Giải pháp mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín, Chi nhánh Gia Lai

26 94 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:45

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - PHAN THỊ ANH THU GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN, CHI NHÁNH GIA LAI Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ Phản biện 1: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm tin học-học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tính đến thời điểm số lượng ngân hàng thương mại thành lập Việt Nam ngày nhiều, tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt Tuy nhiên, vốn điều lệ tổ chức tín dụng Việt Nam lại khiêm tốn nhu cầu vốn doanh nghiệp không ngừng tăng nhanh, đòi hỏi ngân hàng phải cung ứng vốn kịp thời nhiều hình thức khác Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, ngân hàng thương mại Việt Nam đưa mức lãi suất cho vay cao, dẫn đến việc tiếp cận nguồn vốn doanh nghiệp gặp nhều khó khăn Để thỏa mãn nhu cầu vốn ngày cao khách, ngân hàng thương mại Việt Nam buộc phải có thay đổi hoạt động sách sản phẩm Tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Gia Lai, phục vụ khách hàng định hướng phát triển mang tính chiến lược Với mục đích tăng trưởng dư nợ tín dụng, nâng cao chất lượng khoản vay giảm thiểu rủi ro cho vay, ngân hàng lấy việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng thường xuyên giao dịch biện pháp cho vay mang tính hiệu cao Tuy nhiên, việc cung cấp hạn mức tín dụng ngân hàng gặp nhiều khó khăn bất cập Đặc biệt thời gian tới, để đẩy mạnh hiệu cho vay giảm thiểu rủi ro, mang lại thuận tiện cho khách hàng, ngân hàng cần có điều Footer Page of 126 Header Page of 126 chỉnh kịp thời số lượng khách hàng cấp hạn mức tín dụng đưa giải pháp để phương thức cho vay theo hạn mức đạt hiệu cao nhất, trở thành phương thức cho vay phổ biến hoạt động ngân hàng Vì vậy, định chọn đề tài “ Giải pháp mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín, chi nhánh Gia Lai” để sâu tìm hiểu rõ vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng NHTM Phân tích thực trạng mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Gia Lai Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Gia Lai Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu sở lý luận mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng NHTM, từ phân tích thực trạng mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng Sacombank chi nhánh Gia Lai Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín Gia Lai năm 2009, 2010 2011 Footer Page of 126 Header Page of 126 Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu từ chung đến riêng, từ khái quát đến cụ thể, từ lý luận đến thực tiễn nhằm đảm bảo trình tìm hiểu, đánh giá mang tính xác xác thực Phương pháp thống kê: thu thập xử lý thông tin từ nguồn khác từ phân tích, diễn giải Phương pháp phân tích tổng hợp : Sàng lọc đúc kết từ thực tiễn kết hợp với lý luận để đưa giải pháp cho vấn đề đặt Bố cục đề tài : Luận văn gồm ba chương sau: Chương I: Một số vấn đề lý luận mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín chi nhánh Gia Lai Chương III: Giải pháp mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín - chi nhánh Gia Lai Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực đề tài “Giải pháp mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Gia Lai”, học viên tham khảo tìm hiểu số tài liệu sau: Footer Page of 126 Header Page of 126 [1] Đề tài 1: “ Phát triển hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng”_Tác giả :Trần Công Tuấn (2012), Đại học Kinh Tế Đà Nẵng [2] Đề tài “ Giải pháp nhằm mở rộng nâng cao hiệu cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Đông Sài Gòn_Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh ( 2011) [3] Đề tài 3: Mở rộng hoạt động tín dụng Doanh nghiệp chi nhánh ngân hàng Đầu từ Phát triển Kon Tum – Tác giả: Hà Đức Hùng ( 2011 ), Đại học Đà Nẵng CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay theo hạn mức tín dụng phương thức cho vay ngắn hạn nhằm bổ sung thiếu hụt vốn lưu động tạm thời cách cho phép khách hàng sử dụng vốn tối đa hạn mức cấp thời kỳ định Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2 Đặc điểm cho vay theo hạn mức tín dụng a Thủ tục hợp đồng cho vay b Chi phí lợi nhuận cho vay c Rủi ro cho vay 1.1.3 Điều kiện áp dụng cho vay theo hạn mức tín dụng a Về đặc điểm kinh doanh DN vay theo phương thức hạn mức tín dụng doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh ngắn, vốn luân chuyển nhanh, có nhu cầu vay trả thường xuyên, tương đối ổn định năm b Về uy tín quan hệ với ngân hàng  DN phải có tình hình tài thực lành mạnh, quản lý vốn có hiệu  DN phải có uy tín quan hệ với ngân hàng, dư nợ hạn  DN thực quy định toán không dùng tiền mặt tốt  DN phải tôn trọng kỷ luật hợp đồng 1.1.4 Các loại cam kết hạn mức tín dụng a Cam kết cho vay với điều kiện chặt chẽ b Cam kết cho vay với điều kiện nới lỏng 1.1.5 Cách xác định hạn mức tín dụng Footer Page of 126 Header Page of 126 Cho vay ngắn hạn thực chất loại cho vay bổ sung vốn đầu tư vào tài sản lưu động Do vậy, xác định hạn mức vốn lưu động phải vào nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp sở khai thác hết nguồn vốn phi ngân hàng khác Có xác định hợp lý nhu cầu vốn vay, tránh tình trạng cho vay mức cần thiết làm tổn hại đến khả thu hồi nợ Mặc khác không mà xác định hạn mức khắc khe khiến không đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho doanh nghiệp 1.1.6 Ƣu điểm nhƣợc điểm phƣơng thức cho vay theo hạn mức a Ưu điểm  Đối với khách hàng Thủ tục đơn giản, gọn nhẹ Là phương thức cho vay linh hoạt Giúp cho công tác dự toán tài doanh nghiệp trở nên hoàn thiện hơn, chuyên nghiệp  Đối với ngân hàng Giúp ngân hàng trì mối quan hệ với khách hàng thường xuyên giao dịch với ngân hàng Lợi nhuận mà ngân hàng thu từ phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng cao Giúp ngân hàng giảm chi phí thời gian Footer Page of 126 Header Page of 126 b Nhược điểm  Đối với khách hàng Đòi hỏi nhiều chi phí cho trình kiểm tra Vì hình thức cho vay theo hạn mức tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân hàng nên để hạn chế rủi ro, ngân hàng thường quản lý chặt chẽ khách hàng Điều kiện vay vốn theo hạn mức tín dụng khắt khe nên việc khách hàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng gặp không khó khăn  Đối với ngân hàng Rủi ro cao Đòi hỏi tính xác cao Ngân hàng thường không chủ động nguồn vốn 1.2 NỘI DUNG MỞ RỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng NHTM 1.2.2 Sự cần thiết mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng NHTM a Đối với ngân hàng b Đối với kinh tế 1.2.3 Các tiêu đánh giá việc mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng NHTM Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 a Chỉ tiêu đánh giá mở rộng quy mô cho vay  Số lượng khách hàng giao dịch ngân hàng  Dư nợ bình quân  Tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn theo hạn mức tín dụng b Chỉ tiêu phản ánh việc hợp lý hóa cấu cho vay c Chỉ tiêu đánh giá kết kiểm soát rủi ro tín dụng  Dư nợ xấu  Tỷ lệ nợ xấu 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.3.1 Các nhân tố chủ quan a Chính sách tín dụng ngân hàng b Trình độ cán tín dụng c Chất lượng hệ thống thông tin tín dụng d Hoạt động marketing, tiếp thị khách hàng 1.3.2 Các nhân tố khách quan a Môi trường kinh tế b Môi trường trị, xã hội c Môi trường pháp lý Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 Bảng 2.1 Hoạt động huy động vốn ( ĐVT:Tỷ đồng) Năm 2009 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Năm 2010 Số tiền (%) Tỷ trọng Năm 2011 Số tiền (%) Tỷ trọng Tốc độ tăng trƣởng(%) 2010/ 2011/ 2009 2010 (%) Tiền gửi DN 208.703 38.64 254.689 38.4 281.650 38.1 22.03 10.59 Tiền gửi cá nhân 321.264 59.48 402.720 60.7 451.463 61.06 25.35 12.1 Nguồn khác 10.156 1.88 5.906 0.9 6.249 0.84 -41.85 5.8 Tổng NVHĐ 540.123 100 663.315 100 739.362 100 22.81 11.46 (Nguồn: Phòng KT-HC Sacombank Gia Lai) b Hoạt động cho vay Đi đôi với hoạt động huy động vốn hoạt động cho vay Đây hoạt động quan trọng Ngân hàng thương mại, tạo thu nhập cho ngân hàng ( thường chiếm 80% tổng thu nhập) Vì vậy, chi nhánh tìm cách để mở rộng hoạt động với nhiều đối tượng hình thức đa dạng để nâng cao khả sinh lợi Sau bảng số liệu tình hình cho vay Sacombank chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2009-2011 Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 Bảng 2.2: Kết hoạt động cho vay ( ĐVT: tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2009 Số tiền Tỷ trọng Năm 2010 Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Tốc độ tăng trƣởng(%) 2010/ 2011/ 2009 2010 (%) Dƣ nợ bình quân 417.260 100 531.827 100% 596.200 100 27.46 12.10 - Ngắn hạn 215.893 51.74 285.663 53.71 335.321 56.24 32.32 17.38 Trung&dài hạn 201.367 48.26 246.164 46.29 260.879 43.76 22.25 Nợ xấu 6.94 100 5.16 100 4.89 100 -25.65 -5.23 - Ngắn hạn 4.08 63.98 3.52 68.22 3.04 62.17 -13.73 -13.64 Trung&dài hạn 2.86 36.02 1.64 31.78 1.85 37.83 -42.66 21 Tỷ lệ nợ xấu 1.66% 0.97% 0.82% -41.57 -15.46 -Ngắn hạn 1.89% 1.23% 0.91% -34.92 -26.02 -Trung dài hạn 1.42% 0.67% 0.71% -52.82 5.97 (Nguồn: Phòng KT-HC Sacombank Gia Lai) c Kết hoạt động kinh doanh Để đạt mục tiêu đề ra, năm qua ngân hàng không ngừng thay đổi phương thức hoạt động, cố gắng tạo Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 nhiều tiện ích cho khách hàng, bước đầu có chuyển biến tích cực đánh dấu bước trưởng thành lên ngân hàng Điều thể qua bảng số liệu tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh ngân hàng Sacombank chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2009-2011 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh qua năm ( ĐVT: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Tốc độ tăng giảm(%) Số tiền Tỷ Số tiền Tỷ Số tiền Tỷ 2010/ 2011/ 2009 2010 trọng trọng trọng (%) (%) (%) Thu 67.245 100 76.988 100 84.346 100 14.49 9.56 lãi 61.211 91.03 68.731 89.27 77.215 91.55 12.29 12.34 phí 5.275 7.84 7.002 9.1 5.698 6.76 32.74 -18.62 -Thu khác 759 1.13 1.255 1.63 1.433 1.69 65.35 14.18 Chi phí 61.210 100 68.005 100 74.201 100 11.10 9.11 -Chi trả lãi 48.658 79.49 52.980 77.91 60.136 81.04 8.88 13.51 -Chi khác 12.552 20.51 15.025 22.09 14.065 18.96 19.70 -6.39 6.035 100 8.983 100 10.145 100 48.85 12.94 nhập -Thu cho vay -Thu dịch vụ Lợi nhuận (Nguồn: Phòng KT-HC Sacombank Gia Lai) Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH GIA LAI 2.2.1 Tình hình chung cho vay theo hạn mức tín dụng Đối với ngân hàng nói chung Sacombank chi nhánh Gia Lai nói riêng, cho vay ngắn hạn hình thức cho vay áp dụng phổ biến Hình thức cho vay thường chiếm tỷ trọng cao doanh số cho vay ngân hàng Bảng 2.4 Tình hình chung cho vay theo hạn mức tín dụng ( ĐVT: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2009 Số tiền Tỷ trọng Năm 2010 Số tiền (%) Tỷ trọng Năm 2011 Số tiền (%) Tỷ trọng Tốc độ tăng trƣởng(%) 2009 2010/ /2010 2011 (%) Dƣ nợ BQ ngắn hạn 215.893 100 285.663 100 335.321 100 32.32 17.38 - Cho vay HMTD 120.271 55.71 152.248 53.30 201.209 60.00 26.59 32.16 Nợ xấu ngắn hạn 4.08 100 3.52 100 3.04 100 -13.73 -13.64 -Cho vay HMTD 1.84 45.10 1.37 38.92 1.18 38.82 -25.54 -13.87 Tỷ lệ nợ xấu 1.89% 1.23% 0.91% -34.92 -26.02 -Cho vay HMTD 1.53% 0.89% 0.59% -41.83 -33.71 Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 (Nguồn: Phòng KT-HC Sacombank Gia Lai) Qua bảng số liệu ta thấy, dư nợ bình quân cho vay theo hạn mức tín dụng chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ bình quân cho vay ngắn hạn ( năm 2009 55.71%, năm 2010 53.30% năm 2011 60% ) Nợ xấu cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng có mức giảm cao qua năm, đặc biệt với mức giảm 25.54% năm 2010 Cùng với mức giảm nợ xấu qua năm, tỷ lệ nợ xấu cho vay theo hạn mức tín dụng có mức giảm tương đối cao năm 2010 năm 2011 với mức giảm 41.83% 33.71% 2.2.2 Cơ cấu cho vay hạn mức tín dụng a Cơ cấu cho vay HMTD theo ngành nghề kinh doanh (Bảng 2.5, trang 42, toàn văn.) b Cơ cấu cho vay HMTD theo đối tượng khách hàng ( Bảng 2.6, trang 44, toàn văn) c Cơ cấu cho vay HMTD theo loại hình doanh nghiệp ( Bảng 2.7, trang 46, cuối toàn văn ) 2.2.3 Thực trạng mở rộng số lƣợng khách hàng Muốn mở rộng hoạt động cho vay theo phương thức cấp hạn mức tín dụng việc mở rộng số lượng khách hàng ưu tiên hàng đầu Số lượng, qui mô khách hàng giao dịch với ngân hàng ngày cao góp phần vào việc gia tăng dư nợ bình quân, từ đẩy mạnh việc mở rộng hoạt động cho vay theo phương thức cấp hạn mức tín dụng ngân hàng Footer Page 16 of 126 15 Header Page 17 of 126 Bảng 2.8.Số lượng khách hàng cho vay theo hạn mức Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Tốc độ tăng trưởng (%) 2010/2009 2011/2010 Tổng số DN 37 59 66 59.46 11.86 -DNNN 04 06 07 50 16.67 - Cty CP, Cty TNHH 19 27 33 42.11 22.22 - DNTN 14 26 26 85.71 2.2.4 Đánh giá thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay theo hạn mức tín dụng a Đánh giá thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng theo ngành nghề kinh doanh.( Bảng 2.9, trang 50, toàn văn) b Đánh giá thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng theo đối tượng khách hàng.( Bảng 2.10, trang 53, toàn văn) c Đánh giá thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng theo loại hình doanh nghiệp.( Bảng 2.11, trang 55, toàn văn) 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY THEO HMTD TẠI NHTMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH GIA LAI 2.3.1 Các nhân tố chủ quan a Lãi suất Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Khi tiến hành vay vốn ngân hàng nào, mức lãi suất cho vay mối quan tâm hàng đầu khách hàng Việc tiếp cận khoản vay với mức lãi suất phù hợp mong muốn khách hàng Bởi vậy, lãi suất cho vay luôn xem nhân tố quan trọng có ảnh hưởng lớn đến việc mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng NHTMCP nói chung Sacombank chi nhánh Gia Lai nói riêng.( Bảng 2.12, trang 58, toàn văn) b Thủ tục cho vay Cho vay theo hạn mức đánh giá phương thức cho vay có thủ tục gọn nhẹ, linh hoạt Qua đó, giúp khách hàng tiến hành vay vốn ngân hàng giảm thiểu chi phí thời gian Đây xem điểm thuận lợi phương thức cho vay hạn mức khách hàng tiến hành giao dịch ngân hàng.( Bảng 2.13, trang 61, toàn văn ) c Trình độ cán tín dụng Có thể nói, yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu mở rộng cho vay theo hạn mức NHTMCP nói chung Sacombank chi nhánh Gia Lai nói riêng 2.3.2 Nhân tố khách quan a.Môi trường kinh tế-xã hội đại bàn tỉnh Gia Lai b Năng lực tài DN Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY THEO HMTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH GIA LAI 2.4.1 Những kết đạt đƣợc Dư nợ cho vay theo hạn mức lại tăng ổn định qua năm, chiếm tỷ trọng cao cho vay ngắn hạn ngân hàng Nợ xấu cho vay theo hạn mức tín dụng có xu hướng giảm qua năm, đặc biệt có mức giảm mạnh năm 2010 Việc phân bổ vốn theo ngành nghề kinh tế phương thức cho vay theo hạn mức tương đối phù hợp với đặc thù kinh tế địa phương Chi nhánh đào tạo đội ngũ cán tín dụng, cán quan hệ khách hàng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao 2.4.2 Những mặt hạn chế Mức lãi suất cho vay tương đối cao Gần đối tượng cho vay theo phương thức cấp hạn mức tín dụng chi nhánh DN mà không nói đến đối tượng khách hàng cá nhân Mặc dù huy động vốn ngân tăng qua năm, mức tăng năm 2011 giảm so với năm trước Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 Dư nợ cho vay chi nhánh có tăng trưởng rõ rệt, nhiên tỷ lệ tăng không ổn định qua năm Nợ xấu ngân hàng tương đối cao có mức giảm thấp năm 2011 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến mặt hạn chế nêu a Những nguyên nhân chủ quan b Những nguyên nhân khách quan CHƢƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH GIA LAI 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA NHTMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Định hƣớng phát triển mục tiêu kinh doanh chung NHTMCP Sài Gòn Thƣơng tín chi nhánh Gia Lai thời gian tới Giữ vững tốc độ tăng trưởng tín dụng Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn Đẩy mạnh công tác xử lý thu hồi nợ hạn Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Tăng cường áp dụng công nghệ đại Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán nòng cốt cho ngành 3.1.2 Định hƣớng phát triển, mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng Sacombank chi nhánh Gia Lai Trong thời gian tới, mà kinh tế nói chung hoạt động hệ thống ngân hàng nói riêng gặp nhiều khó khăn việc trì ổn định mức tăng trưởng dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng mà chi nhánh đạt giai đoạn 2009-2011 xem mục tiêu hàng đầu ngân hàng việc mở rộng hoạt động cho vay theo phương thức cấp hạn mức tín dụng Đồng thời, bên cạnh việc giữ vững tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng chi nhánh ưu tiên hàng đầu đến việc nâng cao công tác quản lý thu hồi nợ, nhằm kiểm soát rủi ro trình cho vay Ngày hoàn thiện xây dựng sách khách hàng hợp lý, phù hợp với đặc điểm phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng đặc thù đối tượng khách hàng địa bàn tỉnh Gia Lai 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY THEO HMTD TẠI NHTMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH GIA LAI Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.2.1 Hoàn thiện sách khách hàng Cho vay theo phương thức cấp hạn mức tín dụng phương thức cho vay mang lại rủi ro cao đối vơi ngân hàng nên đối tượng cho vay thường hạn chế, thông thường khách hàng có mối quan hệ thường xuyên uy tín ngân hàng Điều phần gây khó khăn cho ngân hàng việc mở rộng, tìm kiếm đối tượng khách hàng cho vay Vì vậy, muốn mở rộng cho vay theo phương thức cấp hạn mức tín dụng, ngân hàng cần xây dựng sách khách hàng hợp lý nhằm tìm kiếm nguồn khách hàng trì mối quan hệ vơi hàng truyền thông Đây xem giải pháp quan trọng giúp ngân hàng ngày mở rộng hoạt động cho vay theo phương thức cấp hạn mức tín dụng 3.2.2 Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyền truyền giải pháp mang lại hiệu cao, giúp việc cung cấp thông tin hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng đến khách hàng tốt Từ đó, mở rộng số lượng khách hàng đến giao dịch hàng, góp phần mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng - Nên có mối quan tâm sâu sắc đến khách hàng, cần giữ mối liên hệ thường xuyên thân thiết, xây dựng khách hàng trung thành cho ngân hàng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 - Ngân hàng nên ý nhiều đến việc quảng bá thương hiệu thông qua quảng cáo hoạt động Ngân hàng phương tiện thông tin đại chúng sách báo, tivi, internet - Ban lãnh đạo Ngân hàng nên thường xuyên tham gia hoạt động cộng đồng địa phương, phương tiện hữu hiệu để tranh thủ khách hàng : tham dự tổ chức văn nghệ xã hội, kinh tế … Chú ý kiến tạo thương hiệu riêng cho chi nhánh địa bàn 3.2.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hạn mức tín dụng cách hiệu a Nâng cao cách thức thu thập lưu trữ thông tin khách hàng b Nâng cao chất lượng công tác thẩm định trình cho vay theo hạn mức tín dụng c.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động cho vay theo HMTD, xử lý nghiêm vi phạm trình thực d Tăng cường kiểm tra, giám sát sau vay 3.2.4 Một số giải pháp hỗ trợ Bên cạnh giải pháp nêu trên, việc đưa số giải pháp hỗ trợ giải pháp nguồn vốn, giải pháp nâng cao chất lượng CBTD đại hóa công nghệ ngân hàng góp phần giúp ngân hàng Sacombank chi nhánh Gia Lai Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 ngày mở rộng hoạt động cho vay nói chung cho vay theo phương thức cấp hạn mức tín dụng nói riêng a Không ngừng gia tăng nguồn vốn huy động b Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ đội ngũ cán bộ, nhân viên Ngân hàng 3.2.5 Một số giải pháp phía khách hàng a Doanh nghiệp cần có phương án kinh doanh hiệu vay vốn ngân hàng, cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin xây dựng lòng tin với ngân hàng b Doanh nghiệp cần thực hệ thống kế toán theo quy định Nhà nước, đảm bảo tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội c Doanh nghiệp cần thực tốt lưu chuyển tiền tệ 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 3.3.1 Đối với phủ a Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động NHTM b Nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước thương mại thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng phát triển c Điều tiết kinh tế vĩ mô nhằm ổn định tạo điều kiện phát triển kinh tế 3.3.2 Đối với NHNN Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn thƣơng tín a.Tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng b Xây dựng sách khách hàng hợp lý: 3.3.4 Đối với quan chức a Đối với UBND tỉnh Gia Lai b Đối với Sở, Ban, ngành có liên quan c Các quan báo, đài KẾT LUẬN Cho vay theo han mức tín dụng phương thức cho vay độc đáo, có nhiều ưu điểm khách hàng lẫn ngân hàng áp dụng phổ biến hầu hết ngân hàng thương mại Với Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín chi nhánh Gia Lai, phương thức cấp tín dụng đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng Tuy nhiên bất ổn kinh tế thời gian qua, chi nhánh gặp phải khó khăn rủi ro mà phương thức cấp tín dụng gây Hiện tại, chi nhánh ngày mở rộng cho vay hạn mức tín dụng biện pháp từ khâu tuyển dụng, đào tạo cán đến hoàn thiện sách khách hàng, quy trình xử lý nợ nhằm hỗ trợ tốt việc kiểm soát rủi ro cho vay Để làm điều đòi hỏi phải có nổ lực không ngừng toàn thể Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 nhân viên chi nhánh hợp tác từ phía khách hàng giúp đỡ quan chức Luận văn tập trung giải số vấn đề như: tìm hiểu hoạt động cho vay hạn mức tín dụng chi nhánh đưa tồn phương thức cho vay này, từ đề giải pháp nhằm ngày mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng chi nhánh Footer Page 26 of 126 ... luận mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng NHTM Phân tích thực trạng mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Gia Lai Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay. .. luận mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín chi nhánh Gia Lai Chương III: Giải pháp. .. pháp mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín - chi nhánh Gia Lai Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực đề tài Giải pháp mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín, Chi nhánh Gia Lai, Giải pháp mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín, Chi nhánh Gia Lai, Giải pháp mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín, Chi nhánh Gia Lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay