Tôn kính Phật (thơ hay)

2 138 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 16:51

Khó thay sinh được làm ngườiKhó thay để sống một đời an vuiKiếp người cay đắng nổi trôiMấy ai thanh thản miệng cười quanh nămĐạo Phật vời vợi cao thâmMấy người yêu thích tín tâm tu hànhTheo đời danh lợi đua tranhKhó thay được phúc viên thành đạo duyênPhật Đà tôn kính thiêng liêngXuất trần đến mấy vạn niên một lầnChừng nào ta có phúc phầnSinh ra gặp Phật thấm nhuần từ biBốn điều khó hãy tư duyGắng công tu tập hành trì tinh chuyênTạo nên công đức nhân duyênĐể cho đạo pháp lưu truyền vô biên . Tôn kính Phật Khó thay sinh làm người Khó thay để sống đời an vui Kiếp người cay đắng trôi Mấy thản miệng cười quanh năm Đạo Phật vời vợi cao thâm Mấy người yêu thích tín tâm tu hành Theo đời danh lợi đua tranh Khó thay phúc viên thành đạo duyên Phật Đà tôn kính thiêng liêng Xuất trần đến vạn niên lần Chừng ta có phúc phần Sinh gặp Phật thấm nhuần từ bi Bốn điều khó tư Gắng công tu tập hành trì tinh chuyên Tạo nên công đức nhân duyên Để cho đạo pháp lưu truyền vô biên Nguồn: https://www.facebook.com/ChuaPhatQuangpq?fref=ts
- Xem thêm -

Xem thêm: Tôn kính Phật (thơ hay), Tôn kính Phật (thơ hay), Tôn kính Phật (thơ hay)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay