Autocad, bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

113 277 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:34

Autocad, bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG Đ I H C PH M VĔN Đ NG KHOA K THU T CÔNG NGH THS Đ MINH TI N BÀI GI NG AutoCAD (Đ I H C, CAO Đ NG CÔNG NGH KT C Qu ng Ngãi, 12/2015 KHÍ) Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD M CL C L I NÓI Đ U Ch ng M Đ U 1.1 Gi i thi u AutoCAD 1.2 C u trúc hình AutoCAD .3 1.2.1 C u trúc hình AutoCAD d ng Ribbon 1.2.2 AutoCAD d ng Classic 1.3 Các l nh File 1.3.1 T o b n v m i (lệnh New) 1.3.2 L u b n v hi n hành ( Lệnh SAVE ) 1.3.3 M b n v s n có ( Lệnh Open ) 1.3.4 Đóng b n v hi n hành ( Lệnh Close ) 1.4 H t a đ , t a đ m t điểm 1.5 Các thi t l p ban đ u .9 1.5.1 Thi t l p đ n v v m c đ nh cho b n v .9 1.5.2 Thi t l p đ dài theo ph Ch ng x y tr hình ( Cusor Hair ) ng 2: M T S L NH C B N PH NG PHÁP 11 XÁC Đ NH T A Đ CHÍNH XÁC 11 2.1 Thi t l p không gian v đ n v b n v 11 2.1.1 Thi t l p gi i h n b n v l nh Limits 11 2.1.2 Thi t l p đ n v b n v l nh Units 11 2.2 Các ph Ch ng pháp xác đ nh t a đ xác 12 2.2.1 Các ph ng pháp nh p t o đ m t điểm b n v .12 2.2.2 Các ph ng thức truy b t điểm đ i t ng QU N LÍ CÁC Đ I T ng (Objects Snap) 12 NG THEO L P, Đ NG .16 NÉT MÀU .16 3.1 L p (layer) 16 3.2 Qu n lý đ i t ng theo màu .16 i Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD 3.3 Qu n lý đ i t ng theo đ 3.4 Qu n lý đ i t ng theo l p 19 Ch ng ng nét 17 T O HI U CH NH VĔN B N .20 4.1 T o kiểu ch Text style 20 4.2 Ghi vĕn b n 21 4.3 Hi u ch nh vĕn b n 22 Ch ng CÁC L NH V C B N 23 5.1 Các đ i t ng v 2D AutoCAD 23 5.2 V đo n thẳng (lệnh Line) 23 5.3 V đ ng tròn (lệnh Circle) .25 5.3.1 Các ph ng pháp th c hi n l nh v đ ng tròn (lệnh Circle) 25 5.3.2 V đ ng tròn theo tâm bán kính (Center, Radius) .26 5.3.3 V đ ng tròn theo tâm bán kính (Center, Diameter) 27 5.3.4 V đ ng tròn theo điểm đ 5.3.5 V đ ng tròn theo điểm (3-Point ) 29 5.3.6 V đ ng tròn theo điểm ti p xúc bán kính (tan, tan, radius) 30 5.3.5 V đ ng tròn theo điểm ti p xúc (tan, tan, tan) .30 5.4 V đ ng kính ( 2-Point ) 28 ng Elip (lệnh Ellipse) 31 5.5 V cung tròn (lệnh Arc) 34 5.7 V đa n (l nh Pline, Polyline) 37 5.8 V đa giác (lệnh Polygon) 38 5.9 V hình ch nh t (lệnh Rectangle) .39 5.11 V đ Ch ng ng thẳng song song (lệnh Mline) 40 CÁC L NH HI U CH NH HÌNH H C 45 6.1 Xoá đ i t ng (lệnh Erase) 45 6.2 Xén m t ph n đ i t 6.3 Xén nhiều đ i t ng giao v i b xén (lệnh Trim) .46 ng m t lúc (lệnh Extrim) .47 6.4 Xén m t ph n đ i t ng gi a hai điểm ch n (lệnh Break) 47 ii Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ 6.5 V n i ti p hai đ i t Bài giảng AutoCAD ng b i cung tròn (lệnh Fillet) 48 6.6 Vát mép hai c nh thẳng giao (lệnh Chamfer) 50 6.7 Kéo dài đ i t ng (lệnh Extend) 52 6.8 Thay đ i chiều dài đ i t 6.9 Phá v kích th 6.10 Di chuyển đ i t 6.11 Quay đ i t ng (lệnh Lengthen) 53 c liên k t (lệnh Explode) 54 ng (lệnh Move) 55 ng chung quanh m t tâm (lệnh Rotate) .56 6.12 Thay đ i kích th cđ it ng theo t l (lệnh Scale) 57 6.13 D i, kéo dãn ho c co đ i t ng (lệnh Stretch) 58 6.14 D i, quay gán t l cho đ i t ng (lệnh Align) .59 Ch ng CÁC L NH TR GIÚP, QU N LÝ MÀN HÌNH PH NG PHÁP L A CH N Đ I T NG 61 7.1 Các l nh tr giúp 61 7.1.1 Phục h i đ i t ng b xóa Oops 61 7.1.2 Hủy b l nh th c hi n (L nh UNDO) 61 7.2 Các l nh qu n lý hình 62 7.2.1 L nh thu phóng hình (L nh ZOOM) 62 7.2.2 Kéo ngang hình nh hình (L nh PAN) 62 7.3 Các ph Ch ng pháp l a ch n đ i t ng 63 ng CÁC L NH HI U CH NH SAO CHÉP Đ I T NG 66 8.1 Sao chép đ i t ng song song (lệnh Offset) .66 8.2 Sao chép đ i t ng thành m ng (lệnh Array) 67 8.3 T o đ i t ng đ i xứng qua trục (lệnh Mirror) 69 8.4 Sao chép đ i t ng (lệnh Copy) 70 8.5 Chia đ i t ng (lệnh Divide) 71 8.6 Chia đ i t ng theo đ dài (lệnh Measure) 72 8.7 Tính di n tích (lệnh Area) .73 Ch ng GHI HI U CH NH KÍCH TH C 75 iii Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD 9.1 Đ nh d ng kiểu ghi kích th c .75 9.2 T o kiểu kích th c m i h p tho i Dimension Style (lệnh Ddim Dimstyle) 76 9.3 Ghi kích th c thẳng, bán kính, đ 9.4 Ghi chu i kích th 9.5 Ghi kích th ng kính góc 79 c song song n i ti p .80 c theo đ ng d n (lệnh Leader) 81 9.6 Ghi dung sai, đ nhám bề m t sai l ch hình h c 81 9.6.1 Ghi dung sai 81 9.2.3 T o kiểu kích th c dung sai không đ i xứng DS-KDX d a DS-DX 82 9.6.2 Ghi đ nhám bề m t .83 9.6.3 Ghi sai l ch hình h c 84 9.7 Ghi kích th c hình chi u trục đo 85 9.8 Hi u ch nh kích th Ch ng 10 c 88 V CÁC HÌNH CHI U 90 10.1 Trình t th c hi n b n v kỹ thu t AutoCAD 90 10.2 Ph Ch ng pháp v hình chi u hình chi u trục đo 90 10.2.1 Ph ng pháp v hình chi u 90 10.2.2 Ph ng pháp v hình chi u trục đo 94 ng 11 T O KÝ HI U V T LI U TRÊN M T C T 96 11.1 V m t c t l nh Bhatch 96 11.2 Hi u ch nh m t c t (lệnh Hatchedit) 97 Ch ng 12 IN B N V M T S TI N ÍCH 99 12.1 In b n v m t s ti n ích .100 TÀI LI U THAM KH O 108 iv Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD L I NÓI Đ U Bản vẽ kỹ thuật mô hình đóng vai trò quan trọng trình thiết kế kỹ thuật, khoảng 92% trình thiết kế kỹ thuật dựa sở vẽ kỹ thuật, thời điểm có 80% vẽ thiết kế hai chiều (2D) số lượng vẽ thiết kế giới Phần mềm AutoCAD hãng Autodesk phần mềm phổ biến nhiều người sử dụng đặc biệt vẽ thiết kế hai chiều Phần mềm AutoCAD công cụ hỗ trợ đắc lực cho cán kỹ thuật hoàn thành vẽ thiết kế nhanh chóng xác Để thực vẽ kỹ thuật máy tính không đơn biết sử dụng lệnh mà phần đóng góp quan trọng phân tích vẽ, vận dụng phương pháp tạo hình, biểu diễn vật thể, kiến thức tiêu chuẩn kỹ thuật kiến thức chuyên môn Môn học Vẽ thiết kế máy tính (AutoCAD) trở thành môn học khóa trường Đại Học Cao Đẳng… Bài giảng trình bày phần cốt lõi giúp hoàn thành vẽ chế tạo dùng cho ngành khí: giới hạn vẽ, vẽ hình học, quan sát vẽ, quản lý vẽ theo lớp, đường nét, màu, vẽ hình chiếu, mặt cắt, nhập yêu cầu kỹ thuật, kích thước, dung sai, độ nhám, sai lệch hình học cuối in vẽ theo tỉ lệ, bề rộng nét vẽ…Chúng ta sử dụng đơn vị đo theo hệ Mét (ISO) vẽ phải trình bày theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) Bài giảng sử dụng cho đối tượng từ trình độ bắt đầu học kỹ sư ngành Cơ khí… cho người thích thiết kế, giảng biên soạn nguyên tắc ngắn gọn dễ thực hành theo hình ảnh minh họa cho người tự học làm tài liệu học cho sinh viên trường Đại học Phạm Văn Đồng, giúp sinh viên nhanh chóng hoàn thành vẽ khí đồ án Thiết Kế Máy đồ án Công nghệ chế tạo máy Tác giả xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp đồng nghiệp, em sinh viên để giảng hoàn thiện Mọi ý kiến đóng góp, phê bình thắc mắc xin gửi địa chỉ: Đỗ Minh Tiến, Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ, Trường Đại Học Phạm Văn Đồng, 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi Email: dmtien@pdu.edu.vn TP Qu ng Ngãi 12/2015 Ths Đ Minh Ti n Ths Đỗ Minh Tiến Trang Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Ch ng Bài giảng AutoCAD M Đ U 1.1 Gi i thi u v AutoCAD CAD ch vi t t t Computer – Aid Design ho c Computer – Aided Drafting (v thi t k v i s tr giúp máy tính) Ph n mềm CAD đ u tiên SKETCHPAD xu t hi n vào nĕm 1962 đ c vi t b i Ivan Sutherland thu c Vi n kỹ thu t Massachuselts Sử dụng ph n mềm CAD b n v thi t k b n v hai chiều (2D – chức nĕng Dafting), thi t k mô hình ba chiều (3D – chức nĕng Modeling), tính toán k t c u ph ng pháp ph n tử h u h n (FEA – chức nĕng Analysis).Các ph n mềm CAD có ba đ c điểm n i b t sau: - Chính xác - Nĕng su t cao nh l nh chép (th c hi n b n v nhanh) - D dàng trao đ i v i ph n mềm khác Ngoài AutoCAD h tr m t s API (Application Programming Interface) để tùy bi n d dàng h tr r t nhiều cho vi c t đ ng hóa tính nĕng chung ho c m t ứng dụng đ c vi t v i mục đích ứng dụng riêng cho công vi c b i ng i dùng Chúng bao g m AutoLISP, Visual LISP, VBA, NET ObjectARX ObjectARX không ch đ n thu n m t th vi n C++, mà c s cho s n phẩm m r ng chức nĕng AutoCAD đ n lĩnh v c cụ thể, để t o s n phẩm nh AutoCAD Architecture, AutoCAD n, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD d a ứng dụng bên thứ ba Có thể nói, kh nĕng v v xác u th AutoCAD Ph n mềm thể hi n t t c nh ng ý t ng thi t k không gian nh ng công trình kỹ thu t S tính toán đ i t ng v d a c s to đ điểm ph ng trình kh i phức t p AutoCAD sửa ch a bi n đ i đ c t t c đ i t ng v Kh nĕng ngày m nh thu n ti n th h sau Cùng v i kh nĕng b cục m i đ i t ng, AutoCAD t o điều ki n t h p nhiều hình kh i từ s đ i t ng ban đ u AutoCAD cung c p ch đ v thu n ti n, công cụ qu n lý b n v m nh, làm cho b n v đ c t chức có khoa h c, máy tính xử lý nhanh, không m c l i, nhiều ng i tham gia trình thi t k Đ i v i ph n mềm đ ho mô ph ng, AutoCAD t o l p kh i mô hình ba chiều v i ch d b n v h p lý, làm c s để t o nh màu ho t c nh công trình Cu i cùng, AutoCAD cho phép in b n v theo tỷ l , xu t b n v lo i t p khác để t ng thích v i nhiều thể lo i ph n mềm khác đáp ứng đ c nhu c u sử dụng đa d ng nh : báo cáo, l p h s b n v …… Đ i v i ph n mềm vĕn phòng ( MicroSoft Office ), AutoCAD xu t b n v sang ho c ch y tr c ti p ph n mềm d ng nhúng (OLE) r t thu n ti n cho vi c l p h s thi t k có kèm theo thuy t minh, hay trình bày b o v tr c m t h i đ ng Ths Đỗ Minh Tiến Trang Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD 1.2 C u trúc hình AutoCAD 1.2.1 C u trúc hình AutoCAD d ng Ribbon Thanh công cụ Quick Access Thanh tiêu đề vẽ Không gian làm việc Thanh tiêu đề vẽ Thanh tiêu đề vẽ Điều khiển cửa sổ Giao diện Ribbon Quản lý khung hình Không gian vẽ Thanh điều hướng Biểu tượng UCS Tọa độ Crosshair Cửa sổ dòng lệnh Thanh trạng thái bật - tắt Điều khiển chế độ làm ệ Hình 1.1 Cấu trúc hình AutoCAD dạng Ribbon - Application Button (Menu u n) - Menu s hiển th l nh in, l u, l nh v , ti n ích công cụ không v khác - Quick Access Toolbar (Truy c p nhanh công cụ) – Điều để truy c p nhanh l nh ph bi n nh New, Open, Save, plot - Search Bar -(Thanh tìm ki m) – Tìm ki m vĕn b n b n v ho c tìm ki m thông tin Help - Ribbon – Ribbon có h u h t l nh / công cụ mà b n s sử dụng b n làm vi c - Tabs -M t lo t Tabs t o nên Ribbon ( Home , Insert, manage , vv) t chức công cụ vào nhóm chung - Drawing Space – không gian v , n i b n thao tác b n v 1.2.2 AutoCAD d ng Classic Chuyển giao di n Ribbon sang giao di n Classic Hình 1.2 Chuyển giao diện Ribbon sang giao diện Classic Ths Đỗ Minh Tiến Trang Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD - Command line – Khi b n gõ m t l nh, b n s th y AutoCAD sử dụng không gian để “nh c nh ” b n để bi t thông tin Nó s cung c p cho b n r t nhiều thông tin cho b n bi t b n đâu l nh 1.3 Các l nh v File 1.3.1 T o b n v m i (lệnh New) Nh p l nh Pull down menu New ho c Ctrl + N File/New M b n v m i menu điều khiển Hình 1.3 Thực lệnh New Ch n file Template acadiso ho c Open with no template metric Hình 1.4 Hộp thoại Select template Ths Đỗ Minh Tiến Trang Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD 1.3.2 L u b n v hi n hành ( Lệnh SAVE ) Quá trình l u b n v c n th c hi n sau hoàn thành công đo n quan tr ng cho b n v Nh p l nh Pull down menu New ho c Ctrl + S File/Save L u b n v m i menu điều khiển Hình 1.5 Lưu vẽ băng menu điều khiển Xu t hi n h p tho i Save Drawing As Hình 1.6 Hộp thoại Save Drawing As Ths Đỗ Minh Tiến Trang Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD 10.2.2 Ph ng pháp v hình chi u tr c đo Chuyển sang không gian v hình chi u trục đo cách đ a tr chu t đ n biểu t ng Snap and Grid tr ng thái kích chu t ph i ch n Settings… Hình 10.13 Chuyển sang hệ tọa độ vẽ hình chiếu trục đo Chuyển sang không gian v hình chi u trục đo l nh OSNAP nh p từ cửa s dòng l nh sau xu t hi n h p tho i Drafting Settings ch n th Snap and Grid kích chu t ch n Isometric snap Hình 10.13 Hộp thoại Drafting Settings Ths Đỗ Minh Tiến Trang 94 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD BÀI T P V hình chi u trục đo th c hi n ghi kích th Ths Đỗ Minh Tiến c cho hình chi u trục đo Trang 95 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Ch ng 11 Bài giảng AutoCAD T O KÝ HI U V T LI U TRÊN M T C T 11.1 V m t c t b ng l nh Bhatch Các ph ng pháp th c hi n l nh t o kí hi u m t c t - Th c hi n l nh Hatch v i giao di n Ribbon Hình 11.1 Thực lệnh Hatch với giao diện Ribbon - Th c hi n l nh Hatch v i cửa s dòng l nh Hình 11.2 Thực lệnh Hatch với cửa sổ dòng lệnh Hình 11.3.Hộp thoại Hatch Editor Ths Đỗ Minh Tiến Trang 96 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD - Thứ t th c hi n: ch n kiểu m t c t, tùy bi n t l nét kí hi u c t cu i ch n kiểu l a ch n vùng ho c đ i t ng c n t o kí hi u c t Kiểu Pick Point Hình 11.4 Lựa chọn vùng tạo kí hiệu cắt theo kiểu Pick Point Kiểu Select Object Hình 11.5 Lựa chọn vùng tạo kí hiệu cắt theo kiểu Select Objects Các kiểu kí hi u m t c t thông dụng: Hình 11.6 Các kiểu kí hiệu mặt cắt thông dụng 11.2 Hi u ch nh m t c t (lệnh Hatchedit) Các ph ng pháp th c hi n l nh hi u ch nh kí hi u m t c t - Th c hi n hi u ch nh kí hi u c t Hatch Editor: Click chu t vào vùng kí hi u m t c t s xu t hi n Hatch Editor Hình 11.7 Thực hiệu chỉnh kí hiệu cắt Hatch Editor Ths Đỗ Minh Tiến Trang 97 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD - Th c hi n hi u ch nh kí hi u c t h p tho i Hatch Editor Hình 11.8 Thực hiệu chỉnh kí hiệu cắt hộp thoại Hatch Editor H p tho i Hatch Edit Hình 11.9 Hộp thoại Hatch Editor Ths Đỗ Minh Tiến Trang 98 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD BÀI T P Th c hi n v m t c t hình c t b n v hình chi u thẳng góc hình chi u trục đo Hình 11.10 Bài tập vẽ hình chiếu hình chiếu trục đo Ths Đỗ Minh Tiến Trang 99 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Ch ng 12 IN B N V M T S Bài giảng AutoCAD TI N ÍCH 12.1 In b n v m t s ti n ích Có cách th c hi n l nh in: - Th c hi n l nh cửa s dòng l nh (Commnad window) Hình 12.1 Thực lệnh cửa sổ dòng lệnh - Th c hi n l nh Menu điều khiển Hình 12.2 Thực lệnh Menu điều khiển - Th c hi n l nh phím t t: CTRL + P Ths Đỗ Minh Tiến Trang 100 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Ta có đ Bài giảng AutoCAD c h p tho i Plot model Hình 12.3 Hộp thoại Plot Model Hình 12.4 Hộp thoại Plotter Configuration Editor Ths Đỗ Minh Tiến Trang 101 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD Sau Click vào nút Modify…xu t hi n h p tho i l a ch n vùng in kh gi y ta ch n t t c gi i h n vùng in Luu ý: trình điều ch nh phù h p in b n v c khí có khung tên Hình 12.5 Hộp thoại Custom Paper Size – Printable Area Đ t tên file cho trình điều ch nh kích th c kh gi y in Hình 12.6 Hộp thoại Custom Paper Size – File nmae Ths Đỗ Minh Tiến Trang 102 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD Hình 12.7 Hộp thoại Custom Paper Size – Finish Hình 12.8 Hộp thoại Plotter Configuration Editor Ths Đỗ Minh Tiến Trang 103 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD Hình 12.9 Hộp thoại Change to a Printer Configuration File Hình 12.10 Hộp thoại Plot - Model Hình 12.11 Hộp thoại Plot - Model Ths Đỗ Minh Tiến Trang 104 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD Hình 12.12 Hộp thoại Plot Style Table Editor Hình 12.13 Hộp thoại Plot Style Table Editor Ths Đỗ Minh Tiến Trang 105 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD Hình 12.14 Hộp thoại xem trước in Hình 12.15 Hộp thoại Plot - Model Ths Đỗ Minh Tiến Trang 106 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD BÀI T P Th c hi n in b n v theo t l bề r ng nét v yêu c u, thể hi n đ thông s m t b n v kỹ thu t b n v sau: - B n v ch t o trục - B n v hình chi u vuông góc Ths Đỗ Minh Tiến c Trang 107 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Bài giảng AutoCAD TÀI LI U THAM KH O [1] ThS Nguy n Đ , Bài giảng AutoCAD 2000 (dành cho C khí Xây d ng), Tru ng ĐH BK Đà N ng, 2002 [2] Nguy n Tr ng H u, Sử dụng AutoCAD 2010 phần - T p & 2, NXB GIAO THÔNG V N T I TP.HCM, 2006 [3] PGS Nguy n H u L c, Sử dụng AutoCAD 2004 phần 2D - T p & 2, NXB T NG H P TP.HCM, 2006 [4] Tr n H u Qu , Vẽ kỹ thuật khí - T p & 2, NXB Hà N i, 1991 Ths Đỗ Minh Tiến Trang 108 ... khí… cho người thích thiết kế, giảng biên soạn nguyên tắc ngắn gọn dễ thực hành theo hình ảnh minh họa cho người tự học làm tài liệu học cho sinh viên trường Đại học Phạm Văn Đồng, giúp sinh viên. .. Môn học Vẽ thiết kế máy tính (AutoCAD) trở thành môn học khóa trường Đại Học Cao Đẳng Bài giảng trình bày phần cốt lõi giúp hoàn thành vẽ chế tạo dùng cho ngành khí: giới hạn vẽ, vẽ hình học, ... hình học cuối in vẽ theo tỉ lệ, bề rộng nét vẽ…Chúng ta sử dụng đơn vị đo theo hệ Mét (ISO) vẽ phải trình bày theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) Bài giảng sử dụng cho đối tượng từ trình độ bắt đầu học
- Xem thêm -

Xem thêm: Autocad, bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Autocad, bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Autocad, bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Trình tự truy bắt tạm trú 1 điểm của đối tượng:, Chương 3. QUẢN LÍ CÁC ĐỐI TƯỢNG THEO LỚP, ĐƯỜNG, Chương 4. TẠO VÀ HIỆU CHỈNH VĂN BẢN, Chương 5. CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN, Chương 6. CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH HÌNH HỌC, Chương 7. CÁC LỆNH TRỢ GIÚP, QUẢN LÝ MÀN HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG, Chương 8. CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH SAO CHÉP ĐỐI TƯỢNG, Chương 9. GHI VÀ HIỆU CHỈNH KÍCH THƯỚC, Chương 10. VẼ CÁC HÌNH CHIẾU, Chương 11. TẠO KÝ HIỆU VẬT LIỆU TRÊN MẶT CẮT, Chương 12. IN BẢN VẼ VÀ MỘT SỐ TIỆN ÍCH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay