thi hoc ky tiny talk 1a

2 231 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:47

Wednesday, December 24th 2014 Form : The first semester test Long Binh Primary School Class : Name : Marks Remarks of teacher I Match : ( nối ) ● ● ● boy ● ● ● ● ● girl Benny Sue II Circle the boys: ( Khoanh tròn bạn trai ) III Match: ( nối ) ● ● ● ● ● ● IV Write : ( Viết ) S _ue J_mp o u bo_k crayo_ n
- Xem thêm -

Xem thêm: thi hoc ky tiny talk 1a, thi hoc ky tiny talk 1a, thi hoc ky tiny talk 1a

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay