Luận văn về các nguyên lý biến phân

75 151 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 09:49

... Chương Nguyên lí bi n phân Ekeland Chương trình bày nguyên lí bi n phân Ekeland c n, m r ng c a nguyên lí bi n phân Ekeland g m nguyên lí bi n phân Ekeland cho toán cân b ng nguyên lí bi n phân. .. toán 15 23 cân b ng 23 29 Các d ng tương đương c a nguyên lí bi n phân m t s nguyên lí bi n phân khác 3.1 D ng hình h c c a nguyên lý bi n phân Ekeland 3.1.1 Đ nh lí Bishop-Phelps... 12 Nguyên lí bi n phân Ekeland 2.1 Nguyên lí bi n phân Ekeland c n 2.2 M r ng 2.2.1 Nguyên lí bi n phân Ekeland cho 2.2.2 Nguyên lí bi n phân Ekeland vectơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn về các nguyên lý biến phân , Luận văn về các nguyên lý biến phân , Luận văn về các nguyên lý biến phân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay