ĐỀ CƯƠNG địa lí 10 HK i

10 267 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:31

1.Quy luật địa đới: Là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ. Nguyên nhân: Do trái đất hình cầu và bức xạ mặt trời. Trái đất có hình cầu làm cho góc nhập xạ thay đổi từ xích đạo về hai cực do đó lượng bức xạ cũng thay đổi theo.Biểu hiện của quy luậta. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái ĐấtCác vòng đaiVị tríGiữa các đường đẳng nhiệtKhoảng vĩ tuyếnNóng200C của 2 bán cầu300B đến 300NÔn hòa200C và 100C của tháng nóng nhất300 đến 600 ở cả hai bán cầuLạnhGiữa 100 và 00 của tháng nóng nhấtỞ vòng đai cận cực của 2 bán cầuBăng giá vĩnh cửuNhiệt độ quanh năm dưới 00CBao quanh cựcb. Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất 7 đai khí áp: + 3 đai áp thấp: 1 ở xích đạo, 2 ở ôn đới. + 4 đai áp cao: 2 cận chí tuyến, 2 ở cực. 6 đới gió: 2 mậu dịch, 2 ôn đới, 2 Đông cực.c. Các đới khí hậu trên Trái ĐấtCó 7 đới khí hậu chính: xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, cận cực, cực.d. Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật: Có 10 nhóm đất và 10 kiểu thảm thực vật từ cực đến xích đạo.2.Khái niệm quy luật phi địa đớivà biểu hiện: Khái niệm Là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan. Nguyên nhân:Do nguồn năng lượng bên trong Trái Đất, nguồn năng lượng này phân chia bề mặt Trái Đất thành lục địa, đại dương, núi cao. Biểu hiện của quy luậtKhái niệmNguyên nhânBiểu hiệnQuy luật đai caoSự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên theo độ cao địa hìnhDo giảm nhanh nhiệt độ theo độ cao, sự thay đổi độ ẩm, lượng mưaPhân bố vành đai đất, thực vật theo độ caoQuy luật địa ôSự thay đổi các thành phần tự nhiên và cảnh quan theo kinh độ Sự phân bố đất liền và biển, đại dương > Khí hậu lục địa bị phân hóa từ đông sang tây Núi chạy theo hướng kinh tuyếnThay đổi thảm thực vật theo kinh độ3. Dòng biển là gì sự phân bố của dòng biển? Khái niệm: Là hiện tượng chuyển động của lớp nước biển trên mặt tạo thành các dòng chảy trong các biển và đại dương. Phân bố: + Dòng biển nóng: Thường phát sinh ở hai bên đường xích đạo chảy theo hướng tây, gặp LĐ chuyển hướng chảy về cực. + Dòng biển lạnh: Xuất phát từ vĩ tuyến 30 400 gần bờ đông các đại dương chảy về xích đạo.Dòng biển nóng, lạnh hợp lại thành vòng hoàn lưu ở mỗi bán cầu. Ở vĩ độ thấp hướng chảy của các vòng hoàn lưu Bắc Bán Cầu cùng chiều kim đồng hồ, Nam Bán Cầu ngược chiều. Ở Bắc Bán Cầu có dòng biển lạnh xuất phát từ cực men theo bờ Tây các đại dương chảy về xích đạo. Các dòng biển nóng, lạnh đối xứng nhau qua bờ đại dương. Vùng có gió mùa, dòng biển đổi chiều theo mùa:Ví dụ ở Bắc Ấn Độ về mùa hạ dòng biển chảy theo vòng từ Xri Lanca lên vịnh Ben Gan rồi xuống Inđônêxia, Vòng sang phía Tây.. rồi trở về lại Xri Lanca. Về mùa đông dòng biển này chảy theo chiều ngược lại.II. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí1. Khái niệm Khái niệm: Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ nhỏ trong lớp vỏ địa lí. Nguyên nhân: + Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của nội lực và ngoại lực vì thế chúng không tồn tại và phát triển một cách đồng thời. + Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau.Biểu hiệnBất kì lãnh thổ cũng gồm nhiều thành phần ảnh hưởng qua lại phụ thuộc lẫn nhau. Nếu một thành phần thay đổi sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.Ví dụ:Sự biến đổi khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt sẽ làm chế độ dòng chảy thay đổi, làm tăng quá trình xói mòn, mặt khác làm thực vật phát triển mạnh, quá trình phá hủy đá và hình thành đất nhanh hơn.Ý nghĩa thực tiễn cho ta thấy sự cần thiết phải nghiên cứu kĩ càng và toàn diện điều kiện địa lí của bất kì lãnh thổ nào trước khi sử dụng. Dự báo trước những thay đổi của các thành phần tự nhiên khi tác động vào môi trường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ.5. Vai trò và đặc điểm của ngành nông nghiệp:Vai trò: Là một ngành sx vật chất không thể thay thế được: + Cung cấp lương thực, thực phẩm. + Nguyên liệu cho công nghiệp. + Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ. Hiện nay 40% số lao động thế giới tham gia hoạt động nông nghiệp như vậy ngành nông nghiệp góp phần giải quyết vấn đề việc làm trong hoàn cảnh hiện nay.Đặc điểma. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế: cần phải duy trì và nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí, tiết kiệm.b. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi: cần phải hiểu biết và tôn trọng quy luật sinh học.c. Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ: Cần phải xây dựng cơ cấu hợp lí, đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành dich vụ, làng nghề,.. tận dụng thời gian dỗi.d. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên vì đối tượng là cây trồng, vật nuôi.e. Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.6. Đặc điểm và tình hình phân bố thế giới?Dân số thế giới Năm 2005 là 6.477 triệu người. Quy mô dân số giữa các châu lục và các nước khác nhau (có 11 quốc gia200 quốc gia với dân số trên 100 triệu người, 17 nước có số dân từ 0,01 0,1 triệu người). Quy mô dân số thế giới ngày càng lớn.Tình hình phát triển dân số thế giới Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người càng rút ngắn từ 123 năm xuống 32, xuống 15 năm, 13 năm, 12 năm… Thời gian dân số tăng gấp đôi cũng rút ngắn: Từ 123 năm còn 47 năm.Tốc độ gia tăng dân số nhanh, quy mô ngày càng lớn đặc biệt từ nửa sau thế kỉ XX do tỉ lệ tử vong giảm nhờ những thành tựu của y tế, chăm sóc sức khỏe,...2. Đặc điểma. Phân bố dân cư không đều theo không gian, năm 2005 mật độ dân cư trung bình: 48người km2 + Tập trung đông: Tây Âu (169), Nam Âu (115), Ca ri bê (166), Đông Á (131), Đông Nam Á (124),... + Thưa dân: Châu Đại Dương (4), Bắc Mĩ (17), Nam Mĩ (21), Trung Phi (17), Bắc Phi (23).b. Phân bố dân cư biến động theo thời gianTừ năm 1650 2005 có sự biến động về tỉ trọng: + Châu Mĩ, châu Á, châu Đại Dương tăng. + Châu Âu, châu Phi giảm.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư Điều kiện tự nhiên: Khí hậu, nước, địa hình , đất, khoáng sản,.. Điều kiện kinh tế xã hội:là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (Phương thức sản xuất), tính chất của nền kinh tế… Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, chuyển cư, ... 1.Quy luật địa đới: - Là thay đổi có quy luật tất thành phần địa cảnh quan địa theo vĩ độ - Nguyên nhân: Do trái đất hình cầu xạ mặt trời Trái đất có hình cầu làm cho góc nhập xạ thay đổi từ xích đạo hai cực lượng xạ thay đổi theo Biểu quy luật a Sự phân bố vòng đai nhiệt Trái Đất Các vòng đai Vị trí Giữa đường đẳng nhiệt Khoảng vĩ tuyến Nóng 200C bán cầu 300B đến 300N Ôn hòa 200C 100C 300 đến 600 tháng nóng hai bán cầu Lạnh Giữa 100 00 Ở vòng đai cận tháng nóng cực bán cầu Băng giá vĩnh cửu Nhiệt độ quanh năm 00C Bao quanh cực b Các đai khí áp đới gió Trái Đất - đai khí áp: + đai áp thấp: xích đạo, ôn đới + đai áp cao: cận chí tuyến, cực - đới gió: mậu dịch, ôn đới, Đông cực c Các đới khí hậu Trái Đất Có đới khí hậu chính: xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, cận cực, cực d Các nhóm đất kiểu thảm thực vật: - Có 10 nhóm đất 10 kiểu thảm thực vật từ cực đến xích đạo 2.Khái niệm quy luật phi địa đớivà biểu hiện: Khái niệm - Là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới thành phần địa cảnh quan - Nguyên nhân:Do nguồn lượng bên Trái Đất, nguồn lượng phân chia bề mặt Trái Đất thành lục địa, đại dương, núi cao Biểu quy luật Khái niệm Nguyên nhân Biểu Sự thay đổi có quy luật Do giảm nhanh nhiệt độ Phân bố vành đai đất, Quy luật thành phần tự nhiên theo theo độ cao, thay đổi độ thực vật theo độ cao đai cao độ cao địa hình ẩm, lượng mưa Sự thay đổi thành phần - Sự phân bố đất liền Thay đổi thảm thực tự nhiên cảnh quan theo biển, đại dương -> Khí hậu vật theo kinh độ kinh độ lục địa bị phân hóa từ đông Quy luật sang tây địa ô - Núi chạy theo hướng kinh tuyến Dòng biển phân bố dòng biển? - Khái niệm: Là tượng chuyển động lớp nước biển mặt tạo thành dòng chảy biển đại dương - Phân bố: + Dòng biển nóng: Thường phát sinh hai bên đường xích đạo chảy theo hướng tây, gặp LĐ chuyển hướng chảy cực + Dòng biển lạnh: Xuất phát từ vĩ tuyến 30 - 400 gần bờ đông đại dương chảy xích đạo Dòng biển nóng, lạnh hợp lại thành vòng hoàn lưu bán cầu Ở vĩ độ thấp hướng chảy vòng hoàn lưu Bắc Bán Cầu chiều kim đồng hồ, Nam Bán Cầu ngược chiều - Ở Bắc Bán Cầu có dòng biển lạnh xuất phát từ cực men theo bờ Tây đại dương chảy xích đạo - Các dòng biển nóng, lạnh đối xứng qua bờ đại dương - Vùng có gió mùa, dòng biển đổi chiều theo mùa: Ví dụ Bắc Ấn Độ mùa hạ dòng biển chảy theo vòng từ Xri Lan-ca lên vịnh Ben Gan xuống In-đô-nê-xi-a, Vòng sang phía Tây trở lại Xri Lan-ca Về mùa đông dòng biển chảy theo chiều ngược lại II Quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa Khái niệm - Khái niệm: Là quy luật mối quan hệ quy định lẫn thành phần phận lãnh thổ nhỏ lớp vỏ địa - Nguyên nhân: + Mỗi thành phần lớp vỏ địa đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp nội lực ngoại lực chúng không tồn phát triển cách đồng thời + Các thành phần tự nhiên có tác động qua lại gắn bó mật thiết với Biểu Bất kì lãnh thổ gồm nhiều thành phần ảnh hưởng qua lại phụ thuộc lẫn Nếu thành phần thay đổi thay đổi thành phần lại toàn lãnh thổ Ví dụ:Sự biến đổi khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt làm chế độ dòng chảy thay đổi, làm tăng trình xói mòn, mặt khác làm thực vật phát triển mạnh, trình phá hủy đá hình thành đất nhanh Ý nghĩa thực tiễn - cho ta thấy cần thiết phải nghiên cứu kĩ toàn diện điều kiện địa lãnh thổ trước sử dụng - Dự báo trước thay đổi thành phần tự nhiên tác động vào môi trường để đề xuất giải pháp tháo gỡ Vai trò đặc điểm ngành nông nghiệp: Vai trò: - Là ngành sx vật chất thay được: + Cung cấp lương thực, thực phẩm + Nguyên liệu cho công nghiệp + Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ - Hiện 40% số lao động giới tham gia hoạt động nông nghiệp ngành nông nghiệp góp phần giải vấn đề việc làm hoàn cảnh Đặc điểm a Đất trồng tư liệu sản xuất chủ yếu thay thế: cần phải trì nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí, tiết kiệm b Đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng, vật nuôi: cần phải hiểu biết tôn trọng quy luật sinh học c Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ: Cần phải xây dựng cấu hợp lí, đa dạng hóa sản xuất, phát triển ngành dich vụ, làng nghề, tận dụng thời gian dỗi d Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên đối tượng trồng, vật nuôi e Trong kinh tế đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa Đặc điểm tình hình phân bố giới? Dân số giới - Năm 2005 6.477 triệu người - Quy mô dân số châu lục nước khác (có 11 quốc gia/200 quốc gia với dân số 100 triệu người, 17 nước có số dân từ 0,01- 0,1 triệu người) - Quy mô dân số giới ngày lớn Tình hình phát triển dân số giới - Thời gian dân số tăng thêm tỉ người rút ngắn từ 123 năm xuống 32, xuống 15 năm, 13 năm, 12 năm… - Thời gian dân số tăng gấp đôi rút ngắn: Từ 123 năm 47 năm Tốc độ gia tăng dân số nhanh, quy mô ngày lớn đặc biệt từ nửa sau kỉ XX tỉ lệ tử vong giảm nhờ thành tựu y tế, chăm sóc sức khỏe, Đặc điểm a Phân bố dân cư không theo không gian, năm 2005 mật độ dân cư trung bình: 48người/ km2 + Tập trung đông: Tây Âu (169), Nam Âu (115), Ca ri bê (166), Đông Á (131), Đông Nam Á (124), + Thưa dân: Châu Đại Dương (4), Bắc Mĩ (17), Nam Mĩ (21), Trung Phi (17), Bắc Phi (23) b Phân bố dân cư biến động theo thời gian Từ năm 1650 - 2005 có biến động tỉ trọng: + Châu Mĩ, châu Á, châu Đại Dương tăng + Châu Âu, châu Phi giảm Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư - Điều kiện tự nhiên: Khí hậu, nước, địa hình , đất, khoáng sản, - Điều kiện kinh tế - xã hội:là trình độ phát triển lực lượng sản xuất (Phương thức sản xuất), tính chất kinh tế… - Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, chuyển cư, ... quốc gia/200 quốc gia v i dân số 100 triệu ngư i, 17 nước có số dân từ 0,01- 0,1 triệu ngư i) - Quy mô dân số gi i ngày lớn Tình hình phát triển dân số gi i - Th i gian dân số tăng thêm tỉ ngư i. .. đông dòng biển chảy theo chiều ngược l i II Quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa lí Kh i niệm - Kh i niệm: Là quy luật m i quan hệ quy định lẫn thành phần phận lãnh thổ nhỏ lớp vỏ địa lí - Nguyên... Nguyên liệu cho công nghiệp + Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngo i tệ - Hiện 40% số lao động gi i tham gia hoạt động nông nghiệp ngành nông nghiệp góp phần gi i vấn đề việc làm hoàn cảnh Đặc i m a
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG địa lí 10 HK i, ĐỀ CƯƠNG địa lí 10 HK i, ĐỀ CƯƠNG địa lí 10 HK i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay