Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường THCS ngô tất tố quận phú nhuận thành phố hồ chí minh

130 113 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN ANH TUẤN QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TRƢỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ QUẬN PHÚ NHUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN ANH TUẤN QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TRƢỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ QUẬN PHÚ NHUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trần Thị Bích Liễu HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội , Phòng Quản đào tạo sau đại học Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội cán bộ, giảng viên giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin cảm ơn giúp đỡ ủng hộ Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp chân tình cán quản giáo dục thầy cô giáo trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Đặc biệt, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Thị Bích Liễu, người Thầy tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Do điều kiện nghiên cứu hạn chế, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận dẫn ý kiến đóng góp quý báu thầy cô giáo đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Anh Tuấn i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Nội dung BGH Ban giám hiệu BP Biện pháp CBQL Cán quản CSVC Cơ sở vật chất CNTT Công nghệ thông tin DH Dạy học GAĐT Giáo án điện tử GV Giáo viên GD Giáo dục 10 GD&ĐT Giáo dục Đào tạo 11 HS Học sinh 12 NV Nhân viên 13 PMDH Phần mềm dạy học 14 PP Phương pháp 15 PPDH Phương pháp dạy học 16 QL Quản 17 HSG Học sinh giỏi 18 THCS Trung học sở 19 THPT Trung học phổ thông ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu 4.2 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Ý nghĩa luận thực tiễn đề tài 8.1 Ý nghĩa luận: 8.2.Ý nghĩa thực tiễn: Phương pháp nghiên cứu 9.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận 9.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 9.3 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: 9.4 Phương pháp thống kê toán học khoa học giáo dục 10 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề iii 1.1.1 Ngoài nước 1.1.2 Tại Việt Nam 1.2 Một số khái niệm 12 1.2.1 Ứng dụng CNTT dạy học 12 1.2.2 Biện pháp quản CNTT dạy học 14 1.3 Đổi trình dạy học giai đoạn 15 1.3.1 Sự thay đổi phương thức học tập kỷ 21 15 1.3.2 Những kỹ cần thiết kỷ 21 16 1.3.3 Đổi phương pháp dạy học cấp trung học phổ thông giai đoạn 17 1.4 Ứng dụng CNTT dạy học 18 1.4.1 Mô hình ba xu hướng ứng dụng CNTT dạy học 18 1.4.2 Tác động CNTT trình dạy học 20 1.4.3 Ứng dụng CNTT đánh giá kết HS 23 1.4.4 Các chương trình hỗ trợ học tập CNTT 23 1.4.5 Các phương tiện CNTT thường sử dụng dạy học 24 1.5 Quản ứng dụng CNTT nhà trường dạy học 24 1.5.1 Chiến lược quản ứng dụng CNTT 25 1.5.2 Các sách quản ứng dụng CNTT 26 1.5.3 Triển khai ứng dụng CNTT dạy học 29 1.6 Chuẩn CNTT cho giáo viên 31 Kết luận chƣơng 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TRƢỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ, QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 35 2.1 Giới thiệu trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh35 2.1.1 Về cấu tổ chức 35 2.1.2 Chất lượng giáo dục 35 2.2 Mục tiêu, nội dung phương pháp đánh giá thực trạng 37 iv 2.2.1 Mục tiêu 37 2.2.2 Nội dung 37 2.2.3 Phương pháp 37 2.3 Kết đánh giá thực trạng sử dụng CNTT dạy học trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 38 2.3.1 Tình hình sở vật chất thiết bị dạy học 38 2.3.2 Thực trạng nhận thức thái độ việc ứng dụng CNTT dạy học 40 2.3.3 Thực trạng kỹ ứng dụng CNTT dạy học 44 2.3.4 Mức độ ứng dụng CNTT 45 2.4 Đánh giá tác động việc ứng dụng CNTT vào trình dạy học 55 2.5 Thực trạng quản ứng dụng CNTT vào dạy học 57 2.5.1 Cơ sở vật chất ngân sách dành cho CNTT 57 2.5.2 Kết khảo sát CBQL GV biện pháp quản ứng dụng CNTT 60 2.5.3 Đánh giá mức độ ưu tiên biện pháp quản ứng dụng CNTT dạy học giáo viên học sinh 64 2.6 Tổng kết thực trạng chung quản ứng dụng CNTT trường THCS Ngô Tất Tố 68 Kết luận chƣơng 70 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC TRƢỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ, QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 71 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp: 71 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa hệ thống 71 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 72 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi tính hiệu 72 3.2 Đề xuất biện pháp quản ứng dụng CNTT trường THCS Ngô Tất Tố 73 v 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng, lợi ích việc ứng dụng CNTT dạy học 73 3.2.2 Biện pháp 2: Lập kế hoạch chiến lược sách QL ứng dụng CNTT 75 3.2.3 Biện pháp 3: Tăng cường đầu tư sở vật chất, kỹ thuật tin học, đại hóa thiết bị CSVC CNTT 76 3.2.4 Biện pháp 4: Bồi dưỡng, đào tạo kỹ CNTT cho GV 79 3.2.5 Biện pháp 5: Thanh tra, kiểm tra đánh giá việc bảo quản, sử dụng CNTT nhà trường 79 3.2.6 Mối quan hệ biện pháp 83 3.2.7 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 84 Kết luận chƣơng 88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Khuyến nghị 91 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 91 2.2 Đối với Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh 91 2.3 Đối với UBND quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 92 2.4 Đối với Phòng GD&ĐT quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 92 2.5 Đối với Hiệu trưởng 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 96 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: So sánh đặc điểm ba xu hướng ứng dụng CNTT dạy học 19 Bảng 1: Xếp loại hạnh kiểm 36 Bảng 2: Xếp loại học lực 36 Bảng 3: Tình hình CSVC phục vụ ứng dụng CNTT 38 Bảng 4: Nhận thức GV vai trò ứng dụng CNTT dạy học 40 Bảng 5: Mức độ yêu thích học sinh học ứng dụng CNTT 42 Bảng 6: Đánh giá em học sinh môn học học ứng dụng CNTT 43 Bảng 7: Trình độ đội ngũ CBQL trường THCS Ngô Tất Tố CNTT .44 Bảng 8: Trình độ đội ngũ GV trường THCS Ngô Tất Tố CNTT 45 Bảng 9: Mức độ ứng dụng CNTT tiết học 46 Tỷ Bảng 10: lệ tiết dạyứng dụng CNTT 47 Các Bảng 11: tiết dạy thường ứng dụng CNTT nhiều 48 Mức độ Bảng 12: khai thác Internet GV 49 Mức độ Bảng 13: khai thác Internet HS 52 Bảng Phạm vi ứng dụng CNTT vao daỵ hoc ccủa giao 14: Bảng viên .54 15: Hiệu việc ứng dụng CNTT vào dạy học (Kết điều tra Bảng 16: CBQL, GV, HS) 56 Kinh phí sửa chữa, mua sắm CSVC - Thiết bị nhà trường Bảng 17: năm học 2014 - Bảng 2015 18: 58 Kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT năm học 2014 2015 59 Kết khảo sát thực trạng biện pháp Bảng 19: quản ứng dụng CNTT dạy học CBQL 61 Kết khảo sát thực trạng biện pháp quản ứng dụng Bảng 20: CNTT dạy học 25 Prof C.Bluton.1999 New Direction of CNTT-Use in Education, UNESCO's World, Communication and Information Report Hong Kong, UNESCO 26 Speak up 2010 Project Tomorrow report 05/2010 http://www.tomorrow.org/speakup/speakup_data_findings.html 27 UNESCO 2008 CNTT competency standards for teachers, Implementation guidelines V1.0 UK, UNESCO 28 VCNTToria L.Tinio 2003 CNTT in education UNDP 95 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT GIÁO VIÊN Về việc ứng dụng công nghệ thông truyền thông (CNTT) dạy học trƣờng THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau, cách đánh dấu (x) vào ý kiến tương ứng mà đ/c cho phù hợp: Theo thầy (cô), việc ứng dụng CNTT vào trình dạy học có vai trò nào? a Rất cần thiết  b Cần thiết  c Không cần thiết  d Không cần thiết  Theo thầy (cô), HS thích hay không thích việc ứng dụng CNTT dạy học a Thích  b Không thích  Các thầy (cô) thường ứng dụng CNTT nhiều vào tiết dạy nào? a Tất tiết dạy  b Các tiết dạy thao giảng c Các tiết dạy có tra dự d tiết dạy mà nội dung học cần ứng dụng CNTT  Trong dạy học, thầy (cô) thường khai thác Internet nhằm mục đích gì? Rất thƣờng xuyên Mục đích khai thác Tra cứu tài liệu phục vụ dạy học Khai thác hình ảnh, video clip, sơ đồ, mô hình… Trả lời thắc mắc, câu hỏi cho HS thông qua email Tìm kiếm thông tin phục vụ dạy học Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp Dạy học education) trực tuyến (online 96 Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Không Các thầy (cô) thường khai thác thông tin, tải thông tin từ website nào? a https://www.google.com/  b http://violet.vn/  c http://edu.net.vn/  d Các website khác  Thầy (cô) thường ứng dụng CNTT vào mục đích nào? Rất thƣờng Thƣờng xuyên xuyên Phạm vi Thỉnh Không thoảng Thiết kế giảng Tiến hành hoạt động dạy học lớp Kiểm tra, đánh giá kết học tập lớp Hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu Theo thầy (cô)/ tác động lớn nhờ việc ứng dụng CNTT vào dạy học gì? Xếp thứ tự tác động mà thầy (cô) cho có ảnh hưởng lớn trình giảng dạy Tác động Thứ tự Nâng cao hứng thú học tập cho HS Nâng cao chất lượng, hiệu dạy Nâng cao tính tích cực học tập HS Tăng lượng thông tin truyền đạt Giúp HS rèn luyện kỹ sử dụng máy tính Tiết kiệm thời gian dạy học Trong trình ứng dụng CNTT vào dạy học, thầy (cô) có thuận lợi nào? Chúng đưa số thuận lợi, thầy (cô) ghi thứ tự ưu tiên vào ô trống: - Nhà trường có CSVC tốt (phòng máy, máy chiếu, mạng…) - Sự quan tâm lãnh đạo nhà trường  97 - Các phần mềm dạy học nhiều, dễ khai thác, dễ sử dụng  - Bản thân GV có ý thức ứng dụng CNTT - Bản thân có kỹ sử dụng máy tính ứng dụng CNTT  - Thuận lợi khác (ghi cụ thể có) ………………………………………… Trong trình ứng dụng CNTT vào dạy học, thầy (cô) gặp khó khăn nào? Chúng đưa số khó khăn, thầy (cô) ghi thứ tự ưu tiên vào ô trống: - CSVC chưa đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT sâu vào dạy học  - Thiếu chế đánh giá, khen thưởng cho việc úng dụng CNTT vào dạy học  - Các phần mềm dạy học khó khai thác, khó sử dụng - Tác dụng ứng dụng CNTT kết dạy học chưa thực rõ ràng - Bản thân thiếu kỹ sử dụng máy tính ứng dụng CNTT - Học sinh chưa quan tâm khai thác Internet vào mục đích học tập  - Khó khăn khác (nếu có xin vui lòng ghi cụ thể) ………………………… 10 Nhà trường thầy (cô) sử dụng biện pháp sau để quản ứng dụng CNTT dạy học kết biện pháp? (Bằng cách đánh dấu X vào ô trống) Mức độ thực TT Các biện pháp quản Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT trình dạy học Tăng cường đạo tổ, nhóm chuyên môn ứng dụng CNTT đổi PPDH Giao kế hoạch giảng dạyứng dụng CNTT cho tổ nhóm chuyên môn Tổ chức dự rút kinh nghiệm đánh giá họcứng dụng CNTT Bồi dưỡng kỹ sử dụng phương tiện kỹ thuật số, kỹ sử Tốt Khá TB Yếu 98 Mức độ thực TT Các biện pháp quản Tốt Khá TB Yếu dụng phần mềm ứng dụng vào giảng dạy Xây dựng website nhà trường, xây dựng thư viện tư liệu điện tử Tập huấn sử dụng phần mềm dạy học, phần mềm đánh giá kiểm tra Sử dụng phương pháp hành để bắt buộc GV sử dụng CNTT dạy học Có hình thức động viên, tuyên dương, khen thưởng cá nhân, tổ nhóm chuyên môn ứng dụng hiệu CNTT đổi DH 10 Tăng cường CSVC, thiết bị dạy học, mạng máy tính, mạng Internet 11 Các ý kiến đóng góp thầy (cô) để giúp nhà trường có sách hỗ trợ giáo viên ứng dụng CNTT dạy học: Xin chân thành cám ơn thầy (cô)! 99 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH Về việc ứng dụng công nghệ thông truyền thông (CNTT) dạy học trƣờng THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Xin em vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng: Em có thích họcứng dụng CNTT không? Vì sao? a Rất thích thú  b Thích thú  c Ít thích thú  d Không thích thú  Theo em, môn họcứng dụng CNTT mà em thích nhất? (Đánh dấu (X) vào mức độ môn học) Môn học Mức độ Rất thích thú Thích thú Ít thích thú Không thích thú Toán Hóa Sinh Công nghệ Sử Địa GDCD Ngữ văn Anh văn 100 Các em thường sử dụng Internet nhằm mục đích gì? Mứ c đ Mục đích khai thác Rất thƣờng xuyên Thƣờng Thỉnh xuyên thoảng Không Tra cứu tài liệu phục vụ học tập Khai thác hình ảnh, video clip, sơ đồ, mô hình… Gởi thắc mắc, câu hỏi cho GV thông qua email, chat Chat trao đổi học tập Chơi game Chat cho vui, trao đổi với bạn bè vấn đề khác Theo em tác động lớn nhờ việc ứng dụng CNTT vào dạy học gì? Xếp thứ tự tác động mà em cho có ảnh hưởng lớn trình học tập Tác động Thứ tự Nâng cao hứng thú học tập cho HS Nâng cao chất lương, hiệu dạy Nâng cao tính tích cực học tập HS Tăng lượng thông tin truyền đạt Giúp HS rèn luyện kỹ sử dụng máy tính Tiết kiệm thời gian dạy học Góp ý em để học môn học có chất lượng hơn: Cảm ơn hợp tác em! 101 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO CÁN BỘ QUẢN Về việc ứng dụng công nghệ thông truyền thông (CNTT) dạy học trƣờng THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau, cách đánh dấu (x) vào ý kiến tương ứng mà thầy (cô) cho phù hợp: Theo thầy (cô), HS thích hay không thích việc ứng dụng CNTT dạy học a Thích  b Không thích  Số tiết dạyứng dụng CNTT vào dạy học chiếm phần trăm tổng số tiết dạy nhà trường? (Số tiết dạy 80 giáo viên) Thầy (cô) ghi số lượng vào cột tương ứng Các tiết dạy Số lƣợng 100% số tiết dạy 75% số tiết dạy trở lên 50% đến 74% số tiết dạy 25% đến 49% số tiết dạy Theo thầy (cô)/ tác động lớn nhờ việc ứng dụng CNTT vào dạy học gì? Xếp thứ tự tác động mà thầy (cô) cho có ảnh hưởng lớn trình giảng dạy Tác động Thứ tự Nâng cao hứng thú học tập cho HS Nâng cao chất lương, hiệu dạy Nâng cao tính tích cực học tập HS Tăng lượng thông tin truyền đạt Giúp HS rèn luyện kỹ sử dụng máy tính Tiết kiệm thời gian dạy học 102 Thầy (cô) liệt kê thuận lợi mà nhà trườngứng dụng CNTT vào dạy học theo thứ tự mức độ thuận lợi giảm dần - Nhà trường có CSVC tốt (phòng máy, máy chiếu, mạng…)  - Sự quan tâm lãnh đạo nhà trường - Các phần mềm dạy học nhiều, dễ khai thác, dễ sử dụng - Bản thân GV có ý thức ứng dụng CNTT - Bản thân có kỹ sử dụng máy tính ứng dụng CNTT  - Thuận lợi khác (nếu có xin vui lòng ghi cụ thể)…………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thầy (cô) liệt kê khó khăn mà nhà trườngứng dụng CNTT vào dạy học theo thứ tự mức độ khó khăn giảm dần Chúng đưa số khó khăn, thầy (cô) ghi thứ tự ưu tiên vào ô trống: - CSVC chưa đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT sâu vào dạy học  - Thiếu chế đánh giá, khen thưởng cho việc úng dụng CNTT vào dạy học  - Các phần mềm dạy học khó khai thác, khó sử dụng - Tác dụng ứng dụng CNTT kết dạy học chưa thực rõ ràng - Bản thân thiếu kỹ sử dụng máy tính ứng dụng CNTT - Học sinh chưa quan tâm khai thác Internet vào mục đích học tập  - Khó khăn khác (nếu có xin vui lòng ghi cụ thể)…………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nhà trường thầy (cô) sử dụng biện pháp sau để quản ứng dụng CNTT dạy học kết biện pháp? (Bằng cách đánh dấu X vào ô trống) TT Các biện pháp quản Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT trình dạy học Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu 103 Mức độ thực TT Các biện pháp quản Tốt Tăng cường đạo tổ, nhóm chuyên môn ứng dụng CNTT đổi PPDH Giao kế hoạch giảng dạyứng dụng CNTT cho tổ nhóm chuyên môn Tổ chức dự rút kinh nghiệm đánh giá họcứng dụng CNTT Bồi dưỡng kỹ sử dụng phương tiện kỹ thuật số, kỹ sử dụng phần mềm ứng dụng vào giảng dạy Xây dựng website nhà trường, xây dựng thư viện tư liệu điện tử Tập huấn sử dụng phần mềm dạy học, phần mềm đánh giá kiểm tra Khá TB Yếu Sử dụng phương pháp hành để bắt buộc GV sử dụng CNTT dạy học Có hình thức động viên, tuyên dương, khen thưởng cá nhân, tổ nhóm chuyên môn ứng dụng hiệu CNTT đổi DH 10 Tăng cường CSVC, thiết bị dạy học, mạng máy tính, mạng Internet Các ý kiến đóng góp thầy (cô) để giúp nhà trường có sách hỗ trợ giáo viên ứng dụng CNTT dạy học: Xin chân thành cám ơn thầy (cô)! 104 PHỤ LỤC PHIẾU DỰ GIỜ TIẾT DẠYỨNG DỤNG CNTT (Số: …….) Các mặt đánh giá Nội dung Các yêu cầu đánh giá Chính xác khoa học môn, quan điểm tư tưởng lập trường trị Đủ nội dung đáp ứng đầy đủ mục tiêu học; có tính hệ thống; nhấn mạnh trọng tâm Liên hệ thực tế phù hợp có tính giáo dục; có sử dụng tài liệu minh họa cho giảng điện tử (văn bản, phim, âm thanh, phần mềm hỗ trợ…) xác, có ý nghĩa, sát với nội dung học, lúc, liều lượng Phương pháp Phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn, với nội dung kiểu lên lớp Kết hợp tốt phương pháp hoạt động dạy học; kết hợp tốt việc ứng dụng CNTT với phương pháp dạy học phù hợp với nội dung kiểu lên lớp Phương tiện Kết hợp tốt việc sử dụng phương tiện cho giảng điện tử phương tiện, thiết bị dạy học khác phù hợp với nội dung kiểu lên lớp (khi cần thiết) Thiết kế slide đẹp, khoa học, phù hợp với đặc trưng môn; màu sắc hài hòa, phối màu phông chữ hợp lý, phù hợp với nội dung; hình cỡ chữ, kiểu chữ rõ; hiệu ứng hình ảnh, màu sắc, âm sử dụng hợp lý, không lạm dụng; trình chiếu có hệ thống, dễ theo dõi, có cấu trúc rõ ràng; học sinh ghi Tổ chức lớp học Kết Thực linh hoạt khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp phần, khâu Tổ chức điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung kiểu bài; đảm bảo tính tương tác giáo viên-học sinh, học sinh-giáo viên, học sinh- học sinh 10 Việc ứng dụng CNTT giúp giáo viên tổ chức tốt hoạt động dạy học, tạo hứng thú học tập học sinh, góp phần đổi phương pháp dạy học Đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức TỔNG SỐ ĐIỂM:………………XẾP LOẠI TIẾT DẠY:………………… … 105 Điểm PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Về việc ứng dụng công nghệ thông truyền thông (CNTT) dạy học trƣờng THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Xin thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến mức độ cần thiết mức độ khả thi áp dụng biện pháp sau để quản ứng dụng CNTT dạy học Kết khảo nghiệm xác định mức độ cụ thể sau: - Mức độ 1: Rất cần thiết khả thi: điểm - Mức độ 2: Cần thiết khả thi: điểm - Mức độ 3: Ít cần thiết khả thi: điểm - Mức độ 4: Không cần thiết không khả thi: điểm) TT 10 Các biện pháp quản Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT trình DH Tăng cường đạo tổ, nhóm chuyên môn ứng dụng CNTT đổi PPDH Giao kế hoạch giảng dạyứng dụng CNTT cho tổ nhóm chuyên môn Tổ chức dự rút kinh nghiệm đánh giá họcứng dụng CNTT Bồi dưỡng Kỹ sử dụng phương tiện Kỹ thuật số, kỹ sử dụng PM ứng dụng vào giảng dạy Xây dựng website nhà trường, xây dựng thư viện tư liệu điện tử Tập huấn sử dụng PM DH, PM đánh giá kiểm tra Sử dụng phương pháp hành để bắt buộc GV sử dụng CNTT DH Có hình thức động viên, tuyên dương, khen thưởng cá nhân, tổ nhóm chuyên môn ứng dụng hiệu CNTT đổi DH Tăng cường CSVC, thiết bị DH, mạng máy tính, mạng Internet Mức độ cần thiết Mức độ khả thi 1234 Xin cám ơn thầy (cô)! 106 ... TRẠNG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ, QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 35 2.1 Giới thiệu trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh3 5... cứu Quản lý ứng dụng CNTT dạy học trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu công tác quản lý ứng dụng CNTT dạy học trường THCS Ngô Tất Tố, ... sở lý luận quản lý ứng dụng CNTT dạy học cấp Trung học sở Chƣơng 2: Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT dạy học trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Chƣơng 3: Biện pháp quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường THCS ngô tất tố quận phú nhuận thành phố hồ chí minh , Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường THCS ngô tất tố quận phú nhuận thành phố hồ chí minh , Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường THCS ngô tất tố quận phú nhuận thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay