TÍNH TỪ TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA TÔ HOÀI

6 170 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 17:13

Mở đầu Lí chọn đề tài Hoài xem bút văn xuôi tiêu biểu văn học Việt Nam đại Là nhà văn sớm bước vào đời, vào nghề văn, ông nhà văn có bút lực dồi dào, ông viết viết khỏe xông xáo vào nhiều thể loại: Truyện ngắn, truyện dài, ký, tiểu thuyết, truyện thiếu nhi, kịch phim thể loại ông đạt thành công định Hoài có cố gắng tìm tòi, khám phá sáng tạo nghệ thuật, yếu tố góp phần làm nên sức hấp dẫn, sức sống ý nghĩa lâu bền tác phẩm ông đời sống tinh thần người đọc nhiều hệ Và sau sáu mươi năm cầm bút ông có hàng trăm sách thuộc nhiều thể loại Đặc biệt tác phẩm viết loài vật sống người miền núi Tây Bắc tiêu biểu truyện Dế mèn phiêu lưu kí Vợ chồng A Phủ Bằng quan sát, nhìn tinh tế kết hợp với việc miêu tả sinh động, mộc mạc gần gũi ông đem đến cho người đọc trang viết thực đến tận cốt lõi đời sống Trong tác phẩm Hoài xuất nhiều tính từ làm cho câu văn thêm sinh động hấp dẫn, nói tính từ có vai trò quan trọng hệ thống từ loại tiếng Việt Hoài nhận thây vai trò vận dụng cách tài tình, độc đáo tác phẩm Qua cách vận dụng độc đáo tính từ Hoài vào tác phẩm ông thúc chọn đề tài “ Tính từ số tác phẩm Hoài” để nghiên cứu độc đáo cách vận dụng hiểu nhiều tầm quan trọng tính từ đời sống văn học Lịch sử vấn đề Tính từ có vị trí quan trọng hệ thống từ loại chiếm số lượng lớn điểm mà từ trước đến có nhiều công trình nghiên cứu ngữ pháp có đề cập đến tính từ như: Theo Nguyễn Chí Hòa Ngữ pháp tiếng Việt thực hành có cách nhận định sau: “ Tính từ từ tính chất vật, nói đến tính chất vật nói đến đặc trưng, hình khối (méo mó), màu sắc (đỏ, đen), dung lượng (ít, nhiều) Như phương diện ý nghĩa tính từ thường biểu thị tính chất, trạng thái, thuộc tính” [1; tr 80] Lê Biên Từ loại tiếng Việt đại ông trình bày cách chi tiết đặc trưng tính từ “Tính từ từ tính chất, đặc trưng vật, thực thể vận động, trình hoạt động” ngữ pháp ông cho “ Tính từ làm trung tâm cho ngữ tính từ Nó có khả kết hợp với phụ từ tình thái trước nó” [4; tr 103] “ Còn chức vụ cú pháp, tiếng Việt, chức phổ biến, thường trực tính từ làm định ngữ” [2; tr 104] Nguyễn Hữu Quỳnh Ngữ pháp tiếng Việt cho “tính từ từ tính chất, đặc trưng vật hình thể, màu sắc, dung lượng, kích thước, đặc trưng” [3; tr 145] Ông đưa cách phân loại tính từ dựa vào khả kết hợp ý nghĩa khái quát chúng Các tác giả Hữu Đạt, Trần Chí Dõi, Đào Thanh Lan “Cơ sở tiếng Việt” cho rằng: “Tính từ từ loại tính chất đặc trưng” “Tính từ có khả làm trung tâm đoản ngữ tính từ (tính ngữ) với thành tố phụ phía trước giống động từ” [4; tr 114] Bên cạnh “ Tính từ có đặc điểm bậc chức vụ cú pháp làm thành tố phụ hạn định cho danh từ ( gọi định tố) cho trạng ngữ (gọi trạng tố)” [4; tr 115] Các tác giả Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến Cơ sở ngôn ngữ học tiếng Việt quan niệm “Tính từ có ý nghĩa khái quát tính chất, đứng sau từ thường làm vị ngữ hay định ngữ câu” [5; tr 272] Những đặc điểm tính từ, khả kết hợp việc phân chia lớp tính từ tác giả trình bày cách chi tiết cụ thể Tác giả Đỗ Thị Kim Liên Ngữ pháp tiếng Việt có nhận định đơn giản tính từ : “Tính từ từ tính chất, màu sắc” “Tính từ có khả kết hợp với phó từ mức độ”, “có khả làm vị ngữ” Tác giả nói thêm “Tính từ thường làm định ngữ cho danh từ” [6; tr 55] Đinh Văn Đức Ngữ pháp tiếng Việt- từ loại định nghĩa: “Tính từ từ loại quan trọng thực từ tiếng Việt, đứng sau danh từ động từ” [7; tr 157] Ông trình bày cách cụ thể vị trí khả kết hợp từ loại tính từ, bên cạnh ông khác biệt tính từ động từ, nêu lên đặc trưng bật tính từ Tác giả Diệp Quang Ban Hoàng Văn Thung Ngữ pháp tiếng Việt (tập một) tác giả trình bày khái quát chung từ loại tính từ cho rằng: “Lớp từ ý nghĩa đặc trưng biểu tính từ thường có tính chất đối lập phân cực (thành cặp trái nghĩa) có tính chất mức độ (so sánh miêu tả theo thang độ) [8; tr.101] Theo Bùi Đức Tịnh Văn phạm Việt Nam nói vị trí tính từ ông viết “Vị trí tính từ Việt Nam đứng đằng sau danh từ” [9; tr 251] Đó “vị trí tự nhiên, trường hợp nghịch đảo để nhấn mạnh ý nghĩa tính từ” [9; tr 253] Ông đưa nhận định, tính từ có bổ túc ngữ dùng theo thời tại, khứ, vị lai Qua công trình nghiên cứu phần cho hình thành nên nhìn tổng quát từ loại tính từ thấy tầm quan trọng hệ thống từ loại tiếng Việt Về tác giả Hoài ông người bước vào đường văn học sớm, cầm bút danh từ trước năm 1945 Hoài nhà văn có bút lực dồi dào, ông viết viết khỏe xông xáo thể loại Ông giới phê bình văn học ý từ buổi đầu cầm bút đến có nhiều công trình nghiên cứu đời nghiệp ông Trong Hoài tác gia tác phẩm Phong Lê (giới thiệu) Vân Thanh (tuyển chon) Phong Lê cho rằng: “Đặc sắc Hoài trước năm 1945là truyện ngắn gồm truyện ngắn loài vật, truyện ngắn cảnh người vùng quê ven đô – quê ngoại quê sinh – nơi tác giả sinh sống suốt đời hôm nay.” [10; tr 30] Phong Lê vào khái quát tác phẩm tiêu biểu Hoài chặng đường người đọc thấy đặc sắc riêng chặng đường Hoài Truyện ngắn Việt Nam lịch sử- thi pháp-chân dung Phan Cự Đệ làm chủ biên người viết nhấn mạnh số đặc trưng nghệ thuật truyện ngắn Hoài “Lối viết thông minh, hóm hỉnh, chí tinh quái, đôi nét tâm lý triết lý đượm sắc thái buồn pha chút mùi chua chát kiểu Nam Cao” [11; tr 309] Phan Cự Đệ nói thêm Hoài - nhà văn Việt Nam đại rằng: “Tô Hoài có lối viết gần gũi với truyền thống, phong cách kể chuyện đậm đà màu sắc dân tộc” [12; tr 98] Khi nghiên cứu Hoài, Phan Cự Đệ có nhận xét: “Tô Hoài có khả quan sát đặc biệt, thông minh, hóm hỉnh tinh tế khả giúp anh thành công miêu tả tượng bên ngoài, eec trực tiếp quan sát cảm thụ; cảnh vật thiên nhiên, sinh hoạt ngày, phong tục lễ nghi, giới loài vật…Nhưng khả không đủ nói đời sống tâm lý bên trong, biện chứng tâm hồn, quy luật chất xã hội Mặt khác giống số nhà văn thực phê phán chuyển sang phương pháp thực chủ nghĩa Hoài miêu tả thành công quan hệ gia đình, láng xóm, bạn bè, trai gái…” Trong viết Quan niệm nghệ thuật người truyện ngắn Hoài miền núi tác giả Nguyễn Long đưa dẫn chứng để chứng minh thay đổi quan niệm người tác phẩm Hoài trước sau năm 1945 “Quan niệm nghệ thuật người truyện ngắn Hoài đề tài miền núi có chất lượng so với quan niệm nghệ thuật người giai đoạn trước” [13; tr 415] Hay Hoài muôn mặt nghề văn Vương Trí Nhàn co viết: “Tô Hoài có lẽ số ỏi bút sống với nghề với tất chăm chú, tận tụy người làm nghề chuyên nghiệp” [14; tr 553] Như viết nghiên cứu chủ yếu viết đời, tác phẩm nhà văn Hoài giá trị mà Hoài đem lại cho phát triển văn học Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu sâu vào việc tìm hiểu tính từ tác phẩm Hoài Chính định chon đề tài “Tính từ số tác phẩm Hoài” 3 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài “Tính từ số tác phẩm Hoài” nhằm phân tích làm bật vai trò tính từ số tác phẩm Hoài Qua việc tìm hiểu phân tích giúp hiểu rõ ý nghĩa giá trị từ loại từ khai thác hiệu nghệ thuật giá trị thẩm mĩ lớp từ đời sống văn học Hoài nhà văn có vốn sống phong phú, có khả quan sát, lực nắm bắt nhạy bén diễn tả xác đặc điểm chân dung nhân vật, phong cảnh thiên nhiên phong tục tập quán vùng cư dân khác Vì sâu vào khảo sát tác phẩm ông giúp thu thập nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu để sử dụng sau Phạm vi nghiên cứu Thực đề tài Tính từ số tác phẩm Hoài chủ yếu vào khai thác đặc trưng, vai trò tính từ nghệ thuật sử dụng tính từ Hoài tác phẩm Hoài bút tài hoa với số lượng tác phẩm dồi hạn định thời gian nghiên cứu khó khăn việc tim kiếm thu thập tài liệu khảo sát tác phẩm: Vợ chồng A Phủ (in Tập truyện Tây bắc), O chuột, Quê người, Dế mèn phiêu lưu kí, Một bể dâu, Mụ Ngan, Cu Lặc (in tập O chuột), Truyện gã Chuột Bạch Ngoài để thực đề tài tham khảo thêm công trình nghiên cứu ngữ pháp có liên quan đến tính từ viết, báo phê bình văn học tác phẩm Hoài Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành đề tài này, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp tổng hợp: phương pháp khái quát số vấn đề chung lý thuyết tính từ vấn đề liên quan đến tác giả Hoài Phương pháp thống kê: phương pháp tiến hành khảo sát từ loại tính từ, sau thống kê phân loại lớp tính từ sử dụng tác phẩm để đưa nhận định, đánh giá khái quát cách sử dụng tính từ tác phẩm Hoài Phương pháp phân tích: để làm sáng tỏ vai trò tính từ trang viết Hoài, nghệ thuật sử dụng tính từ ông ... cặp trái ngh a) có tính chất mức độ (so sánh miêu tả theo thang độ) [8; tr.101] Theo Bùi Đức Tịnh Văn phạm Việt Nam nói vị trí tính từ ông viết “Vị trí tính từ Việt Nam đứng đằng sau danh từ” [9;... quái, đôi nét tâm lý triết lý đượm sắc thái buồn pha chút mùi chua chát kiểu Nam Cao” [11; tr 309] Phan Cự Đệ nói thêm Tô Hoài - nhà văn Việt Nam đại rằng: “Tô Hoài có lối viết gần gũi với truyền... giống số nhà văn thực phê phán chuyển sang phương pháp thực chủ ngh a Tô Hoài miêu tả thành công quan hệ gia đình, láng xóm, bạn bè, trai gái…” Trong viết Quan niệm nghệ thuật người truyện ngắn
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TỪ TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA TÔ HOÀI, TÍNH TỪ TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA TÔ HOÀI, TÍNH TỪ TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA TÔ HOÀI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay