời bình luận rất tự nhiên: “Có thể nói ít vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như chủ tịch Hồ Chí Minh”… Chọn lọc những chi tiết tiêu biểu. Đan xen thơ của các vị hiền triết, cách sử dụng từ Hán Việt gợi cho người đọc thấy sự gần gũi giữa chủ tịch Hồ Chí Minh với các vị hiền triết của dân tộc. Sử dụng nghệ thuật đối lập: vĩ nhân mà hết sức giản dị, gần gũi, am hiểu mọi nền văn hóa nhân loại, hiệu đại mà hết sức dân tộc, hết sức Việt Nam,…III. Tổng kếtVề nghệ thuật: Kết hợp hài hòa giữa thuyết minh với lập luận. Chọn lọc chi tiết giữa thuyết minh với lập luận. PHONG CCH H CH MINH Lờ Anh Tr I.c v tỡm hiu chỳ thớch Xut x Nm 1990, nhõn dp k nim 100 nm ngy sinh Bỏc H, cú nhiu bi vit v Ngi Phong cỏch H Chớ Minh l mt phn bi vit Phong cỏch H Chớ Minh, cỏi v i gn vi cỏi gin d ca tỏc gi Lờ Anh Tr B cc ca bn Vn bn cú th chia lm phn: - T u n rt hin i: H Chớ Minh vi s tip thu húa dõn tc nhõn loi - Phn cũn li: Nhng nột p li sng H Chớ Minh II c hiu bn 1.H Chớ Minh vi s tip thu tinh hoa húa - Hon cnh: Cuc i hot ng cỏch mng y truõn chuyờn + Gian kh, khú khn + Tip xỳc húa nhiu nc, nhiu vựng trờn th gii - ng lc thỳc y H Chớ Minh tỡm hiu sõu sc v cỏc dõn tc v húa th gii xut phỏt t khỏt vng cu nc - i nhiu nc, tip xỳc vi húa nhiu vựng trờn th gii - Bit nhiu ngoi ng, lm nhiu ngh - Hc mit mi, sõu sc n mc uyờn thõm V p li sng gin d m cao ca Ch tch H Chớ Minh Ch tch H Chớ Minh cú mt phúng cỏch sng vụ cựng gin d: - Ni , ni lm vic n s: chic nh sn nh va l ni tip khỏch, va l ni lm vic, ng thi cng l ni ng - Trang phc gin d: b qun ỏo b ba, chic ỏo trn th, ụi dộp lp - n ung m bc: cỏ kho, rau luc, c mui, chỏo hoa Biu hin ca i sng cao: - õy khụng phi l li sng khc kh ca nhng ngi t vui nghốo khú - õy cng khụng phi l cỏch t thn thỏnh húa, t lm cho khỏc i, hn i - õy l cỏch sng cú húa, th hin quan nim thm m: cỏi p gn lin vi s gin d, t nhiờn Vit v cỏch sng ca Bỏc, tỏc gi liờn tng n cỏc v hin trit ngy xa: - Nguyn Trói: Bc thy khai quc cụng thn, n - Nguyn Bnh Khiờm: lm quan, n Nhng bin phỏp ngh thut bn lm ni bt v p cỏch sng ca H Chớ Minh - Kt hp gia k v bỡnh lun an xen nhng li k l nhng li bỡnh lun rt t nhiờn: Cú th núi ớt v lónh t no li am hiu nhiu v cỏc dõn tc v nhõn dõn th gii, húa th gii sõu sc nh ch tch H Chớ Minh - Chn lc nhng chi tit tiờu biu - an xen th ca cỏc v hin trit, cỏch s dng t Hỏn Vit gi cho ngi c thy s gn gi gia ch tch H Chớ Minh vi cỏc v hin trit ca dõn tc - S dng ngh thut i lp: v nhõn m ht sc gin d, gn gi, am hiu mi nn húa nhõn loi, hiu i m ht sc dõn tc, ht sc Vit Nam, III Tng kt V ngh thut: - Kt hp hi hũa gia thuyt minh vi lp lun - Chn lc chi tit gia thuyt minh vi lp lun - Ngụn t s dng chun mc V ni dung: - V p phm cht H Chớ Minh l s kt hp hi hũa gia truyn thng húa dõn tc vi tinh hoa húa nhõn loi - Kt hp gia v i v bỡnh d - Kt hp gia truyn thng v hin i Ngày soạn: Ngày dạy: U TRANH CHO MT TH GII HềA BèNH (GA-BRI-EN Gỏc-xi-a Mỏc-kột) I c v tỡm hiu chung v bn Tỏc gi - tỏc phm - Ga-bri-en Gỏc-xi-a Mỏc-kột l nh Cụ-lụm-bi-a - Sinh nm 1928 - Vit tiu thuyt vi khuynh hng hin thc - Nhn gii Nụben v hc nm 1982 H thng lun , lun im ca bn * Lun : u tranh cho mt th gii hũa bỡnh * Lun im: - Lun im 1: Chin tranh ht nhõn l mt him khng khip ang e da ton th loi ngi v mi s sng trờn trỏi t - Lun im 2: u tranh loi b nguy c y cho mt th gii hũa bỡnh l nhim v cp bỏch ca ton th nhõn loi H thng lun c - Kho v khớ ht nhõn ang c tng tr, cú kh nng hy dit c trỏi t v cỏc hnh tinh khỏc h mt tri - Cuc chy ua v trang lm mt i kh nng ci thin i sng cho hng t ngi - Chin tranh ht nhõn khụng ch i ngc li vi lý trớ ca loi ngi m cũn i ngc li vi lý trớ ca t nhiờn, phn li s tin húa - Vỡ vy tt c chỳng ta phi cú nhim v ngn chn cuc chin tranh ht nhõn, u tranh cho mt th gii hũa bỡnh II c - hiu bn Nguy c chin tranh ht nhõn - Xỏc nh c th thi gian: Hụm ngy 8-8-1986 - a nhng tớnh toỏn lý thuyt chng minh: ngi ang i mt vi nguy c chin tranh ht nhõn Dn chng: + Núi nụm na ra, iu ú cú ngha l tt c mi ngi, khụng tr tr con, ang ngi trờn mt thựng bn tn thuc n - tt c ch ú n tung s lm bin ht thy, khụng phi l mt ln m l mi hai ln, mi du vt ca s sng trờn trỏi t + Kho v khớ y cú th tiờu dit tt c cỏc hnh tinh xoay quanh mt tri, cng thờm bn hnh tinh na v phỏ hy th thng bng ca h mt tri Tỏc ng ca cuc ua chin tranh ht nhõn i vi i sng xó hi: -Cuc chy ua v trang, chun b cho chin tranh ht nhõn ó lm mt i kh nng ngi c sng tt p hn Dn chng: + S i lp gia ngun kinh phớ quỏ ln (n mc khụng th thc hin ni) v ngun kinh phớ thc t ó c cp cho cụng ngh chin tranh + So sỏnh c th qua nhng s thng kờ n tng(Vớ d: giỏ ca 10 chic tu sõn bay thc hin chng trỡnh phũng bnh 14 nm, bo v hn t ngi bnh st rột, cu hn triu tr em Chõu Phi, ch hai chic tu ngm mang v khớ ht nhõn cng tin xúa nn mự ch trờn ton th gii) -Chin tranh ht nhõn chng nhng i ngc li ý ca ngi m cũn phn li s tin húa ca t nhiờn Dn chng: Tỏc gi a nhng chng c t khoa hc a cht v c sinh hc v ngun gc v s tin húa ca s sng trờn trỏi t Ch s i lp ln gia quỏ trỡnh phỏt trin hng triu nm ca s sng trờn trỏi t v mt khong thi gian ngn ngi v khớ ht nhõn tiờu hy ton b s sng Tỏc gi ó a nhng lp lun c th, giu sc thuyt phc, ly bng chng t nhiu lnh vc: khoa hc, xó hi, y t, tip t thc phm, giỏo dc l nhng lnh vc thit yu cuc sng ngi chng minh Nhim v u tranh ngn chn chin tranh ht nhõn cho mt th gii hũa bỡnh - Khng nh vai trũ ca cng ng vic u tranh ngn chn chin tranh ht nhõn - a li ngh thc t: m nh bng lu tr trớ nh cú th tn ti c sau (gi thit) chin tranh ht nhõn n III Tng kt V ngh thut H thng lun im, lun c ngn gn, rnh mch, dn chng xỏc thc, giu sc thuyt phc, gõy c n tng mnh i vi ngi c V ni dung - Nguy c chin tranh ht nhõn v s hy dit ca nú - Kờu gi mi ngi: hóy ngn chn nguy c ú, bo v ngi, bo v s sng - Ngày soạn: Ngày dạy: TUYấN B TH GII V S SNG CềN, QUYN C BO V V PHT TRIN CA TR EM I c, tỡm hiu chung v bn c Tỡm hiu chỳ thớch B cc Vn bn c chia lm phn: - S thỏch thc: Nờu lờn nhng thc t, nhng s v cuc sng kh cc, v tỡnh trng b ri vo him ca tr em trờn th gii - C hi: Khng nh nhng iu kin thun li c bn cng ng quc t cú th y mnh vic chm súc, bo v tr em - Nhim v: Xỏc nh nhng nhim v c th m tng quc gia v c cng ng quc t cn lm vỡ s sng cũn, s phỏt trin ca tr em II Tỡm hiu bn 1.S thỏch thc - Ch cuc sng cc kh nhiu mt ca tr em trờn th gii hin + Tr thnh nn nhõn chin tranh, bo lc, s phõn bit chng tc, s xõm lc, chim úng v thụn tớnh ca nc ngoi Mt s vớ d: tr em cỏc nc nghốo Chõu , chõu Phi b cht úi; nn nhõn cht c mu da cam, nn nhõn ca chin tranh bo lc; tr em da en phi i lớnh, b ỏnh p; tr em l nn nhõn ca cỏc cuc khng b Nga, Mi ngy cú ti 40.000 tr em cht suy dinh dng v bnh tt + Chu ng nhng thm nghốo, khng hong kinh t; tỡnh trng vụ gia c, nn nhõn ca dch bnh, mự ch, mụi trng ụ nhim - õy l thỏch thc ln vi ton th gii C hi iu kin thun li c bn th gii y mnh vic chm súc bo v tr em: + Hin kinh t, khoa hc k thut phỏt trin, tớnh cng ng hp tỏc quc t c cng c m rng, chỳng ta cú phng tin v kin thc lm thay i cuc sng kh cc ca tr em + S liờn kt ca cỏc quc gia cng nh ý thc cao ca cng ng quc t cú Cụng c v quyn ca tr em to mt c hi mi + S hp tỏc v on kt quc t ngy cng hiu qu trờn nhiu lnh vc, phong tro gii tr quõn b c y mnh, tng cng phỳc li xó hi 3.Nhim v - Tng cng sc khe v ch dinh dng ca tr em l nhim v hng u - c bit quan tõm n tr em b tn tt cú hon cnh khú khn - Tng cng vai trũ ca ph n, m bo quyn bỡnh ng nam n vỡ li ớch ca tr em - Gia tỡnh trng, c h v nhim v cú mi quan h cht ch Bn tuyờn b ó xỏc nh nhng nhim v cõp thit ca cng ng quc t v tng quc gia: t tng cng sc khe v cao ch dinh dng n phỏt trin giỏo dc tr em, t cỏc i tng quan tõm hng u n cng c gia ỡnh, xõy dng mụi trng xó hi; t bo m quan h bỡnh ng nam n n khuyn khớch tr em tham gia vo sinh hot húa xó hi + Quan tõm vic giỏo dc phỏt trin tr em, ph cp bc giỏo dc c s + Nhn mnh trỏch nhim k hoch húa gia ỡnh + Gia ỡnh l cng ng, l nn múng v mụi trng t nhiờn tr em ln khụn v phỏt trin + Khuyn khớch tr em tham gia vo sinh hot húa xó hi III Tng kt - Bo v quyn li, chm lo n phỏt trin ca tr em l mt nhng cp bỏch cú ý ngha ton cu hin - B cc mch lc, hp lý; cỏc ý bn tuyờn ngụn cú mi quan h cht ch vi Ngày soạn: Ngày dạy: CHUYN NGI CON GI NAM XNG (Trớch Truyn k mn lc) Nguyn D c - tỡm hiu chỳ thớch a) Tỏc gi: Nguyn D(?-?) - L ca Nguyn Tng Phiờn (Tin s nm Hng c th 27, i vua Lờ Thỏnh Tụng 1496) Theo cỏc ti liu li, ụng cũn l hc trũ ca Nguyn Bnh Khiờm - Quờ: Huyn Trng Tõn, l huyn Thanh Min - tnh Hi Dng b) Tỏc phm * Truyn k mn lc: Tp sỏch gm 20 truyn, ghi li nhng truyn l lựng k quỏi Truyn k: l nhng truyn thn k vi cỏc yu t tiờn pht, ma qu c lu truyn rng rói dõn gian Mn lc: Ghi chộp tn mn Truyn k cũn l mt th loi vit bng ch Hỏn (vn xuụi t s) hỡnh thnh sm Trung Quc, c cỏc nh Vit Nam tip nhn da trờn nhng chuyn cú thc v nhng ngi tht, mang m giỏ tr nhõn bn, th hin c m khỏt vng ca nhõn dõn v mt xó hi tt p -Chuyn ngi gỏi Nam Xng k v cuc i v ni oan khut ca ngi ph n V Nng, l mt s 11 truyn vit v ph n - Truyn cú ngun gc t truyn c dõn gian V chng Trng ti huyn Nam Xng (Lý Nhõn - H Nam ngy nay) c) Chỳ thớch (SGK) Túm tt truyn - V Nng l ngi gỏi thu m nt na, ly Trng Sinh (ngi ớt hc, tớnh hay a nghi) - Trng Sinh phi i lớnh chng gic Chiờm V Nng sinh con, chm súc m chng chu ỏo M chng m ri mt - Trng Sinh tr v, nghe cõu núi ca v nghi ng v V Nng b oan nhng khụng th minh oan, ó t t bn Hong Giang, c Linh Phi cu giỳp - di thu cung, V Nng gp Phan Lang (ngi cựng lng) Phan Lang c Linh Phi giỳp tr v trn gian - gp Trng Sinh, V Nng c gii oan - nhng nng khụng th tr v trn gian i ý õy l cõu chuyn v s phn oan nghit ca mt ngi ph n cú nhan sc, c hnh di ch ph quyn phong kin, ch vỡ mt li núi ngõy th ca tr m b nghi ng, b y n bc ng cựng phi t kt liu cuc i ca mỡnh chng t tm lũng sch Tỏc phm th hin c m ngn i ca nhõn dõn: ngi tt bao gi cng c n tr xng ỏng, dự ch l mt th gii huyn II c - hiu bn Nhõn vt V Nng * Tỡnh 1: V Nng ly chng Trc bn tớnh hay ghen ca chng, V Nng ó gi gỡn khuụn phộp, khụng tng lỳc no v chng phi tht ho * Tỡnh 2: Xa chng Khi xa chng, V Nng l ngi v chung thu, yờu chng tha thit, mt ngi m hin, dõu tho Hai tỡnh u cho thy V Nng l ngi ph n m ang, thng yờu chng ht mc *Tỡnh 3: B chng nghi oan - Trng Sinh thm m m cựng a nh (n) - Li núi ca a con: ễ hay! Th ụng cng l cho tụi ? ễng li bit núi, ch khụng nh cha tụi trc ch nớn thin thớt Trc õy, thng cú mt ngi n ụng, ờm no cng n Trng Sinh nghi ng lũng chung thu ca v chng - Cõu núi phn ỏnh ỳng ý ngh ngõy th ca tr em: nớn thin thớt, i cng i, ngi cng ngi (ỳng nh s thc, ging nh mt cõu giu i li gii Ngi cha nghi ng, ngi c cng khụng oỏn c) - Ti k chuyn (khộo tht nỳt m nỳt) khin cõu chuyn t ngt, cng thng, mõu thun xut hin - La um lờn, giu khụng k li núi Mng nhic, ui ỏnh v i Hu qu l V Nng t - Trng Sinh giu khụng k li núi: khộo lộo k chuyn, cỏch tht nỳt cõu chuyn lm phỏt trin mõu thun - Ngay li núi ca n ó cú ý m gii quyt mõu thun: Ngi gỡ m l vy, ch nớn thin thớt - Phõn trn chng hiu rừ ni oan ca mỡnh Nhng li núi th hin s au n tht vng khụng hiu vỡ b i x bt cụng V Nng khụng cú quyn t bo v Hnh phỳc gia ỡnh tan v Tht vng tt cựng, V Nng t ú l hnh ng quyt lit cui cựng - Li than thng thit, th hin s bt cụng i vi ngi ph n c hnh *Tỡnh 4: Khi di thu cung ú l mt th gii p t y phc, ngi n quang cnh lõu i Nhng p nht l mi quan h nhõn ngha - Cuc sng di thu cung p, cú tỡnh ngi Tỏc gi miờu t cuc sng di thu cung i lp vi cuc sng bc bo ni trn th nhm mc ớch t cỏo hin thc - V Nng gp Phan Lang, yu t ly k hoang ng - Nh quờ hng, khụng mun mang ting xu Th hin c m khỏt vng mt xó hi cụng bng tt p hn, phự hp vi tõm lý ngi c, tng giỏ tr t cỏo - Th hin thỏi dt khoỏt t b cuc sng y oan c iu ú cho thy cỏi nhỡn nhõn o ca tỏc gi - V Nng c chng lp n gii oan - cũn tỡnh ngha vi chng, nng cm kớch, a t tỡnh chng nhng khụng th tr v nhõn gian c na V Nng mun tr n ngha cho Linh Phi, mun tr v vi chng m khụng c Nhõn vt Trng Sinh - Con nh giu, ớt hc, cú tớnh hay a nghi - Cuc hụn nhõn vi V Nng l cuc hụn nhõn khụng bỡnh ng - Tõm trng Trng Sinh nng n, bun au vỡ m mt Li núi ca n - Li núi ca n kớch ng tớnh ghen tuụng, a nghi ca chng - X s h , c oỏn, v phu thụ bo, y v n cỏi chờt oan nghit - Mng nhic v thm t, khụng nghe li phõn trn - Khụng tin c nhng nhõn chng bờnh vc cho nng III Tng kt V ngh thut - Kt cu c ỏo, sỏng to - Nhõn vt: din bin tõm lý nhõn vt c khc ho rừ nột - Xõy dng tỡnh truyn c sc kt hp t s + tr tỡnh + kch - Yu t truyn k: K o, hoang ng - Ngh thut vit truyn iờu luyn V ni dung Qua cõu chuyn v cuc i v cỏi cht thng tõm ca V Nng, Chuyn ngi gỏi Nam Xng th hin nim cm thng i vi s phn oan nghit cua ngi ca ngi ph n Vit Nam di ch phong kin, ng thi khng nh v p truyn thng ca h Ngày soạn: Ngày dạy: CHUYN C TRONG PH CHA TRNH (Trớch: V trung tu bỳt) Phm ỡnh H I c, tỡm hiu chung v bn Tỏc gi - Phm ỡnh H(1768-1839) - Quờ: Hi Dng - Sinh mt gia ỡnh khoa bng - ễng sng vo thi ch phong kin khng hong trm trng nờn cú thi gian mun n c, sỏng tỏc chng, kho cu v nhiu lnh vc - Th ca ụng ch yu l ký thỏc tõm s bt c ca mt nho s sinh khụng gp thi * Mt s tỏc phm chớnh: Kho cu: - Bang giao in l - Lờ triu hi in - An Nam - ễ Chõu lc Sỏng tỏc chng: - ụng Dó hc ngụn thi - Tựng, cỳc, trỳc, mai, t hu - V trung tu bỳt - Tang thng ngu lc (ng tỏc gi vi Nguyn n) Tỏc phm - V trung tu bỳt l mt tỏc phm xuụi xut sc ghi li mt cỏch sinh ng v hp dn hin thc en ti ca lch s nc ta thi ú Cung cp nhng kin thc v hoỏ truyn thng (núi ch, cỏch ung chố, ch khoa c, cuc bỡnh nh Giỏm, ), v phong tc (l i m, hụn l, t tc, l t giỏo, phong tc,) v a lý (nhng danh lam thng cnh), v xó hi, lch s, Chỳ thớch (SGK) i ý on trớch ghi li cnh sng xa hoa vụ ca chỳa Trnh v bn quan li hu cn ph chỳa - Th tu bỳt: + Ghi chộp s vic ngi theo cm hng ch quan, khụng gũ bú theo h thng kt cu nhng tuõn theo mt t tng cm xỳc ch o + Bc l cm xỳc, suy ngh, nhn thc ỏnh giỏ ca tỏc gi v ngi v cuc sng II c - hiu bn Cuc sng ca chỳa Trnh v bn quan li - Xõy dng nhiu cung in, n i lóng phớ, hao tin tn ca - Thớch i chi, ngm cnh p - Nhng cuc chi by trũ gii trớ ht sc l lng tn kộm - Vic xõy dng n i liờn tc - Mi thỏng vi ba ln Vng cung Thu Liờn - Vic tỡm thỳ vui ca chỳa Trnh thc cht l cp ot nhng ca quý thiờn h tụ im cho cuc sng xa hoa Bng cỏch a nhng s vic c th, phng phỏp so sỏnh lit kờ - miờu t t m sinh ng, tỏc gi ó khc ho mt cỏch n tng rừ nột cuc sng n chi xa hoa vụ ca vua chỳa quan li thi vua Lờ, chỳa Trnh - Cõy a to, cnh lỏ nh cõy c th, phi mt c binh hng trm ngi mi khiờng ni - Hỡnh nỳi non b trụng nh b u non - Cnh thỡ xa hoa lng ly nhng nhng õm li gi cm giỏc ghờ rn, tang túc au thng, bỏo trc im g: s suy vong tt yu ca mt triu i phong kin - Th hin thỏi phờ phỏn, khụng ng tỡnh vi ch phong kin thi Trnh - Lờ Th on ca bn quan hu cn c chỳa sng ỏi, chỳng ngang nhiờn th honh hnh, va n cp va la lng ú l hnh vi ngang ngc, tham lam, tn bo, vụ lý bt cụng - Cỏc nh giu b vu cho l giu vt cung phng - Hũn ỏ hoc cõy ci gỡ to ln quỏ thỡ thm phi phỏ nh, hu tng khiờng - Dõn chỳng b e do, cp búc, o ộp s hói - Thng phi b ca kờu van cht, cú pha p b nỳi non b - hoc phỏ b cõy cnh trỏnh tai v Tng tớnh thuyt phc, kớn ỏo bc l thỏi lờn ỏn phờ phỏn ch phong kin - Bng cỏch xõy dng hỡnh nh i lp, dựng phng phỏp so sỏnh lit kờ nhng s vic cú tớnh c th chõn thc, tỏc gi ó phi by, t cỏo nhng hnh vi th on ca bn quan li hu cn III Tng kt V ngh thut Thnh cụng vi th loi tu bỳt: - Phn ỏnh ngi v s vic c th, chõn thc, sinh ng bng cỏc phng phỏp: lit kờ, miờu t, so sỏnh - Xõy dng c nhng hỡnh nh i lp V ni dung Phn ỏnh cuc sng xa hoa vụ cựng vi bn cht tham lam, tn bo, vụ lý bt cụng ca bn vua chỳa, quan li phong kin Ngày soạn: Ngày dạy: HONG Lấ NHT THNG CH (Hi th 14, trớch) Ngụ Gia Vn Phỏi I c, tỡm hiu chung v bn Tỏc gi Ngụ gia phỏi l mt nhúm cỏc tỏc gi dũng h Ngụ Thỡ lng T Thanh Oai (H Tõy) - mt dũng h ln tui vúi truyn thng nghiờn cu sỏng tỏc chng nc ta * Ngụ Thỡ Chớ (1753-1788) - Con ca Ngụ Thỡ S, em rut ca Ngụ Thỡ Nhm, tng lm ti chc Thiờn Th bỡnh chng tnh s, thay anh l Ngụ Thỡ Nhm chm súc gia ỡnh khụng thớch lm quan - Vn chng ca ụng sỏng, gin d, t nhiờn mch lc - Vit hi u ca Hong Lờ nht thng cui nm 1786 * Ngụ Thỡ Du (1772-1840) - Chỏu gi Ngụ Thỡ S l bỏc rut - Hc rt gii, nhng khụng d khoa thi no Nm 1812 vua Gia Long xung chiu cu hin ti, ụng c b lm c hc Hi Dng, ớt lõu lui v quờ lm rung, sỏng tỏc chng - L ngi vit tip hi cui ca Hong Lờ nht thng (trong ú cú hi 14) - Tỏc phm cú tớnh cht ch ghi chộp s kin lch s xó hi cú thc, nhõn vt thc, a im thc - L cun tiu thuyt lch s - vit bng ch Hỏn theo li chng hi - Gm 17 hi Chỳ thớch (SGK) Tỏc phm - Tỏc phm l bc tranh hin thc rng ln v xó hi phong kin Vit Nam khong 30 nm cui th k XVII v my nm u th k XIX, ú hin lờn cuc sng thi nỏt ca bn vua quan triu Lờ - Trnh - Chiờu Thng lo cho cỏi ngai vng mc rng ca mỡnh, cu vin nh Thanh kộo quõn vo chim Thng Long - Ngi anh hựng dõn tc Nguyn Hu i phỏ quõn Thanh, lp nờn triu i Tõy Sn ri mt Tõy Sn b dit, Vng triu Nguyn bt u (1802) 4.B cc Hi 14 cú th chia lm ba phn: - Phn mt (t u n hụm y nhm vo ngy 25 thỏng Chp nm Mu Thõn (1788)): c tin quan Thanh ó chim Thng Long, Bc Bỡnh Vng lờn ngụi hong v cm quõn dp gic - Phn hai (t Vua Quang Trung t mỡnh c sut i binh n ri kộo vo thnh): Cuc hnh quõn thn tc v chin thng ly lng ca vua Quang Trung - Phn ba (cũn li): Hỡnh nh tht bi thm hi ca bn xõm lng v l vua quan bỏn nc II c - hiu bn Hỡnh tng ngi anh hựng Nguyn Hu - Tip c tin bỏo, Bc Bỡnh Vng gin lm - Hp cỏc tng s - nh thõn chinh cm quõn i ngay; lờn ngụi vua chớnh danh v (dp gic xõm lc tr k phn quc) Ngy 25-12: Lm l xong, t c sut i binh c thu ln b, n Ngh An ngy 29-12 - Gp ngi cng s (ngi c nhõn k thi Hng) La Sn - M thờm quõn (3 xut inh ly mt ngi), c hn mt quõn tinh nhu a) Nguyn Hu l ngi bỡnh tnh, hnh ng nhanh, kp thi, mnh m, quyt oỏn trc nhng bin c ln b) Trớ tu sỏng sut, nhy bộn mu lc - Khng nh ch quyn dõn tc - Nờu bt chớnh ngha ca ta - phi ngha ca ch v dó tõm xõm lc ca chỳng - truyn thng chng ngoi xõm ca dõn tc ta - Kờu gi ng tõm hip lc, k lut nghiờm, thng nht ý lp cụng ln Li d lớnh nh mt li hch ngn gn cú sc thuyt phc cao (cú tỡnh, cú lý) - Kớch thớch lũng yờu nc, truyn thng qut cng ca dõn tc, thu phc quõn lớnh khin h mt lũng ng tõm hip lc, khụng dỏm n hai lũng c) Nguyn Hu l ngi luụn sỏng sut, mu lc vic nhn nh tỡnh hỡnh, thu phc quõn s - Theo binh phỏp Quõn thua chộm tng - Hiu tng s, hiu tng tn nng lc ca b tụi, khen chờ ỳng ngi, ỳng vic - Sỏng sut mu lc vic xột oỏn dựng ngi - T th oai phong lm lit - Chin lc: Thn tc bt ng, xut quõn ỏnh nhanh thng nhanh (hn 100 cõy s i ngy) - Ti quõn s: nm bt tỡnh hỡnh ch v ta, xut qu nhp thn - Tm nhỡn xa trụng rng - nim tin tuyt i chin thng, oỏn trc ngy thng li d) L bc k ti vic dựng binh: mt, thn tc, bt ng Trn H Hi: võy kớn lng, bc loa truyn gi, quõn lớnh bn phớa d ran, quõn ch rng ri s hói, u xin hng, khụng cn phi ỏnh Trn Ngc Hi, cho quõn lớnh ly vỏn ghộp ph rm dp nc lm mc che, giỏp lỏ c thỡ qung vỏn xung t, ny cm dao chộm ba khin k thự phi khip vớa, chng my chc thu c thnh Bng cỏch khc ho trc tip hay giỏn tip, vi bin phỏp t thc, hỡnh tng ngi anh hựng dõn tc hin lờn p ti gii, nhõn c - Khi miờu t trn ỏnh ca Nguyn Hu, vi lp trng dõn tc v lũng yờu nc, tỏc gi vit vi s phn chn, nhng trang vit chan thc cú mu sc s thi Hỡnh nh bn xõm lc v l tay sai bỏn nc a) S thm bi ca quõn tng nh Thanh: - Khụng phũng, khụng c tin cp bỏo - Ngy mng 4, quõn gic c tin Quang Trung ó vo n Thng Long: + Tụn S Ngh s mt mt, nga khụng kp úng yờn, ngi khụng kp mc ỏo giỏp, nhm hng bc m chy + Quõn s hong hn, tranh qua cu, xụ xung sụng, sụng Nh H b tc nghn b) S phn thm hi ca bn vua tụi phn nc, hi dõn: - Vua Chiờu Thng vi cựng bn thõn tớn a thỏi hu ngoi, chy bỏn sng bỏn cht, cp c thuyn ca dõn qua sụng, luụn my ngy khụng n - ui kp Tụn S Ngh, vua tụi nhỡn than th, oỏn gin chy nc mt n mc Tụn S Ngh cng ly lm xu h III Tng kt 1.V ni dung Vi cm quan lch s v lũng t ho dõn tc, cỏc tỏc gi ó tỏi hin mt cỏch chõn thc, sinh ng hỡnh nh Nguyn Hu v hỡnh nh thm bi ca quõn xõm lc cựng bn vua quan bỏn nc V ngh thut - Khc ho mt cỏch rừ nột hỡnh tng ngi anh hựng Nguyn Hu giu cht s thi - K s kin lch s rnh mch chõn thc, khỏch quan, kt hp vi miờu t s dng hỡnh nh so sỏnh c lp Ngày soạn: Ngày dạy: TRUYN KIU CA NGUYN DU I Gii thiu tỏc gi Nguyn Du: (1765-1820) - Tờn ch: T Nh - Tờn hiu: Thanh Hiờn - Quờ: Tiờn in, Nghi Xuõn, H Tnh Gia ỡnh - Cha l Nguyn Nghim, tin s, tng gi chc T tng, cú ting l gii chng - M l Trn Th Tn, mt ngi p ni ting Kinh Bc (Bc Ninh- t quan h) - Cỏc anh u hc gii, t, lm quan to, ú cú Nguyn Khn (cựng cha khỏc m) lm quan thng th di triu Lờ Trnh, gii th phỳ Gia ỡnh: i quý tc, nhiu i lm quan, cú truyn thng chng hoc chựng chỡnh v p ca cuc sng ờm m bỡnh lng ca ngi thõn yờu thỡ cú phi n lỳc sp gió bit cuc i ta mi thm thớa v cm nhn c II c hiu bn Phõn tớch nhng cm xỳc v suy ngh ca nhõn vt Nh - Khung cnh thiờn nhiờn cú chiu sõu rng, t nhng bụng bng lng phớa ngoi ca s n sụng Hng mu nht lỳc ó vo thu, vũm tri bói bi bờn sụng Nh cm nhn cnh vt bng cm xỳc tinh t - khụng gian v nhng cnh sc y quen thuc gn gi nhng li rt mi m vi Nh Ln u tiờn anh cm nhn tt c v p v s giu cú ca nú Cm nhn ca Nh v ngi thõn: Trong hon cnh bnh tt lõu di, mi s chm súc u nh vo v Bui sỏng hụm ú, bng trc giỏc, Nh ó hiu thi gian ca i mỡnh chng cũn bao lõu na Nh cm nhn ln u tiờn v s vt v, tn to, chu thng chu khú v s õu ym yờu thng ca v anh - Cm nhn v ngi v: + Nhng ngún tay gy guc, õu ym vut ve bờn vai chng + Liờn ang mc tm ỏo vỏ Sut i anh lm em kh tõm M em c nớn thinh cú h õu on din t s thu hiu v bit n sõu sc ca Nh vi v: Cng nh cnh bói bi ang nm phi mỡnh bờn tõm hn Liờn gi nguyờn nhng nột tn to v chu ng hi sinh t bao i xa v cng chớnh nh vo iu ú m sau nhiu thỏng bụn tu tỡm kim , Nh ó thy c ni nng ta l gia ỡnh nhng ngy ny -Cỏch miờu t tõm lớ nhõn vt tinh t, th hin s hiu bit sõu sc v tõm hn ngi, v cỏch vit rt ti hoa ca Nguyn Minh Chõu - Ngi cha khao khỏt c khỏm phỏ v p cuc sng ca bói bi bờn sụng mt v p vụ cựng ti mi thõn thuc nhng vi hon cnh ca anh lỳc ny t chõn n c l iu khụng th - khỏt khao y xõm chim tõm hn anh mónh lit nhng vỡ khụng th thc hin nờn khú din t thnh li cho a trai cũn ớt tui cha cú nhng tri nghim nh anh hiu ni - Khi nhn v p ca bói bi bờn sụng vo bui sỏng u thu- cng l lỳc Nh nhn mỡnh sp phi t gió cừi i.Mun t chõn lờn bói bi bờn sụng: - Nhng giỏ tr bỡnh thng b ngi ta lóng quờn b qua lỳc tui tr - nhng ham mun xa vi ang lụi cun ngi tỡm n S nhn thc ny ch n vi ngi ta cỏi thỏi ó tng tri Vi Nh ú l lỳc cui i, bi th ú l s thc tnh xen ln nim õn hn v ni xút xa - Khụng th thc hin c cỏi mỡnh khỏt khao Nh phi nh n ngi trai- nhng vỡ khụng th gii thớch cho nú hiu nờn trờn ng i cu ó sa vo trũ chi hp dn nú gp bờn ng (Bi a khụng hiu c c mun ca ngi cha ri l chuyn ũ sang ngang nht ngy, nú nhn li mt cỏch cng) * Cõu chuyn ca Nh v cu trai s chiờm nghim ca anh v quy lut ca i ngi: Con ngi trờn i tht khú trỏnh c nhng cỏi vũng vốo hoc chựng chỡnh - Khi thy ũ ngang va chm mi vo b t bờn ny Nh ó thu ht tõm lc dn vo c ch cú v kỡ quc anh ang c í nh khn thit hiu mt ngi no ú hnh ng ny cú th hiu anh ang nụn núng thỳc gic cu trai anh mau ko l ũ Hỡnh nh ny cũn gi ý ngha khỏi quỏt hn: + Mun thc tnh mi ngi v cỏi vũng vốo chựng chỡnh m chỳng ta ang sa vo trờn ng i dt nú hng ti nhng giỏ tr ớch thc rt gin d gn gi v bn vng Nhõn vt Nh truyn l nhõn vt t tng mt loi nhõn vt ni lờn sỏng tỏc ca Nguyn Minh Chõu giai on sau 1975 nh ó gi gm qua nhõn vt nhiu iu quan sỏt suy ngm trit lớ v cuc i ngi nhng nhõn vt khụng l cỏi loa phỏt ngụn cho tỏc gi - nhng chiờm nghim trit lớ ó c chuyn hoỏ vo i sng ni tõm ca nhõn vt vi din bin ca tõm trng di s tỏc ng ca hon cnh c miờu t tinh t, hp lớ Tỡm hiu mt c im ni bt ngh thut ca truyn: sỏng to nhng hỡnh nh cú ý ngha biu tng Hỡnh nh biu tng thng cú hai lp ngha: ngha thc v ngha biu tng qua hỡnh nh Mt s hỡnh nh mang ngha biu tng: - Hỡnh nh bói bi ven sụng v ton b khung cnh: V p ca i sng va bỡnh d va thõn thuc hỡnh nh ca quờ hng x s ca mi ngi - Hỡnh nh b sụng bờn ny b st l: ting nhng tng t l bờn ny sụng p vo gic ng ca Nh lỳc gn sỏng Bụng hoa bng lng cui thu sc tớm m hn: s sng ca nhõn vt Nh ó vo nhng ngy cui tun - Ngi trai s vo trũ chi ỏm c th gi nhng iu m Nh cho l vũng vốo, chựng chỡnh khụng trỏnh - Hnh ng ca Nh cú v khỏc thng cui truyn: u mỡnh nhụ ngi ngoi gi mt cỏnh tay gy guc phớa ngoi ca s khoỏt khoỏt nh ang khn thit hiu cho mt ngi no ú: phi thoỏt ra, dt s chựng chỡnh hng ti giỏ tr ớch thc, gin d m bn vng III Tng kt 1.Ngh thut - S miờu t tõm lý tinh t - Cỏch s dng nhiu hỡnh nh giu tớnh biu tng - Xõy dng tỡnh truyn giu sc biu hin - Trn thut theo dũng tõm trng ca nhõn vt Ni dung Truyn ngn Bn quờ ó th hin nhng suy ngm tri nghim ca nh v cuc sng v thc tnh s trõn trng i vi v p bỡnh d, gn gi ca cuc sng quờ hng - Ngày soạn: Ngày dạy: NHNG NGễI SAO XA XễI (Trớch) (Lờ Minh Khuờ) I.c, tỡm hiu chung v bn Tỏc gi - tỏc phm a) Tỏc gi: Lờ Minh Khuờ sinh nm 1949 - Quờ: Tnh Gia Thanh Hoỏ - L Thanh niờn xung phong khỏng chin chng M - Vit t nhng nm 70 L cõy bỳt truyn ngn, ngũi bỳt miờu t tõm lớ tinh t, sõu sc c bit l vit v ph n - ti trc 1975: u vit v cuc sng chin u ca niờn xung phong v b i trờn tuyn ng Trng Sn, gõy c chỳ ý ca bn c - Sau 1975: Nhng sỏng tỏc ca Lờ Minh Khuờ bỏm sỏt nhng bin chuyn ca i sng cp nhiu bc xỳc ca xó hi v ngi vi tinh thn i mi mnh m b) Tỏc phm: Nhng ngụi xa xụi l mt nhng tỏc phm u tay ca Lờ Minh Khuờ * Xut x: Vit nm 1971 cuc khỏng chin chng M cu nc ang din ỏc lit - õy l mt truyn ngn c vit thi kỡ chin tranh nờn khụng trỏnh nhng hn ch cỏch phn ỏnh hin thc v ngi Tỏc phm ny th hin ch ngha anh hựng, v p tõm hn, t tng v nhng tỏc phm cht cao c ca ngi Vit Nam cuc chin tranh yờu nc c nhỡn nhn theo khuynh hng s thi Truyn vit v ba cụ gỏi mt t trinh sỏt phỏ bom mt cao im trờn tuyn ng Trng Sn nhng nm khỏng chin chng M õy l mt nhng ti ca nhiu tỏc phm th truyn ca khỳc thi khỏng chin chng M: - ng Trng Sn Nhng cụ gỏi Thanh niờn xung phong Anh b i lỏi xe Tiờu biu l nhng bi th ca: Phm Tin Dut, Lõm Th M D, Nguyn Minh Chõu (Truyn ngn Mnh trng cui rng) * Ngụi k: - Ngụi th nht thụng qua li k ca nhõn vt chớnh La chn ngụi k ny, nh ó to c thun li biu hin i sng ni tõm vi nhiu cm xỳc n tng hi tng ca nhõn vt lm hin lờn v p sỏng hn nhiờn ca nhng cụ gỏi niờn xung phong * c * Túm tt truyn: (SGV 150 - 151) - Ba n niờn xung phong lm thnh mt t trinh sỏt mt ng ti mt trng im trờn tuyn ng Trng Sn gm ba cụ gỏi rt tr: nh Nho Ch Thao (ln tui hn mt chỳt) - Nhim v ca h l quan sỏt ch nộm bom o lng t ỏ phi san lp bom ch gõy ỏnh du nhng v trớ bom cha n v phỏ bom - H mt cỏi hang di chõn cao im tỏch xa n v, cuc sng gian kh khú khn nhng h cú nhng nột vui v hn nhiờn ca tui tr, m mng, yờu thng, gn bú tỡnh ng i - Truyn trung miờu t nhõn vt Phng nh nhõn vt chớnh cụ gỏi giu cm xỳc, m mng, hn nhiờn luụn nh nhng k nim ca tui thiu n, gia ỡnh, thnh ph thõn yờu - Phn cui trung miờu t hnh ng v tõm trng ca cỏc nhõn vt ln phỏ bom Nho b thng v s lo lng chm súc ca hai ngi Chỳ thớch II c hiu truyn Nhng nột tớnh cỏch chung ca cụ gỏi TNXP t trinh sỏt mt ng - Hon cnh sng, chin u: bom n nguy him ỏc lit gian kh - khú khn - H trờn mt cao im, gia mt vựng trng im trờn tuyn ng Trng Sn ni trung nhiu bom n nguy him ỏc lit + mt cỏi hang di chõn cao im + ng b ỏnh l loột mu t trng ln ln + Hai bờn ng khụng cú lỏ xanh nhng thõn cõy b tc khụ chỏy + Mt vi thựng xng ụ tụ mộo mú han g - Cụng vic: + o lng t ỏ lp vo h bom + m phỏ bom cha n + Nhng cụng vic mo him vi cỏi cht khú khn gian kh + Luụn cng thng thn kinh + ũi hi s dng cm v ht sc bỡnh tnh - Chỳng tụi b bom vựi luụn - Khi bũ trờn cao im ch thy hai mt lp lỏnh ci: Hm rng trng khuụn mt nhem nhuc Nhng qu mt en - Chy trờn cao im c ban ngy - Thn cht khụng thớch ựa: nm rut qu bom - t bc khúi, khụng khớ bng hong, mỏy bay m - Thn kinh cng nh chóo, tim p bt chp c nhp iu, chõn chy trờn nhng nn t cú nhiu qu bom cha n - Thi tit núng bc: trờn 30 Xong vic th pho, chy v hang H l nhng cụ gỏi tr, d xỳc cm, hay m mng - D vui v cng d trm t - Thớch lm p cho cuc sng ca mỡnh trờn chin trng - Nho thớch thờu thựa - Ch Thao chm chộp bi hỏt - Phng nh thớch ngm mỡnh gng, ngi bú gi m mng ri hỏt * H cng cú nhng nột cỏ tớnh riờng - Ch Thao ln tui hn mt chỳt, lm t trng tng tri hn khụng d dng hn nhiờn c m v d tớnh v tng lai- cú v thit thc hn, nhng cng khụng thiu nhng khao khỏt rung ng ca tui tr Ch chin u dng cm, bỡnh tnh nhng li rt s nhỡn thy mỏu chy - Quờ hng ca h: H l nhng cụ gỏi cũn rt tr n t H Ni l niờn xung phong + Tinh thn trỏch nhim cao vi nhim v + Dng cm + Tỡnh ng i gn bú Nột tớnh cỏch riờng ca mi ngi a) Nhõn vt Phng nh L mt cụ gỏi H Ni xung phong vo chin trng - T mt cụ gỏi thnh ph vo chin trng - Cú mt thi hc sinh hn nhiờn, sng vụ t bờn m mt cn bung nh thnh ph yờn tnh nhng ngy bỡnh trc chin tranh thnh ph ca mỡnh - Nhng k nim y luụn sng li cụ gia chin trng d di nú va l nim khao khỏt, va lm du mỏt tõm hn hon cnh cng thng, khc lit ca chin trng + Cú nhng nm thỏng tui th hn nhiờn ờm m bờn m + L mt cụ gỏi hn nhiờn hay m mng, nhiu c m, thớch ca hỏt, khỏ xinh p - Ngày soạn: Ngày dạy: Rễ-BIN-SN NGOI O HOANG (i-phụ) I Tỡm hiu chung v bn Tỏc gi i-phụ (1660 - 1731) l nh ni ting Anh Tỏc phm - Sỏng tỏc nm 1719, di hỡnh thc t truyn - on trớch k v Rụ-bin-xn sng mt mỡnh o hoang khong 15 nm c tỡm b cc a c b B cc: phn - Phn 1: M bi - Phn 2: Trang phc ca Rụ-bin-xn - Phn 3: Trang b ca Rụ-bin-xn - Phn 4: Din mo ca Rụ-bin-xn So vi cỏc phn khỏc, phn ngn hn phng thc t s ngụi th nht, ch k nhng gỡ nhỡn thy c, nờn phn núi ớt v din mo v núi sau, ngi k mun gii thiu vi c gi cỏch n mc kỡ khụi ca mỡnh l chớnh II c hiu bn Bc chõn dung t ho ca Rụ-bin-xn - Trang phc (Kỡ quc, kỡ d, kỡ quỏi, l lựng, l lng v nc ci) + M: Lm bng da dờ + o: Bng da dờ di chng hai bp ựi + Qun loe bng da dờ + T to ụi ng - Trang b: + Tht lng, ca, rỡu con, tỳi ng thuc + n, dự, sỳng - Din mo: + Khụng n ni en chỏy + Rõu ria ct ta theo kiu Hi giỏo Khi khc ho bc chõn dung ca mỡnh, Rụ-bin-xn khụng h t than phin, au kh Qua ú chng t mt tinh thn rt lc quan Mc dự cuc sng vụ cựng khú khn song Rụ-bin-xn bt chp gian kh, lc quan, yờu i III Tng kt Ngh thut: Ngụn ng k chuyn vi ging iu hi hc Ni dung: Tinh thn lc quan ca Rụ-bin-xn ngoi o hoang - Ngày soạn: Ngày dạy: B CA XI MễNG Mụ-pa-xng I.Tỡm hiu chung v bn Tỏc gi: - Mụ-pa-xng (1850-1893) l nh ni ting Phỏp vi xu hng truyn ngn hin thc Tỏc phm - Trớch Tuyn taapjp truyn ngn Phỏp c - k - tỡm b cc a) c b) K c) B cc - Phn 1: Ni tuyt vng ca Xi-mụng - Phn 2: Xi-mụng gp bỏc Phi-lớp - Phn 3: Phi-lớp a Xi-mụng v nh, nhn lm b Xi-mụng - Phn 4: Ngy hụm sau trng II c- hiu bn Nhõn vt Xi-mụng - í ngha v hnh ng: B nh b sụng nh t t - C ch, hnh ng: hay khúc - Núi nng: p ỳng, ngt quóng, khụng nờn li - Tõm trng: cm giỏc u oi, bun bó vụ cựng, chng nhỡn thy gỡ v chng ngh gỡ? Kiờu hónh, t tin c bỏc Phi-lớp nhn lm b - Ht c bun - a mt thỏch thc l bn Xi mụng l a tr cú cỏ tớnh nhỳt nhỏt, song rt cú ngh lc Nhõn vt Blng- st Ngụi nh ca ch: nh, quột vụi trng, ht sc sch s - Thỏi vi khỏch: ng nghiờm nghnh mun cỏm n ụng bc qua ngng ca - Ni lũng vi + Tỏi tờ n tn xng tu, nc mt ló chó tuụn ri + Lng ngt v qun qui vỡ h thn Ngi thiu ph xinh p, c hnh Nhõn vt Phi - lip - Khi gp Xi-mụng: + t tay lờn vai em ụn tn hi, nhỡn em nhõn hu - Trờn ng a Xi-mụng v nh ngh bng cú th ựa ct vi ch - t nh thm - Khi i ỏp vi Xi-mụng, nhn lm b ca Xi-mụng Bỏc Phi-lớp l ngi nhõn hu, giu tỡnh thng ó cu sng Xi-mụng, nhn lm b ca Xi-mụng, em li nim vui cho em III Tng kt Ngh thut: miờu t din bin tõm trng nhõn vt sc nột Ni dung: Nhc nh lũng thng yờu ngi, bố bn - Ngày soạn: Ngày dạy: Con chó Bấc (Trích : Tiếng gọi nơi hoang dã Giắc Lân Đơn I Tỡm hiu chung v bn Tỏc gi - Lõn-n (1876-1916) - L nh M Tỏc phm - Trớch t tiu thuyt Ting gi ni hoang dó c, tỡm b cc a c b B cc - Phn 1: M u - Phn 2: Tỡnh cm ca Thooc-tn vi Bc - Phn 3: Tỡnh cm ca Bc i vi ụng ch III c hiu bn Tỡnh cm ca Thoúc tn vi Bc Tỡnh cm ca Thoúc tn vi Bc - Chm súc nh l cỏi ca anh + Cho hi thõn mt + Chuyn trũ, núi li vui v + Tỳm cht u Bc da vo u mỡnh, y ti y lui, yờu + Kờu lờn trõn trng ng y Yờu thng, trõn trng nh i vi ngi Tỡnh cm ca Bc vi ụng ch - C ch, hnh ng + Cn v + Nm phc chõn Thoúc tn hng gi, mt hỏo hcquan tõm theo dừi trờn nột mt + Nm xa hn quan sỏt + Bỏm theo gút chõn ch - Tõm hn: + Trc kia, cha h cm thy mt tỡnh thng yờu nh vy + Bc thy khụng cú gỡ vui sng bng cỏi ụm ghỡ mnh m y + Nú li tng nh qu tim mỡnh thy tung lng ngc + Khụng mun ri Thoúc tn mt bc, lo s Thoúc tn ri b S tụn th, kớnh phc Tỏc gi ó s dng ngh thut so sỏnh kt hp vi phõn tớch III Tng kt Ngh thut: Nhn xột tinh t, tng tng phong phỳ Ni dung: Tỡnh cm yờu thng loi vt ca Thoúc - tn - Ngày soạn: Ngày dạy: ễN TP TRUYN I Lp bng kờ cỏc tỏc phm truyn hin i Stt Tờn tỏc Tỏc gi phm Nc Lng Vit Nam Lng l Nguyn Sapa Thnh Long Vit Nam 1970 Chic lc ng Nguyn Quang Sỏng Vit Nam 1966 C hng L Tn Trung Trong Quc Go thột 1923 Kim Lõn Nm sỏng tỏc 1948 Túm tt ni dung Qua tõm trng au xút, ti h ca ụng Hai ni tn c nghe tin n lng mỡnh theo gic, truyn th hin tỡnh yờu lng quờ sõu sc thng nht vi lũng yờu nc v tinh thn khỏng chin ca nhiu nụng dõn Cuc gp g tỡnh c ca ụng ho s, cụ k s mi trng vi ngi niờn lm vic mt mỡnh ti trm khớ tng trờn nỳi cao Sapa Qua ú, ca ngi nhng ngi lao ng thm lng, cú cỏch sng p, cng hin sc mỡnh cho t nc Cõu chuyn ộo le v cm ng v hai cha Sỏu v Thu ln ụng v thm nh v khu cn c Qua ú, truyn ca ngi tỡnh cha thm thit hon cnh chin tranh Trong chuyn v thm quờ, nhõn vt tụi ó chng kin nhng i thay theo hng suy tn ca lng quờ v cuc sng ngi nụng dõn Qua ú, truyn miờu t thc trng ca xó hi nụng thụn Trung Hoa ng thi ang i vo tiờu iu v suy ngm v ng i ca ngi nụng dõn v c xó hi Nhng a tr Mỏcxim Nga Gorki Bn quờ Nguyn Minh Chõu Nhng Lờ ngụi Minh xa xụi Khuờ Vit Nam Rụ-binsn ngoi o hoang Anh B ca Mụ-pỏXi-mụng xng Phỏp 10 Con GicBc lõn-n M .iphụ Vit Nam Trớch tiu thuyt Thi th u (19131914) Trong Bn quờ (1985) 1971 Cõu chuyn v tỡnh bn ny n gia chỳ nh nghốo Aliosa vi nhng a tr viờn s quan sng thiu tỡnh thng bờn hng xúm Qua ú khng nh tỡnh cm hn nhiờn, sỏng ca tr em, bt chp nhng cn tr ca quan h xó hi Qua nhng cm xỳc v suy ngm ca nhõn vt Nh vo lỳc cui i trờn ging bnh, truyn thc tnh mi ngi s trõn trng nhng giỏ tr v v p bỡnh d, gn gi ca cuc sng, ca quờ hng Cuc sng, chin u ca ba cụ gỏi niờn xung phong trờn nh cao tuyn ng Trng Sn nhng nm chin tranh chng M cu nc Truyn lm ni bt tõm hn sỏng giu m mng, tinh thn dng cm, cuc sng chin u y gian kh hy sinh nhng rt hn nhiờn, lc quan ca h Qua bc chõn dung t ho v li k ca Rụbin-xn, on truyn ó miờu t cuc sng vụ cựng khú khn v th hin tinh thn lc quan ca nhõn vt mt mỡnh ni hoang o trờn mi nm rũng ró Tiu thuyt Rụbin-sn Cruxo 1719 Th k Tõm trng au kh ca Xi-mụng khụng cú XIX b v s gp g ca em vi bỏc th rốn Phi-lip dn n vic em cú c ngi b Truyn cao lũng nhõn ỏi, nhn nh chỳng ta s quan tõm v lũng yờu thng i vi nhng ngi chu thit thũi, bt hnh Trớch on miờu t tỡnh cm c bit ca tiu Bc vi ngi ch Giụn Thosoooc Tn, thuyt th hin nhng nhn xột tinh t, trớ tng tng Ting phong phỳ v lũng yờu loi vt ca tỏc gi gi ni hoang dó (1903) II Nột chớnh v ni dung tỏc phm truyn Vit Nam Phn ỏnh i sng ngi Vit Nam giai on lch s (chng Phỏp, M, xõy dng t nc) - Cuc sng chin u, lao ng gian kh, thiu thn vi hon cnh ộo le ca chin tranh - Phm cht, tõm hn cao p ca ngi Vit Nam chin u v xõy dng t nc: yờu lng xúm, yờu quờ hng t nc, yờu cụng vic, cú tinh thn trỏch nhim cao, trng ngha tỡnh III Nột chớnh v ngh thut truyn Vit Nam v nc ngoi - Xõy dng nhõn vt - Trn thut theo ngụi 1, ngụi - Sỏng to tỡnh truyn c ỏo Lng, Chic lc ng, Bn quờ - Ngày soạn: Ngày dạy: BC SN Nguyễn Huy Tởng I.Tỡm hiu chung v bn Tỏc gi Nguyn Huy Tng (1912 - 1960), quờ H Ni L mt nhng nh ch cht ca nn hc cỏch mng sau Cỏch mng thỏng Tỏm Tỏc phm a Kch: L mt ba loi hỡnh hoỏ thuc loi hỡnh ngh thut sõn khu - Phng thc th hin: + Bng ngụn ng trc tip (i thoi, c thoi) + Bng c ch, hnh ng nhõn vt - Th loi: + Kch hỏt (chốo, tung) + Kch th + Kch núi (bi kch, hi kch, chớnh kch) - Cu trỳc: hi hp, lp (cnh) c k (thut li) trớch on a c b K II c hiu bn Khi Thỏi, Cu b Ngc truy ui chy vo ỳng nh Thm (Ngc) (Buc nhõn vt Thm phi cú chuyn bin thỏi , dt khoỏt ng v phớa cỏch mng) Nhõn vt Thm - Hon cnh: + Cha, em trai: hi sinh + M: b i - Cũn mt ngi thõn nht l Ngc (chng) + Sng an nhn, c chng chiu chung (sm sa, may mc) - Tõm trng: Luụn day dt, õn hn v cha, m - Thỏi vi chng: + Bn khon, nghi ng chng lm Vit gian + Tỡm cỏch dũ xột + C nớu chỳt hi vng v chng - Hnh ng: + Che du Thỏi, Cu (chin s cỏch mng) bung ca mỡnh + Khụn ngoan, che mt Ngc bo v cho chin s cỏch mng L ngi cú bn cht trung thc, lũng t trng, nhn thc v cỏch mng nờn ó bin chuyn thỏi , ng hn v phớa cỏch mng Cuc u tranh cỏch mng c b n ỏp khc lit, cỏch mng cng khụng th b tiờu dit, cú th thc tnh qun chỳng, c vi nhng ngi v trớ trung gian nh Thm Nhõn vt Ngc - Ham mun a v, quyn lc, tin ti - Lm tay sai cho gic (Vit gian) - Tờn Vit gian bỏn nc tin, ỏng khinh, ỏng ghột Nhõn vt Thỏi, Cu (chin sớ cỏch mng) Thỏi: bỡnh tnh, sỏng sut - Cu: hng hỏi, núng ny Nhng chin s cỏch mng kiờn cng trung thnh i vi T quc, cỏch mng, t nc III Tng kt Ngh thut: Cỏch to dng tỡnh s dng ngụn ng i thoi Ni dung: Th hin din bin ni tõm nhõn vt Thm ngi ph n cú chng theo gic ng hn v phớa cỏch mng - Ngày soạn: Ngày dạy: TễI V CHNG TA (Lu Quang V) I Tỡm hiu chung v bn Tỏc gi - Nh th, nh sỏng tỏc kch trng thnh t quõn i - c im kch: cp n thi s núng hi cuc sng ng thi -> xó hi ang i mi mnh m Tỏc phm: cnh - Trớch Tuyn kch - Cnh 3 c, tỡm hiu chỳ thớch a c, hiu chỳ thớch b i ý Cuc i thoi gay gt cụng khai u tiờn gia tuyn nhõn vt din phũng lm vic ca Giỏm c Hong Vit II c hiu bn Tỡnh kch v nhng mõu thun c bn - Tỡnh trng ngng tr sn xut xớ nghip ũi hi cú cỏch gii quyt to bo ->Giỏm c Hong Vit quyt nh cụng b k hoch sn xut m rng v phng ỏn lm n mi Tuyờn chin vi c ch qun lý phng thc t chc li thi m Nguyn Chớnh v Trng l tiờu biu - Xung t (mõu thun) c bn gia tuyn Hong Vit (giỏm c) v Sn (k s) T tng tiờn tin dỏm ngh, dỏm lm Phũng t chc lao ng, ti v (biờn ch, tin lng) qun c phõn xng (hiu qu t chc) Bo th, mỏy múc M rng quy mụ sn xut phi cú nhiu i thay mnh m, ng b 2.Nhng nhõn vt tiờu biu a Giỏm c Hong Vit + Ngi lónh o cú tinh thn trỏch nhim cao, nng ng, dỏm ngh, dỏm lm + Thng thn, trung thc kiờn quyt u tranh vi nim tin vo chõn lý b K s Lờ Sn + Cú nng lc, trỡnh chuyờn mụn gii, gn bú nhiu nm cựng xớ nghip + Sn sng cựng Hong Vit cỏi tin ton din hot ng xớ nghip d.Phú Giỏm c Chớnh + Mỏy múc, bo th, gian ngoan, nhiu mỏnh khoộ + Vin vo c ch nguyờn tc chng li s i mi, khộo lun lt, xu nnh d Giỏm c phõn xng Trng í ngha ca mõu thun kch v cỏch kt thỳc tỡnh - Cuc u tranh gia phỏi: i mi v bo th => Phn ỏnh tớnh tt yu v gay gt nhng tỡnh xung t kch nờu lờn l núng bng ca thc t i sng sinh ng - Cuc u tranh gay go nhng cỏi mi s thng III Tng kt - Ngh thut Kch vi nhõn vt tớnh cỏch rừ nột - Ni dung: Vn i mi sn xut - Ngày soạn: Ngày dạy: B-CCH LM BI KIM TRA MễN NG VN THCS V THI VO LP 10 * Cu to thi v cỏch lm bi: Cu trỳc thi thng cú phn trc nghim v t lun I Phn trc nghim thng cú t 10 n 12 cõu mi cõu cú giỏ tr im t 0,25 n 0,5 im Khi lm bi cỏc em ng vi vng m nờn tin hnh theo cỏc bc sau: - c k yờu cu ca tng cõu hi ( phi dnh khong phỳt) - c xem cỏc cõu hi cú ni dung liờn i bc cu gia cõu n vi cõu khụng? - Xỏc nh ý ỳng bc bng cỏch dựng bỳt chỡ khoang nh vo cỏc ý ú - Dựng phng phỏp phõn tớch loi tr tỡnh loi cỏc ý tr li gõy nhiu - Khi thy chc chn thỡquyt nh la chn - Nu thy cha chc chn thỡ tm dng v chuyn xang phn t lun lm, lm song phn t lun quay li lm tip s cú quyt nh khỏch quan hn * Khi ó qua cỏc bc trờn, thy hon ton yờn tõm thỡ mi khoanh hoc ghi ý la chn trỏnh ty xoỏ hoc ỏnh du gõy nhiu II Phn t lun thng cú t n cõu liờn quan ti cỏc kin thc v Ting Vit, Tp lm v Tỏc phm hc, chim khong n im Cõu 1: Thng l chộp thuc lũng mt on th, mt bi th ó hc chng trỡnh hoc yờu cu túm tt tiu s tỏc gi hoc túm tt ni dung tỏc phm xuụi Khi lm dng bi ny, cỏc em phi cn chỳ ý nhng im sau: 1,1 Vi cõu hi yờu cu chộp thuc lũng: - Bỡnh tnh hỡnh dung nh li tờn bi th - Xỏc nh xem bi th ú ca tỏc gi no; on th ú thuc bi th no? Cõu th u ca on ú l cõu gỡ? Bi th hoc on th ú vit theo th th gỡ? chộp li trỡnh by theo ỳng cỏch trỡnh by ca kh th - Chộp nhỏp - c li - Kim tra chớnh t, du cõu, bn nhỏp - Vit vo bi lm Vớ d 1: Hóy chộp thuc lũng cõu th u ca bi th on thuyn ỏnh cỏ ca Huy Cn Vi cõu hi ny cỏc em phi lm m bo yờu cu sau: - õy l on u tiờn ca bi th on thuyn ỏnh cỏ ca tỏc gi Huy Cn vỡ vy ta phi chộp nh sau mi m bo: Mt tri xung bin nh hũn la Súng ó ci then ờm sp ca on thuyn ỏnh cỏ li Cõu hỏt cng bum cựng giú ( on thuyn ỏnh cỏ-Huy Cn) Vớ d 2: Hóy chộp thuc lũng cõu th miờu t Thuý Võn on Ch em Thuý Kiu ca Nguyn Du - Ta khng nh õy l on th nm gia on th Ch em Thuý Kiu ca Nguyn Du Vỡ vy ta phi chộp li on th ú nh sau: Võn xem trang trng khỏc vi Khuụn trng y n nột ngi n nang Hoa ci ngc tht oan trang Mõy thua nc túc tuyt nhng mu da (Ch em Thuý Kiu-Truyn Kiu-Nguyn Du) Vớ d 3: Hóy chộp thuc lũng cõu th cui bi th ting g tra ca nh th Xuõn Qunh - Ta khng nh õy l on cui cựng ca bi th ting g tra vỡ vy ta phi chộp nh sau: Chỏu chin u hụm Vỡ lũng yờu t quc Vỡ xúm lng thõn thuc B i cng vỡ B Vỡ ting g cc tỏc trng hng tui th (Ting g tra - Xuõn Qunh) 1,2 Vi cõu hi thuc dng túm tt tiu s tỏc gi hoc túm tt ni dung tỏc phm xuụi Khi lm cỏc cõu hi thuc dng ny cỏc em cn vit thnh mt on hon chnh, cú cõu ch v cỏc ý trin khai V tiu s tỏc gi nờn theo cỏc bc sau: -Tờn tht, tờn hiu, tờn ch, cỏc bỳt danh khỏc (nu cú) -Nm sinh, nm mt (nu cú) -Khỏi quỏt s nghip chng theo tng chng -Khỏi quỏt phong cỏch ngh thut c ỏo hoc nột riờng c sc -Cỏc tỏc phm chớnh (k tờn ớt nht tỏc phm) Vớ d: Túm tt tiu s nh th Ch Lan Viờn Ch Lan Viờn (1920-1989) tờn tht l Phan Ngc Hoan, quờ huyn Cam L, tnh Qung Tr nhng ln lờn Bỡnh nh Trc Cỏch mng thỏng Tỏm 1945, Ch Lan Viờn ó ni ting phong tro Th mi vi mt hn th k d (Hoi Thanh) Sau Cỏch mng ụng tip tc cú nhiu tỡm tũi sỏng to, tr thnh mt nhng tờn tui hng u ca nn th Vit Nam th k XX Th Ch Lan Viờn mang tớnh trớ tu v trit lý sõu sc Nm 1996, ụng c Nh nc truy tng Gii thng H Chớ Minh v hc ngh thut Cỏc th chớnh: iờu tn (1937), Hoa ngy thng Chim bỏo bóo (1967) Lu ý, lm bi, nu khụng nh tỏc gi quờ huyn, xó no thỡ ch vit tờn tnh cng c i vi bi yờu cu túm tt tỏc phm xuụi, cỏc em nờn túm tt theo nhõn vt chớnh vi cỏc chi tit quan trng (trỏnh sa vo nhng chi tit vt, tn mn) Vớ d, nhõn vt k chuyn Chic lc ng ca nh Nguyn Quang Sỏng l ụng Ba nhng túm tt nờn theo nhõn vt chớnh l anh Sỏu, cha Thu Cõu Cú dng: 2,1 Thng yờu cu vit mt on t 8-10 cõu theo mt cỏc phng phỏp vit on (din dch, quy np), bỡnh lun v mt cõu núi, ú cú thnh phn bit lp, ng hoc s dng phộp liờn kt ó hc Khi lm nhng dng bi ny cỏc em nờn trung vit on hon chnh trc ri sau ú thờm thnh phn bit lp, ng hoc phộp liờn kt sau Khi ó hon thnh, mt yờu cu bt buc l cỏc em phi ch c th, õu l cõu ch , õu l cỏc thnh phn m ti yờu cu bi thng nhng cõu tc ng hoc danh ngụn mang tớnh trit lý nh Tt g hn tt nc sn, Khụng thy my lm nờn, Khụng cú vic gỡ khú Ch s lũng khụng bn o nỳi v lp bin Quyt t lm nờn Khi bỡnh lun nhng cõu nh vy, cỏc em nờn theo cỏc bc sau: -Gii thiu cõu tc ng, danh ngụn (trớch nguyờn vn) -Gii thớch -ỏnh giỏ ỳng sai -Bỡnh lun m rng: liờn h thc t, liờn h bn thõn -Rỳt ý ngha ca cõu danh ngụn, tc ng Vớ d: Vit mt on ngn (8-10 cõu) nờu suy ngh ca em v li dy ca Bỏc H: Hc hi l mt vic phi tip tc sut i Trong ú cú thnh phn bit lp, phộp liờn kt ó hc Bi lm: H Ch Tch, v lónh t v i ca dõn tc Vit Nam, ó li nhiu cõu núi ni ting cú giỏ tr nh nhng li rn dy Cú l khụng l khụng bit cõu: Hc hi l mt vic phi tip tc sut i Hc hi cú ngha l tip thu tri thc m nhõn loi t sỏch v, t cuc sng, t nhng ngi xung quanh ta Hc hi l mt quỏ trỡnh lõu di ch khụng th mt thi gian ngn bi vy Bỏc H núi ú l vic phi tip tc sut i, khụng ngng ngh, khụng mt mi Tri thc nhõn loi thỡ vụ tn v mi giõy mi phỳt trụi qua l bao tri thc mi c i Nu khụng liờn tc hc hi thỡ chỳng ta s nhanh chúng b lc hu Hc phi i ụi vi hi hiu sõu sc kin thc, bin tri thc thnh ca mỡnh ch khụng phi l s tip nhn th ng Cõu núi ca Bỏc i ó lõu nhng n cũn nguyờn giỏ tr Mi ngi Vit Nam phi hc theo li dy ca Ngi khụng ngng tin b V bn thõn H Ch Tch cng l tm gng sỏng ngi ca mt ngi sut i hc hi Sau ú phi ghi rừ: v lónh t v i ca dõn tc Vit Nam: l thnh phn bit lp, thnh phn ph chỳ cú l: thnh phn bit lp, thnh phn tỡnh thỏi v: phộp liờn kt, phộp ni 2,2 Phõn tich giỏ tr s dng ca cỏc phộp tu t, t loi on hoc on th Khi lm ny cỏc em cn: - c k on th ú, nh, v ghi vo bi lm: on th ú nm bi th no? ca tỏc gi no? ni dung ca bi th ú núi v gỡ? ngh thut ch o ca bi th l gỡ? - Ghi nhỏp cỏc tớn hiu ngh thut s dng cỏc cõu th ú, xỏc nh xem phộp tu t hoc t loi no l ch cụng lm toỏt lờn ni dung ca on th ú - Ghi rừ cỏc t ng biu hin cỏc phộp tu t ú - Tỏc dng ca cỏc phộp tu t, t loi, cỏch hip cỏc cõu th ú l gỡ i vi cnh, nhõn vt tr tỡnh v vi ton b bi th v vic th hin cm xỳc ca tỏc gi - c li nhỏp nu thy yờn tõm v tin tng thỡ chộp vo bi lm Cũn nu cha yờn tõm thỡ tm dng mc lm nhỏp chuyn sang lm cỏc phn tip theo v s lm tip sau ó hon thnh cỏc phn khỏc ca bi lm V D: Nờu tỏc dng ca vic s dng t lỏy nhng cõu th sau: Nao nao dũng nc un quanh, Dp cu nho nh cui ghnh bc ngang Số số nm t bờn ng, Ru ru ngn c na vng na xanh Chỳng ta phi lm nh sau: -õy l cõu th on Cnh ngy xuõn trớch truyn Kiu ca Nguyn Du cõu th ó s dng cỏc t lỏy nh: nao nao, nho nh, số số, ru ru ú cỏc t lỏy nao nao, ru ru l cỏc t lỏy gúp phn quan trng to nờn sc thỏi cnh vt v tõm trng ngi - Vic s dng t lỏy ú cú tỏc dng on th, c th l: + Cỏc t lỏy nao nao, ru ru l nhng t lỏy thng c dựng din t tõm trng ngi + Trong on th, cỏc t lỏy nao nao, ru ru chng nhng biu t c sc thỏi cnh vt (t nao nao: gúp phn din t bc tranh xuõn nh vi dũng nc lng l trụi xuụi búng chiu t; t ru ru: gi s m m, mu sc ỳa tn ca c trờn nm m m Tiờn) m cũn biu l rừ nột tõm trng ngi (t nao nao: th hin tõm trng bõng khuõng, luyn tic, xao xuyn v mt bui du xuõn, s linh cm v nhng iu sp xy - Kiu s gp nm m m Tiờn, gp Kim Trng; t ru ru: th hin nột bun, s thng cm ca Kiu ng trc nm m vụ ch) + c o lờn u cõu th, cỏc t lỏy trờn cú tỏc dng nhn mnh tõm trng ngi dng ý ca nh th Cỏc t lỏy nao nao, ru ru ó lm bt lờn ngh thut t cnh c sc on th: cnh vt c miờu t qua tõm trng ngi, nhum mu sc tõm trng ngi Cõu (5 im): Thng yờu cu phõn tớch th hoc phõn tớch nhõn vt tỏc phm xuụi Yờu cu bt buc l trc thi, cỏc em phi c k SGK c Kt qu cn t bit nhng n v kin thc cn nm c k bn tỏc phm: i vi th, yờu cu thuc lũng, vi xuụi thỡ phi nh cỏc chi tit v túm tt li c c chỳ thớch hiu v tỏc gi v hon cnh sỏng tỏc tỏc phm c chỳ thớch hiu t khú (c bit l in tớch, in c, t khú hc c, nhng t a phng) Xem li c hiu bn v tr li li cỏc cõu hi Nh k phn ghi nh i vi dng bi phõn tớch mt on th hoc mt on trớch thỡ phi nhc li v trớ ca on, phõn tớch phi t chnh th tỏc phm hiu hn on trớch Khi bi yờu cu phõn tớch nhõn vt hoc nhng liờn quan n ni dung, cỏc em cng phi nhc n nhng yu t ngh thut m tỏc gi s dng chuyn ti ni dung (ngh thut xõy dng tỡnh truyn, ngh thut miờu t nhõn vt) V thi gian lm bi, cỏc em cn phõn b thi gian hp lý cho cỏc cõu Khụng nờn mt quỏ nhiu thi gian cho cõu ớt im, n lm cõu nhiu im hn li khụng cũn thi gian Trỏnh tỡnh trng lm bi u voi, uụi chut s phõn b thi gian khụng hp lý S cu th mt bi rt d em li s phn cm cho ngi chm, dự bi lm tt Vỡ vy, ch cỏc em cú th khụng p nhng phi d nhỡn v trỡnh by sch s Nờn lm dn ý trc vit bi bi lm khụng b ln xn, thiu ý Hóy vit gin d, sỏng Trỏnh din t quỏ cu k, hoa m bi rt d sa vo sỏo rng ... anh Nguyễn Khản - Trưởng thành: + Khi thành Thăng Long bị đốt, tư dinh Nguyễn Khản cháy, Nguyễn Du phải lưu lạc đất Bắc (quê vợ Thái Bình) nhờ anh vợ Đoàn Nguyễn Tuấn 10 năm trời (1786-1 796 )... phẩm ( 191 9) - Tên thật : Cù Huy Cận - Gia đình nhà nho - Quê : Nghệ Tĩnh - Là nhà thơ lớn phong trào thơ Một số tác phẩm chính: - Lửa thi ng, 194 0 - Trời ngày sáng, 195 8 - Đất nở hoa, 196 0 -Hai... - Đất nở hoa, 196 0 -Hai bàn tay em, 196 7 - Bài ca đời, 196 3 - Gieo hạt, 198 4 - Ngày sống ngày thơ, 197 5 - Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá sáng tác ngày 4 -10- 195 8 Quảng Ninh, in tập “Trời ngày lại
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN 9, TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN 9, TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay