Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ Kinh tế vĩ mô

31 172 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 14:26

Tiền có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sử dụng tiền để mua hàng hoá, gửi tiết kiệm, xác định giá trị của món hàng,… Quan trọng và thường xuyên sử dụng thế nhưng khi được hỏi những câu hỏi: Tiền là gì? Tiền được tạo ra như thế nào? Nơi cất giữ tiền? Ngân hang có vai trò gì?... thì nhiều bạn sinh viên vẫn chưa trả lời được.Đứng trước sự phát triển, biến đổi từng giây, từng phút của nền kinh tế, tiền tệ cũng nằm trong vòng dịch chuyển đó. Để không đi lùi với thực tế, cũng như nắm bắt kịp tương lai. Thì mỗi sinh viên cần nắm rõ lý thuyết kinh tế vĩ mô, trong đó có “Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ”. Từ việc nắm chắc lý thuyết, thì chúng ta mới có thể vận dụng vào thực tiễn, đánh giá thị trường và giúp bản thân xác định mục tiêu kinh doanh nói riêng, giúp đất nước phát triển nói chung.Đó cũng chính là lý do đề tài “Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ” được chúng tôi chọn để làm tiểu luận môn học Kinh tế vĩ mô.Tiểu luận gồm 3 phần: Phần 1: Tiền Ngân hàng Công cụ làm thay đổi khối lượng tiền. Phần 2: Chính sách tiền tệ Những trở ngại đối với sự thành công của chính sách. Phần 3: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay. BỘ CÔNG THƯƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HỒ CHÍ MINH KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH -TIỂU LUẬN MÔN HỌC: KINH TẾ ĐỀ TÀI: TIỀN TỆ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ LỚP HỌC PHẦN: 210700901 NHÓM: GVHD: Thầy Hồ Nhật Hưng Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2017 BỘ CÔNG THƯƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HỒ CHÍ MINH KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH -TIỂU LUẬN MÔN HỌC: KINH TẾ ĐỀ TÀI: TIỀN TỆ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ LỚP HỌC PHẦN: 210700901 NHÓM:3 STT 10 HỌ TÊN Nguyễn Thị Tuyết Hằng Trần Thị Mỹ Duyên Văn Nữ Uyên Nhi Trần Hùng Cường Lý Quang Đại Khưu Ái Bình Vũ Nguyễn Châu Giang Trương Thị Hồng Lam Phạm Lê Hiếu Hạnh MSSV 15045991 15058851 15065101 15047841 15071041 15078591 15059641 15056531 15063091 ĐÁNH GIÁ CHỮ KÝ LỜI CÁM ƠN Lời nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho học sinh chúng em có môi trường học tập tốt sở hạ tầng sở vật chất Chúng em xin cảm ơn khoa Thương mại du lịch giúp chúng em mở mang tri thức Kinh tế mô, môn học quan trọng, có ý nghĩa cho chúng em tương lai Qua chúng em hiểu kiến thức kinh tế học, vận dụng chúng vào thực tiễn, để sau trở thành nhà kinh doanh tốt đơn giản chúng em biết cách góp sức giúp kinh tế nước nhà phát triển Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Hồ Nhật Hưng tận tình giảng dạy, cho chúng em kiến thức bổ ích để chúng em hoàn thành tiểu luận Hy vọng thông qua nỗ lực tìm hiểu nhóm em giúp bạn hiểu rõ Kinh tế có nhìn khách quan “Tiền tệ ngân hàng sách tiền tệ” Tuy có nhiều cố gắng không tránh khỏi thiếu sót, nhóm chúng em mong đóng góp thầy bạn để nhóm em hoàn thành tiểu luận tốt MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tiền có vai trò quan trọng sống chúng ta, sử dụng tiền để mua hàng hoá, gửi tiết kiệm, xác định giá trị hàng,… Quan trọng thường xuyên sử dụng hỏi câu hỏi: Tiền gì? Tiền tạo nào? Nơi cất giữ tiền? Ngân hang có vai trò gì? nhiều bạn sinh viên chưa trả lời Đứng trước phát triển, biến đổi giây, phút kinh tế, tiền tệ nằm vòng dịch chuyển Để không lùi với thực tế, nắm bắt kịp tương lai Thì sinh viên cần nắm rõ lý thuyết kinh tế mô, có “Tiền tệ ngân hàng sách tiền tệ” Từ việc nắm lý thuyết, vận dụng vào thực tiễn, đánh giá thị trường giúp thân xác định mục tiêu kinh doanh nói riêng, giúp đất nước phát triển nói chung Đó lý đề tài “Tiền tệ ngân hàng sách tiền tệ” chọn để làm tiểu luận môn học Kinh tế Tiểu luận gồm phần: - Phần 1: Tiền - Ngân hàng - Công cụ làm thay đổi khối lượng tiền - Phần 2: Chính sách tiền tệ - Những trở ngại thành công sách - Phần 3: Chính sách tiền tệ Việt Nam Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đứng trước phát triển không ngừng kinh tế biến động thị trường, “Tiền tệ ngân hàng sách tiền tệ” vấn đề nhiều người quan tâm nghiên cứu dụ đề tài “Chính sách tiền tệ Việt Nam nay”, “Chính sách tiền tệ việc quản lý tiền tệ phủ”, “Ngân hàng Trung ương với sách tiền tệ”,… bạn sinh viên, giảng viên nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu Ngoài có báo, sách đào sâu nghiên cứu đưa khái niệm, lý thuyết xuất Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Tiểu luận vận dụng sở lý luận thực tiễn để đưa khái niệm lý thuyết “Tiền tệ ngân hàng sách tiền tệ” Vận dụng mối liên hệ phổ biến chung riêng với phương pháp lôgic - lịch sử, phân tích tổng hợp, khái quát hóa Ngoài ra, tiểu luận nghiên cứu thực tế đưa biện pháp Chính sách tiền tệ Việt Nam Giới hạn nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu tiểu luận giới hạn vận dụng kiến thức lý thuyết Kinh tế kiến thức xã hội thành viên nhóm Ý nghĩa khoa học thực tiễn Quá trình thực tiểu luận tập duyệt ban đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học Kinh tế thành viên nhóm Tiểu luận góp phần nâng cao kiến thức cho thân muốn tìm hiểu nghiên cứu vấn đề Ngoài nội dung đưa vào nghiên cứu, phân tích cung cấp thêm lượng kiến thức có ích, mang tầm ảnh hưởng người Phần TIỀNNGÂN HÀNG – CÔNG CỤ LÀM THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG TIỀN 1.1 Tiền 1.1.1 Khái niệm Bất vật xã hội chấp nhận cách phổ biến làm phương tiện đo lường giá trị phương tiện thừa nhận chung để làm trung gian cho việc mua bán hàng hóa, trao đổi toán khoản , làm phương tiện tích trữ cải 1.1.2 Chức tiền - Phương tiện trao đổi + Phương tiện trao đổi mà người mua trao cho người bán mua hàng hóa dịch vụ + Ở tiền sử dụng vật trung gian cho việc mau bán hàng hóa - Phương tiện cất trữ giá trị + Là thứ mà người sử dụng để chuyển sức mua từ tới tương lai + Tiền có thực chức cất trữ giá trị thực chức phương tiện trao đổi - Đơn vị hạch toán: + Tiền thước đo sử dụng để đo lường giá hàng hóa dịch vụ + Khi muốn ghi chép tính toán giá trị kinh tế, ta sử dụng tiền với tư cách đơn vị hạch toán - Phương tiện toán: Trong kinh tế tiền, vay mượn hàng hóa nguy hiểm toán số lượng chất lượng hàng hóa thường bị thay đổi => tiền loại phương tiện toán thuận lợi 1.1.3 Các hình thái tiền - Khi tồn hàng hóa có giá trị cố hữu => tiền hàng hóa - Khi tiền giá trị cố hữu => tiền pháp định - Loại tiền gởi ngân hàng Thương mại hay tổ chức tài khác sử dụng séc => tiền ngân hàng 1.1.4 Khối lượng tiền - Khối tiền tệ M1 ( tiền giao dịch): Đây khối tiền trực tiếp làm phương tiện lưu thông phương tiện toán kinh tế, bao gồm phương tiện chấp nhận trao đổi hàng hóa mà qua bước chuyển đổi Với khối tiền tệ này, tổng lượng tiền cung ứng gồm M1 = tiền mặt + tiền ngân hàng Trong đó: + Tiền mặt: gồm toàn tiền mặt tay dân cư, tổ chức kinh tế, phủ, không kể đến số tiền dự trữ ngân hàng + Tiền ngân hàng: khoản kí gởi không thời hạn mà ta khảo sát phần - Khối tiền tệ M2 gọi khối tài sản hay “ chuẩn tệ “ M2 = M1 + tiền gởi định kì - Khối tiền tệ M3: M3 = M2 + tiền gởi khác (tiền gởi khác, trái phiếu ngắn hạn, hối phiếu) - Khối tiền tệ L: L = M3 + loại chứng khoán khả nhượng 1.2 Ngân hàng 1.2.1 Hệ thống ngân hàng đại • Ngân hàng trung ương • Các ngân hàng trung gian: ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, tổ chức tín dụng… 1.2.1.1 Ngân hàng trung ương Ngân hàng trung ương quan thuộc máy nhà nước, độc quyền phát hành tiền thực chức quản lý nhà nước hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng với mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, trì ổn định an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng Do đó, ngân hàng trung ương có vị trí đặc thù máy quản lý điều hành nhà nước 1.2.1.2 Ngân hàng trung gian - Xét theo nghĩa rộng: + Ngân hàng trung gian tất tổ chức giao dịch với công chúng việc nhận tiền gởi cho vay + Gồm: định chế tài ngân hàng công ty tài chính, quĩ đầu tư, hợp tác xã tín dụng - Xét theo nghĩa hẹp: + ngân hàng trung gian Là ngân hàng giao dịch với công chúng việc nhận nhận tiền gởi cho vay + Gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư phát triển, ngân hàng đặc biệt 1.2.2 Tiền tệ ngân hàng số nhân tiền tệ 1.2.2.1 Kinh doanh dự trữ ngân hàng Về nguồn tiền gửi, ngân hàng trung gian nhận dạng tiền gửi sử dụng sec, tiết kiện không kì hạn có kì hạn tiền kí gửi khác Về kinh doanh: đáp ứng nhu cầu rút tiền khách hàng ngân hàng phải để dành phần nguồn vốn không sử dụng để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu toán gọi dự trữ => Dự trữ phận cần thiết tất yếu ngân hàng Ngân hàng trung ương phép ấn định theo luật ngân hàng nước Các ngân hàng để lại lượng dự trữ tùy ý Như dự trữ hệ thống Ngân hàng gồm: dự trữ tùy ý dự trữ bắt buộc + Dự trữ bắt buộc (required reserves): lượng tiềnngân hàng trung gian phải kí gửi vào quỹ dự trữ ngân hàng trung ương + Dự trữ tùy ý hay dự trữ vượt (excess reserves): lượng tiềnngân hàng trung gian giữ lại làm quỹ tiền mặt Có hai yếu tố: lãi xuất cho vay khả dự đoán lượng tiền rút hàng ngày Số tiền tồn đọng lại tính vào dự trữ tùy ý Tỉ lệ dự trữ tỉ số lượng tiền dự trữ toàn hệ thống ngân hàng so với tổng lượng tiền ngân hàng tạo ngân hàng trung gian - Với d tỉ lệ dự trữ thì: d= = + 1.2.2.2 Cách tạo tiền ngân hàng trung gian - Tiền ngân hàng trung gian tạo gọi tiền ngân hàng hay tiền gửi sử dụng sec Giả định : + Tỉ lệ dự trữ chung cho nân hàng d=10% + Mọi người không tích dùng tiền mặt, muốn toán séc + Ngân hàng kinh doanh cách cho vay Vd : cá nhân A gửi vào Ngân hàng B 1000$ ngân hàng dụ trữ 100%: - Nghĩa ngân hàng nhân tiền gửi mà không cho vay.Thì ngân hàng không tạo tiền - Trong bảng tổng kết ngân hàng B: + Có: tiền gửi 1000$, dự trữ 1000$ + Nợ: tiền gửi 1000$ 10 Phần CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ - NHỮNG TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 2.1 Chính sách tiền tệ 2.1.1 Thị trường tiền tệ - Nhu cầu giao dịch: Cầu giao dịch lượng tiền mà người muốn nắm giữ để dùng cho việc mua sắm hàng hóa dịch vụ hàng ngày - Nhu cầu dự phòng: Một tình khẩn cấp bất ngờ cần tiền để mua mức nhu cầu giao dịch bình thường Do đó, người ta giữ nhiều tiền chút so với dự chi họ - Nhu cầu đầu cơ: Người ta giữ tiền cho mục đích đầu cơ, để họ phản ứng với với hội hấp dẫn tài Gỉa sử bạn thích mua cổ phiếu hay trái phiếu chưa chọn hay giá cao Như vậy, bạn giữ số tiền với hi vọng hội tài tốt có khoản lãi thực sau * Sự cân bằng: 17 Hình: Cân đối thị trường tiền tệ Khi đường cầu tiền tệ đường cung tiền tệ có hành động thị trường tiền tệ dễ theo dõi Giao điểm cầu cung tạo nên lãi suất cân Chỉ ỡ lãi suất lượng tiền cung ứng lượng tiền yêu cầu Nếu lãi suất cao hoạc thấp lãi suất cân th5 trường tự điều chỉnh trở mức cân Lãi suất cân thay đổi Ngân hàng trung ương thay đổi lượng tiền cung ứng thông qua ba công cụ lãi suất chiết khấu, tỉ lệ dự trữ bắt buộc nghiệp vụ thị trường mở Ngân hàng trung ương thay đổi lãi suất cân 18 Hìn h: Thay đổi lãi suất 2.1.2 Chính sách tiền tệ mở rộng - Sự thay đổi lãi suất kết thúc vấn đề xem xét Mục tiêu chủ yếu sách tiền tệ thay đổi kết kinh tế giá cả, sản lượng, việc làm Điều đòi hỏi thay đổi tổng cầu Do vấn đề thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến tổng cầu - Sự tăng chi tiêu gây hiệu ứng số nhân dẫn đến tăng lớn tổng cầ Người tiêu dùng củng thay đổi hành vi lãi suất giảm Tất phản ứng làm tăng the6m tổng cầu - Sự mở rộng tiền tệ làm tăng lượng cầu hàng hóa dịch vụ mức giá => Mục tiêu kích thích kinh tế ngân hàng trung ương thực theo bước sau: 19 + Gia tăng cung tiền + Giam lãi suất + Tăng tổng cầu 2.1.3 Chính sách tiền tệ thắt chặt - Như sách tài chính, sách tiền tệ tìm cách tăng tổng cầu, lại cố gắn hạn chế tổng cầu Khi lạm phát đe dọa, mục tiêu sách tiền tệ làm giảm tốc độ chi tiêu Nếu thành công, giảm sút chi tiêu làm cho tổng cầu nằm giới hạn khả sản xuất - Việc thắt chặt tiền tệ thực bằng: + Giảm cung tiền + Tăng lãi suất + Giảm tổng cầu • Một số biện pháp thắt chặt tiền tệ + Rút tiền trực tiếp định chế tài việc Ngân hàng Nhà nước phát hành trái phiếu bắt buộc đến ngân hàng thương mại ngân hàng phải mua + Kiểm soát cho vay, tín dụng loại, khoản cho vay tiêu dùng Thậm chí cắt giảm cho vay tín dụng thực tiền mặt làm tăng lượng tiền mặt lưu thông 20 + Giảm chi ngân sách: nhiều công trình, dự án không cấp bách, thiết yếu bị đình hoãn, chí hủy bỏ Cắt giảm khoản chi cắt từ ngân sách mua sắm trang thiết bị công, giảm biên chế, cắt giảm hãm trả chế độ phúc lợi xã hội việc làm tăng lượng tiền đưa lưu thông + Nhiều biện pháp cản trở việc gia tăng giá hàng hóa dịch vụ để ngăn chặn lạm phát • Hậu việc thắt chặt tiền tệ - Khởi phát đẩy mạnh đua tăng lãi suất Quyết định rút tiền khỏi lưu thông tín phiếu tiếp thêm lượng cho đua tăng lãi suất ngân hàng Nhìn khía cạnh đó, đua khiến nhiều người bắt đầu quan tâm trở lại với việc đem tiền gửi ngân hàng lãi suất tiền gửi tăng cao Tuy nhiên, lãi suất huy động ngân hàng tăng lãi suất đầu khó mà đứng yên Như vậy, chi phí vay mượn cho sản xuất kinh doanh tăng lên Ở có hai tình xảy Một doanh nghiệp chuyển hết phần chi phí tăng thêm vào giá bán vậy, giá không giảm mà tăng thêm, khiến mục tiêu giảm lạm phát thắt chặt tiền tệ thực Việc doanh nghiệp chuyển chi phí vay mượn vào giá hay không phụ thuộc vào kỳ vọng lạm phát người dân khả có nguồn hàng thay thị trường Không thể xem thường, không giám sát kỹ khâu trình lưu thông hàng hóa, tránh tình trạng hàng rẻ mà doanh nghiệp thích bán giá mắc người dân tình trạng lo sợ tăng giá Còn tình thứ hai, chi phí sản xuất kinh doanh tăng lên, mà doanh nghiệp chuyển 21 phần chi phí vào giá bán họ chịu nhiều khó khăn, dẫn đến thua lỗ, giảm quy kinh doanh - Tạo áp lực lên tăng trưởng việc làm Quyết định thắt chặt tiền tệ tạo áp lực tăng lãi suất ngân hàng, tăng chi phí vay mượn cho sản xuất kinh doanh tình hình kinh tế cần nhiều vốn để phát triển (hệ số ICOR kinh tế cao nên để trì tăng trưởng phải đổ nhiều vốn vào), sụt giảm đáng kể tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Chỉ số tăng trưởng quốc gia sau thắt chặt tiền tệ bị ảnh hưởng mạnh Mà tăng trưởng không cao tạo sức ép lên việc làm thu nhập người dân - Trở ngại cho thu hút vốn gián tiếp: Các quy định thắt chặt tiền tệ tạo cảm giác cho nhà đầu tư nhà nước cho "hy sinh" thị trường vốn thị trường chứng khoán để chống lạm phát Điều có khả làm xói mòn niềm tin nhà đầu tư - Đồng tiền lên giá: Áp lực tăng giá đồng tiền gây ảnh hưởng không nhỏ cho xuất Hậu chung làm cho xuất bị giảm sút mạnh hàng xuất bị giảm sức cạnh tranh 2.2 Những trở ngại thành công sách - Xung đột mục tiêu 22 Phần lớn mâu thuẫn bắt nguồn từ việc lựa chọn lẫn Liệu cố gắng chữa bệnh lạm phát, thất nghiệp, hay thứ làm Người thất nghiệp đặt ưu tiên cao cho việc đạt việc làm đầy đủ =.> Muốn tồn trong giới khan khan nguồn lực nên tất định sách đòi hỏi phải có chi phí hội - Các vấn đề đo lường Các vấn đề đo lường kiềm chế sách Để hình thành sách kinh tế thích hợp, trước hết ta phải xác định chất vấn đề Các dự báo kinh tế thường thiếu xác nên việc thực sách khó khăn - Các vấn đề lập kế hoạch Khi có dự báo đáng tin cậy việc kinh tế hướng đâu => vạch đường lên kế hoạch kinh tế trăn trở việc cắt giảm thuế để kích thích tiêu dùng , mức phải ứng người tiêu dùng trước dự đoán, khuynh hướng tiêu dùng… Nhưng thau đổi làm hỏng sách có ý định thực ] - Các vấn đề thực thi Bởi lẽ, ý tưởng tốt chẳng có giá trị không đưa vào sử dụng Do để hiểu tình hình thường xuyên không tốt đẹp phải xem xét khó khăn việc thực 23 • Suy thoái kinh tế toàn cầu khủng hoảng 2008 - 2009 khiến nước giới phải sử dụng sách tài tích cực sách tiền tệ nới lỏng Nhờ đó, kinh tế giới tăng trưởng 1,1% năm 2009 bước vào giai đoạn “hậu khủng hoảng” - Những trở ngại sách tiền tệ Việt Nam nay: + Trên thị trường tiền tệ xuất số vấn đề bất cập có dấu hiệu tiêu cực ảnh hưởng đến việc ổn định mô, trì tăng trưởng tác động tới an ninh kinh tế đất nước + Xuất tình trạng hai giá thị trường ngoại hối (trong ngân hàng thị trường tự do), kinh tế gặp khó khăn chênh lệch giá hai thị trường mức cao, gây khó khăn điều hành sách tiền tệ + Xuất tình trạng căng thẳng khoản hệ thống ngân hàng, ngân hàng nhỏ 24 Phần CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chính sách tiền tệ Việt Nam - Từ năm 2011 đến nay, Ngân hàng nhà nước điều hành liệt, chủ động đồng công cụ sách tiền tệ để điều tiết lượng tiền cung ứng phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mức hợp lý Theo đó, kỷ luật, kỷ cương thị trường củng cố vững chắc, khoản toàn hệ thống bước ổn định đảm bảo an toàn; thị trường tiền tệ ổn định thông suốt; lạm phát từ mức 18,13% năm 2011 xuống 6,81% năm 2012, 6,04% năm 2013; 1,84% năm 2014 năm 2015 kiểm soát mức 0,63% - TS.Trương Văn Phước – Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia đánh giá: “Lạm phát giảm mạnh kiểm soát nhờ công tác điều hành sách tiền tệ thực chủ động, đồng bộ, quán: tỷ giá hối đoái ổn định với luồng vốn tín dụng phân bổ hợp lý, lãi suất huy động cho vay giảm giúp tăng trưởng tín dụng, từ tác động giảm lạm phát hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế mô” - Đối với thị trường, việc kéo giảm mặt lãi suất dấu ấn quan trọng nhà điều hành NHNN điều chỉnh giảm mức lãi suất 25 sở bám sát diễn biến mô, điều kiện thị trường tiền tệ để giảm lãi suất cho vay, góp phần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh Đến nay, mặt lãi suất giảm mạnh, khoảng 40% lãi suất vào nửa cuối năm 2011 thấp mức lãi suất giai đoạn 2005-2006 giai đoạn kinh tế phát triển ổn định, góp phần hỗ trợ giảm chi phí vốn vay doanh nghiệp hộ dân; lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến mức 6-9%/năm, lãi suất cho vay trung dài hạn mức 911%/năm, doanh nghiệp có tình hình tài lành mạnh, minh bạch, có phương án/dự án khả thi lãi suất 5-6%/năm - Điều hành sách tỷ giá phải chịu nhiều sức ép cú sốc bên ngoài, song NHNN thể lĩnh kiên định thời điểm, đồng thời phối hợp đồng với sách lãi suất công cụ sách tiền tệ, quản lý ngoại hối công tác truyền thông để ổn định thị trường ngoại tệ, nâng cao niềm tin vào đồng Việt Nam NHNN chủ động công bố định hướng điều hành tỷ giá thời kỳ Trên sở theo dõi sát diễn biến cung-cầu ngoại tệ, NHNN điều hành linh hoạt tỷ giá, kết hợp với biện pháp giảm trạng thái ngoại tệ, thu hẹp đối tượng cho vay ngoại tệ, kịp thời mua bán ngoại tệ để can thiệp ổn định thị trường, tăng cường công tác truyền thông để ổn định tâm lý thị trường, hỗ trợ ổn định tỷ giá thị trường ngoại hối Tiếp tục triển khai biện pháp để góp phần ngăn chặn tình trạng đô la hóa, phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành tăng cường công tác tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh ngoại tệ Nhờ đó, tỷ giá thị trường ngoại tệ năm qua liên tục ổn định, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp tổ chức cá nhân TCTD đáp ứng đầy đủ, kịp thời Vị lòng tin vào VND ngày củng cố, tăng cường Tình trạng đô la hóa giảm mạnh, ngoại tệ tập trung chủ yếu vào hệ thống ngân hàng NHNN mua số lượng ngoại tệ lớn, gia tăng dự trữ ngoại hối quốc gia 26 - Không giữ lòng tin người dân doanh nghiệp, thành công sách tiền tệ tổ chức, nhà đầu tư nước đánh giá cao, đồng thời yếu tố quan trọng để tổ chức xếp hạng quốc tế nâng mức xếp hạng quốc gia Việt Nam Trong năm 2016, NHNN tiếp tục kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát (dưới 5%), ổn định kinh tế mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý (khoảng 6,7%), đảm bảo an toàn hệ thống, điểm vô quan trọng mang lại thành công điều hành sách tiền tệ năm vừa qua Định hướng tổng phương tiện toán tăng khoảng 16-18%, dư nợ tín dụng tăng khoảng 18-20%; đồng thời vào diễn biến, tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp Cụ thể hơn, NHNN điều hành lãi suất hài hòa với diễn biến lạm phát, tình hình kinh tế mô, diễn biến thị trường tiền tệ, ngoại hối cân đối lợi ích ngân hàng- người gửi tiền – người vay Với khả lạm phát năm 2016 cao năm 2015, mặt lãi suất đến tương đối phù hợp với định hướng lâu dài để ổn định lạm phát mức 5% Do đó, thời gian tới, NHNN điều hành lãi suất chủ động, linh hoạt để điều tiết lãi suất thị trường mức hợp lý, góp phần ổn định thị trường tiền tệ hoạt động ngân hàng Về năm 2016, NHNN điều hành lãi suất ổn định để hỗ trợ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Về tỷ giá, NHNN thực chế điều hành tỷ giá mới, phù hợp với điều kiện kinh tế giới có biến động, tác động tới tâm lý thị trường tiền tệ, ngoại hối nước NHNN công bố tỷ giá trung tâm hàng ngày với biến động theo hai chiều lên xuống để phản ánh sát diễn biến thị trường nước nhằm hạn chế cú sốc từ bên loại bỏ dần tâm lý găm giữ, đầu thị trường ngoại tệ 27 Có thể thấy, sách tiền tệ năm qua thể hiệu quả, tạo lòng tin thị trường, góp phần tích cực vào ổn định thành công chung kinh tế đất nước TÓM TẮT NỘI DUNG - Trong kinh tế thị trường, tiền tệ đảm nhiệm chức việc tạo thuận tiện cho việc trao đổi chuyên môn hóa, cho phép tăng sản lượng Tiền coi phương tiện trung gian thừa nhận trao đổi Có chức năng: + Phương tiện trao đổi + Cất trữ giá trị + Đơn vị hạch toán + Phương tiện toán - Khối tiền M1 dùng để đo lường toàn lượng tiền mua hàng hóa dịch vụ, gồm thành phần: tiền mặt ngân hàng tiền ngân hàng - Ngân hàng Trung ương có lực tạo tiền tệ cách cho vay Trong việc cấp khoản cho vay, Ngân hàng tạo nên khoảng tiền gởi gia dịch mà chúng trở thành phần cung tiền tệ 28 - Tiềm tạo tiền gởi hệ thống ngân hàng bị giới hạn qui định Chính phủ Nó bị hạn chế mong muốn thành viên thị trường việc giữ tiền hay vay tiền - Ngân hàng trung ương kiểm soát cung ứng tiền tệ quốc gia Ngân hàn trung ương có công cụ thay đổi việc cung ứng tiền, tỉ lệ dự trữ bắt buộc, lãi chiết khấu nghiệp vụ thị trường mở - Theo quan điểm phái Keynes, nhu cầu tiền quan trọng Nhu cầu phản ánh mong muốn giữ tiền cho mục đích giao dịch, dự phòng đầu Tác động qua lại cung tiền tệ cầu tiền tệ định lãi suất cân - Các nhà hoạch định sách tác động vào tổng cầu sách tiền tệ Sự gia tăng cung ứng tiền làm giảm lãi suất cân lãi suất thấp kích thích chi tiêu đầu tư đường tổng cầu dịch chuyển sang phải Ngược lại, sách cắt giảm cung ứng tiền làm tăng lãi suất cân đường tổng cầu dịch chuyển sang trái - Để sách tiền tệ phát huy hết tác dụng, lãi suất phản ứng với thay đổi cung tiền, chi tiêu đầu tư phải phản ánh với thay đổi lãi suất Không có điều kiện đảm bảo Trong tình trạng bẫy khoản, người ta muốn giữ tiền không hạn chế mức lãi suất Lãi suất không giảm xuống mức cung tiền tăng lên Hơn kì vọng nhà đầu tư làm thay đổi định đầu tư - Mặc dù tiền đòn bẫy sách ấn tượng, song ghi nhận bền kinh tế lại không tốt Thất nghiệp, lạm phát, thực tế cho thấy việc lập sách khó phương diện lý thuyết 29 - Ở chừng mực đáng kể, thất bại sách kinh tế phản ánh nguồn lực khan mục tiêu mang tính cạnh tranh Ngoài ra, tồn trở ngại khác: vấn đề đo lường, lập kế hoạch vấn đề thực thi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO https://vi.wikipedia.org/wiki/tiente Kinh tế mô, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, ThS Trần Nguyễn Minh Ái, Nhà xuất kinh tế TP Hồ Chí Minh, trang 166 - 195 Kinh tế học, Paul Samuelson http://www.slideshare.net/lylytran/8-slide-tien-te-va-chinh-sach-tien-te https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_sách_lưu_thông_tiền_tệ https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/cstt 30 31 ... Tiền tệ ngân hàng sách tiền tệ chọn để làm tiểu luận môn học Kinh tế vĩ mô Tiểu luận gồm phần: - Phần 1: Tiền - Ngân hàng - Công cụ làm thay đổi khối lượng tiền - Phần 2: Chính sách tiền tệ. .. hoạt động mở rộng tiền tệ ngân hàng trung ương 16 Phần CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ - NHỮNG TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 2.1 Chính sách tiền tệ 2.1.1 Thị trường tiền tệ - Nhu cầu giao... người quan tâm nghiên cứu Ví dụ đề tài Chính sách tiền tệ Việt Nam nay”, Chính sách tiền tệ việc quản lý tiền tệ phủ”, Ngân hàng Trung ương với sách tiền tệ ,… bạn sinh viên, giảng viên nhà nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ Kinh tế vĩ mô, Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ Kinh tế vĩ mô, Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ Kinh tế vĩ mô, Ý nghĩa khoa học và thực tiễn, TIỀN – NGÂN HÀNG – CÔNG CỤ LÀM THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG TIỀN, CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ - NHỮNG TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, Chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay