THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI Ô CHỮ TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH

62 200 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:54

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT  Tên đề tài: THIẾT KẾ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI Ô CHỮ TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH Lĩnh vực chuyên môn: Sinh học Tên tác giả: Nguyễn Thị Phương Giáo viên môn: Sinh học Tài liệu kèm theo: Đĩa CD Năm học: 2015 - 2016 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC PHẦN I: MỞ ĐẦU A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lí chọn đề tài Là giáo viên giảng dạy môn Sinh học, môn học trực quan không dễ dàng để tạo cho HS niềm say mê với môn học, đặc biệt HS mà khả tự học tự lĩnh hội kiến thức kém.Vì trình giảng dạy tìm tòi rút phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng HS, giúp cho HS chủ động lĩnh hội kiến thức cách đơn giản Quan trọng giáo viên làm để HS yêu thích môn học mình, tạo cho HS tâm lí học chơi, học để vận dụng kiến thức, kĩ vào thực tiễn sống Theo luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Điều 28 quy định: “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ rõ: “Tiếp tục đổi phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học học sinh”; “Đổi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan công bằng; kết hợp kết kiểm tra, đánh giá trình giáo dục với kết thi” Để chuẩn bị trình đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015, cần thiết phải đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá kết giáo dục theo định hướng phát triển lực người học Giáo dục định hướng nhằm đảm bảo chất lượng đầu việc dạy học, thực mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất nhân cách, trọng lực vận dụng tri SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC thức tình thực tiễn nhằm chuẩn bị cho người lực giải tình sống nghề nghiệp Trước thực trạng trên, thiết kế sử dụng trò chơi ô chữ dạy học nhằm tạo hứng thú học tập cho HS Từ việc tổ chức trò chơi theo chủ đề giúp HS tổng hợp kiến thức mà giúp em phát triển lực cần thiết sử dụng mối quan hệ xã hội lực tự quản, lực giao tiếp, lực sử dụng ngôn ngữ… Vì năm học định làm sáng kiến kinh nghiệm đề tài “THIẾT KẾ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI Ô CHỮ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH” II Ý nghĩa đề tài II Đối với giáo viên Cung cấp cho giáo viên nói chung giáo viên môn Sinh hoc nói riêng phương pháp dạy học Với chủ đề thiết kế hình thức giải ô chữ, giáo viên sử dụng để làm đề kiểm tra, để dạy tiết ôn tập, tiết tự chọn, hay buổi sinh hoạt ngoại khóa… II Đối với học sinh Giúp cho HS tổng hợp kiến thức cách lôgic thông qua mối liên quan nội dung ô chữ hàng ngang chủ đề Từ giúp HS có cách nhìn tổng quan giới sống Trong trò chơi giáo viên người nhận xét kết việc tổ chức trò chơi HS làm chủ Từ giúp HS phát triển lực quan hệ xã hội lực tự quản lý, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ Đây lực cần thiết cho HS để giải tốt tình thực tiễn sống em sau Tạo cho HS môi trường học tập thoải mái, từ hình thành niềm say mê, yêu thích môn học III Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài chương trình Sinh học 10 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC B PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH I Cở sở lý luận thực tiễn I.1 Cơ sở lí luận Một số đặc trưng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh là: Giáo viên chủ yếu người tổ chức, hỗ trợ học sinh tự lực tích cực lĩnh hội tri thức Chú trọng phát triển khả tự nghiên cứu, khả giải vấn đề, khả giao tiếp…Chú trọng sử dụng phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực Hình thức tổ chức học tập đa dạng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Chúng ta biết số môn khoa học học tự nhiên Sinh học môn khoa học trừu tượng mà học sinh tìm phương pháp học tốt cho Là giáo viên vậy, không thực tâm huyết say mê tìm tòi học hỏi khó có phương pháp giảng dạy phù hợp giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách chủ động việc phát triển lực cần thiết cho học sinh Để nắm kiến thức HS phải hiểu chất vấn đề, biết tổng hợp kiến thức cách lôgic, khoa học đặc biệt sau chương HS cần nắm nội dung chương, vấn đề liên quan với Khi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh phải đánh giá lực khác Do vậy, giáo viên phải sử dụng nhiều loại hình, công cụ nhằm kiểm tra, đánh giá loại lực khác người học để kịp thời phản hồi, điều chỉnh hoạt động dạy học giáo dục I.2 Cơ sở thực tiễn - Qua việc giảng dạy trường trung học phổ thông Ân Thi, nhận thấy phận không nhỏ học sinh thụ động học tập không làm việc không chịu làm việc học Nguyên nhân tình trạng em chưa có hứng thú với môn học Vì giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng tìm phương pháp tạo chohứng thú với môn học Vài năm gần sử dụng trò chơi ô chữ số tiết ôn tập với tất đối SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC tượng HS nhận thấy HS có thay đổi rõ rệt ý thức hứng thú với môn học - Qua tham khảo tài liệu sách mạng internet, thấy có số tác giả xây dựng trò chơi ô chữ để dạy học Tuy nhiên trò chơi dừng việc sử dụng để củng cố kiến thức cuối chưa sử dụng cho chương hay chủ đề lớn II Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp II.1 Các biện pháp tiến hành - Trong trình nghiên cứu thân áp dụng nhiều phương pháp như: Nghiên cứu tài liệu liên quan, thăm dò ý kiến học sinh, vần đề học sinh quan tâm, tìm hiểu khả tin học khai thác thông tin mạng internet học sinh - Tìm hiểu kĩ mục tiêu theo chương, bao gồm kiến thức, kĩ năng, thái độ lực mà học sinh cần đạt qua học - Tìm hiểu kiến thức thực tế liên quan đến chủ đề học qua báo chí, tập san, mạng internet … Từ chọn chủ đề xây dưng hệ thống câu hỏi hay hình ảnh liên quan đến chủ đề Sau thiết kế ô chữ sử dụng dạy học kiểm tra II.2 Thời gian nghiên cứu Đề tài bắt đầu nghiên cứu từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2016 Tại lớp 10A4, 10A6, 10A7 Trường THPT Ân Thi II.3 Đối tượng khảo sát, thực nghiệm Học sinh lớp 10A4, 10A6, 10A7 - Trường THPT Ân Thi, năm học 2015 – 2016 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC PHẦN II: NỘI DUNG A MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI • Mục tiêu đề tài thiết kế sử dụng trò chơi ô chữ trình dạy học kiểm tra, đánh giá nhằm tạo hứng thú học tập cho HS • Giúp học sinh tiếp cận với phương pháp tổng hợp kiến thức cách lôgic thông qua mối liên quan nội dung ô chữ hàng ngang chủ đề • Giúp HS phát triển lực quan hệ xã hội lực tự quản lý, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ thông qua việc điều hành hay tham gia vào trò chơi Đây lực cần thiết cho HS để giải tốt tình thực tiễn sống em sau B GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI I Điểm phương pháp - Thiết kế trò chơi ô chữ theo chủ đề chương trình Sinh học 10 Mỗi chủ đề mang tính chất tổng hợp kiến thức giúp HS nắm kiến thức đồng thời hiểu tính thống đa đa dạng giới sống - Sử dụng ô chữ số kiểm tra nhằm gây hứng thú cho HS hình thức kiểm tra - Tổ chức cho HS trò chơi vào cuối tiết học tiết ôn tập : HS người dẫn chương trình, chủ động điều khiển hoạt động học, giáo viên người hướng dẫn ban đầu nhận xét cuối học Qua tạo cho HS tâm lí thoái mái hứng thú với môn học - Thông qua việc điều hành hay tham gia vào trò chơi tạo cho HS tự tin phát triển tốt lực quan hệ xã hội lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ – yếu tố quan trọng cho em bước vào sống tự lập SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC II Giải pháp cụ thể II.1 Quy trình thiết kế ô chữ theo chủ đề II.2 Hệ thống ô chữ theo chủ đề thiết kế CHỦ ĐỀ 1: THẾ GIỚI SỐNG Ô chữ chìa khóa gồm 11 chữ HS giải ô chữ theo hàng ngang để tìm kiện ô chữ chìa khóa Mỗi ô chữ hàng ngang giải liệu để tìm ô chữ chìa khóa HS bốc thăm chọn ô chữ hàng ngang để trả lời HS trả lời ô chữ chìa khóa thời điểm trình giải ô chữ hàng ngang Ô chữ chìa khóa: 10 11 12 - Ô chữ hàng ngang số 1: gồm chữ Đây đơn vị cấu tạo nên thể sinh vật - Ô chữ hàng ngang số 2: gồm 12 chữ Đây tên giới sinh vật gồm sinh vật nhân sơ, đơn bào với phương thức sống đa dạng SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC - Ô chữ hàng ngang số 3: gồm chữ Đây tên ngành sinh vật gồm sinh vật nhân thực, đơn bào đa bào, có sắc tố quang hợp - Ô chữ hàng ngang số 4: gồm 14 chữ Đây tên giới sinh vật gồm sinh vật nhân thực, đơn bào đa bào, tự dưỡng dị dưỡng - Ô chữ hàng ngang số 5: gồm chữ Đây đặc điểm chung loài sinh vật sau: vi khuẩn lam, trùng roi xanh, tảo đỏ, bưởi - Ô chữ hàng ngang số 6: gồm 11 chữ Đây tên giới sinh vật gồm nhân thực, đa bào, dị dưỡng, sống di chuyển có khả phản ứng nhanh - Ô chữ hàng ngang số 7: gồm chữ Đây tên giới sinh vật gồm loài sinh vật nhân thực, đơn bào đa bào, dị dưỡng - Ô chữ hàng ngang số 8: gồm chữ Đây tên ngành thực vật mà chiếm ưu giới thực vật - Ô chữ hàng ngang số 9: gồm 11 chữ Đây tên giới sinh vật nhữ gồm loài sinh vật nhân thực, đa bào, tự dưỡng - Ô chữ hàng ngang số 10: gồm chữ Đây dấu hiệu phân biệt sinh vật với vật vô sinh - Ô chữ hàng ngang số 11: gồm 11 chữ Đây chế đặc trưng cấp tổ chức sống Ví dụ điển hình cho chế người như: Khi trời rét, lỗ chân lông thường co lại - Ô chữ hàng ngang số 12: gồm 14 chữ Đây loại nguyên liệu trình tiến hóa ĐÁP ÁN Ô chữ chìa khóa: T H G I Ế G I G I I I N G T K U T I Ế H T Y Ự S B Ả Ê D À I O N Ư N G O S I N H S I N N H G SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 10 11 12 T I B Ự Ế MÔN SINH HỌC G I G G I S I D I Ề Ị Đ N I I H I N U D Đ Ạ T H C I I T H S H T N N K Ự Ả Ỉ R G Ấ Í C N N U V M N V H Y Ậ T Ậ T Ề N CHỦ ĐỀ 2: ĐẠI PHÂN TỬ HỮU CƠ Ô chữ chìa khóa gồm 14 chữ HS giải ô chữ theo hàng ngang để tìm kiện ô chữ chìa khóa Mỗi ô chữ hàng ngang giải liệu để tìm ô chữ chìa khóa HS bốc thăm chọn ô chữ hàng ngang để trả lời HS trả lời ô chữ chìa khóa thời điểm trình giải ô chữ hàng ngang Ô chữ chìa khóa: 10 11 12 - Ô chữ hàng ngang số 1: gồm chữ Đây loại phân tử cần thiết cho thể người ăn nhiều, đặc biệt người già dễ gây bệnh xơ vữa động mạch ảnh hưởng lớn đến sức khỏe SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC - Ô chữ hàng ngang số 2: gồm chữ Đây loại phân tử cần thiết cho thể mà người bổ sung vào thể hàng ngày chủ yếu cách cơm - Ô chữ hàng ngang số 3: gồm chữ Đây loại phân tử có chức mang, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền tế bào - Ô chữ hàng ngang số 4: gồm 11 chữ Đây tên gọi chung phân tử ADN ARN - Ô chữ hàng ngang số 5: gồm chữ Đây loại phân tử cần thiết cho thể sống, thể người bổ sung hợp chất chủ yếu cách ăn loại thực phẩm thịt, trứng, cá, sữa - Ô chữ hàng ngang số 6: gồm chữ Đây nguyên tắc cấu tạo chung axit nuclêic, cacbôhiđrat, prôtêin - Ô chữ hàng ngang số 7: gồm chữ Đây tên loại đường đôi có chủ yếu sữa - Ô chữ hàng ngang số 8: gồm chữ Đây tên gọi chung loại đường glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ - Ô chữ hàng ngang số 9: gồm chữ Đây tên loại chất cần với lượng nhỏ có vai trò quan trọng thể Hàng ngày cần bổ sung cho thể hợp chất cách ăn loại rau - Ô chữ hàng ngang số 10: gồm chữ Đây tên loại đường ăn phổ biến người, chiết xuất chủ yếu từ mía - Ô chữ hàng ngang số 11: gồm chữ Đây tên gọi chung hợp chất dầu, mỡ, phôtpholipit, stêrôit, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K Các chất không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, không tan nước - Ô chữ hàng ngang số 12: gồm chữ Đây tên gọi chung hợp chất tinh bột, xenlulôzơ, kitin, glicôgen 10 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC - Ô chữ hàng ngang số 1: gồm chữ Đây kiểu vận chuyển chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn lượng ATP - Ô chữ hàng ngang số 2: gồm chữ Đây kiểu vận chuyển chất qua màng sinh chất cần tiêu tốn lượng ATP - Ô chữ hàng ngang số 3: gồm chữ Đây tượng phân tử nước khuếch tán qua màng sinh chất - Ô chữ hàng ngang số 4: gồm chữ Đây tượng chất di chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp - Ô chữ hàng ngang số 5: gồm chữ Đây trình tổng hợp chất hữu phức tạp từ chất đơn giản xảy tế bào sống - Ô chữ hàng ngang số 6: gồm chữ Đây tên trình phân giải chất hữu phức tạp thành chất đơn giản tế bào sống - Ô chữ hàng ngang số 7: gồm chữ Đây hình thức tế bào đưa vào bên phần tử rắn ( vi khuẩn) cách biến dạng màng sinh chất người tế bào bạch cầu loại tế bào điển hình làm nhiệm vụ - Ô chữ hàng ngang số 8: gồm chữ Đây hình thức tế bào đưa vào bên giọt dịch lỏng cách biến dạng màng sinh chất - Ô chữ hàng ngang số 9: gồm chữ Đây phương thức tế bào đưa chất vào tế bào cách biến dạng màng sinh chất - Ô chữ hàng ngang số 10: gồm chữ Đây phương thức tế bào đưa chất khỏi tế bào cách biến dạng màng sinh chất - Ô chữ hàng ngang số 11: gồm 12 chữ Đây tượng để phân biệt tế bào sống tế bào chết.(Gợi ý: tượng xảy cho tế bào sống vào môi trường ưu trương) - Ô chữ hàng ngang số 12: gồm 16 chữ Đây tượng xảy cho tế bào co nguyên sinh vào môi trường nhược trương 48 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC ĐÁP ÁN: Ô chữ chìa khóa: H O Ạ T Đ N G C Ủ A T Ế B À O S 1 T K Ụ Ủ M Ế N Ị Ự M Ấ Ậ Đ Đ T C G H C B T P H H H Ó B À B B N N Ấ T Ó A À O À À G G U Á A X N H H Ẩ U D H Ẩ U H T 1 T C H H Đ P N G N O O O C O N G U Y Ê N S I N H H Ả N C O N G U Y Ê N S I N H 49 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC II.3 Sử dụng ô chữ dạy học II.3.1 Sử dụng kiểm tra, đánh giá - Xác định mục tiêu kiểm tra - Chọn chủ đề mang tính chất tổng hợp kiến thức để làm đề kiểm tra Tôi sử dụng ô chữ chủ đề kiểm tra 15 phút – Học kì II – Sinh học 10 ( Minh chứng phần II - D ) II.3.2 Sử dụng để củng cố học tiết ôn tập - tổ chức trò chơi tiết học - Chuẩn bị GV : + Chọn HS lớp làm MC hướng dẫn cách thức tổ chức trò chơi + Chuẩn bị máy tính, máy chiếu dạy Powperpoint + Phân công HS kẻ sẵn ô chữ lên bảng vào chơi trước vào tiết học kẻ sẵn giấy A0 không dùng Powperpoint + Phân công HS chuẩn bị phiếu bốc thăm ô chữ hàng ngang - Chuẩn bị HS: + Chuẩn bị kẻ ô chữ lên bảng vào chơi trước tiết học kẻ sẵn nhà vào giấy A0 GV yêu cầu + Chuẩn bị phiếu bốc thăm ô chữ hàng ngang theo phân công GV + Một HS dẫn chương trình tìm hiểu trước cách thức tổ chức trò chơi - Tổ chức trò chơi : + GV đưa cho MC danh sách HS định lên bốc thăm, số HS định số ô chữ hàng ngang chủ đề Các HS lại khán giả + MC công bố luật chơi : Các bạn bốc thăm lựa chọn ô chữ hàng ngang để trả lời 50 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC Mỗi bạn có phút để trả lời Nếu không trả lời dành cho khán giả Nội dung ô chữ hàng ngang liên quan đến ô chữ chìa khóa Khán giả xin trả lời ô chữ chìa khóa thời điểm trình giải ô chữ hàng ngang ( Minh chứng phần II – D Bài giảng Powperpoint kèm theo) C KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM Đối với việc sử dụng kiểm tra Tôi tiến hành song song hình thức kiểm tra, đánh giá: hình thức truyền thống, kiểm tra, đánh giá cách sử dụng ô chữ kiểm tra 15’ lớp 10A4, 10A6, 10A7 Trường THPT Ân Thi, kết đạt sau: Hình thức KT Thái độ HS Thái độ học sinh Kiểm tra trắc Kiểm tra hình thức giải nghiệm thông thường ô chữ - Đa số học sinh cố - Đa số học sinh làm với gắng làm để hứng thú cao trình làm đạt điểm số cao Không bị áp lực vấn đề điểm số - Một số học sinh thờ - Với học sinh yếu, không làm, đợi bạn khác em không chép mà làm chép ngược lại chăm suy nghĩ tình có Thái độ học sinh sau trả Bình thường đề kiểm tra - Đa số học sinh hứng thú với tiết trả - Mong muốn tổ chức tiết kiểm tra, đánh Đối với giáo viên Thu thông tin Ngay với HS học phản hồi ngược việc yếu, thờ với kiểm tra nắm kiến thức, kĩ với hình thức kiểm tra 51 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC học sinh với kiến thức em thích thú Tạo học cho có động lực để tìm biện pháp để tạo hứng thú học tập cho HS Đối với việc sử dụng tổ chức trò chơi Tôi điều tra ý kiến thái độ HS việc tổ chức trò chơi tiết ôn tập hai lớp 10A4, 10A6, 10A7 kết sau : Lớp 10A4 10A6 10A7 Sĩ số 44 36 39 Không thích Thích 10 12 Rất thích 34 26 25 D MINH CHỨNG Dưới số hình ảnh việc sử dụng ô chữ kiểm tra, ôn tập cách dạy thông thường cách sử dụng powperpoint 52 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC 53 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC 54 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC 55 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC 56 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC E KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI - Đề tài áp dụng rộng rãi để dạy vào cuối tiết học, tiết ôn tập không chương trình sinh học 10, mà áp dụng với chương trình sinh học 11 sinh học 12 - Đề tài áp dụng để kiểm tra, đánh giá HS theo hình thức - Đề tài áp dụng buổi sinh hoạt tập thể lớp, trường tạo sân chơi thú vị cho HS - Đề tài áp dụng cho đối tượng học sinh 57 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ A KẾT LUẬN Mỗi cá nhân để thành công học tập sống cần phải sở hữu loại lực khác gồm lực chung lực chuyên biệt Với việc áp dụng đề tài SKKN vào thực tiễn giảng dạy không phát triển cho HS lực để tiếp thu, ôn luyện kiến thức mà giúp HS phát triển tốt lực quan trọng nhóm lực quan hệ xã hội, gồm : + Năng lực giao tiếp + Năng lực hợp tác + Năng lực sử dụng ngôn ngữ Khi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh phải đánh giá lực khác Do vậy, giáo viên phải sử dụng nhiều loại hình, công cụ nhằm kiểm tra, đánh giá loại lực khác người học để kịp thời phản hồi, điều chỉnh hoạt động dạy học giáo dục Đề tài được triển khai phù hợp phương pháp tốt để tạo niềm yêu thích môn Sinh học cho HS, đặc biệt HS trước chưa tích cực học tập Đồng thời sử dụng để kiểm tra, đánh giá HS với hình thức kiểm tra không gây nhàm chán cho HS Từ góp phần việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết giáo dục theo định hướng phát triển lực người học B KIẾN NGHỊ Là giáo viên cần thường xuyên quan tâm đến việc đổi phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh Cần có phương pháp để tạo niềm hứng thú cho học sinh, từ HS chủ động tìm tòi, tiếp thu kiến thức cách chủ động, say mê học mang tính chất chống đối Sau thời gian nghiên cứu áp dụng đề tài có hiệu vào giảng dạy đặc biệt lớp gồm phần lớn HS trung bình, mạnh dạn đề nghị với trường, tổ chuyên môn đặc biệt môn Sinh học áp dụng phương 58 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC pháp đưa đề tài để tạo hứng thú, niềm say mê học tập HS cách hiệu Lời cam đoan : « Đây sáng kiến kinh nghiệm thân viết, không chép nội dung người khác » ÂN THI, Tháng năm 2016 Người viết: Nguyễn Thị Phương 59 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.“Sách giáo khoa Sinh học 10 – Nguyễn Thành Đạt” , Nhà xuất giáo dục Việt Nam “Sách giáo viên sinh học 10 - Nguyễn Thành Đạt” Nhà xuất giáo dục Việt Nam “Sách hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn sinh học lớp 10” NXB giáo dục Việt Nam 60 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC “Sách Phương pháp dạy học sinh học trường THPT” – Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội – 2012 Tài liệu tập huấn 2014 môn Sinh họcDạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh” Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn “ Nâng cao lực cho giáo viên dạy học môn Sinh học trường phổ thông – TS Trần Khánh Ngọc” NHẬN CỦA TrangXÁC web: www.google.com.vn HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG THPT ÂN THI Tổng điểm:…………… Xếp loại:……………………… TM HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CHỦ TỊCH - HIỆU TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 61 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC 62 ... tiếp, lực sử dụng ngôn ngữ… Vì năm học định làm sáng kiến kinh nghiệm đề tài “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI Ô CHỮ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH II Ý nghĩa đề tài... tạo cho có hứng thú với môn học Vài năm gần sử dụng trò chơi ô chữ số tiết ôn tập với tất đối SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC tượng HS nhận thấy HS có thay đổi rõ rệt ý thức hứng thú với môn. .. NGHIỆM MÔN SINH HỌC PHẦN I: MỞ ĐẦU A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lí chọn đề tài Là giáo viên giảng dạy môn Sinh học, môn học trực quan không dễ dàng để tạo cho HS niềm say mê với môn học, đặc biệt HS mà khả tự học
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI Ô CHỮ TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH, THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI Ô CHỮ TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH, THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI Ô CHỮ TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH, Biện pháp phòng chống bệnh chân tay miệng: Cha mẹ nên đưa bé tới trực tiếp các cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám và điều trị đúng phương pháp, giúp loại bỏ dần các dấu hiệu bệnh chân tay miệng.Tốt nhất cha mẹ nên chăm sóc trẻ thật tốt, bổ sung đầy đủ chất di

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay