Form tuyen dung CPC (TV)

3 204 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 18:04

Phỏng Vấn CV grsrgsrgrssgsrgsrgsgsgdvsdvvdssdbsbsbsbsbsbsbdvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC Continent Packaging Corporation Mã số: TT.NS-03/BM-05 Lần ban hành : 01 Ngày ban hành : …………… Trang : 1/3 CURRICULUM VIATE (THÔNG TIN ỨNG VIÊN) Picture VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN:  CHỨC DANH ỨNG TUYỂN: MỨC LƯƠNG ĐỀ NGHỊ THỜI GIAN BẮT ĐẦU LÀM VIỆC:   THÔNG TIN CÁ NHÂN  Họ tên:……………………………… ………….……… Giới tính: Nam Nữ  Ngày sinh: ……………….………………………………… Nơi sinh: ………………… …………… ……………………………  Quốc gia:…………………………………… ………….… Nguyên quán:………………………… ………………… …………  Số CMND:……………………….…… Ngày cấp:……………… ………………… Nơi cấp:…………… …….…….….……  Địa trường trú:…………………………………………………………………………… ……………………… ……………  Địa liên lạc:……………………………………….……………………………………………… …………………… …….…  Tình trạng hôn nhân: Độc thân Đã kết hôn  Điện thoại:………………….……… E-Mail:…………………………………………………….…………….………  Thông tin khác: Kỹ năng, tính cách:……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…… ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……  THÔNG TIN GIA ĐÌNH Họ tên Mối quan hệ Năm sinh Nghề nghiệp  GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO (Theo thứ tự thời gian) Tên trường Trình độ Chuyên ngành Thời gian học Từ Đến Nơi làm việc CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC Continent Packaging Corporation Mã số: TT.NS-03/BM-05 Lần ban hành : 01 Ngày ban hành : …………… Trang : 2/3 CURRICULUM VIATE (THÔNG TIN ỨNG VIÊN) SKILL (KỸ NĂNG)  NGOẠI NGỮ VI TÍNH Trình độ (Rất tốt-A, Tốt-B, Trung bình-C, yếu-D) Nghe Nói Đọc Viết Trình độ Excell Pháp Power point Nhật Access Khác Khác Chứng Chứng QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Khá TBình Yếu Word Anh  Rất tốt (Công việc gần nhất) ĐỊA CHỈ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN CÔNG TÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC Công việc chính: Mức lương: Lý nghỉ việc: Công việc chính: Mức lương: Lý nghỉ việc: Công việc chính: Mức lương: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC Continent Packaging Corporation Mã số: TT.NS-03/BM-05 Lần ban hành : 01 Ngày ban hành : …………… Trang : 3/3 CURRICULUM VIATE (THÔNG TIN ỨNG VIÊN) Lý nghỉ việc:  THÔNG TIN KHÁC  Bạn biết thông tin tuyển dụng từ đâu: Báo chí Website Bạn bè Bạn có người quen làm việc Công ty Đại Lục không? Khác CÓ KHÔNG Nếu có, vui lòng cho biết thông tin liên hệ:  Họ tên Họ tên Chức vụ Chức vụ CAM KẾT Tôi cam đoan tất thông tin Tôi không che giấu thật quan trọng Tôi đồng ý đưa thông tin sai lệch gì, Công ty chấm dứt HĐLĐ với mà không cấn thông báo trước đền bù ỨNG VIÊN … , Ngày Tháng Năm……
- Xem thêm -

Xem thêm: Form tuyen dung CPC (TV), Form tuyen dung CPC (TV), Form tuyen dung CPC (TV)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay