Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn tỉnh điện biên trong bối cảnh hiện nay

131 114 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 12:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN BÍCH NGỌC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN BÍCH NGỌC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Giáp HÀ NỘI - 2015 ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập xây dựng luận văn, nhận giúp đỡ tận tình thầy, cô giáo Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội Tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội, thầy, cô giáo môn chuyên ngành Quản lý giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu bảo vệ luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, PGS.TS Nguyễn Công Giáp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ Hội đồng khoa học, Hội đồng đào tạo Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi trình học tập Xin chân thành cảm ơn Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Điện Biên, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên tỉnh Điện Biên đồng nghiệp giúp đỡ trình nghiên cứu luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận góp ý, dẫn quý thầy, cô bạn đồng nghiệp để luận văn đạt hiệu tốt! Hà Nội, tháng 11 năm 2014 Tác giả Nguyễn Bích Ngọc iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGH CBQL Ban giám hiệu Cán quản lý CNH-HĐH Công nghiệp hoá-hiện đại hoá CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất DTNT Dân tộc nội trú GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDTX Giáo dục thường xuyên GV Giáo viên HĐDH Hoạt động dạy học HS Học sinh HT Hiệu trưởng KTĐG Kiểm tra đánh giá LVK Làm việc khác PPDH Phương pháp dạy học QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục SGK Sách giáo khoa TBDH Thiết bị dạy học THPT Trung học phổ thông THCS Trung học sở UBN Ủy ban nhân dân D Xã hội chủ nghĩa XHC N i v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên trường, nhân viên trường ……………………………………… …………… Bảng 2.2 Đánh giá thực hoạt động thiết kế giảng…… … Bảng 2.3 Đánh giá mức độ thực hoạt động dạy học………… Bảng 2.4 Đánh giá mức độ thực hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập HS……………………………… …… Bảng 2.5 Khảo sát động vào học trường THPT chuyên Lê Quý Đôn học sinh………………………………………… Bảng 2.6 Khảo sát việc học sinh thực kế hoạch học tập giáo viên hướng dẫn …………………………………………… Bảng 2.7 Tổng hợp ý kiến đánh giá biện pháp quản lý hoạt động học tập trường THPT chuyên Lê Quý Đôn…………… Bảng 2.8 Tổng hợp ý kiến giáo viên học sinh đánh giá biện pháp hỗ trợ hoạt động học tập cho học sinh chuyên… Bảng 2.9 Tổng hợp ý kiến đánh giá phân công giảng dạy……… Bảng 2.10 Thực trạng quản lý việc soạn chuẩn bị lên lớp giáo viên…………………………………………………… Bảng 2.11 Tổng hợp ý kiến biện pháp quản lý việc giáo viên kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh………………… Tổng Bảng 2.12 hợp ý kiến biện pháp quản lý lên lớp giáo viên………………………………………………………… Kết Bảng 2.13 đánh giá quản lý công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên…………… Kết Bảng 3.1 khảo sát tính cần thiết biện pháp đề xuất………………………………………………………… Kết Bảng 3.2 khảo sát tính khả thi biện pháp đề xuất 33 40 42 47 50 52 54 56 58 61 63 65 69 95 96 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.2 Biểu đồ tỷ lệ hệ đào tạo (chuyên đại trà)……… … 35 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ tỷ lệ học sinh giỏi, đạo đức tốt từ năm 2011đến 2014……………………………………………………… 36 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ tỉ lệ thi đỗ tốt nghiệp THPT thi tuyển sinh đại học………………………………………………………… 37 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ tỉ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh quốc gia từ năm 2011 đến 2014…………………………………………… 37 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Cấu trúc hệ thống quản lý……………………………… … 10 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ tóm tắt nội dung quản lý hoạt động dạy học… … 23 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy nhà trường……………… 31 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế kỷ XXI với bùng nổ khoa học, công nghệ, phát triển nhanh kinh tế, xã hội xu hội nhập giới, việc đổi nội dung, chương trình đặt nhiều yêu cầu hoạt động dạy học Phát triển giáo dục đào tạo xác định quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, điều kiện để phát huy nguồn lực người Đây trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân, nhà giáo cán quản lý giáo dục lực lượng nòng cốt Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 - 2020, Đảng Nhà nước xác định quan điểm phương pháp phát triển giáo dục, bật yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi nội dung, phương pháp dạy học, hoàn thiện hệ thống trường lớp hệ thống quản lý giáo dục; chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa giáo dục, thực công giáo dục xây dựng xã hội học tập Các quan điểm Đảng Nhà nước phát triển nghiệp giáo dục thời kỳ đổi thể rõ Nghị Đảng thể chế hóa Luật giáo dục 2005 Trong bối cảnh giáo dục phải đổi mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo dạy học cấp học có bậc THPT Việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường không phụ thuộc vào chương trình giảng dạy, điều kiện sở vật chất nhà trường mà phụ thuộc lớn vào hoạt động giảng dạy đội ngũ giáo viên nhà trường Dạy tốt điều kiện tiền đề để học tốt Người thầy giáo có vai trò định đến chất lượng dạy học Giáo viên thông qua hoạt động giảng dạy giáo dục góp phần cung cấp kiến thức cần thiết cho học sinh Đồng thời, giáo viên người có ảnh hưởng lớn đến trình hình thành nhân cách học sinh Để thực mục tiêu điều cần thiết phải điều cần thiết phải "Đổi quản lý giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục; Đổi nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục; Tăng nguồn lực đổi chế tài giáo dục; Tăng cường gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội." (Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020, trang đến trang 9) Nhận thức sâu sắc chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Đảng ta thời kỳ đổi mới: "Giáo dục phải trước bước, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài bồi dưỡng nhân tài để thực thành công mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế, xã hội", Bộ Giáo dục Đào tạo thực quan tâm tới việc phát triển giáo dục "mũi nhọn" Vì vậy, từ năm 1987 tất Tỉnh thành nước phép thành lập trường THPT chuyên (trường chuyên biệt) dành cho học sinh đạt kết xuất sắc học tập nhằm phát triển khiếu em số môn học sở đảm bảo giáo dục toàn diện Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có tiền thân từ trường THCS khiếu, thành lập từ năm 1995 Đến năm 2000 trường thức UBND tỉnh Điện Biên định chuyển thành trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, nhà trường có nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, đào tạo nguồn nhân tài trẻ cho địa phương, góp phần vào nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Được quan tâm UBND Tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo Điện Biên, nhiên nhà trường gặp nhiều bất cập quản lý giáo dục như: Năng lực, trình độ chuyên môn cán quản lý, đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện học sinh trường chuyên Tỉnh; Cơ sở vật chất nằm tình trạng chắp vá, thiết bị, phương tiện dạy học hạn chế, chưa thực phát huy tối đa động, sáng tạo giảng dạy giáo viên học tập học sinh chuyên; Tình trạng học lệch, học thực dụng học sinh khiến đầu tư theo lối thực dụng cha mẹ học sinh sâu sắc Xuất phát từ việc học tập, nghiên cứu lý luận khoa học quản lý giáo dục, từ thực tiễn công tác, thấy cần thiết việc nghiên cứu thực trạng công tác quản lý dạy học trường THPT nói chung trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nói riêng nhằm rút kinh nghiệm góp phần đề biện pháp quản lý dạy học đồng bộ, có tính khả thi cao, phù hợp với xu phát triển xã hội, đáp ứng mục tiêu giáo dục - đào tạo mà Tỉnh, Ngành đặt với nhà trường Lựa chọn nghiên cứu đề tài "Quản lý hoạt động dạy học trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên bối cảnh nay" tác giả mong muốn tìm hiểu sâu số vấn đề lý luận thực trạng quản lý chuyên môn trường chuyên, đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý hoạt động dạy học nhà trường chất lượng giáo dục - đào tạo học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn đề xuất biện pháp quản lý HĐDH nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận quản lý HĐDH trường THPT Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý HĐDH trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên Đề xuất biện pháp quản lý HĐDH trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện nhằm nâng cao chất lượng dạy học Khách thể đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Quản lý HĐDH trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên 4.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý HĐDH Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên Giả thuyết khoa học Trên sở lý luận đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên, đề xuất biện pháp phù hợp để quản lý HĐDH thực chúng cách đồng bộ, triệt để chất lượng dạy học trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên nâng cao, góp phần thực thắng lợi mục tiêu giáo dục đào tạo Tỉnh nước 10 kỹ thái độ 19 Thầy cô có khả bao quát kiểm soát lớp tốt 20 GV có nhiều biện pháp nhằm trì ý HS suốt lên lớp 21 GV tìm hiểu khó khăn học tập HS 22 GV lôi HS tham gia vào trình học tập lớp 23 GV khuyến khích HS đặt câu hỏi lớp 24 GV khuyến khích HS trình bày ý kiến nhận xét ý kiến bạn học 25 GV tạo niềm tin cho HS khả học tập 26 GV tạo hội để HS có điều kiện phát huy tính sáng tạo 27 GV tạo hội để HS chủ động tham gia giải tình có vấn đề học 28 GV đọc giảng cho HS chép 29 GV hướng dẫn kỹ trình bày trước lớp cho HS 30 GV hướng dẫn kỹ làm việc theo nhóm cho HS 31 GV hướng dẫn HS biết cách khai thác nguồn tài liệu khác học tập 32 GV sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy tình khác 33 GV tận tình giải đáp câu hỏi HS lớp 116 34 GV rút nội dung trọng tâm kết thúc bài, chương, môn học 35 GV giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị học lần sau 36 GV giao tiếp với HS với thái độ cởi mở, thân thiện Đánh giá mức độ thực hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập HS 46 47 4 4 4 G h G n CG t V G mc Đ mô G cn Gg g Đb đ ố đ p n k è m th a n g ể m sa u k hi t h i quy định yêu cầu G đánh giá V HS th GV sử dụng kết thi, kiểm tra để ực điều hiệ chỉnh phương pháp giảng n dạy đú ng 17 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kính gửi Quý Thầy (Cô) trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên Nhằm thu thập thông tin cho đề tài khoa học nghiên cứu kỹ quản lý công tác quản lý hoạt động dạy học để làm sở đề biện pháp nâng cao lực quản lý CBQL trường THPT chuyên Xin Thầy (Cô) vui lòng cho ý kiến riêng thông tin liên quan cách đánh dấu vào ô tương ứng vào câu hỏi Chân thành cám ơn quý thầy/cô Trước hết, xin Thầy/Cô cho biết thông tin thân: Công việc: - Hiệu trưởng ; -Phó hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Giới tính: - Nam ; - Thạc sĩ ; - Tiến sĩ ; - Khác - Nữ Thâm niên làm CBQL: - năm ; - từ đến 15 năm ; - 15 năm trở lên Mức độ thực Nội dung Làm Tốt Hoạt động dạy học Chuẩn bị giảng dạy: Xây dựng kế hoạch giảng dạy Thiết kế giáo án Chuẩn bị phương tiện dạy học Chất lượng lên lớp: Đáp ứng yêu cầu mục tiêu dạy học Thực chương trình Đổi phương pháp Sử dụng phương tiện dạy học Ứng dụng công nghệ thông tin 118 Làm Làm Ý trung chưa kiến bình tốt khác Kiểm tra, đánh giá Phát huy tính tích cực học tập HS Phát huy tính chủ động học tập HS Phát huy khả sáng tạo học tập HS Sinh hoạt chuyên môn, tự học: Dự Thao giảng Hợp tác nhóm Tự học Trao đổi với đồng nghiệp Nhận xét, góp ý dạy B Công tác quản lý hoạt động dạy học CBQL tổ chức thực công việc lập kế hoạch phân công giảng dạy CBQL hướng dẫn cho GV nắm vững: a Mục tiêu, Kế hoạch, Chương trình dạy học CBQL đầu học kỳ, yêu cầu đơn vị thuộc quyền GV: b Lập kế hoạch giảng dạy học kỳ, năm học Kiểm tra Phê duyệt CBQL phân công giảng dạy cho GV dựa vào: c Trình độ đào tạo Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ Thâm niên công tác 119 Điều kiện cụ thể GV Nguyện vọng cá nhân GV Nguyện vọng học sinh Yêu cầu đặc điểm lớp CBQL phân công giảng dạy cho GV theo cách: d Dạy theo lớp Dạy khối lớp nhiều năm Điều chỉnh tùy tình hình CBQL phân công khối lượng giảng e cho GV: Không vượt tiêu chuẩn qui định, Đảm bảo tính vừa sức f CBQL tạo điều kiện cho GV thực kế hoạch giảng dạy CBQL kiểm tra xử lý việc thực g kế hoạch tháng, học kỳ, năm học đơn vị CBQL tổ chức quản lý công việc soạn chuẩn bị lên lớp dạy lớp GV CBQL quy định cụ thể, thống việc soạn chuẩn bị lên lớp giáo viên CBQL bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên giáo án sử dụng phương tiện dạy học CBQL tổ chức soạn giáo án mẫu theo dạng hay khó CBQL thường xuyên kiểm tra giáo án giáo viên 120 CBQL tổ chức kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị cho dạy giáo viên CBQL kiểm tra việc GV chuẩn bị phương tiện phục vụ cho công tác giảng dạy (vật tư, thiết bị, giáo trình…) CBQL tổ chức quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá GV kết học tập HS CBQL xây dựng quy định cụ thể kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh CBQL tổ chức đề, coi thi, chấm chéo nghiêm túc CBQL tổ chức phân loại, tuyển loại học sinh chuyên hàng năm đảm bảo chất lượng CBQL tổ chức lựa chọn bồi dưỡng học sinh giỏi cấp có hiệu CBQL yêu cầu đánh giá kết học tập học sinh CBQL kiểm tra việc cho điểm, chấm, chữa, trả học sinh giáo viên CBQL phân tích, xử lý nghiêm kết i kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh CBQL tổ chức quản lý lên lớp giáo viên a b CBQL quy định cụ thể việc thực lên lớp giáo viên CBQL quản lý thông qua trực lãnh đạo 121 c d e f CBQL quản lý thông qua giáo vụ sổ đầu CBQL quản lý thông qua ghi ý kiến học sinh CBQL kiểm tra, dự đột xuất CBQL kiểm tra thực nghiêm túc nếp, quy chế chuyên môn CBQL kiểm tra việc truyền đạt kiến thức g giáo viên độ xác, tính khoa học trọng tâm dạy h CBQL kiểm tra Biết gây hứng thú, phát huy chủ động, sáng tạo học sinh CBQL kiểm tra việc cải tiến phương i pháp sử dụng tối ưu phương tiện dạy học k CBQL kiểm tra việc xử lý tình sư phạm CBQL kiểm tra việc dành thời gian rèn l luyện kỹ hướng dẫn học sinh tự học CBQL quản lý công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên a b c Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cán giáo viên đạt tiêu chuẩn Tổ chức bồi dưỡng theo chuyên đề chuyên môn Bồi dưỡng dài hạn nâng cao trình độ, nghiệp vụ d Bồi dưỡng ngắn hạn hè e Bồi dưỡng lực sư phạm qua hội 122 thảo giảng dạy f Bồi dưỡng qua dự phân tích giảng dạy g Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy h Tự học, tự bồi dưỡng i Tham quan, học hỏi kinh nghiệm trường 123 PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CBQL VÀ GIÁO VIÊN VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kính gửi: Quý thầy (cô) giáo cán quản lý giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên Xin quý thầy (cô) cho biết ý kiến mức độ cần thiết khả thi biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên cách đánh dấu X vào ô lựa chọn Trước hết, xin Thầy/Cô cho biết thông tin thân: Công việc: - Ban Giám hiệu ; Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Giới tính: - Nam -Tổ trưởng Bộ môn ; - Nữ Biện pháp Rất cần thiết Bồi dưỡng nâng cao lực quản lý cho CBQL trường THPTchuyên Lê Quý Đôn Nâng cao lực hiệu quản lý tổ trưởng tổ chuyên môn Tăng cường đạo đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh chuyên Tăng cường đạo giáo dục toàn - Giáo viên - Thạc sĩ ; - Tiến sĩ ; - Khác Mức độ cần thiết STT ; diện cho học sinh 124 Cần thiết Mức độ khả thi Không Rất cần khả thiết thi Khả thi Không khả thi chuyên Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên Tăng cường quản lý sở vật chất sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học đại 125 MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt……………………………………………………………ii Mục lục…………………………………………………………………….……iii Danh mục bảng……………………………………………………… ……….vii Danh mục biểu đồ……………………………………………………….…… viii Danh mục sơ đồ……………………………………………………… … ……ix MỞ ĐẦU i Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 13 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 13 1.2 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 15 12.1 Khái niệm quản lý 15 1.2.2 Khái niệm quản lý giáo dục 17 1.2.3 Khái niệm quản lý nhà trường 19 1.2.4 Khái niệm dạy học 20 1.2.5 Khái niệm trường THPT chuyên 21 1.2.6 Khái niệm biện pháp quản lý hoạt động dạy học 22 1.3 Quản lý hoạt động dạy học trường THPT chuyên 22 1.3.1 Quản lý hoạt động dạy thầy 22 1.3.2 Quản lý hoạt động học tập học sinh 27 1.3.3 Quản lý sở vật chất phục vụ dạy học 29 1.3.4 Quản lý nguồn kinh phí chi cho hoạt động dạy học 29 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dạy học trường THPT chuyên 30 1.4.1 Định hướng sách Nhà nước trường chuyên 30 1.4.2 Sự đạo chuyên môn Bộ GD& ĐT, Sở GD& ĐT Điện Biên 31 1.4.3 Chất lượng tuyển sinh đầu cấp 33 1.4.4 Nhu cầu xã hội trường THPT chuyên 33 Tiểu kết chương 34 iii Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN 35 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội giáo dục - đào tạo tỉnh Điện Biên 35 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên 35 2.1.2 Khái quát tình hình Giáo dục - Đào tạo tỉnh Điện Biên 37 2.2 Sơ lược trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên 37 2.2.1 Cơ cấu tổ chức máy trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 38 2.2.2 Quy mô nhà trường 40 2.2.3 Kết giáo dục đào tạo trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 42 2.3 Thực trạng HĐDH trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên 43 2.3.1 Thực trạng chất lượng hiệu giáo dục 43 2.3.2 Thực trạng trường lớp, CSVC, hạ tầng kỹ thuật 45 2.3.3 Thực trạng hoạt động dạy học giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên 46 2.3.4 Thực trạng hoạt động học tập học sinh 57 2.4 Thực trạng QL HĐDH trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên 65 2.4.1 Thực trạng quản lý việc phân công giảng dạy cho giáo viên 65 2.4.2 Thực trạng quản lý việc soạn bài, chuẩn bị lên lớp dạy lớp giáo viên 67 2.4.3 Thực trạng quản lý việc giáo viên kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh 70 2.4.4 Thực trạng quản lý dạy lớp giáo viên 72 2.4.5 Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên 76 2.5 Đánh giá chung kết nghiên cứu thực trạng dạy học quản lý hoạt động dạy học trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 78 2.5.1 Những ưu điểm 78 2.5.2 Những hạn chế 80 iv 2.5.3 Nguyên nhân thực trạng quản lý hoạt động dạy học trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 82 Tiểu kết chương 85 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN 86 3.1 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học 86 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý 86 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 86 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 86 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 87 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên 88 3.2.1 Biện pháp 1: Bồi dưỡng nâng cao lực quản lý cho CBQL trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 88 3.2.2 Biện pháp 2: Nâng cao lực hiệu quản lý tổ trưởng tổ chuyên môn 91 3.2.3 Biện pháp 3: Tăng cường đạo đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh chuyên 93 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường đạo giáo dục toàn diện cho học sinh chuyên 95 3.2.5 Biện pháp 5: Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên 98 3.2.6 Biện pháp 6: Tăng cường quản lý sở vật chất sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học đại 100 3.3 Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 101 3.3.1 Mục đích ý nghĩa 101 3.3.2 Nội dung cách tiến hành 101 Tiểu kết chương 108 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 109 Kết luận 109 v Khuyến nghị 110 2.1 Đôi với Bộ Giáo dục Đào tạo 110 2.2 Đối với UBND tỉnh Điện Biên 110 2.3 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Điện Biên 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 114 vi ... Quản lý hoạt động dạy học Quản lý hoạt động dạy giáo viên Nguồn kinh phí Quản lý hoạt động học học sinh Quản lý sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy học S 1.2 S túm tt ni dung qun lý hot ng dy... qun lý s thc hin tt khụng nhng phng phỏp kinh t qun lý giỏo dc m cũn lm tt phng phỏp tõm lý - xó hi ca qun qun lý giỏo dc nu to c ngun kinh phớ tt, s dng ỳng vo cỏc mc ớch ó nờu trờn Quản lý hoạt. .. phỏp qun lý hot ng dy hc Bin phỏp qun lý l cỏch lm, cỏch tin hnh mt c th no ú Trong qun lý giỏo dc, bin phỏp qun lý l t hp nhiu cỏch thc tin hnh ca ch th qun lý nhm tỏc ng n i tng qun lý gii
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn tỉnh điện biên trong bối cảnh hiện nay , Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn tỉnh điện biên trong bối cảnh hiện nay , Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn tỉnh điện biên trong bối cảnh hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay