Hoàn thiện chính sách sản phẩm suất ăn công nghiệp của Công ty Cổ phần Dịch vụ các khu công nghiệ

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:23

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ TỪ BÌNH HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ NGỌC MỸ Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phản biện 2: TS NGUYỄN VĂN HÙNG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2013 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ năm 1998, sau Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành lập, khu công nghiệp (KCN) Phú Tài KCN Long Mỹ phát triển từ chỗ có vài doanh nghiệp với vài trăm công nhân lao động tăng lên đến hàng trăm doanh nghiệp với tổng số công nhân lao động làm việc lên tới hàng chục ngàn người Việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho người lao động, trọng tâm nhu cầu ăn uống dần trở thành vấn đề cấp bách nhà đầu tư quan tâm xem xét đầu tư vào KCN Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp đơn vị chuyên cung cấp loại dịch vụ phục vụ cho doanh nghiệp người lao động, kể lao động chưa có việc làm Từ trước tới nay, công ty thường cung cấp suất ăn công nghiệp (SACN) cho người lao động với bữa ăn có đủ chất lượng, hợp vệ sinh, giá hợp lý Song, thời gian qua, việc cung cấp SACN công ty dần trở nên khó khăn ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhiều doanh nghiệp KCN Phú Tài Long Mỹ rơi vào tình trạng hàng hóa tồn đọng, nợ lương công nhân, cắt giảm lao động… dẫn đến số không ký hợp đồng với công ty, có doanh nghiệp chây ỳ chậm trả nợ, có doanh nghiệp phá sản… yếu tố cộng với nhu cầu thay đổi để tồn đòi hỏi công ty phải có biện pháp hữu hiệu nhằm giữ vững thị trường, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động giai đoạn trước mắt, từ giúp công ty vượt qua khó khăn tiếp tục phát triển bền vững Đó lý chọn đề tài: “Hoàn thiện sách sản phẩm suất ăn công nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp” để làm luận văn Footer Page of 126 Header Page of 126 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tổng quan lý luận sản phẩm sách sản phẩm (CSSP) Đánh giá thực trạng CSSP SACN công ty thời gian qua Đề xuất giải pháp hoàn thiện CSSP SACN Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu CSSP SACN Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp, thống kê, nghiên cứu tham khảo tư liệu tác giả liên quan đến đề tài để phân tích suy luận, đánh giá thực trạng nhằm tìm giải pháp Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận sách sản phẩm Chương 2: Thực trạng sách sản phẩm suất ăn công nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp Chương 3: Giải pháp hoàn thiện sách sản phẩm suất ăn công nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ở nước ta, qua tìm hiểu công trình nghiên cứu SACN, có công trình tương đối gần “Các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường suất ăn – hãng hàng không quốc tế Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài” tác giả Footer Page of 126 Header Page of 126 Nguyễn Thành Trung, đề tài luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, thực năm 2008 Bên cạnh đó, nghiên cứu chủ đề hoàn thiện CSSP ỏi, trình tìm tòi tác giả tìm hiểu thêm hai nghiên cứu bảo vệ Đại học Đà Nẵng Một đề tài “Hoàn thiện sách sản phẩm cho Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Trung”, tác giả Lê Thủy Thành, cán hướng dẫn khoa học TS Trương Sĩ Quý, thực năm 2008 Hai đề tài “Hoàn thiện sách sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng (BIDV Đà Nẵng)”, tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo, cán hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm, thực năm 2011 Dựa sở lý luận CSSP tiếp thu có chọn lọc, tư vấn giúp đỡ tận tình cán hướng dẫn khoa học PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện sách sản phẩm Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp” để thực nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Qua đánh giá thực trạng, nhận định số kết đạt hạn chế, nguyên nhân hạn chế, từ đề xuất giải pháp cụ thể để phát triển SACN công ty KCN Phú Tài, Long Mỹ địa bàn thành phố Quy Nhơn, Bình Định Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM 1.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM 1.1.1 Khái niệm sản phẩm - Sản phẩm tất mà tạo ý, mua bán, trao đổi, sử dụng hay tiêu dùng nhằm để thỏa mãn mong muốn hay nhu cầu Footer Page of 126 Header Page of 126 - SACN loại sản phẩm phục vụ ăn uống có tính chuyên nghiệp cao, cung cấp bữa ăn cho số lượng lớn công nhân từ vài trăm hàng chục ngàn người thời gian định đảm bảo chất lượng bữa ăn, đáp ứng yêu cầu cao vệ sinh an toàn thực phẩm, giá phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp… 1.1.2 Khái niệm sách sản phẩm - CSSP tất định đến việc cho sản phẩm tồn tại, đứng vững thị trường, đồng thời không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu, mong muốn liên tục thay đổi khách hàng; CSSP bao gồm việc quản lý sản phẩm doanh nghiệp cách có phương pháp, có khoa học nhằm tiết kiệm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận, mắt sản phẩm thời điểm ngừng sản xuất, kinh doanh sản phẩm lỗi thời - Các định bao gồm định danh mục sản phẩm, định loại sản phẩm, định nhãn hiệu sản phẩm, định bao bì gắn nhãn hiệu, định dịch vụ khách hàng, phát triển sản phẩm cuối chiến lược theo chu kỳ sống sản phẩm 1.1.3 Mối quan hệ sách sản phẩm sách marketing khác - CSSP yếu tố quan trọng không muốn nói quan trọng Nó tảng, xương sống sách marketing đồng thời vũ khí sắc bén cạnh tranh thị trường - Một thực tốt CSSP, sách giá cả, phân phối chiêu thị có điều kiện triển khai cách có hiệu 1.2 CÁC QUYẾT SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM 1.2.1 Quyết định danh mục loại sản phẩm Footer Page of 126 Header Page of 126 a Quyết định danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm (product mix), hay gọi phối thức sản phẩm, tập hợp tất loại sản phẩm mặt hàng người bán đưa để bán cho người mua Danh mục sản phẩm doanh nghiệp bao gồm chiều rộng, chiều dài, chiều sâu tính đồng b Quyết định loại sản phẩm Danh mục sản phẩm doanh nghiệp hình thành từ nhiều sản phẩm khác nhóm gộp loại sản phẩm Cụ thể hơn, loại sản phẩm nhóm sản phẩm có liên hệ mật thiết với nhau, chúng thực chức tương tự, bán cho nhóm khách hàng, đưa vào thị trường theo kênh phân phối nhau, hay xếp chung mức giá bán b.1 Chiều dài loại sản phẩm b.2 Quyết định đại hóa loại sản phẩm b.3 Quyết định khuếch trương loại bỏ sản phẩm 1.2.2 Quyết định nhãn hiệu sản phẩm a Khái niệm nhãn hiệu sản phẩm Nhãn hiệu tên gọi, thuật ngữ, dấu hiệu, biểu tượng hay kiểu dáng, kết hợp nhằm xác định hàng hóa hay dịch vụ người hay nhóm người bán phân biệt chúng với sản phẩm đối thủ cạnh tranh b Sự cần thiết phải đặt nhãn hiệu cho sản phẩm Việc gắn nhãn hiệu cho hàng hóa có ưu điểm thể lòng tin người mua nhà sản xuất họ dám khẳng định diện thị trường qua nhãn hiệu, làm Footer Page of 126 Header Page of 126 cho việc lựa chọn người mua đặc biệt nước ta nay, làm sở cho việc quản lý chống làm hàng giả c Quyết định người đứng tên nhãn hiệu Thường nhà sản xuất muốn chủ đích thực nhãn hiệu hàng hóa sản xuất Nhưng lý khác mà nhãn hiệu hàng hóa lại nhãn hiệu nhà sản xuất d Quyết định chọn tên nhãn hiệu Nhãn hiệu hàng hóa để phản ánh diện thị trường, song vị trí bền vững nhãn hiệu lại mức độ chất lượng liền với định e Quyết định chiến lược nhãn hiệu Việc gắn cho hàng hóa tên nhãn hiệu riêng biệt, không gắn với tên thương mại công ty, có ưu việt chỗ không ràng buộc uy tín công ty với việc mặt hàng cụ thể có thị trường chấp nhận hay không? Còn việc gắn tên với nhãn hiệu thống cho tất hàng hóa lại giảm chi phí sản xuất tung sản phẩm thị trường f Quyết định tái định vị nhãn hiệu Do nhu cầu người tiêu dùng thay đổi, nhãn hiệu sản phẩm yêu thích ngày hôm qua hôm trở nên bình thường lạc hậu vào ngày mai Vì thế, sản phẩm dù định vị tốt thị trường nhà sản xuất cần phải tái định vị cho 1.2.3 Quyết định bao bì Về bao bì thường có bốn yếu tố cấu thành điển hình: lớp tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm, lớp bảo vệ lớp tiếp xúc, bao bì vận chuyển, nhãn hiệu thông tin mô tả hàng hóa bao bì Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.4 Quyết định dịch vụ khách hàng Một yếu tố khác cấu thành sản phẩm hoàn chỉnh dịch vụ khách hàng Tùy vào loại hàng mà tầm quan trọng dịch vụ khách hàng khác 1.2.5 Phát triển sản phẩm a Khái quát sản phẩm Sản phẩm hiểu sản phẩm lần đầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp b Tiến trình phát triển sản phẩm Tiến trình phát triển sản phẩm phải trải quan nhiều công đoạn, cụ thể sau: (1) Hình thành ý tưởng, (2) Sàng lọc ý tưởng, (3) Phát triển thử nghiệm quan niệm, (4) Hoạch định chiến lược marketing, (5) Phân tích kinh doanh, (6) Triển khai sản phẩm, (7) Thử nghiệm thị trường (8) Thương mại hóa sản phẩm 1.2.6 Chu kỳ sống sản phẩm Chu kỳ sống sản phẩm thuật ngữ mô tả biến đổi doanh số tiêu thụ kể từ sản phẩm tung thị trường phải rút khỏi thị trường Nó xem xét cho mặt hàng, nhóm chủng loại, chí nhãn hiệu hàng hóa 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM Chương THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP - Tên giao dịch: Services Industrial Zones Joint Stock Company - Tên viết tắt: JOCOSIZ - Địa trụ sở: Khu Công nghiệp Phú Tài – tổ – khu vực – phường Trần Quang Diệu – Tp Quy Nhơn – tỉnh Bình Định - Điện thoại: 0563.641557 Fax: 0563.641558 - Email: kcnbinhdinhqn@.vnn.vn - Tiền thân Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp Bình Định thành lập theo định số 0169/2002/QĐ-UB ngày 13/11/2002 hoạt động theo định số 257/QĐ-UB ngày 20/01/2003 UBND tỉnh Bình Định việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp Bình Định thức vào hoạt động từ ngày 01/6/2005 Khu công nghiệp Phú Tài (tổ 6, khu vực 6, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) Sau thời gian dài sản xuất kinh doanh, trước khó khăn chế hoạt động tài chính, ngày 13/11/2008, UBND tỉnh có Quyết định số 636 phê duyệt đề án chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp Bình Định thành Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thức vào hoạt động từ ngày 2.1.2009 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp a Chức - Xây dựng tổ chức thực kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 b Kinh phí đầu tư Kinh phí xây dựng bản: 1.500m2 x 1.500.000đ/m2 = 2.250.000.000đ c Tổ chức quản lý máy hoạt động Tổ chức máy nhân gồm có phận 01 phòng nghiệp vụ gồm: phận cung cấp nguyên liệu thực phẩm đầu vào; phận chế biến thức ăn; phận chia thức ăn chín; phận cung cấp suất ăn phòng nghiệp vụ làm nhiệm vụ theo dõi đơn đặt hàng, kiểm tra chất lượng, quy trình chế biến, quản lý nguyên vật liệu d Biên chế nhân máy tổ chức Cơ cấu nhân bao gồm: Quản lý nhân viên văn phòng: 05 người; Chuyên môn kỹ thuật: 10 người; Nhân viên phục vụ: 35 người; Tổng cộng: 50 người 2.1.5 Quy trình chế biến suất ăn công nghiệp công ty a Quy trình sơ chế rau củ Quy trình sơ chế rau củ tiến hành qua công đoạn từ lúc nguyên liệu xuất kho qua công đoạn trở thành bán thành phẩm để chế biến b Quy trình chế biến giao nhận suất ăn Nguyên liệu sau chuyển đến nhà bếp đầu bếp chế biến, thành phẩm chia thành phần đưa lên xe đẩy để xếp vào xe tải chở đến nơi nhận Tại hai bên giao nhận ký sổ lưu, kết thúc trình nhân viên công ty quay lại nơi giao suất ăn để thu gom dụng cụ đem dọn rửa 2.1.6 Một số yêu cầu sản phẩm suất ăn công nghiệp a Tính vệ sinh b Khẩu vị ăn c Tiêu chuẩn, định mức cam kết Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 d Tính xác 2.1.7 Kết kinh doanh sản phẩm suất ăn công nghiệp Qua bảng 2.1 báo cáo kết kinh doanh công ty ta thấy tổng doanh thu qua ba năm 2009, 2010, 2011 giảm cách kể, cụ thể doanh thu công ty đạt 11,79 tỷ đồng năm 2009 nhiên đến năm 2010, năm 2011 doanh thu công ty giảm đạt 9,974 tỷ đồng 7,095 tỷ đồng Bảng 2.1 Bảng phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh SACN năm 2009, 2010, 2011 ĐVT: triệu đồng Số tt Chênh lệch Chênh lệch Năm 2010 Năm 2011 so với so với năm 2009 năm 2010 Giá Tỷ lệ Giá Tỷ lệ Giá Tỷ lệ Giá Tỷ lệ Giá Tỷ lệ trị % trị % trị % trị % trị % Năm 2009 Chỉ tiêu Năm 2010 DT bán hàng, 11.790 100 9.974 cung ứng DV Các khoản 165 1,40 171 giảm trừ DT bán 11.625 98,60 9.803 hàng, cung ứng DV Giá vốn hàng 10.514 89,18 8.604 bán LN gộp bán 1.111 9,42 1.199 hàng, cung ứng DV DT từ hoạt 172 1,46 154 động tài CP tài 127 1,08 280 CP bán hàng CP quản lý doanh nghiệp Năm 2011 100 7.095 1,71 100 -1.816 -15,40 -2.879 -28,87 145 2,04 3,64 -26 -15,20 98,29 6.950 97,96 -1.822 -15,67 -2.853 -29,10 86,26 5.870 82,73 -1.910 -18,17 -2.734 -31,78 12,02 1.080 15,22 88 7,92 -119 -9,92 1,54 192 2,71 -18 -10,47 38 24,68 2,81 365 5,14 153 120,47 85 30,36 54 0,46 74 0,74 91 1,28 20 37,04 17 22,97 515 4,37 524 5,25 536 7,55 Footer Page 13 of 126 1,75 12 2,29 12 Header Page 14 of 126 10 LN từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 587 4,98 475 4,76 0,05 0,07 12 0,17 16,67 71,43 12 Chi phí khác 0,03 0,06 0,07 -1 -16,67 13 LN khác 0,03 0,01 0,10 100,0 -2 -66,67 590 5,00 476 4,77 14 LN trước thuế 280 3,95 -112 -19,08 -195 -41,05 600,00 287 4,05 -114 -19,32 -189 -39,71 15 Thuế thu nhập 147,50 1,25 119 1,19 71,75 1,01 -29 -19,32 16 LN sau thuế 357 3,58 215,25 3,03 -86 -19,32 -142 -39,71 442,50 3,75 -47 -39,71 Nguồn: Phòng kế toán công ty 2.2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 2.2.1 Danh mục loại sản phẩm Bảng 2.3 Danh mục sản phẩm suất ăn công nghiệp JOCOSIZ qua năm Stt Nội dung Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chiều rộng 4 Chiều dài 18 19 20 Chiều sâu 112 132 129 Độ đồng Độ đồng dịch vụ Công ty cao đa số chúng có kênh phân phối Trong suốt năm từ 2009 đến 2011, JOCOSIZ có định bổ sung thêm loại sản phẩm việc cung cấp thêm sản phẩm suất ăn dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học mẫu giáo với 20 thực đơn khác JOCOSIZ không đưa định Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 liên quan đến vấn đề đại hóa sản phẩm làm bật sản phẩm để tăng cường uy tín, tạo chỗ đứng lòng khách hàng sản phẩm, dịch vụ lọc bớt loại sản phẩm, dịch vụ không phù hợp với nhu cầu khách hàng 2.2.2 Nhãn hiệu Hiện nay, sản phẩm SACN công ty biết tên “suất ăn Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp” Đây tên dài, không phù hợp việc đặt tên nhãn hiệu công ty công ty chưa có ý định thay đổi 2.2.3 Bao bì - Khay đựng cơm mà công ty JOCOSIZ sử dụng có màu trắng đục màu xanh ngọc có dạng hình chữ nhật bo tròn góc, kích thước 30x40x7cm, bên có nắp đậy màu trắng Bên có ngăn lớn ngăn nhỏ: ngăn lớn để đựng cơm, canh, thức ăn mặn; ngăn nhỏ đựng nước chấm ngăn để đũa, gia vị - Chưa có thông tin sản phẩm SACN công ty sản xuất khay cơm mà lưu mẫu thực phẩm bảo quản xưởng chế biến theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế quy định 2.2.4 Dịch vụ khách hàng - Hiện nay, JOCOSIZ trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống gửi thư thăm hỏi, thư chúc mừng lễ, tết hay ngày kỷ niệm quan trọng khách hàng… - JOCOSIZ có chủ trương sử dụng linh hoạt mức hệ số lợi nhuận chiết khấu đối tượng khách hàng lâu năm, khách hàng mới, khách hàng không thường xuyên Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 - Công ty xây dựng chế độ thu thập thông tin phản hồi khách hàng hài lòng suất ăn theo định kỳ tuần/lần dừng lại không hiệu 2.2.5 Phát triển sản phẩm - Công ty chủ yếu bổ sung cho sản phẩm có cải tiến, sửa đổi sản phẩm có Trong chủ yếu việc nghiên cứu, cho đời thực đơn với cách phối kết hợp ăn sẵn có chế biến ăn - Hiện nay, JOCOSIZ thiết kế, chế thử thành công 160 ăn với 49 thực đơn dành cho đối tượng người lao động, 20 thực đơn cho học sinh lứa tuổi tiểu học, mẫu giáo, thực đơn phụ 14 thực đơn nhà hàng gồm ăn chế biến theo nhiều phong cách Âu, Trung Quốc, Đông Nam Á Việt Nam 2.2.6 Chu kỳ sống sản phẩm - Đối với thực phẩm, giai đoạn chu kỳ sống thể rõ sản phẩm đóng gói với thời hạn sử dụng dài; riêng sản phẩm thực phẩm chế biến ăn liền lưu giữ tối đa ngày điều kiện bình thường chu kỳ sản phẩm thường dạng chu kỳ - chu kỳ lặp lại - Hiện nay, công ty xác định việc lặp lại sản phẩm dao động khoảng từ 1-2 tuần/thực đơn 3-4 ngày/món ăn 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Kết đạt - Vào thời điểm giai đoạn 2008-2009, tức từ lúc công ty chuyển đổi mô hình hoạt động từ Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp Bình Định thành Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp theo Quyết định số 636 UBND tỉnh, lúc khủng hoảng kinh tế bắt đầu lan giới Tuy nhiên vào thời điểm Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 vấn đề khủng hoảng chưa tác động cụ thể tới doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất – ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Thời gian ngày công ty cung cấp cho xí nghiệp, công ty địa bàn bình quân khoảng 5000 - 6.000 suất ăn, tức chiếm khoảng 25% thị trường cung cấp thức ăn; phần lại số doanh nghiệp có điều kiện xây dựng bếp ăn chỗ, số khác thuê người vào làm dịch vụ nấu cơm cho công nhân, chủ yếu người lao động tự túc cơm ăn cách quán cơm bình dân xung quanh khu công nghiệp, mua cơm hộp chuẩn bị sẵn cặp lồng cơm từ nhà mang theo Đây thời kỳ hoàng kim công ty liên tục có đơn hàng từ công ty, doanh nghiệp muốn có bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cho công nhân - Có thể nói rằng, việc trở thành doanh nghiệp tiên phong lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp từ ngày đầu phát triển khu công nghiệp Phú Tài cho thấy tầm nhìn chiến lược công ty đáp ứng yêu cầu đảm bảo cho người lao động có sức khỏe, ăn uống đầy đủ, hợp vệ sinh, tránh nguy ngộ độc thức ăn, giữ vững hiệu thời gian làm việc cho doanh nghiệp 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Cuối năm 2009, mà tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tỉnh việc toán tiền cơm doanh nghiệp cho JOCOSIZ bị khất lần, từ tuần sang tuần khác, tháng sang tháng khác dẫn đến việc công ty nợ tiền nhà cung cấp thực phẩm Mặc dù vậy, trước áp lực phải trì việc kinh doanh buộc công ty phải cho khách hàng nợ tiền cơm, chí có thời điểm công ty không cách khác phải cắt giảm tiền thức ăn Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 bữa cơm hàng ngày cho công nhân để bù vào khoản nợ phải trả nên bị công nhân chê chất lượng bữa ăn kém, không đảm bảo đủ sức khỏe làm việc Bên cạnh đó, có nhiều công ty sau thời gian trích lương công nhân để trả tiền cơm cho công ty chuyển sang hình thức công nhân đăng ký suất ăn cuối tháng thu tiền để chuyển trả cho công ty, từ nảy sinh tượng chây ỳ, quịt nợ số công nhân Ngoài có lý khác cạnh tranh quán cơm bình dân bên công ty, giá mặt hàng tăng cao công ty tăng tiền suất ăn người đặt không đồng ý, khách hàng đòi hỏi chiết khấu lớn… Tất điều dẫn đến việc thị trường cung cấp suất ăn công ty ngày bị thu hẹp phải tìm giải pháp để thoát khỏi tình trạng khó khăn Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Môi trường kinh doanh Bất kỳ doanh nghiệp nào, quốc gia phải chịu tác động môi trường kinh doanh trình hoạt động sản xuất kinh doanh Những tác động ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty Nó vừa tạo hội thuận lợi đồng thời tạo thách thức cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải vượt qua muốn tồn phát triển a Môi trường kinh tế Bình Định Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Do khủng hoảng kinh tế, năm kinh tế tỉnh có mức tăng trưởng so với trước - Mức lãi suất ngân hàng cao tạo áp lực lớn chi phí lãi vay cho đơn vị sản xuất kinh doanh - Sự cạnh tranh quán cơm bình dân với nhiều tiện lợi chất lượng bữa ăn không đảm bảo b Môi trường nhân - Tỷ lệ lao động giỏi, có tay nghề không cao họ tìm kiếm phát triển vùng khác, nam giới - Hiện Bình Định số lượng công nhân lao động nữ cao so với nam, họ tiết kiệm hơn, ăn uống mà tiền lương không cao phải trang trải nhiều thứ sống c Môi trường văn hóa, xã hội - Trình độ nhận thức người tiêu dùng ngày cao, nhu cầu mua sắm thay đổi, người tiêu dùng nhìn nhận tính thẩm mỹ, chất lượng sản phẩm cao d Điều kiện tự nhiên - Công ty nằm trung tâm KCN nên tiết kiệm thời gian di chuyển giao suất ăn cho doanh nghiệp - Bình Định vùng đất với nông nghiệp lâu đời cộng với khí hậu nhiệt đới gió mùa mang lại cho nơi hệ thực vật tự nhiên phong phú, đa dạng việc chế biến nhiều ăn ngon e Các yếu tố nội công ty Phân tích yếu tố nội việc công ty sử dụng nhà cung cấp thực phẩm có uy tín, suất ăn sau chế biến công ty tự vận chuyển mà không thông qua trung gian; nhóm khách hàng công ty đối thủ cạnh tranh địa bàn Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.1.2 Xu hướng phát triển thị trường suất ăn công nghiệp thị trường mục tiêu công ty a Xu hướng thị trường - Dự kiến đến năm 2015 có hàng chục ngàn công nhân khu, cụm công nghiệp, tính riêng địa bàn thành phố Quy Nhơn phụ cận có khoảng 22.000 công nhân KCN Long Mỹ, Phú Tài - Nhu cầu cung cấp suất ăn công nghiệp lớn - Lợi JOCOSIZ việc đơn vị địa bàn kinh doanh lĩnh vực theo tiêu chuẩn công nghiệp thời điểm b Thị trường mục tiêu - Một công ty, doanh nghiệp, đơn vị KCN Phú Tài, Long Mỹ - Hai khách hàng có nhu cầu tổ chức liên hoan, hội nghị, tiệc cưới c Vị công ty thị trường mục tiêu - Tiếp tục giữ vững vị trí người dẫn đầu thị trường chế biến cung cấp SACN địa bàn Bình Định 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 3.2.1 Về danh mục loại sản phẩm a Hoàn thiện danh mục sản phẩm Để mở rộng sản xuất kinh doanh công ty cần bổ sung thêm sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn mang nhãn hiệu JOCOSIZ, theo ý kiến tác giả sản phẩm loại dưa muối, loại mắm Việc làm vừa có tác dụng đa dạng hóa sản phẩm công ty, lại Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 bổ sung dinh dưỡng ăn cho bữa ăn khách hàng mà chi phí rẻ so với đặt hàng nhà cung cấp thực phẩm khác b Hoàn thiện loại sản phẩm  Loại sản phẩm suất ăn công nghiệp Chiều dài loại sản phẩm có loại sản phẩm, sản phẩm bữa phụ loại sản phẩm có tỷ lệ đóng góp vào doanh thu lợi nhuận thấp nhất, nên cần tạm ngưng cung cấp loại sản phẩm Tiếp tục rà soát thực đơn có sản phẩm lại để có kế hoạch loại bỏ ăn ưa chuộng, thừa nhiều, chế biến phức tạp đồng thời thiết kế ăn để khách hàng khỏi nhàm chán  Loại sản phẩm nhà hàng Nhà hàng JOCOSIZ với diện tích 300m2 nơi địa bàn có không gian rộng, đáp ứng nhu cầu liên hoan, lễ tiệc nhân dân doanh nghiệp khu vực Tuy nhiên, sở vật chất nhà hàng lại xuống cấp nên khó cần nhiều biện pháp để cải tạo lại, cụ thể: + Thuê đơn vị chuyên nghiệp thiết kế lại phần nội thất hội trường đồng thời thay đổi lại hệ thống bàn ghế trang thiết bị nội thất để phù hợp với công sử dụng + Đào tạo số nhân viên phục vụ chuyên nghiệp thiết kế lại đồng phục nhân viên + Thiết kế, sửa chữa lại kết cấu nhà hàng để tạo số phòng ăn VIP với trang thiết bị đại, chất lượng cao phục vụ cho số đối tượng có nhu cầu  Loại sản phẩm điểm tâm, giải khát Loại sản phẩm tạm thời ngưng cung cấp dùng chung sở vật chất với nhà hàng tổ chức lại phù hợp Footer Page 21 of 126 20 Header Page 22 of 126 3.2.2 Về nhãn hiệu Hiện nay, công ty chưa có logo slogan, tác giả tạm thời đưa ý tưởng logo slogan công ty, coi giải pháp nhãn hiệu công ty - Slogan công ty “AN TOÀN– CHUYÊN NGHIỆP – TIN CẬY”: Hình 3.1 Logo Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp  Giải thích ý nghĩa logo - Ba hình khối có màu trắng, xanh, nâu cam thể màu sắc chủ đạo bữa ăn cơm (màu trắng), rau canh (màu xanh) mặn (màu nâu cam) bố trí thành hình chữ nhật có bo tròn góc đặt khung chữ nhật có màu xanh dương nhạt tạo ấn tượng khay cơm tiêu chuẩn Nền sử dụng màu xanh da trời màu với toàn chữ logo tạo cảm giác gần gũi, thân thiện với người sử dụng - Chữ JOCOSIZ tên viết tắt Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp tên viết riêng phía logo cho biết tên đầy đủ công ty Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Slogan công ty viết logo nhằm gắn kết slogan logo, tạo thống hai yếu tố 3.2.3 Hoàn thiện bao bì Hiện công ty sử dụng khay đựng cơm nhựa Về lâu dài nên thay khay inox giải tốt khuyết điểm khay cơm nhựa có mùi, khó rửa, dễ bị phản ứng hóa học với thức ăn nóng Ngoài ra, sản phẩm phụ trợ kèm đũa, thìa cần xem xét lại sử dụng loại đũa lần đũa dùng nhiều lần phải có giấy bao đũa túi nilon kín đồng thời cho in logo lên sản phẩm dụng cụ công ty 3.2.4 Về dịch vụ khách hàng a Thay đổi phương pháp thăm dò ý kiến khách hàng Việc thu thập thông tin cần tiến hành theo hướng sau: - Một là, công ty cần tham khảo ý kiến từ hai nhóm đối tượng: đại diện công ty đặt hàng người lao động công ty - Hai là, công ty cần thiết kế lại nội dung bảng câu hỏi tham khảo ý kiến khách hàng cho hợp lý b.Tiếp tục đẩy mạnh việc chăm sóc khách hàng Tiếp tục thực chương trình gửi thư chúc mừng tới khách hàng (chủ doanh nghiệp, người ký hợp đồng) vào dịp đặc biệt năm năm mới, Giáng sinh, sinh nhật, kiện công ty… 3.2.5 Hoàn thiện chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm Tiếp tục giữ vững quy trình, thủ tục kiểm tra kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, cập nhật kịp thời quy định vấn đề Bộ Y tế ban hành 3.2.6 Một số giải pháp khác a Tổ chức bếp ăn từ thiện Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Để quảng bá thương hiệu, công ty tiến hành cung cấp suất ăn giá rẻ, suất ăn miễn phí cho người nghèo tổ chức bếp ăn từ thiện bệnh viện sở chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt lang thang, khuyết tật thời gian xác định b Cung cấp dịch vụ nhà hàng tận nhà Công ty tổ chức dịch vụ cung cấp thức ăn tận nơi cho cá nhân, tập thể có nhu cầu tổ chức liên hoan, lễ tiệc… nhà quan, doanh nghiệp, đơn vị c Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm cách rõ ràng Các sản phẩm tạo cần có chiến lược kinh doanh chiến lược Marketing hoàn chỉnh để việc kinh doanh sản phẩm thuận lợi, vòng đời sản phẩm không bị rút ngắn dự kiến ban đầu, làm giảm lợi nhuận công ty d Giữ vững đạo đức kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh Công ty phải giữ vững đạo đức kinh doanh, không lợi nhuận mà cung cấp sản phẩm chất lượng chất lượng không với tiêu chuẩn mà công bố e Cam kết bảo vệ môi trường sống Công ty cần trọng đến việc nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giúp giảm bớt tác động có hại đến môi trường việc sử dụng lượng tài nguyên, tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật hành bảo vệ môi trường Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Một số kết Luận văn nêu lý luận CSSP, nội dung CSSP: định danh mục sản phẩm, định loại sản phẩm, định nhãn hiệu sản phẩm, định bao bì gắn nhãn hiệu, định dịch vụ khách hàng, phát triển sản phẩm cuối chiến lược theo chu kỳ sống sản phẩm Để đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu cao nhất, doanh nghiệp cần phải nghiên cứu ứng dụng CSSP hiệu quả, có làm tốt công tác này, doanh nghiệp hy vọng đưa sản phẩm thâm nhập vào thị trường cách vững chắc, chiếm lĩnh phần lớn góp phần đưa công ty ngày phát triển ổn định, lớn mạnh Giới thiệu nét khái quát chung Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp, nguồn lực Công ty trình triển khai CSSP công ty thời gian qua Luận văn xác định việc đầu tư dịch vụ ăn uống cung cấp bữa ăn cho công nhân KCN yếu tố giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, bước hoàn thiện dịch vụ hỗ trợ KCN, góp phần vào phát triển chung tỉnh nhà Trên sở phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, thị trường mục tiêu địa bàn tỉnh Bình Định, phân tích sản phẩm SACN có, đẩy mạnh việc làm thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng chủng loại sản phẩm, luận văn mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện CSSP công ty nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng phù hợp với mục tiêu phát triển công ty Hy vọng với giải pháp hoàn thiện đóng góp hữu ích Công ty JOCOSIZ để thực mục tiêu phát triển thời gian đến Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Những điểm hạn chế Nội dung phạm vi luận văn có giới hạn phân tích sản phẩm chủ yếu công ty SACN không phân tích toàn diện ngành nghề công ty hoạt động Trong vài nguồn số liệu phân tích có sử dụng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia nên có sai lệch nhỏ ý kiến chủ quan Các kiến nghị sách thu hút đầu tư - Về ưu đãi đầu tư, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tiếp tục đảm bảo việc thực quy định Chính phủ ưu đãi đầu tư giá đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi khác - Về hỗ trợ đầu tư, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tăng mức hỗ trợ chi phí đào tạo công nhân lên 60% Với mức hỗ trợ tối thiểu 50% cho việc đào tạo công nhân kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho lao động người địa phương có hợp đồng dài hạn dự án đầu tư địa bàn tỉnh chưa phù hợp, hầu hết lao động tuyển dụng vào doanh nghiệp phải đào tạo lại đáp ứng yêu cầu, nên tăng mức hỗ trợ chi phí đào tạo để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp - Về thời hạn giải thủ tục hành chính, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tiếp tục rút ngắn thời gian thụ lý hỗ trợ thủ tục hành lập triển khai dự án đầu tư việc cấp giấy chứng nhận đầu tư rút ngắn so với quy định Chính phủ Ngoài ra, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tăng cường việc hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật xác định nguồn nước ngầm, dịch vụ viễn thông, xử lý nước thải đồng thời hướng dẫn cung cấp miễn phí thông tin cần thiết để tạo thuận lợi việc khảo sát lập dự án nhà đầu tư Footer Page 26 of 126 ... ĐẾN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM Chương THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁC KHU CÔNG... toán công ty 2.2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 2.2.1 Danh mục loại sản phẩm Bảng 2.3 Danh mục sản phẩm suất ăn công nghiệp. .. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 3.2.1 Về danh mục loại sản phẩm a Hoàn thiện danh mục sản phẩm Để mở rộng sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách sản phẩm suất ăn công nghiệp của Công ty Cổ phần Dịch vụ các khu công nghiệ, Hoàn thiện chính sách sản phẩm suất ăn công nghiệp của Công ty Cổ phần Dịch vụ các khu công nghiệ, Hoàn thiện chính sách sản phẩm suất ăn công nghiệp của Công ty Cổ phần Dịch vụ các khu công nghiệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay