CÔNG THỨC CÁC HÌNH HỌC LỚP 5

3 170 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 23:01

CÔNG THỨC CÁC HÌNH HỌC LỚP 1/ HÌNH VUÔNG : Chu vi : Cạnh : Diện tích : P = ax4 a = P:4 S = axa P : chu vi a : cạnh S : diện tích 2/ HÌNH CHỮ NHẬT : Chu vi : Chiều dài : P =(a+b)x2 P : chu vi a= a : chiều dài ( p − 2b) ( p − 2a ) b= Chiều rộng : Diện tích : Chiều dài : Chiều rộng : b : chiều rộng S = axb a =s:b b = s:a S : diện tích 3/ HÌNH BÌNH HÀNH : Chu vi Diện tích Diện tích Độ dài đáy Chiều cao : : : : : P =(a+b) S = axh S = a×h a= S:h h= S:a ×2 a : độ dài đáy b : cạnh bên h : chiều cao 4/ HÌNH THOI : Diện tích : S = Tích đường chéo : ( m ( m × n) × n ) = S × ; n= m : đường chéo thứ s×2 s×2 ; m= m n n : đường chéo thứ 5/ HÌNH TAM GIÁC : Chu vi Diện tích : : Chiều cao : Cạnh đáy : P = a+b+c a×h s×2 h= a s×2 a= h S = a : cạnh thứ b : cạnh thứ hai c : cạnh thứ ba a : cạnh đáy h : chiều cao 6/ HÌNH TAM GIÁC VUÔNG : Diện tích : S= a×h s diện tích; a cạnh đáy; h chiều cao tam giác 7/ HÌNH THANG : Diện tích : S = ( a + b) ×h a & b : cạnh đáy Chiều cao : Cạnh đáy : h = a = ( s × 2) ( a + b) 2× s −b ; b = h h : chiều cao 2× s −a h 8/ HÌNH THANG VUÔNG : Có cạnh bên vuông góc với hai đáy, cạnh bên chiều cao hình thang vuông Khi tính diện tích hình thang vuông ta tính cách tìm hình thang ( theo công thức ) 9/ HÌNH TRÒN : Bán kính hình tròn Đường kính hình tròn Chu vi hình tròn Diện tích hình tròn • • • • • : : : : r=d:2 r = C : × : 3,14 d=rx2 d = C : 3,14 C = r x x 3,14 C = d x 3,14 s = r x r x 3,14 Tìm diện tích thành giếng : Tìm diện tích miệng giếng : S = r x r x 3,14 Bán kính hình tròn lớn = bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếng ) Diện tích hình tròn lớn : S = r x r x 3,14 Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn lớn - diện tích hình tròn nhỏ 10/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT : * Chiều cao : Sxq = (a+b) × × h Sxq = Pđáy x h * Diện tích xung quanh : * Chu vi đáy : Pđáy = Sxq : h h= Sxp: Pđáy - Nếu đáy hình hộp chữ nhật hình chữ nhật : Pđáy = ( a + b ) x - Nếu đáy hình hộp chữ nhật hình vuông : Pđáy = a x * Diện tích toàn phần : Stp = Sxq + S2đáy Sđáy = a x b * Thể tích : V = axbxc - Muốn tìm chiều cao hồ nước ( bể nước ) h = v : Sđáy - Muốn tìm diện tích đáy hồ nước ( bể nước ) Sđáy = v : h - Muốn tìm chiều cao mặt nước có hồ ta lấy thể tích nước có hồ ( m ) chia cho diện tích đáy hồ ( m2 ) h = v : Sđáyhồ - Muốn tìm chiều cao mặt nước cách miệng hồ ( bể ) ( hay gọi chiều cao phần hồ trống ) + bước : Ta tìm chiều cao mặt nước có hồ + bước : Lấy chiều cao hồ trừ chiều cao mặt nước có hồ * Diện tích quét vôi : - bước : Chu vi đáy phòng - bước : Diện tích bốn tường ( Sxq ) - bước : Diện tích trần nhà ( S = a x b ) - bước : Diện tích bốn tường ( Sxq ) trần nhà - bước : Diện tích cửa ( có ) - bước : Diện tích quét vôi = diện tích bốn tường trần – diện tích cửa 11/ HÌNH LẬP PHƯƠNG : * Diện tích xung quanh : * Cạnh : Sxq = ( a x a ) x ( a x a) = Sxq : * Diện tích toàn phần : * Cạnh : Stp = ( a x a ) x ( a x a) = Stp : ... −a h 8/ HÌNH THANG VUÔNG : Có cạnh bên vuông góc với hai đáy, cạnh bên chiều cao hình thang vuông Khi tính diện tích hình thang vuông ta tính cách tìm hình thang ( theo công thức ) 9/ HÌNH TRÒN... Bán kính hình tròn lớn = bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếng ) Diện tích hình tròn lớn : S = r x r x 3,14 Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn lớn - diện tích hình tròn... tính cách tìm hình thang ( theo công thức ) 9/ HÌNH TRÒN : Bán kính hình tròn Đường kính hình tròn Chu vi hình tròn Diện tích hình tròn • • • • • : : : : r=d:2 r = C : × : 3,14 d=rx2 d = C : 3,14
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC CÁC HÌNH HỌC LỚP 5, CÔNG THỨC CÁC HÌNH HỌC LỚP 5, CÔNG THỨC CÁC HÌNH HỌC LỚP 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay