De thi tieng viet HK2 theo TT22

3 241 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 17:49

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TRUNGLỚP: ………………..HỌ TÊN: …………………………….. ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 2017MÔN THI: TIẾNG VIỆT LỚP 1 ( PHẦN ĐỌC)(Đề chính thức) Ngày thi: Ngày ………tháng ……năm 2017Điểm thiNhận xétChữ ký Giám khảoSố:………………Chữ……………..………………………………………..………………………………………………………………………………I. PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG: Học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài đọc (7 điểm)1.Bàn tay mẹ (Sách TV 1tập 2trang 55)2.Hoa ngọc lan (Sách TV 1tập 2trang 64)3.Đầm sen (Sách TV 1tập 2trang 91)4.Hồ Gươm (Sách TV 1tập 2trang 118)II. PHẦN ĐỌC HIỂU : Đọc thầm và trả lời câu hỏi (40 phút 3 điểm)CÂY BÀNG Ngay giữa sân trường, sừng sững một cây bàng. Mùa đông, cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường. Thu đến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá. Theo Hữu Tưởng TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TRUNG LỚP: ……………… HỌ TÊN: …………………………… ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 -2017 MÔN THI: TIẾNG VIỆT - LỚP ( PHẦN ĐỌC) (Đề chính thức) Điểm thi Số:……………… Chữ…………… Ngày thi: Ngày ………tháng ……năm 2017 Nhận xét Chữ ký Giám khảo ……………………………………… ………………… …………………………………………………………… I PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG: Học sinh bốc thăm đọc thành tiếng trả lời câu hỏi nội dung đọc (7 điểm) Bàn tay mẹ (Sách TV 1/tập 2-trang 55) Hoa ngọc lan (Sách TV 1/tập 2-trang 64) Đầm sen (Sách TV 1/tập 2-trang 91) Hồ Gươm (Sách TV 1/tập 2-trang 118) II PHẦN ĐỌC HIỂU : Đọc thầm trả lời câu hỏi (40 phút - điểm) CÂY BÀNG Ngay sân trường, sừng sững bàng Mùa đông, vươn dài cành khẳng khiu, trụi Xuân sang, cành cành chi chít lộc non mơn mởn Hè về, tán xanh um che mát khoảng sân trường Thu đến, chùm chín vàng kẽ Theo Hữu Tưởng - Học sinh đọc thầm Cây bàng (sách Tiếng Việt - tập 2- trang 127) chọn khoanh vào ý câu sau: Câu 1: Tìm tiếng có vần oang ? (0,5điểm) M1 …………………… Câu 2: Tìm tiếng có vần oang ? (0,5điểm) M1 …………………… Câu 3: Đoạn văn tả bàng trồng đâu ? ( 0,5 điểm) M2 A Ngay sân trường B Trồng đường C Trồng vườn điều D Trên cánh đồng Câu 4: Xuân sang bàng thay đổi nào? ( 0,5 điểm) M2 A Cây vươn dài cành khẳng khiu, trụi B Cành cành chi chít lộc non mơn mởn C Từng chùm chín vàng kẽ D Lá vàng rụng đầy sân Câu 5: Viết câu chứa tiếng có vần oang ( điểm ) M3 …………………………………………………………………………………… III KIỂM TRA VIẾT : (10 điểm) Chính tả: ( điểm): Nhìn viết “ Đi học” Viết khổ thơ đầu Hôm qua em tới trường Mẹ dắt tay bước Hôm mẹ lên nương Một em tới lớp Trường em be bé Nằm lặng rừng Cô giáo em tre trẻ Dạy em hát hay Bài tập: ( điểm) Bài 1: Điền vào chỗ trống (1 điểm ) (M1) a) Điền vần : ăn hay ăng ? Bé ngắm tr Mẹ mang ch phơi n b) Điền chữ ng hay ngh ? ….ỗng ….õ …é … e mẹ gọi Câu 2: Nối từ cột A phù hợp với lời giải nghĩa cột B : (1 điểm) ( M2) A (a) Trường (b) Mẹ (b) Hôm (d) Dạy B (1) – dắt tay bước (2) – em be bé (3) – em hát hay (4) – mẹ lên nương Câu 3: Hằng ngày đưa em tới trường ? (1 điểm) (M3) ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi tieng viet HK2 theo TT22, De thi tieng viet HK2 theo TT22, De thi tieng viet HK2 theo TT22

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay