đề kiểm tra khả quan môn Vật Lý 8 hkii 1 tiết

2 150 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 18:35

Trường: Lớp: Họ tên: Điểm KIỂM TRA TIẾT Môn: Vật ĐỀ A Lời phê Câu 1: (2,0 điểm): Vào ngày thứ bảy, bạn Hoa vào lớp với tâm trạng vui vẻ Trong học môn Văn, bạn Hoa làm bể lọ nước hoa mắc tiền mẹ bạn Giáo viên môn nghe tiếng bể đồ, giáo viên tới hỏi lại đem lọ nước hoa lên trường Hoa rụt rè e sợ nói tự bạn đem lên mà cho phép mẹ Vừa dứt câu, lớp lên hương thơm lọ nước hoa bể Hiện tượng mùi nước hoa bốc lên lớp tượng gì? Giải thích sao? Câu 2: (2,0 điểm): Ngân Hằng quan sát khách ngồi toa tàu chuyển động: Ngân nói: “Người hành khách có động chuyển động” Hằng phản đối: “Người hành khách động ngồi yên tàu” Hỏi đúng, sai? Vì sao? Câu 3: (2,0 điểm): Tại nhỏ giọt mực tím vào cốc nước lọc, dù không khuấy sau thời gian ngắn toàn nước cốc có màu mực? Nếu tăng nhiệt độ nước tượng xảy nhanh lên hay chậm đi? Vì sao? Câu 4: (3,0 điểm): Một người thợ làm nghề thợ tiện cưa đôi sắt dài 3m Khi đem cân sắt cưa, họ đo 3574,8g Tính công thực người thợ cưa đôi sắt? Cho biết cưa sắt làm phần trọng lượng sắt bao nhiêu? Câu 5: (1,0 điểm): Dựa vào kiến thức em học được, hay đổi đơn vị sau đơn vị J: W.h = J kW.h = .J -HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra khả quan môn Vật Lý 8 hkii 1 tiết, đề kiểm tra khả quan môn Vật Lý 8 hkii 1 tiết, đề kiểm tra khả quan môn Vật Lý 8 hkii 1 tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay