TÀI LIỆU THAM KHẢO một số lý THUYẾT về dạy học HIỆN đại

6 156 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:23

Thế kỷ XXI thế kỷ của xã hội học tập, nền văn minh dựa vào quyền lực của tri thức. Nhà trường vừa dạy tri thức vừa dạy công nghệ. Mục tiêu nhà trường vừa dạy kiến thức, vừa hình thành kỹ năng, thái độ để tiếp tục học tập suốt đời để thích nghi với thế giới luôn biến đổi và phụ thuộc lẫn nhau. Giáo dục giúp mỗi người phát hiện và làm giàu năng lực sáng tạo của bản thân, vốn liếng trở thành giàu có. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI A Những vấn đề nảy sinh giáo dục cần giải Dưới đầu đề "Học tập: cải nội sinh" Ủy ban UNESCO nêu lên bảy vấn đề nảy sinh giáo dục cần giải quyết: Quan hệ toàn cầu quốc gia Mỗi người vừa thành viên tích cực cộng đồng quốc gia vừa dần trở thành công dân quốc tế Quan hệ nhân loại cá thể Trong xu toàn cầu hóa, sắc văn hóa dân tộc bảo tồn, cá tính phát triển Quan hệ truyền thống đại: Khoa học - công nghệ phát triển quay lưng lại truyền thống, bảo tồn văn hóa truyền thống không hạn chế tự phát triển Quan hệ lâu dài trước mắt: Đào tạo cho hôm cho ngày mai, yêu cầu trước mắt yêu cầu lâu dài Quan hệ cạnh tranh bình đẳng: Cạnh tranh tạo động lực, hợp tác tạo sức lực, liên kết tạo hợp lực Giáo dục suốt đời ba sức lực Quan hệ khối lượng tri thức tăng nhanh khả tiếp thu người: Không thể tăng số lượng môn học, số năm học tập mà phải dạy người biết tự học suốt đời Quan hệ tinh thần vật chất: Giáo dục lý tưởng giá trị đạo đức Mỗi người hành động sống vật chất phải nâng cao giá trị trí tuệ, tinh thần cho sống B Bốn trụ cột giáo dục Sản phẩm 15 nhà giáo dục tiếng giới đứng đầu Jacque Delors (Pháp) Thế kỷ XXI kỷ xã hội học tập, văn minh dựa vào quyền lực tri thức Nhà trường vừa dạy tri thức vừa dạy công nghệ Mục tiêu nhà trường vừa dạy kiến thức, vừa hình thành kỹ năng, thái độ để tiếp tục học tập suốt đời để thích nghi với giới biến đổi phụ thuộc lẫn Giáo dục giúp người phát làm giàu lực sáng tạo thân, vốn liếng trở thành giàu có Bốn trụ cột giáo dục: Học để hiểu biết Học để tiếp thu tri thức sử dụng tri thức công cụ sống Như học vừa mục đích vừa phương tiện Học phương tiện để vươn tới thành đạt, học để làm giàu có tri thức mục đích sống Học để làm việc Nhà trường giáo dục học sinh nguyên tắc gắn lý thuyết với thực hành Chuyển từ đào tạo kỹ sang hình thành trình độ chuyên môn, bớt lao động chân tay tăng cường dịch vụ Giáo dục tạo hội cho học sinh có nghề khả chuyển đổi ngành nghề cần thiết Học để chung sống + Biết phát người khác + Học để làm mục đích chung Giáo dục tinh thần hợp tác mục đích chung giáo dục xã hội Học để tự khẳng định Mỗi người phải biết vươn lên sống đa dạng, biết định hướng giá trị biết tự khẳng định vị trí sống phát triển C Dạy học lấy hoạt động người học làm trung tâm Điều quan trọng luận điểm cần xác định vị trí trung tâm người học hệ thống giáo dục, mối quan hệ với giảng viên nội dung dạy học Người học vừa mục tiêu cần tác động biến đổi, vừa chủ thể nhận thức, chủ thể hành động Người học phải động lực trình dạy học Dạy học đại trình hướng tới việc phát huy tính tích cực, sáng tạo, khai thác tiềm trí tuệ kinh nghiệm sống người học Dạy học tổ chức nhu cầu, hứng thú, nguyện vọng lực người học 3 Quá trình dạy học tổ chức hoạt động người học khâu, nội dung Mỗi giáo án kịch tổ chức cho sinh viên hoạt động Mỗi học lớp tập hợp liên tiếp hoạt động tích cực cá nhân tập thể sinh viên, cách hứng thú chủ động D Quá trình dạy học hướng tới phát triển tối đa lực tư sáng tạo, trí thông minh người học Dạy học đại học không trình dạy tri thức, mà dạy phương pháp nhận thức, phương pháp hành động, hình thành lực tư độc lập, sáng tạo sinh viên Tư sáng tạo xem lực thu thập, xử lý, diễn đạt thông tin, lực giải vấn đề gặp phải sống lao động sáng tạo, khả kiểm soát trình nhận thức trình hoạt động Dạy học phát triển tư sáng tạo ý tưởng hoàn toàn đắn xã hội đại Tư sáng tạo trình tư linh hoạt có bề rộng chiều sâu tư sáng tạo biểu trí thông minh Trí thông minh người thật đa dạng, phong phú Mỗi người có nhiều dạng thông minh khác + Trí thông minh ngôn ngữ lực kiểm soát ngôn ngữ, vốn từ phong phú, diễn đạt linh hoạt khúc triết, ngắn gọn, chất vấn đề + Trí thông minh hình ảnh - không gian khả định hướng không gian + Trí thông minh logic - toán học + Trí thông minh vận động thể + Trí thông minh âm + Trí thông minh giao tiếp ứng xử + Trí thông minh tự nhận thức thân Các thử nghiệm khoa học khẳng định rằng: Học tập trình thu thập, xử lý vận dụng thông tin Kết học tập người 100% qua kênh nghe, 20% qua kênh nhìn, 50% qua hoạt động thực tế 80% phối hợp tổng hợp tất kênh Từ cho thấy trình dạy học đại phải sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp khác nhau: Dạy học ngôn ngữ, phương tiện, hình ảnh trực quan, hoạt động, tự lực cá nhân hợp tác tập thể E Cấp độc nhận thức, cảm xúc, kỹ Bloom B.S.: Biết Hiểu Vận dụng Phân tích Tổng hợp Đánh giá Cấp độc cảm xúc: Tiếp nhận Phản ứng Xác định giá trị Khái niệm hóa giá trị Hành động theo hệ thống giá trị Cấp độ kỹ năng: Quan sát mẫu Làm theo mẫu Cải tiến Sáng tạo Thành thục G Đổi phương pháp dạy học trường đại học Phương pháp dạy học truyền thống lấy giảng viên làm trung tâm Trong học giảng viên thuyết trình, sinh viên nghe hiểu, ghi nhớ để tái trả 5 Phương pháp dạy học đại lấy người học làm trung tâm Bản chất phương pháp dạy học hoạt động hóa người học, khai thác tối đa lực cá nhân môi trường tập thể thuận lợi Phương pháp dạy học chuyển từ hình thức dạy học diễn giảng chiếm ưu gần độc quyền giảng đường đại học nay, sang sử dụng phối hợp hình thức tổ chức dạy học khác: + Lấy việc tự học, tự nghiên cứu cá nhân làm tảng + Tổ chức học nhóm để hỗ trợ cá nhân + Thực xemina thường xuyên để tăng cường tính nghiên cứu + Tổ chức thực hành môn + Nâng cao chất lượng thực tập nghiệp vụ + Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học Phương pháp dạy học chuyển từ phương pháp giảng viên độc thoại sang phương pháp tất tham gia, với kỹ thuật đa dạng, cụ thể là: + Phương pháp động não phương pháp dạy học giảng viên đưa vấn đề, sinh viên suy nghĩ, tự nêu ý tưởng riêng Mục đích kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải vấn đề + Tổ chức thảo luận nhóm phương pháp học tập tập thể Phương pháp tạo hội để sinh viên phát biểu chia sẻ quan điểm, nắm vững vấn đề học tập Có nhiều kỹ tổ chức học nhóm + Đóng vai học tập phương pháp tái tạo tình thật, sinh viên đóng vai diễn, qua sinh viên thể quan điểm, thái độ cách ứng xử hợp lý + Nghiên cứu điển hình phương pháp kể lại kiện điển hình có thật xảy thực tế, mô tả xảy Nhiệm vụ sinh viên phân tích tìm giải pháp thích hợp tham gia vào kiện + Phương pháp đề án Sinh viên thảo luận xây dựng đề án nghiên cứu triển khai đề xuất giải pháp tiến hành thực 6 + Tổ chức nhiều hoạt động thực hành học tập, thực hành nghiên cứu, rèn luyện nghiệp vụ theo chuyên môn đào tạo từ thấp đến cao, kết hợp nội khóa, ngoại khóa, với nội dung bắt buộc tự chọn Phương pháp dạy học cần khai thác thành tựu công nghệ thông tin, sử dụng hợp lý phương tiện nghe nhìn hợp lý phù hợp với nội dung môn học điều kiện cụ thể nhà trường: + Sử dụng máy chiếu hình + Sử dụng Power Point + Chương trình hóa dạy học + Các thiết bị thực hành nghiên cứu kỹ thuật khác để hỗ trợ Phương pháp dạy học cần khách quan hóa trình kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên Tăng cường kiểm tra, đánh giá học tập tự kiểm tra trở thành ý thức thường xuyên Đánh giá toàn diện, khách quan đòn bẩy cho phương pháp tích cực Tóm lại: Phương pháp dạy học tổ hợp cách thức hoạt động trường đại học, giảng viên để khai thức tối đa lực người học môi trường dạy học thuận lợi, đồng thời với sử dụng hợp lý phương tiện kỹ thuật dạy học đại Phương pháp dạy học phương pháp hoạt động hóa người học biện pháp, thủ thuật, giúp cho người học tự lực nghiên cứu tìm tòi kiến thức hình thành kỹ sống hoạt động sáng tạo Phương pháp dạy học tăng cường hoạt động hỗ trợ học tập tỏng kiểm tra đánh giá khách quan giải pháp quan trọng ... pháp dạy học trường đại học Phương pháp dạy học truyền thống lấy giảng viên làm trung tâm Trong học giảng viên thuyết trình, sinh viên nghe hiểu, ghi nhớ để tái trả 5 Phương pháp dạy học đại. .. pháp dạy học tổ hợp cách thức hoạt động trường đại học, giảng viên để khai thức tối đa lực người học môi trường dạy học thuận lợi, đồng thời với sử dụng hợp lý phương tiện kỹ thuật dạy học đại. .. Học để hiểu biết Học để tiếp thu tri thức sử dụng tri thức công cụ sống Như học vừa mục đích vừa phương tiện Học phương tiện để vươn tới thành đạt, học để làm giàu có tri thức mục đích sống Học
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO một số lý THUYẾT về dạy học HIỆN đại, TÀI LIỆU THAM KHẢO một số lý THUYẾT về dạy học HIỆN đại, TÀI LIỆU THAM KHẢO một số lý THUYẾT về dạy học HIỆN đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay