Cau hoi va bai tap trac nghiem dia ly 8

3 290 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 10:20

Câu hỏi tập trắc nghiệm địa Năm học 2008 – 2009 Bài 28 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM Câu 1: Bộ phận bật, quan trọng cấu trúc địa hình Việt Nam là: a Đồng b Đồi núi c Bờ biển d Thềm lục địa Câu 2: Trên đất liền, đồng chiếm khoảng phần diện tích lãnh thổ? a 1/4 diện tích lãnh thổ b 2/3 diện tích lãnh thổ c 3/4 diện tích lãnh thổ d 1/2 diện tích lãnh thổ Câu 3: Phanxipăng – đỉnh núi cao Việt Nam, nằm dãy núi nào? a Trường Sơn Bắc b Trường Sơn Nam c Hoàng Liên Sơn d Hoành Sơn Câu 4: Khu vực đồng bị đồi núi chia cắt mạnh là: a Đồng Sông Hồng b Đồng Sông Cửu Long c Đồng duyên hải Nam Trung Bộ d Cả ba đồng Câu 5: Các dạng địa hình sau thuộc dạng địa hình nhân tạo? a Đê, đập b Kênh, rạch c Hồ thuỷ điện d Tất dạng địa hình Bài 29 ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH Câu 1: Dạng địa hình cac-xtơ phân bố chủ yếu vùng núi nào? a Tây Bắc b Đông Bắc c Trường Sơn Bắc d Trường Sơn Nam Câu 2: Vùng núi có địa hình cao Việt Nam là: a Tây Bắc b Đông Bắc c Trường Sơn Bắc d Trường Sơn Nam Câu 3: Trong đồng nước ta, đồng lớn là: a Đồng Sông Hồng b Đồng Sông Cửu Long c Đồng duyên hải Nam Trung Bộ d Cả ba đồng bằng Câu 4: Dạng địa hình chuyển tiếp vùng núi đồng là: a Đồi b Cao nguyên c Núi thấp d Bán bình nguyên Câu 5: Vùng biển nước ta có thềm lục địa mở rộng? a Vùng biển Bắc Bộ b Vùng biển Trung Bộ c Vùng biển Nam Bộ d Cả a, c Bài 31 ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Câu 1: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa thể hiện: a Số nắng nhiều b Lương nhiệt lớn 0c Nhiệt độ trung bình lớn (> 21 C) d Tất ý Câu 2: Loại gió thổi khoảng từ tháng đến tháng 10 là: a Tây Nam b Đông Bắc c Tây Bắc d Gió Phơn Câu 3: Loại gió có đặc điểm lạnh khô gió: a Tây Nam b Đông Bắc c Tây Bắc d Gió Phơn Câu 4: Khu vực có khí hậu xích đạo, nóng quanh năm, có mùa tương phản sâu sắc là: a Bắc Bộ b Trung Bộ c Tây Nguyên d Nam Bộ Câu 5: Miền có thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, biến đổi nhanh chóng là: a Núi cao b Đồng c Cao nguyên d Hải đảo Câu 6: Nhân tố hình thành nên khí hậu nước ta nhân tố nào? a Vị trí địa b Địa hình c Hoàn lưu gió mùa d Tất ý Bài 33 ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm địa Năm học 2008 – 2009 Câu 1: Sông ngòi nước ta có đặc điểm: a Dày đặc b Phân bố rộng khắp c Nhiều sông lớn d Tất ý Câu 2: Hướng chảy sông ngòi nước ta Tây Bắc – Đông Nam vòng cung tác động của: a Vị trí địa b Đia hình c Địa chất d Lượng mưa Câu 3: Để hạn chế lũ lụt, biện pháp hữu hiệu là: a Trồng bảo vệ rừng đầu nguồn b Xử nước thải, chất thải công nghiệp c Khai thác tốt nguồn lợi từ sôngd Đắp đê ngăn lũ Câu 4: Sông cung cấp nhiều phù sa cho khu vực hạ lưu nhờ: a Sông lớn hay nhỏ b Địa chất nơi chảy qua c Sông dốc hay thoải d Lượng mưa nhiều hay Bài 34 CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA Câu 1: Các hệ thống sông nước ta, hệ thống sông có chế độ nước thất thường là: a Hệ thống sông Bắc Bộ b Hệ thống sông Trung Bộ c Hệ thống sông Nam Bộ d Cả ba hệ thống sông Câu 2: Nhận định sau không với đặc điểm sông Trung Bộ? a Nhiều sông lớn b Ngắn dốc c Lũ lên nhanh đột ngột d Cả ba nhận định sai Câu 3: Sông ngòi Nam Bộ có chế độ nước: a Điều hoà theo mùa b Lòng sông rộng sâu c Ảnh hưởng thuỷ triều d Tất Câu 4: Hệ thống sông lớn Đông Nam Á là: a Sông Đồng Nai b Sông Mê Kông c Sông Hồng d Sông Mã Bài 36 ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM Câu 1: Một loại đất hình thành, yếu tố quan trọng là: a Địa hình b Thời gian c Đá mẹ d Tác động người Câu 2: Lớp vỏ phong hoá thổ nhưỡng nước ta dày do: a Đá mẹ dễ phong hoá b Nằm khu vực nhiệt đới c Địa hình dốc d Thời gian hình thành lâu Câu 3: Ở nước ta có nhóm đất chính? a nhóm b nhóm c nhóm d nhóm Câu 4: Nhóm đất chiếm diện tích lớn nước ta là: a Phù sa b Feralit c Mùn núi cao d Cả nhóm Câu 5: Các loại công nghiệp ( chè, cà phê…) phù hợp với loại đất nào? a Phù sa b Feralit c Mùn núi cao d Trồng tốt nhóm đất Câu 6: Loại đất mùn núi cao dùng vào mục đích: a Trồng công nghiệp b Trồng rừng đầu nguồn c Trồng ăn d Ý a, b Bài 37 ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM Câu 1: Sự đa dạng phong phú sinh vật Việt Nam thể mặt nào? a Kiểu hệ sinh thái b Thành phần loài, gen di truyền c Công dụng sản phẩm d Tất ý Câu 2: Việt Nam có đa dạng sinh vật do: a Môi trường nhiệt đới b Nhiều luồng di cư đến c Con người lai tạo d Tất ý Câu 3: Dãy đất bãi bồi ven biển môi trường sống thuận lợi cho hệ sinh thái: Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm địa Năm học 2008 – 2009 a Rừng thưa rụng b Rừng tre nứa c Rừng ngập mặn d Rừng ôn đới Câu 4: Rừng trồng lấy gỗ, công nghiệp thuộc hệ sinh thái nào? a Hệ sinh thái nông nghiệp b Hệ sinh thái tự nhiên c Hệ sinh thái nguyên sinh d Cả ý sai Câu 5: Trong hệ sinh thái, hệ sinh thái ngày mở rộng là: a Hệ sinh thái ngập mặn b Hệ sinh thái nông nghiệp c Hệ sinh thái tre nứa d Hệ sinh thái nguyên sinh Bài 39 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM Câu 1: Tính chất không với đặc điểm tự nhiên Việt Nam? a Thuần từ Bắc vào Nam b Tính nhiệt đới gió mùa c Tính ven biển đồi núi d Tính phân hoá đa dạng phức tạp Câu 2: Nói Việt Nam nước ven biển vì: a Có nhiều tỉnh thành giáp biển b có bờ biển dài c Biển ảnh hưởng sâu sắc đến khí hậu d Tất ý Câu 3: Nói Việt Nam xứ sở cảnh quan đồi núi vì: a Địa hình cao b Có phần diện tích đồi núi c Đồi núi góp phần quan trọng vào kinh tế d 3/4 diện tích đồi núi Câu 4: Loại cảnh quan chiếm ưu cảnh quan chung tự nhiên Việt Nam là: a Cảnh quan đồi núi b Cảnh quan đồng c Cảnh quan bờ biển d Cảnh quan đảo quần đảo Câu 5: Nguyên nhân dẫn đến đa dạng tự nhiên Việt Nam? a Vị trí địa b Lịch sử phát triển c Tác động người d Cả ý Bài 41 MIỀN BẮC ĐÔNG BẮC BỘ Câu 1: Đặc điểm bật khí hậu miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ là: a Có mùa đông lạnh nước b Mùa đông lạnh, mưa phùn c Mùa đông lạnh, kéo dài d Cả ý Câu 2: So sánh độ cao với vùng núi Tây Bắc vùng Đông Bắc có địa hình: a Thấp b Cao c Ngang d Đa phần cao Câu 3: Loại khoáng sản vùng là: a Bô xít b Dầu khí c Than đá d Đồng Câu 4: Những khó khăn vùng gặp phải là: a Lũ quét, sạt lở đất b Hạn hán c Giá rét d Tất khó khăn Trang ...Câu hỏi tập trắc nghiệm địa lý Năm học 20 08 – 2009 Câu 1: Sông ngòi nước ta có đặc điểm: a Dày đặc b Phân bố rộng khắp c Nhiều sông lớn d... biển môi trường sống thuận lợi cho hệ sinh thái: Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm địa lý Năm học 20 08 – 2009 a Rừng thưa rụng b Rừng tre nứa c Rừng ngập mặn d Rừng ôn đới Câu 4: Rừng trồng lấy gỗ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau hoi va bai tap trac nghiem dia ly 8, Cau hoi va bai tap trac nghiem dia ly 8, Cau hoi va bai tap trac nghiem dia ly 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay