Khảo sát lỗi phát âm tiếng Anh của học sinh tiểu học Đà Nẵng và một số biện pháp khắc phục

26 107 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:28

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG KHẢO SÁT LỖI PHÁT ÂM TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC ĐÀ NẴNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ HỌC Mã số: 60 22 01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng - 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trương Thị Diễm Phản biện 1: PGS TS Hoàng Tất Thắng Phản biện 2: TS Dương Quốc Cường Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 05 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dạy học tiếng Anh từ lâu phổ biến nhà trường Việt Nam Đặc biệt, gần đây, với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (gọi tắt Đề án 2020), Bộ Giáo dục Đào tạo (GD - ĐT) đề mục tiêu đổi toàn diện việc dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân Tiếng Anh đưa vào giảng dạy từ cấp tiểu học trở lên nên việc dạy tiếng Anh để đạt hiệu cao đòi hỏi thiết Việc đảm bảo chất lượng dạy học tiếng Anh bậc tiểu học vô quan trọng giáo viên (GV) người giữ vai trò định việc đảm bảo chất lượng giảng dạy, giúp em có hứng thú với giai đoạn đầu trình học tập Tiếng Anh tiếng Việt hai ngôn ngữ không loại hình ngữ hệ nên có khác biệt lớn Vì vậy, giai đoạn đầu trình học tiếng Anh, phát âm chuẩn cần thiết Với tâm huyết GV dạy tiếng Anh cấp tiểu học, mạnh dạn chọn đề tài Khảo sát lỗi phát âm tiếng Anh học sinh tiểu học Đà Nẵng số biện pháp khắc phục Mong muốn góp phần cải thiện vấn đề lỗi sửa lỗi cho học sinh (HS) Mục tiêu nghiên cứu Luận văn khảo sát lỗi phát âm NÂ, PÂ tiếng Anh HS Hơn việc khảo sát tiến hành số trường tiểu học Đà Nẵng nghiên cứu lỗi phát âm NÂ, PÂ tiếng Anh từ tách rời riêng lẻ không nằm ngữ lưu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng mà luận văn quan tâm lỗi phát âm NÂ, PÂ từ (trích dẫn) tiếng Anh HSTH Đà Nẵng (cụ thể HS lớp 4, Footer Page of 126 Header Page of 126 lớp - giai đoạn bắt đầu học tiếng Anh, nằm độ tuổi từ 9-10 tuổi) 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Xác định dạng lỗi phát âm NÂ, PÂ HSTH thường mắc phải - Phân tích nguyên nhân gây lỗi dựa đặc điểm hệ thống NÂ, PÂ tiếng Anh, tiếng Việt đưa giải pháp sửa lỗi phát âm NÂ, PÂ tiếng Anh phù hợp với HSTH Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp so sánh, đối chiếu - Phương pháp khảo sát thực tế, mô tả phân tích - Phương pháp định lượng, định tính - Phương pháp lý luận dạy học Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, luận văn trình bày thành chương với nội dung sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài Chương 2: Khảo sát dạng lỗi phát âm NÂ, PÂ tiếng Anh Chương 3: Các nguyên nhân gây lỗi phát âm tiếng Anh học sinh tiểu học Đà Nẵng số biện pháp khắc phục Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ở nước ngoài, có nhiều công trình nghiên cứu, phân tích lỗi người học tiếng Anh như: Norris, J; Corder, S P Trong giảng dạy tiếng Anh, có nhiều tác giả quan tâm như: Phan Quang Bảo, Nguyễn Thị Phúc Hoa, Nguyễn Văn Phúc, Lê Thị Minh Trang , Dương Bạch Nhật, Trần Thị Mai Đào, Phan Thúy Phương Đa số công trình khẳng định vấn đề phát âm tiếng Anh chiếm vị trí quan trọng quy trình dạy tiếng Anh Tuy nhiên, hầu hết tác giả dừng lại việc khảo sát lỗi phát âm phụ âm (PÂ) HS từ cấp phổ thông sở trở lên chưa có tác giả đề cập đến lỗi phát âm nguyên âm (NÂ) lẫn PÂ dành cho học sinh tiểu học (HSTH) Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 NGUYÊN ÂM (NÂ) 1.1.1 Khái niệm phân loại NÂ a Khái niệm b Phân loại 1.1.2 Hệ thống NÂ tiếng Anh a Phân loại miêu tả NÂ tiếng Anh b Mối quan hệ âm vị NÂ tiếng Anh chữ viết 1.1.3 Hệ thống NÂ tiếng Việt a Phân loại miêu tả NÂ tiếng Việt b Mối quan hệ âm vị NÂ tiếng Việt chữ viết 1.2 PHỤ ÂM (PÂ) 1.2.1 Khái niệm phân loại PÂ a Khái niệm b Phân loại 1.2.2 Hệ thống âm vị PÂ tiếng Anh a Phân loại miêu tả PÂ tiếng Anh b Mối quan hệ âm vị PÂ tiếng Anh chữ viết 1.2.3 Hệ thống PÂ tiếng Việt a Phân loại miêu tả PÂ tiếng Việt b Mối quan hệ âm vị PÂ tiếng Việt chữ viết 1.3 SỰ THỂ HIỆN CỦA HỆ THỐNG ÂM VỊ NÂ, PÂ Ở TIẾNG ĐỊA PHƯƠNG ĐÀ NẴNG 1.3.1 Quy ước hệ thống âm vị chuẩn 1.3.2 Giới thiệu hệ thống ngữ âm tiếng Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 1.4 NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG, DỊ BIỆT CỦA HAI HỆ THỐNG NÂ, PÂ TIẾNG ANH VÀ NHỮNG KHẢ NĂNG MẮC LỖI CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC ĐÀ NẴNG Sự khác biệt hai hệ thống NÂ, PÂ tiếng Anh tiếng Việt chỗ: Hệ thống PÂ đầu tiếng Việt gồm 22 âm vị PÂ hệ thống PÂ cuối gồm âm vị PÂ Trong đó, tiếng Anh có 24 âm vị PÂ chúng xuất vị trí đầu cuối từ Như vậy, số lượng âm vị PÂ xuất vị trí cuối tiếng Anh nhiều tiếng Việt Hơn nữa, âm vị cuối tiếng Việt âm đóng - tức cấu âm giai đoạn xả, cách cấu âm PÂ tiếng Anh có giai đoạn xả Chính khác biệt trở ngại cho việc học phát âm tiếng Anh Theo chúng tôi, HS Việt Nam nói chung HSTH Đà Nẵng nói riêng mắc lỗi phát âm PÂ vị trí cuối Tuy khác số lượng đặc trưng ngữ âm PÂ vị trí hai hệ thống PÂ có âm vị coi "tương đương” Những âm vị /b, t, d, s, z, k, f, v, m, n, ø, l/ coi tương đương hai ngôn ngữ Anh - Việt, âm vị /tS, dZ, T, D, Z, S, r, p, g/ có tiếng Anh tiếng Việt Như vậy, HS Việt Nam học tiếng Anh gặp khó khăn việc phát âm âm vị Tuy âm vị /tS, dZ, T, D, Z, S, r, p, g/ tiếng Anh tiếng Việt tiếng Việt phổ thông tiếng địa phương Đà Nẵng có số âm vị /b, F, §, ½, r/ có vị trí cấu âm gần giống với cách cấu âm âm vị tiếng Anh nêu Cụ thể: - /b/ âm tắc môi HT, /p/ âm tắc môi VT - /F/ âm xát mạc, /g/ âm tắc mạc Footer Page of 126 Header Page of 126 - /§/ âm quặt lưỡi (còn gọi âm đầu lưỡi - ngạc), /S/ âm xát lợi mạc (còn gọi âm lưỡi trước - ngạc) - /½/ âm xát quặt lưỡi (còn gọi âm đầu lưỡi - ngạc), /Z/ âm xát lợi - ngạc (mặt lưỡi trước - ngạc) Với đặc điểm cấu âm gần giống âm vị nói việc học sinh dùng cách phát âm tiếng mẹ đẻ để phát âm PÂ tiếng Anh không tránh khỏi Một đặc điểm khác biệt âm vị PÂ tiếng Anh đứng liền tạo thành cụm 2, PÂ trở lên, âm vị PÂ tiếng Việt đặc điểm Một số cách ghép hay chữ như: tr, ch, nh, ngh tiếng Việt thể chữ âm vị mà Vì vậy, HS Việt Nam có vấn đề với cụm PÂ, đặc biệt với em HSTH đọc ê a nên đọc cụm PÂ tiếng Anh thường có xu hướng kéo dài CHƯƠNG KHẢO SÁT CÁC DẠNG LỖI PHÁT ÂM NGUYÊN ÂM, PHỤ ÂM TIẾNG ANH 2.1 THỰC TRẠNG DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀ NẴNG 2.2 CĂN CỨ XÁC ĐỊNH LỖI PHÁT ÂM NÂ, PÂ TIẾNG ANH Để xác định lỗi phát âm NÂ, PÂ tiếng Anh HSTH, chọn cách phát âm sử dụng từ điển “The Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English ” A.S Hornby (2010) tính phổ biến hiệu cách phát âm đại diện cho cách phát âm chuẩn RP (Received Pronunciation) 2.2.1 Xây dựng dạng trắc nghiệm để khảo sát lỗi 2.2.2 Danh sách từ thử dạng trích dẫn Footer Page of 126 Header Page of 126 2.2.3 Vấn đề chọn đối tượng để khảo sát 2.2.4 Các bước tiến hành thu thập tài liệu lỗi phát âm NÂ, PÂ tiếng Anh Bước 1: Xây dựng bảng từ thử phiếu điều tra dành cho HS Bước 2: Tiến hành điều tra thực tế - Chọn đối tượng - Phát phiếu điều tra học sinh - Phát bảng từ thử - Thu âm Bước 3: Phân tích định lượng định tính 2.3 LỖI PHÁT ÂM NÂ, PÂ TIẾNG ANH 2.3.1 Khái niệm lỗi phát âm 2.3.2 Phân loại dạng lỗi 2.3.3 Một số lỗi phát âm NÂ, PÂ tiếng Anh Bảng 2.1 Bảng tổng hợp tần số xuất lỗi phát âm NÂ, PÂ tiếng Anh Tần số Tổng số Tỉ lệ Xếp xuất lỗi âm vị % hạng NÂ đơn 156 400 39% NÂ đôi 129 350 37% PÂ đơn vị trí đầu từ 208 400 52% PÂ đơn vị trí cuối từ 324 550 59% Cụm PÂ 778 1300 60% Cụm PÂ 230 500 46% TT Tên âm vị Bảng thống kê cho thấy, nửa HS mắc lỗi phát âm PÂ đơn vị trí đầu từ cuối từ Một điều đáng ý tần số xuất lỗi cụm PÂ cao (60%) lỗi phát âm PÂ đơn xuất vị trí cuối từ (59%) Footer Page of 126 Header Page of 126 a Lỗi phát âm NÂ đơn Bảng 2.2 Bảng tổng hợp tần số xuất lỗi phát âm NÂ đơn TT Âm vị Lỗi phát âm Tần số xuất lỗi Tỉ lệ % Xếp hạng /I:/ /I/ 21 42% /a:/ 17 /e/ 18 50% /æ/ /a:/ /a/ 16% /•:/ /•/ 27 54% /•/ /ʌ/ 18% /U:/ /U/ 24 48% /Î:/ /«/ 23 /ʌ/ 60% /ʌ/ /«/ 10 20% Âm vị /Î:/ tỉ lệ mắc lỗi lên đến 60% âm vị /•:/ chiếm 54% với dạng lỗi phổ biến phát âm thành NÂ ngắn Điều giải thích phần em chưa luyện cách uốn lưỡi NÂ dài tròn môi Một nguyên nhân kể đến giao thoa tiêu cực từ tiếng mẹ đẻ Tương tự NÂ dài /U:/, 48% số em phát âm nhầm qua âm ngắn; 42% số em tạo trường độ âm /I:/ kết 21 em phát âm /I/ Đối với trường hợp NÂ dài lại /a:/, có 16% đối tượng nhả âm vị trí nhầm qua âm /a/ Đáng lưu ý nửa em HS bỡ ngỡ với âm /Q/ kết cho thấy có 17 em nhầm với âm /a:/ 18 em nhả thành âm /e/ Qua nhiều năm giảng dạy học tiếng Anh, nhận thấy rằng, khó để phát âm âm vị /Q/ Đây NÂ bẹt xem NÂ trung gian /a:/ /e/, vậy, phát âm cần phải ý đến vị trí lưỡi độ mở miệng Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 b Lỗi phát âm NÂ đôi: TT Bảng 2.3 Bảng tổng hợp tần số xuất lỗi phát âm NÂ đôi Tần số Xếp Tên âm vị Lỗi phát âm Tỉ lệ % xuất lỗi hạng /ei/ /e/ 22 44% /ɔ/ /«U/ 26% /au/ 10 / ɔ:i/ /aI/ 42% /i/ 12 /aU/ /«u/ 18 36% 5 /I«/ /e«/ 20 40% /e«/ /ai/ 16 32% /U«/ /au/ 19 38% Có thể nói rằng, hầu hết NÂ đôi TA có hệ thống ngữ âm tiếng Việt, ngoại trừ /e«/, cho âm kết hợp hai NÂ đơn /e/ /«/ Số lượng HS phát âm NÂ đôi so với âm lại không nhiều (đứng thứ 6) Thực ra, số địa phương Quảng Nam khu vực lân cận, đa phần âm /aI/ chuyển thành âm /e«/, tạo thành nét đặc trưng tiếng địa phương Chính lí này, số em thuộc khu vực nói tiếng Đà Nẵng gốc nghĩ âm /e«/ hệ thống ngữ âm phải phát âm /aI/ Do vậy, có 16 em phát âm [he«] thành [haI] Vậy, đặt vấn đề tiếng địa phương thật có ảnh hưởng định đến việc phát âm tiếng Anh Trong số lỗi phát âm NÂ đôi tìm thấy, /eI/ âm đứng đầu tần số xuất lỗi Trong số 21 đối tượng có em phân biệt âm /aI/ /•:I/ 12 em lại nhầm lẫn NÂ NÂ đơn /I/ Rõ ràng, số em có khuynh hướng tròn môi hay xen âm /•/ vào trước NÂ khác nên phát âm chuẩn xác Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 d Lỗi phát âm PÂ đơn vị trí cuối từ Bảng 2.5: Bảng tổng hợp tần số xuất lỗi phát âm PÂ đơn vị trí cuối từ Tên âm vị Lỗi phát âm Tần số xuất lỗi Tỉ lệ % Xếp hạng /t/ không nhả âm /tə/ /s/ 17 62% /d/ không nhả âm /də/ 20 14 68% /k/ không nhả âm /kə/ /s/ 11 16 66% /f/ không nhả âm /fə/ 20 15 70% /v/ không nhả âm /və/ 18 44% 10 /T/ không nhả âm /θə/ /s/ 78% /D/ không nhả âm /sə/ /∫/ 29 15 52% /S/ không nhả âm /∫ə/ /s/ 17 68% không nhả âm /t∫ə/ /s/ không nhả âm /lə/ 16 12 25 15 62% 82% TT /tS/ 10 /l/ Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 Trong tiếng Việt, âm vị làm âm cuối không phát âm rõ Trong đó, phát âm từ tiếng Anh, chẳng hạn từ “box”, ta dễ dàng nghe âm vị /s/ cuối luồng phát âm Tuy nhiên, em HSTH làm quen với cách đánh vần “bờ”, “cờ”, “chờ”… nên dẫn tới việc nhiều em dù nhận thức có mặt PÂ cuối, nhả âm đúng, đặc biệt âm cuối /k/, /s/, /f/, /d/ /t∫/ Vì /s/ âm vị phổ biến tiếng Anh, nhiều em ý thức việc phát âm PÂ này; việc bỏ âm âm vị /s/ vị trí cuối từ xảy Nhưng lí này, nhiều mắc lỗi thêm âm vị /s/ vào vị trí cuối âm tiết e Lỗi phát âm cụm hai PÂ Bảng 2.6: Bảng tổng hợp tần số xuất lỗi phát âm cụm PÂ vị trí đầu từ TT Tên âm vị /pr/ Lỗi phát âm Tần số xuất lỗi /pər/ 25 /p/ /br/ /bər/ /tr/ Tỉ lệ % Xếp hạng 64% 29 58% /t/(tr) 35 70% /dr/ /dər/ 30 60% /kr/ /kər/ 27 54% /gr/ /gər/ 29 58% /fr/ /fər/ 23 46% 11 /pl/ /pə/ 20 40% 16 /bl/ /bəl/ 18 36% 17 10 /cl/ /cəl/ 22 44% 13 11 /gl/ /gəl/ 20 44% 13 12 /fl/ /fəl/ 18 36% 17 13 /sk/ /sək/ 27 54% Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 14 /sp/ /səp/ 29 58% 15 /st/ /sə tə/ 25 /sp/ 62% 16 /sm/ /sə mə/ 15 30% 19 17 /sn/ /sə nə/ 24 48% 10 18 /sl/ /sə lə/ 23 46% 11 19 /sw/ /sə w/ 22 44% 13 Dạng lỗi tìm thấy phổ biến cặp âm tr, pr, st, dr, gr, br sp với tỉ lệ mắc lỗi chiếm 50% Tiếp sau tần số xuất lỗi cặp PÂ sk, kr, sn, sl, cl, gl sw chiếm khoảng 40% Trên thực tế kết hợp PÂ liên tiếp âm tiết tiếng Anh hoàn toàn khác xa so với hệ thống ngữ âm tiếng Việt Do vậy, đối tượng nhả âm tốt hầu hết cặp PÂ Hơn nữa, đề cập, em HSTH đa số có thói quen đọc ê a chữ đơn, dẫn đến việc em phát âm cụm PÂ thành âm tiết đơn lập Bảng 2.7: Bảng tổng hợp tần số xuất lỗi phát âm cụm hai PÂ vị trí cuối từ TT Tên âm vị /sk/ /st/ /pl/ Lỗi phát âm Tần số xuất lỗi Tỉ lệ % Xếp hạng /s/ 27 /k/ 19 /s/ 37 ø /b/ 29 /p/ 15 /bl/ /b/ 48 96% /kl/ /k/ 47 94% /gl/ /g/ 49 98% Footer Page 14 of 126 92% 86% 88% 13 Header Page 15 of 126 Kết phân tích định lượng cho thấy chưa đến 10% em HS có khả phát âm tốt PÂ đôi vị trí cuối từ Tất đối tượng mắc lỗi bỏ bớt PÂ đôi thứ hai f Lỗi phát âm cụm PÂ Nếu cụm PÂ, em có xu hướng chuyển âm vị thành âm tiết cách thêm âm tố [«] /s/ thành /s«/ hay /p/ thành /p«/ cụm PÂ em áp dụng phương thức tạo âm Bảng 2.8: Bảng tổng hợp tần số xuất lỗi phát âm cụm PÂ TT Tên âm vị Lỗi phát Tần số xuất âm lỗi Tỉ lệ % Xếp hạng /spl/ /səpəl/ 42 84% 2 /spr/ /səpər/ 42 84% /str/ /sət/ 46 92% /scr/ /səkər/ 40 80% Tỉ lệ mắc lỗi cao diễn em phát âm cụm âm vị /str/ Đối với cụm PÂ này, có đến 46 em chuyển âm vị /s/ thành âm tiết /s«/ tự đồng hóa phụ âm đôi /tr/ thành /t/ tiếng Việt CHƯƠNG CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY LỖI PHÁT ÂM PHỤ ÂM, NGUYÊN ÂM TIẾNG ANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHĂC PHỤC 3.1 CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY LỖI 3.1.1 Nguyên nhân chủ quan a Lỗi tâm lí người học Việc học tiếng Anh bậc tiểu học có ý thức tự giác mà hoàn toàn thụ động Trong đó, phần tâm lí nhiều phụ huynh cho việc học tiếng Anh bậc tiểu học chưa thật cần thiết Do vậy, phụ huynh không khuyến khích quan tâm nhắc nhở em, làm cho chúng có phần chủ quan Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Theo chúng tôi, lí phải kể đến việc số GV áp dụng phương pháp giảng dạy ngoại ngữ theo kiểu “truyền thống”, trọng đến ngữ pháp, ngữ nghĩa Điều khiến cho HS thói quen ý đến nghĩa mà quan tâm đến kĩ nghe, nói phát âm Phương pháp dần thay đổi năm gần chưa thật đạt kết đáng kể b Lỗi hoạt động luyện tập chưa đắn Bản thân em nhỏ nên tự chưa thể ý thức tầm quan trọng việc luyện tập thường xuyên phần em chưa thật say mê hứng thú với môn tiếng Anh Thực tế lớp, GV có dạy phát âm kiểm tra cũ, yêu cầu em viết từ nắm nghĩa từ mà không kiểm tra liệu HS có phát âm hay không Điều tạo tâm lí chủ quan không khuyến khích em luyện tập thường xuyên nhà Hơn nữa, thi ngày trọng bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết thiên kĩ viết nhiều GV thường ý đến thực hành miệng HS Vì thế, em tập trung học để đạt kết thi cử, kiểm tra mà ý đến vấn đề phát âm 3.1.2 Nguyên nhân khách quan a Lỗi ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ Sự can thiệp tiếng mẹ đẻ gây trở ngại cho người học tiếp cận với ngôn ngữ mới; dẫn tới việc mắc lỗi Theo Dulay Burt (1974), lỗi cấu trúc ngữ âm tìm thấy giai đoạn đầu học ngoại ngữ phần nhiều ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ Ngoài ra, nguyên nhân quan trọng khác làm cho em HSTH mắc lỗi nhiều khác biệt lớn tiếng Anh tiếng Việt b Từ phương thức dạy học ngoại ngữ Thực tế cho thấy, phần lớn GV dạy ngoại ngữ tiểu học sử dụng phương pháp dạy học truyền thống: sử dụng phấn trắng, bảng đen, Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 hoàn toàn lấy giáo viên làm trung tâm trọng đến việc học thuộc lòng Các hoạt động luyện tập chủ yếu có nhiều hướng dẫn, hoạt động bước sản sinh thiếu hụt Trong dạy GV ý đến hoạt động thực hành giao tiếp, đặc biệt cho HS tiếp cận với giọng nói thực người ngữ Hình thức kiểm tra sử dụng thường GV phụ trách lớp đảm nhiệm nên thiên viết mà trọng đến thực hành miệng c Từ phía môi trường Hiện nay, việc dạy ngoại ngữ bậc tiểu học hầu hết GV người Việt đảm nhiệm Mặc dù đội ngũ GV tốt nghiệp ĐHSP hay CĐSP kĩ phát âm chưa thật chuẩn xác Do vậy, em HS thiếu hẳn môi trường tiếng tự nhiên để thực hành rèn luyện kĩ Đã vậy, GV tạo môi trường tiếng thật sử dụng tiếng Anh dạy, dẫn đơn giản Một trở ngại cần đề cập đến số lượng HS lớp thường đông – khoảng 40 HS lớp Với số lượng đông với cách tổ chức lớp học theo kiểu dạy truyền thống: GV giảng bài, HS lắng nghe ghi gây trở ngại cho việc tổ chức hoạt động luyện tập nhóm, trò chơi giao tiếp … d Từ phía chương trình SGK Bộ SGK tiếng Anh sử dụng bậc tiểu học hoạt động luyện tập dành cho phần dạy luyện âm Do vậy, GV gặp trở ngại vấn đề tìm kiếm hoạt động luyện tập phù hợp em tài liệu để luyện âm thêm nhà Về phía phân phối chương trình, nhận thấy thời gian phân bổ cho môn tiếng Anh so với môn học khác Vì vậy, GV thực tốt bước ổn định lớp, kiểm tra cũ, tiến hành dạy tổ chức hoạt động luyện tập Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 3.2 CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CÁC LỖI PHÁT ÂM NÂ, PÂ TIẾNG ANH 3.2.1 Biện pháp mang tính chủ quan a Giúp em có thái độ tích cực lỗi Chúng cho lớp học GV đòi hỏi HS phải tuyệt đối tránh mắc lỗi GV liên tục sửa lỗi dẫn đến tình trạng HS bị giảm hứng thú học tập, bị ức chế, từ tạo không khí căng thẳng, sợ hãi Thực tế cho thấy, em HS lứa tuổi nhỏ hay bị ảnh hưởng bạn bè hay bắt chước nên lỗi em không sửa ngay, em khác theo mà mắc lỗi Ở số nước Phương Tây, “Phương pháp tự sửa lỗi cho nhau” phương pháp áp dụng phổ biến hiệu b Hình thành cho em thói quen phát âm Phát âm có vai trò quan trọng giao tiếp nên việc rèn luyện phát âm vô cần thiết Có thể nói, phát âm yêu cầu hàng đầu việc dạy - học ngoại ngữ đặc biệt em HS bậc tiểu học Vì vậy, em nhỏ chưa ý thức tầm quan trọng việc phát âm GV phải người giúp em hình thói quen phát âm từ ban đầu Để hình thành thói quen phát âm đúng, GV cần quan tâm đến em nhiều nữa, cần phải người có kiến thức ngữ âm chuẩn, phải tự trao dồi kĩ giao tiếp tiếng Anh c Giúp em có ý thức tự rèn luyện phát âm GV trước hết cần phải giúp em hiểu tầm quan trọng tiếng Anh qua mẩu chuyện nhỏ Bên cạnh đó, GV nên hướng dẫn cho em tự luyện tập nhà cách giới thiệu tài liệu chương trình dạy phát âm ti vi Các bậc phụ huynh người lớn nên nhắc nhở, động viên để tránh tình trạng em tập trung học môn mà coi nhẹ môn tiếng Anh Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 3.2.2 Biện pháp mang tính khách quan a Tạo môi môi trường tiếng thật Trước hết, cần phải tạo cho HS môi trường lớp học mang đặc thù tiếng Anh GV cần phải sử dụng tiếng Anh nhiều lớp học khuyến khích em sử dụng tiếng Anh cho diễn đạt dẫn đơn giản, kết hợp với ngôn ngữ hình thể Đối với diễn đạt mang tính phức tạp, GV sử dụng tiếng Việt nên hạn chế Có em tự ép phải nghe, hiểu, sử dụng tiếng Anh lớp học, cách chúng học tiếng Việt Trong trình giảng dạy lớp GV nên sử dụng tiếng Anh để giao tiếp nhằm tạo điều kiện cho em làm quen với việc sử dụng tiếng Anh giao tiếp thường ngày GV sử dụng tiếng Việt cần thiết để giải thích từ có khái niệm phức tạp, cấu trúc ngữ pháp khó để giải thích yêu cầu tập GV tạo môi trường tiếng Anh thông qua hoạt động xem tivi, nghe nhạc… b Đổi phương pháp dạy học Về phần GV, trước hết cần phải có vốn kiến thức định ngữ âm tiếng Anh tiếng Việt Vì đặc điểm ngữ âm tiếng Anh tiếng Việt có nhiều nét khác nên GV cần sử dụng hình ảnh để chiếu cho em thấy rõ máy cấu âm cho em cách phát âm Điều giúp em phát âm chuẩn xác Hơn nữa, ngữ âm môn học rèn luyện kĩ không đơn môn kiến thức nên để trình học phát âm đạt hiệu cần phải có rèn luyện thường xuyên liên tục Vì vậy, việc truyền đạt kiến thức ngữ âm, GV nên dành nhiều thời gian vào việc luyện sửa lỗi phát âm cho em Ngoài ra, nên tổ chức hoạt động luyện âm phong phú chẳng hạn thiết kế trò chơi; tránh việc đơn đọc yêu cầu HS lặp lại tạo không khí học tập Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 thụ động, áp đặt, giảm hứng thú phát triển kĩ giao tiếp tự nhiên em 3.2.3 Một số đề xuất việc khắc phục lỗi phát âm Trước hết đổi hình thức kiểm tra đánh giá Bài kiểm tra phải lưu ý bao quát tất kĩ (có phần kiểm tra khả phát âm) Điều tạo động lực để em trọng học luyện tập phát âm xác âm vị tiếng Anh Thỉnh thoảng GV nên tổ chức lớp học ngoại khóa, buổi học trời tổ chức cho em tham gia trò chơi tiếng Anh bổ ích theo kiểu "học mà chơi, chơi mà học" để tạo hứng thú đam mê môn ngoại ngữ Trong trình luyện âm cho HS, GV không nên đơn giản đọc từ yêu cầu HS lặp lại cách máy móc mà GV nên bày cho em phát âm từ đơn vị nhỏ nhất, cách mà trẻ em Việt Nam tập đánh vần từ Sau bước cụ thể áp dụng phương pháp việc cải thiện lỗi phát âm phụ âm cuối: - Bước 1: “ball” đọc “bo lờ” hai từ riêng - Bước 2: Đọc “bo” to bình thường “lờ” từ từ nhỏ - Bước 3: đọc “bo” bình thường đến “lờ” đọc nhỏ lại, không thành tiếng Đây cách giúp em phát âm phụ âm cuối cách tự nhiên giống người xứ Về việc sửa lỗi, GV nên lỗi giúp em tự sửa lỗi sau phát lỗi Ngoài ra, GV nên giúp em có thái độ tích cực với lỗi cách tuyên dương thưởng cho em tự sửa lỗi bạn Như vậy, vai trò GV việc hạn chế lỗi em quan trọng Về phía chương trình SGK, nghĩ nên có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ cho việc luyện âm lớp nhà Cần Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 phải tăng thêm từ đến tiết cho tuần học Điều quan trọng việc giảm số lượng HS học phát âm học nói để em có nhiều hội tham gia vào hoạt động việc kiểm soát lớp GV thuận lợi Không gian lớp học nên thay đổi cho có gần gũi GV HS, để GV đến gần sửa lỗi phát âm cho em Trong trình dạy phát âm từ mới, GV nên sử dụng phương pháp đối chiếu hai ngôn ngữ đặc biệt cặp âm dễ gây nhầm lẫn âm mà xuất ngôn ngữ Điều giúp em nhớ lâu có phân biệt rạch ròi hai ngôn ngữ Rõ ràng, việc dạy phát âm cho đối tượng nhỏ tuổi nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi GV cần phải thận trọng dạy cấp độ Sau đây, xin đề xuất số hoạt động mà GV tiểu học áp dụng việc dạy luyện phát âm cho em, tùy vào điều kiện đối tượng cụ thể: - Dạy cho em hệ thống chữ kèm với cách đánh vần chúng, kết hợp với việc cho em cách phát âm chữ vào từ cụ thể, từ trường hợp phổ biến đến ngoại lệ Chẳng hạn,chữ “p” có cách phát âm /p/ đơn phụ âm xuất từ “pen”, “pig” “poor”, cách phát âm không giống từ “sport”, “plan” “press” - Luyện cho em phát âm NÂ đơn trước, sau đến NÂ đôi Việc giúp em nhận biết quy luật NÂ đơn đôi quan trọng Ví dụ: chữ “i” phát âm /I/ theo sau phụ âm khác “sit”, “hit” hay “sister” Đa số cặp chữ “ee”, thể âm vị /I:/ chữ “see”, “bee” “screen” Có số hoạt động khác giúp em làm quen với cách phát âm chuẩn qua băng đĩa để phát triển phản xạ ngôn ngữ như: + Nghe chọn từ bắt đầu âm vị /p/ Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 + Nghe chọn từ tận âm vị /t/ + Nghe chọn từ có chứa âm vị /«U/ + Nghe viết lại từ + Nghe đếm có âm vị /e/ + Nghe điền vào chỗ trống âm vị + Nghe chọn từ có cách phát âm khác với từ lại + Nghe nói “Yes” với từ có chứa âm vị /•:/ nói “No” với từ không chứa âm vị - Đối với dạng lỗi không nhả âm âm vị PÂ cuối từ nhầm lẫn cặp âm ngắn dài, GV nên sử dụng kí hiệu ngôn ngữ hình thể để nhắc nhở em khắc phục sau mắc lỗi Mỗi kí hiệu biểu thị âm quy ước từ đầu GV HS, ví dụ như: + Khi HS đọc thiếu âm “s” cuối từ, nhắc cách dùng tay vẽ đường chữ S mà GV HS có quy ước từ trước + Với âm “k”, nhắc cho HS cách vỗ đầu gối Tương tự vậy, với âm “t” sửa cho HS ký hiệu dang ngang hai tay tựa chữ T + Nếu HS không bật âm /p/ mà phát âm giống tiếng Việt, để bàn tay lên phía trước miệng trình luyện âm, bày cho em cách để làm thoát + Các lỗi liên quan đến âm ngắn dài, quy ước giơ cánh tay cao lên phải đọc âm dài ngược lại + Ở vị trí đầu cuối từ âm “th”, quy ước với HS cách đưa tay lên miệng yêu cầu HS “Nhìn làm theo Cô” cách đặt lưỡi âm “th” phát âm… Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 KẾT LUẬN Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh hình thành lực giao tiếp, cụ thể cải thiện tình trạng phát âm cho em HS từ bậc tiểu học, định thực đề tài với nhiệm vụ nghiên cứu dạng lỗi phát âm tiếng Anh đối tượng bắt đầu làm quen với ngoại ngữ Hiện công tác thành phố Đà Nẵng nên định chọn HSTH nơi làm đối tượng điều tra Số đối tượng bắt đầu học tiếng Anh từ lớp theo SGK tiếng Anh Bộ Giáo dục xuất 50 em đến từ trường tiểu học địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia tích cực vào khảo sát lỗi phát âm âm vị tiếng Anh Các em HS khối lớp 5, tức hầu hết em làm quen với tiếng Anh năm Để tìm dạng lỗi, tiến hành xây dựng bảng từ thử âm vị NÂ PÂ phổ biến, chủ yếu vị trí đầu cuối từ Bên cạnh đó, phiếu điều tra HS GV lập nhằm thu thập thông tin từ đối tượng tiếp thu ý kiến GV tình hình giảng dạy phát âm Và thực tế, kết phiếu khảo sát cung cấp cho nhiều thông tin hữu ích Có thể nói rằng, dạng lỗi tìm thấy hầu hết nằm giả thuyết ban đầu Tuy nhiên, kết phân tích định lượng từ đoạn thu âm cho số dự kiến Các dạng lỗi tìm thấy chủ yếu là: - Không nhả âm vị - Nhầm lẫn âm vị - Thêm âm vị - Bớt âm vị Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Tần số lỗi xuất cao rơi vào PÂ vị trí cuối từ Điều cho thấy phận lớn em HS không nhả âm vị trí Cuộc điều tra cho thấy, phụ âm quen thuộc tiếng Việt /l/, /r/ vị trí cuối lại trở ngại lớn với em Kết cho thấy việc luyện âm cuối chưa thật quan tâm trọng Từ phân tích định tính định lượng, phát số nhân tố ảnh hưởng đến việc phát âm đối tượng Trước hết, phải nói rằng, điểm khác biệt ngữ âm hai ngôn ngữ nguyên nhân hàng đầu gây lỗi phát âm em Rất nhiều em HS GV thừa nhận rằng: em quen với hệ thống ngữ âm tiếng Việt nên bị ảnh hưởng nói phát âm tiếng Anh Hơn nữa, phương pháp dạy học ngoại ngữ cách truyền thống có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phát âm HS Thực tế trường mà khảo sát, có trường trang bị đầy đủ thiết bị nghe nhìn Chính thiếu trang thiết bi, GV gặp nhiều khó khăn việc cho em làm quen với giọng ngữ hay truyền tải hình ảnh minh họa chế phát âm Không hoàn toàn vấn đề phương pháp, chương trình đào tạo chưa thật phù hợp, thời gian phân bổ cho đơn vị học nói chung phần luyện âm nói chung lí cần phải nhắc đến Một nguyên nhân bỏ qua việc em HS chưa thật có động lực học tập chưa có ý thức rèn luyện phát âm thái độ với việc mắc lỗi Bên cạnh đó, thói quen học tập thụ động, học nhắc nhở kiểm tra góp phần vào việc em phát triển khả phát âm Việc tìm nguyên nhân chưa thật có ý nghĩa đề xuất giải pháp nhằm hạn chế khắc phục Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 lỗi Chúng thật cho rằng, cần phải có thay đổi tích cực thái độ HS GV việc phát âm với việc mắc lỗi Bản thân GV phải không ngừng trao dồi kiến thức ngữ âm tích cực đổi phương pháp giảng dạy Tiếp theo, đến lúc làm lại chương trình đào tạo tài liệu học tập theo định hướng mới, phù hợp với HS đáp ứng yêu cầu giáo dục đại Trong đó, lấy HS làm trung tâm GV đóng nhiều vai trò khác nhau: người hướng dẫn, cố vấn, nhà nghiên cứu khoa học có người bạn Việc tạo môi trường tiếng tự nhiên để em có điều kiện thực hành tiếng rèn luyện kĩ giao tiếp biện pháp hữu hiệu làm giảm nguy mắc lỗi em Có thể nói rằng, nghiên cứu lỗi mà HS mắc phải đề tài mang tính mẻ Nó quan tâm từ lâu nhà nghiên cứu ngôn ngữ khắp giới Việt Nam Đề tài đề tài mà có tính thực tiễn, tính nghiệm thể nghiên cứu: HSTH địa phương nơi sinh ra, lớn lên tham gia giảng dạy Có thể nói rằng, đề tài tiến hành thành công nhiệt tình ủng hộ GV từ trường tham gia tích cực em HS Qua thời gian điều tra thực tế, nhận thấy nhiều điều bất cập việc dạy học tiếng Anh HSTH qua việc thu âm tìm lỗi Do vậy, thật tin rằng, đề tài phần giúp người dạy người học có cách nhìn đắn thái độ tích cực với việc phát âm nói riêng tiếng Anh nói chung Quan trọng hơn, kết nghiên cứu giúp GV giải khó khăn, trăn trở việc dạy phát âm từ có phương pháp giảng dạy mang tính thiết thực hiệu Từ Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 lí nêu trên, cho rằng, đề tài hoàn toàn có khả ứng dụng Mặc dầu vậy, đề tài hạn chế định Trước hết, giới hạn đề tài, tiến hành điều tra lỗi tất âm vị hệ thống ngữ âm tiếng Anh mà tập trung vào âm vị với giả thuyết gây nhiều trở ngại cho HSTH phát âm Hơn nữa, thực việc thu âm tất HS địa bàn thành phố mà chọn trường từ quận khác Trong đó, chọn đối tượng HS giỏi em HS yếu khả biết cách đọc từ nhớ vài từ Do vậy, phải thừa nhận tần số lỗi tìm không thật bao quát mà xoáy sâu vào dạng lỗi đặc trưng Tuy nhiên, nguyên nhân tìm dựa kết quan sát thực tế từ phiếu điều tra HS qua tiếp xúc với đối tượng tiếp thu ý kiến từ GV nên nhiều có giá trị thực tiễn Từ đó, luận văn đề xuất số giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế HS GV môi trường tiểu học Chúng hi vọng rằng, mức độ đó, luận văn xem hữu dụng Footer Page 26 of 126 ... trình học tiếng Anh, phát âm chuẩn cần thiết Với tâm huyết GV dạy tiếng Anh cấp tiểu học, mạnh dạn chọn đề tài Khảo sát lỗi phát âm tiếng Anh học sinh tiểu học Đà Nẵng số biện pháp khắc phục Mong... quan đến đề tài Chương 2: Khảo sát dạng lỗi phát âm NÂ, PÂ tiếng Anh Chương 3: Các nguyên nhân gây lỗi phát âm tiếng Anh học sinh tiểu học Đà Nẵng số biện pháp khắc phục Tổng quan tài liệu nghiên... đề lỗi sửa lỗi cho học sinh (HS) Mục tiêu nghiên cứu Luận văn khảo sát lỗi phát âm NÂ, PÂ tiếng Anh HS Hơn việc khảo sát tiến hành số trường tiểu học Đà Nẵng nghiên cứu lỗi phát âm NÂ, PÂ tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát lỗi phát âm tiếng Anh của học sinh tiểu học Đà Nẵng và một số biện pháp khắc phục, Khảo sát lỗi phát âm tiếng Anh của học sinh tiểu học Đà Nẵng và một số biện pháp khắc phục, Khảo sát lỗi phát âm tiếng Anh của học sinh tiểu học Đà Nẵng và một số biện pháp khắc phục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay