Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Bình Định

26 93 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:45

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÂN THỊ HỒNG NHUNG GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS Lê Thế Giới Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Thị Như Liêm Phản biện 2: TS Đỗ Ngọc Mỹ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 05 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Bình Định tỉnh địa đầu vùng du lịch Nam Trung Bộ Nam Bộ, miền đất giàu đẹp thiên nhiên phong phú lịch sử văn hoá có tiềm du lịch đa dạng phong phú để phát triển nhiều loại hình du lịch Nhận thức rõ lợi từ năm đầu thập kỷ 90 tỉnh xác định "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng cấu kinh tế địa phương" Tăng cường đầu tư phát triển du lịch trước hết tuyển, điểm như: Khu du lịch sinh thái Hầm Hô, cụm di tích Tháp Chăm, làng nghề làm nón, rượu, đặc sản… Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, sở vật chất, … Trong năm qua, du lịch Bình Định đạt nhiều kết đáng khích lệ Số lượng khách du lịch đến Bình Định từ năm 2005 đến 2011 tăng bình quân hàng năm 20% Bên cạnh thành đạt được, du lịch Bình Định nhiều khuyết điểm cần khắc phục, là: sản phẩm du lịch nghèo nàn, đơn điệu; chất lượng phục vụ du lịch chưa cao; thời gian lưu trú du khách thấp; số lượng khách quốc tế đến Bình Định chiếm tỷ trọng không đáng kể Nhìn chung, hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành du lịch thấp, chưa quảng bá hình ảnh Bình Định để thu hút khách nước quốc tế Xuất phát từ thực tế nêu trên, chọn đề tài “ Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Bình Định” với mong muốn quảng bá hình ảnh Bình Định, nâng cao lợi cạnh tranh địa phương nhằm phát triển du lịch cách chủ động, toàn diện bền vững Footer Page of 126 Header Page of 126 2 Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài tìm hiểu môi trường kinh doanh phân tích, đánh giá thực trạng triển khai giải pháp Marketing du lịch Bình Định Qua đó, đề xuất số giải pháp Marketing nhằm góp phần phát triển hoạt động du lịch Bình Định Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề quản trị Marketing kinh doanh du lịch áp dụng cho địa phương có nhiều tiềm phát triển, đưa giải pháp Marketing chủ yếu sở xác định thị trường, nghiên cứu khách du lịch, xây dựng sản phẩm, tổ chức hệ thống truyền thông – cổ động cho du lịch Bình Định từ đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, phương pháp chủ yếu sau sử dụng: - Phương pháp vật biện chứng - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp phân tích hệ thống Đóng góp đề tài Xây dựng vấn đề có tính phương pháp luận để xây dựng giải pháp Marketing cho việc phát triển du lịch tỉnh Bình Định Kết cấu đề tài Nội dung đề tài gồm chương: Chương 1: Lý luận Marketing điểm đến du lịch Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing du lịch tỉnh Bình Định Chương 3: Những giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Bình Định giai đoạn từ đến năm 2020 Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Khái niệm du lịch, sản phẩm du lịch điểm đến du lịch a Khái niệm du lịch Theo Luật Du lịch Việt Nam mà Quốc hội ban hành vào tháng 6/2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006: “ Du lịch hoạt động có liên quan đến chuyến người nơi cư trú thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiều, giải trí, nghỉ dưỡng khoảng thời gian định” b Khái niệm sản phẩm du lịch Sản phẩm du lịch kết hợp sản phẩm vật chất, phi vật chất dịch vụ địa điểm mà du khách mong muốn sử dụng, tận hưởng c Khái niệm điểm đến du lịch Điểm đến du lịch địa điểm mà cảm nhận đường biên giới địa lý, đường biên giới trị hay đường biên giới kinh tế, có tài nguyên du lịch hấp dẫn, có khả thu hút đáp ứng nhu cầu khách du lịch 1.1.2 Khái niệm Marketing Marketing điểm đến a Khái niệm Marketing Theo Philip Kotler:”Marketing trình quản lý mang tính xã hội, nhờ mà cá nhân tập thể có họ cần mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán trao đổi sản phẩm có giá trị với người khác” b Khái niệm Marketing điểm đến Marketing điểm đến phận giải pháp thực Footer Page of 126 Header Page of 126 chiến lược phát triển kinh tế địa phương Đó hoạt động nhằm trình bày, giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương nhằm thu hút nhà đầu tư, kinh doanh, người du lịch, cư dân đến địa phương tìm hội đầu tư kinh doanh hay thoả mãn nhu cầu tiêu dùng mình, từ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương 1.2 CÁC GIẢI PHÁP MARKETING ĐIỂM ĐẾN 1.2.1 Phân tích điểm mạnh hạn chế, hội thách thức - Thế mạnh lợi cạnh tranh riêng điểm đến du lịch so với điểm đến du lịch khác - Hạn chế điểm yếu điểm đến du lịch - Cơ hội hiểu yếu tố bên mang lại hay thị trường tạo khả giành lợi cạnh tranh thị trường định - Thách thức yếu tố từ xu hướng hay phát triển không thuận lợi bối cảnh chung hay thị trường mà làm cho điểm đến du lịch bị lợi cạnh tranh 1.2.2 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu a Phân đoạn thị trường Cũng Marketing thương hiệu sản phẩm hay dịch vụ, nhà Marketing địa phương cần phải xác định thị trường hay khách hàng mục tiêu địa phương Thị trường mục tiêu địa phương chia thành ba nhóm khách hàng chủ yếu, là: khách du lịch, hội nghị; doanh nghiệp du lịch; nhà đầu tư kinh doanh b Lựa chọn thị trường mục tiêu Để lựa chọn thị trường mục tiêu, trước tiên cần phải đánh giá nhận dạng mức độ hấp dẫn chúng việc thực Footer Page of 126 Header Page of 126 mục tiêu địa phương Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ hấp dẫn liệt kê sau đây: - Quy mô tốc độ tăng trưởng - Hấp dẫn cấu thị trường - Mục tiêu khả địa phương c Định vị thương hiệu điểm đến du lịch Định vị thương hiệu điểm đến du lịch việc chuyển tải có chủ định sắc riêng thành hình ảnh tâm trí khách du lịch Muốn định vị thương hiệu điểm đến du lịch, nhà Marketing du lịch phải chủ động tìm biện pháp khắc họa hình ảnh điểm đến du lịch tâm trí đoạn thị trường mục tiêu lựa chọn Bằng việc thấu hiểu kỳ vọng, cảm nhận đánh giá họ sản phẩm dịch vụ, giá chất lượng định vị thông qua hình tượng Có thể lựa chọn định vị theo hai hướng: - Hướng thứ định vị cạnh tranh trực tiếp - Hướng thứ hai định vị cách tìm chỗ trống thị trường mà chưa có đối thủ cạnh tranh 1.2.3 Các giải pháp Marketing điểm đến - Giải pháp sản phẩm - Giải pháp giá - Giải pháp phân phối - Giải pháp truyền thông - Giải pháp người - Giải pháp quy trình - Giải pháp sở vật chất 1.3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA Tổ chức thực Marketing trình biến kế hoạch Marketing thành nhiệm vụ hành động bảo đảm Footer Page of 126 Header Page of 126 chắn nhiệm vụ thực theo cách đảm bảo đạt mục tiêu đề Kiểm tra Marketing việc kiểm tra định kỳ, độc lập, có hệ thống, toàn diện môi trường Marketing, mục tiêu, chiến lược hoạt động tổ chức nhằm xác định lĩnh vực có vấn đề hội, đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao hiệu Marketing tổ chức CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DU LỊCH CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Khái quát du lịch tỉnh Bình Định Bình Định có diện tích tự nhiên 6.039,56 km2 tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, nằm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Bình Định tỉnh có hệ thống giao thông đồng với quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 19 theo hướng đông - tây, sân bay Phù Cát (một bốn sân bay lớn phía nam), có cảng Quy Nhơn (một 10 cảng biển lớn Việt Nam) tạo cho Bình Định khả thông thương dễ dàng với khu vực Tây Nguyên, đông bắc Campuchia, nam Lào Thái Lan Địa hình Bình Định đa dạng gồm có núi, sông, hồ gần 150.000 rừng tự nhiên tạo nên tranh thiên nhiên đa sắc màu với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp Hầm Hô, Hầm Núi Một, Núi Bà Đây điều kiện lý tưởng để tỉnh Bình Định phát triển loại hình du lịch sinh thái, leo núi, nghỉ dưỡng Bình Định có 134 km bờ biển trải dọc phía đông tỉnh, với gần nửa số huyện, thành phố giáp biển, thiên nhiên ban Footer Page of 126 Header Page of 126 tặng vô số thắng cảnh bãi biển đẹp, với nhiều đảo, bãi tắm lớn, nhỏ… mang vẻ hoang sơ, có tiềm phát triển mạnh loại hình du lịch Biển Quy Nhơn, Ghềnh Ráng, Quy Hòa, Bãi Dài, bán đảo Phương Mai, đầm Thị Nại, Cù lao Xanh, Hải Giang, Nhơn Lý, Eo Gió, Phú Hậu, Trung Lương, Vĩnh Hội, Tân Thanh, Mũi Rồng - Tân Phụng, Lộ Diêu, Hoài Hương, Tam Quan Bắc… Bình Định vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa đáng tự hào Nơi lưu giữ nhiều công trình văn hóa vật thể phi vật thể quý, có giá trị Bình Định cố đô vương quốc Chăm-pa xưa, lưu giữ, bảo tồn thành cổ Đồ Bàn hệ thống gồm cụm, 14 tháp Chăm với nghệ thuật kiến trúc độc đáo, bí ẩn Bình Định quê hương người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, nơi nuôi dưỡng tài nhiều nhà văn hóa lớn đất nước Đào Duy Từ, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử… Bình Định có tới 234 di tích lịch sử có 60 di tích xếp hạng cấp quốc gia cấp tỉnh Bảo tàng Quang Trung, gốm Gò Sành địa hấp dẫn nhà nghiên cứu du khách quốc tế Đến Bình Định, du khách biết đến tinh thần thượng võ tiếng thưởng thức biểu diễn võ thuật, trống trận Tây Sơn đẹp mắt tinh tế có miền đất 2.1.2 Tài nguyên du lịch Bình Định a Tài nguyên du lịch tự nhiên - Các danh thắng - Các điểm du lịch biển - Các hồ nhân tạo - Các suối nước khoáng b Tài nguyên du lịch văn hóa, nhân văn Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - Các di tích lịch sử văn hóa vật thể; Quần thể di tích lịch sử thời Tây Sơn - Quang Trung; Các di tích lịch sử văn hóa Chăm; Các di tích lịch sử cách mạng, di tích danh nhân; Các di tích lịch sử tôn giáo; Lễ hội truyền thống; Lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; Lễ hội Cầu Ngư; Hội Xuân chợ Gò; Lễ hội làng rèn Phương Danh Đập Đá - An Nhơn) ; Lễ hội làng đúc đồng Bằng Châu Đập Đá, An Nhơn) ; Lễ hộI Chùa Bà (Phước Quang, Tuy Phước); Lễ hộI vía Bà (Nhơn Phong, An Nhơn) ; Lễ hội văn hoá dân tộc miền núi vùng biển - Nghệ thuật truyền thống: + Ca múa nhạc dân gian + Võ thuật cổ truyền + Nghề thủ công truyền thống + Các đặc sản, ẩm thực 2.1.3 Thực trạng phát triển du lịch Bình Định a Thị trường khách du lịch Theo số liệu bảng 2.1, năm 2009 đón 776.126 lượt khách, có 57.781 lượt khách quốc tế Năm 2011, ngành du lịch Bình Định đón 1.176.500 lượt khách, tăng 21,26% so với năm 2010 (trong khách du lịch quốc tế đạt 94.138 lượt tăng 19% so với năm 2010, khách nội địa đạt 1.082.362 lượt tăng 21 % so với năm 2010) Tốc độ tăng trưởng du khách đến Bình Định giai đoạn 2001-2011 tăng bình quân 22,26%/năm Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Đvt: triệu đồng Hình 2.1: Doanh thu du lịch Bình Định giai đoạn 2007 - 2011 Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch tăng nhanh qua năm xuất phát điểm thấp nên quy mô doanh thu từ hoạt động du lịch mang lại cho kinh tế tỉnh Bình Định thấp Có thể thấy, với tiềm du lịch thiên nhiên, lịch sử, văn hóa đa dạng phong phú chưa khai thác hết tiềm để biến thành sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách Năm 2011, doanh thu du lịch Bình Định 364 tỷ đồng 21,41% so với doanh thu du lịch Huế, 18,2% so với Đà Nẵng 16,54% so với Khánh Hòa, tỷ lệ thấp cho thấy mức độ phát triển hoạt động du lịch Bình Định c Cơ sở vật chất du lịch Năm 2011 địa bàn tỉnh tăng thêm 22 sở lưu trú so với năm 2010 có 110 sở lưu trú xếp hạng với khách sạn đạt tiêu chuẩn sao; 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn sao; 11 khách sạn đạt tiêu chuẩn sao; 52 khách sạn đạt tiêu chuẩn sao, tổng số phòng 2.647 phòng Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2007-2011 đạt 16,14% Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Điểm hạn chế lớn du lịch Bình Định sở lưu trú thiếu sở lưu trú đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Hiện chưa có khách sạn đạt tiêu chuẩn sao, chưa có khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp phục vụ cho đối tượng khách quốc tế khách nội địa có thu nhập cao d Lao động ngành du lịch Trong năm gần đây, chất lượng đội ngũ lao động du lịch Bình Định có cải thiện tiến Số cán có trình độ Đại học, Đại học chuyên ngành du lịch tăng theo năm Theo trình độ đào tạo: có 532 lao động có trình độ đại học (chiếm 18%), 1647 người có trình độ cao đẳng trung cấp (chiếm 56%), số lại sơ cấp sơ cấp (chỉ qua đào tạo chỗ) Về trình độ ngoại ngữ, ngoại trừ số lao động tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, phần lớn lại có trình độ ngoại ngữ tương đương A, B tiếng Anh Tuy nhiên, lực lượng lao động ngành du lịch tỉnh ngày đông đảo, hùng hậu nhiều hạn chế, bất cập Nhìn chung, chất lượng đội ngũ lao động du lịch Bình Định thấp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Số lao động có trình độ qua đào tạo chuyên ngành du lịch lao động có tay nghề thiếu yếu Chưa có ổn định cao đội ngũ lao động trực tiếp phục vụ du lịch, tỷ lệ lao động thuyên chuyển công tác từ doanh nghiệp du lịch đến doanh nghiệp du lịch khác khỏi ngành cao Đây thách thức không nhỏ ngành du lịch thời gian tới tương lai không xa loạt dự án du lịch lớn hoàn thành vào hoạt động khó khăn cho doanh nghiệp tìm kiếm, tuyển chọn, bố trí nhân sự, người lao động Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 e Hoạt động kinh doanh lữ hành Năm 2012, Bình Định có đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành Qua nhiều năm hoạt động, doanh nghiệp tạo uy tín với hãng lữ hành du khách nước f Hoạt động kinh doanh Khách sạn – nhà hàng – vận chuyển Ngành du lịch Bình Định liên tục mở rộng, nâng cấp sở lưu trú để đáp ứng mặt số lượng nhu cầu ngày tăng khách du lịch Hệ thống sản phẩm, sở dịch vụ tương đối hoàn chỉnh với 105 khách sạn loại, tổng số 2.446 phòng, 1.536 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế đa dạng loại hình phục vụ như: khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị… Bình Định có hệ thống nhà hàng tương đối hoàn chỉnh Trong khách sạn có nhà hàng đạt tiêu chuẩn để phục vụ khách lưu trú Hệ thống phương tiện vận chuyển Bình Định đa dạng tiện lợi từ bình dân như: xe đạp đôi, xe máy, xích lô, xe bus…đến taxi, đội xe phục vụ du lịch, tàu thuyền, cano… sẵn sảng phục vụ du khách với mức giá phải 2.2 THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP MARKETING PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Phân tích điểm mạnh hạn chế, hội thách thức du lịch Bình Định a Điểm mạnh - Về vị trí địa lý, Bình Định có vị trí thuận lợi giao lưu, cửa ngõ lên Tây Nguyên qua quốc lộ 19, tỉnh có hệ thống giao thông phát triển, với hệ thống giao thông đa dạng bao gồm đường bộ, đường sắt, đường biển đường hàng không Bên cạnh đó, vị trí địa lý cho phép Bình Định giao lưu kinh tế mở rộng Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 hành lang liên kết kinh tế du lịch với hầu hết trung tâm kinh tế, công nghiệp, du lịch phạm vi toàn quốc nhiều nước khu vực ASEAN Lào, Campuchia, Thái Lan khu vực Châu Á Thái Bình Dương - Về tài nguyên du lịch tự nhiên, Bình Định tỉnh có yếu tố tiềm có giá trị lớn đa dạng biển, hồ, đầm, danh thắng thiên nhiên Ghềnh Ránh, Phương Mai - Núi Bà… - Lợi so sánh tài nguyên du lịch Bình Định tài nguyên nhân văn Nổi bật quần thể di tích liên quan đến Vua Quang Trung khởi nghĩa Tây Sơn cụm di tích nghệ thuật văn hoá Chăm - Ngoài lợi du lịch biển văn hoá - lịch sử, Bình Định tỉnh có đầy đủ tài nguyên du lịch khác sinh thái - nghỉ dưỡng, làng nghề truyền thống, lễ hội, ẩm thực b Hạn chế - Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thời kỳ 1996 - 2010 phê duyệt từ 1997, biện pháp triển khai thực chưa đồng bộ; công tác quy hoạch chi tiết chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; công tác quản lý, thực quy hoạch chưa chặt chẽ - Hoạt động du lịch lữ hành yếu thiếu tính chuyên nghiệp, chưa nối kết tour du lịch với tỉnh, thành phố, khu vực nước; Sản phẩm du lịch đơn điệu, chưa hấp dẫn khách du lịch quốc tế nước - Cơ sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch năm qua chủ yếu giai đoạn đầu tư xây dựng chưa phát huy hiệu - Đầu tư khai thác mạnh, tạo sản phẩm, loại hình du lịch đặc trưng Bình Định chưa tập trung mức Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 - Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh doanh nghiệp du lịch chưa mạnh, chưa hấp dẫn thu hút khách du lịch nhà đầu tư, nhà kinh doanh du lịch đến Bình Định c Cơ hội - Nhu cầu du lịch văn hoá, sinh thái nghỉ dưỡng có xu hướng phát triển mạnh khu vực, nước quốc tế Với lợi so sánh tiềm du lịch, đặc biệt du lịch biển, du lịch lịch sử văn hoá sinh thái, Bình Định phát triển trở thành trung tâm du lịch lớn - Nhận thức cấp, ngành toàn xã hội du lịch bước nâng cao Đặc biệt Đảng quyền tỉnh Bình Định coi du lịch Bình Định ngành kinh tế quan trọng phương hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh thời gian tới - Là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Bình Định Chính phủ quan tâm việc đầu tư phát triển sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá, có phát triển du lịch Du lịch Bình Định xác định khu vực trọng điểm du lịch vùng nước - Bình Định có vị trí quan trọng Chương trình hợp tác phát triển du lịch tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng thông qua dự án phát triển tuyến hành lang Đông - Tây d Thách thức - Điểm xuất phát kinh tế Bình Định mức thấp, mức sống trình độ dân trí người dân, vùng nông thôn không đồng đều, chênh lệch thành thị nông thôn lớn - Cơ sở hạ tầng đầu tư phát triển mạnh, song có mặt hạn chế, thiếu đồng bộ, giao thông Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 đường hàng không chưa thật thuận lợi, số tuyến đường dẫn đến điểm tham quan, du lịch chất lượng chưa tốt, thông tin liên lạc gặp trở ngại, sức cạnh tranh du lịch yếu so với địa bàn du lịch lớn vùng nước - Cũng tỉnh duyên hải Trung Bộ, Bình Định địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng bất lợi thời tiết, khí hậu bão, lụt, gió Lào ảnh hưởng đến phát triển du lịch 2.2.2 Phân đoạn thị trường – Lựa chọn thị trường mục tiêu – Định vị thị trường a Khách du lịch - Thị trường khách quốc tế: bao gồm thị trườngTây Âu, Bắc Mỹ, Đông Bắc Á, ASEAN Trung Quốc - Thị trường khách nội địa: gồm thị trường nội tỉnh, khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khu vực phía Nam phía Bắc b Các doanh nghiệp du lịch Lâu tỉnh quan tâm đến công tác quảng bá du lịch thiếu trọng tâm mục tiêu chiến lược nên kết du khách có thông tin Bình Định cách đầy đủ Mặc dù có phát sóng truyền hình, có tham gia hội chợ, có trang thông tin điện tử khách thiếu thông tin du lịch Bình Định c Các nhà đầu tư, kinh doanh Từ năm 2006 - 2011, địa bàn tỉnh thu hút 31 dự án dự án đầu tư phát triển du lịch, với số vốn đăng ký khoảng 27.000 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 2.500ha d Định vị điểm đến du lịch Bình Định Vài năm gần đây, thương hiệu “Du lịch Quy Nhơn” (từ thường dùng du khách hãng lữ hành để gọi chung du lịch Bình Định) ngày trở nên quen thuộc với du khách nước Nhiều Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 du khách từ Hà Nội TP Hồ Chí Minh sau đến Bình Định ấn tượng với người, cảnh quan, ẩm thực đây… 2.2.3 Thực trạng triển khai giải pháp Marketing phát triển du lịch Bình Định a Giải pháp sản phẩm - Dịch vụ tham quan, giải trí: Du lịch sinh thái biển, đảo; Du lịch sinh thái hướng thiên nhiên; Du lịch văn hoá, lịch sử; Du lịch Thương mại; Du lịch làng nghề; Du lịch lễ hội; Du lịch võ thuật; Du lịch thăm thân - Dịch vụ lưu trú: Hệ thống sở lưu trú có gia tăng số lượng chủ yếu khách sạn nhỏ, trang thiết bị yếu, thiếu khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí đạt chuẩn phục vụ khách nước - Dịch vụ ăn uống: Hệ thống nhà hàng, quán ăn đặc sản Bình Định phát triển mạnh năm gần đây, nhiều nhà hàng ven biển chuyên phục vụ khách du lịch khách địa phương, phong cách phục vụ chuyên nghiệp - Dịch vụ lữ hành vận chuyển: Bình Định có doanh nghiệp hoạt động dịch vụ lữ hành vận chuyển khách du lịch, doanh nghiệp tăng trưởng tốt, chuyên tổ chức tour đưa khách tỉnh tham quan nước đưa khách du lịch nước b Giải pháp giá Các đơn vị lưu trú lữ hành Bình Định trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm với giá hợp lý tạo nhiều chương trình giá khuyến để thu hút du khách mùa cao điểm mùa thấp điểm Tuy nhiên, sách giá Bình Định chịu quản lý quan chức năng, tùy theo thời điểm Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 nhu cầu thị trường, công ty lữ hành sở lưu trú định hoàn toàn giá sản phẩm dịch vụ du lịch, đơn vị đưa sách khác nhau, không đồng có cạnh tranh chưa lành mạnh đua giảm giá để lôi kéo khách hàng nhau, điều tác động không tốt đến việc xây dựng phát triển hình ảnh địa phương c Giải pháp phân phối Kênh phân phối du lịch Bình Định sau: - Các công ty lữ hành địa phương - Các nhà cung cấp dịch vụ địa phương: sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận chuyển,… - Các công ty lữ hành tỉnh, chủ yếu công ty nằm thành phố lớn : Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh,… - Các văn phòng đại diện công ty nhà cung cấp dịch vụ địa phương đặt thành phố lớn - Phân phối trực tiếp qua mạng internet d Giải pháp truyền thông Trong năm qua, hoạt động truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch Bình Định có bước phát triển, góp phần quan trọng việc đẩy mạnh đầu tư hoạt động kinh doanh du lịch Các hoạt động quảng bá, xúc tiến triển khai gồm: Tuyên truyền rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng; tham gia hội thảo, triển lãm, hội chợ; xuất nhiều ấn phẩm phục vụ du lịch, pa nô, phim tài liệu du lịch tỉnh… e Giải pháp người Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quan tâm nâng cao chất lượng Đội ngũ lao động ngành du lịch tỉnh Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 bước nâng cao chuyên môn, hoàn thiện nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch ngày cao f Giải pháp quy trình Các doanh nghiệp du lịch Bình Định có quy trình phục vụ khách hàng từ việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ đến việc xúc tiến bán, triển khai thực ghi nhận, tiếp thu ý kiến khách hàng Một số doanh nghiệp đăng ký đạt tiêu chuẩn chất lượng Iso 9001-2008 quy trình cung ứng dịch vụ phục vụ khách hàng cách chuyên nghiệp g Giải pháp sở vật chất Bình Định chưa có trung tâm đón tiếp, tư vấn hướng dẫn thông tin du lịch Hoạt động đón tiếp thực theo kiện du lịch Đại lý, chi nhánh doanh nghiệp du lịch đặt thành phố lớn ít, mạng lưới văn phòng giới thiệu thông tin du lịch chưa xây dựng 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING DU LỊCH TẠI BÌNH ĐỊNH Về ngành du lịch Bình Định thực giải pháp Marketing cho phát triển du lịch, nhiên việc thực chưa đồng thống Chưa có quản lý đạo thống từ quan quản lý du lịch Chưa thật có quy trình hành động chung cho toàn ngành để định hướng phát triển lâu dài cho du lịch Việc thực giải pháp Marketing riêng lẻ tự phát, chưa có nhiều phối kết hợp cấp, ngành doanh nghiệp lĩnh vực du lịch Điều dẫn đến hiệu kinh doanh du lịch Bình Định chưa cao, chưa tương xứng với tiềm du lịch Footer Page 20 of 126 19 Header Page 21 of 126 CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA DU LỊCH BÌNH ĐỊNH 3.1.1 Quan điểm phát triển - Quy hoạch phát triển du lịch Bình Định phải phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến 2010, định hướng 2020 phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010; phù hợp với định hướng phát triển khu vực trọng điểm kinh tế Miền Trung - Khai thác có hiệu tiềm năng, lợi tỉnh để đẩy mạnh phát triển du lịch; coi trọng khách du lịch nước khách du lịch quốc tế; mở rộng kinh doanh du lịch phải kết hợp chặt chẽ với đảm bảo an ninh, trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái bền vững; đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế lợi ích xã hội Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đồng thời khuyến khích mạnh mẽ thành phần kinh tế tỉnh, nước nước đầu tư phát triển du lịch để đến năm 2015 trở thành ngành kinh tế quan trọng - Phát triển du lịch phải gắn liền với phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội khác Đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm; tập trung phát triển loại hình du lịch sinh thái biển, hồ, núi; du lịch văn hoá lịch sử tạo ưu vượt trội, xây dựng du lịch Bình Định trở thành trọng điểm du lịch quốc gia 3.1.2 Mục tiêu phát triển Phát triển nhanh bền vững để đến năm 2010 du lịch thật trở thành ngành kinh tế quan trọng cấu chung tỉnh, Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 góp phần thúc đẩy phát triển chuyển dịch cấu kinh tế Bình Định theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, xứng đáng với vai trò tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 3.1.3 Chỉ tiêu phát triển du lịch Bình Định - Phấn đấu đến năm 2020 đón 2.085.000 lượt khách, đó: 333.600 lượt khách quốc tế 1.751.400 lượt khách nội địa - Cơ sở lưu trú: 8.830 phòng với 1.700 phòng khách quốc tế 6.130 khách nội địa - Nhu cầu 35.500 lao động, 11.100 lao động trực tiếp 24.400 lao động gián tiếp 3.2 CÁC GIẢI PHÁP MARKETING 3.2.1 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu a Khách du lịch - Thị trường truyền thống: thị trường Tây Âu, Bắc Mỹ, - Thị trường nội địa: thị trường nội tỉnh, thị trường Miền Trung, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh - Thị trường mục tiêu: Trung Quốc nước Khu vực ASEAN khu vực Bắc Bộ - Thị trường tiềm năng:thị trường khách Nga Australia b Các doanh nghiệp du lịch Tổ chức cho doanh nghiệp du lịch tham gia hội chợ, triển lãm du lịch địa phương khác; hoạt động Famtrip (tổ chức cho doanh nghiệp du lịch khảo sát điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch để xây dựng tour du lịch bán cho du khách), Presstrip (tổ chức cho giới báo chí khảo sát điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch để giới thiệu báo, đài…), Roadshow (phát động thị trường, giới thiệu điểm đến, sản phẩm, dịch vụ)… c Các nhà đầu tư, kinh doanh Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Bên cạnh việc ban hành nhiều chế, sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch, Bình Định đặc biệt trọng đến công tác quy hoạch đầu tư xây dựng sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, kể đầu tư gián tiếp lẫn đầu tư trực tiếp Trong thời gian tới, nhiều dự án du lịch khác triển khai dự án đảo nhân tạo Mũi Tấn - Quy Nhơn, với quy mô 20ha, tổng vốn đầu tư khoảng 130 triệu USD, đảo xây dựng trung tâm thương mại, bến thuyền đại đưa đón du khách Toàn tỉnh có 33 dự án đầu tư nước cấp phép, với tổng vốn đăng ký khoảng 422 triệu USD, đầu tư vào lĩnh vực du lịch chiếm 60% tổng vốn đăng ký Riêng dự án đầu tư Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội có vốn đăng ký lên đến 250 triệu USD Đối với dự án đầu tư du lịch nước thu hút quan tâm cấp, ngành nhân dân tỉnh Dự án tuyến du lịch, dịch vụ Mũi Tấn - tượng Trần Hưng Đạo trùng tu tượng Trần Hưng Đạo Theo đồ án, chủ đầu tư cho xây dựng ốc đảo nhân tạo biển Quy Nhơn (khu vực Bãi Cạn) Dự án thực thành công trở thành khu du lịch có kiến trúc độc đáo, mang sắc riêng thành phố Quy Nhơn điểm nhấn ngành du lịch tỉnh nhà Một dự án đầu tư phát triển du lịch nói đưa vào khai thác chắn đưa du lịch Bình Định lên tầm cao mới, trở thành trung tâm du lịch mới, hấp dẫn khu vực miền Trung nước, góp phần đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Bình Định d Định vị điểm đến du lịch Bình Định Thông điệp định vị hình ảnh du lịch Bình Định nhấn mạnh vào điểm bật tỉnh cam kết Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 quyền phát triển du lịch; nguồn tài nguyên du lịch phong phú; hệ thống hậu cần cho du lịch tốt; người thân thiện, thẳng sống đơn giản; tình hình an ninh trị ổn định 3.2.2 Giải pháp sản phẩm Tập trung đầu tư phát triển tuyến du lịch quan trọng mang tính chất chiến lược tỉnh, bao gồm: - Tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu gắn với thành phố Quy Nhơn - Tuyến Quy Nhơn - An Nhơn - Tây Sơn phụ cận - Tuyến Quy Nhơn - Tam Quan với trọng điểm Phương Mai - Núi Bà 3.2.3 Giải pháp giá Bình Định nên thành lập Hiệp hội du lịch để doanh nghiệp du lịch phối hợp việc bình ổn giá đưa sách giá quán, cạnh tranh với địa phương khu vực 3.2.4 Giải pháp phân phối - Các doanh nghiệp du lịch cần tham gia Hiệp hội du lịch nước nhằm mục đích liên kết xây dựng tour, điều phối lượng khách hàng - Mở văn phòng đại diện thị trường mục tiêu, trọng điểm để phân phối sản phẩm du lịch trực tiếp đến với du khách - Tăng cường xây dựng hệ thống giới thiệu bán sản phẩm trực tiếp qua mạng cho khách hàng nước nước 3.2.5 Giải pháp truyền thông - Giới thiệu phương tiện thông tin đại chúng - In ấn, xuất ấn phẩm, pa nô, phim quảng bá du lịch Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 - Xây dựng chương trình Marketing điểm đến cho Bình Định - Thực chương trình thông tin, tuyên truyền, công bố kiện thể thao, văn hoá, lễ hội lớn phạm vi toàn quốc 3.2.6 Giải pháp người - Mở rộng lực sở đào tạo chuyên nghiệp du lịch, phát triển nhiều mô hình đào tạo du lịch đa dạng để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho du lịch Bình Định - Mở rộng hợp tác quốc tế với tổ chức quốc tế - Xây dựng chế khuyến khích thu hút nhân tài, sách phát triển nguồn nhân lực chỗ, thu hút nguồn nhân lực tài lĩnh vực du lịch với du lịch Bình Định, đặc biệt đội ngũ cán quản lý 3.2.7 Giải pháp quy trình Do tính đồng thời trình cung ứng dịch vụ, chất lượng sản phẩm dịch vụ đảm bảo chủ yếu thông qua quy trình cung ứng rõ ràng, chuẩn xác Loại trừ sai sót từ hai phía Một quy trình hiệu hạn chế đặc điểm không đồng trình cung ứng dịch vụ 3.2.8 Giải pháp sở vật chất Việc hoàn thiện nâng cấp hệ thống sở hạ tầng du lịch làm cho Bình Định trở thành điểm đến hấp dẫn kéo dài thời gian lưu trú du khách 3.3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Khai thác bảo vệ di sản văn hóa nhân loại, đồng thời phát triển kinh tế du lịch trách nhiệm chung người Với lợi riêng có mình, Bình Định có tiềm phát triển kinh tế du lịch lớn, mong muốn người thực đề tài muốn mau chóng biến tiềm thành sản phẩm du lịch thật sự, góp phần phát triển kinh tế nâng cao mức sống người dân Đề tài luận văn vào giải vấn đề sau: Một là: Hệ thống hóa lý luận phát triển du lịch, xác định sở lý luận cho việc phát triển du lịch di sản văn hóa nhân loại Hai là: Xác định đánh giá tài nguyên thiên nhiên văn hóa Bình Định, làm sở cho việc phát triển kinh tế du lịch Ba là: Phân tích đánh giá thực trạng kinh doanh du lịch Bình Định, từ phát huy mặt tích cực hoàn thiện, khắc phục hạn chế Bốn là: Đưa giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Bình Định giai đoạn Năm là: Phát triển du lịch cần có phối hợp đồng quan ban ngành tỉnh, tỉnh trung ương Luận văn đưa số kiến nghị nhằm tạo phối hợp đồng Đưa giải vấn đề trên, luận văn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Bình Định, từ góp phần phát triển kinh tế nâng cao mức sống người dân, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên có phát triển bền vững Footer Page 26 of 126 ... kinh doanh du lịch Bình Định, từ phát huy mặt tích cực hoàn thiện, khắc phục hạn chế Bốn là: Đưa giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Bình Định giai đoạn Năm là: Phát triển du lịch cần có... ĐỘNG MARKETING DU LỊCH CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Khái quát du lịch tỉnh Bình Định Bình Định có diện tích tự nhiên 6.039,56 km2 tỉnh duyên... quan, giải trí: Du lịch sinh thái biển, đảo; Du lịch sinh thái hướng thiên nhiên; Du lịch văn hoá, lịch sử; Du lịch Thương mại; Du lịch làng nghề; Du lịch lễ hội; Du lịch võ thuật; Du lịch thăm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Bình Định, Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Bình Định, Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Bình Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay