Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn

26 93 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:18

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH MAI THẢO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG QUY NHƠN Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn Phản biện 2: TS Văn Thị Thái Thu Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng − Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ theo xu hướng đa dạng hóa thành phần kinh tế, đặc biệt có tham gia công ty liên doanh, công ty có vốn đầu tư nước làm cho hệ thống kế toán doanh nghiệp có thay đổi nhằm đảm bảo thực vai trò quan trọng Xuất phát từ yêu cầu đó, kế toán phải cung cấp thông tin cụ thể chi phí, giá thành, doanh thu kết doanh nghiệp để nhà quản trị doanh nghiệp kiểm tra, định giá cả, đầu tư lựa chọn phương án sản xuất Kế toán quản trị nói chung kế toán quản trị chi phí nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt thiết lập hệ thống thông tin phục vụ cho điều hành quản lý nội doanh nghiệp Kế toán quản trị chi phí xem công cụ quản lý khoa học có hiệu nhằm kịp thời xử lý cung cấp thông tin chi phí, đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhà quản trị Thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, thành phố Quy Nhơn có điều kiện thuận lợi giao thông liên lạc, có nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế hàng hải Tận dụng ưu đó, Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn phát triển không ngừng nhiều năm qua lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng hải lĩnh vực khác.Trước cạnh tranh gay gắt thị trường, vấn đề quản trị chi phí giá thành sản phẩm chìa khóa thành công định tồn công ty Vì vậy, hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí, phân tích biến động chi phí thực tế dự toán nhằm tăng cường kiểm soát chi phí phân tích thông tin chi phí để định kinh doanh Footer Page of 126 Header Page of 126 công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn vấn đề cấp thiết Xuất phát từ yêu cầu đó, đặt tính cấp thiết đề tài "Kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn" Mục tiêu nghiên cứu Góp phần làm rõ thêm chất, nội dung, đặc điểm vai trò kế toán quản trị chi phí quản lý sản xuất kinh doanh Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng nội dung kế toán quản trị chi phi công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn Chỉ mặt hạn chế, tồn Công ty, từ nêu phương hướng đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, góp phần xây dựng kế toán quản trị đơn vị Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: công tác kế toán quản trị chi phí công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, lập dự toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, tập hợp chi phí sản xuất thực tế phát sinh tính giá thành sản phẩm hoàn thành, phân tích chi phí để phục vụ kiểm soát chi phí định kinh doanh - Phạm vi nghiên cứu: tập trung nghiên cứu nội dung kế toán quản trị chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ bốc xếp hàng hóa công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập liệu để thu thập thông tin liên quan đến công tác kế toán quản trị chi phí Công ty Footer Page of 126 Header Page of 126 Phương pháp so sánh sử dụng để phân tích biến động chi phí công ty Phương pháp vấn: vấn kế toán trưởng nhân viên kế toán để tìm hiểu công tác xây dựng định mức chi phí, lập dự toán, tính giá thành sản phẩm, phân tích biến động chi phí… Phương pháp so sánh, tổng hợp kiểm chứng để phân tích vấn đề kế toán quản trị chi phí sản xuất đơn vị Từ đó, tổng hợp rút kết luận cần thiết từ thực tiễn, đưa giải pháp khắc phục có khả vận dụng vào thực tiễn Bố cục đề tài Luận văn bao gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán quản trị chi phí Chương 2: Thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn Tổng quan tài liệu nghiên cứu Những vấn đề kế toán quản trị, có kế toán quản trị tác giả Việt Nam nghiên cứu từ năm 1990 Các công trình nghiên cứu tác giả phản ánh chung vể trình xây dựng hệ thống kế toán quản trị Từ năm 2000, vấn đề kế toán quản trị chi phí đề cập phản ánh nhiều công trình nghiên cứu ngành cụ thể Trong luận văn tác giả Nguyễn Đăng Quốc Hưng (2004) “ Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí đơn vị kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Đà Nẵng” trình bày hệ thống lý luận tình hình thực kế toán quản trị chi phí lĩnh vực đặc thù du lịch Footer Page of 126 Header Page of 126 Trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng, tác giả Huỳnh Thị Tú (2010) nghiên cứu “Hoàn thiện kế toán quản trị công ty may Quảng Nam Trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất sản phẩm hữu sản phẩm bia rượu, tác giả Ngô Thị Hường (2010) nghiên cứu “Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí công ty cổ phần bia Phú Minh” Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hàng không, tác giả Trương Thị Trinh Nữ (2011) nghiên cứu “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng” Tuy nhiên, công trình chưa nghiên cứu chuyên sâu công tác kế toán quản trị lĩnh vực bốc xếp vận chuyển hàng hóa cầu cảng, mạnh tỉnh thuộc duyên hải miền Trung có Bình Định Trong xu cạnh tranh ngày mạnh mẽ thị trường nhu cầu nắm bắt thông tin kịp thời để đưa định, chiến lược nhanh chóng đắn nhu cầu cấp thiết doanh nghiệp công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn Chủ động trình kiểm soát nắm bắt thông tin, có thông tin chi phí yếu tố định đến trình phát triển doanh nghiệp Do vậy, vấn đề luận văn tập trung nghiên cứu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Khái niệm, chất kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị chi phí phận kế toán quản trị chuyên thực việc xử lý cung cấp thông tin chi phí nhằm phục vụ cho việc thực chức nhà quản trị hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra định 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.2.1 Khái niệm đặc điểm chi phí Dưới góc độ kế toán tài chi phí coi khoản phí tổn phát sinh gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ hạch toán, giá trị nguồn lực bị tiêu dùng hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức để đạt lấy kết Dưới góc độ kế toán quản trị, chi phí xem khoản phí tổn thực tế gắn liền với phương án,sản phẩm, dịch vụ Chi phí kinh doanh theo quan điểm kế toán quản trị mang tính cụ thể nhằm xem xét hiệu phận, sở để đưa định đầu tư lựa chọn phương án tối ưu 1.2.2 Phân loại chi phí doanh nghiệp a) Phân loại chi phí theo chức hoạt động Footer Page of 126 Header Page of 126 - Chi phí sản xuất: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung - Chi phí sản xuất:chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng b) Phân loại theo mối quan hệ chi phí với lợi nhuận xác định kỳ - Chi phí sản phẩm - Chi phí thời kỳ c) Phân loại theo cách ứng xử chi phí - Biến phí - Định phí - Chi phí hỗn hợp d) Phân loại chi phí kiểm tra định 1.3 NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Dự toán chi phí sản xuất a) Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b) Dự toán chi phí nhân công trực tiếp c) Dự toán chi phí sản xuất chung: bao gồm dự toán biến phí sản xuất chung dự toán định phí sản xuất chung 1.3.2 Tập hợp chi phí sản xuất a) Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp toàn b) Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp 1.3.3 Kiểm soát chi phí sản xuất a) Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Footer Page of 126 Header Page of 126 - Biến động giá nguyên vật liệu - Biến động lượng tiêu hao nguyên vật liệu trực tiếp b) Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Biến động giá nhân công - Biến động lượng c) Kiểm soát chi phí sản xuất chung - Kiểm soát biến động biến phí sản xuất chung - Kiểm soát biến động định phí sản xuất chung 1.3.4 Phân tích thông tin kế toán quản trị cho việc định a) Phân tích chi phí cho việc định ngắn hạn b) Phân tích chi phí cho việc định dài hạn 1.3.5 Tổ chức mô hình kế toán quản trị chi phí Mô hình kết hợp, mô hình tách biệt, mô hình hỗn hợp KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương trình bày sở lý luận vai trò chất kế toán quản trị chi phí, phân loại chi phí, dự toán chi phí sản xuất, định mức chi phí sản xuất, phương pháp xác định giá thành sản phẩm, phân tích biến động chi phí nhằm tăng cường kiểm soát chi phí Đồng thời luận văn trình bày việc tổ chức mô hình kế toán quản trị chi phí áp dụng phù hợp theo loại hình doanh nghiệp Trên sở lý luận xây dựng nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG QUY NHƠN 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG QUY NHƠN 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước Cảng Quy Nhơn theo định số 804/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2009 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Cảng Quy Nhơn Cảng tổng hợp, có đầy đủ sở hạ tầng trang thiết bị đại xếp dỡ lọai hàng hóa, container hàng siêu trường, siêu trọng, đủ điều kiện tiếp nhận tàu đến 30.000 DWT 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Cảng đơn vị trực thuộc ngành Hàng hải, hoạt động sản xuất kinh doanh Cảng dịch vụ bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bãi, sân chứa container, vận chuyển hàng hóa xe giới, tổ chức hướng dẫn phục vụ phương tiện tàu thuyền cảng, sữa chữa khí, vận tải thủy bộ, cung ứng tàu biển, kinh doanh xăng dầu kinh doanh xuất nhập Đồng thời, Cảng tiến hành số hoạt động sản xuất kinh doanh khác như: xây dựng, sửa chữa cầu bến Cảng, sản xuất đồ mộc, đóng gói hàng rời; dịch vụ đại lý vận tải thủy, bộ; sữa chữa phương tiện thủy bộ; cung ứng lương thực thực phẩm cho tàu biển Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: chủ yếu bao gồm chi phí nhiên liệu xăng, dầu diesen, dầu nhớt loại, chi phí vật liệu phụ : mỡ, dầu nhờn, dầu phanh, dầu hỏa, dầu ben…xuất dùng cho thiết bị hoạt động cần cẩu, xe tải- ben, đầu kéo, xe nâng Cảng phục vụ cho hoạt động bốc dỡ hàng hóa vận chuyển hàng hóa Cảng - Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm tiền lương, phụ cấp khoản trích theo lương cho đối tượng lao động trực tiếp Cảng công nhân bốc xếp, công nhân giao nhận hàng hóa, công nhân thực dịch vụ đóng gói công nhân thực dịch vụ lái cẩu - Chi phí sản xuất chung 2.2.2 Công tác lập dự toán chi phí a) Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp xây dựng dựa định mức tiêu hao nguyên vật liệu Phòng Kế hoạch thương vụ xây dựng theo nhu cầu thực dự toán sản lượng hàng vận chuyển, số lượng lao vụ Cảng Quy Nhơn b)Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Dự toán chi phí nhân công trực tiếp phòng Kế toán- Tài vụ lập vào kế hoạch thực công việc phòng Kế hoạch thương vụ cung cấp Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Bảng 2.1 Dự toán chi phí nhân công trực tiếp năm 2011 Chỉ tiêu Lương Số tiền (đồng) 5.324.003.416 Tiền lương theo khối lượng công 865.400.320 việc thực Các khoản trích theo lương 1.361.668.822 Chi phí nhân công trực tiếp 7.551.072.558 c) Dự toán chi phí sản xuất chung Cuối năm trước, vào kế hoạch sản xuất năm, phòng kế toán tài vụ lập kế hoạch chi phí gửi lên Ban lãnh đạo xét duyệt Đối với chi phí liên quan đến hoạt động chung xây dựng theo quy chế ban hành Công ty định mức dầu, điện cho tổ sản xuất Còn chi phí tiền dịch vụ mua bao gồm tiền nước, điện thoại xác định theo mức khoán hàng tháng Bảng 2.2 Dự toán chi phí sản xuất chung năm 2011 (đơn vị tính: đồng) Chỉ tiêu Kế hoạch 1.Tiền lương nhân viên phân xưởng 4.516.503.446 - Tiền lương 4.423.003.446 - Tiền lương theo sản phẩm 93.500.000 Trích BHXH 993.630.758 Chi phí vật liệu 183.472.995 Chi phí công cụ dụng cụ 183.376.995 Chi phí điện cho sản xuất 340.121.704 Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Chỉ tiêu Kế hoạch Chi phí nước cho sản xuất 6.392.662 Chi phí dịch vụ mua 334.496351 Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí sửa chữa nhỏ TSCĐ 10 Chi phí khác 11 Chi phí cho hoạt động ăn ca Cộng 1.500.000.000 20.365.000 362.712.463 15.493.110 8.456.565.484 d) Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp Bao gồm dự toán chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp, chi phí văn phòng phẩm, vật liệu quản lý, chi phí công cụ quản lý, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác Bảng 2.3 Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2011 Chỉ tiêu 1.Chi phí nhân viên quản lý - Tiền lương - Tiền lương theo sản phẩm - Trích BHXH Chi phí văn phòng phẩm, vật liệu quản lý Chi phí công cụ dụng cụ quản lý Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua Chi phí tiền khác Cộng Footer Page 14 of 126 (đơn vị tính: đồng) Kế hoạch 5.383.423.471 4.299.091.189 113.551.000 970.781.282 460.076.807 227.673.099 440.779.000 250.360.529 200.779.257 6.963.092.163 Header Page 15 of 126 13 2.2.3 Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh Với đặc thù riêng hoạt động kinh doanh loại hình sản xuất giản đơn, số lượng dịch vụ thực với khối lượng lớn chu dịch vụ ngắn, cảng Quy Nhơn áp dụng phương pháp hạch toán chi phí theo dịch vụ Chi phí phát sinh liên quan đến dịch vụ tập hợp theo dịch vụ a) Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Kế toán tập hợp TK 621 chi tiết theo phận sản xuất b) Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Kế toán sử dụng TK 622 mở chi tiết theo đối tượng dịch vụ c) Tập hợp chi phí sản xuất chung Phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng chịu phí dùng phương pháp tập hợp gián tiếp Một số chi phí lớn phát sinh tháng phân bổdần cho kỳ d) Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp Kế toán sử dụng TK 642 e) Tổng hợp chi phí sản xuất Sử dụng Tài khoản 154 mở chi tiết cho dịch vụ Cảng Quy Nhơn 2.2.4 Kiểm soát chi phí Việc phân tích biến động chi phí thực chủ yếu thông qua việc so sánh tiêu báo cáo kết kinh doanh năm, từ đưa nhận định tình hình tăng giảm khoản chi phí, doanh thu Tuy nhiên, việc phân tích đơn giản, chưa thực Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 ảnh hưởng cụ thể nhân tố lượng nhân tố giá đến tình hình biến động chi phí a) Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b) Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp c) Kiểm soát chi phí sản xuất chung d) Kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 2.3.1 Phân loại chi phí Công ty chưa quan tâm đến cách phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 2.3.2 Phân tích biến động chi phí Nội dung phân tích chi phí đơn giản, khoản mục chi phí phân tích chủ yếu dựa vào phương pháp so sánh số tương đối, tuyệt đối mà chưa nêu ảnh hưởng nhân tố lượng, nhân tố giá phương pháp phân tích khác 2.3.3 Phân tích chi phí để định kinh doanh Công ty chưa tiến hành phân tích chi phí để định kinh doanh KẾT LUẬN CHƯƠNG Công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn thực thực tế, đơn vị tồn sau: Công ty hạch toán chi phí sử dụng tài khoản có phân cấp chi tiết theo loại hình lao vụ tập trung vào kế toán tài Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 nên gặp khó khăn xử lý số liệu cho công tác kế toán quản trị Công ty chưa thực phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí hạn chế nhu cầu thông tin chi phí nên chưa quan tâm đến việc xem xét nguồn gốc hình thành chi phí cách phân loại chi phí khác kế toán quản trị Dự toán lập công ty lập theo sở ước tính số liệu năm trước nên mang tính chất báo cáo tài chính, số liệu dự toán chi phí chủ yếu theo chức hoạt động mà không phân loại thành biến phí định phí nên việc phân tích chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh kế hoạch với thực tế thực mà chưa sử dụng phương pháp phân tích khác Đồng thời việc phân tích biến động chi phí chưa phục vụ cho mục đích định kinh doanh đơn vị mà đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin để lập báo cáo tài Tại công ty chưa xây dựng máy chuyên thực nhiệm vụ kế toán quản trị riêng Công tác kế toán quản trị công ty thực kế toán chi tiết Qua phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn cho thấy nguyên nhân đặc điểm quy mô công ty, khả tài người nên công tác kế toán quản trị chưa phát huy tác dụng vốn có công ty nhân thức cần thiết kế toán quản trị chi phí quản lý điều hành Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Ở CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG QUY NHƠN 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG QUY NHƠN Để đưa định đắn kịp thời, nhà quản trị cần sử dụng thông tin phù hợp tin cậy Trong tất nguồn cung cấp thông tin cho nhà quản lý phải kể đến vai trò quan trọng thông tin kế toán cung cấp đặc biệt kế toán quản trị chi phí cung cấp Hệ thống kế toán quản trị chi phí công ty cung cấp thông tin chi phí sản xuất dạng đơn giản định nhà quản lý chưa sử dụng nguồn thông tin kế toán cung cấp, từ dẫn đến hiệu định kinh doanh hạn chế Bên cạnh đó, thông tin chi phí hệ thống kế toán quản trị chi phí công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn chưa đáp ứng yêu cầu phù hợp, tin cậy kịp thời nên nguồn thông tin chưa thực hữu ích cho trình định phận quản lý 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Ở CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG QUY NHƠN 3.2.1 Phân loại chi phí Công ty Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí giúp nhà quản lý lập kế hoạch, soạn thảo dự toán dự báo chi phí phát sinh Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 mức sản xuất tiêu thụ khác Theo cách phân loại này, chi phí công ty phân loại thành biến phí định phí Bảng 3.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử Phân loại Khoản mục chi phí Biến Định phí phí Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nguyên vật liệu X - Chi phí nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu X Chi phí nhân công trực tiếp - Lương - Lương theo sản phẩm X X - Các khoản trích theo lương X Chi phí sản xuất chung - Lương nhân viên phân xưởng + Lương + Lương theo sản phẩm gián tiếp X X + Các khoản trích theo lương X - Nhiên liệu X - Vật liệu X - Điện, nước X Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Phân loại Khoản mục chi phí Biến Định phí phí - Khấu hao tài sản cố định X - Chi phí khác X Chi phí quản lý doanh nghiệp -Chi phí nhân viên quản lý X +Tiền lương +Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp X +Trích BHXH X - Chi phí văn phòng phẩm, vật liệu quản lý X - Chi phí công cụ dụng cụ quản lý X - Chi phí khấu hao TSCĐ X - Chi phí dịch vụ mua X - Chi phí tiền khác X 3.2.2 Kiểm soát biến động chi phí a) Kiểm soát biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Hiện nay, thông tin công tác kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp công ty cung cấp thông qua tập hợp phiếu xuất kho, phiếu nhập kho phiếu tiếp nhận nguyên vật liệu Vì vậy, để kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, phận phân xưởng cần lập báo cáo tình hình sử dụng nguyên vật liệu phân xưởng Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 b) Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Công ty cần phân tích chi phí nhân công trực tiếp so với kế hoạch để xác định tình hình thực kế hoạch chi phí tiết kiệm hay lãng phí c) Kiểm soát biến động chi phí sản xuất chung Để kiểm soát chi phí sản xuất chung, cuối năm kế toán cần tiến hành phân tích, đánh giá chi phí thực tế phát sinh với kế hoạch lập đầu năm 3.2.3 Tổ chức máy kế toán quản trị Từ đặc điểm tổ chức quản lý đơn vị, để nâng cao hiệu hoạt động kế toán quản trị công ty nên áp dụng mô hình kết hợp Theo mô hình nhân viên kế toán thực phần hành cần bố trí lại công việc sau: - Kế toán trưởng: chịu trách nhiệm quản lý điều hành phòng kế toán, kiểm tra báo cáo kế toán tài báo cáo kế toán quản trị - Kế toán vật tư TSCĐ: công việc kế toán tài thực công tác lập dự toán mua vật tư, phân tích tình hình thực định mức chi phí nguyên vật liệu so với dự toán, lập báo cáo tình hình biến động nguyên vật liệu Đối với kế toán TSCĐ, nhiệm vụ nhân viên kế toán thực phần hành phân tích đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ phận sản xuất toàn công ty - Kế toán lao động tiền lương: nhận báo cáo tình hình lao động suất lao động, tiến hành phân tích tình hình sử dụng lao động đơn vị Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 - Kế toán ngân hàng toán: lập báo cáo chi tiết tình hình 3.2.4 Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị Với mục tiêu cung cấp thông tin cho trình hoạch định, kiểm soát định nhà quản trị phù hợp với đặc điểm kinh doanh Công ty, đơn vị nên thiết lập tổ chức báo cáo kế toán quản trị, đặc biệt báo cáo kế toán quản trị chi phí xây dựng theo nội dung công việc công việc bốc xếp hàng hóa, đóng gói hàng hóa, giao nhận cầu tàu quét dọn kho hàng… Báo cáo kế toán quản trị bao gồm: - Báo cáo tình hình thực chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Báo cáo tình hình thực chi phí nhân công trực tiếp - Báo cáo tình hình thực chi phí sản xuất chung - Báo cáo giá thành 3.2.5 Phân tích thông tin kế toán quản trị chi phí a) Phân tích điểm hòa vốn Phân tích điểm hòa vốn giúp doanh nghiệp xác định mức giá dịch vụ cung cấp tối thiểu mà đơn vị cần đạt Đây sở để công ty lập kế hoạch lội nhuận kế hoạch khác ngắn hạn Thông qua số liệu thu thập doanh thu chi phí công ty năm 2011, xây dựng báo cáo kết sản xuất kinh doanh theo số dư đảm phí sau: Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Bảng 3.2 Báo cáo kết SXKD theo số dư đảm phí năm 2011 TT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) Doanh thu thực 84.298.141.582 Tổng biến phí 33.707.908.645 Số dư đảm phí 50.590.232.937 Định phí 31.952.080.914 Lãi 18.638.152.023 Phân tích điểm hòa vốn năm 2011 công ty Trong năm 2011, khối lượng dịch vụ thực Cảng Quy Nhơn 2,5 triệu hàng Bảng 3.3 Bảng phân tích điểm hòa vốn năm 2011 TT Chỉ tiêu Số tiền Số dư đảm phí (đ/tấn) 20.236 Định phí (đ) 31.952.080.914 Lãi (đ) 18.638.152.023 Tỷ lệ số dư đảm phí (%) 60,01 Sản lượng hòa vốn (tấn) 1.934.497 Doanh thu hòa vốn (đ) 53.244.594.091 Doanh thu an toàn (đ) 31.053.547.491 Tỷ lệ doanh thu an toàn (%) 36,83 Qua bảng phân tích cho thấy: - Trong năm 2011, đơn vị thực bốc xếp vận chuyển 1.934.491 hàng công ty đạt mức hòa vốn với doanh thu 53.244.594.091đồng Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 - Tỷ lệ số dư đảm phí cho biết doanh thu tăng 1đ có 0,6 đ thuộc số dư đảm phí Khi doanh thu tiêu thụ vượt qua điểm hòa vốn tỷ lệ tăng số dư đảm phí tỷ lệ tăng doanh thu Và đó, mức tăng số dư đảm phí mức tăng lãi - Doanh thu an toàn cao thể tính an toàn hoạt động kinh doanh đơn vị đảm bảo Mức doanh thu an toàn công ty năm 2011 31.053.547.491 đ, tương ứng tỷ lệ 36,83 % thể mức an toàn cao đơn vị nhiên, mức an toàn thuộc tương đối nên bên cạnh việc giữ vững sản lượng dịch vụ cung cấp, đơn vị phải không ngừng chủ động tìm kiếm đơn hàng mở rộng quan hệ với nhiều đối tác, đặc biệt tàu chở hàng nước để nâng cao lượng kim ngạch b) Lựa chọn phương án kinh doanh biến phí, giá bán sản lượng thay đổi Hiện nay, thị trường vận tải cảng biển giới có nhiều biến động, bên cạnh giá loại nhiên liệu tăng theo biến động giá thị trường nên ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Qu nghiên cứu thị trường, Phòng Kế hoạch thương vụ dự kiến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng thêm 20% nên đề xuất phương án tăng giá bán đơn vị lên 20% ,vì giá bán tăng 20% nên lượng dịch vụ cung cấp dự kiến giảm 10% Công ty có nên lựa chọn phương án này? Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 Bảng 3.4 Bảng phân tích Chỉ tiêu Thực Phương án đề Chênh lệch năm 2011 Mức Doanh thu ( triệu đ) Tổng biến phí (triệu đ) Số dư đảm phí (triệu đ) Định phí (triệu đ) Lãi (triệu đ) Sản lượng sản xuất (tấn) xuất % 84.298,1 92.727,9 8.429,8 9,09 33.707,9 40.449,4 6.741,.5 16,67 50.590,2 52.278,4 1.688,2 3,23 31.952,09 31.952,08 0,00 18.638,15 20.326,3 1.688,2 8,31 2.500.000 2.250.000 -250.000 -11,11 KẾT LUẬN CHƯƠNG Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tạo điều kiện kiểm soát quản lý kịp thời biến động loại chi phí, quản lý hiệu trình sản xuất kinh doanh, chủ động trình đề định Vì vậy, sở nghiên cứu, phân tích lý luận thực tiễn, luận văn nghiên cứu hoàn thiện nội dung sau: Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Một là, trình bày hệ thống sở lý luận kế toán quản trị chi phí sở cho phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty Hai là, phản ánh thực trạng kế toán quản trị chi phí đơn vị, từ hạn chế cần hoàn thiện Ba là, luận văn trình bày giải pháp bao gồm: phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, phân tích biến động chi phí nhằm tăng cường kiểm soát chi phí, hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị chi phí bước đầu đề nghị xây dựng mô hình kế toán quản trị Công ty Qua việc phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn, luận văn phân tích đánh giá tồn kế toán quản trị chi phí Từ đó, nội dung chương đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí bao gồm phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, kiểm soát biến động chi phí, hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tổ chức mô hình kế toán quản trị chi phí công ty nhằm phát huy hiệu việc cung cấp thông tin xác kịp thời cho nhà quản lý để đưa định đắn kịp thời cho phát triển công ty Footer Page 26 of 126 ... luận kế toán quản trị chi phí Chương 2: Thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí công ty. .. trạng kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG... tài Tại công ty chưa xây dựng máy chuyên thực nhiệm vụ kế toán quản trị riêng Công tác kế toán quản trị công ty thực kế toán chi tiết Qua phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn, Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn, Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay