TÀI LIỆU THAM KHẢO vấn đề AN NINH LƯƠNG THỰC gắn với AN NINH QUỐC PHÒNG ở nước TA HIỆN NAY

19 124 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:24

trong khi nhu cầu nông sản thế giới gia tăng, hiện tượng biến đổi khí hậu sẽ làm trầm trọng thêm nguy cơ thiếu an và bùng nổ giá cả, các nước giàu vẫn đang tiếp tục không chú ý đúng mức đến vấn đề lương thực. Tại hội nghị cấp cao nhóm các nền kinh tế phát triển và đang nổi (G 20) mới đây, an ninh lương thực một lần nữa không phải là chủ đề ưu tiên, mặc dù có gần 1 tỷ người trên hành tinh này đã và đang hàng ngày phải vật lộn với nghèo đói và thiếu ăn đứt bữa... Vn an ninh lng thc gn vi an ninh quc phũng nc ta giai on hin Cha bao gi an ninh lng thc li c th gii t mt cỏch cp bỏch nh giai on hin Giỏ go nm 2008 t n mc nh im ó cú thi im thỏng 4/2009 giỏ go nờn ti 1300 USD/ tn gõy lm phỏt, khng hong thiu ngun cung trm trng Cỏc nh quan sỏt c tớnh, cú khong 30 quc gia Chõu Phi v Chõu ang phi ng u vi nhng bin ng chớnh tr - xó hi khng hong lng thc.Theo cỏc nh phõn tớch, cng thng xung quanh giỏ lng thc leo thang cú th nh hng trc tip ti s n nh ca cỏc nc v an ninh quc t Tuy nhiờn, nhu cu nụng sn th gii gia tng, hin tng bin i khớ hu s lm trm trng thờm nguy c thiu an v bựng n giỏ c, cỏc nc giu ang tip tc khụng chỳ ý ỳng mc n lng thc Ti hi ngh cp cao nhúm cỏc nn kinh t phỏt trin v ang ni (G - 20) mi õy, an ninh lng thc mt ln na khụng phi l ch u tiờn, mc dự cú gn t ngi trờn hnh tinh ny ó v ang hng ngy phi vt ln vi nghốo v thiu n t ba Cỏch õy hn mt nm, hỡnh nh v nn v tỡnh trng bo ng thiu lng thc ti Chõu , Chõu Phi trn ngp cỏc phúng s truyn hỡnh quc t Hin nay, mc dự th trng lng thc th gii ó h nhit, nhng cn phi giúng lờn hi chuụng cnh bỏo v ny Tỡnh trng lm phỏt giỏ lng thc cú th kớch ng ln súng di c, bo lon ch ngha khng b, ú l cha k cỏc cuc chin tranh nn gõy Theo ỏnh giỏ ca T chc Nụng lng Liờn hp quc (FAO), nm 2010 s cú hn t ngi b thiu n so vi 960 triu ngi nm 2009, trc ú bỡnh quõn l 850 triu ngi i vi mt nc nụng nghip nh l ch yu nh Vit Nam, lng thc l vt t chin lc quan trng, an ninh lng thc cú quan h mt thit v quyt nh n nhim v m bo n nh i sng kinh t - chớnh tr - xó hi, n chin lc quc phũng an ninh quc gia Nc ta l mt nc ang phỏt trin nờn khu phn n hng ngy lng lng thc c th l go l ch yu Tc ng ta cú cõu: Cú thc mi vc c o ch tm quan trng chin lc ca lng thc vic n njh i sng nhõn dõn Dõn cú n thỡ mi yờn, m dõn cú yờn thỡ t nc mi n nh phỏt trin, nn quc phũng ton dõn nh vy mi c cng c Lm th no m bo an ninh lng thc gúp phn vo vic bo m quc phũng an ninh cho quc gia l nhim v ca ng, Chớnh ph v rt nhiu b nganh ú ngnh lng thc gi vai trũ l ngi tham mu chớnh PHầN i: cƠ Sở Lý LUậN THựC TIễN Lng thc l mt khỏi nim chung cho cỏc loi ng cc nh lỳa go, lỳ mỡ, lỳa mch, ngụ l ngun thc n chớnh, cung cp dinh dng cho ngi Xó hi du cú phỏt trin ti õu thỡ lng thc luụn tn ti vi vai trũ l ngun thc n ch yu trỡ cuc sng ca ngi Trong hỡnh thỏp nhu cu ca Masclow thỡ lng thc l nhu cu thp nht, ti thiu nht Phi cú thc n sng, tn ti sau ú mi n v mc, y t, húa xó hi Chớnh vỡ vy, nú luụn l mt nhng hng u thu hỳt s quan tõm ca mi quc gia, mi ch xó hi, mi thi i Mỏc ó tng khng nh ny: Con ngi trc ht phi n, ung, mc, ri mi cú th quan tõm n chớnh tr, khoa hc, ngh thut, tụn giỏo Cú th núi, lng thc l th khụng th thiu vi bt k trờn trỏi t, vỡ th nú cú vai trũ cc k quan trng chi phi cuc sng ngi núi lờn ỳng mc tm quan trng ca lng thc chin lc phỏt trin ca nhiu quc gia trờn th gii cú th khng nh rng: Lng thc l xut phỏt im phỏt trin nn kinh t quc dõn, gi an ninh lng thc l c s quan trng gi n nh nn chớnh tr - kinh t t nc Tớnh n cui nm 2009 riờng din tớch trng lỳa trờn th gii cú khong 160 triu hộc-ta, sn lng lỳa go hng nm sn xut cho ngi khong 430 450 triu tn Tuy nhiờn cỏc nc ang phỏt trin ang y mnh cụng cuc cụng nghip húa, ụ th húa nụng thụn ngy cng din mnh m, iu ú ng ngha vi vic din tớch canh tỏc lỳa ngy cng b thu hp Bờn cnh ú s bin i khớ hu trờn ton cu ó lm sa mc húa nhiu ni Hin tng nc bin ó lm cho nhiu vựng t trng, ng bng ven bin ni lỳa nc nhiu quc gia ụng Nam v nhiu ni khỏc b ngp nc, nhim mn Do ú, ó lm gim ỏng k din tớch trng lỳa Mt khỏc, sn lng lng thc phõn b khụng ng u; cựng vi vic tc tng trng dõn s ca mt s nc, mt s chõu lc quỏ nhanh, iu ny cng lm cho lng thc tr thnh nhy cm, nh hng sõu sc n tỡnh hỡnh chớnh tr - kinh t - xó hi khin nhiu quc gia quan tõm Khng hong lng thc nm 2008 dn n vic giỏ lng thc tng vt, cú thi im giỏ lờn ti trờn 1300 USD/tn go dn ti khng hong chớnh tr mt s nc chõu phi v chõu ỏ Do tớnh cht quan trng, tm nh hng ca lng thc i vi i sng ngi, vi s n nh chớnh tr - kinh t - xó hi nh ó nờu trờn, hot ng sn xut lng thc, t chc lu thụng, t chc phõn phi, bo m an ninh lng thc trờn cỏc vựng ca nc ta, rừ rng ó v ang cú mt mi quan h hu c, gn bú mt thit ti chin lc bo m quc phũng an ninh ca t nc Mi quan h ú cn c nhn thc rừ v cú bin phỏp kt hp ngy cng tt hn, hu hiu hn to thnh sc mnh xõy dng v sn sng bo v t quc Thc hin iu ny cú ngha l chỳng ta thc hin tt quan im ch o ca ng: Kt hp cht ch phỏt trin kinh t-xó hi vi xõy dng tim lc v th trn quc phũng ton dõn, th trn an ninh nhõn dõn PHầN ii: VấN Đề AN NINH LƯƠNG THựC KếT HợP VớI Quốc phòng an ninh thời kỳ qua Kt hp kinh t xó hi vi quc phũng an ninh va cú tớnh quy lut, va l truyn thng ca dõn tc ta sut quỏ trỡnh u tranh dng nc v gi nc, nú luụn c b sung, i mi v phỏt trin phự hp vi mi giai on lch s S kt hp ú, cựng vi thi gian ó thc s tr thnh quy lut tt yu quỏ trỡnh dng nc v gi nc ca dõn tc ta Cụng tỏc lng thc (sn xut, t chc lu thụng, phõn phi, tiờu dựng) cng l mt lnh vc thuc phm trự kinh t xó hi, vỡ th, s ny sinh nhng mi quan h v kt hp gia an ninh lng thc vi an ninh quc phũng l iu tt yu T tha cỏc vua Hựng mi dng nc chỳng ta ó cú truyn thuyt v ht go np c gieo trng t chõn lm tay bựn, ngi Vit xa ó lm thnh hai chic bỏnh mang hỡnh mt t v bu tri, cha ng ú c s khỏt vng v s no m v c lp t ca dõn tc Sut quỏ trỡnh u tranh gi nc, bng khỏt vng ú ca cha ụng, cỏc th h ngi Vit Nam, c bit l thi kỡ cú s lónh o ca ng, nc ta luụn ly vic xõy dng v phỏt trin kinh t, ú bo m nhu cu lng thc cho quõn dõn l mc tiờu hng u cụng cuc bo v T quc, gi vng an ninh quc phũng Trong nhng cuc khỏng chin chng gic ngoi xõm ca cha ụng ta ngy xa, hng nhng kho lng, cựng vi nhng tm gng gi gỡn bo v kho lng Nhng hỡnh nh B Chỳa Kho (ngi gi kho lng thc) ó dng cm chin u gi kho bo ton lng thc giỳp quõn an tõm ỏnh gic Trong chin dch in Biờn Ph 56 ngy ờm khoột nỳi, ng rng ca dõn tc ta ó cú hng trm nghỡn tn go c b gng gỏnh t xuụi bng rng a lờn phc v chin dch in Biờn gúp phn lm nờn chin thng lch s chn ng a cu Trong khỏng chin chng Phỏp, cựng vi phong tro H go khỏng chin lng l gúp phn nuụi quõn n no ỏnh thng; ng, Bỏc H ó kờu gi ton dõn úng thu nụng nghip, tớch ly lng tho nuụi quõn khỏng chin trng kỡ n thng li Sau hip nh Gi-ne-v, Bc nc ta c gii phúng, nhn thy nguy c thự gic ngoi, ng, Nh nc ta ó s dng mt lc lng b i chuyờn ngnh lm nũng ct thnh lp hng chc nụng trng cỏc vựng trung du, nỳi, kt hp khai phỏ t hoang, sn xut lng thc, lm kinh t, ng thi hỡnh thnh mng li an ninh quc phũng ton dõn, trn gi rng khp trờn cỏc vựng xung yu, thc hin thnh cụng vic tiu ph, ngn chn cỏc cuc t nhp t bờn ngoi vo, bo v biờn cng T quc Khi tin hnh cuc chin tranh chng M cu nc, ng, Bỏc H li phỏt ng phong tro Tay cy, tay sỳng, mi ngi nụng dõn lm lỳa go cng l mt tay sỳng bn mỏy bay, l mt chin s sn sng mt trn T quc cn.Hng em ng bo Bc lờn ng vo Nam chin u ó cú hng triu ngi thõn lm hu thun hu phng theo tinh thn Thúc khụng thiu mt cõn, quõn khụng thiu mt ngi cp n nhng trờn, thit ngh cng cn phi nhc li mt c ch c gi l bao cp By gi, an ninh lng thc xó hi vi an ninh Quc phũng c kt hp vi thụng qua mt k hoch trung c cõn i k cng t Trung ng n a phng Hng nm Nh nc huy ng v nm ton b sn phm lng thc xó hi lm ra, t chc qun lý v phõn phi li cho mi nhu cu ln nh, ú cú nhu cu cung cp cho lc lng v trang ang thc hin nhim v an ninh Quc phũng trờn khp tuyn u bo v t quc Núi chớnh xỏc, cỏi gi l bao cp ú chớnh l s kt hp hon chnh, phự hp vi thi chin gia kinh t vi quc phũng an ninh, l yu t ó bo m cho chin thng cui cựng m chỳng ta ó ginh c mt cỏch v vang xuõn nm 1975 Nm 1986 l nm ỏnh du ct mc chng ng i mi ng ta xng Nn kinh t phỏt trin nhiu thnh phn Cỏc th lc thự ch li dng thi m ca thc hin din bin hũa bỡnh hũng a nc ta i chch hng Mi quan h kt hp gia kinh t, ú cú mi quan h gia an ninh lc lng vi an ninh Quc phũng lỳc ny chớnh l kh nng trỡ, n nh tỡnh hỡnh th trng, giỏ c, i sng, bo v quỏ trỡnh phỏt trin t nc theo ỳng nh hng XHCN m ng Nh cỏc chớnh sỏch i mi ỳng n ó to ng lc, ng viờn ngi nụng dõn a sn xut nụng nghip lờn mt bc phỏt trin vt bc Vit Nam ó chuyn t mt nn nụng nghip t cung, t cp sang sn xut hng húa T mt nc thiu lng thc trin min, mi nm phi nhp khu t 0,5 n triu tn go (thi k bao cp); k t nm 1989 n sn lng thúc tng t 19,2 triu tn (nm 1990) lờn gn 40 triu tn (nm 2009) Sn xut go ca Vit Nam ch bt u sc t nm 1989 vi sn lng lỳa t 19 triu tn nm 1989 v lờn ti 26,3 triu tn nm 1996 Vic tng sn lng lỳa chng nhng tha mi nhu cu cho xó hi, cú d tr, gi vng an ninh lng thc trờn mi a bn m cũn xut khu trờn di triu tn go mi nm, tr thnh quc gia ng th hai trờn th gii v xut khu lng thc (ch sau Thỏi Lan) Cựng vi nhng chớnh sỏch trc tip khuyn khớch sn xut, hot ng kinh doanh lng thc ó gúp mt vai trũ quan trng quỏ trỡnh y mnh sn xut nụng nghip, sn xut lng thc T sau i hi ng ln th VI (12/1986) thc hin ch trng i mi, chuyn t nn kinh t trung k hoch húa sang nn kinh t th trng nh hng XHCN, t c quyn phõn phi sang kinh doanh lng thc, ngi nụng dõn cú quyn bỏn cỏc sn phm ca mỡnh lm trờn th trng, cỏc thnh phn kinh t u t buụn bỏn, chuyn lng thc t ni tha sang ni thiu Cỏc hot ng mua bỏn nc v xut nhp khu lng thc phỏt trin Cng chớnh nhu cu th trng v ngoi nc v chng loi, cht lng, mt hng (cỏc loi go, lỳa, ngụ, khoai, sn) ó tỏc ng chi phi c cu sn xut, ũi hi tng nng xut sn lng lng thc Núi cỏch khỏc, quỏ trỡnh tỏi sn xut lng thc qua mi v ch cú th tng trng vng chc nu thng xuyờn bo m s thng nht ca khõu: sn xut, phõn phi, tiờu th Mụ hỡnh sn xut phỏt trin lỳa go Vit Nam an ninh lng thc nõng cao cht lng hng mnh xut khu hiu qu ti u Cú th núi, nh s n lc ca hng chc triu nụng dõn, nh ỏp dng nhng tin b khoa hc k thut vo sn xut nụng nghip m mc tng trng v sn lng thúc ó vt tt c cỏc thi k trc ca lch s ngh trng lỳa v to nn tng vng chc cho tng trng xut khu ca nc ta Kt qu thc tin chỳng ta ó t c l sn xut lng thc ln mnh khụng ngng, bo m vng chc an ninh lng thc quc gia, gúp phn quan trng chin lc quc phũng an ninh ca t nc, ng thi tr thnh mt ngnh kinh t cú hiu qu, nm 2009 kim ngch xut khu ga thu v t hn t USD, l mt ngnh xut khu mi nhn ca nn kinh t v úng gúp cho s an ninh lng thc ton cu Trong kt qu chung ca Ngnh, phi k n s úng gúp ca cỏc tng cụng ty lng thc Nh nc Khụng phi ngu nhiờn cú ch trng thnh lp mt s Tng cụng ty mụ hỡnh 91 (Tng cụng ty mnh) cỏc lnh vc kinh t trng yu, riờng i vi mt hng lng thc, Chớnh ph ó thnh lp tng cụng ty lng thc Min bc qun lý cỏc n v t Tha Thiờn Hu tr v Tng cụng ty Lng thc Min nam t Qung Nam nng tr vo Cú l, trc ht phi tớnh c thự hot ng sn xut kinh doanh, lu thụng lng thc ca mi Min Do chi phi ca iu kin t nhiờn nờn sn xut lng thc nc ta phõn b khụng u v hỡnh thnh cỏc vựng khỏc n nm 2009 nc ta cú khong 7,5 triu gieo trng lỳa ú lỳa ụng xuõn khong triu ha, lỳa hố thu 2,3 triu ha, lỳa hn triu vi nng sut bỡnh quõn c nm t 5,2 tn/ Cỏc tnh Min nam cú ti 62% din tớch ca c nc, vi tng sn lng trờn 24 triu tn trung ng bng sụng Cu Long n hn 80%, luụn d tha lng thc Cũn cỏc tnh Min bc cú 38% din tớch vi tng sn lng khong 14 triu tn trung ng bng sụng hng hn 54%, cõn i cú lỳc thiu cc b mt s tnh vựng Vic cõn i lng thc xy thiu cc b tng a phng l mt thc t Cho nờn nhim v mang tớnh c thự ca Tng cụng ty lng thc Min nam l y mnh xut khu, tiờu th ht lng thc hng húa cho nụng dõn cỏc tnh ng bng sụng Cu long; cũn Tng Cụng ty lng thc bc ngoi vic y mnh xut khu li phi lo ngun lng thc phc v cỏc nhu cu tiờu dựng thng xuyờn v d phũng ỏp ng cú tỡnh t bin nh: thiờn tai, l lt, mt Gúp phn m bo n nh cung cu, n nh giỏ lng thc trờn cỏc a phng, vựng v quc gia Núi cỏch khỏc, l mt doanh nghip Nh nc tng cụng ty lng thc bc ng thi phi thc hin hai mc tiờu sau: * Ch o vic phc v , n nh nhu cu lng thc cho dõn phi m bo an ninh lng thc (mc tiờu chớnh tr) * Kinh doanh ni a v xut khu cú lói (mc tiờu kinh t) Trong hai mc tiờu ú thỡ mc tiờu chớnh tr luụn l hng u nh hng hai mc tiờu ny ó chi phi ton b hot ng ca Tng cụng ty lng thc Bc.Mi nm,Tng cụng ty t chc thu mua ca nụng dõn ca ng bng sụng Cu Long v ng bng sụng Hng trờn di hai triu tn lng thc qui thúc phc v bỏn tha cỏc nhu cu tiờu dựng, luụn cú lng d tr lu thụng khong trờn 3000.000 tn go, ỏp ng kp thi cú t bin (Nh xy l lt H Tnh-Ngh An ma l thỏng nm 2002, ma l ng bng Bc B v Bc Trung B nm 2007, st l t Tõy Bc nm 2008) Mi nm xut khu t 500.000 n 800.000 tn go cỏc loi, kim ngch xut khu nawm t gn 500 triu USD Tng cụng ty l mt n v Quc doanh ch lc ó phỏt huy vai trũ ch o Ch th th nht ca nn kinh t th trng nh hng XHCN lnh vc mua bỏn, ch bin LTTP, nụng sngúp phn m bo an ninh lng thc, n nh kinh t chớnh tr xó hi v an ninh Quc gia Bờn cnh thnh qu trờn ,nu xột v thnh qu ca tin trỡnh CNH,HH nụng nghip nụng thụn ,xột v bỡnh din phi bo m kt hp an ninh lng thc vi quc phũng an ninh chng mc no ú cụng tỏc sn xut ,phõn phi ,tiờu th lng thc cũn bc l mt s ni cm : Mt l, Nụng nghip nụng thụn nc ta cú im xut phỏt thp ,sn xut nh ,trỡnh k thut canh tỏc lc hu ,c s vt cht k thut kt cu h tng nụng thụn cũn kộm ,bỡnh quõn rung t trờn u ngi ó thp li ang gim dn quỏ trỡnh ụ th húa Tuy ng v nh nc ó 10 cú nhiu chớnh sỏch h tr v khuyn khớch sn xut nụng nghip ,sn xut lng thc nhng vic u t cho khu vc ny cũn hn ch,cha tha ỏng u t cũn phõn tỏn dn tri, c cu cha hp lý nờn hiu qu cha cao T l u t cho cy lỳa- nht l cõy lỳa cỏc tnh Bc v u t cho khoa hc k thut phc v cõy lỳa ( thay i ging, quy trỡnh sn xut, t chc cỏc vựng sn xut lỳa hng húa trung quy mụ ln, k thut ch bin cụng nghip gn vi xut khu) cha ỏp ng nhu cu ũi hi ca thi kỡ CNH-HH Hai l, Th trng gia c nụng sn ch yu b th ni nhiu nguyờn nhõn nhng ch yu cha khc phc c xu hng t phỏt, t cung, t cp, cha tuõn th nguyờn tc kinh t hng húa phi gn vi th trng Sn xut loi nụng sn no, ging lỳa go no, s lng bao nhiờu, cht lng phi th trng quyt nh ch khụng phi kh nng t ai, lao ng, khớ hu, kinh nghiờm ca ngi sn xut quyt nh Ba l, Mc dự Vit Nam ó n, cú lng thc xut khu nhng sn xut v sn lng lng thc phõn b khụng ng u gia cỏc vựng a lý v dõn c Ngay nhng nm c thỡ cú ni thiu n cc b Vựng ng bng song Cu Long din tớch v sn lng ln, t rng ngi tha, luụn d tha lng thc; cỏc tnh nỳi phớa Bc, vựng sõu vựng xa l nhng a phng thng xuyờn xy tỡnh trng thiu lng thc Nhng a bn nhy cm nh Tõy Nguyờn, Tõy Ngh An, Tõy Bc, hoc nhng xó nghốo, h nghốo thỡ ngun lng thc hng ngy cng l cn c Nh nc v cỏc Chớnh quyn a phng quan tõm hn Nhỡn tng th ngun lng thc khụng thiu c ch t iu tit ca th trng Nhng iu bn khon õy l liu ngi dõn cú tin mua go n hay khụng? Bi bo m an ninh lng thc trc ht l phi cung cp y lng thc cho `tt c mi ngi mi ni v mi lỳc nhm bo m yờu cu dinh dng Nu gii quyt khụng tt, khụng trit 11 ny (cỏi n, cỏi ) s nh trc tip hoc giỏn tip n i sng chớnh tr-xó hi, n s nghip bo v Quc phũng an ninh ca t nc Bn l, Tuy Vit Nam l nc xut khu go ng th hai th gii vi lng go xut khu hng nm t 5-6 triu tn Tuy nhiờn l nc ng phỏt trin nờn tc o th húa din rt nhanh ng ngha vi vic din tớch t canh tỏc lỳa ngy cng thu hp Mt khỏc bin i khớ hu ton cu lm nc bin dõng cao dn n nhng din tớch ỏt thp c bit l cỏc vựng ỏt ven bin v ng bng sụng Cu Long b ngp hoc b xõm mn khụng th canh tỏc trng lỳa c, cựng vi cỏc yu t hn hỏn, l lt, thiờn tai, s gia tng dõn só v s l nguy c trc mt v lõu di nh hng n sn lng lng thc ca Vit Nam iu ú cng cú ngha l t bõy gi chỳng ta phi cú cỏc gii phỏp chin lc nhm n nh lõu di v an ninh lng thc cho quc gia Phần III : MT S GII PHP THC HIN NHIM V AN NINH LNG THC KT HP VI CHIN LC QUC PHềNG AN NINH TRONG GIAI ON HIN NAY Mc tiờu chin lc ca ng ta l a nc ta tỡnh trng kộm phỏt trin; nõng cao rừ rt i sng vt cht, húa, tinh thn ca nhõn dõn lao ng; to nn tng n nm 2020 nc ta c bn tr thnh mt nc cụng nghip theo hng hin i Ngun lc ngi, nng lc khoa hc v cụng ngh, kt cu h tng, tim lc kinh t, quc phũng, an ninh c tng cng; th ch kinh t th trng nh hng XHCN c hỡnh thnh v c bn; v th nc ta trờn trng quc t c nõng cao Vi mc tiờu chin lc nờu trờn, õy l giai on chỳng ta thc hin ch trng hi nhp cựng cỏc quc gia khu vc v th gii Hn bao gi ht, giai on ny ch quyn quc gia, li ớch dõn tc c t trc nhiu th thỏch chỳng ta tin hnh cỏc mi quan h i ngoi, va tip thu khoa hc cụng ngh tiờn tin ca cỏc nn kinh t th gii, va khai thỏc cỏc nc y mnh CNH v HH t nc.Giai on ny, kinh 12 t xó hi-quc phũng an ninh-i ngoi l mt xớch mt mi quan h hu c, c ng v Nh nc ch o bng nhng quan im, t tng kt hp xõy dng vi bo v T quc u t kinh t xó hi, n nh cỏc vựng dõn c xung yu, vựng biờn gii, ca khu, hi o phự hp vi chin lc quc phũng, chin lc an ninh Quc gia phự hp vi tỡnh hỡnh mi, phc v cho phỏt trin kinh t xó hi, m rng i ngoi Trong lnh vc an ninh lng thc, thc hin t tng kt hp vi an ninh quc phũng theo nhng t tng ca ng nờu trờn, chỳng ta cn quan tõm nhng ni dung gii phỏp sau õy: Th nht l, Quy hoch u t gn quc phũng an ninh: Cn c vo th mnh ca c nc, ca mi vựng, a phng, ngnh, lnh vc lp k hoch u t trờn c s, tng bc a khoa hc k thut, cụng ngh vo cỏc khõu canh tỏc, ch bin to nhng sn phm nụng nghip cú nng sut cao, cht lng tt, va m bo nhu cu nc, va cú sc cnh tranh th trng nc ngoi ng thi cn c vo kh nng t bo v, kh nng ỏp ng nhu cu tng cng quc phũng an ninh ca mi vựng, ca mi i phng, ngnh lnh vc tin hnh xõy dng cỏc quy hoch, k hoch núi trờn; m bo cho mi d ỏn, mi cụng trỡnh u th hin mi quan h kt hp kinh t vi quc phũng an ninh, bo m hiu qu cho c mc tiờu kinh t ln mc tiờu quc phũng an ninh Cỏc nh mỏy ch bin lng thc ngoi vic quy hoch gn vựng nguyờn liu, giao thụng thun tin m bo hot ng cũn phi tớnh n cú chin tranh xy thỡ di chuyn, ngy trang nh th no Lm m bo an ton c cho thit b trỡ sn xut v cú th di chuyn c ng cú chin tranh xy Vic xõy dng cỏc kho cha lng thc d tr phi tớnh n vic che du, di chuyn ct gi cú tn cụng ( vớ d: nộm bom, phỏo kớch ), 13 m bo an ton v ỏp ng c yờu cu phc v cho nhõn dõn, quõn i thi chin Th hai, kt hp sn xut v lu thụng lng thc: V tng th, t mt nc thiu lng thc chỳng ta ó tr thnh mt nc cú lng lng thc trang tri cỏc nhu cu nc v cú d xut khu Tuy nhiờn, nhng mt cõn i cc b nhng yu t khỏch quan nh thiờn tai, mt mựa, giao thụng cỏch tr nỳi, vựng sõu, vựng xa luụn tim n nhng bt n v an ninh lng thc ni ny hay ni khỏc, lỳc ny hay lỳc khỏc Nu khụng gii quyt tt s nh hng n an ninh xó hi, an ninh quc phũng Vỡ l ú, phi xut phỏt t nhng tim nng, li th ca tng vựng, Trung ng v cỏc a phng cn cú s tớnh toỏn, cõn i vi kh nng ỏp ng sn xut cú s c cu li cõy trng, chuyn dch v thớch hp, bo m chc chn v cõn i lng thc trờn a bn, n nh tỡnh hỡnh chớnh tr xó hi v an ninh quc phũng Nhng vựng cú khú khn cn ch ng t chc d tr vi mt s c s lng thc d phũng i phú vi nhng tỡnh khú khn nh bóo lt, mt mựa, thiu Ngc li, nhng vựng sn xut tha cn cú k hoch m rng th trng, t chc tiờu th, hn ch nhng thit hi v kinh t cú th nh hng xu n i sng v sn xut V c s h tng, v khuyn khớch sn xut lng thc, v dõn trớ mc sng to iu kin vt cht k thut phỏt trin kinh t xó hi nụng thụn vựng ng bng; giỳp ng bo vựng nỳi, biờn gii n nh i sng nh canh nh c v gúp phn gi bỡnh yờn thnh trỡ biờn cng ca t quc Ngi sn xut lng thc sau mi k thu hoch, kt thỳc mt quỏ trỡnh sn xut li phi thc hin mt quỏ trỡnh tip theo Vỡ vy tieu th sn phm i vi h l mt nhu cu tc thi Trong ú nhu cu s 14 dng ca ngi tiờu dựng li din u n hng ngy Kinh doanh lng thc vỡ th tr thnh cu ni khụng th thiu gia ngi sn xut v ngi tiờu dựng T l ú, kinh doanh lng thc l hot ng khụng th thiu i sng kinh t - xó hi ca bt k quc gia no i vi nhng quc gia thng hay thiu úi, thiờn tai, bnh dch Vic iu hũa lng thc cng vụ cựng quan trng, giỳp trỏnh c nhng khng hong v xó hi, thm chin tranh Vic t chc li v chuyn i cỏc doanh nghip quc gia sang Cụng ty c phn l ũi hi cn thit ca quỏ trỡnh i mi, hi nhp phự hp vi cỏc iu kin ca WTO Tuy nhiờn, tớnh c thự v tm quan trng ca mt hng lng thc, t chc li v chuyn i Tng cụng ty Lng thc cn trỡ c ch nh nc nm gi c phn chi phi cỏc cụng ty c phn c bit l cỏc cụng ty hot ng nhng vựng trng yu nh Th ụ, thnh ph trung ụng dõn c, vựng biờn gii gi th ch ng, ch o, iu tit th trng lng thc Mi cụng ty va lo m bo nhu cu lng thc trờn a bn (lỳc bỡnh thng v lỳc t bin) va sn sng h tr cỏc a bn lõn cn cú lnh iu ng ca cụng ty v cỏc n v thnh viờn phi th hin c yu t kt hp gia: gi c an ninh lng thc trờn a bn vi quc phũng an ninh Th ba l, cng c chớnh sỏch dt ai, ging cõy trng: Hin nc ta cú khong 86 n 88 triu dõn, d kin n nm 2020 cú khong 98 n 100 triu dõn Trong ú nhng nm gn õy qu t trng lỳa ca c nc khụng tng m cú xu hng gim quỏ trỡnh ụ th húa, chuyn dch c cu cõy trng Vic chuyn dch c cu kinh t, chuyn mt phn din tớch t trng lỳa sang thnh khu cụng nghip, khu ụ th hoc chuyn sang nuụi trng thy sn hoc nuụi trng cõy khỏc tng giỏ tr s dng t hon ton ỳng Nhng chuyn dch phi theo quy hoch, k hoch, trỏnh 15 tỡnh trng t phỏt chy theo li nhun, li ớch kinh t cc b Ngoi vic tớnh toỏn kh nng ỏp dng k thut, thõm canh tng nng sut, sn lng lỳa hng nm, B nụng nghip PTNT phi cú tớnh toỏn quy hoch vi tng a phng m bo qu t y trỡ c an ninh lng thc v cú ngun xut khu mi nm khong trờn triu tn go Vi iu kin thi tit cỏc vựng khỏc cng cn nghiờn cu cỏc ging cõy trng phự hp Chng hn vi trung phi s dng lỳa ging ngn ngy cú kh nng nộ trỏnh thiờn tai, cũn vi vựng khụ hn phi s dng lỳa chu hn Th t l, D tr quc gia v mi quan h vi quc phũng an ninh: Khi Vit Nam ó cú go xut khu, cú mt s ý kin cho rng khụng cn d tr quc gia v lng thc na, ch cn d tr bng ngoi t l c nu thiu hoc s c thỡ nhp khu Cỏch lm ny cú l n gin v hiu qu kinh t hn nhng liu cú m bo an ton v vng chc cho an ninh lng thc khụng ? c bit l trng cú chin tranh xy Kinh nghim mt s quc gia cú lng thc xut khu hoc nhng quc gia cú tim lc kinh t thng xuyờn cú lng thc d tr Vit Nam l nc kinh t nụng nghip, sn xut nụng nghip ph thuc vo iu kin t nhiờn, khớ hu, thi tit Cõn i c nc d tha lng thc, nhng mi min, mi vựng li cú ni tha, ni thiu; lỳc tha, lỳc thiu Mc dự cú s iu tit ca hot ng lu thụng v cỏc bin phỏp ca chớnh quyn cỏc a phng ú, nhng gi vng an ninh lng thc (c lỳc bỡnh v cú t bin ), mt iu quan trng m bo quc phũng an ninh thỡ nh nc cn trỡ d tr quc gia mt c s lng thc thc hin vt ti thiu cn thit Hin chỳng ta ang trỡ h thng kho lng thc d tr cỏc tnh, nhiờn nhng kho ny ó lõu khụng c nõng cp nhiu kho h thng giao thụng kt ni khụng tt gõy khú khn cho vic s dng 16 nhng trng hp cn thit nh thiờn tai, chin tranh Lng lng thc d tr cng rt hn ch nu xy bin c di ngy thỡ khụng ỏp ng Thit ngh õy l rt quan trng chin lc an ninh lng thc, kt hp vi Quc phũng an ninh Nh nc ta nờn quan tõm hn na n cỏc vựng kho d tr Quc gia v lng thc, c bit l cỏc a phng vựng sõu ú cú t l nụng nghip thp sn lng go thúc ch ỏp ng c 10ữ15% mc tiờu dựng Vớ d: sn La l mt tnh biờn gii, cú v trớ chin lc Quc phũng an ninh hng nm ch ỏp ng c10 ữ20% sn lng tiờu dựng lng thc Lng cũn li ch yu l c a t xuụi lờn Nh vy s cn cú mt c s lng thc rt ln cú chin tranh hoc thiờn tai, ma l kộo di Tuy nhiờn Sn La hin ti kho d tr quc gia v lng thc ch ỏp ng nhu cu lng thc ti a phng khong 30 ngy iu ú l quỏ ớt tỡnh hỡnh t nc cú chin tranh hoc thiờn tai kộo di Th nm l, vic xõy dng h thng kho cha lng thc vi qui mụ ln ti cỏc vựng trng im sn xut lng thc kt hp vi vic xõy dng h thng kho cha phõn tỏn ti cỏc vựng Min nỳi, vựng sõu, vựng xa ni khụng t cõn i dc lng thc ti ch Lm c iu ú ng ngha vi vic chỳng ta s cú c mt h thng kho tng c s vt cht thu mua, tm tr vi lng ln lng thc d tha ca nụng dõn vo v thu hoch nhm giỳp cho nụng dõn tiờu th ht lỳa go m bo n nh sn xut nụng nghip, ng thi doanh nghip v Nh nc cng nm tay s lng ln lng thc iu tit, bỡnh n giỏ trờn th trng v ch ng c lng thc cõn i cho nhu cu xut khu th gii i vi vựng nỳi, vựng sõu, vựng xa cú lng thc d tr ti cỏc ni ny s giỳp cho vic m bo an ninh lng thc ti ch cú thiờn tai, l lt ln kộo di c bit t cú xy chin tranh thỡ õy l 17 ni an ton nht d tr v cung cp lng thc trc mt cho nhu cu ti ch v h tr cho tin tuyn Phần IV: KT LUN Lng thc l mt hng cú ý ngha chin lc, m bo an ninh lng thc l mt nhim v phc m trỏch nhim trc ht thuc v chớnh ph cỏc nc Lng thc luụn luụn l Quc sỏch, l c s cho mi chin lc phỏt trin kinh t quc dõn m Chớnh ph phi l ni iu hnh thụng qua vic hoch nh chớnh sỏch mi nc Chỳng ta khụng cú quyn buụng nh an ninh lng thc bt k giai on lch s no, thi im no Tuy nhiờn kt hp an ninh lng thc vi quc phũng an ninh ũi hi s dng phi tht linh hot hi hũa t ng li chớnh sỏch, quy hoch n t chc thc hin S phi hp gia ngnh nụng nghip núi chung l ngnh lng thc núi riờng vi y ban quc phũng an ninh l cn thit mi giai on phỏt trin ca t nc Trong phm vi ca bn thu hoch tụi ó cp khỏi quỏt tm quan trng ca cụng tỏc sn xut lu thụng lng thc i vi nn kinh t quc dõn, nh hng tớch cc ca nú i sng kinh t - chớnh tr - xó hi; tm quan trng v s kt hp ca an ninh lng thc vic m bo quc phũng an ninh t nc Qua thi gian hc cha di nhng bn thõn tụi nhn thy nhn thc ca mỡnh v chin lc quc phũng an ninh giai on mi ó c cng c v nõng cao rừ rt Trong bn thu hoch tụi cng ó mnh dn nờu mt s gii phỏp v kin ngh liờn quan trc tip n an ninh lng thc kt hp vi an ninh quc phũng ca quc gia L mt ngi lónh o mt doanh nghip Nh nc chuyờn lm chc nng kinh doanh, d tr v lu thụng lng thc trờn vựng 18 nỳi phớa tõy bc t nc ni cũn nhiu yu t bt n v chớnh tr, tụn giỏo c bit l dõn tc v nỳi Vn an ninh lng thc c bit l an ninh lng thc trờn a bn nỳi ũi hi ng, Nh nc v chớnh quyn a phng phi ht sc quan tõm Nu lm tt cụng tỏc ny ng ngha vi vic gi trt t, an ton xó hi, hn ch cỏc t nn xó hi m ny ang l ni day dt ca cỏc a phng nỳi Sn La Lm tt cụng tỏc an ninh lng thc cng cú ngha l giỳp cho ng cỏc dõn tc bo v c ti nguyờn rng, gi c mụi trng, khớ hu c bit an ninh lng thc nỳi nu lm tt thỡ lũng dõn vựng sõu, vựng xa, vựng biờn gii mi c yờn T ú mt trn quc phũng an ninh mi c gi vng v n nh Nhn thc c ú, vi vai trũ l tham mu cho cp y ng v chớnh quyn a phng Tụi tin tng rng bn thõn s mang ht trỏch nhim cựng vi n v phn u hon thnh tt nht nhim v chớnh c giao ng thi s lm tt cụng tỏc gn hot ng sn xut kinh doanh ca n v mỡnh vi cụng tỏc quc phũng an ninh ti a phng thi bỡnh v chun b sn sng t nc, a phng cú chin tranh xy ra, tuyt i khụng xy tỡnh bt ng / 19 ... chỳng ta thc hin tt quan im ch o ca ng: Kt hp cht ch phỏt trin kinh t-xó hi vi xõy dng tim lc v th trn quc phũng ton dõn, th trn an ninh nhõn dõn PHầN ii: VấN Đề AN NINH LƯƠNG THựC KếT HợP VớI Quốc. .. l vt t chin lc quan trng, an ninh lng thc cú quan h mt thit v quyt nh n nhim v m bo n nh i sng kinh t - chớnh tr - xó hi, n chin lc quc phũng an ninh quc gia Nc ta l mt nc ang phỏt trin nờn... kinh t - chớnh tr - xó hi; tm quan trng v s kt hp ca an ninh lng thc vic m bo quc phũng an ninh t nc Qua thi gian hc cha di nhng bn thõn tụi nhn thy nhn thc ca mỡnh v chin lc quc phũng an ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO vấn đề AN NINH LƯƠNG THỰC gắn với AN NINH QUỐC PHÒNG ở nước TA HIỆN NAY, TÀI LIỆU THAM KHẢO vấn đề AN NINH LƯƠNG THỰC gắn với AN NINH QUỐC PHÒNG ở nước TA HIỆN NAY, TÀI LIỆU THAM KHẢO vấn đề AN NINH LƯƠNG THỰC gắn với AN NINH QUỐC PHÒNG ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay