ĐỀ KIỂM TRA HSG 2016 2017 LẦN THỨ NHẤT

2 158 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:23

ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI TOÁN 8 MỚI NHẤT GỒM NHIỀU BÀI TOÁN ĐA DẠNG VÀ HAY, GIÚP NGƯỜI ĐỌC CÓ THỂ TÌM HIỂU VÀ VẬN DỤNG VÀO CÁC BÀI TOÁN KHÁC. SẼ ĐĂNG ĐÁP ÁN TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT CÓ THỂ.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI LẦN THỨ NHẤT MÔN THI: TOÁN LỚP NĂM HỌC: 20162017 Thời gian làm bài: 150 phút ( không kể thời gian đề) Câu 1: ( , điểm ) Cho biểu thức: A =: a) Rút gọn biểu thức A? b) Chứng minh rằng: | P | = P với x -1 ? Câu 2: ( , điểm ) Cho N = 1.3.5….2001 Chứng minh ba số nguyên liên tiếp 2N – 1, 2N, 2N + số số chình phương Câu 3: ( , điểm ) a) Tìm nghiệm tự nhiên phương trình sau: + = ( p số nguyên tố ) b) Giải biện luận phương trình sau: + = + Câu 4: ( , điểm ) Cho hình vuông ABCD có cạnh a, biết hai đường chéo cắt O Lấy điểm I thuộc cạnh AB, lấy điểm M thuộc cạnh BC cho = 90 ( I M không trùng đỉnh hình vuông ) a) Chứng minh tam giác BIO tam giác CMO tính diện tích tứ giác BIOM theo a b) Gọi N giao điểm tia AM tia DC, K giao điểm tia BN tia OM Chứng minh tứ giác IMNB hình thang ? Câu 5: ( , điểm ) Cho a, b, c số thực dương thỏa mãn: + + = Chứng minh rằng: ? Câu 6: ( , điểm ) Cho A B hai tập hợp Ta gọi tập tích A B A x B = {(a, b): a A, b B}, (a, b) cặp hai phần tử có thứ tự Kí hiệu A2 = A x A Nếu C = {0; 1} D = {1; 0} Tìm : a) C x D ; b) D x C ; c) C -HẾT ( Thí sinh không sử dụng máy tính cầm tay Cán coi thi không giải thích thêm ) Họ tên thí sinh: …………………………… Số báo danh:…………………………………… Chữ ký giám thị 1: ……………………… Chữ ký giám thị 2: …………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HSG 2016 2017 LẦN THỨ NHẤT, ĐỀ KIỂM TRA HSG 2016 2017 LẦN THỨ NHẤT, ĐỀ KIỂM TRA HSG 2016 2017 LẦN THỨ NHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay