Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong giảng dạy bài tập chương điện tích điện trường vật lí 11

114 130 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ HUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TOÁN HỌC MATHEMATICA TRONG GIẢNG DẠY BÀI TẬP CHƯƠNG ''ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG'' VẬT LỚP 11 NHẰM TĂNG TÍNH TÍCH CỰC TRONG QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ PHẠM VẬT HÀ NỘI - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ HUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TOÁN HỌC MATHEMATICA TRONG GIẢNG DẠY BÀI TẬP CHƯƠNG ''ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG'' VẬT LỚP 11 NHẰM TĂNG TÍNH TÍCH CỰC TRONG QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ PHẠM VẬT CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (Bộ môn Vật lí) Mã số: 60 14 01 11 Người hướng dẫn khoa học: GS TS TÔN TÍCH ÁI HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc GS - TS Tôn Tích Ái - người thầy tận tâm dạy bảo hướng dẫn, giúp đỡ em trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn tới thầy cô Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu Kết luận văn có đóng góp không nhỏ BGH, thầy cô giáo đồng nghiệp em học sinh trường THPT Lý Tử Tấn - Thường Tín - Hà Nội Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi Có kết ngày hôm phải kể đến công sức gia đình, người thân yêu sát cánh động viên hoàn thành luận văn Do điều kiện chủ quan khách quan, chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót, mong nhận bảo, ý kiến đóng góp thầy cô bạn Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Vũ Thị Huyền i3 BẢNG KÍ HIỆU VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BTVL Bài tập vật CNTT Công nghệ thông tin ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh NXB Nhà xuất PPDH Phương pháp dạy học SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm i i MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Danh mục chữ viết tắt Mục luc Danh mục bảng Danh mục biểu đồ MỞ ĐẦU 1 Lý chọ n đề tài Mụ c đích nghi ên cứu Đ N 23 Nhiệm vụ nghiên G cứu Ch D ươ Ạ 24 Khách thể đối ng Y tượng nghiên cứu C B Ơ À 35 Vấn đề nghiên S I cứu T L Ậ 36 Giả thuyết khoa U P học N V V Ậ 37 Giới hạn phạm vi À T nghiên T cứu H L Ự Ý 38 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 39 Phương pháp nghiên cứu 410 Cấu trúc luận văn C TI P Ễ H N Ổ C Ủ A H O Ạ T T H Ô N G CÓ SỰ HỖ TRỢ tro cực CỦA PHẦN ng tron MỀM học tập g MATHEMATICA học tập 1.1 Những vấn đề luận dạy học đại 1.2.1 1.1.1 Bản chất Khái 10 trình dạy niệm tính học tích cực học sinh 51.1.2 Các nhiệm vụ học trình dạy tập học 61.1.3 Các khâu 71.2.2 trình dạy Những học biểu tính 61.1.4 Quy luật tích cực trình dạy học học tập 1.2 Tổ chức dạy 81.2.3 học theo hướng Các cấp phát huy tính tích độ cực học sinh tính tích i i i 1.2.4 Những biện pháp phát huy tính tích cực học sinh dạy học 10 1.3 Vai trò công nghệ thông tin dạy học 12 1.3.1 Dạy học thời đại công nghệ thông tin 12 1.3.2 Một số hướng việc sử dụng công nghệ thông tin dạy học Vật 13 1.3.3 Công nghệ thông tin với vai trò phương tiện, thiết bị dạy hoc 14 1.4 luận tập vật 15 1.4.1 Khái niệm tập vật 15 1.4.2 Tác dụng tập vật dạy học vật 16 1.4.3 Sử dụng tập vật dạy học vật Những yêu cầu chung dạy học tập vật 17 1.4.4 Lựa chọn tập vật 19 1.5 Quá trình hình thành phát triển Mathematica 19 1.6 Vài nét Mathematica 20 1.6.1 Mathematica hệ thống thực phép tính 20 1.6.2 Vẽ đồ thị 21 1.6.3 Mathematica ngôn ngữ lập trình 21 1.6.4 Mathematica hệ thống biểu diễn kiến thức toán học 22 1.6.5 Mathematica môt trường tính toán 23 1.6.6 Các lệnh Mathematica 23 1.6.7 Các lệnh Mathematica tính toán số 24 1.6.8 Đồ hoạ Mathematica 27 1.7 Tìm hiểu thực tế dạy học 31 1.7.1 Thực tế dạy học 31 1.7.2 Nguyên nhân dẫn đến sai lầm phổ biến học sinh 32 1.7.3 Đề xuất biện pháp khắc phuc khó khăn Kết 33 luận chương 34 CHƯƠNG SOẠN THẢO HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VỚI HỆ THỐNG BÀI TẬPSỬ DỤNG PHẦM MỀN MATHEMATICA VÀO CHƯƠNG ''ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG'' VẬT 11 NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH 35 iv 2.1 Đặc điểm cấu trúc nội dung chương ''Điện tích - Điện trường'' vật 11 35 2.1.1 Nhiệm vụ vị trí " Điện tích - Điện trường" 35 2.1.2 Sơ đồ cấu trúc chương " Điện tích - Điện trường'' 36 2.1.3 Chuẩn kiến thức, kĩ chương " Điện tích - Điện trường'' 37 2.1.4 Phân tích nội dung chương " Điện tích - Điện trường'' 39 2.2 Xây dựng hệ thống tập chương " Điện tích - Điện trường'' vật 11 42 2.2.1 Sơ đồ phân loại tập chương " Điện tích - Điện trường'' 42 2.2.2 Soạn thảo hệ thống tập chương " Điện tích - Điện trường'' 43 2.3 Hướng dẫn học sinh giải tập chương " Điện tích - Điện trường'' vật 11sử dụng phầm mềm Mathematica 46 2.3.1 Phương pháp 46 2.3.2 Hướng dẫn học sinh 46 Kết luận chương 64 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM PHẠM 65 3.1 Mục đích thực nghiệm phạm 65 3.2 Đối tượng thực nghiệm phạm 65 3.3 Phương pháp thực nghiệm phạm 65 3.4 Thời điểm thực nghiệm 3.5 66 Phân tích kết thực nghiệm phạm 3.5.1 66 Tiêu chí để đánh giá 3.5.2 66 Diễn biến thực nghiệm phạm 67 3.5.3 Sơ đánh giá hiệu tiến trình dạy học soạn thảo với việc ôn tập củng cố kiến thức, phát huy tính tích cực, tự chủ, tư sáng tạo học sinh 67 3.5.4 Kiểm tra, đánh giá chất lượng kiến thức học sinh 68 Kết luận chương 76 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 82 v7 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên Bảng 3.1 Bảng thống kê kết kiểm tra Bảng 3.2 Xử kết để tính tham số Bảng 3.3 Tổng hợp tham số Bảng 3.4 Bảng tần suất tần suất tích luỹ Trang 71 72 72 73 v8i Tổng điểm 10đ Nội dung kiểm tra giúp đánh giá mức độ chất lượng kiến thức học sinh mức độ khác nhau: + Hiểu kiến thức học + Vận dụng kiến thức vào tình quen thuộc + Vận dụng kiến thức vào tình * Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý kết kiểm tra Sau tổ chức cho học sinh làm kiểm tra chấm xử lý kết thu theo phương pháp thống kê toán học Để so sánh chất lượng kiến thức HS thông qua so sánh điểm kiểm tra, sử dụng đại lượng sau: , S2, S, V Trong đó: + trung bình cộng điểm số, đắc trưng cho tập trung điểm số  Điểm trung bình X = với Xi điểm số, fi tần số, N số học sinh + Phương sai S độ lệch chuẩn S2 tham số đo mức phân tán số liệu quanh giá trị trung bình cộng, S nhỏ chứng tỏ số liệu phân tán S2 = ∑ ( − ) ;S = S S Hệ số biến thiên mức độ phân tán: V = 100% X Các tham số thống kê t t0 xác định theo phép kiểm định thống kê Với kiểm tra soạn thảo tiến hành kiểm tra lớp ĐC lớp TN thời gian Kết cho bảng 3.1 Bảng 3.1 - Bảng thống kê kết kiểm tra Điểm số Lớp Sĩ số ĐC 45 0 11 6.2 TN 45 0 1 14 11 7.1 71 10 Điểm TB Bảng 3.2 - Xử kết để tính tham số Xi Lớp đối chứng: 6.2 ( ( fiA −) −) Lớp thực nghiệm: 7.1 ( ( − Xi fiA 0 0 1 02 −) −) − 3 -3.2 10.24 30.72 -4.1 16.81 16.81 4 -2.2 4.84 19.36 -3.1 9.61 9.61 -1.2 1.44 11.52 -2.1 4.41 17.64 -0.2 0.04 0.36 -1.1 1.21 8.47 11 0.8 0.64 7.04 14 -0.1 0.01 0.14 8 1.8 3.24 25.92 11 0.9 0.81 8.91 2.8 7.84 15.68 1.9 3.61 21.66 10 10 2.9 8.41 8.41 45 110.6 45 91.65 Bảng 3.3: Tổng hợp tham số Tham số S2 S V(%) 2.51 1.58 25.48 Đối tượng Lớp ĐC 6.2 72 Lớp TN 7.1 2.08 1.44 20.28 Bảng 3.4: Bảng tần suất tần suất tích luỹ Lớp đối chứng Điể m Tần số Tần số Lớp thực nghiệm Tần số luỹ tích Tần số Tần số Tần số luỹ tích fA(i) wA(i) wA(≤ i)% fB(i) wB(i) wB(≤ i)% 0 0 0 0 00 02 0 00 03 6.7 6.7 2.2 2.2 4 8.9 15.6 2.2 4.4 17.8 33.4 8.9 13.3 20 53.4 15.6 28.9 11 24.4 77.8 14 31.1 60 8 17.8 95.6 11 24.4 84.4 4.4 100 13.3 97.7 10 0 2.2 100 Xi 45 45 Kiểm định khác phương sai: Từ số liệu bảng 3.2 tiến hành tính toán thông số phương sai điểm số lớp Kết cho bảng 3.3 73 35 Wi 30 25 20 Lớp ĐC 15 lớp TN Hình 3.1.Đ thị tần suất kết kiểm tra đối chứn g 10 0 10 12 X i W i ( % ) 0 i 60 40 20 -20 l n n g Đồ Hình 3.2 thị tần số l tích luỹ lùi b * Đ n h ì g i c ủ ( đ ị n h a l l ợ n g ) p k ế t q u ả Đ i ể m t r u p n h Đ C T N 74 ( ) c a o h - Hệ số biến thiên lớp TN (20.28) nhỏ so với lớp ĐC (25.48) nghĩa độ phân tán điểm số quanh điểm trung bình lớp TN nhỏ - Đồ thị đường phân bố tần suất tần suất luỹ tích (hội tụ lùi) lớp TN nằm bên phải phía đường tần suất tần suất luỹ tích lớp ĐC, chứng tỏ chất lượng nắm vững vận dụng kiến thức học sinh lớp TN cao lớp ĐC Qua kết phân tích định tính định lượng thấy kết học tập HS lớp TN lớp ĐC Điều chứng tỏ chất lượng nắm vững kiến thức lớp TN cao lớp ĐC Xong vấn đề đặt là: Kết có phải phương pháp dạy học đem lại hay không? Các số liệu có đáng tin cậy hay không? Để trả lời câu hỏi này, áp dụng toán kiểm định thống kê toán học theo cách sau: Giả thuyết H0: "Sự khác phương sai S 21 S 22 hai mẫu ý nghĩa" nói cách khác" phương sai tổng thể chung nhau:  =  22 " Giả thuyết đối H1:  22 S12 = Giá trị đại lượng kiểm định F= S 22 2,51 2.08 = 1,21 Giá trị tới han Fα bảng phân phối F với mức α bậc tự do: FA = NA- = 45 - = 44 FA = NA- = 45 - = 44 Theo bảng phân phối ta có: Giá trị tới hạn F = 1,63 Vì F > F nên giả thuyết H1 chấp nhận, tức khác phương sai hai mẫu có ý nghĩa 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua phân tích diễn biến thực nghiệm phạm kết xử lý phương pháp thống kê toán học điểm kiểm tra HS, có vào nhận xét sau đây: - Về tiến trình dạy học soạn thảo tương đối phù hợp với thực tế Việc tổ chức tình học tập, định hướng hành động học tập đắn kịp thời kích thích, lôi HS tham gia vào hoạt động học tích cực, tự chủ tìm tòi giải vấn đề, chiếm lĩnh tri thức, tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu kiến thức cách sâu sắc vững - Trong trình học tập, HS có điều kiện trao đổi, diễn đạt ý kiến Qua đó, rèn luyện HS khả tư logic phát triển lực sáng tạo Giải BTVL theo phương pháp có sử dụng phần mềm Mathematica tôi, HS tăng khả tư sáng tạo, thiết kế phương án giải, phát triển cách diễn đạt lời, tự tin giao tiếp - Vì thường xuyên trao đổi thảo luận nên HS hình thành thói quen dám nói bảo vệ ý kiến trước người khác Đồng thời, phát triển HS khả suy nghĩ, xử tình cách nhanh nhạy - Qua cách học tập HS biết sử dụng ngôn ngữ vật để diễn đạt, mô tả, giải thích tượng Biết hình thành kiến thức vật lý theo đường nhận thức khoa học - Sử dụng hệ thống tập giải phần mềm mathematica soạn kích thích suy nghĩ tính tích cực hoạt động giải HS trình học tập, bước đầu đem lại hiệu việc nâng cao chất lượng dạy học Bên cạnh kết nêu trên, giáo viên môn Vậttrường khẳng định cần thiết hiệu hệ thống tậpsử dụng phần mềm Mathematica đề xuất 76 Tuy nhiên thấy số hạn chế: -Dạy học theo cách soạn thảo nhiều thời gian so với cách dạy truyền thống -Đối tượng dạy thực nghiệm ít, cần phải mở rộng thêm -Nhiều gia đình HS máy tính, việc thực hành nhà điều kiện 77 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Đối chiếu với mục đích nghiên cứu, đề tài luận văn hoàn thành nhiệm vụ đặt ra: - N g h i ên c ứ u c c q u a n đ i ể m d y h ọ c h i ệ n đ ại v ề d y h ọ c , t í n h t í c h c ự c c h ủ đ ộ n g t r o n g h ọ c t ập c ủ a h ọ c s i n h , đ ặc b i ệ t c h ú t r ọ n g v ề c s l ý l u ậ n việc dạy giải tập vật lý, nghiên cứu tài liệu phần mềm mathematica, nghiên cứu nội dung phân phối chương trình kiến thức c h n g ' ' Đ i ệ n t í ch - Đ i ệ n t r n g ' ' v c c t i l i ệ u c ó l i ê n q u a n n h ằ m x c định mức độ nội dung kiến thức kỹ học sinh cần đạt - Tìm hiểu thực tế dạy học phần kiến thức chương "Điện tích - Điện trường" sách giáo khoa Vật11 nhằm phát khó khăn giáo viên học sinh, sai lầm phổ biến học sinh Từ đề xuất số nguyên nhân khó khăn nêu biện pháp khắc phục - Soạn thảo hệ thống tậpsử dụng phần mềm mathematica để giải sử dụng hệ thống tập vào việc tổ chức dạy học số tập chương "Điện tích - Điện trường" sách giáo khoa Vật11 giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ biết, mà giúp học sinh hình thành kiến thức, kĩ phát triển lực giải vấn đề - Tiến hành thực nghiệm phạm theo tiến trình dạy học soạn thảo để đánh giá hiệu hệ thống tập xây dựng việc đưa phần mềm mathematica vào hướng dẫn hoạt động giải tập Như vậy, với việc sử dụng phần mềm mathematica việc dạy giải tập vậtchương "Điện tích - Điện trường" sách giáo khoa Vật Lý 11, luận văn làm rõ số tập điện tích, lực điện trường, cường độ điện trường, điện tích di chuyển điện trường mà vấn đề khó 78 làm thực tế với phương pháp giải tập thông thường Dựa vào học sinh nhận thấy lực điện tổng hợp, cường độ điện trường tổng hợp, mô hình điện tích bay điện trường Hơn với việc sử dụng phần mềm mathematica, giáo viên tạo cho học sinh có nhiều hội tiếp cận với công nghệ thông tin, có hội trao đổi vấn đề với giáo viên, giúp đơn giản hoá vấn đề trừu tượng chương "Điện tích - Điện trường" sách giáo khoa Vật Lý 11, góp phần phát huy tính tích cực tự chủ, bồi dưỡng lực sáng tạo học sinh Các kết nghiên cứu xem tài liệu tham khảo phương pháp dạy học cho giáo viên Vậttrường THPT Tuy nhiên, đề tài tồn số hạn chế sau: -Khi thực giảng có hỗ trợ phần mềm mathematica thời gian chuẩn bị tương đối nhiều, đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức định CNTT, đặc biệt phải có kỹ lập trình phần mềm mathematica để giải tập vật lý phổ thông - Tính ứng dụng luận văn phát huy tối đa thiết bị công nghệ dạy học trang bị đầy đủ, máy tính chạy phần mềm, máy chiếu Projector… Do không đáp ứng nhu cầu trên, đề tài luận văn khó phát huy ưu Do điều kiện thời gian, không gian khuôn khổ thực luận văn nên chắn tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp Thầy Cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tôn Tích Ái (2001),Phương pháp số NXB ĐHQG Hà Nội [2].Tôn Tích Ái (2005),Phần mềm toán cho kỹ NXB ĐHQG Hà Nội [3].Tôn Tích Ái (2001),Sử dụng phần mềm Mathematica vật lý phổ thông.NXB ĐHQG Hà Nội [4] Nguyễn Ngọc Bảo(1995),Phát huy tính tích cực, tự lực học sinh trình dạy học Vụ Giáo viên, Hà Nội [5].Nguyễn Ngọc Bảo (1995),Công nghệ dạy học với vấn đề tổ chức trìnhdạy học THPT Bộ Giáo dục đào tạo [6].Lương Duyên Bình (1998),Vật lý đại cương NXB Giáo dục [7] Lương Duyên Bình (Tổng chủ biên), Vũ Quang (Chủ biên) (2007),Vật lí11 NXB Giáo dục [8].Vũ Cao Đàm (1998),Phương pháp luận nghiên cứu Khoa học NXB KH&KT, Hà Nội [9].Nguyễn Văn Đồng(chủ biên) (1979),Phương pháp giảng dạy Vậttrường phổ thông, tập tập NXB Giáo dục Hà Nội [10] Bùi Quang Hân(Chủ biên), Đào Văn Cự, Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Thành Tương (1994),Giải toán Vật 11 NXB Giáo dục [11].Phó Đức Hoan(1993),Phương pháp giảng dạy Vậttrường phổ thông trung học Trường Đại học phạm Hà Nội [12] Nguyễn Thế Khôi (Tổng chủ biên), Nguyễn Phúc Thuần (Chủ biên) (2007)Vật 11 nâng cao NXB Giáo dục [13].Ngô Diệu Nga (2003),Bài giảng chuyên đề phương pháp nghiên cứu khoa học dạy học Vật Lý [14] Ngô Diệu Nga (2005), Bài giảng chuyên đề phân tích chương trình vật lý phổ thông 80 [15].Phạm Xuân Quế (2000)''Sử dụng máy tính hỗ trợ việc xây dựng mô hình dạy học vật lý'',Tạp chíNghiên cứu Giáo dục [16] Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2004),Phương pháp dạy học vật trường phổ thông NXB Đại học phạm Hà Nội [17].Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng (1999),Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học vật trường phổ thông NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [18].TS Đinh Thị Kim Thoa (2001), Bài giảng phương pháp công nghệ dạy học đại, ĐHGD - ĐHQGHN [19].Phạm Hữu Tòng(1994),Bài tập phương pháp dạy tập vật lý, NXBGD, Hà Nội [20] Phạm Hữu Tòng (2004),Dạy học vật trường phổ thông theo định hướng phát triển hoạt động học tập tích cực, tự chủ, sáng tạo tư khoa học NXB Đại học phạm [21] Đỗ Hương Trà (Chủ biên), Phạm Gia Phách (2009),Dạy học tập vậttrường phổ thông Nxb Đại học phạm [22] Đỗ Hương Trà (2008),Bài giảng chuyên đề phương pháp dạy học Vật lý, Hà Nội [23] Thái Duy Tuyên (2003),Những vấn đề Giáo dục đại NXB Giáo dục 81 PHỤ LỤC PHIẾU TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI GIÁO VIÊN Khi dạy học phần "Điện tích - Điện trường" lớp 11 THPT Để giúp cho việc nghiên cứu tổ chức hoạt động dạy học phần "Điện tích - Điện trường" lớp 11 THPT có hiệu Xin đồng chí trao đổi với số vấn đề sau đây: 1.Số năm giảng dạy vật lí: …… năm 2.Khi giảng dạy phần kiến thức chương "Điện tích - Điện trường" có: a.Thuận lợi: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… b.Khó khăn: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Ý kiến khác: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 3.Khi giảng dạy phần có áp dụng công nghệ thông tin ? Có Không Lý do: - Không có thời gian Không cần thiết - Cố gắng tổ chức nhằm phát huy tính tích cực nhận thức học sinh 82 khác: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 4.Những kinh nghiệm đồng chí sau giảng dạy phần kiến thức này: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 5.Những kĩ học sinh cần đạt giảng dạy phần kiến thức này: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn ý kiến trao đổi đồng chí! 83 84 ... ứng dụng vào giảng dạy tập chương "Điện tích - Điện trường" Vật lí 11 Vấn đề nghiên cứu Sử dụng phần mềm Mathematica việc dạy hệ thống tập lựa chọn chương "Điện tích - Điện trường" Vật lí 11 để... thiết bị dạy hoc 14 1.4 Lí luận tập vật lí 15 1.4.1 Khái niệm tập vật lí 15 1.4.2 Tác dụng tập vật lí dạy học vật lí 16 1.4.3 Sử dụng tập vật lí dạy học vật lí Những... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ HUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TOÁN HỌC MATHEMATICA TRONG GIẢNG DẠY BÀI TẬP CHƯƠNG ''ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG'' VẬT LÍ LỚP 11 NHẰM TĂNG TÍNH TÍCH CỰC TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong giảng dạy bài tập chương điện tích điện trường vật lí 11 , Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong giảng dạy bài tập chương điện tích điện trường vật lí 11 , Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong giảng dạy bài tập chương điện tích điện trường vật lí 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay