Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông huyện mường ảng, tỉnh điện biên

144 89 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:08

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM QUỐC CƢỜNG QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA DÂN TỘC TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN MƢỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤCNỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM QUỐC CƢỜNG QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA DÂN TỘC TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN MƢỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Đặng Xuân Hải HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Sẽ khó để hoàn thành tốt đề tài luận văn giúp đỡ tích cực nhiều cá nhân, tập thể Trước hết, tác giả xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban lãnh đạo trường Đại học Giáo dục, Khoa quản giáo dục, Phòng Đào tạo thầy cô tham gia giảng dạy lớp cao học chuyên ngành Quảngiáo dục khoá 13 (2013 - 2015) Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đặng Xuân Hải tận tình bảo, hướng dẫn tác giả thời gian nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn đồng chí Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên; Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mường Ảng đồng chí Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng tạo điều kiện, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Xin cảm ơn chia sẻ niềm vui với gia đình, bạn bè, người bên cạnh, động viên khuyến khích trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Mặc dù tác giả có nhiều cố gắng tâm huyết trình nghiên cứu thực luận văn Tuy nhiên luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến góp ý quý thầy cô giáo đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015 Tác giả Phạm Quốc Cƣờng i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCH Ban chấp hành BGH Ban giám hiệu Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo BSVH Bản sắc văn hóa Cán CBQL quản CMHS Cha mẹ học sinh CSVC Cơ sở vật chất GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GD VHDT Giáo dục văn hóa dân tộc GS Giáo sư GV Giáo viên HĐGDNGLL Hoạt động giáo dục lên lớp HS Học sinh KT-XH Kinh tế xã hội NĐ-CP Nghị định Chính phủ PTDTNT Phổ thông dân tộc nội trú QLGD Quản giáo dục THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông VHDT Văn hóa dân tộc i i MỤC LỤC Lời cảm ơn………………………… …………………….… …………… i Danh mục chữ viết tắt……………… …………………… ……………….… ii Mục lục .iii Danh mục bảng…………………… ……………………… ……… ……… vii Danh mục hình… ………………… …………….……………… ….………viii MỞ ĐẦU i CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ DÂN TỘC TRƢỜNG PTDTNT 1.1 Vài nét lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Trong nước: 1.2 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 1.2.1 Văn hóa 1.2.2 Văn hóa dân tộc 1.2.3 Bản sắc văn hóa dân tộc (BSVH dân tộc) 1.2.4 Giáo dục văn hóa dân tộc 11 1.2.5 Quản quản hoạt động giáo dục văn hoá dân tộc trường PTDTNT 11 1.3 Những đặc điểm giáo dục văn hóa dân tộc với việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trường PTDTNT 17 1.3.1 Đặc điểm học sinh trường PTDTNT 17 1.3.2 Đặc điểm hoạt động GD VHDT trường PTDTNT 18 1.4 Một số nét văn hóa vùng Tây Bắc văn hóa dân tộc Thái-Mông 19 1.4.1 Một số nét khái quát vùng đất Tây Bắc văn hóa Tây Bắc 19 1.4.2 Văn hóa Thái, Mông 21 1.4.3 Hoạt động giáo dục Văn hóa Thái - Mông 23 1.5 Một số vấn đề luận quản hoạt động giáo dục VHDT trường PTDTNT 24 1.5.1 Quản thành tố hoạt động giáo dục VHDT 24 iii 1.5.2 Nhiệm vụ giáo dục VHDT trường PTDTNT 25 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục VHDT trường PTDTNT 27 1.6.1 Yếu tố khách quan 27 1.6.2 Yếu tố chủ quan 28 1.7 Vận dụng chức quản vào QL hoạt động giáo dục VHDT trường PTDTNT 29 1.7.1 Kế hoạch hóa việc GD VHDT 29 1.7.2 Tổ chức hoạt động GD VHDT 30 1.7.3 Chỉ đạo hoạt động GD VHDT 31 1.7.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động GD VHDT 31 1.7.5 Triển khai có hiệu chức quản lí GD VHDT nhà trường 32 Tiểu kết chương 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ DÂN TỘC TRƢỜNG PTDTNT THPT HUYỆN MƢỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN 34 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội giáo dục huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 34 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội 34 2.1.2 Tình hình phát triển giáo dục huyện Mường Ảng 35 2.2 Đặc điểm tình hình trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 35 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.2.2 Đặc điểm học sinh trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 37 2.3 Thực trạng hoạt động GD VHDT quản hoạt động GD VHDT trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 38 2.3.1 Một vài nét khảo sát thực trạng 38 2.3.2 Thực trạng hoạt động GD VHDT trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 39 iv 2.3.3 Thực trạng quản hoạt động GD VHDT trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 48 2.3.4 Đánh giá chung thực trạng quản hoạt động GD VHDT trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 57 Tiểu kết chương 62 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ DÂN TỘC TRƢỜNG PTDTNT THPT HUYỆN MƢỜNG ẢNG TỈNH ĐIỆN BIÊN 64 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 64 3.1.1 Tính đồng hệ thống 64 3.1.2 Tính kế thừa 64 3.1.3 Tính thực tiễn 65 3.1.4 Tính hiệu 65 3.2 Một số biện pháp quản hoạt động GD VHDT trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 66 3.2.1 Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ GD VHDT cho người liên quan 66 3.2.2 Xây dựng kế hoạch quản hoạt động GD VHDT hướng vào mục tiêu bảo tồn giá trị truyền thống 69 3.2.3 Thiết kế nội dung tài liệu phục vụ cho hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc 70 3.2.4 Chỉ đạo việc tích hợp giáo dục văn hóa dân tộc qua môn học, hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động ngoại khóa 73 3.2.5 Nâng cao hiệu quản lý, sử dụng sở vật chất phục vụ hoạt động GD VHDT 79 3.2.6 Coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GD VHDT để thúc đẩy hoạt động GD VHDT đạt mục tiêu 81 3.2.7 Mối quan hệ biện pháp 82 3.3 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 84 v 84 3.3.2 Đối tượng khảo nghiệm 84 3.3.3 Cách thức tiến hành khảo nghiệm 84 3.3.4 Các biện pháp khảo nghiệm 84 3.3.5 Nội dung quy trình khảo sát 85 Tiểu kết chương 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Khuyến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 97 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh học sinh hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc cho học sinh 40 Bảng 2.2 Thực trạng thái độ, hành vi học sinh việc giữ gìn BSVHDT43 Bảng 2.3 Khảo sát mức độ cần thiết nội dung GD VHDT trường PTDTNT 45 Bảng 2.4 Nhà trường GD VHDT cho HS thông qua hình thức chủ yếu 47 Bảng 2.5 Mức độ sử dụng phương pháp để GD VHDT 48 Bảng 2.6 Hiệu quản xây dựng kế hoạch hoạt động GD VHDT lãnh đạo (Ban giám hiệu) nhà trường 49 Bảng 2.7 Các lực lượng phối hợp tham gia tổ chức hoạt động GD VHDT nhà trường 50 Bảng 2.8 Sự phối hợp ban lãnh đạo nhà trường với lực lượng khác tổ chức hoạt động GD VHDT 51 Bảng 2.9 Thực trạng việc tổ chức, đạo hoạt động GD VHDT 52 Bảng 2.10 Kết đánh giá công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GD VHDT ban lãnh đạo nhà trường 54 Bảng 2.11 Khảo sát sở vật chất phục vụ cho hoạt động GD VHDT 55 Bảng 2.12 Khảo sát mức độ quản sở vật chất tài cho hoạt động GD VHDT 56 Bảng 2.13 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động GD VHDT 57 Bảng 3.1 Mức độ cần thiết biện pháp quản hoạt động GD VHDT 85 Bảng 3.2 Tính khả thi biện pháp quản hoạt động GD VHDT 85 Bảng 3.3 So sánh tương quan thứ bậc tính cấp thiết khả thi biện pháp quản hoạt động GD VHDT 87 vii DANH MUC HÌNH Hình 2.1 Biểu đồ so sánh nhận thức đối tượng mức độ quan trọng công tác GD VHDT cho học sinh 41 Hình 2.2 Thực trạng thái độ, hành vi học sinh việc giữ gìn BSVHDT (mức độ thường xuyên) 44 Hình 2.3 Biểu đồ so sánh đối tượng mức độ cần thiết nội dung GD VHDT cho học sinh trường PTDTNT 46 Hình 2.4 Sự phối hợp ban lãnh đạo nhà trường với lực lượng khác tổ chức hoạt động GD VHDT 51 Hình 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động GD VHDT (biểu thị mức độ ảnh hưởng nhiều) 59 Hình 3.1 Biểu đồ tương quan thứ bậc tính cấp thiết khả thi biện pháp quản hoạt động GD VHDT 88 viii c h c dân tộc: ………… …… Nam: c h o Nữ: H S Tuổi: G D Em V học H sin D h: T Lớ đ p ể 1.Theo em, giáo dục văn hóa dân tộc có tầm quan trọng công h tác giáo dục, phát triển toàn ì diện cho học sinh? n h M ức độ quan trọng K hông TT t rọng GD VHDT nhằm phát triển toàn diện cho H S h Nội dung Rất quan Quan rọng trọng t uan Q n h t t t GD VHDT nhằm phát triển hoàn thiện n n h â n g c , tình t c ả m h c h o n h H S GD VHDT để tạo o nên đức tính n và ph ẩ m ch ất ch o H S GD VHDT để hình thành lối sống văn c hóa hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn m ự c x ã h i n g o a n , t r ò g i i , c ô n g d â n t t G c D h o V H H D S T GD VHDT để HS trở đ ể HS có ý thức bảo tồn văn h ó a d â n t c m ì n h GD VHDT phòng tránh tệ nạn XH, m ê t í n d ị đ o a n GD VHDT để HS có ân tộc sinh ý thức tự hào d 7 GD VHDT có ý thức bảo vệ môi trường nơi quê hương 2.Em cho biết mức độ cần thiết nội dung GD VHDT cho học sinh PTDTNT sau đây? Mức độ cần thiết TT Nội dung Rất cần thiết Cần thiết Không Cần thiết Yêu gia đình, yêu quê hương, yêu dân tộc đất nước Khiêm tốn, thật thà, cần cù, sáng tạo, có ý chí vươn lên Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng Truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán dân tộc Dạy chữ viết, tiếng nói dân tộc với tiếng phổ thông Quan niệm đắn tình bạn, tình yêu Bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường Phòng tránh tệ nạn XH, mê tín dị đoan Văn hóa ứng xử, giao tiếp Em cho biết Nhà trường sử dụng phương pháp để GD VHDT cho học sinh? Mức độ TT Phƣơng pháp Giáo dục lồng ghép qua môn học Tổ chức hoạt động lên lớp Nêu gương cá nhân, tập thể có hành vi tốt hay chưa tốt hoạt động 108 Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng sử dụng giữ gìn BSVH dân tộc Khen thưởng, kỷ luật kịp thời Thực thông qua tổ chức thi, tìm hiểu theo chủ đề Nhắc nhở, động viên Giao lưu VH HS dân tộc với Tìm hiểu sắc văn hóa, phong tục, tập quán dân tộc địa phương Em cho biết mức độ biểu sai lầm học sinh việc giữ gìn VHDT xẩy nào? Mức độ TT Biểu Thường Thỉnh Không xuyên thoảng vi phạm Không muốn học tiếng, chữ viết dân tộc Không muốn mặc quần áo dân tộc Không hòa nhập với bạn dân tộc sinh hoạt hàng ngày khu nội trú Hay đua đòi,ăn chơi, lười học tập Có biểu thiếu tôn trọng người dân tộc khác Không dám nhận người dân tộc người Em cho biết nguyên nhân dẫn đến học sinh có biểu chưa việc giữ gìn BSVH dân tộc? TT Mức độ ảnh hƣởng Nguyên nhân Ảnh hƣởng 109 Ảnh hƣởng Không nhiều ảnh hƣởng Môi trường giao tiếp mở rộng Môi trường xã hội phức tạp, ảnh hưởng lối sống đại Bản thân học sinh chưa ý thức việc phải giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Gia đình chưa quan tâm, ý đến việc hướng dẫn, giáo dục em Nhà trường chưa có biện pháp hữu hiệu giúp học sinh giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Sự hiểu biết sắc văn hóa dân tộc đội ngũ CBQL-GV hạn chế Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục sắc văn hóa dân tộc nhà trường nghèo nàn Tác động tiêu cực bạn bè, người xấu Thầy chân thành cảm ơn em! 110 PHIẾU ĐIỀU TRA Mẫu (Dành cho cha mẹ học sinh) Nhữ ng năm gần đây, học sinh trường PTDTNT nói riêng học sinh dân tộc trường phổ thông nói chung có biểu chưa tốt ý thức việc tôn trọng, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Để góp phần nâng cao hiệu giáo dục văn hóa dân tộc cho học sinh trường, tha thiết kính mong quý ông/bà cho biết ý kiến số vấn đề sau X ứ in chân thành cảm ơn! c T đ h ô q n u g a n t tr i n n g c TT Nội dung n Rất h quan â Quan n Khôn : g t Ông/ bà người thuộc dân tộc: rọ …………………………………….… …… ng Nam/Nữ trọ :…………………………….Tuổi:…………….…… ng ………… … ……… Q Nghề ua nghiệp:…………………………………………… n … ……………………… Chỗ nay( xã/ trọ huyện):………………………………….……… …………… Theo Ông/ Bà giáo dục văn hóa dân tộc có tầm quan trọng công tác giáo dục, phát triển ng G D V toàn diện cho học sinh? M H D T nhằm phát triển toàn diện c h o H S GD VHDT nhằm phát triển hoàn t h i ệ n n h â n c c h c h o H S GD VHDT để hình thành tư tưởng, t ì n h c ả m v v p h ẩ m c h ấ t c h o H S G D V H D T đ ể h ì n h t c h o h H S n h GD VHDT để tạo nên l đức tính i sống văn H hóa hành S vi ứng xử phù hợp với c c ó h u ý ẩ n t m h ự ứ c c x ã b h ả ội o c h t o H n S GD VHDT để HS trở thành ngoan, t r ò g i i , c ô n g v ă n h ó a d â n t c m ì n h d â n t t G GD VHDT để D VHDT phòng tránh tệ nạn XH, 1 mê tín dị đoan 10 GD VHDT để HS có ý thức tự hào dân tộc sinh GD VHDT có ý thức bảo vệ môi trường nơi quê hương Ông/Bà cho biết mức độ cần thiết nội dung GD VHDT cho học sinh trường PTDTNT sau đây? Mức độ cần thiết TT Nội dung Rất cần Cần thiết thiết Không Cần thiết Yêu gia đình,yêu quê hương,yêu dân tộc đất nước Khiêm tốn, thật thà, cần cù, sáng tạo, có ý chí vươn lên Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng Truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán dân tộc Dạy chữ viết, tiếng nói dân tộc với tiếng phổ thông Quan niệm đắn tình bạn, tình yêu Bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường Phòng tránh tệ nạn XH, mê tín dị đoan Văn hóa ứng xử, giao tiếp Ông/Bà cho biết mức độ biểu chưa học sinh việc giữ gìn VHDT xẩy nào? M ức độ TT Biểu Thường Thỉnh xuyên thoảng Không phạm vi tộc K h ô n g m u n h c t i ế n g , c h ữ v i ế t c ủ a dân Không muốn mặc quần áo dân tộc Không hòa nhập với bạn dân tộc sinh hoạt hàng ngày khu nội trú 1 Hay đua đòi,ăn chơi, lười học tập Có biểu thiếu tôn trọng người dân tộc khác Không dám nhận người dân tộc người Ông/Bà cho biết nguyên nhân dẫn đến học sinh có biểu chưa việc giữ gìn BSVH dân tộc? Mức độ ảnh hƣởng TT Nguyên nhân Môi trường giao tiếp mở rộng Môi trường xã hội phức tạp, ảnh hưởng lối sống đại Bản thân học sinh chưa ý thức việc phải giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Gia đình chưa quan tâm, ý đến việc hướng dẫn, giáo dục em Nhà trường chưa có biện pháp hữu hiệu giúp học sinh giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Sự hiểu biết sắc văn hóa dân tộc đội ngũ CBQL-GV hạn chế Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục sắc văn hóa dân tộc nhà trường nghèo nàn Tác động tiêu cực bạn bè, người xấu 113 Ảnh Ảnh hƣởng hƣởng nhiều Không ảnh hƣởng Để nâng cao chất lượng hiệu quản hoạt động giáo dục VHDT, Ông/ Bà có kiến nghị, đề xuất với nhà trường công tác quản hoạt động GD VHDT cho học sinh? …………………………….………………………………………………………… …………………………….………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn! 114 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM QUỐC CƢỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA DÂN TỘC Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN MƢỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN... động giáo dục văn hoá dân tộc trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên Chƣơng 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục văn hoá dân tộc trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. .. Hoạt động giáo dục văn hoá dân tộc trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động giáo dục văn hoá dân tộc trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông huyện mường ảng, tỉnh điện biên , Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông huyện mường ảng, tỉnh điện biên , Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông huyện mường ảng, tỉnh điện biên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay