Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu VIỆC xây DỰNG và PHÁT TRIỂN mô HÌNH hệ THỐNG THÔNG TIN y tế tại VIỆT NAM

106 101 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 10:48

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRẦN XUÂN CHỨC NGHIÊN CỨU VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CỒNG NGHỆ THÔNG TIN Hà Nội - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRẦN XUÂN CHỨC NGHIÊN CỨU VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ TẠI VIỆT NAM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Quản lý Hệ thống thông tin Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ QUANG MINH Hà Nội - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận đưa luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Trần Xuân Chức LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn em không nhắc đến thầy hướng dẫn em Em xin chân thành cảm ơn bảo tận tình, định hướng nghiên cứu, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt cho em suốt trình thực đề tài Em xin cám ơn quý Thầy Cô Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình bảo, truyền đạt tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm quý báu cho em suốt quãng thời gian em theo học lớp Thạc sỹ Viện Đây hành trang quý báu để em hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị công tác bước đường nghiệp thân Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện anh chị, bạn bè, đồng nghiệp quan suốt trình hoàn thiện luận văn Mặc dù nỗ lực cố gắng, luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận thông cảm, góp ý tận tình bảo quý thầy cô bạn Một lần xin gửi đến tất người lời cảm ơn chân thành nhất! Tác giả luận văn Trần Xuân Chức MỤC LỤC MỤC LỤC…………………………………………………………………… DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT…………………………… DANH MỤC CÁC BẢNG……………………………………………………… DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ………………………………………… PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………… CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG Y TẾ VIỆT NAM…………… 12 1.1 Đặt vấn đề…………………………………………………………………… 12 13 1.2 Mô hình tổ chức quan Bộ Y tế……………………………………… 1.3 14 Tổng quan hệ thống thông tin y tế Việt Nam…………………………… 14 1.3.1 Hiện trạng thông tin y tế công………………………………… 1.3.1.1 Hiện trạng……………………………………………… 1.3.1.2 14 Chính sách Chính phủ thông tin y tế công………… 15 1.3.2 Các vấn đề chủ yếu lĩnh vực thông tin y tế…………………… 17 1.3.3 Hiện trạng hạ tầng sở trang thiết bị y tế e-Health………… 18 1.3.4 Kết luận……………………………………………………………… 19 1.4 Tổng quan chức nghiệp vụ Hệ thống thông tin y tế…… 19 1.4.1 Tổng quan quy trình dịch vụ y tế………………………………… 1.4.2 20 Quản lý bệnh nhân…………………………………………………… 20 1.4.2.1 Đăng ký bệnh nhân………………………………………… 1.4.2.2 20 Bảo hiểm y tế……………………………………………… 1.4.2.3 Chi 20 phí điều trị……………………………………………… 21 1.4.2.4 Quản lý giường bệnh……………………………………… 21 21 1.4.3 Khám chữa bệnh………………………………………………… 21 1.4.3.1 Điều trị cấp cứu………………………………………… 21 1.4.3.2 Điều trị bệnh nhân nội trú……………………………… 22 1.4.3.3 Xét nghiệm y khoa……………………………………… 22 1.4.4 Quản lý…………………………………………………………… 22 1.4.4.1 Tài chính………………………………………………… 23 1.4.4.2 Quản lý mua sắm………………………………………… 23 1.4.4.3 Nguồn nhân lực………………………………………… 23 1.4.5 Tổng quan dịch vụ liên quan khác………………………… 23 1.4.5.1 Thống kê y tế…………………………………………… 23 1.4.5.2 Hồ sơ bệnh án…………………………………………… 24 1.4.5.3 Thuốc vật tư y tế……………………………………… 24 1.4.5.4 Dinh dưỡng……………………………………………… 24 1.4.6 Tổng kết…………………………………………………… 1.5 Những yêu cầu chia sẻ thông tin………………………………………… 1.6 Nhu cầu chia sẻ thông tin………………………………………………… 1.6.1 Điều trị bệnh nhân………………………………………………… 1.6.2 1.6.3 1.6.4 Quản lý…………………………………………………………… Bảo hiểm………………………………………………………… Chia sẻ thông tin………………………………………………… CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ TỪ CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc……………………………………… 2.1.1 Bối cảnh…………………………………………………………… 2.1.2 Chiến lược thông tin y tế………………………………………… 2.1.2.1 Thực thi hệ thống quản lý y tế cho toàn dân…………… 2.1.2.2 Cải thiện chất lượng hiệu dịch vụ y tế… 2.1.2.3 Đảm bảo hiệu lực sách y tế công………………… 2.1.2.4 Thiết lập sở hạ tầng tiêu chuẩn thông tin, quản lý phát triển trình thực hiện…………………… 2.1.2.5 Thúc đẩy phát triển bệnh án điện tử hướng tới hệ thống y tế không cần giấy tờ……………………………………… 2.1.3 Các hiệu mang lại…………………………………………… 2.2 Bài học kinh nghiệm từ Hoa Kỳ………………………………………… 2.2.1 Bối cảnh…………………………………………………………… 2.2.2 Chiến lược thông tin y tế………………………………………… 2.2.3 Kế hoạch thực hiện……………………………………………… 2.2.4 Hiệu mang lại………………………………………………… 2.3 Bài học kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh……………………………… 2.3.1 Bối cảnh…………………………………………………………… 2.3.2 Chiến lược phát triển CNTT y tế………………………………… 2.3.3 Kết đạt được………………………………………………… 2.3.4 Hiệu mang lại………………………………………………… 2.4 Kết thu qua học trên………………………………… CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ VIỆT NAM 3.1 Định hướng xây dựng hệ thống thông tin y tế Việt Nam……………… 3.1.1 Thiết lập hạ tầng sở bản…………………………………… 3.1.2 Tiếp thu kinh nghiệm bước………………………………… 25 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 31 31 31 32 33 33 33 34 34 35 35 37 37 39 40 3.1.3 Khó khăn việc đảm bảo nguồn kinh phí…………………… 3.1.4 Đề xuất kế hoạch phát triển hệ thống thông tin y tế Việt Nam 3.2 Phạm vi thực hiện……………………………………………………… 3.3 Kiến trúc nghiệp vụ…………………………………………………… 3.4 Kiến trúc hệ thống……………………………………………………… 3.4.1 Kiến trúc ứng dụng……………………………………………… 3.4.1.1 CPOE (Computerized Physician's Order Entry)……… 3.4.1.2 EMR (Hồ sơ bệnh án điện tử - Electronic Medical Record)………………………………………………… 3.4.1.3 PACS (Hệ thống lưu trữ truyền thông hình ảnh y tế Picture Archiving & Communication System)………… 3.4.1.4 LIS (Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm - Laboratory Information System)…………………………………… 3.4.1.5 ERP (Kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp - Enterprise Resource Planning)…………………………………… 3.4.1.6 EIS (Hệ thống thông tin điều hành - Executive Information System)…………………………………… 3.4.2 Hạ tầng kỹ thuật………………………………………………… 3.4.2.1 Môi trường hoạt động………………………………… 3.4.2.2 Môi trường kỹ thuật…………………………………… 3.4.2.3 Cấu hình HIS (phần cứng)………………… 3.4.2.4 Cấu hình phần cứng cho CPOE………………… 40 41 42 45 52 53 53 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH………………… 72 4.1 Lợi ích việc thực hiện……………………………………………… 4.1.1 Sự tiện nghi bệnh nhân……………………………………… 4.1.2 Hiệu nghiệp vụ quan y tế……………………………… 4.1.3 Trao đổi thông tin y tế…………………………………………… 4.1.4 Cải thiện mức độ an toàn bệnh nhân………………………… 4.1.5 Cải thiện sức khỏe………………………………………………… 4.1.6 Khôi phục thị trường IT cho e-Health…………………………… 4.2 Định lượng lợi ích chất lượng việc thực hiện………………………… 4.2.1 Sự thuận tiện bệnh nhân……………………………………… 4.2.2 Hiệu quản công việc quan y tế…………………………… 4.2.3 Trao đổi thông tin y tế…………………………………………… 4.2.4 Cải thiện độ an toàn bệnh nhân……………………………… 72 72 72 73 73 74 74 74 75 76 79 81 85 86 KẾT LUẬN…………………………………………………………………… Tài liệu tham khảo…………………………………………………………… 55 57 59 60 63 65 65 68 69 71 BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Chú thích ATC Thuốc phân loại theo phân loại giải phẫu-điều trị-hóa chất BCĐ Ban Chỉ Đạo BV Bệnh viện CBCC Cán công chức CCD Hồ sơ/Tài liệu chăm sóc sức khỏe liên tục CCD Body Phần thân/Nội dung CCD CCD Header Tiêu đề CCD Lược CDA Schema đồ CDA CDR Kho lưu trữ liệu lâm sàng CLS Cận lâm sàng CNTT Công nghệ thông tin Core Switch Hệ thống chuyển mạch lõi CPOE Hệ thống máy tính nhập yêu cầu bác sĩ CSDL Cơ sở liệu CT Điện toán cắt lớp - chụp cắt lớp CT Chụp cắt lớp CWD Hệ thống lưu trữ thông tin lâm sàng DataSetDefinition Tập định nghĩa/khái niệm liệu DICOM Chuẩn hình ảnh số truyền thông y tế DTD Quy định cấu trúc riêng biệt cho định dạng hồ sơ XML e-Health Y tế điện tử EMR Hồ sơ bệnh án điện tử ECG Electrocardiography - Điện tâm đồ EMG Electromyography - Điện cơ, xương khớp EEG Electroencephalography - Điện não đồ Encounter Sự kiện nảy sinh Một Episode lượt điều trị EPM Hệ thống Quản Lý Thực Hành E-R Quan hệ thực thể FR Functional Requirement - Yêu cầu chức HER Hồ sơ sức khỏe điện tử HIS Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện HL7 Chuẩn thông tin y tế HL7 ADT HL7 CDA Hệ thống quản lý thông tin bệnh nhân Chuẩn tài liệu lâm sàng HL7 GATEWAY Cổng trao đổi thông tin bệnh án điện tử HL7 HUB Hệ thống định tuyến thông tin HL7 HL7 RIM Mô hình khái niệm tham chiếu thông tin HMO Tổ chức trì sức khỏe - tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho bảo hiểm tư nhân tổ chức có lợi nhuận khác ICD-10 Mã phân loại bệnh ICT Công nghệ thông tin viễn thông IDC Trung tâm liệu internet IODs Khái niệm đối tượng thông tin IT Công nghệ thông tin KKB Khoa khám bệnh LAN Mạng cục LIS Hệ thống thông tin phòng thí nghiệm LOINC Hệ thống mã quốc tế để xác định quan sát phòng thí nghiệm lâm sàng Medicaid Chương trình y tế cho cá nhân gia đình có thu nhập thấp nghèo đói Medical Act Hoạt động y tế Medicare Chương trình bảo hiểm xã hội quản lý phủ Hoa Kỳ MRI NSD Ảnh cộng hưởng từ Observation Theo dõi điều trị Order/plan Chỉ định/kế hoạch điều trị Outlet Các nút mạng OCS Order Communication System - hệ thống truyền thông cho dẫn bác sỹ Người sử dụng PACS PAS Hệ thống lưu trữ truyền thông hình ảnh y tế Patient Bệnh nhân PHR Hồ sơ y tế cá nhân PIS Physician Quản lý bệnh nhân điện tử Pharmacy information system - hệ thống thông tin quản lý dược phẩm Bác sĩ Practitioner Problem Thực tập viên Bệnh/triệu chứng RIS Hệ thống thông tin phòng chẩn đoán hình ảnh SDMX-HD Chuẩn quốc tế hỗ trợ trao đổi liệu/thông tin thống kê siêu liệu hệ thống thông tin y tế Service/Instance TBT Dịch vụ Telemedicine Khám chữa bệnh từ xa Tele-prescription Kê đơn thuốc từ xa TTBYT Trang thiết bị y tế TW Trung Ương WAN Mạng diện rộng WHO Tổ chức y tế giới X-Ray Hình ảnh X-Quang Hiệp định hàng rào kỹ thuật thương mại Cũng hiệu thuốc kiểm tra tính hợp lệ đơn thuốc bác sĩ thông qua hệ thống trực tuyến ngăn ngừa cố lạm dụng thuốc 4.1.5 Cải thiện sức khỏe Những thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến để theo dõi dịch bệnh, bệnh nhân chuẩn bị cho việc phòng chống bệnh trước bị nhiễm Y tế quốc gia bảo vệ từ thông tin thông qua thông báo tiêm phòng tư vấn cho người khác tổ chức trường hợp khẩn cấp Hệ thống nhắm tới việc theo đuổi cải thiện y tế công cộng việc cập nhật thông tin phòng, chống, xử lý, chế độ ăn uống, bệnh viện chuyên khoa loại thuốc bệnh mãn tính bệnh tiểu đường cao huyết áp 4.1.6 Khôi phục thị trường IT cho e-Health Sự đầu tư vào lĩnh vực thông tin chăm sóc sức khỏe không đáng kể thị trường CNTT khu vực tình trạng tương tự Công việc máy tính hóa chăm sóc sức khỏe đảm bảo nâng cao bảo vệ sức khỏe cộng đồng đóng góp đáng kể tạo điều kiện để khôi phục thị trường IT cho e-Health Bên cạnh đó, Việt Nam tìm kiếm hội để mở rộng nội lực thị trường IT cho e-Health sang nước láng giềng mở rộng thị trường y tế khắp giới dựa kinh nghiệm kiến thức đạt từ mô hình 4.2 Định lượng lợi ích chất lượng việc thực Thực cần thiết phải phân tích tính khả thi kinh tế phần phân tích sơ tính khả thi dự án e-Health quốc gia Chúng ta xác minh phù hợp đầu tư thông qua dự toán kinh phí với đánh giá lợi ích đạt tương ứng với đầu tư thông qua phân tích tính khả thi kinh tế Cụ thể đánh giá khách quan lợi ích người dùng nhà cung cấp, đạt từ dự án e-Health công cộng so sánh với chi phí Điều thúc đẩy đầu tư thích hợp tham gia tích cực bên tham gia vào dự án Y tế điện tử Phân tích lợi ích thực nhiều hội khác nhằm mục tiêu ước tính lợi ích chất lượng đo số; nhiên ước tính lợi ích lĩnh vực sau tính toán đo lường được, 74 đạt nhiều hiệu chất lượng xem xét hiệu ứng không ước tính Hạng mục Sự thuận tiện bệnh nhân Hiệu nghiệp vụ quan y tế Trao đổi chia sẻ thông tin y tế Cải thiện độ an toàn bệnh nhân Chi tiết Cắt giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân ngoại chẩn để điều trị Cắt giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân ngoại chẩn để kiểm tra xét nghiệm y tế Giảm thời gian nằm viện Giảm thời gian làm việc liên quan việc ghi chép hồ sơ điều dưỡng Giảm thời gian làm việc liên quan việc quản lý hồ sơ bệnh án Giảm chi phí liên quan đến việc chuyển viện bệnh nhân Ngăn chặn việc kiểm tra lại phòng xét nghiệm ngoại chẩn Ngăn chặn việc kiểm tra hay xét nghiệm lại bệnh nhân ngoại trú Ngăn chặn kiểm tra X-Quang dư thừa không cần thiết Ngăn chặn kiểm tra CT/MRI ngoại chẩn dư thừa không cần thiết Ngăn chặn kiểm tra CT/MRI dư thừa không cần thiết Giảm phản ứng thuốc xuất bệnh nhân ngoại chẩn Giảm phản ứng thuốc xuất bệnh nhân nội trú Bảng 4.1 Phân tích lợi ích chất lượng e-Health công cộng 4.2.1 Sự thuận tiện bệnh nhân Hiệu ứng giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân để điều trị y tế đạt hệ thống e-Health phục vụ đặt chỗ tự động hóa  Lợi nhuận đến từ việc cắt giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân ngoại chẩn để điều trị y tế  Bệnh nhân tiết kiệm thời gian chờ quầy tiếp tân phòng điều trị chuyển đổi sang hệ thống lịch hẹn đặt chỗ trước Hạng mục Hiệu số lượng A Giảm thiểu thời gian chờ đợi trung bình 29 phút B Số lượng điều trị ngoại chẩn năm 26,665,537 lượt C Chi phí lao động phút 0.01 USD Tổng Kinh phí thu từ việc cắt giảm thời gian chờ 7,733,005 USD 75 đợi (= A * B * C) Bảng 4.2 Kết dự tính lợi ích đạt từ việc cắt giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân ngoại chẩn để điều trị  Giảm thời gian chờ đợi trung bình (A): thời gian chờ đợi cắt giảm tỉ lệ đặt chỗ bệnh nhân ngoại chẩn tăng lên thông qua sử dụng eHealth; giảm thiểu thời gian chờ đợi dựa khảo sát từ bệnh viện  Số lượng người điều trị ngoại chẩn năm (B) (theo [3])  Chi phí lao động phút (C): GDP đầu người vào năm 2010 mong đợi đạt khoảng 1,200 USD, kết tính sau C = 1200 / (40 * 52 tuần * 60 phút)  Lợi ích từ giảm thiểu thời gian chờ đợi bệnh nhân ngoại chẩn để xét nghiệm y tế Thời gian chờ đợi để kiểm tra y tế cắt giảm yêu cầu kiểm tra bác sĩ chuyển đến phòng xét nghiệm kiểm tra y tế đặt chỗ thông qua hệ thống CPOE Bảng 4.3 Lợi ích từ việc giảm thiểu thời gian chờ đợi bệnh nhân ngoại chẩn để kiểm tra y tế Hạng mục Hiệu số lượng A Giảm thời gian chờ đợi trung bình 43 phút B Số lượng kiểm tra ngoại chẩn năm 13,332,769 lượt C Tổng Chi phí lao động phút Lượng tiền tiết kiệm liên quan đến việc cắt giảm thời gian chời đợi xét nghiệm ngoại chẩn 0.01 USD 5,733,090 USD (= A * B * C)  Giảm thời gian chờ đợi trung bình (A): thời gian chờ đợi cắt giảm tỉ lệ đặt chỗ bệnh nhân ngoại chẩn tăng lên thông qua sử dụng eHealth; giảm thiểu thời gian chờ đợi dựa khảo sát từ bệnh viện  Số lượng kiểm tra ngoại chẩn năm (B): 50% số bệnh nhân hàng năm điều trị ngoại chẩn từ báo cáo Bộ Y tế năm 2008  Chi phí lao động phút (C): GDP đầu người vào năm 2010 mong đợi đạt khoảng 1,200 USD, kết tính sau C = 1200 / (40 * 52 tuần * 60 phút) 76 4.2.2 Hiệu quản công việc quan y tế Hiệu điều dưỡng cải thiện cách tiêu chuẩn hóa tất hồ sơ y tế số hóa Cuối thời gian lưu trú giảm ảnh hưởng  Lợi ích đạt từ giảm thiểu thời gian nằm viện  Thông qua hồ sơ điều dưỡng từ hệ thống thông tin y tế, bác sĩ nhận thấy tình trạng bệnh nhân lập tức, hiệu điều trị y tế ngày nằm viện cắt giảm Bảng 4.4 Lợi ích từ việc giảm thời gian nằm viện Hạng mục Giảm thiểu tỷ lệ thời gian nằm viện Thời gian nằm viện hàng năm Chi phí y tế trung bình ngày Lượng tiền tiết kiệm từ việc cắt giảm thời gian nằm viện (= A * B * C) A B C Tổng Hiệu số lượng 0.05 % 78,072,827 ngày USD 14,560,404 USD  Giảm tỷ lệ thời gian nằm viện (A): theo [13], ước tính tỷ lệ lượng giảm 5,10% Theo báo cáo này, lượng giảm thời gian lưu trú bệnh viện thực thông qua việc cải thiện chậm trễ việc định từ chờ đợi kết kiểm tra, lập kế hoạch cho chậm trễ chẩn đoán trì hoãn xuất viện Thêm vào chất lượng chăm sóc y tế thúc đẩy thông qua trình xử lý nhanh thời gian lưu trú giảm  Thời gian lưu trú hàng năm (B): theo [3]  Chi phí y tế trung bình ngày (C): Trong trường hợp Hàn Quốc chi phí 73 USD GDP Việt Nam bình quân đầu người phần hai mươi Hàn Quốc chi phí y tế trung bình ngày Việt Nam phần 20 73 USD  Giảm thời gian làm việc liên quan đến hồ sơ điều dưỡng  Trong khứ, y tá phải viết tay tất hồ sơ điều dưỡng nên tỷ lệ số làm việc hồ sơ điều dưỡng cao Giờ sau đưa hệ thống thông tin vào sử dụng nên tỷ lệ làm việc giảm hiệu tăng lên Bảng 4.5 Lợi ích từ việc giảm thiểu thời gian làm việc liên quan đến hồ sơ điều dưỡng Hạng mục Hiệu A Giảm tỷ lệ thời gian làm việc liên quan đến hồ sơ điều dưỡng 0.40 % B Tỷ lệ hồ sơ điều dưỡng công tác điều dưỡng 0.27 % 77 C Giảm tỷ lệ thời gian điều dưỡng(= A * B) 0.11 % D Số lượng y tá 67,075 người E Lương trung bình hàng năm y tá 1,200 USD Tổng Số lượng số tiền hưởng lợi lượng giảm làm việc cho hồ sơ điều dưỡng (= C * D * E) 8,853,900 USD  Lượng giảm tỷ lệ thời gian làm việc liên quan đến hồ sơ điều dưỡng thông qua e-Health (A): 40,36% định từ trường hợp Bệnh viện Samsung Hàn Quốc  Tỷ lệ hồ sơ điều dưỡng công tác điều dưỡng (B): Theo [15], tỷ lệ công việc cho hồ sơ điều dưỡng 27% toàn công việc điều dưỡng  Lượng giảm tỷ lệ công việc điều dưỡng (C): tính cách nhân tỷ lệ lượng giảm hoạt động cho hồ sơ điều dưỡng với tỷ lệ công việc cho hồ sơ điều dưỡng  Số lượng y tá (D): tham khảo báo cáo Bộ Y tế năm 2008  Mức lương trung bình hàng năm y tá (E): GDP bình quân đầu người năm 2010 dự kiến 1200 USD  Những lợi ích từ lượng giảm làm việc liên quan đến quản lý hồ sơ bệnh án  Giống công việc điều dưỡng khu vực điều trị, hệ thống thông tin bệnh viện giảm số làm việc liên quan đến quản lý hồ sơ bệnh án tăng hiệu công việc Bảng 4.6 Những lợi ích từ lượng giảm làm việc liên quan đến quản lý hồ sơ bệnh án Hạng mục Hiệu A Giảm số lượng thời gian cho việc quản lý hồ sơ y tế (chuyển giao / sao) bệnh nhân phút B Số lượng điều trị ngoại trú hàng năm 26,665,537 lượt C Mức lương trung bình hàng năm cho y tá 1,200 USD D Giờ làm việc y tá hàng năm 134,160 phút Tổng Giảm thiểu số tiền chi phí lao động liên quan đến quản lý hồ sơ y tế (= A * B * C / D) 954,044 USD  Giảm số lượng thời gian cho việc quản lý hồ sơ y tế (chuyển giao / sao) bệnh nhân (A): Theo [13]-[14], phút đề nghị 78  Số lượng điều trị ngoại trú hàng năm (B): tham khảo báo cáo Bộ Y tế năm 2008  Mức lương trung bình hàng năm cho y tá (C): GDP đầu người năm 2010 1,200 USD  Giờ làm việc y tá hàng năm (D): 40 giờ* 52 tuần * 60 phút 4.2.3 Trao đổi thông tin y tế Nếu bệnh nhân gửi chuyển đến nhân viên y tế nhận hồ sơ bệnh nhân từ sở liệu trung tâm Hiện nay, hồ sơ bệnh án hay văn tài liệu y tế bệnh viện nên tái kiểm tra kiểm tra dư thừa không cần thiết thực  Lợi ích từ việc trao đổi chia sẻ thông tin y tế  Trong trường hợp bệnh nhân chuyển giao tổ chức y tế, yêu cầu điều trị, kết kiểm tra tự viết tay chuyển tốt Những tài liệu văn giảm đáng kể đưa hệ thống thông tin vào sử dụng Bảng 4.7 Lợi ích từ việc trao đổi chia sẻ thông tin y tế Hạng mục Hiệu tổng số A Giảm chi phí nhờ vào việc trao đổi thông tin y tế 95 % B Giảm thời gian quản lý hồ sơ y tế cho lần điều trị y tế phút C Lương trung bình hàng năm y tá D Lượng thời gian làm việc hàng năm y tá E Sô lượng điều trị ngoại chẩn hàng năm F Tỷ lệ hồ sơ y tế chuyển cho tất điều trị y tế 25 % G Tỷ lệ chuyển bệnh viện 36 % Tổng (= A * B * C / D * E * F * G) 1,200 USD 134,160 phút 26,665,537 82,091 USD  Giảm chi phí nhờ vào việc trao đổi thông tin y tế (A): Theo báo cáo CITL, 95% chi phí liên quan đến tham khảo có lẽ giảm thông tin y tế trao đổi tốt  Giảm thời gian quản lý hồ sơ y tế cho lần điều trị y tế (B): phút đề xuất dựa theo [13]-[14]  Lương trung bình hàng năm y tá (C): GDP đầu người vào năm 2010 đạt 1200 USD  Lượng thời gian làm việc hàng năm y tá (D): 40 * 52 tuần * 60 phút 79  Sô lượng điều trị ngoại chẩn hàng năm (E): Tham khảo từ báo cáo Bộ Y tế năm 2008  Tỷ lệ hồ sơ y tế chuyển cho tất điều trị y tế (F): 25.3% đề xuất dựa báo cáo CITL  Tỷ lệ chuyển bệnh viện (G): tỷ lệ chuyển bệnh viện thường xuất theo loại áp dụng vào tỷ lệ đến ngoại chẩn cho loại bệnh (theo [10])  Lợi ích từ việc ngăn ngừa yêu cầu dư thừa từ phòng xét nghiệm  Trong trường hợp bệnh nhân chuyển đến bệnh viện khác xét nghiệm lại kiểm tra không cần thiết thực Bảng 4.8 Lợi ích việc ngăn ngừa yêu cầu dư thừa phòng xét ngiệm A B Tổng A B Hạng mục Tỷ lệ yêu cầu dư thừa cùa phòng xét nghiệm cho bệnh nhân ngoại chẩn Tổng chi phí yêu cầu xét nghiệm ngoại chẩn Lợi ích từ việc ngăn ngừa yêu cầu xét nghiệm ngoại chẩn dư thừa (= A * B) Tỷ lệ yêu cầu xét nghiệm dư thừa cho bệnh nhân nội trú Tổng chi phí yêu cầu xét nghiệm bệnh nhân nội trú Kết 10 % 53,710,485 USD 5,371,048 USD 10 % 36,401,731 USD Tổng nghLệợmích tthừviệchogănnngnhân nộyêu c(ầ= A * B) i cn bệ h ừa i trú u xét 3,640,173 USD i dư a Tỷ lệ xét nghiệm X-Quang dư thừa cho A 10 % bệnh nhân ngoại chẩn Tổng chi phí xét nghiệm X-Quang ngoại B 358,425,286 USD chẩn Lợi ích từ việc ngăn chặn xét nghiệm XTổng 35,842,528 USD Quang ngoại chẩn dư thừa (= A * B) Tỷ lệ xét nghiệm CT/MRI ngoại chẩn dư A 10% thừa B Tổng chi phí xét nghiệm CT/MRI ngoại chẩn 14,706,830 USD Lợi ích từ việc ngăn ngừa xét nghiệm Tổng 1,470,683 USD CT/MRI dư thừa (= A * B) Tỷ lệ xét nghiệm lại CT/MRI bệnh nhân nội A 10 % trú Tổng chi phí xét nghiệm CT/MRI bệnh nhân B 10,705,194 USD nội trú Tổng Lợi íchthủaa viủệacbệnh nhânanxộét trú (= m CT/MRI c ngăn ngừ i nghiệ A * B) 1,070,519 USD dư c  Tỷ lệ xét nghiệm lại (A): 10% ước tính dựa theo "Quy hoạch chiến lược thông tin cho việc sử dụng thông tin y tế" từ Viện Phát triển công nghiệp y tế Hàn Quốc 80  Chi phí xét nghiệm (B): chi phí cho bệnh nhân nội trú, phòng xét nghiệm ngoại chẩn, X-Quang, CT, MRI tham khảo trường hợp Hàn Quốc, GDP đầu người Việt Nam 1/20 Hàn Quốc 4.2.4 Cải thiện độ an toàn bệnh nhân Bệnh nhân có phương pháp điều trị y tế toa thuốc từ số tổ chức y tế đến hiệu thuốc gần để mua thuốc Bởi không nhận hết ảnh hưởng thuốc, điều nguyên nhân gây phản ứng phụ thuốc Sử dụng hệ thống thông tin y tế giúp bác sĩ nắm tình trạng bệnh nhân ảnh hưởng thuốc, tránh phản ứng phụ hay nhựng tương tác thuốc  Lợi ích có từ việc ngăn chặn phản ứng thuốc xảy tỷ lệ bệnh nhân ngoại chẩn  Tiết kiệm chi phí liên quan đến vấn đề nhập viện bệnh nhân ngoại trú không trở thành bệnh nhân nội trú Nếu dịch vụ thông tin y tế công cộng hoạt động tốt ngăn ngừa phản ứng thuốc Bảng 4.9 Lợi ích từ việc ngăn chặn phản ứng thuốc bệnh nhân ngoại chẩn Hạng mục A B C D E Tổn g K ế t q uả Phản ứng thuốc xảy tỷ lệ bệnh nhân ngoại chẩn Ngăn ngừa tỷ lệ phản ứng thuốc xảy bệnh nhân ngoại chẩn Tỷ lệ nhập viện liên quan đến phản ứng thuốc Số lượng điều trị ngoại chẩn hàng năm Chi phí bệnh nhân nội trú đầu người liên quan đến phản ứng thuốc 0.98 % 38 % 9.1 % 26,665,537 23 USD Tiết kiệm chi phí liên quan đến việc giảm thiểu phản ứng thuốc bệnh nhân ngoại trú (= A * B * C * D * E) 81 2,114,546 USD  Phản ứng thuốc xảy tỷ lệ bệnh nhân ngoại chẩn (A): 0.98% tỷ lệ xuất áp dụng (theo [13]-[14])  Ngăn ngừa tỷ lệ phản ứng thuốc xảy bệnh nhân ngoại chẩn (B): Theo [13]-[14] 38% xuất tác dụng phụ thuốc bệnh nhân ngoại trú ngăn chặn  Tỷ lệ nhập viện liên quan đến phản ứng thuốc (C): Theo [13]-[14], 9,1% lần xuất tái nhập viện tác dụng phụ thuốc  Số lượng điều trị ngoại trú hàng năm (D): Tham khảo từ báo cáo Bộ Y tế vào năm 2008  Chi phí bệnh nhân nội trú đầu người liên quan đến phản ứng thuốc (E): Theo [8], 10.375 USD đề xuất chi phí bệnh nhân nội trú bình quân đầu người tác dụng thuốc Đó 0,0000000018% tổng chi phí y tế (1,700 nghìn tỷ USD) Mỹ Trong trường hợp áp dụng cho Việt Nam, 23 USD số 1,300 triệu USD  Phòng chống phản ứng thuốc xuất bệnh nhân nội trú  Cũng giống bệnh nhân ngoại trú, tiết kiệm chi phí nằm viện kết việc ngăn ngừa xảy phản ứng thuốc Bảng 4.10 Lợi ích phòng tránh phản ứng thuốc xuất tỷ lệ bệnh nhân nội trú Hạng mục A B Kết Ảnh hưởng phản ứng thuốc tỷ lệ bệnh nhân nội trú Ngăn ngừa tỷ lệ phản ứng thuốc xảy bệnh nhân nội trú C Tỷ lệ nhập viện liên quan đến phản ứng thuốc D Số lượng bệnh nhân nội trú hàng năm Tổng Chí phí tiết kiệm từ việc giảm thiểu phản ứng thuốc bệnh nhân ngoại trú (= A * B * C * D) 82 9,6 % 55 % 23 USD 10,851,310 lượt 13,407,010 USD  Ảnh hưởng phản ứng thuốc tỷ lệ bệnh nhân nội trú (A): Theo tạp chí xuất KSHP (The Korean Society of Health-System Pharmacists), ADE tỷ lệ 9,6%  Ngăn ngừa tỷ lệ phản ứng thuốc xảy bệnh nhân nội trú (B): Theo [13][14], ngăn ngừa từ 28% đến 55% phản ứng thuốc xảy bệnh nhân nội trú  Tỷ lệ nhập viện liên quan đến phản ứng thuốc (C): Theo [8], 10.375 USD đề xuất chi phí bệnh nhân nội trú bình quân đầu người tác dụng thuốc Đó tương đương 0,0000000018% tổng chi phí y tế (1,700 nghìn tỷ USD) Mỹ Trong trường hợp áp dụng cho Việt Nam, chi phí 23 USD số 1,300 triệu USD Phân tích giả định điều kiện bệnh viện nói chung Việt Nam có hệ thống thông tin bệnh viện Lợi ích ước tính lĩnh vực 13 hạng mục tổng lợi ích thu ước tính 98.517.136 USD Hạng mục Chi tiết Cắt giảm thời gian chờ đợi bệnh Sự thuận lợi bệnh nhân nhân ngoại chẩn để điều trị Cắt giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân ngoại chẩn để kiểm tra y tế Tổng Giảm thời thời gian nằm viện Giảm thời gian làm việc liên quan Hiệu nghiệp vụ quan y tế đến hồ sơ điều dưỡng Giảm thiểu thời gian làm việc liên quan đến quản lý hồ sơ bệnh án Tổng Kết 7,733,005 USD 11,466,180 USD 19,199,185 USD 14,560,404 USD 8,853,900 USD 954,044 USD 24,368,348 USD Giảm chi phí liên quan đến tham Trao đổi thông tin y tế khảo thông tin bệnh nhân 82,091 USD bệnh viện Phòng chống tái xét nghiệm phòng thí nghiệm ngoại chẩn 83 5,371,048 USD Phòng chống tái xét nghiệm cho bệnh nhân nội trú Phòng chống xét nghiện XQuang ngoại chẩn dư thừa Phòng chống xét nghiệm ngoại chần dư thừa CT/MRI Phòng chống xét nghiệm CT/MRI dư thừa Tổng 3,640,173 USD 35,842,528 USD 1,470,683 USD 1,070,519 USD 47,477,042 USD Giảm lượng thuốc có tác dụng phụ xảy bệnh nhân ngoại chẩn 2,114,546 USD C ả i t h i ệ n đ ộ a n G i ả m thiểu phản ứng thuốc xảy toàn bệnh nhân thong bệnh nhân ngoại chẩn Giảm tác dụng phụ thuốc xảy 3,407,010 USD bệnh nhân nội trú Tổng 15,521,556 USD 00,833,041 T ổ n g U SD Bảng 4.11 Dự kiến tổng kết lợi ích KẾT LUẬN Luận văn trình bày kết nghiên cứu việc phát triển xây dựng mô hình hệ thống thông tin y tế Việt Nam Luận văn trình bày tất vấn đề cần thiết cho việc phát triển xây dựng mô hình hệ thống thông tin lĩnh vực y tế công cộng Việt Nam, thông tin tài liệu khảo sát nghiên cứu cách kỹ lưỡng để tránh rủi ro sau triển khai Hệ thống thông tin y tế công cộng bao gồm hệ thống thông tin bệnh viện trực tiếp cung cấp dịch vụ y tế cho bệnh nhân, hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR - Electronic Health Record) cung cấp thông tin sức khỏe người dân thông tin phòng dịch cho tổ chức y tế dự phòng người dân Mạng thông tin y tế kết hợp, kết nối tất thành phần Việc phát triển xây dựng mô hình hệ thống thông tin y tế công cộng cần chi phí lớn chuẩn bị nhiều cho sở hạ tầng mạng, lực hoạt động xây dựng chuẩn thông tin y tế Vì vậy, để tránh nhiều rủi ro xảy xây dựng toàn hệ thống lúc, luận văn đưa khuyến nghị nên thực bước chiến lược sau: - Giai đoạn khởi điểm: CPOE (Computerized Physician Order Entry - hệ thống máy tính cho phép nhân viên y tế số hóa quy trình nghiệp vụ yêu cầu bệnh viện, đặc biệt bệnh nhân nhập viện) thực bệnh viện mục tiêu (chẳng hạn Bệnh viện Bạch Mai bệnh viện lớn Hà Nội) cần thiết phài có kiểm tra tính khả thi kỹ thuật nghiệp vụ, xem xét vấn đề giải cho việc mở rộng hệ thống sau - Giai đoạn tiêu chuẩn hóa: VHIS I (Hệ thống thông tin Bệnh viện tiêu chuẩn I Việt Nam) xây dựng dựa CPOE mà hoàn thành giai đoạn khởi điểm - Giai đoạn mở rộng: VHIS I mở rộng cho bệnh viện mục tiêu khác VHIS II cho bệnh viện nhỏ xây dựng - Giai đoạn tích hợp: Hoạn thiện hệ thống thông tin y tế công cộng Việt Nam, tích hợp cá nhân tổ chức chẳng hạn Bộ Y tế, tổ chức bảo hiểm nhà cung cấp v.v Các lợi ích hiệu đạt sau xây dựng hoàn thiện mô hình hệ thống thông tin y tế công cộng sau: - Cải thiện sức khỏe (bệnh nhân) lợi ích người dân, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế thông qua việc số hóa toàn hệ thống thông tin y tế - Nâng cao hiệu nghiệp vụ tổ chức y tế đồng thời cắt giảm chi phí cách tiêu chuẩn hoá cải thiện quy trình nghiệp vụ - Mở rộng sở hạ tầng kỹ thuật quốc gia thông qua công nghệ số hóa đảm bảo an toàn an ninh thông tin suốt trình kết nối trao đổi thông tin 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Y tế (2011), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế chuẩn hóa hệ thống thông tin y tế, Quảng Nam Bộ Y tế (2008), Báo cáo "Số lượng người điều trị ngoại chẩn năm" Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế (2008), Số liệu kiểm tra 932 bệnh viện năm 2008 Nguyễn Hoàng Phương, Phí Văn Thâm, Nguyễn Tuấn Khoa (2008), Kỷ yếu hội thảo khoa học: Ứng dụng Công nghệ thông tin quản lý bệnh viện, Trung tâm tin học, Bộ Y tế Nguyễn Đức Thuận, Vũ Duy Hải, Trần Anh Vũ (2006), Hệ thống thông tin y tế, Nhà xuất Bách khoa Hà Nội Lê Hồng Hà1, Trần Xuân Chức2 , Kiều Mai3 (2015), "Y tế di động triển vọng phát triển Việt Nam", Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin ngành y tế lần thứ 7, Bộ Y tế, tr 114- 116 Trần Xuân Chức2, Trần Văn Tuyên2, Hoàng Văn Tiến2, Nguyễn Sơn Hải2, Trần Thị Diệu Trinh (2014), "Giải pháp Ứng dụng thu thập cung cấp thông tin y tế chủ động tới cộng đồng", Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần II2014 Chứng nhận đạt Giải Bằng khen Trung ương Đoàn TNCSHCM (http://tinhoctre.info/tin-tuc/ket-qua-hoi-thi-khoi-can-bo-cong-chuc-tre-toan-quoc-lan-ii-2014.htm) Tiếng Anh According to the study of Jhalak (2001), The proportion of hospitalizations related to drug response, Journal of the Association of American Medical Informatics Dr Kai U.Heitmann (2003), Concepts & IMplementations in Health Information Projects, University of Cologne (Germany), Institute for Medical Statistics, Informatics and Epidenmiology 10 The Academy of Medical Informatics Korea (2001), "The statistics under the Health Insurance" 11 Korea Ministry of Health and Welfare (2007), Public health information strategy plan 12 Refer to Market research.com (2009), The trend of the market of medical equipment Vietnam 13 The report by the RAND study Joneston (2003), "Drug reaction rate occurs at an outpatient", Center for Information Technology Leadership - CITL 14 The report by the RAND study Joneston (2003), Prevent adverse drug reactions occurring in the inpatient, Center for Information Technology Leadership - CITL 15 Journal of the Association of American Medical Informatics (2001), "The study of EMR and effects - nursing records" 16 http://www.hl7.org 17.The National Bureau of Asian Research 18 Projects: U-health's Korea (Ghi chú: 1Hội Tin học Việt Nam, 2Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế, 3Công ty TNHH Hà Thắng) 86 ... NGHỆ THÔNG TIN TRẦN XUÂN CHỨC NGHIÊN CỨU VIỆC X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ TẠI VIỆT NAM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Quản lý Hệ thống thông tin Mã số: Chuyên... nguồn thông tin để đánh giá hiệu đưa mô hình phù hợp cho Việt Nam Kết đề tài Luận văn trình b y kết nghiên cứu việc phát triển x y dựng mô hình hệ thống thông tin y tế Việt Nam Luận văn trình b y. .. tiêu nghiên cứu a Mục tiêu chung: - Đánh giá trạng mô hình Hệ thống thông tin ngành y tế Việt Nam - Nghiên cứu kinh nghiệm x y dựng phát triển mô hình Hệ thống thông tin y tế từ nước phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu VIỆC xây DỰNG và PHÁT TRIỂN mô HÌNH hệ THỐNG THÔNG TIN y tế tại VIỆT NAM , Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu VIỆC xây DỰNG và PHÁT TRIỂN mô HÌNH hệ THỐNG THÔNG TIN y tế tại VIỆT NAM , Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu VIỆC xây DỰNG và PHÁT TRIỂN mô HÌNH hệ THỐNG THÔNG TIN y tế tại VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay