DƯỢC lâm SÀNG (autosaved)

6 270 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 18:42

1,Phản ứng có hại thuốc sẩy Ngoại TRừ : Ngay sau dùng thuốc liều cao @ 2, Dùng Morphin gây nhiễm acid lactic gặp khoảng 10000 người xếp vào loại ADR " Hiếm gặp 3, Khi sử dụng thuốc mê gây dị ứng xếp vào ADR : Typ B @ 4, Những yếu tố sau nguyên nhân phản ứng có hại thuốc , Ngoại trừ Người dùng thuốc đăng mắc kèm bệnh khác @ 5, Sau tiêm IV 100mg uống thuốc 200mg , AUC 50 mg /L/giờ 25mg/L/giờ , sinh khả dụng thuốc : A, 25% @ 6, Khi sử dụng chống trầm cảm gây triệu chứng rối loạn vận động xếp vào ADR : Typ A@ 7, Cimetidin ngăn cản chuyển hóa số thuốc tác động ức chế hoạt tính Cytochrom P450 @ 8, Digoxin tương tác với chất sau làm thay đổi thể tích phân bố Quinidin 9, Một bệnh nhân nữ sử dụng thuốc ngừa thai (dạng uống )được BS kê toa Rifampicin để đề phòng nhiễm trùng màng não cầu ,kết hợp đưa đến hậu : Thuốc ngừa thai bị giảm hiệu lực @ 10, Một chất acid yếu có Pka=3,5 môi trương PH dày 1,5 , nhận định sau :có thể bị hấp thu dày nồng độ ion cao dạng phân tử 11, Không nên uống Tetracyclin chung với sữa lý : Tránh tạo phức Chelat 12, Nhôm hyroxyd phenobarbital sẩy tương tác : Giai đoạn hấp thu 13, Al+++ Ca ++ ức chế hấp thu thuốc sau - Tetracyclin 14, Độ hấp thu Tetracyclin dùng đường uống bị giảm nhiều trường hợp Uống thuốc với sữa 15, Khi phối hợp Phenylbutazon Warfarin gây xuất huyết chế Phenylbutazon đẩy Warfarin khỏi liên kết protein 16, Chọn phát biểu tương kỵ tương tác thuốc Tương kỵ sẩy bên thề tương tác sẩy bên thể @ 17, Đặc điểm đường tiêm da Ngoại trừ Tiêm pennicillin thử mẫn cho bệnh nhân @ 18, Đặc điểm đường tiêm da Không hấp thu @ 19, Thuốc dùng dạng tiêm bắp Hỗn dịch dầu @ 20, Thuốc cần lưu lại dày lâu để cải thiện sinh khả dụng Acid folic @ Đề : 2, Dùng Captopril gây tình trạng phù gặp khoàng 1000 người xếp vào loại ADR gặp @ 3, Dùng Warfarin gây xuất huyết xếp vào ADR Typ A @ 4,Khi sử dụng furosemid gentamycin sẩy tương tác Giai đoạn thải trừ 5, Phát biểu sau Digoxin Ngoại trừ Có thể tăng hoạt tính vi khuẩn đường ruột @ 6, Một BN Nữ 22 tuổi , sử dụng thuốc paracetamolđể trị chứng đau nửa đầu , đau không thuyên giảm bệnh dùng thuốc Metoclorpramid , Anh /Chị giải thích BS lại kê Metoclorpramid Metoclorpramid làm tăng tốc độ làm rỗng dày lên tăng hấp thu paracetamol 7, Nồng độ máu benzodiazepin ( chuyển hóa gan )tăng sử dụng đồng thời với thuốc sau Famotidin@ 8, Đặc điểm hấp thu qua niêm mạc miệng / Ngoại trừ Diện tích hấp thu không rộng @ lý thuyết F = AUC(lieu hấp thu)/ AUC (IV): sinh kha dung tuyệt đối F'= AUC(thử)/ AUC (chuẩn) : sinh kha dụng tương đối * ý nghĩa F : lựa chọn chế phẩm , lựa chọn đường chia thuốc, tương đương sinh học công thức chuyển đổi dạng muối S= D (dạng ptu) / D (dạng muối) ==> D muối = D ptu/S công thức tính Vd =P/CP= D.F/CP = D/CP P= D.F : F: sinh khả dụng , D : liều , Vd thể tích phân bố, Cp : nồng độ thuốc huyết tương , p : lượng thuốc uống vao thể * ý nghĩa : tính liều thuốc đưa vào thể để đạt nồng độ Cp , xác định liều khởi đầu tốc độ truyền va tốc độ xuất - thải trừ : CLT = CLR + CLH - vận tốc thải trừ : Ve - CLT CP - vận tốc tiêm truyền : Ve = V inf = CLT Css ( Css = Ke/CL) TRONG ĐÓ : CLT độ thải toàn phần CLR : Độ thah thải thận CLH : độ thải gan Css : nồng độ thuốc đạt trạng thái cân bag Ke : hệ số tiết Vinf :tốc độ thuôc đưa vào thể thời gian bán thải : t1/2 = 0.693 / kb = 0.693.Vd / CLT kb số thai trừ * ý nghĩa : xác định tần suât sử dụng ước tính thời gian đạt nồng độ thuốc cân chức gan : quan to nặng 1.5kg, thùy , hệ thống nhận máu từ động mạch gan (20%) từ đường tiêu hóa qua tĩnh mạch cửa (80%) Máu đổ xoang mạch  trao đổi chất  TM gan  TM chủ dưới tim -chức chuyển hóa : glucid, lipid, protein, chât ngoại sinh - chức giải độc - chức dự trữ : glucose , sắt, vtm - chức tạo mật - chức tổng hợp protein : albumin ( áp lực keo, chống oxh, vận chuyển ) cac yếu tố đông máu, chống đông máu ( prothrombin, he[arin ) - chức nội tiết số chức khác ( thải trừ bilirubin, thuốc…) - điều hòa cân nội môi : điều hòa p/h phổi thận * công thức tính độ thải : CLH = QH FU.Cli/ QH+ FU.Cli = QH EH Trong : QH: luu lương máu qua gan FU : nồng độ thuốc dạng tự Cli: hoạt tính enzym gan ( độ lọc nội mô) EH : hệ số ly trích gan lượng thuốc qua gan bị mât EH >0.7 độ thah thải qua gan phụ thuôc lưu lương máu đến gan E < 0.3 độ thải phụ thuôc vào tỷ lệ gắn thuốc dạng tự hoạt tính enzym gan hâp thu phân bố thải trừ bệnh nhân gan: - thời gian bán thải tăng  độ thải giảm -lượng albumin tổng hợp giảm  lien kết giảm  dạng thuốc tự tăng hap thu phân bố thai trừ bênh nhân suy thận - độ lọc gretinin thấp thơi gian bán thải cao ngược lại công thức tính độ thải thận: - CLcr nam = (140- tuổi ) cân / 72 Cr ( nồng độ creatinin huyết tương mg/dl) - CLcr nữ = nam 085 10 hiệu chỉnh liều bệnh nhân thận - Qir = CLt binh thuog/ CLt suy thận = 1/ 1-fe ( 1-kf) - kf= CL suy than/ CL binh thuog - Dir = Dbthuog/ Q suy than - fe: tỷ lệ thuốc, lượng thuốc bai xuất khỏi thể - kf: mức độ suy thận -Dbt : liều -Qir: hệ số chỉnh - Clt : độ thải 11, uu nhược điểm cac đường đưa thuốc: -uống : áp dụng rộng rãi, an toàn,rẻ, hiệu quả… Nhược điểm chịu tác động môi truong sinh học ( ph dich vị, thức ăn, chuyển hóa gan ) khối lượng phân tử lớn khó hấp thu, mùi vị khó chịu… * vai thuốc hoat tính chuyển hóa gan : morphin, prapronolol Lidocain tăng hoạt tính : clopidogrel m ACEI - đặt lưỡi : ưu : hấp thu nhah, tác dụng nhanh, skd cao, khoong bị phan huy dày, không chuyen hóa gan lần đầu ( qua mao mạch lưỡi – tĩnh mạch cổ - tim) nhược : số mùi vị khó chiu, kích ứng… nhóm thuốc hay dùng cách tim mạch : isosorbib, nitroglycerin - đặt trực tràng : ưu: bị chuyển hóa qua gan ( qua tinh mạch trực trang Tm trực trang dưới- k qua gan TM trực tràng trên, TM cửa – qua gan), k bị anh huog cua dày, thuốc khó uống mui vị khó chịu kích thích… nhược : skd bất thường, khó bảo quản, gia thành cao - đường nhỏ mắt : skd thấp, thuốc k dc hấp thu - tiêm : ưu: skd đảm bảo, tác dụng nhah, tránh yto ảnh hương duog tiêu hóa, tránh qua gan lần đầu… nhược: chi phá cao Đòi hỏi kỹ thuật bệnh nhân k tự dung dc, điều kiện vô trung cao, độ an toàn thấp… -tiêm truyền : skd 100%, tác dụng nhah Đưa thuốc liều lớn ( 3lit/ngay) nhược :phức tạp, dễ tai biến… -tiêm da : dùng để test , thuốc k đc hấp thu Thuốc tồn dạng dung dịch -còn có duog tiêm vào khớp tiêm màng cứng , tiêm động mạch… -đường hô hấp : ưu: tránh qua gan m thuốc tập trug phổi, giảm độc tính, hấp thu nhah vào vòng tuần hoàn chug… nhược: thuốc bị thah thải phổi, dễ bay hơi, thường dùng hocmon, ksinh m hen suyễn 12 tương tác thuốc: - cafein – diazepam : giảm tác dụng - aspirin + coumarrin : hiep lực bổ sung - codein – paracetamol : hiệp lực bổ sung - tetracycclin + sữa (ca++) : tạo phức chelat - metoclopramid , nabicarbonat : thuốc có chế làm rỗng dày - metoclopramid- digoxin : giảm tác dụng - digoxin – quinidin : gây ngộ đọc digoxin - CYP450 nhóm enzym tham gia vào chuyển hóa thuốc (ở phase I) - rifampicin – cyclosporin : giảm nông độ cycloporin huyết tương -rifampicin – isoniazid : tang độc tính gan -aspirin – enoxaparin : tăng nguy chảy máu - thuốc tính acid _ acid : tăng hấp thu - acid + bazo : giảm hấp thu - ngừa thai + khang sinh : giảm tác dụng thuốc ngừa thai 13 ADR : phản ứng có hại thuốc dùng liều điều trị - thường gặp >1% -ít gặp : 0.1% - 1% - gặp : < 0.1% - loại A (gia tăng) : dự đoán được, phụ thuộc liều, thường gặp, tử vong , ví dụ : hạ duog huyết tiêm insulin -loại B (lạ thường) : không dự đoán được, không lien quan liều, không thường gặp, tỷ lệ mắc tử vog cao , ví dụ: dị ứng peniccillin, hoại tử gan halothan, suy tủy cloramphenicol -loại C (mạn tính): gặp sau 1thoi gian điều trị ví dụ : hoi chứng cushing -loại D ( chậm) : xuất sau ngưng thuốc điều trị thời gian , ví dụ : khả quái thai thuốc thảm họa Thalidomine, rối loạn vận động thuốc tâm thần -loại E ( hội chứng cai thuốc) : xẩy sau ngưng thuốc , ví dụ : sau ngưng opiodid * pha 1: thử 20nguoi binh thuog- pha2 : thử 300 người bệnh – pha 100.000 thử tác dụng phụ khoong mong muốn lâu 14 dị ứng : phản ứng có hại thể -kháng sinh nhóm thuốc dễ gây dị ứng - nguyên nhân dị ứng : chất kháng nguyên kháng thể giải phóng chất gây dị ứng -gamar globulin kháng thể tự nhiên có sẵn thể - biểu lâm sàng : * sốc phản vệ : sau 2h, hạ huyết áp, co trơn vd: penicillin, hormon * bệnh huyết : sốt >39 độ, sung huyết hạch thuog 7-14ngay Vd: sulfonamid, cefa, peni * sốt thuốc : >38 độ, tăng trinh sinh nhiệt vd: methyldopa, quinidin, khasngg sinh *tự miễn nhiễm thuốc : loput ban đỏ bệnh phổ biến vd: isoniazid, procainamid Methuydopa * viêm mạch : gây hoại tử thành mạch máu vd: allopurinol, beta-lactam sulfonamid - biểu da: mề đay Trên hô hấp : hen suyễn huyết học: tăng bạch cầu ưa acid Trên gan: viêm gan , ứ mật thận: viêm cầu thận tbao lympho: u bạch huyết * phản ứng kiểu phản vệ *phản ứng độc tế bao *phản ứng tạo phức hợp miễn dịch *phản ứng chậm ** nguyên tắc phog ngừa va dtri : - Cách ly dị nguyên, ngưng sử dụng - Dtri triệu chứng bag khag histamin, corticoid - Bù nước - Chống bội nhiễm có - Giải mẫn cảm 15 xét nghiệm lâm sang ( phần dài khó nhớ với câu hỏi thi nên k soạn) * chức thận : ure huyết 15-45 mg/dl ( 2.5-7.5 mmol/l) - Bun ( nito ure máu ): 7-22 mg/l, 2.5-8 mmol/l số giảm : hut thuốc có thai, thuốc chống động kinh Ăn prrotein, truyền nước, suy gan nặng - creatinin ( tạo từ cơ) : 0.6-1.2 mg/dl ( 53-106 umol/l) giảm suy dinh dưỡng , suy gan, hoại tử cơ, có thai Thuốc chống động kinh… * chức gan : gan bị tổn thương tiết AST, ALT -AST : có nhiều tronh tbao tim Gan Bthuog 0-35U/L -ALT enzym dac hiệu gan 0-35 U/L * AST/ALT 1 benh gan mạn, sơ gan ,ug thư gan >2 viêm gan nghiện rượu -ALP chức bai tiết gan 30-120 U/L nhiều gan xương Nhạy cảm đánh giá tắc mật - biliburin : sản phẩm thoái hóa HEM 0.1-1mg/dl , tăng gây vag da vag mắt , xet nghiệm nhạy bệnh lý gan nhug k đặc hiệu * glucose huyết : giảm nhịn đói, nhược giáp Uống thuốc hạ duog, suy gan nặng *hba1c : lượng hb gắn với glucose phản ánh lượng glucose 2-3thag 16 sử dụng thuốc đôi tượng đặc biệt: -pnct: * loại A : dùng , chứng minh k gây dị tật gây hại * loại B : chứng minh k gây dị dạng súc vật dùng cho pnct k thấy làm tăng dị tật gây hại * loại C : tác dụng gây hại cho thai nhi tác dụng dược lý, k gây dị tật * loại D : bi nghi ngờ cho tăng tỷ lệ dị tật hay hủy hoại không phục hồi thai nhi * loại X : nguy cao dị thật, hủy hoại vĩnh viễn thai nhi - môt vai thuốc an toàn : penicciliin, cephalosporin, paracetamol, asoirin, cimetidin, ranitidin, methydopa, nifedipin - vài thuốc gây ảnh hưởng : P-blocker gây chậm nhịp tim, hạ huyết áp Cortioid ức chế tuyến thượng thận NSAID gây đóng ống động mạch sớm, suy thận OPIOID chứng cai thuốc trẻ sơ sinh, suy hô hấp… -pn cho bú : khuyeec tán thụ động qua sữa mẹ -Những thuốc dễ tan vào sữa, tan lipid, phân tử lượng nhỏ, liên kết protein huyết tuog, baze yếu -Một vai thuốc gây giảm tiết sữa: estrogen, androgen, clomiphen Vtm b6 -Thuốc lam tăng tiết sữa : domperidon, metoclopramid - trẻ em: sinh non < 38 tuần sơ sinh 0-1thag tuổi trẻ 1-24thag Trẻ em nhỏ 2-5tuoi, trẻ em lớn 6-12tuoi Trẻ vị nien 13-18tuoi - yto ảnh hương : tăng ph dày, tăng thoi gian luu dày, hấp thu qua da tăng, tiêm IM khó dự đoán, Vd tăng , thai trừ chậm , chuyển hóa - môjt vai thuốc ý : tetra gây vàng Corticoid làm chậm lớn vtm A liều cao gây áp lực nội sọ androgen gây dậy sớm flucinolol gây biến dạng sụn khớp - người cao tuổi : ph dày cao, luu lượng máu ruột giảm, chế lam rỗng dày ruột giảm gắn kết prrotein huyết tương giảm thành phần thể thay đổi thời gian bán thải tăng, độ thah thải giảm Một vai thuốc ý : benzodiazepam gây ngầy ngật chống trầm cảm 3vong gây run, hạ HA đứng, loạn nhịp trị HA gây hạ HA đứng thuốc lợi tiểu gây tiểu đêm , ngủ kháng histamin gây muồn ngủ NSAID gây rlth, loét dày ... nguyên kháng thể giải phóng chất gây dị ứng -gamar globulin kháng thể tự nhiên có sẵn thể - biểu lâm sàng : * sốc phản vệ : sau 2h, hạ huyết áp, co trơn vd: penicillin, hormon * bệnh huyết : sốt... chứng bag khag histamin, corticoid - Bù nước - Chống bội nhiễm có - Giải mẫn cảm 15 xét nghiệm lâm sang ( phần dài khó nhớ với câu hỏi thi nên k soạn) * chức thận : ure huyết 15-45 mg/dl ( 2.5-7.5... dùng cho pnct k thấy làm tăng dị tật gây hại * loại C : tác dụng gây hại cho thai nhi tác dụng dược lý, k gây dị tật * loại D : bi nghi ngờ cho tăng tỷ lệ dị tật hay hủy hoại không phục hồi thai
- Xem thêm -

Xem thêm: DƯỢC lâm SÀNG (autosaved), DƯỢC lâm SÀNG (autosaved), DƯỢC lâm SÀNG (autosaved)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay