Hệ thống phân phối Công ty Kinh Đô tiểu luận quản trị cung ứng

29 151 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 14:19

Hệ thống phân phối của công ty CP Kinh Đô được xem là hoàn thiện nhất trong các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo trên thị trường Việt Nam hiện nay. Hệ thống kênh được tổ chức khá hợp lý và phù hợp với đặc điểm của công ty và tình hình thị trường. Nhờ hệ thống kênh phân phối đã thiết lập, Kinh Đô đã đạt được những thành tựu không nhỏ trong hoạt động tiêu thụ, làm cơ sở cho sự phát triển bền vững lâu dài của công ty. Kênh phân phối của Công ty Kinh Đô ngày càng hoàn thiện về tổ chức và quản lý, góp phần củng cố và mở rộng thị trường trên cơ sở duy trì và phát triển mối quan hệ với các thành viên. Với chiến lược phân phối hiệu quả, công ty đã và đang đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Mục Lục Lời mở đầu………………………………………………………………… Chương 1: Cơ sở lý luận 1.1 Quản trị chuỗi cung ứng gì? 1.2 Hoạt động phân phối sản phẩm………………………………… Chương 2: Thực trạng hoạt động phân phối công ty cổ phần Kinh đô 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần Kinh đô………………………………9 2.2 Phân tích sức mạnh kênh phân phối……………………….13 2.3 Phân tích sức mạnh kênh phân phối……………………….16 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phân phối Kinh Đô 3.1 Đánh giá…………………………………………………………… 21 3.2 Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối……………………………….25 Chương 4: Kết luận… ……………………………………………………….26 LỜI CÁM ƠN Lời nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho học sinh chúng em có môi trường học tập tốt sở hạ tầng sở vật chất Chúng em xin cảm ơn khoa Thương mại du lịch giúp chúng em mở mang tri thức môn Quản trị cung ứng, môn học quan trọng, có ý nghĩa cho chúng em tương lai Qua chúng em hiểu kiến thức kinh tế học nói chung quản trị cung ứng nói riêng Chúng em biết thêm kiến thức hoạt động công ty cách quản trị tốt hoạt động Ngoài ra, chúng em nghiên cứu hoạt động cụ thể công ty, từ vận dụng kiến thức môn học thực tiễn Chúng em xin chân thành cảm ơn cô……đã tận tình giảng dạy, cho chúng em kiến thức bổ ích để chúng em hoàn thành tiểu luận Hy vọng thông qua nỗ lực tìm hiểu nhóm em giúp bạn hiểu rõ Quản trị cung ứng có thêm kiến thức “Hoạt động phân phối sản phẩm công ty cổ phần Kinh Đô” Tuy có nhiều cố gắng không tránh khỏi thiếu sót, nhóm chúng em mong đóng góp thầy bạn để nhóm em hoàn thành tiểu luận tốt PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong chế thị trường nay, vấn đề tiêu thụ sản phẩm vấn đề sống doanh nghiệp Doanh nghiệp tồn phát triển sản phẩm họ tiêu thụ thị trường Một doanh nghiệp muốn tiêu thụ tốt sản phẩm họ tiêu thụ thị trường Một doanh nghiệp muốn tiêu thụ tốt sản phẩm thiết họ phải có hệ thống kênh phân phối xây dựng quản trị cách có hiệu Một vấn đề quan trọng mà người lãnh đạo phải có nhận sở sức mạnh mà nắm giữ vận dụng sở sức mạnh cách hợp lý đắn tạo nên ảnh hưởng đến hành vi thành viên khác kênh, giúp họ phối hợp hoạt động có hiệu mục tiêu phân phối chung Kết người lãnh đạo kênh phân phối tạo lập hệ thống phân phối thông suốt đưa sản phẩm đến tay người tiêu dung, tạo nên lợi cạnh tranh dài hạn thị trường Hệ thống phân phối công ty CP Kinh Đô xem hoàn thiện doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo thị trường Việt Nam Hệ thống kênh tổ chức hợp lý phù hợp với đặc điểm công ty tình hình thị trường Nhờ hệ thống kênh phân phối thiết lập, Kinh Đô đạt thành tựu không nhỏ hoạt động tiêu thụ, làm sở cho phát triển bền vững lâu dài công ty Kênh phân phối Công ty Kinh Đô ngày hoàn thiện tổ chức quản lý, góp phần củng cố mở rộng thị trường sở trì phát triển mối quan hệ với thành viên Với chiến lược phân phối hiệu quả, công ty đạt thành tựu to lớn nghiệp kinh doanh Để hiểu rõ hoạt động phân phối Kinh Đô chiến lược, cách quản trị đằng sau nó, nhóm vào nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu hoạt động phân phối Công ty Cổ phần Kinh Đô” Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trước phát triển không ngừng kinh tế tầm quan trọng Quản trị cung ứng, đề tài vấn đề nhiều người quan tâm nghiên cứu, giảng viên bạn sinh viên Công ty Cổ phần Kinh Đô công ty Việt Nam thành công việc quản trị chuỗi cung ứng, hoạt động phân phối Vì vậy, không khó để tìm thấy đề tài nghiên cứu, tiểu luận,… đề tài Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Tiểu luận vận dụng sở lý luận thực tiễn để đưa khái niệm lý thuyết Quản trị cung ứng Vận dụng mối liên hệ phổ biến chung riêng với phương pháp lôgic - lịch sử, phân tích tổng hợp, khái quát hóa Ngoài ra, tiểu luận nghiên cứu thực tế, tìm hiểu số liệu thốngCông ty Cổ phần Kinh Đô Giới hạn nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu tiểu luận giới hạn vận dụng kiến thức lý thuyết Quản trị cung ứng kiến thức xã hội thành viên nhóm Ý nghĩa khoa học thực tiễn Quá trình thực tiểu luận tập duyệt ban đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học Kinh tế thành viên nhóm Tiểu luận góp phần nâng cao kiến thức cho thân muốn tìm hiểu nghiên cứu vấn đề Ngoài nội dung đưa vào nghiên cứu, phân tích cung cấp thêm lượng kiến thức có ích, mang tầm ảnh hưởng người Chương 1: Cơ sở lí luận 1.1 Quản trị chuỗi cung ứng gì? -Sự xuất quản trị chuỗi cung ứng ban đầu việc liên kết vận chuyển logistics với thu mua hàng hóa, tất gọi chung trình thu mua hàng hóa - Quá trình hợp ban đầu sớm mở rộng lĩnh vực phân phối logistics cho khách hàng tiêu dùng cuối Các công ty sản xuất bắt đầu tích hợp chức quản lý nguyên liệu vào quy trình -Từ đó, chuỗi cung ứng ngày chiếm vai trò quan trọng doanh nghiệp Quản lý chuỗi cung ứng gắn liến với tất hoạt động doanh nghiệp: từ việc hoạch định quản lý trình tìm nguồn hàng, thu mua, sản xuất thành phẩm từ nguyên liệu thô, quản lý hậu cần… đến việc phối hợp với đối tác, nhà cung cấp, kênh trung gian, nhà cung cấp dịch vụ khách hàng => Quản lý chuỗi cung ứng gồm quảncung cầu toàn hệ thống doanh nghiệp 1.2 Hoạt động phân phối sản phẩm 1.2.1 Định nghĩa kênh phân phối Kênh phân phối (hay gọi marketing channel distribution channel) tập hợp tổ chức, cá nhân phụ thuộc lẫn tham gia vào công việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng Theo Philip Kotler Gary Armstrong 1.2.2 Phân biệt kênh phân phối hình thức phân phối Trong marketing, cần phân biệt rõ kênh phân phối hình thức phân phối Theo định nghĩa trên, kênh phân phối tập hợp tổ chức cá nhân, đó, hình thức phân phối cách thức khách hàng mua hàng: mua trực tiếp đại lý, cửa hàng, văn phòng (brick and mortal) mua qua điện thoại Internet (click and mortal) 1.2.3 Các loại hình kênh phân phối marketing -Kênh phân phối marketing chia làm nhóm chính: A Kênh phân phối trực tiếp (Kênh phân phối không sử dụng trung gian) Kênh phân phối trực tiếp kênh phân phối mà thành phần tham gia có nhà sản xuất người tiêu dùng Hàng hóa sản xuất phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng mà qua trung gian phân phối Mô hình kênh phân phối trực tiếp: P(producer) => C (Consumer) B Nhóm kênh phân phối gián tiếp (Kênh phân phối sử dụng trung gian) Theo kết cấu nhà sản xuất trung gian phân phối, kênh phân phối chia thành: + Kênh phân phối truyền thống: Hàng hóa sản xuất phân phối trình tự từ nhà sản xuất qua tất trung gian phân phối đến tay người tiêu dùng, cụ thể bao gồm Kênh phân phối cấp: Mô hình: P => R => C Nhà sản xuất => Nhà bán lẻ => Người tiêu dùng Hàng hóa sản xuất phân phối đến tay người tiêu dùng thông qua nhà bán lẻ -Kênh phân phối cấp: Mô hình: P => W => R => C Nhà sản xuất => Nhà bán sỉ/nhà bán buôn => Nhà bán lẻ => Người tiêu dùng Hàng hóa sản xuất trước hết phân phối qua trung gian nhà bán sỉ/nhà bán buôn nhà bán lẻ đến tay người tiêu dùng Kênh phân phối cấp: Mô hình: P => A&B (Agents and Brokers) => W => R => C Nhà sản xuất => Cò mối => Nhà bán sỉ/nhà bán buôn => Nhà bán lẻ => Người tiêu dùng Hàng hóa sản xuất phân phối qua chuỗi trung gian bao gồm cò mối, nhà bán sỉ/nhà bán buôn, nhà bán lẻ đến tay ng ười tiêu dùng + Kênh phân phân phối đại: Nhà sản xuất trung gian phân phối hợp lại thành thể thống Hàng hóa sản xuất phân phối trực tiếp từ thể thống đến tay người tiêu dùng Mô hình kênh phân phối đại Ưu điểm loại hình kênh phân phối đại so với loại hình kênh phân phối truyền thống tiết kiệm thời gian, chi phí việc vận chuyển hàng hóa đến tay người tiêu dùng + Kênh phân phối đa cấp: Các thành phần tham gia kênh phân phối (trừ nhà sản xuất) đóng vai trò vừa trung gian phân phối, vừa người tiêu dùng -Mô hình kênh phân phối đa cấp Ưu điểm loại hình kênh phân phối tiết kiệm chi phí quảng bá sản phẩm, lại phải trả tiền hoa hồng lớn cho các thành phần trung gian Hiện nay, kênh phân phối đa cấp xuất Việt Nam, nhiên, áp dụng với mục đích xấu nên loại hình kênh phân phối bị người Việt xa lánh Chương 2: Thực trạng hoạt động phân phối công ty cổ phần Kinh đô 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần Kinh đô Kinh Đô công ty cổ phần chuyên sản xuất kinh doanh thức ăn nhẹ Việt Nam, với mặt hàng gồm bánh, kẹo kem Hiện Kinh Đô công ty tư nhân có lợi nhuận vào hàng cao công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Các thành viên hội đồng quản trị công ty báo chí Việt Nam bình chọn cá nhân giàu Việt Nam dựa tài sản chứng khoán - Tiền thân Công ty TNHH Xây dựng chế biến thực phẩm Kinh Đô, thành lập theo QĐ216GP-UB ngày 27/02/1993 UBND TP.HCM Giấy Kinh doanh số 048307 Trọng tài Kinh tế TP.HCM cấp ngày 02/03/1993 Hiện tại, Kinh Đô đẩy mạnh mở rộng chiều rộng chiều sâu ngành thực phẩm thông qua chiến lược mua bán sáp nhập công ty ngành, hướng tới trở thành Tập đoàn thực phẩm hàng đầu Việt Nam Năm 2010 sáp nhập Kinh Đô Miền Bắc Công ty Ki Do vào CTCP Kinh Đô Ý nghĩa logo Kinh đô 10 Hệ thống Bakery Kinh Đô kênh phân phối trực tiếp công ty để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối Hệ thống Bakery Kinh Đô gồm loại hình, thứ Bakery trực thuộc công ty thứ hai Bakery kinh doanh sản phẩm Kinh Đô theo phương thức nhượng quyền thương hiệu (đầu năm 2005, cửa hàng nhượng quyền kinh doanh Kinh Đô Bakery đời TPHCM) Đối với Bakery trực thuộc công ty, phận công ty nên sở sức mạnh hợp pháp công ty áp dụng triệt để, tất kế hoạch hoạt động kinh doanh cửa hàng định công ty phù hợp mục tiêu phương hướng phát triển thị trường công ty Các mục tiêu doanh số, cách bày biện mặt hàng, trang trí cửa hàng công ty định Đảm bảo mối quan hệ cấp cấp chuỗi mệnh lệnh cấp phải có nghĩa vụ chấp hành yêu cầu từ cấp cấp chuỗi mệnh lệnh cấp phải có nghĩa vụ chấp hành yêu cầu từ cấp Đối với Bakery kinh doanh sản phẩm Kinh Đô theo phương thức nhượng quyền thương hiệu sở sức mạnh hợp pháp công ty thực thông qua ràng buộc hợp đồng nhượng quyền thương hiệu Cụ thể đối tác muốn nhượng quyền thương hiệu phải thỏa mãn điều kiện sau: +Mặt kinh doanh: mặt tiền đường chiều, khu dân cư đông đúc sầm uất, dân cư có thu nhập cao, gần khu đô thị mới, khu chợ, khu trung tâm, trung tâm mua sắm, Mặt tiền rộng 5m, dài 15m, có khoảng cách với cửa hàng Kinh Đô Bakery khác 2km + Có kinh nghiệm kinh doanh nghành thực phẩm ăn nhanh, am hiểu thị trường địa phương, biết thương hiệu Kinh Đô,… + Có đủ khả tài chính: đủ vốn để mua thương hiệu, trả tiền ký quỹ trả phí thương hiệu hàng tháng… + Các cửa hàng chủ đầu tư đứng quản lí điều hành tự chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự, tự đầu tư sửa chữa, mua thiết bị vật dụng kinh doanh, chịu trách nhiệm sổ sách kế toán… phải đảm bảo thực nghĩa vụ với công ty cam kết hợp đồng báo cáo cho công ty tình hình doanh thu, hàng tồn kho, phối hợp thực chương trình quảng cáo, marketing với công ty, nỗ lực để đạt tiêu doanh thu mà công ty giao… vi phạm hợp đồng bị chi tiêu doanh thu mà công ty giao… vi phạm hợp đồng bị tiền ký quỹ chịu trách nhiệm hợp đồng nhượng quyền quy định 15 Với ràng buộc công ty Bakery nhượng quyền hợp đồng nhượng quyền, thực chất hợp đồng độc quyền kinh doanh sản phẩm công ty nên sở sức mạnh hợp pháp công ty đạt hiệu trường hợp này, giúp cho công ty kiểm soát chặt chẽ kênh phân phối làm giảm xung đột kênh Đối với kênh tiêu thụ qa đại lý sở sức mạnh hợp pháp công ty vận dụng qua hợp đồng với đại lý không mạnh mẽ Bekery cửa hàng nhượng quyền mối quan hệ độc quyền kinh doanh sản phẩm công ty Các đại lý có mục tiêu hoạt động, kế hoạch kinh doanh riêng nên khó áp dụng hiệu sở sức mạnh hợp pháp Công ty áp đặt số điều kiện yêu cầu đại lý bán hàng cho công ty mặt kinh doanh, khả tài chính, nguồn nhân lực hàng hoá công ty dụng hiệu sở sức mạnh hợp pháp Công ty áp đặt số điều kiện yêu cầu đại lý bán hàng cho công ty mặt kinh doanh, khả tài chính, nguồn nhân lực hàng hoá công ty đại lý bán chung với hàng hoá doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo khác Công ty khó kiểm soát hoạt động đại lý, xảy tình trạng đại lý cạnh tranh liệt dẫn đến giảm lượt tiêu thụ sản phẩm công ty thị trường Khi đại lý vi phạm cam kết hợp đồng, công ty phạt đại lý theo điều khoản hợp đồng, hợp đồng đại lý sợi dây ràng buộc hợp pháp công ty đại lý Ví dụ công ty phạt đại lý họ vi phạm quy định sau : + Trưng bày sản phẩm hàng nhái, hàng giả sản phẩm công ty + Vi phạm đặt hàng hợp đồng : đại lý không thực theo thoả thuận quy định đặt hàng + Chậm trể toán tiền hàng 2.2.2 Cơ sở sức mạnh tiền thưởn Đối với dòng kênh phân phối để công tác quản trị kênh đạt hiệu cao công ty ưu tiên sử dụng sở sức mạnh tiền thưởng, sở sức mạnh không sách thường cho đại lý họ hoàn thành tiêu đặt mà việc công ty nghiên cứu tìm khó khăn đại lý , đại lý phải đương đầu với khó khăn họ bán sản phẩm công ty để từ công ty có sách hỗ trợ , khuyến khích phù hợp đại lý 16 Việc tìm hiểu nhu cầu khó khăn đại lý thực nhân viên thị trường công ty tìm hiểu trực tiếp đại lý thông qua trao đổi với đại lý phòng kinh doanh công ty Công ty tìm hiểu nhu cầu khó khăn đại lý thông qua việc kiểm tra đánh giá hoạt động đại lý hàng tháng, hàng quý, hàng năm Các khó khăn chủ yếu đại lý Công ty thường khó khăn việc tiêu thụ chậm sản phẩm công ty dẫn đến việc tồn đọng hàng hàng hoá Trên sở thu thập thông tin đó, Công ty đưa biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu đại lý giúp đỡ hỗ trợ họ giải khó khăn Các sách chiết khấu sản phẩm công ty cung ứng Chính sách chiết công ty phù hợp, đại lý tỏ mặn mà với sản phẩm công ty, điều thể qua lượng đặt hàng thường xuyên công ty khác 2.2.3 Cơ sở sức mạnh khác - Cơ sở sức mạnh chuyên môn : Đối với hệ thống cửa hàng kí kết để cung cấp sản phẩm khai trương, hay giới thiệu sản phẩm mới, họ chưa có kiến thức sản phẩm, nên nhà công ty sử dụng sức mạnh chuyên môn sẵn có để làm công cụ điều hành kênh - Cơ sở sức mạnh thừa nhận : Với vị nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với thị phẩn gần 30%, thương hiệu mạnh tiếng với sản phẩm đa dạng chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế nên công ty có thừa nhận thành viên kênh phân phối, có nhiều tổ chức cá nhân, vào hệ thống phân phối công ty Qua kinh đô vận dụng hiệu sở sức mạnh điều hành kênh phân phối 2.3 Thực trạng hoạt động phân phối công ty cổ phần Kinh đô 2.3.1 Các kênh phân phối Tiêu thụ sản phẩm khâu quan trọng doanh nghiệp.Đối với doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ hàng hóa doanh nghiệp nhằm mục đích cuối tiêu thụ nhiều đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp 17 Để tiêu thụ hàng hóa mình, doanh nghiệp sử dụng phương thức phân phối hàng hóa sản phẩm cho phù hợp với đặc thù ngành nghề kinh doanh đặc tính sản phẩm mà doanh nghiệp muốn tiêu thụ Công ty cổ phần Kinh Đô sử dụng kênh phân phối theo sơ đồ sau: (1) Kinh Đô bakery Công ty CP Kinh Đô (2) (3) Người tiêu dùng cuối Siêu thị Đại lý Bán lẻ Kênh 1: Theo dòng kênh sản phẩm công ty đến tay người tiêu dùng cách trực tiếp từ cửa hàng Bakery Kinh Đô Kênh tiêu thụ giúp công ty tiết kiệm chi phí trung gian mà giúp công ty có điều kiện để tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Trong kênh công ty nhận phản hồi trực tiếp từ khách hàng Được xây dựng từ năm 1999, hệ thống có 36 Bakery nước, năm tới hệ thống Bakery có triển vọng phát triển mạnh nhờ việc công ty triển khai mô hình kinh doanh nhượng quyền Kênh 2: kênh phân phối qua hệ thống siêu thị, công ty ký kết hợp đồng với siêu thị để họ bày bán sản phẩm công ty, hệ thống siêu thị có chức người bán lẻ kênh phân phối.Kênh phân phối tiêu thụ khoảng 10% doanh số công ty Kênh 3: Đây kênh có chiều dài lớn hệ thống kênh phân phối công ty, kênh tiêu thụ công ty, khối lượng sản phẩm lưu 18 chuyển qua kênh chiếm khoảng 85% tổng khối lượng sản phẩm tiêu thụ công ty Từ đại lý này, sản phẩm công ty tiếp tục thông qua nhà bán lẻ để tới tay người tiêu dùng cuối cùng.Cho đến nay, hệ thống phân phối Kinh Đô coi hoàn hảo số công ty sản xuất bánh kẹo thị trường Việt Nam Đối với kênh phân phối truyền thống, Kinh Đô có 82 nhà phân phối 65000 cửa hàng bán lẻ khu vực phía nam, công ty có lợi từ 26 hệ thống Bakery , khu vực phía bắc, công ty có 51 nhà phân phối, 15000 cửa hàng bán lẻ 10 Bakery 2.3.2 Hệ thống phân phối sản phẩm 19 Kinh Đô tổ chức 13000 điểm bán bánh trung thu Kinh Đô nước vào mùa trung thu hàng năm Kinh Đô triển khai kế hoạch liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp tiêu dùng lớn, đối tác Pepsi theo sản phẩm Kinh Đô bán độc quyền 200.000 điểm bán lẻ Pepsi ngược lại Với việc hợp tác với công ty giải khát hàng đầu giới , giúp cho kinh đô tăng sản lượng tiêu thụ mà gia tăng giá trị thương hiệu Kinh đô sánh vai thương hiệu Pepsi Với mạng lưới phân phối rộng khắp, Kinh Đô trở thành nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với thị phần gần 30%, bánh trung thu, thị phần công ty lên tới 70% Hệ thống phân phối Kinh Đô coi hoàn hảo số công ty sản xuất bánh kẹo thị trường Việt Nam Đại lý – kênh tiêu thụ Đại lý kênh có chiều dài lớn hệ thống kênh phân phối công ty Đây kênh tiêu thụ chính, khối lượng sản phẩm lưu chuyển qua kênh chiếm khoảng 85% tổng khối lượng sản phẩm tiêu thụ công ty Từ đại lý này, sản phẩm công ty tiếp tục thông qua nhà bán lẻ tới tay người tiêu dùng cuối Các đại lý có mục tiêu hoạt động, kế hoạch kinh doanh riêng nên khó áp dụng hiệu sở sức mạnh hợp pháp Công ty áp đặt số điều kiện yêu cầu đại lý bán hàng cho công ty mặt kinh doanh, khả tài chính, nguồn nhân lực hàng hóa công ty đại lý bày bán chung hàng hóa doanh 20 nghiệp sản xuất bánh kẹo khác Khi đại lý vi phạm cam kết hợp đồng, công ty phạt đại lý theo điều khoản hợp đồng, hợp đồng đại lý sợi dây ràng buộc hợp pháp công ty đại lý Tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối: Chiến lược công ty củng cố kênh truyền thống, phát triển mạnh kênh siêu thị, tiếp tục thâm nhập vào kênh bán hàng Nhiều sách ưu đãi tốt dành cho khách hàng đại lý Tỷ tệ chiết khấu dành cho nhà phân phối Kinh Đô cao so với đối thủ cạnh tranh nên việc mở rộng mạng lưới phân phối Kinh Đô dễ dàng.Với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường nước, công ty Kinh Ðô phát triển hệ thống nhà phân phối đại lý phủ khắp 61 tỉnh thành, luôn dảm bảo việc kinh doanh phân phối duợc thông suốt kịp thời Với lực, kinh nghiệm nhiều năm gắn bó, hệ thống nhà phân phối đại lý Công ty góp phần đáng kể cho trưởng thành phát triển Nổi bật Chiến lược phân phối Bánh Trung Thu : Bánh Trung Thu mặt hàng đặc biệt, mang tính thời vụ nên sách phân phối khác so với sản phẩm khác tận dụng mạnh hệ thống phân phối công ty Kinh Đô tổ chức 13000 điểm bán bánh trung thu Kinh Đô nước vào mùa trung thu hàng năm Các điểm bán bánh tập trung tuyến đường lớn TP.HCM Hà Nội Nhất siêu thị lớn Co.op Mart, Maximart, CitiMart Khu vực bên siêu thị công ty thuê lại để kinh doanh mùa trung thu Năm 2011, TP.HCM giá thuê mặt cao khan nên công ty sẵng sàng tăng chi phí thuê mặt từ 50 - 300% so với năm trước để mở rộng mạng lưới bán hàng, có công ty Kinh Đô.Cụ thể, Kinh Đô mở đến 21 khoảng 13.000 điểm bán lẻ dự kiến sản lượng tiêu thụ bánh tăng từ 50 132% 2.3.3 Các định quản trị kênh phân phối Công ty áp đặt số điều kiện yêu cầu đại lý bán hàng cho công ty hàng hóa công ty đại lý bày bán chung hàng hóa doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo khác Khi đại lý vi phạm cam kết hợp đồng, công ty phạt đại lý theo điều khoản hợp đồng, hợp đồng đại lý sợi dây ràng buộc hợp pháp công ty đại lý Khuyến khích kênh thành viên - Cung cấp pano, áp phích quảng cáo - Hỗ trợ vận chuyển - Thưởng định kỳ theo doanh thu - Thưởng cuối năm vào hội nghị khách hàng 22 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phân phối Kinh đô 3.1 Đánh giá Hệ thống kênh phân phối xây dựng quản trị cách có hiệu quả.Để xây dựng vận hành hệ thống kênh phân phối hoạt động có hiệu quả, vấn đề quan trọng người lãnh đạo kênh phải có nhận sở sức mạnh mà nắm giữ vận dụng sở sức mạnh cách hợp lý vào hoạt động quản lý điều hành kênh hay không? Nếu nhận thức cách đắn vai trò quan trọng sở sức mạnh người lãnh đạo kênh tạo nên ảnh hưởng đến hành vi thành viên khác kênh, giúp họ phối hợp hoạt động có hiệu mục tiêu phân phối chung Kết người lãnh đạo kênh tạo lập kênh phân phối thông suốt để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng, tạo nên lợi cạnh tranh dài hạn thị trường Hệ thống phân phối công ty CP Kinh Đô coi hoàn thiện doan nghiệp sản xuất bánh kẹo thị trường Việt Nam nay, hệ thống kênh phân phối công ty tổ chức hợp lý, phù hợp với đặc điểm công ty tình hình thị trường Nhờ hệ thống kênh phân phối thiết 23 lập, Kinh Đô đạt thành tựu không nhỏ hoạt động tiêu thụ, làm sở cho phát triển bền vững lâu dài công ty môi trường cạnh tranh thị trường nước vốn gay gắt lại gay gắt đất nước xu hội nhập quốc tế Kênh phân phối công ty ngày hoàn thiện tổ chức quản lý, góp phần củng cố mở rộng thị trường sở trì phát triển mối quan hệ tốt đẹp, bên có lợi với thành viên kênh phân phối.Với chiến lược phân phối hiệu quả, công ty đạt thành tựu to lớn nghiệp kinh doanh - Tầm nhìn Công ty: Hương vị cho sống - Sứ mệnh Công ty: + Với người tiêu dùng: tạo sản phẩm phù hợp, tiện dụng bao gồm loại thực phẩm thông dụng, thiết yếu, sản phẩm bổ sung đồ uống + Với cổ đông: mang lại mức lợi nhuận tối đa dài hạn thực tốt việc quản lý rủi ro với khoản đầu tư + Với đối tác: tạo giá trị bền vững cho tất thành viên chuỗi cung ứng, đảm bảo lợi nhuận hợp lý, thỏa mãn mong ước khách hàng + Với nhân viên: tạo điều kiện để thỏa mãn nhu cầu, kỳ vọng công việc nhân viên + Với cộng đồng: tham gia đóng góp cho chương trình hướng đến cộng đồng xã hội - Mục tiêu chiến lược Công ty: + Định hướng chiến lược phát triển Kinh Đô trở thành: Tập đoàn thực phẩm hàng đầu Việt Nam, tầm trung khu vực hướng tới Tập đoàn đa ngành: thực phẩm, bán lẻ, địa ốc, tài nhằm đảm bảo phát triển bền vững đến 2015 tương lai 24 + Định vị chiến lược Công ty với trọng tâm khách hàng, đồng thời quan tâm đến giải pháp sản phẩm tối ưu định vị hệ thống cách đồng 3.1.1 Thành công đạt - Xếp hạng thương hiệu Kinh Đô : Hạng Thương hiệu Chỉ số Quốc gia Ngành hàng Japan Phương tiện giao thông vận tải tiếng 72,6 Netherlands Finland Hóa phẩm – Hóa mỹ phẩm Viễn thông 66,6 65,1 Viet Nam Thực phẩm 60,3 Japan Điện - Điện tử - Điện gia dụng 58,2 Germany Thương mại tổng hợp 57,8 Bảng xếp hạng thương hiệu hàng đầu Việt Nam (nguồn:ACNielsen) - Thành tựu: +TOP 10 Thương hiệu tiếng Việt Nam, xếp hạng ngành thực phẩm Chương trình VCCI & Neilsen Việt Nam phối hợp tổ chức dựa nghiên cứu người tiêu dùng bình chọn cho 500 thương hiệu +TOP 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam Top 100 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (theo doanh thu) năm 2009 báo VietNamNet &Công ty VietNam Report bình chọn +Cúp vàng “Thương hiệu vàng an toàn vệ sinh thực phẩm” +Giải thưởng “Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) xuất sắc +Danh hiệu:“Hàng Việt Nam chất lượng cao” 14 năm liền người tiêu dùng bình chọn +Danh hiệu“Sản phẩm Tin & Dùng 2009” danh hiệu “Sản phẩm Việt Nam tốt nhất” năm 2009 người tiêu dùng bình chọn 25 +Bộ GD & ĐT tặng khen: “Đơn vị có đóng góp xuất sắc cho nghiệp giáo dục” +Giải thưởng “Thương hiệu uy tín – sản phẩm dịch vụ chất lượng vàng”do người tiêu dùng bình chọn, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức +Giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2009” Thời Báo KinhTế Việt Nam phối hợp Cục Xúc Tiến Thương Mại (Bộ Công Thương) tổ chức bình chọn 3.1.2 Ưu – nhược điểm * Ưu điểm: - Phân phối rộng khắp - Sản phẩm trưng bày vị trí thuận lợi cửa hàng tạp hóa toàn quốc - Hệ thống Kinh đô đánh giá đánh giá chất lượng tốt, không gian bố trí hợp lý - Có hợp tác liên kết đại lý phân phối nước - Tiết kiệm chi phí trung gian - Giúp công ty có điều kiện để tiếp xúc trực tiếp với khách hàng - Công ty tiếp nhận trực tiếp ý kiến khách hàng nên việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh sản xuất kịp thời hơn, dự báo thị trường có độ xác lớn hơn, đồng thời có nhiều hội tìm hướng - Người mua cảm thấy yên tâm mua tận gốc, ko qua trung gian, việc kêu ca phàn nàn xin tư vấn trả lời trực tiếp, độ tin cậy cao - Với việc hợp tác với công ty hàng đầu giới giúp cho Kinh Đô gia tăng sản lượng tiêu thụ mà làm gia tăng giá trị thương hiệu - Thúc đẩy nhanh tốc độ lưu thông đảm bảo giao tiếp chặt chẽ sở sản xuất phân phối; 26 - Có kiểm soát sản phẩm cao * Nhược điểm - Người tiêu dùng hay tập trung mua sản phẩm thời điểm - Các cửa hàng Bakery chưa thu hút khách hàng hoạch định -Hạn chế việc quản lý cạnh tranh giá giữ đại lý -Các sách chưa thực thuyết phục với đại lý, nhiều gian hàng, vị trí đẹp bày bán sản phẩm đối thủ cạnh tranh -Chưa tận dụng mạnh kênh truyền hình có để quảng cáo sản phẩm đến với người tiêu dùng -Gặp khó khăn tài nguồn nhân lực 3.2 Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối 3.2.1 Nguyên nhân hạn chế hệ thống phân phối công ty Kinh Đô: - Biến động giá sản phẩm - Việc cập nhật dự báo nhu cầu thõa mãn khách hàng làm tiêu thụ sản phẩm tăng giảm dẫn đến hạn chế phân phối công ty với đại lý - Chiến lược mở rộng thương hiệu Kinh Đô có hạn chế thể việc có nhiều nhãn hiệu không nhãn thực tiếng Một thương hiệu mở rộng đến nhiều thương hiệu nhánh mà thương hiệu tập đoàn phải thực mạnh đủ để mang lại uy tín cho nhãn hiệu 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối công ty cổ phần Kinh đô * Đối với đại lý - Củng cố mối quan hệ kênh - Tiến hành mở rộng kênh phân phối - Đưa khuyến khích vật chất tạo dựng mối quan hệ tốt với đại lý - Cần có sách khen thưởng kịp thời * Đối với hệ thống kinh đô 27 - Tăng cường quản lý sát chặt chẽ - Điều chỉnh việc vận chuyển ( giao hàng ngày đặt ra) - Đào tạo nhân viên phục vụ khách hàng tận tình thân thiện - Đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng * Về nhân - Tuyển dụng thêm cán có lực,, chuyên môn sâu phân tích thị trường, - Quản lý chặt chẽ nguồn thông tin từ đại lý - Huấn luyện cho nhân viên bán hàng kĩ bán hàng, thái độ phục vụ với khách hàng - Tổ chức bồi dưỡng kiến thức marketing cho cán chưa đào tạo lĩnh vực => Các giải pháp khác - Phân phối độc quyền cantin trường học bệnh viện - Liên kết vs công ty khác để bán sản phẩm - Mở thêm nhiều hệ thống bán lẻ Chương : Kết luận Điều làm nên thành công Kinh Đô ngày hôm nhìn xa trông rộng biết biến chiến lược quen thuộc lại tạo cho đột phá đặc sắc Công ty xác định mục tiêu chiếm lĩnh thị phần cách cụ thể xác, điều giúp Kinh Đô đạt thành công Kinh Đô dần tạo vị vững lòng khách hàng Kinh Đô làm cho người tiêu dùng biết đến sản phẩm thông qua chương trình quảng cáo ấn tượng đa dạng chủng loại sản phẩm Đặc biệt gần Kinh Đô thành công việc phát triển sản phẩm bánh trung thu chay thu hút thêm thị phần cho công ty số lượng người ăn chay ngày tăng cao 28 Trong chiến lược phân phối sản phẩm, Kinh Đô mở rộng hệ thống phân phối rộng khắp để nâng cao hiệu hoạt động đáp ứng tốt nhu cấu người tiêu dùng đồng thời nâng cao hiệu cạnh tranh Và nữa, việc đẩy mạnh mạng lưới phân phối tạo lợi cạnh tranh việc đưa sản phẩm thị trường nhanh chóng Và điều không phấn quan trọng việc Kinh Đô không lợi nhuận mà mà sử dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ không rõ nguồn gốc xuất xứ, để đảm bảo chất lượng sản phẩm Kinh Đô kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến hoạt động phân phối Trong tương lai Kinh Đô phát triển với định hướng chiến lược đắn HẾT Tài liệu tham khảo - Slide giảng môn Quản trị chuỗi cung ứng- GV Võ Thị Thanh Thúy, ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh - Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng, Michael Hugos - www.kinhdo.com.vn - Báo cáo thường niên năm 2007,2011, 2014, 2016của công ty cố phần sản xuất bánh kẹo Kinh đô - http://www.vinafco.com.vn/index.php/Tin-tuc-nganh/ 29 ... phần Kinh Đô Bình Dương • Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc • Công ty cổ phần kem KI DO • Công ty TNHH xây dựng chế biến thực phẩm Kinh Đô – Hệ thống Kinh Đô Bakery • Công ty. .. hình kênh phân phối bị người Việt xa lánh Chương 2: Thực trạng hoạt động phân phối công ty cổ phần Kinh đô 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần Kinh đô Kinh Đô công ty cổ phần chuyên sản xuất kinh doanh... Các công ty công ty liên kết Trải qua trình 10 năm xây dựng phát triển, đến công ty Kinh Đô có công ty thành viên với tổng số lao động 6000 người: • Công ty cổ phần Kinh Đô TP HCM • Công ty cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống phân phối Công ty Kinh Đô tiểu luận quản trị cung ứng, Hệ thống phân phối Công ty Kinh Đô tiểu luận quản trị cung ứng, Hệ thống phân phối Công ty Kinh Đô tiểu luận quản trị cung ứng, Ý nghĩa khoa học và thực tiễn, Tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay